scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

ÍŒ¢Ÿ¿-«Ö-«ÕÊÕ X¾˜ädæ® Åê½-¹©Õ!

Women behind Chandrayaan-2 success.

'ÍŒ¢Ÿ¿-«Ö«Õ ªÃ„ç.. èÇGLx ªÃ„ç..Ñ Æ¢{Ö Æ©x¢ÅŒ Ÿ¿ÖªÃÊ …Êo ÍŒ¢Ÿ¿-«Ö-«ÕÊÕ ÍŒÖXÏ®¾Öh ÅŒ«Õ *¯Ão-JÂË ’Õ-«á-Ÿ¿l©Õ åX˜äd «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‚ ÍŒ¢Ÿ¿-«Ö-«Õ¯ä Åç*a «ÕÊ ÍäŌթðx åX˜äd¢ÅŒ ®¾«Õ-ª½Õn©Õ ÆE Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾ÅŒu¹~ …ŸÄ-£¾Ç-ª½ºä ÅÃèÇ’Ã E¢T-©ðÂË Ÿ¿Ö®¾Õ-éÂ-RxÊ 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ. ƒ“²ò ÆÅŒu¢ÅŒ “X¾A-³Äe-ÅŒt¹¢’à ÍäX¾-šËdÊ ¨ “X¾§çÖ’¹¢ „ç៿{ X¾©Õ ²Ä¢êÂ-A¹ Âê½-ºÇ© «©x „êáŸÄ X¾œË¯Ã ê«©¢ „ê½¢ ªîV© «u«-Cµ-©ð¯ä „ÚËE ÆCµ-’¹-NÕ¢* AJT EX¾Ûp©Õ *«átÅŒÖ E¢T-©ðÂË Ÿ¿Ö®¾ÕéÂ@Áxœ¿¢©ð ƒŸ¿lª½Õ «Õ£ÏÇ-@Ç-«Õ-ºÕ© X¶¾ÕÊÅŒ Â¹ØœÄ …¢C. „Ãêª 'ƒ“²ò ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2 “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹dªýÑ «áÅŒh§ŒÕu «EÅŒ, 'ƒ“²ò ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÑ NÕ†¾¯þ œçjéª-¹dªý KÅŒÖ Â¹J-ŸµÄ©ü. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ƢŌ-J¹~ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©ðx X¾Ûª½Õ-†¾ß©ä ªÃ•u-„äÕ-©Õ-ÅÃ-ª½Êo ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖEo Ō՜Ë-*-åXšËd ¨²ÄJ ¨ “X¾§çÖ’¹ ¦%¢Ÿ¿¢©ð 30 ¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C «Õ£ÏÇ@Á©Õ ¦µÇ’¹-²Äy-«á©Õ Â뜿¢ N¬ì†¾¢. 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ “X¾§çÖ’¹¢ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ ƪáÊ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ “X¾§çÖ’¹¢ „çÊ-¹×Êo Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Ç-«Õ-ºÕ© ’¹ÕJ¢* “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿Ê¢ OÕÂ¢..

ÍŒ¢“Ÿ¿Õ-œË-åXjÊ FšË èÇœ¿©Õ, ƒÅŒª½ X¾J-¬ð-Ÿµ¿Ê© KÅÃu “X¾§çÖ-T¢-*Ê 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ¢’à E¢T-©ðÂË Ÿ¿Ö®¾Õ-éÂ-Rx¢C. ƒC ®¾éÂq®ý Â뜿¢ „çÊÕ¹ ê«©¢ X¾Ûª½Õ†¾ß©ä Âß¿Õ.. «Õ£ÏÇ@Ç ¬ÁÂËh Â¹ØœÄ ŸÄ’¹Õ¢C. ¨ “X¾§çÖ-’¹¢©ð ŸÄŸÄX¾Û 30 ¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ Â¹ØœÄ ¦µÇ’¹-²Äy-«á-©-§ŒÖu-ª½E ƒ“²ò ͵çjª½t¯þ P«¯þ ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð „ç©x-œË¢-Íê½Õ. „ç៿{ X¾©Õ ²Ä¢êÂ-A¹ Âê½-ºÇ© KÅÃu ‚ÈJ ¹~º¢©ð ‚TÊ ¨ “X¾§çÖ-’ÃEo AJT ê«©¢ „ê½¢ ªîV-©ðx¯ä „ÚËE ÆCµ-’¹-NÕ¢* E¢T-©ðÂË X¾¢X¾œÄEÂË ¨ “¤ÄèãÂúd «Õ£ÏÇ@Ç ¯Ã§ŒÕ-¹×-ªÃ@ÁÙx «áÅŒh§ŒÕu «EÅŒ, KÅŒÖ Â¹J-ŸµÄ©ü ¹%†Ï ÆE-ª½y-ÍŒ-F§ŒÕ¢ ÆE ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. Æ¢Ÿ¿Õê “X¾®¾ÕhÅŒ¢ Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢-’ïä Âß¿Õ.. “X¾X¾¢-ÍŒ¢-©ðE “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö ¨ «E-ÅŒ© ’¹ÕJ¢Íä ÍŒJa¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ.

