సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

psychologist Ask Psychologist
ఓ సోదరి.

మా ఆయన నన్ను దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు.. ఏం చేయాలి?

నమస్తే మేడమ్‌.. నాకు పెళ్లై 8 నెలలవుతోంది. మాది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం. నా భర్త నన్ను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నేను తనతో ఎంత బాగా ఉండాలనుకున్నా తను మాత్రం నన్ను దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు. ఈ విషయంలో తనలో మార్పు వస్తుందేమోనని కొన్ని రోజులు వేచి చూశాను. కానీ, ఎలాంటి మార్పూ రాలేదు. దాంతో ఇదే విషయాన్ని మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను. పెళ్లైన రెండు నెలల వరకు బాగున్నాడు. తర్వాత నుంచే తనలో ఈరకమైన మార్పు వచ్చింది. ఇంట్లో వాళ్ల కంటే బయటి వాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడు. మా తల్లిదండ్రులు ‘విడాకులు తీసుకుందాం’ అంటున్నారు. అయితే అతను మాత్రం ఎవరు ఏం చెప్పినా సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. మౌనంగా కూర్చుంటున్నాడు. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు - ఓ సోదరి

Know More

Movie Masala

Video Gallery

 
women icon @teamvasundhara

OÕ NœÄ-Â¹×©Õ XÏ©x-©Â¹× ¦µÇª½¢ ÂùØ-œ¿-Ÿ¿¢˜ä ƒ©Ç Í䧌բœË..!

¨ªî-V©ðx åXRx ÅŒªÃyÅŒ Ÿ¿¢X¾-ÅŒÕ©Õ NNŸµ¿ Âê½-ºÇ© «©x NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç ²ÄŸµÄ-ª½-º„çÕiÊ N†¾-§ŒÕ¢’à «ÖJ¢C. OJ©ð Âí¢ÅŒ-«Õ¢C XÏ©x-©ÕÊo „Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ …¢œ¿œ¿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢. ¨ “¹«Õ¢©ð Ÿ¿¢X¾ÅŒÕLŸ¿l-J©ð ‡«J ÅŒX¾Ûp «©x „Ã@ÁÙx NœË-¤ò-ÅŒÕ-¯Ão-ª½¯ä N†¾§ŒÕ¢ X¾Â¹ˆ-Ê-¦ã-œËÅä.. DE-«©x \ ÅŒX¾Üp Í䧌ÕE XÏ©x©Õ «Ö“ÅŒ¢ P¹~ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-͌¹ ÅŒX¾pŸ¿Õ. «áÈu¢’à *Êo «§ŒÕ®¾Õ©ð …Êo XÏ©x©Â¹× ‚ ¦ÇŸµ¿ «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«Û¢-{Õ¢C. ƒÂ¹åXj ÅŒ«Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ¹L-®¾Õ¢-œ¿ª½Õ Ưä EèÇEo NE ‚ X¾®Ï «ÕÊ-®¾Õ©Õ ÅŒ{Õd-Âî-©ä«Û. ¨ “¹«Õ¢©ð ®¾¢¦¢-CµÅŒ ꮾÕÊÕ ¦šËd XÏ©x-©ÊÕ ÆªáÅä ÅŒLx Ÿ¿’¹_ª½.. ©äŸÄ ÅŒ¢“œË Ÿ¿’¹_ª½ …¢ÍÃ-©E ¯Ãu§ŒÕ-²ÄnÊ¢ Eª½gªá®¾Õh¢C. DE-«©x ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©ðx ŠÂ¹-JE NœË* …¢œ¿-©ä¹ XÏ©x©Õ «ÖÊ-®Ï¹¢’à ¹עT-¤òŌբšÇª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð XÏ©x© ¦ÇŸµ¿ÊÕ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-ÂíE NœÄÂ¹×©Õ B®¾Õ-¹×Êo ¦µÇªÃu, ¦µ¼ª½h©Õ B®¾Õ-Âî-„Ã-LqÊ ÂíEo èÇ“’¹-ÅŒh-©ä¢šð ͌֟Äl¢..!

Know More

women icon @teamvasundhara

¨ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ “æX«Õ-¹-Ÿ±¿Â¹× 27 \@ÁÙx..!

