సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

psychologist Ask Psychologist
ఓ సోదరి.

అతని చావుకు నేను కారణమంటున్నారు?

హాయ్‌ మేడమ్‌.. నా వయసు 26. మా బంధువులబ్బాయి నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని విసిగించేవాడు. అతని ప్రేమను నేను చాలాసార్లు తిరస్కరించాను. దాంతో అతను సూసైడ్‌ చేసుకున్నాడు. ‘నా చావుకి కారణం ప్రేమ విఫలమవడమే’ అని సూసైడ్‌ నోట్‌ కూడా రాశాడు. ఇప్పుడు మా బంధువులందరూ నా గురించి చెడుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న సమయంలోనే ఇలా జరిగింది. నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. ప్రస్తుతం నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయారు. అమ్మ, నేను ఇద్దరమే ఉంటున్నాం.. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు. - ఓ సోదరి

Know More

Movie Masala

Video Gallery

 
women icon @teamvasundhara

ÍÃ©Ç N†¾-§ŒÖ©Õ «ÖªÃªá.. ‚ ŠÂ¹ˆšË ÅŒX¾p..!

ŠÂ¹ˆ Åç©Õ’¹Õ X¾J-“¬Á«Õ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. §ŒÖ«Åý ¦µÇª½-ÅÃ-«E ’¹Jy¢-ÍŒ-Ÿ¿’¹_ Ÿ¿ª½z¹ל¿Õ ‡®ý. ‡®ý. ªÃ•-«ÕøR. '¬Ç¢A-E-„î¾¢Ñ šÌO ®ÔJ-§ŒÕ©üÅî „ç៿-©ãjÊ ‚§ŒÕÊ “X¾²ÄnÊ¢.. '®¾Ödœç¢šü ¯ç¢.1Ñ, '®Ï¢£¾É“CÑ, 'å®jÑ, '͵Œ“ÅŒ-X¾AÑ, 'N“¹-«Ö-ª½Õˆœ¿ÕÑ, '§ŒÕ«Õ-Ÿí¢’¹Ñ, '«Õ’¹-Dµª½Ñ, '¨’¹Ñ, '¦Ç£¾Ý-¦LÑ, '¦Ç£¾Ý-¦L 2Ñ.. *“ÅÃ-©Åî N•§ŒÕ PȪé¯ä Í䪽ÕÂí¢C. 'ƒ¢A¢Åçj.. «{Õ-œË¢Åçj..Ñ Æ¯ä «Ö{Â¹× E©Õ-„çÅŒÕh ª½ÖX¾¢’à EL*Ê Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ªÃ•-«ÕøR. 2001, å®åXd¢-¦ªý 27Ê ‚§ŒÕÊ Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-*Ê ÅíL *“ÅŒ¢ '®¾Ödœç¢šü ¯ç¢.1Ñ Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ ªîV. Æ¢˜ä ªÃ•-«ÕøR Ÿ¿ª½z-¹×-œË’à „碜Ë-Åç-ª½Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ„çÕi ¯äšËÅî 18 \@ÁÙx X¾Üª½h-§ŒÖuªá ÆÊo-«Ö{. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à X¾©Õ-«Ûª½Õ ®ÏF “X¾«á-ÈÕ©Õ •Â¹ˆ-ÊoÂ¹× ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ ÅçL-§ŒÕ-èä-¬Çª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ÅŒÊ ÅíL ®ÏE«Ö £ÔǪî W. ‡Fd-‚ªý Â¹ØœÄ ÅŒÊ-ŸçjÊ å®kd©ü©ð ªÃ•-«Õø-RÂË ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ ÅçL¤Äœ¿Õ.

Know More

women icon @teamvasundhara

‚ 73 “X¾¬Áo-©Â¹× DXϹ •„Ã¦Õ©Õ \¢šð Åç©Õ²Ä..?