18 ’¹¢{©Õ X¾E-Åî¯ä «Õ„äÕ¹¢..

chandrayanwomen650-6.jpg


ƒ“²ò©ð ÅíL «Õ£ÏÇ@Ç “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹d-ªý’à æXª½Õ-Åç-ÍŒÕa-¹×-¯Ãoª½Õ «áÅŒh§ŒÕu «EÅŒ. Íç¯çjo©ð X¾ÛšËd-åX-J-TÊ ‚„çÕÂ¹× ƒ“²òÅî 32 \@Áx ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ …¢C. „ç៿{ WE-§ŒÕªý „çÖ®ýd ƒ¢>-F-ªý’à ¨ ®¾¢®¾n©ð ÍäJÊ ‚„çÕ.. ƒX¾Ûpœ¿Õ 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ «¢šË “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “¤Äèã-ÂúdÂË œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍÃ-ª½¢˜ä ‚„çÕ ¨ ²ÄnªáÂË ªÃ«-œÄ-EÂË Íä®ÏÊ Â¹%†Ï ÆN-ª½@Á¢ ÆE ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð DE ’¹ÕJ¢* “X¾²Äh-N®¾Öh.. '¯äÊÕ ƒ“²ò©ð WE-§ŒÕªý „çÖ®ýd ƒ¢>-F-ªý’à ÍäªÃÊÕ. ¨ “¹«Õ¢©ð ©Çu¦ü©ð X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ Í䧌՜¿¢, ˜ã®Ïd¢’û Âêýdq, £¾Éªýf-„äªý ª½Ö¤ñ¢-C¢-ÍŒœ¿¢, œËèãj-¯þÊÕ œç«-©Xý Í䧌՜¿¢.. «¢šË NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-Jh¢ÍÃ.. ƒX¾Ûpœ¿Õ „äÕ¯ä-•ªý ²ÄnªáÂË Í䪽Õ-¹ׯÃo..Ñ Æ¢šÇ-ªÃ„çÕ. 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ1ÑÂË “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾Ç-J¢-*Ê ‡¢.Æ-¯Ão-Ÿ¿Õéªj ÅŒªÃyÅŒ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ-¯þÐ2ÑÂË “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹d-ªý’à «EÅŒ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ Eª½y-Jh¢-ÍŒœ¿¢ ‚„çÕ X¾E-ÅŒ-¯Ã-EÂË ÆŸ¿l¢ X¾œ¿Õ-ŌբC. œäšÇ Eª½y-£¾Ç-º©ð ‚J-Åä-JÊ ‚„çÕ.. ¨ “X¾§çÖ-’¹¢©ð œË>-{-©ü/-£¾É-ªýf-„äªý N¦µÇ-’¹¢©ð Â̩¹ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-Íê½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ªîVÂ¹× 18 ’¹¢{© ¤Ä{Õ Eª½¢-ÅŒ-ªÃ-§ŒÕ¢’à K宪ýa 客{-ªý-©ð¯ä NŸµ¿Õ©ðx ÂíÊ-²Ä-’ê½Õ «EÅŒ. ²Ä¢êÂ-A¹ ®¾«Õ-®¾uLo X¾J-†¾ˆJ¢Íä ¯çjX¾Ûºu¢ (“¤Ä¦x„þÕ ²ÄLy¢’û ®Ïˆ©üq), ‹ ¯Ã§ŒÕ-¹×-ªÃ-L’à ¦%¢ŸÄEo «á¢Ÿ¿Õ¢œË ÊœË-XÏ¢Íä ¬ÁÂËh-§Œá-¹×h©Õ ‚„çÕÂ¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ²ñ¢ÅŒ¢. ¨ “¤Äèã-ÂúdÂË œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾Ç-J-²òhÊo «EÅŒ.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒ“²ò©ð 'œË>-{©ü ®Ï®¾d„þÕq “’¹ÖXýqÑ©ðE ˜ãL-„çÕ“šÌ, ˜ãL¹¢ N¦µÇ-’Ã-©Â¹Ø “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹d-ªý’à ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. 2013 Ê«¢-¦-ªý©ð “X¾§çÖ-T¢-*Ê '«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þÑ “X¾§çÖ’¹¢ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Æ«-œ¿¢-©ðÊÖ «EÅŒ ¤Ä“ÅŒ Â̩¹¢ ÆE ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. ƒ©Ç ¦µÇª½ÅŒ ƢŌ-J¹~ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©ð ‚„çÕ Íä²òhÊo ¹%†ÏÂË ’¹ÕJh¢-X¾Û’à 2006©ð '‚²òZ-¯Ã-šË-¹©ü ²ñå®jšÌ ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖÑ ÊÕ¢* '…ÅŒh«Õ «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„äÅŒhÑ X¾Ûª½-²Äˆª½¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‹ ƢŌ-ªÃb-B§ŒÕ •ª½o©ü 'šÇXýÐ10 å®j¢šË-®ýdÑ© èÇG-Åéð «E-ÅŒÂ¹× ÍîšË*a ’õª½-N¢-ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢.