'…¢’¹-ªÃ© V{Õd „úËg.. Šœ¿Õf ¤ñœ¿Õ’¹Õ …Êo„úËg, ÍŒŸ¿Õ«Û ®¾¢Ÿµ¿u ¹L_-¯îºËg.. Íø¹ ¦äª½«Ö..? ’íX¾p ƒ¢šË ¹דª½-„úËg.. ÆÂˈ-¯äE ƢŌ-šðºËg.. ÂîJ EÊÕo ÂÕ-¹ע˜ä åXŸ¿l ¯äª½«Ö..? ¯äÊ¢˜ä Âß¿Êo ©äœÎæ® ©äª½«Öt..! ¯Ã¹¢˜ä “æXNÕ¢Íä „çáÊ-’Ãœ¿Õ ‡«-œ¿«Öt..? ‰ ©«Üu œÄJx¢’û..! GÂÃèü §Œá ‚ªý ͵ÃJt¢’û..! ‡©Ç-’í©Ç ÊÕ«Ûy Ÿ¿ÂˈÅä ©Â¹×ˆ *Âˈ-ʘäd..! „çj ¯Ãšü..!Ñ OÕª½Õ ®¾¢UÅŒ “æXNÕ-¹×-©ãjÅä.. ¨ ÍŒª½º¢ \ ¤Ä{©ðŸî ¨¤Ä-šËê ¹E-åX-˜ädæ® …¢šÇª½Õ. Æ«ÛÊÕ.. 'Eª½g§ŒÕ¢Ñ ®ÏE«Ö©ðE '£¾Ç©ð ’¹Õª½Õ “æX«Õ Â„äÕ ªî§ýÕ °NÅŒ¢..!Ñ ¤Ä{ ƒC. ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ, Æ«Õ© ʚˢ-*Ê ¨ ®ÏE-«Ö©ð ¨ ¤Ä{¢˜ä ƒ†¾d-X¾-œ¿E ®¾¢UÅŒ “æXNÕ-Â¹×©Õ …¢œ¿-ª½¢˜ä ‚¬Áaª½u¢ ©äŸ¿Õ. «áÈu¢’à ¨ ¤Ä{©ð ¯Ã’û, Æ«Õ© «ÕŸµ¿u éÂNÕ®ÔZ ÍÃ©Ç ®¾£¾Ç-•¢’à …¢{Õ¢C. E• °N-ÅŒ¢©ð Â¹ØœÄ ¯Ã’û ÅŒÊÊÕ åXRx Í䮾Õ-Âî-«ÕE Æ«Õ-©ÊÕ Æ©Çê’ ÆœË-’Ã-œä„çÖ ÆE-XÏ-®¾Õh¢-{Õ¢C. N*“ÅŒ¢ \¢{¢˜ä ¨ ®ÏE«Ö Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ ÅŒŸ¿Õ-X¾J ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢-©ð¯ä Æ«Õ©, ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ© N„ã¾Ç¢ •J-T¢C. Æ¢˜ä ‚ ¤Ä{©ð ¯Ã’û Íä®ÏÊ ©„þ “X¾¤ò•©üÂ¹× Æ«Õ© ŠX¾Ûp-¹עŸ¿E ÆX¾pšðx ®¾ª½-ŸÄ’à ÆÊÕ-¹×-¯ä-„ê½Õ ®ÏF ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ.

Know More

women icon @teamvasundhara

¯Ã “æX«Õ X¾Û®¾h¹¢ X¾«¯þÊÕ …Ÿäl-P¢* Âß¿Õ..!