«ÕÊ©ð ÍéÇ-«Õ¢-CÂË å®©-“G-šÌ-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê «uÂËh-’¹ÅŒ N¬ì³Ä©Õ, ƒ³Äd-ªá³Äd©Õ.. „ç៿-©ãj-ÊN Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„é¯ä ¹×ÅŒÖ-£¾Ç©¢ …¢œ¿œ¿¢ ®¾£¾Ç-•„äÕ. Æ¢Ÿ¿Õꠇ¹׈-«-¬ÇÅŒ¢ ƒ¢{-ª½Öyu©ðx 宩-“G-šÌ©ÊÕ „ÃJ «uÂËh-’¹ÅŒ °NÅÃEÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê “X¾¬Áo©ÊÕ Æœ¿-’¹-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh¢-šÇª½Õ N©ä-¹-ª½Õ©Õ. ¨“¹-«Õ¢©ð ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Åê½ DXÏÂà X¾Ÿ¿Õ-Âíºã Â¹ØœÄ ƒšÌ«©ä Æ©Ç¢šË ‹ ªÃuXÏœþ åX¶jªý ƒ¢{-ª½Öyu©ð ¤Ä©ï_¢C. DXϹ ƒšÌ-«©ä Æ„çÕJ-ÂÃÂ¹× Íç¢CÊ “X¾«áÈ «Öu’¹-°¯þ '„î’ûÑ Â¹«ªý †¾àšü©ð ¤Ä©ï_¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à „î’û DXÏ-¹Åî ŠÂ¹ “X¾Åäu¹ ƒ¢{ª½ÖyuÊÕ Eª½y-£ÏÇ¢-*¢C. DEÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê OœË§çÖÊÕ ‚ ®¾¢®¾n ƒšÌ-«©ä §Œâ{Öu-¦ü©ð Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä®Ï¢C. '73 Q's NÅý DXÏÂà X¾Ÿ¿Õ-ÂíºãÑ æXª½ÕÅî •J-TÊ ¨ ƒ¢{-ª½Öyu©ð N©ä-¹J ÆœË-TÊ X¾©Õ ‚®¾-ÂËh-¹ª½ “X¾¬Áo-©Â¹× DXϹ ÅŒœ¿Õ-«á-Âî-¹עœÄ ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ÍçX¾pœ¿¢ N¬ì†¾¢. «ÕJ Ƅ䢚ð «ÕÊ«â ÍŒÖ殟Äl¢..!

Know More

women icon @teamvasundhara

¨ å®kdL†ý ®Ï®¾dªýq ¤¶Äu†¾¯þq ¤¶Ä©ð ƪá-¤ò-ŸÄ«Ö?

Âëu, JCµ«Õ ƒŸ¿lª½Ö ÆÂÈ-Íç-©ãx@ÁÙx. ƒŸ¿lJ Âëկþ “åX¶¢œþ åXRx Â¢ ³ÄXÏ¢-’ûÂ¹× „çRxÊ „ê½Õ ‚ „䜿Õ-¹©ðx «ÕJ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’à „çÕJ-®Ï-¤ò-„Ã-©E ͌¹ˆšË ©ãå£Ç¢’éÊÕ ÂíÊÕ’î©Õ Íä¬Çª½Õ. E„ä-CÅŒ, N¯î-CE.. ¨ ƒŸ¿lª½Õ ®Ï®¾dªýq ÅŒ«Õ Âéäèü „ÃJ¥-Âî-ÅŒq-„Ã-EÂË ‡©Ç¢šË Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ Ÿµ¿J¢-ÍÃ©Ç ÆE ‚©ð-*®¾Öh „Ã@Áx „êýf-ªî¦ü ÅçJ-Íê½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ð¢* ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ X¾{Õd<ª½, X¾{Õd X¾J-ÂËºÌ «¢šËN ‡¢ÍŒÕ-ÂíE “˜ãœË-†¾-Ê-©ü’à „çÕJ-®Ï-¤ò-„Ã-©-ÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. O@Áx «ÖC-J-’Ã¯ä ‡¢Ÿ¿ªî ÆÂÈ-Íç-©ãx@ÁÙx ‚§ŒÖ „䜿Õ-¹©Õ, ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´-©Â¹× ÅŒT-Ê-{Õx’à ƢŸ¿-„çÕiÊ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx «á²Äh-¦-„Ãy-©E, Ê©Õ-’¹Õ-J©ð å®kdL-†ý’à „çÕJ-®Ï-¤ò-„Ã-©E ‚ªÃ-{-X¾-œ¿œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Æ©Ç¢šË „ÃJÂË ÅŒ«Õ å®kdL†ý Ÿ¿Õ®¾Õh-©Åî ¤¶Äu†¾¯þ ¤Äª¸Ã©Õ ¯äª½Õp-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ ¦ÇM-«Ûœþ ©Ox ®Ï®¾dªýq èÇFy ¹X¾Üªý Ð ÈÕ†Ô Â¹X¾Üªý. ƒšÌ-«©ä ‹ 宩-“GšÌ ÍÚü ³òÂË NÍäa-®ÏÊ Oª½Õ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ NÕF ®¾ˆªýdq©ð „çÕª½Õ®¾Öh Æ¢Ÿ¿J «ÕÊ®¾Ö ŸîÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ ÆÂÈ-Íç-©ãx@Áx å®kd©ü åX¶j©ü ÊÕ¢* «ÕÊ¢ ¯äª½Õa-Âî-„Ã-LqÊ ¤¶Äu†¾¯þ ¤Äª¸Ã-©ä¢šð ͌֟Äl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon @teamvasundhara