*Êo-¯ÃšË ¹©ÊÕ ²ÄÂê½¢ Í䮾Õ-ÂíE..

chandrayanwomen650-3.jpg
ƢŌ-J¹~ ª½¢’¹¢©ð ÍäªÃ©¯ä ÅŒÊ *Êo-¯ÃšË ¹©ÊÕ ²ÄÂê½¢ Í䮾Õ-ÂíE ÅŒÊ X¾E-ÅŒ-Ê¢Åî 'ªÃéšü N„çÕ¯þ ‚X¶ý ƒ¢œË-§ŒÖÑ©ð ŠÂ¹-J’à æXª½Õ-Åç-ÍŒÕa-¹×-¯Ãoª½Õ KÅŒÖ Â¹J-ŸµÄ©ü. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ “¤Äèã-ÂúdÂË NÕ†¾¯þ œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾Ç-J¢-*Ê KÅŒÖ.. ©Âîo §ŒâE-«-JqšÌ ÊÕ¢* ¦µ÷A-¹-¬Ç-®¾Y¢©ð ‡„çÕt®Ôq X¾ÜJh-Íä-¬Çª½Õ.. ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ-©ðE 'ƒ¢œË-§ŒÕ¯þ ƒE-®Ïd-{Öušü ‚X¶ý å®j¯þqѩ𠇢˜ãÂú Íä¬Çª½Õ. ©Âîo©ð X¾ÛšËd-åX-J-TÊ ‚„çÕ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð ʹ~-“ÅÃ-©ÊÕ, ÍŒ¢“Ÿ¿Õ-œËE ֮͌¾Öh ‡X¾p-šË-éÂj¯Ã „ÚËåXj X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ Í䧌Ö-©E, ‚ <¹šË ƢŌ-J¹~¢ „çÊ-¹×Êo ’¹Õ{ÕdÊÕ ¦§ŒÕ-{-åX-šÇd-©E ¹©©Õ ¹¯ä-„Ã-ª½{. ƪáÅä ‚„çÕ ÍŒŸ¿Õ-«Û-Â¹×¯ä ªîV©ðx ƒX¾Ûp-œ¿Õ-Êo-{Õx’à Âî*¢’û ƒE-®Ïd-{Öu-†¾¯þq, {Öu†¾¯þq.. «¢šË ®¾Ÿ¿Õ-¤Ä-§ŒÖ©Õ ©ä«{! ƪá¯Ã ‚„çÕ ƒ¢ÅŒ©Ç ªÃºË¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ’¹© Âê½-º-„äÕ¢-{E ÅŒÊE ÆœË-TÅä.. ®Ôy§ŒÕ “æXª½ºä Æ¢šÇ-ªÃ„çÕ. “X¾A ¹~º¢ ÅŒÊE ÅÃÊÕ “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö ÍŒŸ¿Õ-«Û©ð ªÃºË¢-Íê½Õ KÅŒÖ.