Åç©Õ’¹Õ *“ÅŒ X¾J-“¬Á«ÕÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* “æX«Õ N„ã¾Ç¢ ÅŒªÃyÅŒ “¦ä¹Xý ƪáu NœË-¤ò-ªáÊ •¢{©ðx X¾«¯þ ¹@ÇuºýÐêªºÖ Ÿä¬Ç§ýÕ •¢{ ŠÂ¹šË. '¦“CÑ ®ÏE«Ö *“B¹-ª½º ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð “æX«Õ©ð X¾œËÊ O@ÁÙx Âí¢ÅŒ-ÂÃ-©Ç-EÂË N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ¹ׯÃoª½Õ. X¾«¯þÐêªºÖ©Â¹× Æ"-ªÃ-Ê¢-Ÿ¿¯þ, ‚Ÿ¿u Æ¯ä ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x©Õ Â¹ØœÄ …¯Ãoª½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ X¾©Õ «uÂËh-’¹ÅŒ Âê½-ºÇ© «©x „Ã@ÁÙx NœÄ-Â¹×©Õ B®¾ÕÂíE ŠÂ¹J ÊÕ¢* ŠÂ¹ª½Õ Ÿ¿Öª½¢’à …¢šðÊo ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƪáÅä *Êo-Ōʢ ÊÕ¢* X¾Û®¾h¹ X¾ª¸½-Ê¢åXj ‡¢Åî ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ¢Íä êªºÖ ÅÃèÇ’Ã “æX«Õ-¦¢-Ÿµ¿¢åXj ‹ X¾Û®¾h¹¢ ªÃ®Ï¢C. '‡ ©„þ Ưþ ¹¢œË-†¾-Ê©üÑ Æ¯ä ˜ãjšË-©üÅî ‚¢’¹x¢©ð ªÃ®ÏÊ ¨ X¾Û®¾h-ÂÃEo “X¾«áÈ ¤Ä{© ª½ÍŒ-ªáÅŒ ÆʢŌ ¡ªÃ„þÕ ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî Åç©Õ-’¹Õ-©ðÂË ÆÊÕ-«C¢ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢. ¨ “¹«Õ¢©ð êªºÖ ¨ X¾Û®¾h¹¢©ð “X¾²Äh-N¢-*Ê ÍÃ©Ç N†¾§ŒÖ©Õ ÅŒÊ «Ö° ¦µ¼ª½h X¾«¯þ ¹@ÇuºýE Ÿ¿%†Ïd©ð åX{ÕdÂíE ªÃ®ÏÊ„äÊ¢{Ö ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð X¾©Õ ¹Ÿ±¿-¯Ã©Õ «®¾Õh¯Ãoªá. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð êªºÖ ¨ „ê½h-©åXj ®¾p¢C¢-*¢C.

Know More

women icon @teamvasundhara

•Â¹ˆÊo ƒ¢{ åXRx-®¾¢-Ÿ¿œË..!

'2018ÑÐ “æX«Õ•¢{©Â¹× ¦Ç’à ¹L-²ñ-*aÊ ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢’à Íç¤ñpÍŒÕa. ²òÊ„þÕ Â¹X¾Ü-ªýÐ-‚-Ê¢Ÿþ Æ£¾ÞèÇ, ¯ä£¾É Ÿµ¿ÖXϧŒÖÐÆ¢’¹Ÿþ ¦äœÎ, DXÏÂà X¾Ÿ¿Õ-ÂíºãЪ½ºý-Oªý ®Ï¢’û, “XϧŒÖ¢Âà ÍÄÐEÂú èï¯Ã®ý, ¬ìyÅÃ-¦-®¾Õ-“X¾-²ÄŸþЪî£ÏÇÅý, ¨³Ä Æ¢¦Ç-FÐ-‚-Ê¢Ÿþ XϪ½-«Õ©ü, å®j¯Ã ¯ç£¾Éy©üР¹¬ÁuXý.. ƒ©Ç ¨ \œÄC X¾©Õ 宩-“GšÌ “æX«Õ-•¢-{©Õ åXRx XÔ{-©ã-ÂËˆÊ ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ¨ èÇG-ÅÃ-©ðÂË «Õªî •¢{ Í䪽-ÊÕ¢C. '¦Ç£¾Ý-¦LÑ, '¦Ç£¾Ý¦LÐ2Ñ *“ÅéÅî ¦µÇª½ÅŒ *“ÅŒ X¾J-“¬Á«Õ ‘ÇuAE Ê©Õ-C-¬Á©Ç N®¾h-J¢-X¾-èä-®ÏÊ Ÿ¿ª½z¹ C’¹_•¢ ‡®ý.‡®ý. ªÃ•-«ÕøR. ‚§ŒÕÊ Â¹×«Öª½Õœ¿Õ ÂÃJh-ê§ŒÕ N„ã¾Ç¢ “X¾«áÈ Ê{Õœ¿Õ •’¹-X¾A ¦Ç¦Õ ²òŸ¿-ª½ÕœË ¹׫Öéªh X¾ÜèÇ “X¾²ÄŸþÅî •ª½Õ-’¹ÕÅî¢C. OJ N„ã¾Ç „䜿Õ-¹-©Â¹× èãjX¾Ü-ªý-©ðE '£¾Çô{©ü åX¶ªáªý „çÖ¢šüÑ „äC-¹’à EL*¢C. ¨ N„ã¾Ç „䜿Õ¹©ðx ¤Ä©ï_-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃ•-«ÕøR, •’¹-X¾A ¦Ç¦Õ ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ¤Ä{Õ ªÃ„þÕ ÍŒª½ºýÐ…¤Ä-®¾Ê, “X¾¦µÇ®ý, W.‡-Fd-‚ªýГX¾ºÌÅŒ, ¯ÃEÐ-Æ¢-•Ê, ªÃ¯Ã, ÆÊÕ†¾ˆ, ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊÐÆ«Õ©, Â̪½-„ÃºË Â¹×{Õ¢¦¢, ªÃX¶¾Õ-„ä¢-“Ÿ¿-ªÃ«Û.. ƒ¢Âà ‡¢Ÿ¿ªî šÇM-«Ûœþ “X¾«áÈÕ©Õ ƒX¾p-šËê èãjX¾Üªý Í䪽Õ¹ׯÃoª½Õ.

