scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

ƒœÎx-©Åî „ÃJ ‚¹L BJÅä «Ö Â¹œ¿ÕX¾Û E¢œË-ʘäx!

Brief story on Tamil Nadu 'Idli Ammas' in Telugu

¹«Õ-©-ÅÃh@ü.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ æXª½Õ NÊ-’Ã¯ä «ÕÊ¢-Ÿ¿-JÂÌ ’¹Õªíh-ÍäaC ƒœÎx©ä. ª½Ö¤Ä-ªá꠯éՒ¹Õ ƒœÎx©Õ Æ«átÅŒÖ æXŸ¿-„Ã@Áx ‚¹L Bª½Õa-ÅîÊo ¨ 80 \@Áx ¦Ç«Õt ’¹ÕJ¢* ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ X¾Ûºu-«ÖE “X¾X¾¢-ÍŒ-«Õ¢Åà ¤ÄÂË¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¨ ¦Ç«Õt ®¾ª½-®¾Ê «Õªî 'ƒœÎxÑ ¦Ç«Õt «*a ÍäJ¢C. ‚„äÕ ªÃ„äÕ-¬Áy-ªÃ-EÂË Íç¢CÊ 70 \@Áx ªÃºË. ƒ¢ÅŒÂÌ ‚„çÕ ƒœÎx© Ÿµ¿éª¢Åî Åç©Õ²Ä? æXŸ¿-„Ã-@Áx-ªáÅä ŠÂ¹ˆ åXj²Ä Â¹ØœÄ ƒ«y-¹ˆ-êªxŸ¿Õ. ‚¹L Bª½Õa-Âî-«-œÄ-EÂË ÅŒ«Õ «Ÿ¿l-ÂíÍäa Eª½Õ-æX-Ÿ¿Lo ÅÄçÕ-X¾Ûpœ¿Ö ¹®¾d-«Õ-ª½Õx’à ¦µÇN¢-ÍŒ-©ä-Ÿ¿E, ÅŒ«Õ ƒ¢šðx „Ã@Áx ¹œ¿ÕX¾Û E¢X¾Û-ÅŒÕÊo{Õx’Ã¯ä ®¾¢ÅŒ%XÏh X¾œÄf-«ÕE Æ¢{Õ-¯ÃoK ƒŸ¿lª½Õ ¦Ç«Õt©Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ÅŒ«ÕÂ¹× ©Ç¦µÇ© ¹¢˜ä æXŸ¿ „ÃJ ‚¹L Bª½a-œ¿„äÕ “X¾Ÿ±¿«Õ ¹ª½h«u«Õ¢{Ö ¨ «%Ÿ¿l´ «§ŒÕ-®¾Õ©ð ÅŒ«Õ åXŸ¿l «ÕÊ-®¾ÕÊÕ ÍÃ{Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ ƒŸ¿lª½Õ ¦Ç«Õt© ’¹ÕJ¢*, ‚¤Äu-§ŒÕÅŒ Æ¯ä ª½Õ*E ª½¢’¹-J¢* „ê½Õ «¢œä ƒœÎx© ’¹ÕJ¢* ÂíEo N†¾-§ŒÖ©Õ „ÃJ «Ö{-©ðx¯ä Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

¹®¾d-«Õª½Õx Âß¿Õ.. ¯Ã XÏ©x©Õ!

«ºÂ¹ˆ¢.. ¯äÊÕ Â¹«Õ-©-ÅÃh@ü.. ÆŸä OÕ Æ¢Ÿ¿J 'ƒœÎxÑ Æ«yE! ¨«ÕŸµ¿u ¤¶òÊÕx, šÌO©©ð ¯Ã ’¹ÕJ¢* Åç’¹ «Öªît-T¤ò«œ¿¢ ÍŒÖ®Ï Âî¾h ‚¬Áaª½u¢.. ƒ¢Âî¾h ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¹L-T¢C. Æ¢Ÿ¿Õ꠯à ’¹ÕJ¢* ÂíEo N†¾-§ŒÖ©Õ OÕÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒ©Ç OÕ «á¢Ÿ¿Õ-ÂíÍÃa. «ÖC ÅŒNÕ-@Á-¯Ãœ¿Õ©ðE æXª½Ö-ªýÂ¹× ®¾OÕ-X¾¢-©ðE «œË-„ä-©¢-X¾-©§ŒÕ¢ Æ¯ä “’ëբ. «ÖC «u«-²Ä-§ŒÖ-ŸµÄ-JÅŒ ¹×{Õ¢¦¢ Âë-œ¿¢Åî ªîW ¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ ÊÊÕo «C-©ä®Ï ¤ñ©Ç-EÂË X¾EÂË „ç@ìx-„ê½Õ. ŸÄ¢Åî ®¾«Õ§ŒÕ¢ Æ®¾q©Õ ’¹œË-ÍäC Âß¿Õ. ÆX¾Ûpœä ¨ ‘ÇS ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð \Ÿî ŠÂ¹šË Í䧌Ö-©E ‚©ð-*¢ÍÃ. Æ©Ç «*a¢Ÿä ¨ ƒœÎx ‚©ð-ÍŒÊ.


‚ª½Õ ’¹¢{-©Â¹× „ç៿©Õ..
¯äÊÕ ƒœÎx©Õ Í䧌՜¿¢ ֮͌Ï.. ¨ «§ŒÕ-®¾Õ©ð ¨Nœ¿ ƒEo ƒœÎx©Õ ‡©Ç Í䮾Õh¢Ÿî? ÆE ‚¬Áa-ª½u-¤ò-§Œá¢-šÇ-ª½E ¯ÃÂ¹× Åç©Õ®¾Õ. ÂÃF, ‡Â¹×ˆ« „çáÅŒh¢©ð «¢{©Õ Í䧌՜¿¢ ¯ÃÂ¹× ÂíÅähOÕ Âß¿Õ. «ÖC …«ÕtœË ¹×{Õ¢¦¢ Âë-œ¿¢Åî ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©¢-Ÿ¿-JÂÌ ¯ä¯ä «¢{-Íä®Ï åX˜äd-ŸÄEo. Æ©Ç ‡Â¹×ˆ« «Õ¢CÂË «¢{ Í䧌՜¿¢ Æ©-„Ã-{Õ’Ã «ÖJ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒœÎx©Õ Í䧌՜¿¢ Â¹ØœÄ åXŸ¿l’à ¹†¾d-«Õ-E-XÏ¢-ÍŒ-˜äxŸ¿Õ. ƒÂ¹ ¯Ã ªîV-„ÃK ƒœÎx ÅŒ§ŒÖK ’¹ÕJ¢* Íç¦ÕÅà NÊ¢œË. …Ÿ¿-§ŒÖ¯äo ‚ª½Õ ’¹¢{-©Â¹× ©ä«œ¿¢ ¯ÃÂ¹× Æ©-„Ã{Õ. ‚åXj ͌¹-ÍŒÂà ²ÄoÊ¢, X¾Ü• «áT¢-ÍŒÕ-ÂíE ¯Ã Â휿Õ-¹×Åî ¹L®Ï Åî{Â¹× „ç@ÇhÊÕ. ƹˆœ¿ ÅÃèÇ ÂçŒÕ-’¹Ö-ª½©Õ ÂÕ-ÂíE AJT ƒ¢šËÂË Í䪽Õ-¹ע-šÇÊÕ. OšËÅî ª½Õ*-¹-ª½-„çÕiÊ ²Ä¢¦Çªý ‹„çjX¾Û ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Öh¯ä «Õªî-„çjX¾Û Âí¦sJ ÍŒšÌo “XÏæXªý Íä²ÄhÊÕ. ƒÂ¹ ƒœÎx XÏ¢œË Æ¢šÇªÃ.. ÆC «á¢Ÿ¿Õ ªîV ªÃ“Åä ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä®Ï åX{Õd-¹ע-šÇÊÕ. Æ©Ç-’¹E \ NÕÂÌq-©ð¯î ©äŸ¿¢˜ä wé’j¢œ¿-ªý-©ð¯î ª½Õ¦Õs-ÅÃ-¯ä„çÖ ÆÊÕ¹ׯ䪽Õ. Æ®¾q©Õ Âß¿Õ.. ªîW ¯Ã XÏ¢œË Æ¢Åà ª½Õ¦äsC ¯Ã ªî©ä. Æ©Ç ªîW „çªáu ƒœÎx-©Â¹× ®¾J-X¾œÄ XÏ¢œËE.. Æ¢˜ä ®¾Õ«Öª½Õ ‚ª½Õ ÂË©ð© ÍíX¾ÛpÊ NÕÊ-X¾pX¾Ûp, G§ŒÕu¢ «á¢Ÿ¿Õ’à ¯ÃÊ-¦ãšËd.. ‚åXj ŸÄŸÄX¾Û ¯Ã©Õ-’¹_¢{© ¤Ä{Õ ÍŒÂ¹ˆ’à ªîšðx¯ä ª½Õ¦Õs-ÅÃÊÕ.

