సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

psychologist Ask Psychologist
ఓ సోదరి.

మా ఆయన నన్ను దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు.. ఏం చేయాలి?

నమస్తే మేడమ్‌.. నాకు పెళ్లై 8 నెలలవుతోంది. మాది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం. నా భర్త నన్ను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నేను తనతో ఎంత బాగా ఉండాలనుకున్నా తను మాత్రం నన్ను దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు. ఈ విషయంలో తనలో మార్పు వస్తుందేమోనని కొన్ని రోజులు వేచి చూశాను. కానీ, ఎలాంటి మార్పూ రాలేదు. దాంతో ఇదే విషయాన్ని మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను. పెళ్లైన రెండు నెలల వరకు బాగున్నాడు. తర్వాత నుంచే తనలో ఈరకమైన మార్పు వచ్చింది. ఇంట్లో వాళ్ల కంటే బయటి వాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడు. మా తల్లిదండ్రులు ‘విడాకులు తీసుకుందాం’ అంటున్నారు. అయితే అతను మాత్రం ఎవరు ఏం చెప్పినా సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. మౌనంగా కూర్చుంటున్నాడు. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు - ఓ సోదరి

Know More

Movie Masala

Video Gallery

 
women icon @teamvasundhara

Ê*a-ÊN A¢{Ö¯ä ‚ª½Õ ¯ç©©ðx 32 ÂË©ð©Õ ÅŒ’Ã_!

'¦ª½Õ«Û ÅŒ’Ã_©¯ä ©Â¹~u¢ åX{Õd-Âî-«œ¿¢ «Õ¢*Ÿä.. ÂÃF Æ¢Ÿ¿Õ-Â¢ «ÕÊÂ¹× ƒ†¾d-„çÕiÊ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ «Ÿ¿Õ-©Õ-ÂíE ¹œ¿ÕX¾Û «Öœ¿Õa-Âî-Ê-¹ˆ-êªx-Ÿ¿ÑE Íç¦Õ-Åî¢C ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ ¦µ¼ÖNÕ X¾œäo-¹ªý. 'Ÿ¿„þÕ ©’à ê å£jDzÄÑ ®ÏE-«ÖÅî ¦ÇM-«Û-œþ-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËdÊ ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt.. ‚ ®ÏE-«Ö©ð ¦ïŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt’à Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-*a¢C. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ÅŒÊÕ ¤ò†Ï¢-*Ê ®¾¢ŸµÄu «ª½t ¤Ä“ÅŒ Â¢ ŸÄŸÄX¾Û 12 ÂË©ð© ¦ª½Õ«Û åXJ-TÊ ¦µ¼ÖNÕ.. ÅŒÊ Ê{-ÊÅî N«Õ-ª½z-¹ש “X¾¬Á¢-®¾-©¢-Ÿ¿Õ-¹עC. ƒÂ¹ ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅÃÊÕ ÊšË¢-*Ê ®ÏE«Ö©Eo¢-šË©ðÊÖ ®Ïx„þÕ Æ¢œþ X¶Ï˜ãd®ýd ¦ÖušÌ’à ¹E-XÏ¢-*Ê ¨ ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢Ÿ¿¢ X¶Ï>Âú ÍŒÖ®Ï Æ¢Ÿ¿ª½Ö ŠÂˢŌ ‚¬Áa-ª½u-¤ò-§ŒÖª½Õ. '„çáÊo-šË-ŸÄÂà ©Ç«Û’à ¹E-XÏ¢-*Ê ¦µ¼ÖNÕ.. ƒ¢ÅŒ ÅŒyª½’à ‡©Ç ¯ÃW’Ã_ «ÖJ¢C..Ñ Æ¢{Ö «áÂ¹×ˆÊ „ä©ä-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä ƒŸ¿¢Åà ÅÃÊÕ ¤ÄšË¢-*Ê œçjšü, X¶Ïšü-¯ç®ý ®Ô“éšüq «©äx Æ¢{Ö X¾©Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢D Æ¢ŸÄ© Åê½. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. X¶Ïšü’à …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅÃÊÕ ‡©Ç¢šË ‚£¾Éª½, „Ãu§ŒÖ«Õ E§ŒÕ-«Ö©Õ ¤ÄšË-®¾Õh¢Ÿî ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ-©ðÊÖ X¾¢ÍŒÕ-¹ע-{Õ¢D ©Ox ’¹ªýx. «ÕJ, ¦ïŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt’Ã ÅŒÊ éÂK-ªýÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢* «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt’à ÆGµ-«Ö-ÊÕ© «ÕÊ-®¾Õ©ðx Í窽-’¹E «á“Ÿ¿-„ä-®ÏÊ ¨ Æ¢ŸÄ© Åê½ '¤¶Äušü {Õ X¶ÏšüÑ ²òdK \¢šð ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon @teamvasundhara

‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾¢Åî …Êo-X¾Ûpœä..

‡«-éªj¯Ã Æ«Ötªá ©Ç«Û’à ¹E-XÏ¢-*¯Ã, NGµÊo„çÕiÊ Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ Ÿµ¿J¢-*¯Ã «ÕÊ©ð ÍéÇ-«Õ¢C „ÃJ-„çjX¾Û ÆŸî©Ç ֮͌¾Õh¢-šÇª½Õ. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƦÇs-ªá-©ãjÅä ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð „ÃJE šÌèü Í䧌՜¿¢, „ÃJåXj èðÂ¹×©Õ „䮾Õ-Âî-«œ¿¢.. «¢šËO Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ƪáÅä Æ«Öt-ªá-©¢Åà Ō«ÕåXj Åëá X¾ÜJh ‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾¢Åî …Êo-X¾Ûpœä „ÃJE ÍŒÖæ® Ÿ¿%†Ïd Â©ð «Öª½Õp-©ï-²Äh-§ŒÕE Íç¦Õ-Åî¢C ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ ¦µ¼ÖNÕ X¾œäo-¹ªý. ÅÃÊÕ ÊšË¢-*Ê ÅíL *“ÅŒ¢ 'Ÿ¿„þÕ ©’Ãê å£jDzÄÑ©ð ¦ïŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt’à ¹E-XÏ¢-*Ê ¦µ¼ÖNÕ.. ƒX¾Ûpœ¿Õ ®ÏxOÕt ¦ÖušÌ’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ÅÃÊÕ ©Ç«Û’à …ÊoX¾Ûpœ¿Õ, ¦ª½Õ«Û ÅŒT_Ê ÅŒªÃyÅŒ.. ¨ 骢œ¿Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðxÊÖ ÅŒÊ ÍŒÕ{Öd …Êo ƦÇs-ªá©Õ ÅŒÊE „ÃJÅî ¤Ä{Õ ®¾«Ö-Ê¢-’ïä ͌֬Ç-ª½E Íç¦Õ-Åî¢C. 'éÂKªý ‚ª½¢-¦µ¼¢©ð ¯äÊÕ ÍÃ©Ç ©Ç«Û’à …¢œä-ŸÄEo. ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã ÍŒÕ{Öd …Êo ƦÇs-ªá©Õ „ÃJ ÍŒÖX¾Û-©Åî ÊÊÕo ƒ¦s¢C åX˜äd-„ê½Õ Âß¿Õ. ¦ïŸ¿Õl’à …¯Ão ÍÃ©Ç ‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾¢Åî …¢œ¿œ¿„äÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Â꽺¢. ÂæšËd “X¾A Æ«Ötªá ÅŒÊåXj ÅÃÊÕ X¾ÜJh N¬Çy-®¾¢Åî …¢œÄL. ÆX¾Ûpœä ƦÇs-ªá©Õ Æ«Öt-ªáLo ÍŒÖæ® Ÿ¿%†Ïd «Öª½Õ-ŌբC..Ñ Æ¢{Ö ¯äšË-ÅŒª½¢ Æ«Öt-ªá-©Â¹× ®¾©-£¾É-L-²òh¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. ƹ~-§ýÕ-¹×-«Öªý ®¾ª½-®¾Ê ‚„çÕ ÊšË¢-*Ê 'šÇªá-©ãšü : \Âú “æX„þÕ¹Ÿ±ÄÑ *“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 11Ê Nœ¿Õ-Ÿ¿-©Â¹× ®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-Ōբ-œ¿’Ã, ‚§Œá-³Ät¯þ Èժïà ®¾ª½-®¾Ê '¬ÁÙ¦µü «Õ¢’¹@ü ²Ä„þ-ŸµÄ¯þÑ ®ÏE-«Ö-©ðÊÖ ÊšË²òh¢D Æ¢ŸÄ© Åê½.