Know More

women icon @teamvasundhara

OÕª½Õ ¨ ÂÃÊÕ-¹©Õ ƒæ®h ®¾¢Å¢..!

DXýÐ-O-ªý© ÅŒªÃyÅŒ ¦ÇM-«Û-œþ©ð åXRxXÔ{-©ã-¹ˆ-ÊÕÊo «Õªî “æX«Õ •¢{ “XϧŒÖ¢Âà ÍÄÐ Æ„çÕ-J-¹¯þ ¤ÄXý ®Ï¢’¹ªý EÂú èð¯Ã®ý. œË客¦ªý 2Ê èðŸµþ-X¾Ü-ªý-©ðE …„äÕtŸþ ¦µ¼«¯þ ¤Äu©®ý „äC-¹’à ÂÃÊÕÊo OJ N„Ã-£¾É-EÂË \ªÃp{Õx ¬Áª½-„ä-’¹¢’à •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. Ê«¢-¦ªý 28Ê “¤Äª½¢-¦µ¼-«Õ§äÕu “XϧŒÖ¢Â¹ÐEÂú© N„ã¾Ç „䜿Õ-¹©Õ œË客-¦ªý 2 «ª½Â¹× ÂíʲĒ¹ÕÅçŒÕE ®¾«Ö-Íê½¢. ¨ „䜿Õ-¹-©Â¹× ¦ÇM-«Ûœþ 宩-“G-šÌ-©Åî ¤Ä{Õ èÇB§ŒÕ, ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ “X¾«á-ÈÕ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ‚£¾Éy-E-®¾Õh-¯Ão-ª½{. ¨ “¹«Õ¢©ð ÅŒ«Õ åXRxÂË ÆAŸ±¿Õ©Õ Æ¢C¢Íä ÂÃÊÕ¹©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* “XϧŒÖ¢Â¹ B®¾Õ-¹×Êo Eª½g§ŒÕ¢ ‚®¾ÂËh êªX¾Û-Åî¢C. åXRxÂË «Íäa ÆAŸ±¿Õ©Õ ÂÃÊÕ-¹©Õ ƒ«y-Ÿ¿-Læ®h ÅÃÊÕ ®¾Ö*¢-*Ê èÇG-ÅÃ-©ðE «®¾Õh-«Û-©ÊÕ ƒæ®h ®¾¢Åî-†¾-«ÕE ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ ŸÄyªÃ ÅçL-XÏ¢C XÔ®Ô. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ Æ„çÕ-èǯþ ‚¯þ-©ãj¯þ ³ÄXÏ¢’û „ç¦ü-å®j-šü©ð ‹ J>-®ÔZE Â¹ØœÄ \ªÃp{Õ Íä®Ï¢D ®¾Õ¢Ÿ¿J.

Know More

women icon @teamvasundhara

‚Ê¢-Ÿ¿¢©ð «áE-T-¤ò-§ŒÖª½Õ...!