ʹq-©üqÅî ¤òªÃ-œ¿ÕÅŒÖ '©äœÎ ®Ï¢’¹¢Ñ’à «ÖJ¢C!

ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ “šËX¾Û©ü •¢Xý©ð èÇB§ŒÕ ²Änªá©ð ªÃºË¢-*Ê X¶¾ÕÊÅŒ ‚„çÕ ²ñ¢ÅŒ¢. ƪá¯Ã ‚„çÕ «ÕC©ð \Ÿî „çLA. ƒ¢Âà \Ÿî ²ÄCµ¢-ÍÃ-©Êo ÅŒX¾Ê, X¾{Õd-Ÿ¿© ‚„çÕÊÕ ÅíL-Íä-æ®N. ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ÅŒÊ ‚®¾-¹×h-©ðxÂË Åí¢T ÍŒÖæ®h ¦µÇª½ÅŒ ª½Â¹~º ª½¢’¹¢-©ðÂË “X¾„ä-P¢-ÍÃ-©Êo *Êo-¯ÃšË ¹© «ÕC©ð „çÕC-L¢C. ƒŸä N†¾-§ŒÖEo ÅŒÊ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Åî ÍçX¾p’Ã, „ê½Ö Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾êª-Ê-¯Ãoª½Õ. Æ©Ç ÅŒÊ 25« \{ ®Ô‚-ªý-XÔ-‡X¶ý •„Ã-ÊÕ’Ã «ÖJ¢-ŸÄ„çÕ. ªîV-ªî-VÂÌ ÅŒÊ «%Ah Ÿµ¿ªÃtEo ¦ÇŸµ¿u-ÅÃ-§Œá-ÅŒ¢’à Eª½y-Jh®¾Öh ®Ô‚-ªý-XÔ-‡-X¶ý©ð “X¾Åäu¹ N¦µÇ-’¹-„çÕiÊ 'Âî“¦Ç (¹«Ö¢œî ¦ãšÇ-L-§ŒÕ¯þ X¶¾ªý J•-©Öušü §ŒÖ¹¥-¯þ)-©ðÂÌ “X¾„ä-P¢-*¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ‡¢Åî Íù-ÍŒ-¹u¢’à «u«-£¾Ç-J®¾Öh, Æ¢Ÿ¿-JÅîÊÖ '©äœÎ ®Ï¢’¹¢Ñ’à XÏL-XÏ¢-ÍŒÕ-¹ע-šð¢C. ‚„äÕ.. ’¹Õª½Õ-“’Ã-„þÕÂ¹× Íç¢CÊ …³Ä Â˪½ºý. X¾E X¾{x …†¾Â¹× …Êo Æ¢ÂË-ÅŒ-¦µÇ-„ÃEo ’¹ÕJh¢-*Ê “X¾«áÈ «Öu’¹-èãj¯þ „î’û ƒšÌ-«©ä ÅŒÊE '§ŒÕ¢’û Æ<µ-«ªý ‚X¶ý C ƒ§ŒÕªýÑ Æ„Ãª½ÕfÅî ®¾ÅŒˆ-J¢-*¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ «Õ£ÏÇ@Ç •„ÃÊÕ ’¹ÕJ¢* ÂíEo N¬ì-³Ä©Õ OÕÂ¢..

Know More

women icon @teamvasundhara

¤¶ñšð-†¾à-šü©ð ÆŸ¿-ª½-’í-šËdÊ ®¾Õ£¾É¯Ã..!