Know More

women icon @teamvasundhara

Æ©Ç¢šË ¤Ä“ÅŒ©ä «²Äh-§äÕ„çÖ ÆÊÕ-¹ׯÃo..

®ÏF X¾J-“¬Á-«Õ-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åX˜äd ¯Ãªá-¹©Õ Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ¯ÃW’Ã_ …¢˜ä¯ä „ÃJÂË éÂK-ªý©ð Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ «®¾Õh¢-šÇªá. ƪáÅä ¦ÇM-«Ûœþ ¦Hx ’¹ªýx ¦µ¼ÖNÕ X¾œäo-¹ªý «Ö“ÅŒ¢ ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× GµÊo¢. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ‚„çÕ Âî¾h ©Ç«Û’à …Êo-X¾Ûpœä ¦ÇM-«Û-œþ©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËd ÅŒÊ ÅíL *“ÅŒ¢ 'Ÿ¿„þÕ ©’à ê å£jDzÄÑ Â¢ «ÕJ¢ÅŒ ¦ª½Õ«Û åXJ-T¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÅŒÊ éª¢œî *“ÅŒ¢ 'šÇªá-©ãšü : \Âú “æX„þÕ Â¹Ÿ±ÄÑ “X¾„çÖ-†¾-Êx©ð ¤Ä©ï_¢-{ÕÊo ‚„çÕ.. ¨ ®ÏE«Ö Â¢ X¾ÜJh’à ¦ª½Õ«Û ÅŒT_ ¯ÃW’Ã_ ÅŒ§ŒÖ-éªj¢C. '„ç៿šË ®ÏE«Ö©ð ¤Ä“ÅŒ-¹-ÊÕ-’¹Õ-º¢’à ¦ª½Õ«Û åXª½-’¹-œÄ-EÂË ¯äÊÕ ®¾¢Âî-*¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ŠÂ¹ ʚ˒à ŸÄEE ¯äÊÕ ®¾„Ã-©Õ’à B®¾Õ-¹×-¯ÃoÊÕ. £ÔǪî-ªáÊÕx ÂíEo Æ¢’¹Õ-@Ç©Õ ¦ª½Õ«Û åXJ-T¯Ã N«Õ-ª½z©Õ NE-XÏ¢Íä ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ‚ ®ÏE-«Ö©ð ¯Ã ¤Ä“ÅŒÂ¹× ‚Ÿ¿-ª½º ©Gµ¢-ÍŒœ¿¢ ‚Ê-¢Ÿ¿¢’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ƪáÅä ŠÂ¹ Ÿ¿¬Á©ð ¯ÃÂ¹× «á¢Ÿ¿Õ «á¢Ÿ¿Õ ƒ©Ç¢šË ¤Ä“ÅŒ©ä «²Äh-§äÕ„çÖ ÆE-Â¹ØœÄ ÆÊÕ-¹ׯÃo. ÂÃF ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯ÃÂ¹× «*aÊ ®ÏE«Ö ‚X¶¾-ª½xFo ¯äÊÕ ¯ÃW’Ã_ …¢œÄ-©E œË«Ö¢œþ Íä¬Çªá. ¨ “¹«Õ¢©ð «ÕSx ¦ª½Õ«Û ÅŒT_ ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃ¦ð-ŌկÃo..Ñ Æ¢{Ö ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢D Æ¢ŸÄ© Åê½. ƹ~§ýÕ Â¹×«Öªý £ÔǪî’Ã, ¦µ¼ÖNÕ £ÔǪî-ªá-¯þ’à ª½Ö¤ñ¢-CÊ 'šÇªá-©ãšü : \Âú “æX„þÕ Â¹Ÿ±ÄÑ *“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 11Ê Nœ¿Õ-Ÿ¿© ÂÃÊÕ¢C. ¡ ¯ÃªÃ§ŒÕºý ®Ï¢’û Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-*Ê ¨ ®ÏE«ÖÊÕ ®¾yÍŒa´ ¦µÇª½Åý NÕ†¾¯þ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ª½Ö¤ñ¢-C¢-Íê½Õ.