idlibammalugh650-1.jpg
„çáÊo-šË-ŸÄÂà ¹˜ãd© ¤ñ§äÕu..!
ƒÂ¹ …Ÿ¿§ŒÕ¢ ÍŒšÌo, ²Ä¢¦Çªý ÅŒ§ŒÖ-ª½§äÕu ®¾JÂË ‡E-NÕ-Ÿ¿-«Û-ŌբC. ÆX¾Ûpœ¿Õ ƒœÎx©Õ åX{dœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-œ¿-ÅÃÊÕ. ÆX¾p-šËê ÍéÇ-«Õ¢C ¯Ã ƒœÎx© Â¢ ‡Ÿ¿Õª½Õ ֮͌¾Õh¢-šÇª½Õ. Æ©Ç ŠÂ¹ Nœ¿-ÅŒ©ð 37 ƒœÎx© ÍíX¾ÛpÊ ÅŒ§ŒÖ-ª½-«Û-Åêá. ¯äÊÕ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ƒœÎx XÏ¢œË Æ¢Åà ƪá-¤ò§äÕ «ª½Â¹× «ÕŸµÄu£¾Ço¢ ŸÄÂà «*aÊ „Ã@ÁxÂË ƒœÎx©Õ Æ¢C²Äh. ƒœÎx, ÍŒšÌo, ²Ä¢¦Çªý ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íäæ® “X¾“ÂË-§ŒÕ¢Åà ¹˜ãd© ¤ñªáu OÕŸä •ª½Õ-’¹Õ-ŌբC.

(ƪáÅä ƒšÌ-«©ä ¨ ¦Ç«Õt ’¹ÕJ¢* ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¤ÄX¾Û-©ªý Â뜿¢, ‚ ¤¶ñšð©Õ, OœË-§çÖ©Õ “X¾«áÈ „Ãu¤Ä-ª½-„äÅŒh ‚Ê¢Ÿþ «Õ£ÔÇ¢“ŸÄ ¹¢{ X¾œ¿-œ¿¢Åî ‚§ŒÕÊ ¨ ƒœÎx ¦Ç«ÕtÂ¹× ‹ ‡©ü-XÔ° ’Ãu®ý ²ùd ƒ«y-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ‚„çÕ „Ãu¤Ä-ª½¢©ð åX{Õd-¦œË åX˜äd¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÅÃÊÕ ®ÏŸ¿l´¢’à …Êo{Õx ‹ šÌyšü ŸÄyªÃ “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ. ‚ «Õª½Õ-®¾šË ªîèä ¦µÇª½Åý ’Ãu®ý Âբ-¦-ÅŒÖhªý N¦µÇ’¹¢ ¹«Õ-©-ÅÃh-@üÂ¹× «¢{-’Ãu®ý ¹¯ç-¹¥¯þ Æ¢C¢-*¢C. ‚åXj ‚Ê¢Ÿþ «Õªî šÌyšü©ð ¦µÇ’¹¢’à ®¾p¢C®¾Öh.. ¦Ç«ÕtÂ¹× ’Ãu®ý ¹¯ç-¹¥¯þ Æ¢C¢-*Ê ¦µÇª½Åý ’Ãu®ý Âբ-¦-ÅŒÖhª½Õ N¦µÇ-’Ã-EÂË Â¹%ÅŒ-•c-ÅŒ©Õ ÅçL¤Äª½Õ.. Æ©Çê’ ƒX¾pšË ÊÕ¢* ¦Ç«Õt ’Ãu®ýÂ¹× Æ§äÕu Ȫ½ÕaÊÕ ÅÃ¯ä ¦µ¼J-²Äh-Ê¢{Ö ªÃ®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‡¢Åî ®¾¢Åî-†¾-X¾œ¿f ¦Ç«Õt.. ‚§ŒÕÊ X¾Ûºu-«ÖE ƒÂ¹ ƒX¾Ûpœ¿Õ ’Ãu®ý ²ùdåXj ÅŒÊ X¾EE ‡¢Åî ®¾Õ¯Ã-§ŒÖ-®¾¢’à Í䮾Õ-¹ע-{Õ¯ÃoÊE, ‚§ŒÕÊÂË ¯Ã ¹%ÅŒ-•c-ÅŒ©Õ Åç©Õ-X¾Û-¹ע-{Õ¯ÃoÊ¢{Ö ®¾¢¦-ª½-X¾-œË-¤ò-ªá¢C..)

idlibammalugh650-2.jpg
¹®¾d-«Õª½Õx Âß¿Õ.. ¯Ã XÏ©x©Õ!
¯äÊÕ ¨ ƒœÎx „Ãu¤Äª½¢ “¤Äª½¢-Gµ¢* ŸÄŸÄX¾Û 30 \@ëkx¢C. X¾Ÿä@Áx “ÂËÅŒ¢ «ª½Â¹× ƪ½l´ ª½Ö¤Ä-ªá꠯éՒ¹Õ ƒœÎx©Õ Æ„äÕt-ŸÄEo. ÂÃF ƒX¾Ûpœ¿Õ «áœË-®¾-ª½Õ-¹ש Ÿµ¿ª½©Õ åXª½-’¹-œ¿¢Åî «Õªî ƪ½l´ ª½Ö¤Äªá åX¢* ’¹ÅŒ X¾Ÿä-@ÁÙx’à ª½Ö¤Ä-ªáÂË ¯Ã©Õ’¹Õ ƒœÎx© ÍíX¾ÛpÊ Æ«át-ŌկÃo. ¨ ÍŒÕ{Õd X¾Â¹ˆ© …¢œä ‡¢Åî-«Õ¢C æXŸ¿„Ã@ÁxÂ¹× ª½Ö. 20 åXœËÅä ÂÃF ¹œ¿Õ-X¾Û-E¢œÄ Æ©Çp-£¾Éª½¢ Ÿíª½-¹E X¾J-®ÏnA ƒX¾Ûp-œ¿Õ¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ«Õ «Ÿ¿l œ¿¦Õs©Õ ©ä¹ Æ©Çê’ Â¹œ¿ÕX¾Û «Öœ¿Õa-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƩǢšË „ÃJ ¹œ¿ÕX¾Û E¢X¾-œÄ-Eê ¨ ƒœÎx-©-«Õtœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃÊÕ ÂÃF.. œ¿¦Õs© Â¢ Æ®¾q©Õ Âß¿Õ! ƪá¯Ã ¨ ƒœÎx „Ãu¤Äª½¢ ŸÄyªÃ ¯ÃÂ¹× ªîVÂ¹× ®¾Õ«Öª½Õ ª½Ö. 200 ŸÄÂà «®¾Õh-¯Ãoªá. ¯Ã ƒœÎx©Õ AÊ-œÄ-EÂË ¯Ã £¾Çô{-©üÂË «Íäa „Ã@ÁÙx ¯ÃÂ¹× Â¹®¾d-«Õ-ª½Õx’à Ʈ¾q©Õ ÆE-XÏ¢-ÍŒª½Õ. „Ã@ÁÚx ¯Ã Gœ¿f-©Åî ®¾«ÖÊ¢. „ÃJF ¯Ã ¹×{Õ¢-¦¢©ð ŠÂ¹-J’à ¦µÇN¢* ‡¢Åî ÅŒ%XÏh’à „ÃJÂË ƒœÎx©Õ «œËf¢-ÍŒœ¿¢ ÍÃ©Ç ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à …¢C. „Ã@ÁÙx ¹؜Ä.. ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ X¾Ÿ¿l´-Ōթðx ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ¯Ã ƒœÎx©Õ ‡¢Åî ª½Õ*’à …¯Ão-§ŒÕ¢{Ö Â¹œ¿Õ-X¾Û-E¢œÄ A¯ä®Ï „ç@ÁÙh¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ‡¢ÅŒ-«Õ¢C «*a¯Ã ƒœÎx Ÿµ¿ª½ «Ö“ÅŒ¢ åX¢ÍŒÊÕ. „Ã@Áx ÂîJ¹ „äÕª½ê ƒšÌ-«©ä ƒœÎx-©Åî ¤Ä{Õ …V¢ÅŒÕ ¦ð¢œÄ („çÕi®¾Öªý ¦ð¢œÄ) Â¹ØœÄ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õh¯Ão. ¯Ã©Õ’¹Õ ¦ð¢œÄ©Õ ª½Ö. 2.50Â¹× Æ«át-ŌկÃo.
‚X¾-«Õ¯Ão.. ‚X¾-©äŸ¿Õ!
ƒÂ¹ ¯Ã «ÕÊ-«©Õ, «ÕÊ-«-ªÃ-@ëkxÅä.. '¦Ç«Öt.. ¨ «§ŒÕ-®¾Õ©ð FÂ¹× ‡¢Ÿ¿Õ-ÂˢŌ “¬Á«Õ. ¨ X¾E «Ö¯ä®Ï £¾Éªá’à N“¬Ç¢A B®¾Õ-Âî-«-ÍŒÕa’Ã..Ñ Æ¢{Õ¢šÇª½Õ. ÂÃF ¯äÊÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾æ®-Nժà ƯÃo. æXŸ¿ „ÃJÂË ƒ©Ç ¯Ã ÍäÅîh «¢œË-åX-{dœ¿¢©ð¯ä ¯ÃÂ¹× Æ®¾-©ãjÊ ‚Ê¢Ÿ¿¢ …¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ ¯äÊÕ ÍÃ©Ç …ÅÃq-£¾Ç¢’à …¯Ão. ¯Ã Š¢šðx ¬ÁÂËh …Êo¢ÅŒ «ª½Â¹× ¨ X¾EE, DE ŸÄyªÃ «Íäa ‚Ê¢-ŸÄEo Ÿ¿Öª½¢ Í䮾Õ-ÂîÊÕ.. OÕª½Õ Â¹ØœÄ ‡X¾Ûp-œçj¯Ã «Ö «Üªíæ®h «Ö ƒ¢šË-Âí*a ƒœÎx©Õ AE „ç@Áxœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ «ÕJa-¤ò-¹¢œË. ƒœÎx XÏ¢œË ª½Õ¦äs ®¾«Õ-§ŒÕ-„çÕi¢C.. …¢šÇÊÕ «ÕJ..!

