సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

„Ãœ¿E ¤¶Äx®ýˆ©ð 骢œ¿Õ ©«¢-’Ã©Õ „äæ®h X¾Ûª½Õ’¹Õ Í䪽Ÿ¿Õ. Ÿ¿ÕªÃy-®¾Ê Â¹ØœÄ ªÃŸ¿Õ.