¦ÇM-«Ûœþ ©ä˜ã®ýd 宩-“GšÌ ¹X¾Û©ü DXÏÂà X¾Ÿ¿Õ-Âíºã, ª½ºý-Oªý ®Ï¢’û© N„ã¾Ç „䜿Õ¹©Õ ƒ{-M-©ðE Âî„çÖ ©äÂú «Ÿ¿l Æ¢’¹-ª½¢’¹ „çj¦µ¼-«¢’à •J-TÊ ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƒª½Õ ¹×{Õ¢-¦Ç© ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÖ©ÊÕ ÆÊÕ-®¾-J®¾Öh 骢œ¿Õ ªîV©Õ •J-TÊ ¨ „䜿Õ-¹-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* ‡©Ç¢šË ¤¶ñšð©Õ ¦£ÏÇ-ª½_ÅŒ¢ Âé䟿Õ. ¤¶ñšð©Õ M¹-«y-¹עœÄ X¾Â¹-œ¿s¢D èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ¹ׯÃoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¢ „䜿Õ-¹-©Â¹× £¾É•-éªjÊ ÆA-Ÿ±¿Õ© ¤¶ò¯þ é«Õ-ªÃ-©Â¹× ®Ïd¹ˆª½Õx „ä¬Ç-ª½E Â¹ØœÄ „ê½h©Õ «ÍÃaªá. N„Ã-£¾É-Ê¢-ÅŒª½¢ ê«©¢ 骢œ¿Õ ¤¶ñšð-©ÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÅŒ«Õ ²ò†¾©ü ÆÂõ¢šüq ŸÄyªÃ X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ DXý-Oªý. D¢Åî DXÏÂÃ, ª½ºý-O-ªý© ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Åî ¤Ä{Õ ®ÏF »ÅÃq-£ÏÇ-Â¹×©Õ å®jÅŒ¢ Âî¾h EªÃ-¬ÁÂ¹× ©ðʧŒÖuª½¯ä Íç¤ÄpL. ƪáÅä ÅÃèÇ’Ã „ÃJ N„ã¾Ç „䜿Õ-¹-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê «ÕJ-ÂíEo ¤¶ñšð-©ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ©ð ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ DXÏÂÃ, ª½ºý-Oªý. ¨ ¤¶ñšð©ðx ‡¢Åî Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ‚Ê¢Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ-²òhÊo „Ã@ÁxE ֮͌¾Õh¢˜ä 骢œ¿Õ ¹@ÁÙx Íé-˜äxŸ¿¯ä Íç¤ÄpL. ¨ ¤¶ñšð©Õ ÆGµ-«Ö-ÊÕ©ðx AJT …ÅÃq£¾ÉEo E¢X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ÅŒ«Õ ÆGµ-«ÖÊ ²Ädªý •¢{Â¹× «Õªí-¹ˆ-²ÄJ ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ Íç¦ÕÅŒÖ „ÚËE ²ò†¾-©ü- OÕ-œË-§ŒÖ©ð 憪ý Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ.

Know More

women icon @teamvasundhara

ÅŒÊ “æX§ŒÕ®Ï Â¢ EÂú \¢ Íä¬Çœî Åç©Õ²Ä...?

¦ÇM-«Û-œþÅî ¤Ä{Õ £¾ÉM-«Ûœþ©ð Â¹ØœÄ ¤¶Ä©ð-ªá¢’ûE ®¾¢¤Ä-C¢-*Ê ÊšË “XϧŒÖ¢Â¹ ÍÄ. ¨ Æ«Õtœ¿Õ Âí¢ÅŒ-ÂÃ-©¢’à £¾ÉM-«Ûœþ Ê{Õœ¿Õ, ’çŒÕ¹לçjÊ EÂú èïÊ-®ýÅî J©ä-†¾-¯þ-†ÏXý©ð «ÛÊo ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. OJ æ®o£¾Ç¢ åXRx ŸÄÂà „çRx¢-Ÿ¿E, ’¹ÅŒ ¯ç©©ð OJŸ¿lJÂÌ EPa-Åê½l´¢ Â¹ØœÄ •J-T¢Ÿ¿¯ä „ê½h©Õ OÕœË-§ŒÖ©ð 骢œ¿Õ ¯ç©-©Õ’à «Öªît-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ÆD ÂùעœÄ ¦ÇM-«Û-œþ©ð Å窽-éÂ-¹ˆ-ÊÕÊo '¦µÇª½ÅýÑ Æ¯ä *“ÅŒ¢ ÊÕ¢œË “XϧŒÖ¢Â¹ ÅŒX¾ÛpÂî«œ¿¢ ¨ „ê½hÂ¹× «ÕJ¢ÅŒ ¦©Ç-Eo-*a¢C. ƪáÅä DE ’¹ÕJ¢* ƒ{Õ “XϧŒÖ¢Â¹ ’ÃF, Æ{Õ EÂú ’ÃF ƒX¾pšË «ª½Â¹× åXŸ¿N NX¾p-©äŸ¿Õ. ƪáÅä ÅÃèÇ’Ã “X¾«áÈ ¤¶Äu†¾¯þ œËèãj-ʪý «ÕF¬ü «Õ©ð|“Åà \ªÃp{Õ Íä®ÏÊ ¤ÄKdÂË “XϧŒÖ¢Â¹ Â¹ØœÄ £¾É•-éªj¢C. ‚ ¤ÄKdÂË ÅŒÊÅî ¤Ä{Õ «*aÊ ÅŒÊ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Â¹× “XϧŒÖ¢Â¹ ÅŒÊ åXRxÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê N«-ªÃ-©ÊÕ ÅçL-XÏ-Ê{Õd ®¾«Ö-Íê½¢. ƒšÌ-«© Æ„çÕ-J-Âé𠮾Eo-£ÏÇ-Ōթ «ÕŸµ¿u ÅŒ«Õ ‡¢ê’-èü-„çÕ¢šü •J-T¢-Ÿ¿E “XϧŒÖ¢Â¹ ®¾y§ŒÕ¢’à ‚ ¤ÄKd©ð „ç©x-œË¢-*¢-Ÿ¿{. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð XÔ®Ô ÅŒÊ ‡¢ê’-èü-„çÕ¢šü J¢’ûÅî CTÊ ¤¶ñšð©Õ ƒX¾Ûpœ¿Õ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð „çjª½©ü’à «ÖªÃªá.