®ÏF-X¾-J-“¬Á-«Õ©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËd æXª½Õ, “X¾‘Çu-ÅŒÕ©Õ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹×Êo ÊšÌ-Ê-{Õ© „ê½-®¾Õ©Õ ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð Å窽¢-ê’“{¢ Í䧌՜¿¢ ÂíÅähOÕ Âß¿Õ.. ¦ÇM-«Û-œþ©ð ƒšÌ-«©ä ÆA-©ð-¹-®¾Õ¢-Ÿ¿J ¡ŸäN åXŸ¿l ¹׫Öéªh èÇFy-¹-X¾Üªý 'Ÿµ¿œ¿-ÂúÑÅî “æX¹~-¹×-©Â¹× X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ ÂÃ’Ã, å®jX¶ý-Æ-M-‘ǯþ ’êé ŌʧŒÕ ²ÄªÃ ÆM-‘ǯþ Â¹ØœÄ ÆŸä ¦Ç{©ð Æœ¿Õ-’¹Õ©Õ „ä²òh¢C. «Õªî-„çjX¾Û ¦ÇM-«Ûœþ ‘ǯþ “ÅŒ§ŒÕ¢©ð ŠÂ¹-éªjÊ ÂË¢’û ‘ǯþ ³Äª½Ö‘ü ¹׫Öéªh ®¾Õ£¾É¯Ã ‘ǯþ Â¹ØœÄ ÅŒyª½©ð ®ÏE-«Ö-©ðxÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-{d-ÊÕ¢-Ÿ¿¢{Ö ª½Â¹-ª½-Âé „ê½h©Õ “X¾ÍÃ-ª½¢©ð …¢{Õ-¯Ãoªá. ƪáÅä ®ÏE-«Ö© ®¾¢’¹A ÂÃæ®X¾Û X¾Â¹ˆÊ åXœËÅä.. ³Äª½Ö‘ü ¹׫Öéªh ®¾Õ£¾É¯Ã ÅÃèÇ’Ã ‹ “X¾«áÈ «Öu’¹-èãj¯þ ¹«ªý æX° Â¢ ¤¶ñšð-†¾à-šü©ð ¤Ä©ï_¢C. ‚ †¾àšüÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÂíEo ®Ïd©üq “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð „çjª½-©ü’à «ÖªÃªá.®ÏF-X¾-J-“¬Á-«Õ©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËd æXª½Õ, “X¾‘Çu-ÅŒÕ©Õ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹×Êo ÊšÌ-Ê-{Õ© „ê½-®¾Õ©Õ ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð Å窽¢-ê’“{¢ Í䧌՜¿¢ ÂíÅähOÕ Âß¿Õ.. ÆA-©ð-¹-®¾Õ¢-Ÿ¿J ¡ŸäN åXŸ¿l ¹׫Öéªh èÇFy-¹-X¾Üªý ƒšÌ-«©ä 'Ÿµ¿œ¿-ÂúÑÅî “æX¹~-¹×-©Â¹× X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ ÂÃ’Ã, å®jX¶ý-Æ-M-‘ǯþ ’êé ŌʧŒÕ ²ÄªÃ ÆM-‘ǯþ Â¹ØœÄ ÆŸä ¦Ç{©ð Æœ¿Õ-’¹Õ©Õ „ä²òh¢C. «Õªî-„çjX¾Û ¦ÇM-«Ûœþ ‘ǯþ “ÅŒ§ŒÕ¢©ð ŠÂ¹-éªjÊ ÂË¢’û ‘ǯþ ³Äª½Ö‘ü ¹׫Öéªh ®¾Õ£¾É¯Ã ‘ǯþ Â¹ØœÄ ÅŒyª½©ð ®ÏE-«Ö-©ðxÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-{d-ÊÕ¢-Ÿ¿¢{Ö ª½Â¹-ª½-Âé „ê½h©Õ “X¾ÍÃ-ª½¢©ð …¢{Õ-¯Ãoªá. ƪáÅä ®ÏE-«Ö© ®¾¢’¹A ÂÃæ®X¾Û X¾Â¹ˆÊ åXœËÅä.. ³Äª½Ö‘ü ¹׫Öéªh ®¾Õ£¾É¯Ã ÅÃèÇ’Ã ‹ “X¾«áÈ «Öu’¹-èãj¯þ ¹«ªý æX° Â¢ ¤¶ñšð-†¾à-šü©ð ¤Ä©ï_¢C. ‚ †¾àšüÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÂíEo ®Ïd©üq “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð „çjª½-©ü’à «ÖªÃªá.

Know More

women icon @teamvasundhara

\ ÅŒMx ƒ¦s¢-C -X¾-œ¿-¹؜¿Ÿ¿Õ..!