æXŸ¿© ‚¹L Bª½a-œÄ-EêÂ..
idlibammalugh650.jpg
«ºÂ¹ˆ¢.. ¯äÊÕ ÅŒNÕ-@Á-¯Ã-œ¿Õ-©ðE ªÃ„äÕ-¬Áy-ªÃ-EÂË Íç¢CÊ ªÃºËE. ÆŸäŸî ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ Æ¢{.. ŸÄE «â©¢-’Ã¯ä ¯Ã ’¹ÕJ¢*, ¯äÊÕ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íäæ® ƒœÎx© ’¹ÕJ¢* ÍéÇ-«Õ¢-CÂË ÅçL-®Ï¢C. ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à …¢C.. ‡¢Ÿ¿ÕÂî Åç©Õ²Ä.. ¯Ã ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-®Ï-Ê¢Ÿ¿ÕÂ¹× Âß¿Õ.. ¯Ã ƒœÎx© ’¹ÕJ¢* «ÕJ¢-ÅŒ-«Õ¢C Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE „ÃJÂÌ …*-ÅŒ¢’à ƒœÎx©Õ A¯ä «Öª½_¢ ŸíJ-ÂË-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚Ê¢-Ÿ¿-X¾-œ¿Õ-ŌկÃo. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ƒÂ¹ˆœ¿ ª½Ö. 60 åX{d-EŸä \ £¾Çô{©Ö šËX¶Ï¯þ åX{dŸ¿Õ. ÂÃF «Ö ³ÄX¾Û©ð ª½Ö. 30ê ƒœÎx©Õ ¹œ¿Õ-X¾Û-E¢œÄ A¯ä-§ŒÕÍŒÕa. ƒÂ¹ «Ö £¾Çô{-©ü-Âí-*aÊ æXŸ¿-„ê½Õ „ÃJ èä¦Õ©ð œ¿¦Õs ©äŸ¿E „çÊÕ-C-ª½-’Ã-LqÊ Æ«-®¾-ª½„äÕ ©äŸ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä.. Æ©Ç¢šË „ê½Õ «Ö £¾Çô{-©ü©ð …*-ÅŒ¢’à ƒœÎx©Õ AÊÍŒÕa. ÅŒNÕ-@Á-¯Ãœ¿Õ ªÃ„äÕ-¬Áy-ª½¢-©ðE ÆTo Bª½n¢ Æ¯ä ®¾«á“Ÿ¿ BªÃ-EÂË ‚ÊÕ-ÂíE «Ö £¾Çô{©ü …¢C.
„ê½¢Åà ¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©ä!
XÏ¢œË ª½Õ¦sœ¿¢ Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢*, ƒœÎx©Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕœ¿¢, ÍŒšÌo, ²Ä¢¦Çªý.. ƒ©Ç ÆEo¢-šËÂÌ ªî©Õ, ¹˜ãd© ¤ñªáu.. «¢šË ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ X¾Ÿ¿l´-Ōթäo ÆÊÕ-®¾-J-®¾Õh¢šÇ. ¯Ã Ÿ¿’¹_ª½ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C X¾E-„Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ …¯Ãoª½Õ. ƒÂ¹ˆ-œËÂË «Íäa ¹ØM© Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* X¾ª½u-{-¹ש ŸÄÂà ¯Ã ƒœÎx-©¢˜ä “¤Äº¢ åXœ¿-Åê½Õ. ‡¢Åî ª½Õ*’à …¯Ão-§ŒÕ¢{Ö Íç¦Õ-Åê½Õ. ƒ©Ç ¯Ã Ÿ¿’¹_-JÂË «Íäa „ÃJE ¯ä¯ç-X¾Ûpœ¿Ö ¹®¾d-«Õ-ª½Õx’à ¦µÇN¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. „ê½Õ ¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©¯ä ÆÊÕ¹עšÇ. Æ¢Ÿ¿Õê AÊo ŸÄEÂË œ¿¦Õs©Õ ƒ«y¢œË ÆÊ-©äÊÕ. ƒÍäa „ê½Õ ƒ®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƪá¯Ã ¯äÊÕ ¨ ƒœÎx ³ÄX¾Û åXšËd¢C œ¿¦Õs Â¢ Âß¿Õ.. ¯Ã ƒœÎx©Õ æXŸ¿© ¹œ¿ÕX¾Û E¢XÏÅä Íé-ÊÕ-¹עšÇ. ¯Ã©Ç ƒÂ¹ˆœä «œË-„ä-©¢-X¾-©-§ŒÕ¢©ð ¹«Õ-©-ÅÃh@ü Ưä åXŸÄl-Nœ¿ Â¹ØœÄ ƒœÎx©Õ ƒ²òh¢-Ÿ¿Êo N†¾§ŒÕ¢ ¨ «ÕŸµäu ¯ÃÂ¹× ÅçL®Ï¢C. «ÕJ, OÕª½Õ ¨²ÄJ ÅŒNÕ-@Á-¯Ãœ¿Õ «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ «œË-„ä-©¢-X¾-©-§ŒÕ¢-©ðE ¹«Õ-©Ç-ÅÃh@ü ¦Ç«Õt Ÿ¿’¹_-Jê Âß¿Õ.. «Ö ƒœÎx ³ÄX¾Û-Âí*a «Ö ƒœÎx-©ÊÕ Â¹ØœÄ ª½Õ* ͌֜¿œ¿¢ «Õª½-«-¹¢œË. …¢šÇÊÕ «ÕJ!

‹„çjX¾Û «§çÖ-¦µÇª½¢ OÕŸ¿ X¾œ¿Õ-ŌկÃo ŸÄEo ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ ¨ «§ŒÕ-®¾Õ-©ðÊÖ ®¾yÅŒ¢-“ÅŒ¢’à Ō«Õ ÂÃ@ÁxåXj Åëá E©-¦-œ¿ÕÅŒÖ.. ƒÅŒ-ª½Õ-©Â¹× 殫 Í䧌Õ-œ¿¢-©ð¯ä ®¾¢ÅŒ%-XÏhE „çÅŒÕ-¹׈¢-šðÊo ¨ ¦Ç«Õt©Õ E•¢’à “ê’šü ¹ŸÄ!!

£¾ÉušÇqX¶ý 'ƒœÎxÑ ¦Ç«Õt©Ö!!

women icon@teamvasundhara
muslim-woman-takes-care-of-hindu-covid-positive-mother’s-new-born-twins

మతం కన్నా మానవత్వమే గొప్పదంటూ ఆ బిడ్డలకు అమ్మయింది!