Know More

psychologist Ask Psychologist
‹ ²òŸ¿J.

నమస్తే మేడమ్‌.. నాకు పెళ్లై 8 నెలలవుతోంది. మాది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం. నా భర్త నన్ను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నేను తనతో ఎంత బాగా ఉండాలనుకున్నా తను మాత్రం నన్ను దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు. ఈ విషయంలో తనలో మార్పు వస్తుందేమోనని కొన్ని రోజులు వేచి చూశాను. కానీ, ఎలాంటి మార్పూ రాలేదు. దాంతో ఇదే విషయాన్ని మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను. పెళ్లైన రెండు నెలల వరకు బాగున్నాడు. తర్వాత నుంచే తనలో ఈరకమైన మార్పు వచ్చింది. ఇంట్లో వాళ్ల కంటే బయటి వాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడు. మా తల్లిదండ్రులు ‘విడాకులు తీసుకుందాం’ అంటున్నారు. అయితే అతను మాత్రం ఎవరు ఏం చెప్పినా సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. మౌనంగా కూర్చుంటున్నాడు. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు - ఓ సోదరి

ముందుగా
మీ ఇద్దరి మధ్య మానసిక, శారీరక సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలా ఉన్నాయనేది స్పష్టత రావాలి. మొదట శారీరక అనుబంధం దృఢంగా ఉండి, తర్వాత మీ ఇద్దరి మధ్య అంతరం ఏర్పడిందా? లేదా మొదట్నుంచీ శారీరక అనుబంధంలో స్పష్టత లేదా? అనేది ఒక కోణం. మరొక కోణం ఏంటంటే మొదటి రెండు నెలలు మీ ఇద్దరి మధ్య అన్నీ బాగుండి, తర్వాత ఇద్దరి మధ్య దూరం ఏర్పడి.. ఇతరులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మీకు తక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడంటే.. ఆ రెండు నెలల తర్వాత మార్పు రావడానికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు? కుటుంబ సభ్యులు, చుట్టుపక్కల వాళ్ల వల్ల అలా చేస్తున్నాడా? లేదా మీ ఇద్దరి మధ్య ఏవైనా అభిప్రాయభేదాలు, సంఘర్షణలు, అసంతృప్తులు ఉన్నాయా? ఒకవేళ ఉంటే.. వాటి గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగిందా? అనేవి ఆలోచించుకోండి.
మీరిద్దరూ కూడా మ్యారేజ్‌ కౌన్సెలింగ్ కి వెళ్లడం మంచిది. దానివల్ల మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి అంతరాలు తొలగుతాయేమో చూడండి. ఈ రోజుల్లో ఎన్నో చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి, శారీరక సమస్యలేవైనా ఉంటే వాటిని పరిష్కరించుకునే దిశగా ఆలోచించండి. అలాగే ఒకరినొకరు తక్కువ చేసుకోకుండా సమస్య పరిష్కారం దిశగా ఆలోచించండి.
0 Likes
Know More

Movie Masala