సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

X¾-*a --NÕJa -‡Â¹×ˆ-«’à -ÅŒª½’Ã-Lq -«-*a-ÊX¾Ûp-œ¿Õ -ÍäÅŒÕ-©Â¹× ÂíEo -ÍŒ-©x-E -¤Ä-©Õ ªÃ®¾ÕÂî-„Ã-L. -Æ-©Ç -Íäæ®h -Íä-ÅŒÕ-©Õ -«Õ¢-{ X¾Û-{d-«Û.