కరోనా... ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ పేరు వింటేనే ఆమడ దూరం పరిగెడుతున్నాం. మహమ్మారి భయం నేపథ్యంలో పక్కింటివాళ్లతో కూడా ప్రశాంతంగా మాట్లాడలేని పరిస్థితి. ఇక కరోనా బాధితులను కానీ, వారి కుటుంబ సభ్యులను కానీ కన్నెత్తైనా చూడం. .. పన్నెత్తైనా పలకరించం. ఇలా మనుషులనే కాదు వారిలో దాగున్న మానవత్వాన్ని కూడా నామరూపాలు లేకుండా చేస్తోందీ కరోనా మహమ్మారి. కానీ ‘దైవం మానుష రూపేణా’ అన్న మాటలను నిజం చేస్తూ అక్కడక్కడ కొందరు తమ మంచి పనులతో రియల్‌ హీరోలు అనిపించుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో కోల్‌కతాకు చెందిన ఓ మహిళా టీచర్‌ కూడా ఇదే విధంగా అందరి మన్ననలు అందుకుంటోంది. అయితే ఆపత్కాలంలో పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తున్నందుకు కాదు. మరి దేనికో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
centenarian-women-who-beats-covid-19-virus-with-their-will-power

వందేళ్లు దాటినా.. మానసిక స్థైర్యంతో కరోనాని జయించారు!

చైనాలోని వుహాన్‌లో వూపిరి పోసుకున్న కరోనా వైరస్‌ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉగ్రరూపం చూపిస్తోంది. లాక్‌డౌన్‌ సడలింపులతో మరింతగా విజృంభిస్తున్న ఈ మహమ్మారి అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ప్రత్యేకించి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండి, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వృద్ధులు ఎక్కడ ఈ వైరస్‌ బారిన పడతామోనని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. అయితే ఆరోగ్యకర జీవనశైలి, నిరంతర అప్రమత్తత, కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు అన్నిటికీ మించి మానసిక స్థైర్యం మెండుగా ఉంటే కరోనానే కాదు ఎలాంటి మహమ్మారినైనా జయిస్తామని కొందరు వృద్ధులు నిరూపిస్తున్నారు. వందేళ్ల వయసు మీద పడినప్పటికీ ప్రమాదకర వైరస్‌పై విజయం సాధిస్తూ అందరికీ బతుకుపై భరోసా కల్పిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇటీవల కరోనా నుంచి కోలుకున్న కొందరు శతాధిక వృద్ధుల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-young-environmentalist-archana-soreng-named-by-un-chief-to-new-advisory-group-on-climate-change

ఆ ఏడుగురిలో ఒకరు.. ఈ ప్రకృతి ప్రేమికురాలు!

పర్యావరణ పరిరక్షణ.. ఏళ్లకేళ్లుగా ఇది మాటలకే పరిమితమవుతోందే తప్ప, చేతల దాకా రావట్లేదు. వాతావరణం విషయంలో మనం ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో చేస్తోన్న తప్పిదాలే ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి వంటి ఎన్నో అనర్థాలకు కారణమవుతున్నాయి. అయితే కొంతమంది పర్యావరణ ప్రియులు ప్రకృతితో మమేకమై వాతావరణాన్ని సంరక్షించడానికి నడుం బిగించినప్పటికీ.. ఈ బృహత్కార్యం ఏ ఒక్కరితోనో అయ్యేది కాదు.. ప్రతి ఒక్కరూ ఇందులో పాలుపంచుకుంటేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. తద్వారా మనం ఎలాంటి అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా జీవించచ్చు.. అలాగే రాబోయే తరానికీ స్వచ్ఛమైన గాలిని అందించచ్చు. ఈ క్రమంలో - పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం తమ విలువైన సలహాలు, సూచనలు అందించడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడుగురు యువ కార్యకర్తల్ని ఎంపిక చేసింది ఐక్యరాజ్యసమితి. అందులో మన దేశం నుంచి ఒడిశా రూర్కెలాకు చెందిన అర్చనా సోరెంగ్‌ చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం.

Know More

women icon@teamvasundhara
modi-lauds-role-of-two-women-sarpanchs-from-jk-in-covid-fight

అందుకే వీళ్ళిద్దరూ మోదీ మన్ననలందుకున్నారు!

కరోనా.. కంటికి కనిపించదు కానీ చెట్టంత మనిషిని ముప్పతిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తోంది. ఈ వైరస్‌ ధాటికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ విలవిల్లాడుతున్నాయి. అలాంటిది ఈ మహమ్మారి బారిన పడిన బాధితులను కాపాడేందుకు వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర వైద్య సిబ్బంది ప్రత్యక్షంగా వైరస్‌తో పోరాడుతున్నారు.. మరోవైపు క్షేత్రస్థాయుల్లో కరోనాపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచుతూ కొవిడ్‌ వారియర్లుగా పేరు తెచ్చుకుంటోన్న వారు ఎందరో! అలాంటి ఇద్దరు మహిళా సర్పంచ్‌ల సేవల్ని గుర్తించిన ప్రధాని మోదీ తాజాగా నిర్వహించిన ‘మన్‌ కీ బాత్‌’ కార్యక్రమంలో వారిని ప్రశంసల్లో ముంచెత్తారు. వారి గురించి, వారు చేసిన సేవల గురించి అందరికీ తెలియజేసి దేశమంతా వారిని కొనియాడేలా చేశారు. మరి, ఇంతకీ ఎవరా మహిళా సర్పంచ్‌లు? కరోనా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా వారేం చేశారు? రండి.. తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-origin-nurse-conferred-with-president’s-award-in-singapore-for-her-out-standing-services
women icon@teamvasundhara
75-year-old-warrrior-aaji-maa-from-pune-juggles-sticks-in-viral-video

బామ్మా... నీ కర్ర సాముకి హ్యాట్సాఫ్.. స్ఫూర్తికి సెల్యూట్!

సాధారణంగా అరవై ఏళ్లు పైబడిన బామ్మలు ఏం చేస్తారు? అప్పటికే బాధ్యతలన్నీ తీరిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇంట్లోనే హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కాలం గడుపుతుంటారు. ఇంట్లో ఉన్న మనవలు, మనవరాళ్లతో కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. ఒంట్లో సత్తువ తగ్గి పోయిన వారు చిన్న చిన్న పనులు చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే పుణెకు చెందిన ఓ బామ్మ మాత్రం 75 ఏళ్ల వయసులోనూ కర్రసాము విన్యాసాలు చేస్తోంది. కరోనా కష్టకాలంలో రెండు కర్రలను చకాచకా తిప్పుతూ తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో రితేష్‌ దేశ్‌ముఖ్‌, రణ్‌దీప్‌హుడా, సోనూసూద్‌ తదితర బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలతో పాటు పలువురు నెటిజన్లు కూడా ఆమె అద్భుతమైన కర్రసాము ఫీట్లకు ఫిదా అవుతున్నారు. ఎలాగైనా ఆ వృద్ధురాలి జాడను కనుక్కుని సాయం చేస్తామంటూ ముందుకొస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
tisca-chopra-to-educate-girls-on-menstrual-health-in-new-book

అమ్మలూ.. ఈ పుస్తకం ఎదిగే మీ కూతుళ్ల కోసమే..!

నెలసరి.. ఎంత చెప్పుకున్నా, ఎన్ని రకాలుగా చైతన్యం కలిగించాలనుకున్నా ఇంకా దీన్నో శాపంలానే భావిస్తున్నారంతా! ఇక యుక్త వయసులోకి అడుగుపెట్టే అమ్మాయిలు సైతం దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి, సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవడానికి అమ్మల దగ్గరా సిగ్గుపడుతుంటారు. పైగా పిరియడ్స్‌ గురించి చుట్టూ అలుముకున్న మూసధోరణులు వారి మనసుల్లో ప్రతికూలమైన ఆలోచనల్ని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఎదిగే అమ్మాయిల్లో కలిగే ఇలాంటి ఆలోచనల్ని, భావోద్వేగాలను తొలగించి నెలసరి అనే సున్నితమైన అంశం గురించి వారికి సంపూర్ణ అవగాహన కల్పించడానికి నడుం బిగించింది బాలీవుడ్‌ అందాల తార టిస్కా చోప్రా. నటిగా, నిర్మాతగానే కాకుండా.. మంచి రచయిత్రిగానూ పేరు సంపాదించుకున్న ఈ అందాల అమ్మ.. నెలసరి చుట్టూ అలుముకున్న మూసధోరణుల్ని తొలగించి.. యుక్తవయసులోకి వచ్చే అమ్మాయిలను చైతన్య పరచడానికి ఓ పుస్తకం రాశారు. మరి, దీని గురించి టిస్కా ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
gujarat-police-woman-who-confronted-minister’s-son-says-she-has-resigned-from-service

ఇప్పుడు వెడుతున్నా... కానీ ఐపీఎస్‌గా తిరిగొస్తా !

