సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

“X¾ÂÃ-¬Á-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ ÍŒª½t¢ Â¢ “X¾A-ªîW E«Õt-ÂçŒÕ Í繈ÊÕ ÍŒªÃt-EÂË ª½ÕŸ¿Õl-¹ע˜ä ®¾J-¤ò-ŌբC