Æ«Õt-Ōʢ.. ÆC ®ÔYÂË Ÿä«Û-œË-*aÊ «ª½¢.. “X¾A Æ«Ötªá ÅÃÊÕ ‹ Gœ¿fÂ¹× •Êt-E-„Ãy-©E.. ¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚P¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ŸÄEÂË å®©-“G-šÌ©Õ Â¹ØœÄ ÆB-ÅŒÕ©Õ Âê½Õ.. ƪáÅä ’¹ª½s´-ŸµÄ-ª½º, “X¾®¾«¢ \ ®ÔYéÂj¯Ã ŠÂ¹ åXŸ¿l X¾K-¹~-©Ç¢-šËŸä.. ŸÄEo ŸÄ{Õ-ÂíE ‚Ê¢-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ °N-ÅÃEo Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-«œ¿¢ “X¾A-Š-¹ˆJ ¹©.. Æ©Ç¢šË ¹©ä ÅÃÊÖ Â¹¯Ão-ÊE.. ƪáÅä “X¾®¾« ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-éªjÊ ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ-©Åî ÅÃÊÕ ‡X¾p-šË-éÂj¯Ã «Õ¢* Æ«ÕtÊÕ Æ«y-’¹-©Õ-’¹Õ-ÅïÃ? ÆÊo ÆÊÕ-«ÖÊ¢ ‡Ÿ¿Õ-éªj¢-Ÿ¿E ÆX¾pšË ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹ע-šð¢C ˜ãEo®ý Åê½ å®éª¯Ã NL-§ŒÕ„þÕq.. ’¹Åä-œÄC å®åXd¢-¦-ªý©ð Æ©ã-ÂËq®ý ŠL¢-XϧŒÖ Š£¾É-E-§ŒÕ¯þ Æ¯ä «áŸ¿Õl-©ï-Lê ¤ÄX¾Â¹× •Êt-E-*aÊ å®éª¯Ã.. ‚ ÆÊÕ-¦µ¼«¢ ¦µ¼§ŒÕ¢-¹-ª½-„çÕi-Ê-Ÿ¿E Íç¦Õ-Åî¢C. ÅÃèÇ’Ã ®Ô‡-¯þ-‡-¯þÂË ªÃ®ÏÊ ©äÈ©ð ÅŒÊ ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹עD Æ¢ŸÄ© Æ«Õt. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à “X¾®¾« ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ®¾«Õ-®¾u-©ÊÕ “X¾²Äh-N®¾Öh.. \ ÅŒMx ƒ¦s¢-C-X¾-œ¿-¹עœÄ Gœ¿f-©ÊÕ Â¹¯ä X¾J-®ÏnA Â¢ Æ¢Ÿ¿ª½¢ ¹%†Ï ÍäŸÄl-«Õ¢{Ö XÏ©Õ-X¾Û-E-*a¢C.

Know More

women icon @teamvasundhara

‚ª½Õ-„Ã-ªÃ©Õ ¦ãœþ-OÕŸä …¯Ão..!