Know More

women icon @teamvasundhara

¯Ãºu-Ōꠓ¤ÄŸµÄ-Êu-NÕ²Äh!

Ō¹׈« *“ÅÃ-©-Åî¯ä «Õ¢* ’¹ÕJh¢X¾Û ÅçÍŒÕa-¹×Êo ¦ÇM-«Ûœþ ¯Ãªá¹ ¦µ¼ÖNÕ X¾œäo¹ªý. 'Ÿ¿„þÕ ©’à ê å£jDzÄÑ *“ÅŒ¢Åî ¦ÇM-«Ûœþ©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËdÊ ¨ ¦µÇ«Õ.. ¨ *“ÅŒ¢ ÅŒªÃyÅŒ ŸÄŸÄX¾Û 骢œä@Áx NªÃ«Õ¢ B®¾Õ-¹עC. ƪáÅä ¨ NªÃ«Õ¢ ÅÃÊÕ ‚ ¤Ä“ÅŒ ÊÕ¢* AJT ÅŒÊ©Ç «Öꪢ-Ÿ¿ÕÂ¹× Æ«-®¾-ª½„äÕ Æ¢šð¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt.. '¯äÊÕ \¢ Íä®Ï¯Ã ®¾ÕE-P-ÅŒ¢’à ‚©ð-*¢Íä Íä²ÄhÊÕ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ¯ÃºuŌꠓ¤ÄŸµÄ-Êu-NÕ²Äh. Ÿ¿„þÕ ©’à ê å£jÇ²Ä *“ÅŒ¢ ÅŒªÃyÅŒ «Õªî ®ÏE-«Ö©ð ʚˢ-ÍŒ-œÄ-EÂË ŸÄŸÄX¾Û 骢œä@ÁÙx ’ÃuXý «*a¢C. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ®¾¢ŸµÄu «ª½t’à ʚˢ-*Ê ¯äÊÕ ‚ ¤Ä“ÅŒ ÊÕ¢* AJT ¦µ¼ÖNÕ X¾œäo-¹ªý’à «Öª½-œÄ-EÂË ‚ ®¾«Õ§ŒÕ¢ Æ«-®¾-ª½„äÕ ÆE-XÏ¢-*¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¯Ã éÂKªý «Õ¢* C¬Á©ð ²Ä’¹Õ-Åî¢C. ®ÏE-«Ö-©ÊÕ Â¹ØœÄ ÍŒÂ¹ˆ’à ¤Äx¯þ Í䮾Õ-¹ע-{Õ¯Ão..Ñ Æ¢C ¦µ¼ÖNÕ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ¦µÇ«Õ ƹ~§ýÕ Â¹×«Öªý ®¾ª½-®¾Ê ʚˢ-*Ê 'šÇªá-©ãšü : \Âú “æX„þÕ Â¹Ÿ±ÄÑ ®ÏE«Ö “X¾„çÖ-†¾-Êx©ð G°’à ’¹œ¿Õ-X¾Û-Åî¢C. ¨ ®ÏE«Ö ‚’¹®¾Õd 11Ê Nœ¿Õ-Ÿ¿-©Â¹× ®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-Åî¢C.

