సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 
women icon @teamvasundhara

¯çªáu «Õ¢*C Âß¿E ‡«-ª½-¯Ãoª½Õ?

„äœË-„äœË ÆÊo¢, X¾X¾Ûp ©äŸÄ ‚«-ÂçŒÕ.. ŸÄ¢šðx Âî¾h ¯çªáu.. Íç¦Õ-Ōբ-˜ä¯ä ¯îª½Ö-J-¤ò-Åî¢C ¹Ÿ¿Ö! «ÕJ A¢˜ä¯î.. ª½Õ* ÆC-J-¤ò-„Ã-Lq¢Ÿä! ¦£¾Ý¬Ç DE ª½Õ* ÅçL-§ŒÕE Åç©Õ’¹Õ „ê½Õ ŸÄŸÄX¾Û ‡«ª½Ö …¢œ¿-ꪄçÖ! «ÕJ DEÂË Æ¢ÅŒšË ª½Õ* ŸäE-«©x «*a¢-Ÿ¿¢-šÇª½Õ..? ®¾¢Ÿä-£¾Ç-„äÕ-«á¢C? ƹ~ªÃ©Ç ¯çªáu «©äx Æ¢šÇªÃ..? Æ«ÛÊÕ OÕª½ÊoC E•„äÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ¦µÇª½-B§ŒÕ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ «¢{-Âéðx, X¾¢œ¿-’¹©Â¹×, “X¾Åäu¹ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©Â¹× ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íäæ® XÏ¢œË«¢{©ðx, NNŸµ¿ ª½Âé ®Ôy{x ÅŒ§ŒÖ-K©ð ¯çªáuE ÅŒX¾p-E-®¾-J’à „Ãœ¿-Åê½Õ. ƪáÅä DEo B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ «©x ¬ÁK-ª½¢©ð ÆÊ-«-®¾ª½ Âí«Ûy©Õ åXJT ©Ç«-«Û-ÅÃ-„äÕ„çÖÊE Âí¢Ÿ¿ª½Õ, ’¹Õ¢œçÂ¹× «Õ¢*C Âß¿E «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ, ƒÅŒª½ ‚ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u©Õ „äCµ-²Äh-§ŒÕE ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç ¯çªáuE ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ÍéÇ-«Õ¢C „çÊ-ÂÃ-œ¿ÕÅŒÖ …¢šÇª½Õ. ÂÃF ‡¯îo N{-NÕÊÕx, «Õ骯îo ÈE-èÇ-©Åî NÕR-ÅŒ-„çÕiÊ ¯çªáu «©x ‚ªî-’Ãu-EÂË ÍÃ©Ç “X¾§çÖ-•-¯Ã-©Õ-¯Ão-§ŒÕ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ „çjŸ¿u-E-X¾Û-ºÕ©Õ. Ƅ䢚ð Åç©Õ-®¾Õ-¹ע˜ä «ÕÊ¢ Â¹ØœÄ ¯çªáuE E®¾q¢-Âî-ÍŒ¢’à ªîV-„ÃK ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa.

Know More

women icon @teamvasundhara

¨ ÊÖ¯çÅî ÍŒª½t ®¾«Õ-®¾u-©Fo Ÿ¿Öª½¢..!