Æ«Õt-Ōʢ.. ÆC ®ÔYÂË Ÿä«Û-œË-*aÊ «ª½¢.. “X¾A Æ«Ötªá ÅÃÊÕ ‹ Gœ¿fÂ¹× •Êt-E-„Ãy-©E.. ¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚P¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ŸÄEÂË å®©-“G-šÌ©Õ Â¹ØœÄ ÆB-ÅŒÕ©Õ Âê½Õ.. ƪáÅä ’¹ª½s´-ŸµÄ-ª½º, “X¾®¾«¢ \ ®ÔYéÂj¯Ã ŠÂ¹ åXŸ¿l X¾K-¹~-©Ç¢-šËŸä.. ŸÄEo ŸÄ{Õ-ÂíE ‚Ê¢-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ °N-ÅÃEo Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-«œ¿¢ “X¾A-Š-¹ˆJ ¹©.. Æ©Ç¢šË ¹©ä ÅÃÊÖ Â¹¯Ão-ÊE.. ƪáÅä “X¾®¾« ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-éªjÊ ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ-©Åî ÅÃÊÕ ‡X¾p-šË-éÂj¯Ã «Õ¢* Æ«ÕtÊÕ Æ«y-’¹-©Õ-’¹Õ-ÅïÃ? ÆÊo ÆÊÕ-«ÖÊ¢ ‡Ÿ¿Õ-éªj¢-Ÿ¿E ÆX¾pšË ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹ע-šð¢C ˜ãEo®ý Åê½ å®éª¯Ã NL-§ŒÕ„þÕq.. ’¹Åä-œÄC å®åXd¢-¦-ªý©ð Æ©ã-ÂËq®ý ŠL¢-XϧŒÖ Š£¾É-E-§ŒÕ¯þ Æ¯ä «áŸ¿Õl-©ï-Lê ¤ÄX¾Â¹× •Êt-E-*aÊ å®éª¯Ã.. ‚ ÆÊÕ-¦µ¼«¢ ¦µ¼§ŒÕ¢-¹-ª½-„çÕi-Ê-Ÿ¿E Íç¦Õ-Åî¢C. ƒšÌ-«©ä '„î’ûÑ Â¹«-ªý-æX-°åXj ¹׫Ö-éªhÅî ¤Ä{Õ Â¹E-XÏ¢*¢D ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt.. D¢Åî ‚ ¹«-ªý-æX-°åXj ¹E-XÏ¢-*Ê ÆA XÏÊo-«-§ŒÕ-®¾Õˆ-ªÃ-L’à ‚„çÕ Â¹×«Öéªh ŠL¢-XϧŒÖ JÂê½Õf ®¾%†Ïd¢-*¢C. „î’û «Öu’¹-èãj¯þ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ÅŒÊ “X¾®¾«¢ ¯ÃšË ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-¹עC å®éª¯Ã.. ‚ ÆÊÕ-¦µ¼„Ã©Õ ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä..

Know More

women icon @teamvasundhara

ÆÅÃhÐ-Âî-œ¿@Áx ²ñ’¹®¾Õ ͌֜¿-ÅŒ-ª½«Ö..!

«§ŒÕ®¾Õ åXJ-T¯Ã «¯ço ÅŒª½-’¹E Æ¢ŸÄ-EÂË *ª½Õ-¯Ã«Ö ‰¬Áy-ªÃu-ªÃ§ýÕ. ƒ{Õ ®ÏE-«Ö-©Åî, Æ{Õ ÅŒÊ «áŸ¿Õl© ¤ÄX¾Åî G°’à …¢œ¿-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ƒÅŒ-ª½“Åà X¾©Õ Âê½u-“¹-«Ö-©ðxÊÖ ¦µÇ’¹-«Õ-«Û-Ōբ-{Õ¢D ¦ÖušÌ. ƒšÌ-«©ä ÅŒÊ Â¹×{Õ¢-¦¢Åî ¹L®Ï «á¢¦-ªá©ð •J-TÊ '„î’û ¦ÖušÌ Æ„Ã-ª½Õf©Ñ “X¾ŸÄÊ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË £¾É•-éªj¢C ‰†ý. Ê©ÕX¾Û ª½¢’¹Õ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx ªÃu¢XýåXj £¾Çó§ŒÕ-©Õ¤òªáÊ ¨ Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ.. ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð ÅŒÊ „äÕÊ-Âî-œ¿©Õ Ê«u Ê„äM Ê¢Ÿ¿ X¾Â¹ˆÊ ¹تíaE «áÍŒa-šÇx-œ¿Õ-Åî¢C. „ÃJ-Ÿ¿lJ ¤¶ñšðÊÕ ¦¢Cµ-ŸÄl-«ÕE ‡¢ÅŒ “X¾§ŒÕ-Ao¢-*¯Ã ¤¶ñšð-“’Ã-X¶¾-ª½xÂ¹× O©Õ-ÂÃ-©ä-Ÿ¿{. ‰Åä¯ä¢.. Ê«u¯ä ¯äª½Õ’à ¨ ¤¶ñšðE ÅŒÊ ƒ¯þ-²Äd-“’Ã-„þÕ©ð ¤ò®ýd Íä®Ï¢C. ‹„çjX¾Û „çÖF³Ä èãj®Ï¢’û œËèãj¯þ Íä®ÏÊ ‰®ý ¦Öx ’õ¯þ©ð ÅŒ@ÁÙ-Â¹×ˆÊ „çÕJ-®ÏÊ Ê«u.. «Õªî-„çjX¾Û X¾Ÿ¿-£¾É-êª@Áx X¾œ¿ÕÍŒÕ XÏ©x©Ç „çL-T-¤ò-ÅŒÕÊo ‰¬Áyª½u©Õ Ê«ÛyÅŒÖ «ÖšÇx-œ¿Õ-ÅîÊo ¨ ¤¶ñšð “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¯çšËd¢šðx £¾Ç©ü-ÍŒ©ü Íä²òh¢C. OJ-Ÿ¿l-JF ֮͌¾Õh¢˜ä „äÕÊÅŒh Ð „äÕÊ-Âî-œ¿-@ÁÙx’à ÂùעœÄ ÆÂÈ-Íç-©ãx-@ÁÙx’à ¹E-XÏ-®¾Õh-¯Ão-ª½E, ƒX¾p-šËÂÌ ‰¬Áy-ªÃu-ªÃ§ýÕ Æ¢Ÿ¿¢ ƒ®¾Õ-«Õ¢-Åçj¯Ã ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿¢{Ö „ÃJE ¤ñ’¹-œ¿h-©Åî «á¢Íç-ÅŒÕh-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ ¯çšË-•ÊÕx.