సునీతా యాదవ్‌... గుజరాత్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన ఈ కానిస్టేబుల్‌ పేరు సోషల్‌ మీడియాలో మార్మోగుతోంది. లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన మంత్రి కుమారుడు, అతడి స్నేహితులను నడిరోడ్డుపై ఆపి ప్రశ్నించడమే ఇందుకు కారణం. నిక్కచ్చిగా తన వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించిన ఈ మహిళా పోలీస్‌ ఇంటర్వ్యూల కోసం పలు టీవీ ఛానళ్లు పోటీ పడుతున్నాయి. ఇక నెటిజన్లు అయితే ఆమె చర్యలను మెచ్చుకుంటూ ‘లేడీ సింగం’ అని పిలుస్తున్నారు. ఈక్రమంలో రాత్రికి రాత్రే సెన్సేషన్‌గా మారిపోయిన సునీత తాజాగా మరో సంచలనానికి తెరతీసింది. తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన ఆమె ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌గా తిరిగొస్తానంటూ ప్రకటించింది. తాజాగా పలు టీవీ ఛానళ్లతో మాట్లాడిన ఈ డేరింగ్‌ కానిస్టేబుల్‌ తన భవిష్యత్‌కు సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-doctor-takes-care-of-baby-for-a-month-after-parents-test-covid-19-positive-praises-by-cm

కరోనాని కాదని ఆ బిడ్డకు నెల రోజులు అమ్మయింది!

కరోనా.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ పేరు వింటేనే ఆమడ దూరం పరిగెడుతున్నాం. అలాంటిది మన పక్కింట్లో ఎవరికైనా వైరస్‌ సోకితే అసలు అటువైపు కన్నెత్తైనా చూడం.. వారిని పన్నెత్తైనా పలకరించం. ఇక వాళ్లింట్లో ఎవరైనా పసి పిల్లలుంటే వారిని అక్కున చేర్చుకోవడానికి మనలో ఎవరూ ముందుకు రారు అనేది కాదనలేని సత్యం. కారణం.. మనకూ ఆ మహమ్మారి సోకుతుందేమోనన్న భయం! కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆదుకున్న వారే రియల్‌ హీరో అనిపించుకుంటారు. తాజాగా కేరళకు చెందిన ఓ డాక్టరమ్మకు నెటిజన్లు ఇదే బిరుదుతో జేజేలు పలుకుతున్నారు. అయితే కొవిడ్‌ రోగులకు సేవ చేస్తున్నందుకు కాదు! మరి దేనికి.. అని అడుగుతారా? దేనికో.. తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
roshni-nadar-malhotra-is-new-hcl-tech-chair-person

బిలియనీర్‌ తండ్రికి వారసురాలు మాత్రమే కాదు... అంతకంటే ఎక్కువే!

పురుషాధిక్యత అధికంగా ఉండే ఐటీ రంగంలో తొలిసారిగా ఓ మహిళ దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీ పగ్గాలు అందుకుంది. ఆమే హెచ్‌సీఎల్ ఛైర్‌పర్సన్గా నియమితురాలైన రోష్నీ నాడార్ మల్హోత్రా. హెచ్‌సీఎల్‌ వ్యవస్థాపకుడు శివ్‌నాడార్‌ ముద్దుల కూతురైన ఆమె టెక్నాలజీ రంగంలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తండ్రి ఆలోచనల్ని అవపోసన పట్టి, సంస్థకు సంబంధించి వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ తనదైన ముద్రతో దూసుకుపోతున్నారు. మొదట ఓ సాధారణ ఉద్యోగిలా సంస్థలో చేరిన ఆమె అనతికాలంలోనే సంస్థను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించి ఇప్పుడు ఆ దిగ్గజ సంస్థకు ఛైర్‌పర్సన్గా నియమితులయ్యారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
kolkata-based-ruchira-gupta-providing-millions-of-meals-to-sex-workers-and-their-families-amid-corona-virus

ఈ కరోనా కష్టకాలంలో సెక్స్‌ వర్కర్ల పాలిట ‘అన్న’పూర్ణైంది!

సెక్స్‌ వర్కర్లు.. ఈ మాట వినగానే మనం మొహం చిట్లించుకుంటాం.. వారిని చాలా చీప్‌గా, అంటరాని వారిగా చూస్తాం. కానీ వారిలో చాలామంది పొట్టకూటి కోసం వేరే గత్యంతరం లేక, మానవ అక్రమ రవాణాకు గురై, కుటుంబ పోషణ కోసం.. ఇలా వివిధ కారణాల రీత్యా ఈ రొంపిలోకి దిగుతుంటారు. ఏ కూటి కోసమైతే వారు ఈ మురికి కూపంలోకి దిగారో ఆ కూటినే లాగేసుకుంది మాయదారి కరోనా మహమ్మారి. గత మూడున్నర నెలలుగా తినడానికి తిండి లేక వాళ్లు, వాళ్ల పిల్లలు అల్లాడుతున్నారు. మరి, అలాంటి వారి గురించి తెలిసినా ఆదుకోవడానికి ఎవరూ ముందుకు రారు. కానీ ‘నేను మీకు అండగా ఉన్నా’నంటూ ముందుకొచ్చారు కోల్‌కతాకు చెందిన రుచిరా గుప్తా. వృత్తిరీత్యా జర్నలిస్ట్‌ అయిన ఆమె.. మహిళా హక్కులపై పోరాటం చేయడానికి, మానవ అక్రమ రవాణాను నిర్మూలించడానికి నాడు ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థను నెలకొల్పారు. నేడు అదే స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా కరోనాతో కుదేలై ఆకలితో అలమటిస్తోన్న సెక్స్‌ వర్కర్లకు, వారి పిల్లలకు మూడుపూటలా అన్నం పెడుతూ అన్నపూర్ణగా మారారు. మరి, ఈ కరోనా కష్టకాలంలో దేశవ్యాప్తంగా ఎందరో సెక్స్‌ వర్కర్ల కుటుంబాలకు బాసటగా నిలుస్తోన్న ఈ సూపర్‌ వుమన్‌ స్టోరీ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
a-brief-story-on-human-computer-shakuntala-devi

అమేజింగ్‌గా ఉన్నప్పుడు ఆర్డినరీగా ఎందుకుండమంటావ్!!

మ్యాథ్స్‌ అంటేనే మనలో చాలామందికి భయం. నెలకు సరిపడా నిత్యావసరాలకు ఎంత ఖర్చైందో లెక్కేయడానికే పెన్ను-పేపర్‌ పట్టుకుంటాం.. లేదంటే క్యాలిక్యులేటర్‌/మొబైల్‌ను ఆశ్రయిస్తాం.. మరి, మనం ఇంత చిన్న లెక్కకే కిందా మీదా పడిపోతే.. ఇక పెద్ద పెద్ద సమీకరణాలకు ఫలితాలు రాబట్టాలంటే గంటలు గంటలు సమయం పట్టడం ఖాయం. కానీ ఎంత పెద్ద లెక్కైనా, కఠినమైన గణిత సమీకరణమైనా క్షణాల్లో.. అదీ కంప్యూటర్‌ కంటే వేగంగా చెప్పగలిగిన అద్భుతమైన మేధావి ‘ది గ్రేట్‌ మ్యాథమెటీషియన్‌’ శకుంతలా దేవి. గణితంతో స్నేహం చేసి, అంకెలతో గారడీ చేసిన ఆమె.. ఎంత కఠినమైన లెక్కైనా సెకన్లలో ఫలితం రాబట్టేవారు.. అంతేనా.. ఆ ఫలితాన్ని అంకెలతో సహా ముందు నుంచి వెనక్కి, వెనక నుంచి ముందుకు వల్లెవేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచేవారు. అందుకే మ్యాథ్స్‌ అంటే శకుంతలా దేవి, శకుంతలా దేవి అంటే మ్యాథ్స్‌.. అని చరిత్రలో ముద్ర పడిపోయింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
meghalaya-granny-delighted-on-clearing-class-xii-had-dropped-out-of-school-32-years-ago

జస్ట్ ఫిఫ్టీ... ఇప్పుడే ఇంటర్ పాసయ్యా!

చదువుకోవాలన్న తపన, పట్టుదల ఉండాలే కానీ ఏ వయసులోనైనా ఎన్ని డిగ్రీ పట్టాలైనా అందుకోవచ్చు. ఇదే విషయాన్ని గతంలో చాలామంది బామ్మలు నిరూపించారు. చదువుకునే వయసులో వివిధ కారణాల రీత్యా విద్యకు దూరమైన వారు.. మలి వయసులోనైనా తమ ఆకాంక్షను నెరవేర్చుకున్నారు. తాజాగా ఆ జాబితాలోకి మరో మహిళ కూడా చేరిపోయింది. 32 ఏళ్ల క్రితం చదువుకు స్వస్తి పలికిన ఈ గ్రానీ.. ప్రస్తుతం అంటే తన 50 ఏళ్ల వయసులో తాజాగా ఇంటర్మీడియట్‌ పూర్తిచేసింది. అంతేకాదు.. ఇకపైనా చదువును కొనసాగించి.. చదువుకు, వయసుకు సంబంధం లేదని నిరూపించాలనుకుంటోంది. మరి, ఇంతకీ ఎవరామె? అన్ని సంవత్సరాల గ్యాప్‌ తర్వాత ఇప్పుడెందుకు చదువుకోవాలనుకుంది? రండి.. ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
photo-of-assam-nurse-wearing-ppe-suit-resting-on-floor-goes-viral

హతవిధీ.. ఇది చూసైనా కరోనా కనికరం చూపట్లేదే!!