ÍŒL-Âé¢ ªÃ¯ä «*a¢C. ƒ{Õ ‚ªî-’¹u-X¾-ª½¢’Ã, Æ{Õ ²ù¢Ÿ¿-ª½u-X¾-ª½¢’à ¨ Â颩ð X¾©Õ AX¾p©Õ ÅŒX¾p«Û. «áÈu¢’à ²ù¢Ÿ¿-ª½u-X¾-ª½¢’à ֮͌¾Õ-¹ע˜ä.. ÍŒª½t¢ ¤ñœË-¦Ç-ª½œ¿¢.. ŸÄ¢Åî Ÿ¿Õª½Ÿ¿, «Õ¢{ X¾Û{dœ¿¢.. V{Õd ¹ן¿Õ@ÁÙx Åä«ÕÊÕ Âî©ðpªá ¤ñœË’à «Öª½œ¿¢.. ÅŒŸÄyªÃ V{Õd ‡Â¹×ˆ-«’à ªÃL-¤ò-«œ¿¢.. «¢šË ®¾«Õ-®¾u©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½-«Û-Ōբ-šÇªá. «ÕJ, O{-Eo¢šËF Ÿ¿Öª½¢ Í䮾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿¢’à „çÕJ-®Ï-¤ò-„Ã-©E “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö ÆÊÕ-Âî-«œ¿¢ ®¾£¾Ç-•„äÕ. Æ¢Ÿ¿Õ-Â¢ NNŸµ¿ ª½Âé ƒ¢šË *šÇˆ©Õ ¤ÄšË-®¾Õh¢-šÇª½Õ. „Ú˩ð ÂíEo ÊÖ¯ç©Õ Â¹ØœÄ “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ «£ÏÇ-®¾Õh¢-šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ŠÂ¹˜ä èïèð¦Ç ‚ªá©ü. ‡¯îo N{-NÕÊÕx, ÈE-èÇ©Õ Â¹©-’¹-L-®ÏÊ ¨ ÊÖ¯ç «©x ƒ{Õ ÍŒª½t ²ù¢Ÿ¿-ªÃuEo, Æ{Õ ê¬Á ²ù¢Ÿ¿-ªÃuFo åX¢¤ñ¢-C¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. ƒ¢ÅŒÂÌ èïèð¦Ç ÊÖ¯ç «©x ²ù¢Ÿ¿-ª½u-X¾-ª½¢’à ‡©Ç¢šË “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ ¹©Õ-’¹Õ-ÅççÖ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE «ÕÊ«â ŸÄEo ªîV-„ÃK ²ù¢Ÿ¿ª½u ²ÄŸµ¿-¯Ã©ðx ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

women icon @teamvasundhara

“X¾§ŒÖ-ºÇ©ðx XÏ©x© Â¢..!