Know More

women icon @teamvasundhara

’ÃuXý ÂÄÃ-©E B®¾Õ-¹×-ÊoC Âß¿Õ..!

2015©ð 'Ÿ¿„þÕ ©’à é å£jDzÄÑ *“ÅŒ¢Åî ¦ÇM-«Ûœþ “æX¹~-¹×-©Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕiÊ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt ¦µ¼ÖNÕ X¾Ÿäo-¹ªý. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦ïŸ¿Õl’à ¹E-XÏ¢Íä ®¾¢ŸµÄu-«ª½t ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚„çÕ 12ê°© ¦ª½Õ«Û åXJ-T¢C. ÅíL*“ÅŒ¢Åî¯ä ‚„çÕ Ê{-ÊÂ¹× N«Õ-ª½z-¹ש “X¾¬Á¢-®¾©Õ å®jÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC. ƪáÅä ‚ *“ÅŒ¢ ÅŒªÃyÅŒ ¨ Æ«Õtœ¿Õ ʚˢ-*Ê ®ÏE-«Ö©Õ ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× “æX¹~-¹ש «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃ©äŸ¿Õ. ÂÃF ¨ \œÄC «Ö“ÅŒ¢ ¦µ¼ÖNÕ ÊšË¢-*Ê éª¢œ¿Õ ®ÏE-«Ö©Õ «ª½Õ-®¾’à Nœ¿Õ-Ÿ¿© ÂÃÊÕ-¯Ãoªá. 2015 ÊÕ¢* ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× «*aÊ ’ÃuXý ’¹ÕJ¢* ƒšÌ-«© ‹ O՜˧ŒÖ ®¾«Ö-„ä-¬Á¢©ð «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖÐ 'Ÿ¿„þÕ ©’à é å£jÇ²Ä ®ÏE-«Ö©ð ʚˢ-*Ê ÅŒªÃyÅŒ åXJ-TÊ ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË ¯ÃÂ¹× Âî¾h NªÃ«Õ¢ Æ«-®¾-ª½-„çÕi¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ 2016 ÊÕ¢* 'šÇ§ýÕ-©ãšüÐ \Âú “æX„þÕ Â¹Ÿ±¿Ñ, '¬ÁÙ¦µü «Õ¢’¹©ü ²Ä„þ-ŸµÄ¯þÑ *“Åé †¾àšË¢’ûq Âê½-º¢’à BJ¹ ©ä¹עœÄ ’¹œ¿Õ-X¾Û-ŌկÃo. ’¹ÅŒ \œ¿Õ ¯ç©-©Õ’à ƒ¢šË ÊÕ¢* Â¹ØœÄ Ÿ¿Öª½¢’à …Êo ¯äÊÕ ¬ÁÙ¦µü «Õ¢’¹©ü ²Ä„þ-ŸµÄ¯þ ®ÏE«Ö *“B-¹-ª½º X¾Üª½h-§ŒÖu¹ «á¢¦ªá «ÍÃa. „ç៿šË ®ÏE«Ö Íä®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ «*aÊ ¨ ’ÃuXý ÂÄÃ-©E B®¾Õ-¹×-ÊoC Âù-¤ò-ªá¯Ã ŸÄE «©x ¯ÃÂ¹× «Õ¢Íä •J-T¢C. ¦ª½Õ«Û ÅŒ’¹_-œÄ-EÂË ÅŒT-ʢŌ ®¾«Õ§ŒÕ¢ ©Gµ¢-*¢CÑ Æ¢{Ö ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C. ¨ Æ«Õtœ¿Õ ƹ~-§ýÕ-¹×-«Öªý ®¾ª½-®¾Ê ʚˢ-*Ê 'šÇ§ýÕ-©ãšüÐ \Âú “æX„þÕ Â¹Ÿ±¿Ñ, ‚§Œá-³Ät¯þ Èժïà ®¾ª½-®¾Ê ʚˢ-*Ê '¬ÁÙ¦µü «Õ¢’¹©ü ²Ä„þ-ŸµÄ¯þÑ *“ÅÃ©Õ ¨ \œÄC ‚’¹-®¾Õd©ð Nœ¿Õ-Ÿ¿-©Â¹× ®¾Êo-Ÿ¿l´-«Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoªá.