కంటికి కనిపించకుండా మన చుట్టూ వై-ఫైలా తిరుగుతోంది కరోనా మహమ్మారి. ఎప్పుడెప్పుడు కాటేద్దామా అని కాచుక్కూర్చుంది. దాని బారిన పడకుండా కనీస జాగ్రత్తలు తీసుకునే అవకాశమైనా మనకుంది.. కానీ మేక పులి బోన్లోకి వెళ్లినట్లు.. వైరస్‌ వార్డులోకి అడుగుపెట్టకుండా ఉండలేని గడ్డు పరిస్థితి వైద్యులది. అయినా సరే.. వారు ముందుండి కంటికి కనిపించని ఈ మహమ్మారితో అలుపెరుగని పోరాటం చేస్తున్నారు.. తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి.. కరోనా బాధితులకు నిరంతరాయంగా సేవలు చేస్తూ వారిని సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో ఇంటికి పంపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఓవైపు ఊపిరాడని పీపీఈ కిట్లు, మరోవైపు రెప్ప కూడా వేసే సమయం లేక అలసి సొలసి నిట్టూర్చుతున్నారు. అలాంటి వైద్యుల దీనస్థితికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతోన్న ఈ ఫొటో!

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-former-foot-baller-gouramangi-singh-immensely-proud-as-pilot-wife-responds-to-nation’s-call-during-pandemic

ఆమె భర్తనైనందుకు గర్వపడుతున్నా!

మన పిల్లలు ఏదైనా గొప్ప పనిచేస్తే అమ్మగా గర్వపడతాం.. భర్త విజయంలో వెన్నంటే ఉంటూ భార్యగా గర్వపడతాం. అలాంటిది భార్య సాధించిన విజయాన్ని గొప్పగా చెప్పుకొని మురిసిపోయే భర్తలెంతమంది ఉంటారు..? మహా అయితే అలాంటి వారిని వేళ్ల మీద లెక్కపెట్టచ్చు. ఆ కొద్దిమందిలో తానూ ఒకరని అంటున్నారు భారత మాజీ ఫుట్‌బాల్‌ క్రీడాకారుడు గౌరమాంగి సింగ్‌. ఈ కరోనా ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ముందుండి సేవలందిస్తోన్న తన భార్యను చూస్తుంటే ఎంతో గర్వంగా ఉందని, తాను ఇండియన్‌ జెర్సీ ధరించి.. గొంతెత్తి జాతీయ గీతం పాడుతున్నప్పుడు ఎంతలా పులకరించిపోయానో.. ఇప్పుడూ అదే ఫీలింగ్‌ కలుగుతోందంటున్నాడీ ఫుట్‌బాలర్‌. మరి, ఇంతకీ ఈ స్టార్‌ ప్లేయర్‌ భార్య ఎవరు? ఏం చేస్తుంటారు? తన భర్త గర్వించేలా ప్రస్తుత విపత్కర పరిస్థితుల్లో ఆమె అందిస్తోన్న సేవలేంటి? తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
a-brief-story-on-legendary-choreographer-‘mother-of-dance’-saroj-khan

ఆమె డ్యాన్స్‌కు ప్రేక్షక లోకం దాసోహం!

‘హవా హవాయి’, ‘ఏక్‌ దో తీన్‌’, ‘మెహెందీ లగా కే రఖ్నా’, ‘డోలారే డోలారే’.. ఇలాంటి జోష్‌ఫుల్‌ పాటలు మనం ఏ మూడ్‌లో ఉన్నా మనతో స్టెప్పులేయిస్తాయి. అంతేనా.. ఈ పాటల్లో నర్తించిన అందాల తారల అద్భుతమైన డ్యాన్స్‌ స్టెప్పులను కూడా జ్ఞప్తికి తెస్తాయి. మరి, అలాంటి సూపర్బ్ స్టెప్పులకు ఆన్‌స్క్రీన్‌ కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌ మన ముద్దుగుమ్మలైతే.. తెరవెనుక ఆ నృత్య రీతుల్ని సమకూర్చిన ఘనత మాస్టర్‌ జీ సరోజ్‌ ఖాన్‌కే దక్కుతుంది. ఎన్నో బాలీవుడ్‌ హిట్‌ పాటలకు నృత్య దర్శకురాలిగా పనిచేసి, ఎందరో నటీనటులకు డ్యాన్స్‌ గురూగా మారిన సరోజ్‌.. సినీ ప్రేక్షకుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు. తన ఐకానిక్‌ డ్యాన్స్‌ మూమెంట్స్‌తో ‘మదర్‌ ఆఫ్‌ డ్యాన్స్‌’గా కీర్తి గడించిన ఈ కొరియోగ్రాఫర్‌ నేడు గుండెపోటుతో మరణించారు. గత కొన్ని రోజులుగా శ్వాస సంబంధిత సమస్యలతో బాధపడుతూ ముంబయిలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందిన ఆమె.. తన 71 ఏళ్ల వయసులో తుదిశ్వాస విడిచారు.. సినీ లోకాన్ని, ప్రేక్షకుల్ని, తన అభిమానుల్ని ఒంటరిని చేసి వెళ్లిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ లెజెండరీ డ్యాన్సర్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
sreedhanya-suresh-takes-charge-as-kozhikode-assistant-collector

ఈ కొత్త బాధ్యతతో నా జన్మ ‘ధన్య’మైంది!

ఆమె తల్లిదండ్రులిద్దరూ రోజువారీ కూలీలు.. పనిచేస్తే గానీ ఐదు వేళ్లూ నోట్లోకి వెళ్లలేని పరిస్థితి ఆ కుటుంబానిది.. ఇలా చిన్ననాటి నుంచి పేదరికమే ఆమెను అడుగడుగునా వెక్కిరించింది.. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఉన్నత చదువులు చదవాలని, దేశంలోనే అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన సివిల్స్‌కు గురిపెట్టాలని అనుకోవడం అందని ద్రాక్షే అవుతుంది.. అయినా ఆమె తన కలను వీడలేదు. ఒక్కసారి కాదు, రెండుసార్లు విఫలమైనా ముచ్చటగా మూడోసారి సక్సెస్ అయింది. 2018 యూపీఎస్సీ పరీక్షల్లో ఉత్తమ ర్యాంకు సాధించి పలువురు ప్రముఖుల ప్రశంసలు పొందింది. అంతేకాదు కేరళ నుంచి సివిల్స్‌కు ఎంపికైన తొలి గిరిజన యువతిగా రికార్డు సృష్టించింది. ఆమే.. కేరళలోని కురిచియ అనే గిరిజన తెగకు చెందిన శ్రీధన్య సురేశ్. కరోనాతో పోరుకు సై అంటూ తాజాగా కోజికోడ్‌ జిల్లా అసిస్టెంట్‌ కలెక్టర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన శ్రీధన్య విజయ ప్రస్థానమిది.

Know More

women icon@teamvasundhara
manipur-woman-auto-driver-awarded-for-ferrying-covid-19-survivor

ఆ అమ్మాయి కోసం అర్థరాత్రి పూట 8 గంటలు ఆటో నడిపింది !

కనికరం లేకుండా మనుషుల ప్రాణాలను కబళిస్తోన్న కరోనా మహమ్మారి మనుషుల్లోని మానవత్వాన్ని కూడా మాయం చేస్తోంది. ఎక్కడ వైరస్‌ సోకుతుందేమోనన్న భయంతో చాలామంది కరోనా బాధితులను అంటరానివారిగా చూస్తున్నారు. ఇంతకుముందు రోడ్లపై అడగగానే ‘లిఫ్ట్‌’ ఇచ్చే వాహనదారులు నేడు వైరస్‌ భయంతో సామాన్యులకు కూడా సహకరించడానికి వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో కరోనా నుంచి కోలుకున్న ఓ మహిళను తన ఆటోలో సొంతగూటికి చేర్చింది ఓ మహిళా ఆటోడ్రైవర్‌. ఒకటి, రెండు గంటలు కాదు... ఏకంగా 8 గంటల పాటు సుమారు 140 కిలోమీటర్ల దూరం ఆటోను నడిపి ఆ మహిళను గమ్యస్థానానికి చేర్చింది. అది కూడా అర్ధరాత్రి సమయంలో..!. మరి సాటి మనిషికి మనం కాకుండా మరెవరు సాయం చేస్తారని ప్రశ్నిస్తోన్న ఆ మహిళా ఆటోడ్రైవర్‌ గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-jasleen-bhalla-the-voice-behind-corona-caller-tune

ఆ గొంతు ఈమెదే !