®¾¢“ÂâA X¾¢œ¿’¹ 宩«Û©Õ ªÃ«-œ¿¢Åî «Õªî 骢œ¿Õ ªîV©ðx X¾ÜJg«Õ ¹×{Õ¢¦¢ „Ã@Áx ²ñ¢ÅŒÖ-JÂË ¦§ŒÕ-@ìl-ª½-ÊÕ¢C. Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-®¾-«ÕE ¯ç«Õt-C’à ƫ-®¾-ª½-„çÕi-Ê-«Fo ŠÂíˆ-¹ˆšË’à ¤ÄuÂú Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËd¢C. ƢŌ-©ð¯ä X¾ÜJg«Õ „Ã@Áx ¦Ç¦Õ «*a.. 'Æ«Öt.. «ÕÊ¢ «Üéª-@ÁÙh¯Ão¢ ¹ŸÄ.. éªj©ðx «ÕŸµ¿u-«Õ-Ÿµ¿u©ð AÊ-œÄ-EÂË ¯ÃÂ¢ \¢ ²ÄoÂúq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õh-¯Ão„þ!Ñ ÆE ÆœË-’Ãœ¿Õ. 'ƒX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã¹¢ÅŒ ˜ãj¢ ©äŸ¿Õ ¯Ã¯Ão.. éªj©ðx ¦ð©ã-œ¿Eo *ª½Õ-A@ÁÙx Æ«át-ÅÃ-ª½Õ’Ã! ÆN ÂíE-²Äh©ä..Ñ Æ¢C X¾ÜJg«Õ. ÍéÇ-«Õ¢C XÏ©x©Õ “X¾§ŒÖ-ºÇ©ðx 'Æ«Öt.. ¯Ã¹C ÂÄÃL.. ƒC ÂÄÃL..Ñ ÆE Æœ¿-’¹œ¿¢, ÆœËT¢Ÿä ÅŒœ¿-«Û’à Ō©Õx©Õ „ÃJ-¹N ÂíE-«yœ¿¢ ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö «ÕÊ¢ ֮͌¾Öh¯ä …¢šÇ¢. ƒ©Ç¢šË ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ XÏ©x© ‚ªî-’Ãu-EÂË Æ¢ÅŒ «Õ¢*N ÂëÛ. Æ¢Ÿ¿Õ©ð „Ãœä ÊÖ¯ç©Õ, ƒÅŒª½ X¾ŸÄªÃn©Õ „ÃJ ‚ªî-’¹u¢åXj “X¾A-¹ة “X¾¦µÇ„ÃEo ÍŒÖX¾ÍŒÕa. Æ©Çê’ “X¾A-²ÄK ƒ©Ç ÂíE-«yœ¿¢ „ç៿©Õ åXœËÅä X¾Ÿä X¾Ÿä XÏ©x©Õ OšË-Â¢ «ÖªÃ¢ Íäæ® Æ«-ÂÃ-¬Á«â ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ. «ÕJ, ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¾J-³Äˆª½ «Öª½_¢ ©äŸÄ.. Æ¢˜ä? ¹*a-ÅŒ¢’à …¢Ÿ¿¯ä ÍçX¾pÍŒÕa. ÆŸç-©Ç-’¹¢˜ä.. “X¾§ŒÖ-ºÇ-EÂË ÂíEo ’¹¢{© «á¢Ÿ¿Õ ®¾Õ©-¦µ¼¢’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹ׯä *ª½Õ-A@ÁÙx ¦ð©ã-œ¿Eo …¯Ãoªá. åXj’à ƒN ‚ªî-’¹u-¹ª½¢ ¹؜Ä! OšËE XÏ©x©ä Âß¿Õ.. åXŸ¿l©Õ Â¹ØœÄ ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ‚ª½-T¢-͌͌Õa. ƒ¢ÅŒÂÌ Æ„ä¢-{¢-šÇªÃ? ƒC’î ƒ„ä..

Know More

women icon @teamvasundhara

¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË ƒ„ç¢Åî 'ÆÅŒu-«-®¾ª½Ñ¢!

'°ªî °ªî å®jèü °ªî.. *šË-é©𠮾Êo¢-’¹-«ªî..Ñ ƒšÌ-«© ¦Ç’à ¤ÄX¾Û-©ªý ƪáÊ ¨ ¤Ä{ N¯ä …¢šÇª½Õ ¹Ÿ¿Ö.. *šË-é©𠮾Êo-¦-œ¿œ¿¢ ²ÄŸµ¿u¢ Âß¿Êo N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¯Ã.. ÆCµÂ¹ ¦ª½Õ-«ÛÅî ®¾ÅŒ-«Õ-ÅŒ-«Õ§äÕu „ê½Õ ƒ©Ç Ō¹~-º„äÕ ¦ª½Õ«Û ÅŒT_Åä ¦Ç’¹Õ¢-œ¿Õ-Ê-ÊÕ-Âî-«œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Æ¢Ÿ¿Õê Íäæ® „Ãu§ŒÖ-«Õ¢Åî ¤Ä{Õ B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾É-ª½¢-©ðÊÖ X¾©Õ «Öª½Õp©Õ Í䮾Õ-¹ע-šÇª½Õ. «ÕJ OÕª½Õ Â¹ØœÄ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_ “X¾§ŒÕ-ÅÃo-©ðx¯ä …¯ÃoªÃ? ƪáÅä OÕ ‚£¾É-ª½¢©ð ¦µÇ’¹¢’à ÆÅŒu-«-®¾ª½ ÊÖ¯çLo B®¾Õ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? ŠÂ¹-„ä@Á ©ä¹¤òÅä „ç¢{¯ä „ÚËE ªîW B®¾Õ-Â¹×¯ä ‚£¾Éª½¢©ð Í䪽Õa-ÂË. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä.. ƒN ¬ÁKª½¢©ð æXª½Õ-¹×-¤ò-ªáÊ Âí«ÛyLo ¹J-T¢* „ä’¹¢’à ¦ª½Õ«Û ÅŒT_¢-ÍŒ-œ¿¢©ð Åp-œ¿-ÅçŒÕE EX¾Û-ºÕ©Õ Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ©Çê’ ¬ÁK-ª½¢-©ðE N†¾-X¾-ŸÄ-ªÃnLo ¦§ŒÕ-{Â¹× X¾¢XÏ-„ä-§ŒÕ-œ¿¢-©ðÊÖ «áÈu ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-²Ähªá. X¶¾L-ÅŒ¢’à Æ{Õ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ƒ{Õ ‚ªî-’¹u¢-’ÃÊÖ …¢œ¿ÍŒÕa. «ÕJ ¦ª½Õ«Û ÅŒê’_¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Íäæ® Æ©Ç¢šË ÂíEo ÆÅŒu-«-®¾ª½ ÊÖ¯ç (‡å®-E¥-§ŒÕ©ü ‚ªá©üq)© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

