సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

’¹Õœ¿Õx …œË-ÂË-®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ F@Áx©ð Íç¢Íà „çE-’¹ªý „äæ®h Åç©x-²ñÊ ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ¹עœÄ …¢{Õ¢C.-