chandrayanwomen650-2.jpg
1997©ð ƒ“²ò©ð \ªî-æ®p®ý ƒ¢>-F-ªý’à NŸµ¿Õ©ðx ÍäJÊ ‚„çÕ.. '«Öªýq ‚Js-šÇªý NÕ†¾¯þ («Ö„þÕ)Ñ, '«Õ¢’¹-@ü-§ŒÖ¯þÑ.. «¢šË “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “¤Äèã¹×d©Â¹× œËX¾ÜušÌ ‚X¾-êª-†¾¯þq œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾Ç-J¢-Íê½Õ. ƒ“²ò ‡¢Åî “X¾A-³Äe-ÅŒt-¹¢’à ¦µÇN¢-*Ê ¨ 骢œ¿Õ “¤Äèã-¹×d©Õ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Æ«-œ¿¢©ð KÅŒÖ ¤ò†Ï¢-*Ê ¤Ä“ÅŒ ƲÄ-ŸµÄ-ª½º¢ ÆE ÍçX¾Ûp-Âî-„ÃL. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ “¤Äèã-ÂúdÂË NÕ†¾¯þ œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾Ç-J-²òhÊo KÅŒÖ.. ¨ “¹«Õ¢©ð ªÃéšü „çÖ®¾Õ-éÂ-@ðhÊo ªî«-ªýÊÕ ÍŒ¢“Ÿ¿Õ-œËåXj “X¾„ä-¬Á-åXšËd ƹˆœË «ÕšËdåXj X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ •J-æX¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹%†Ï Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ©Ç Eª½¢-ÅŒ-ªÃ-§ŒÕ¢’Ã ÅŒÊ NŸµ¿Õ©ðx G°’à …Êo-X¾p-šËÂÌ ÅŒÊ ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x© ¦ÇŸµ¿u-ÅŒÊÕ å®jÅŒ¢ ͌¹ˆ’à Eª½y-Jh®¾Öh ¯äšË «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× «ªýˆÐ-©ãjX¶ý ¦Çu©¯þq ¤Äª¸Ã©Õ ¯äª½Õp-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ KÅŒÖ. ÅŒÊ X¾E-ÅŒ-¯Ã-EÂË ’¹ÕJh¢-X¾Û’à 2007©ð ÆX¾pšË ªÃ†¾Z-X¾A ƦÕl©ü ¹©Ç¢ ÍäŌթ OÕŸ¿Õ’à 'ƒ“²ò §ŒÕ¢’û å®j¢šË®ýd Ƅê½ÕfÑ Æ¢Ÿ¿Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ©Çê’ ÅŒÊ ¯Ã§ŒÕ-¹-ÅŒy¢©ð N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ '«Ö„þÕÑ “¤ÄèãÂúd ’¹ÕJ¢* ˜ãœþ, ˜ãœçÂúq.. «¢šË „äC-¹-©åXj Â¹ØœÄ ÅŒÊ ’¹@ÇEo NE-XÏ¢ÍÃK «Û«Õ¯þ å®j¢šË®ýd.

X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê© ªÃ'ªÃºËÑ!