‘కరోనా వైరస్‌ సే ఆజ్‌ పూరా దేశ్‌ లడ్‌ రహా హై, యాద్‌ రహే హమే బీమారీసే లడ్‌నా హై, బీమార్‌ సే నహీ’... ఈ కరోనా కాలంలో ఎవరికి ఫోన్‌ చేసినా మొదట వినిపించే కాలర్‌ ట్యూన్‌ ఇదే. అయితే ఇలా ఓ ఆత్మీయురాలిగా, ఎంతో ఓపికతో కరోనా మహమ్మారి గురించి అవగాహన కల్పించే ఆ తియ్యటి గాత్రం ఎవరిదో మీరెప్పుడైనా ఆలోచించారా? దిల్లీకి చెందిన జస్లీన్‌ భల్లాదే ఆ గొంతు. వివిధ భారతీయ భాషల్లో అనువదించి రికార్డ్‌ చేసిన ఈ కాలర్‌ ట్యూన్‌కి మూడు భాషల్లో తన గొంతును అరువిచ్చారీ వాయిస్‌ ఓవర్‌ ఆర్టిస్ట్‌. దాదాపు పదేళ్లుగా ఈ రంగంలో కొనసాగుతోన్న ఆమె.. ఎన్నో ప్రకటనలు, రైళ్లు-విమానయాన సేవలకు సంబంధించిన గైడింగ్‌ వాయిస్‌ను కూడా అందించారు. ఈ నేపథ్యంలో జస్లీన్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
mary-kom-interact-with-students-in-online-session

మగాళ్లు చేస్తున్నప్పుడు మనమెందుకు చేయలేం?

ఆరుసార్లు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌... ప్రతిష్ఠాత్మక లండన్‌ ఒలింపిక్స్‌లో కాంస్యపతకం..ఇంకా అంతర్జాతీయంగా, జాతీయంగా ఎన్నెన్నో పతకాలు.. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ బాక్సర్‌గా అవార్డులు-రివార్డులు...ఇలా మహిళల బాక్సింగ్‌లో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక పేజీ సృష్టించుకుంది మేరీకోమ్‌. ముగ్గురు పిల్లల తల్లిగా వారి ఆలనాపాలన చూసుకుంటూనే బాక్సింగ్‌ రింగ్‌లో రికార్డులు సృష్టిస్తోందీ మణిపూర్‌ మణిపూస. అదేవిధంగా రాజ్యసభ ఎంపీగా ప్రజలకు సేవలందిస్తోంది. అయితే తన విజయాల వెనక ఓ అసాధారణ పోరాటం దాగుందని చెబుతోంది మేరీకోమ్‌. పేదరికం, వివక్ష... ఇలా ఎన్నో అవరోధాలను అధిగమిస్తే కానీ ఈ గుర్తింపు రాలేదంటోందీ మణిపూర్‌ బాక్సింగ్‌ దిగ్గజం.

Know More

women icon@teamvasundhara
the-first-american-woman-to-walk-in-space-kathy-sullivan-became-the-first-woman-to-reach-the-deepest-point

నాడు అంతరిక్షంలో నడిచింది.. నేడు సముద్ర గర్భాన్ని ముద్దాడింది!

అది కాకులు దూరని కారడవి కన్నా, చీమలు దూరని చిట్టడవి కన్నా చిమ్మ చీకటితో కూడుకున్న ప్రాంతం. ధ్రువ ప్రాంతాల్లోలా గడ్డకట్టుకుపోయే అసాధారణమైన ఉష్ణోగ్రతలు అక్కడ నమోదవుతాయి. సూక్ష్మక్రిములు మాత్రమే తట్టుకొని జీవించడానికి అనువైన అస్థిరమైన వాతావరణం ఉంటుందక్కడ. మరి, అలాంటి ప్రతికూల వాతావరణంలోకి వెళ్లడానికి కాదు.. కనీసం దాని గురించి ఆలోచించడానికి కూడా ఎవరూ సాహసించరు. కానీ ఇలాంటి దుస్సాహసానికి పూనుకొని.. చరిత్ర సృష్టించింది అమెరికాకు చెందిన 68 ఏళ్ల డాక్టర్‌ క్యాథ్‌రిన్‌ సులివాన్‌. ఇప్పటికే అంతరిక్షంలో నడిచిన తొలి అమెరికన్‌ మహిళగా 37 క్రితం చరిత్రను తన పేరిట లిఖించుకున్న క్యాతీ.. ఇప్పుడు సముద్ర గర్భాన్నీ ముద్దాడింది. పసిఫిక్‌ మహా సముద్రంలోని మెరియానా ట్రెంచ్‌ అగాథంలోని లోతైన ప్రదేశం ‘ఛాలెంజర్‌ డీప్‌’ (సముద్ర గర్భంలోని అతి లోతైన ప్రదేశంగా దీన్ని పేర్కొంటారు) వరకు వెళ్లిన తొలి మహిళగా అరుదైన ఘనత సాధించిందీ అమెరికన్‌ వ్యోమగామి. ఇలా తన సాహసంతో నాడు అంతరిక్షంలో, నేడు సముద్ర గర్భంలో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకున్న ఈ అసాధారణ మహిళ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
captain-swati-raval-opens-up-on-flying-air-india-flight-that-rescued-263-passengers-from-rome

నా కూతురి నుంచి దూరంగా ఉండేందుకు అదే మంచి మార్గమనిపించింది!

కొన్ని నెలల క్రితం కరోనా విజృంభణ తీవ్రంగా ఉండడంతో వైద్య సేవలు అందించలేక విదేశీయులను తమ సొంత దేశాలకు వెళ్లిపొమ్మంటూ ఇటలీ ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది. అదే సమయంలో అంతర్జాతీయ విమాన సేవలు సైతం నిలిపి వేశారు. దీంతో ఇటలీలో ఉంటోన్న భారతీయులు దిక్కుతోచని స్థితిలో సతమతమయ్యారు. మరికొన్ని రోజులు అక్కడే ఉంటే తాము కూడా కరోనాకు బలవుతామనే భయంతో ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకొని కాలాన్ని గడిపారు. ఈ క్రమంలో ఇటలీలో చిక్కుకుపోయిన 263 మంది భారతీయులను మన దేశానికి సురక్షితంగా తీసుకొచ్చేందుకు ఓ భారీ బోయింగ్‌ 777 విమానాన్ని సిద్ధం చేసింది ఎయిర్‌ ఇండియా సంస్థ. ఈ విమానానికి సారథ్యం వహించింది ఓ మహిళ. తనే కెప్టెన్ స్వాతి రావల్‌. కరోనా హాట్‌స్పాట్‌గా ఉన్న ఇటలీ లాంటి దేశం నుంచి మన వాళ్లను క్షేమంగా స్వదేశానికి చేర్చి.. రెస్క్యూ ఫ్లైట్‌కు సారథ్యం వహించిన తొలి మహిళా సివిలియన్‌ పైలట్‌గా చరిత్ర సృష్టించిందీ వీరనారి. అప్పటి తన ప్రయాణానికి సంబంధించిన కొన్ని సంఘటనలను ఇటీవల మళ్లీ గుర్తుకు తెచ్చుకుంది స్వాతి. ఈక్రమంలో తన అనుభవాలను షేర్‌ చేసుకుంది. మరి వాటిని ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
rija-abraham-gets-uk-corona-critical-worker-hero-award

పసిపిల్లను ఇంట్లో వదిలి కరోనా రోగులకు సేవ చేస్తోంది!

