సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

*é¯þ ©äŸÄ «Õ{¯þ ÅŒyª½’à …œ¿-ÂÃ-©¢˜ä.. *Êo X¾*a ¦ï¤Äpªá «á¹ˆÊÕ ŸÄE©ð „䧌բœË.