Know More

psychologist Ask Psychologist
‹ ²òŸ¿J.

నమస్తే మేడమ్‌.. నాకు పెళ్లై 8 నెలలవుతోంది. మాది పెద్దలు కుదిర్చిన వివాహం. నా భర్త నన్ను ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నాడు. నేను తనతో ఎంత బాగా ఉండాలనుకున్నా తను మాత్రం నన్ను దగ్గరకు రానివ్వడం లేదు. ఈ విషయంలో తనలో మార్పు వస్తుందేమోనని కొన్ని రోజులు వేచి చూశాను. కానీ, ఎలాంటి మార్పూ రాలేదు. దాంతో ఇదే విషయాన్ని మా తల్లిదండ్రులకు చెప్పాను. పెళ్లైన రెండు నెలల వరకు బాగున్నాడు. తర్వాత నుంచే తనలో ఈరకమైన మార్పు వచ్చింది. ఇంట్లో వాళ్ల కంటే బయటి వాళ్లకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడు. మా తల్లిదండ్రులు ‘విడాకులు తీసుకుందాం’ అంటున్నారు. అయితే అతను మాత్రం ఎవరు ఏం చెప్పినా సమాధానం ఇవ్వడం లేదు. మౌనంగా కూర్చుంటున్నాడు. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు - ఓ సోదరి

ముందుగా
మీ ఇద్దరి మధ్య మానసిక, శారీరక సంబంధ బాంధవ్యాలు ఎలా ఉన్నాయనేది స్పష్టత రావాలి. మొదట శారీరక అనుబంధం దృఢంగా ఉండి, తర్వాత మీ ఇద్దరి మధ్య అంతరం ఏర్పడిందా? లేదా మొదట్నుంచీ శారీరక అనుబంధంలో స్పష్టత లేదా? అనేది ఒక కోణం. మరొక కోణం ఏంటంటే మొదటి రెండు నెలలు మీ ఇద్దరి మధ్య అన్నీ బాగుండి, తర్వాత ఇద్దరి మధ్య దూరం ఏర్పడి.. ఇతరులకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ మీకు తక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నాడంటే.. ఆ రెండు నెలల తర్వాత మార్పు రావడానికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు? కుటుంబ సభ్యులు, చుట్టుపక్కల వాళ్ల వల్ల అలా చేస్తున్నాడా? లేదా మీ ఇద్దరి మధ్య ఏవైనా అభిప్రాయభేదాలు, సంఘర్షణలు, అసంతృప్తులు ఉన్నాయా? ఒకవేళ ఉంటే.. వాటి గురించి మాట్లాడుకోవడం జరిగిందా? అనేవి ఆలోచించుకోండి.
మీరిద్దరూ కూడా మ్యారేజ్‌ కౌన్సెలింగ్ కి వెళ్లడం మంచిది. దానివల్ల మీ ఇద్దరి మధ్య ఉన్నటువంటి అంతరాలు తొలగుతాయేమో చూడండి. ఈ రోజుల్లో ఎన్నో చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కాబట్టి, శారీరక సమస్యలేవైనా ఉంటే వాటిని పరిష్కరించుకునే దిశగా ఆలోచించండి. అలాగే ఒకరినొకరు తక్కువ చేసుకోకుండా సమస్య పరిష్కారం దిశగా ఆలోచించండి.
0 Likes
Know More

Movie Masala