సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

 
Vktip

²Äo¯Ã-EÂË «á¢Ÿ¿Õ Âí¦sJ F@ÁxÅî ÅŒ©Â¹× «Õ²Äèü Í䮾Õ-¹ע˜ä V{Õd «Õ%Ÿ¿Õ-«Û’à «Öª½Õ-ŌբC.