psychologist Ask Psychologist
‹ ²òŸ¿J.

నమస్తే మేడమ్‌.. నాకు 18 ఏళ్లు. నేను డిగ్రీ చదువుతున్నాను. మా కుటుంబ సభ్యులు నన్ను మా బావకిచ్చి పెళ్లి చేద్దామనుకుంటున్నారు. అయితే నాకు, మా బావకు మధ్య వయోభేదం 11 సంవత్సరాలు. మా ఇద్దరి మధ్య వయసులో ఇంత అంతరం ఉంటే ఏమైనా ఇబ్బందులు వస్తాయా? లేక అర్థం చేసుకుని కలిసుంటే ఆనందంగా ఉండగలమా? మా బావ ఒక ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అతనంటే నాకూ ఇష్టమే. వ్యక్తిత్వ పరంగా కూడా బావ చాలా మంచివాడు. కానీ ముందు ముందు జీవితం ఎలా ఉంటుందనే ఆలోచనే నన్ను కలచివేస్తోంది. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు.

పాత కాలంలో ఎక్కువ వయో అంతరంతో పెళ్లిళ్లు జరిగిన మాట వాస్తవమే
..
పెళ్లి
,
ఆ తర్వాత బాధ్యతలు
..
వంటి విషయాల్లో వాళ్లకి స్పష్టమైన అవగాహన ఉండి
,
ఒకరి పట్ల ఒకరు ప్రేమగా మెలుగుతూ వాళ్లు జీవితాన్ని బాగానే కొనసాగించారన్న మాట కూడా నిజమే
.
కానీ
,
వర్తమాన పరిస్థితుల్లో అంత వయోభేదం ఉండడం వల్ల ఎటువంటి సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుందనేది ఆలోచించుకోవాలి
. 11
సంవత్సరాల తేడా అంటే చదువు
,
ఆలోచనా విధానం
..
వంటి విషయాల్లో అతనికున్నంత స్పష్టత మీకు ఉండకపోవచ్చు
.
కాబట్టి
,
ఈ అంతరాల వల్ల మీ ఇద్దరి మధ్య ఎలాంటి పొరపొచ్చాలు దొర్లినా
,
భవిష్యత్తులో ఏవైనా ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చినా మీరిద్దరూ కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంటే
..
ఇద్దరికీ సమానమైన బాధ్యత ఉంటుంది
.
కాబట్టి అన్ని విధాలుగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి
.
వయసు తేడాతో పాటు
..
ఆలోచనల విషయంలోనూ
,
ఆరోగ్యం విషయంలోనూ తేడా ఉంటుంది
..
కాబట్టి వాటిని ఒకరినొకరు స్వీకరించడానికి ఇద్దరూ సిద్ధంగా ఉంటేనే అడుగు ముందుకు వేయండి
.
0 Likes
Know More

Movie Masala