Know More

psychologist Ask Psychologist
‹ ²òŸ¿J.

హాయ్‌ మేడమ్‌.. నా వయసు 26. మా బంధువులబ్బాయి నన్ను ప్రేమిస్తున్నానని విసిగించేవాడు. అతని ప్రేమను నేను చాలాసార్లు తిరస్కరించాను. దాంతో అతను సూసైడ్‌ చేసుకున్నాడు. ‘నా చావుకి కారణం ప్రేమ విఫలమవడమే’ అని సూసైడ్‌ నోట్‌ కూడా రాశాడు. ఇప్పుడు మా బంధువులందరూ నా గురించి చెడుగా ప్రచారం చేస్తున్నారు. నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్న సమయంలోనే ఇలా జరిగింది. నాకు ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. ప్రస్తుతం నేను ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. నాన్న చిన్నప్పుడే చనిపోయారు. అమ్మ, నేను ఇద్దరమే ఉంటున్నాం.. దయచేసి సలహా ఇవ్వగలరు. - ఓ సోదరి

మీకు అతని పట్ల ఏ విధమైన ఆసక్తి లేనప్పుడు.. కేవలం మీరంటే అతనికి ఇష్టమున్నంత మాత్రాన మీరు ఒప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదన్న వాస్తవం అందరికీ తెలిసిందే.. ప్రేమ అనేది రెండు వైపుల నుంచి ఉండాలి.. కానీ బెదిరింపులతోనో, ఆత్మహత్యలతోనో సాధించగలిగేది కాదు. ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిని ప్రేమించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఆమోద తిరస్కారాలకు కూడా విలువ ఉంటుంది. అలా కాకుండా కేవలం ఒక వ్యక్తి కోరుకున్నంత మాత్రాన అవతలి వ్యక్తికి ఏమాత్రం ఆసక్తి లేనప్పుడు అది జరిగే విషయం కాదు.
మిమ్మల్ని ఇంకొకరు వేలెత్తి చూపుతారని, మీకిష్టం లేని పని మీరు చేయలేరు కదా! పరిస్థితి ఇంత దూరం వస్తుందని మీరు కూడా అనుకోకపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే నిర్ణయం మీ వ్యక్తిగతమైనది. దానికి అతను ప్రభావితమవడం అనేది అతని ఆలోచనా ధోరణిని బట్టి ఉంటుంది. అతని మీద, అతని కుటుంబం మీద మీకు సానుకూల ధోరణి ఉండచ్చు. కానీ అదే సమయంలో నిందను మీపై వేసుకుంటే.. మీ మనసు నిరాశాపూరిత ధోరణిపైపు వెళుతుందనేది గుర్తు పెట్టుకోండి. కాబట్టి మిమ్మల్ని మీరు దృఢపరచుకునే ప్రయత్నం చేయండి. మీ భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దుకునే మార్గాలను అన్వేషించుకోండి. అలాగే మీ మీద ఆధారపడ్డ మీ అమ్మగారిని కూడా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ముఖ్యం. అందుకోసం ముందుగా మీరు మానసికంగా దృఢంగా తయారుకావాలి. మీ మనసు కుదుటపడ్డ తర్వాత పెళ్లి గురించి ఆలోచించండి. అవసరమైతే మానసిక నిపుణుల సహాయం తీసుకోండి.

- డా|| పద్మజ, సైకాలజిస్ట్
0 Likes
Know More

Movie Masala