క్యాలెండర్‌లో నెలలు మారుతున్నా కరోనా మాత్రం నియంత్రణలోకి రావడం లేదు. రోజురోజుకీ తన ఉద్ధృతిని పెంచుకుంటూ వెన్నులో వణుకు పుట్టిస్తోంది. మరి, మనకే ఇలా ఉంటే నిత్యం కరోనా ఆస్పత్రుల్లోనే గడుపుతూ ఈ మహమ్మారి బారిన పడిన రోగులకు సేవలందించే డాక్టర్లు, నర్సుల పరిస్థితేంటి? ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, ఎంత అప్రమత్తంగా ఉన్నా ఎప్పుడు, ఎవరి నుంచి తమకు ఈ వైరస్‌ సోకుతుందోనన్న భయం అనుక్షణం వారిని వెంటాడుతూనే ఉంటోంది. అయినా సరే...వృత్తి ధర్మానికే ఓటేస్తూ విధుల్లో కొనసాగుతున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది వైద్య సిబ్బంది నెలల తరబడి ఇంటికి దూరంగా ఉంటూ కరోనా రోగులను కంటికి రెప్పలా కాపాడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇంగ్లండుకు చెందిన ప్రవాస భారతీయురాలు రిజా అబ్రహాం కూడా తన 18 నెలల చిన్నారిని ఇంట్లో వదిలి కరోనా రోగులకు చికిత్స చేస్తోంది. వైరస్‌ వ్యతిరేక పోరులో భాగస్వామురాలవుతూ అందరి మన్ననలు అందుకుంటోంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె సేవలను గుర్తించిన అక్కడి ప్రభుత్వం ఆమెను ఓ అరుదైన అవార్డుతో గౌరవించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
the-reasons-behind-newzeland-becoming-virus-free-country

ఆమె ముందుచూపే కరోనా మహమ్మారి మెడలు వంచేసింది!

కరోనా ధాటికి ప్రపంచమంతా కకావికలమవుతోంది. అమెరికా, బ్రిటన్‌ లాంటి అగ్రదేశాల అధిపతులు సైతం ఈ వైరస్‌ విస్తృతిని అదుపు చేయలేక ఆపసోపాలు పడుతున్నారు. రోజురోజుకీ పెరిగిపోతున్న మరణాలు, పాజిటివ్‌ కేసులను కట్టడి చేయలేక చేతులెత్తేస్తున్న పరిస్థితి వారిది. అలాంటిది ఇంకా 40 ఏళ్లు కూడా నిండని న్యూజిలాండ్‌ ప్రధాని జెసిండా ఆర్డర్న్‌ మాత్రం ఈ మహమ్మారి మెడలను పూర్తిగా వంచేశారు. ఓ మహిళ ముందుచూపు ఎంత మేలు చేస్తుందో మరోసారి నిరూపించిన ఆమె తన పాలనా దక్షతతో కరోనా కోరలు పూర్తిగా పీకేసింది. తాజాగా ఆ దేశంలో మిగిలి ఉన్న చివరి కరోనా బాధితురాలు కూడా పూర్తిగా కోలుకుని ఇంటికి వెళ్లినట్లు అక్కడి అధికార వర్గాలు తెలిపాయి. దీంతో ఈ ప్రాణాంతక మహమ్మారిని పూర్తిగా నిర్మూలించిన అతి తక్కువ దేశాల జాబితాలో న్యూజిలాండ్‌ చేరింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kiran-mazumdar-shaw-named-ey-world-enterpreneur2020

‘బయోక్వీన్‌’ కీర్తి కిరీటంలో మరో కలికితురాయి!

భారత్‌లో బయో టెక్నాలజీ అంటే టక్కున గుర్తొచ్చే పేరు కిరణ్‌ మజుందార్‌షా. 70 దశకంలో చిన్న సంస్థగా ప్రారంభమైన బయోకాన్‌ నేడు భారత్‌లోనే అతి పెద్ద బయో ఫార్మా కంపెనీగా రూపుదిద్దుకుందంటే.. అందుకు కిరణ్‌ వ్యాపార దక్షత, పట్టుదలే కారణం. ప్రస్తుతం ఆ సంస్థ ఛైర్‌పర్సన్‌, మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న ఆమె.. వ్యాపార రంగంలోనే కాదు, సామాజిక సేవలోనూ ముందున్నారు. ఆర్థిక అంతరాలతో సంబంధం లేకుండా అవసరమైన వారందరికీ వైద్య సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు. బయోఫార్మా రంగానికి సంబంధించి ఆమె చేస్తోన్న సేవలకు గుర్తింపుగా ఇప్పటికే ఎన్నో అవార్డులు, పురస్కారాలు అందుకున్నారీ సూపర్‌ వుమన్‌. ఈ క్రమంలో ఆమె తాజాగా మరో అవార్డును సొంతం చేసుకున్నారు. ఈ ఏడాదికి గాను ప్రతిష్ఠాత్మక ఈవై వరల్డ్‌ ఎంట్రప్రెన్యూర్‌ పురస్కారానికి ఎంపికైన ఆమె ఈ అవార్డును అందుకున్న మూడో భారతీయురాలిగా అరుదైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
modern-farmer-hyderabadi-renu-rao-farming-variety-of-crops
women icon@teamvasundhara
sonajharia-minz-becomes-the-second-tribes-woman-to-be-elected-as-a-vice-chancellor

ఆదివాసీనని ఇంగ్లిష్‌ మీడియం స్కూల్లో చేర్చుకోనన్నారు!

చిన్న పిల్లలు ఏదైనా పని చేయద్దంటే అదే చేస్తుంటారు.. ‘అది నీ వల్ల కాదు..’ అని ఎవరైనా అంటే.. ఎందుకు కాదు.. తప్పకుండా అవుతుందని చేసి మరీ చూపిస్తుంటారు. చిన్నతనం నుంచీ తనలో ఉన్న ఈ మొండితనమే నేడు తనను ఓ ప్రతిష్ఠాత్మక యూనివర్సిటీకి వైస్‌-ఛాన్స్‌లర్‌ని చేసిందని అంటున్నారు జార్ఖండ్‌కు చెందిన ఆదివాసీ మహిళ సోనాఝారియా మిన్జ్‌. ఆదివాసీవంటూ ఇంగ్లిష్‌-మీడియం స్కూల్లో చేర్చుకోకపోయినా చదువుపై మక్కువ వీడలేదామె. ‘గణితంలో నువ్వు రాణించలేవు’ అన్నారని.. అదే సబ్జెక్టుపై పట్టు సాధించి మరీ.. ముచ్చటగా మూడుసార్లు వంద శాతం మార్కులు సంపాదించారామె. అదే పట్టుదలతో కష్టపడి చదివి.. ప్రతిష్ఠాత్మక జేఎన్‌యూలో కంప్యూటర్‌ పాఠాలు బోధించే స్థాయికి చేరుకున్నారు. ఇటీవలే జార్ఖండ్‌ దుమ్కాలోని సిడో కన్హు ముర్ము విశ్వవిద్యాలయ (ఎస్‌కేఎంయూ) వైస్‌-ఛాన్స్‌లర్‌గా నియమితులైన మిన్జ్‌.. ఈ పదవికి ఎంపికైన రెండో ఆదివాసీ మహిళగా చరిత్ర సృష్టించారు. ఈ నేపథ్యంలో చదువుకునే క్రమంలో తనకెదురైన సవాళ్లను ఓసారి ఇలా గుర్తు చేసుకున్నారు మిన్జ్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
karanam-malleshwai-special-interview-in-telugu
women icon@teamvasundhara
r-sreelekha-becomes-kerala-first-woman-dgp

‘రీటా మేరీ IPS’ నా ప్రతిబింబం!

ఆర్. శ్రీలేఖ.. కేరళ కేడర్ నుంచి 1987లో పోలీస్ ఆఫీసర్‌గా నియమితురాలైన మొట్టమొదటి మహిళ. ఇంతకీ ఆర్ అంటే ఆమె ఇంటిపేరు అనుకుంటున్నారా?? కాదండీ.. అది ఆమె మారు పేరు. ఆర్ అంటే రైడ్. కేరళలోని ప్రముఖుల ఇళ్లలో సోదాలు జరిపిన సీబీఐ రైడింగ్ టీంలో ఈమె కూడా ఒక ముఖ్య వ్యక్తి. అందుకే ఆమెని అంతా 'ఆర్ శ్రీలేఖ' అని పిలవడం ప్రారంభించారు. అంతేనా.. రెండేళ్ల క్రితం కేరళ డీజీపీ ర్యాంకు పొందిన మొట్టమొదటి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించిన ఆమె తాజాగా ఆ రాష్ట్ర డీజీపీగా పూర్తిస్థాయి బాధ్యతలు తీసుకోనున్నారు. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన తొలి మహిళగా అరుదైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు. ఓవైపు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్‌గా సమర్థంగా విధులు నిర్వర్తిస్తూనే మరోవైపు రచయిత్రిగా, మంచి సామాజిక వేత్తగా కూడా గుర్తింపు పొందారు. ఆమె ఛేదించిన మర్డర్ మిస్టరీల ఆధారంగా కొన్ని పుస్తకాలు కూడా రచించారు. ఆమె ఈ స్థాయికి చేరుకునే క్రమంలో ఎన్నో ఆటుపోట్లను సైతం ఎదుర్కొన్నారు.

Know More