chandrayanwomen650-5.jpg
“X¾®¾ÕhÅŒ¢ Ÿä¬Á-«Õ¢Åà «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ע-šðÊo 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ “X¾§çÖ’¹¢ ®¾éÂq®ý Æ«œ¿¢ „çÊÕ¹ ƒ¯þ-®¾ÕZ-„çÕ¢šü ‚X¾-êª-†¾¯þq å®j¢šË®ýd œÄ¹dªý ¬Çu«Ö Êꪢ-“Ÿ¿-¯ÃŸ±þ ¹%†Ï Â¹ØœÄ ŸÄ’¹Õ¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ-©ðE æ®p®ý ‚²ÄZ-ÊOÕ “’¹ÖXý©ð ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh’à X¾E-Íä-²òhÊo ¬Çu«Ö.. ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2 NÕ†¾-¯þÂ¹× ƒ¯þ-®¾ÕZ-„çÕ¢šü ‚X¾-êª-†¾¯þq å®j¢šË-®ýd’à «u«-£¾Ç-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ©Çu¢œ¿ªýÊÕ ÍŒ¢“Ÿ¿ÕE Ÿ¿ÂË~º “Ÿµ¿Õ«¢ OÕŸ¿Â¹× Í䪽aœ¿¢©ð ‡©Ç¢šË ‚{¢-ÂÃ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÂÃ-¹עœÄ ‚„çÕ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ •J-¤Äª½Õ. ©Öu¯Ãªý ®¾êªp´®ý éÂNÕ®ÔZ «ÖuXÏ¢-’û-©ðÊÖ X¾E-Íä-¬Çª½Õ. ÅŒÊ ¦%¢Ÿ¿¢Åî ¹L®Ï ®¾J-ÂíÅŒh NŸµÄ-¯Ã©Õ ÆÊÕ-®¾-J¢-Íê½Õ ¬Çu«Ö. “X¾®¾ÕhÅŒ ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2 “X¾§çÖ-’¹¢©ð ©Çªýb \J§ŒÖ ²ÄX¶ýd ‡Âúqêª å®pÂîZ-OÕ-{ªý (ÂÃx®ý), ÍŒ¢“Ÿ¿Õ-œËåXj …Êo ÈE-èÇ©Õ, «â©-ÂÃ-©ÊÕ ’¹ÕJh¢Íä X¾J-¹-ªÃ© ÅŒ§ŒÖ-K-©ðÊÖ ‚„çÕ ¤Ä©Õ-X¾¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ N¬ì†¾¢. ê«©¢ ƒX¾Ûpœä Âß¿Õ.. ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ1 “X¾§çÖ-’¹¢-©ðÊÖ ‚„çÕ ÂÌ©-¹-¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-Íê½Õ. ¬Çu«Ö ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× ÅŒÊ éÂK-ªý©ð NNŸµ¿ Æ¢¬Ç-©åXj ŸÄŸÄX¾Û 56 X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ Íä¬Çª½Õ. ‡Âúqêª ‚XÏdÂúq, ‡Âúqêª å®pÂîZ-²òˆ-XÔ©ð ‚„çÕ EX¾Û-ºÕ-ªÃ©Õ. ¬Çu«Ö ê«©¢ «ªýˆ-£¾É-LÂú X¾ª½q¯þ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. 殄Ã-¦µÇ-««â ‚„çÕ©ð ‡Â¹×ˆ„ä. '®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Eo ¦šËd ¯Ã «ÕÊ®¾Õ «Ö{ N¢šÇ..Ñ ÆE ÍçæXp ¨ œäJ¢’û å®j¢šË®ýd.. ‹²ÄJ ÅŒÊÂ¹× ÅçL-®ÏÊ ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ@Ç Â¹ØM ¹ØÅŒÕ-ª½ÕÅî X¾E «ÖEp¢*, ÅŒLxE ŠXÏp¢* ‚ *¯Ão-JE Æ¢’¹-¯Ãy-œÎ©ð ÍäJp¢-ÍŒ-œ¿¢©ð ®¾£¾É§ŒÕ¢ Íä¬Çª½Õ. ƒ©Ç ê«©¢ å®j¢šË-®ýd-’ïä Âß¿Õ.. «Õ¢* «ÕÊ-®¾ÕÊo «Õ£ÏÇ-@Á-’ÃÊÖ Æ¢Ÿ¿J «ÕÊo-Ê©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ ¬Çu«Õ.

®¾„Ã-@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õ-ªíœËf..

chandrayanwomen650-7.jpg
ÍŒ¢“Ÿ¿ÕœË …X¾-J-ÅŒ-©¢åXj «â©-ÂéÕ, ÈE-èÇ©Õ ‡¢ÅŒ „äÕª½ …¯Ão§çÖ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2 X¾¢XÏ¢Íä ®¾«Ö-Íê½¢ ‚ŸµÄ-ª½¢’ïä ÆC ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-ŌբC. «ÕJ, ‚ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ Eª½y-Jh¢Íä ¦%¢Ÿ¿¢©ð ®¾¦µ¼Õu-ªÃ©ä „äÕX¶¾Ö ¦µ¼šü. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ Æ£¾Çt-ŸÄ-¦Ç-Ÿþ-©ðE X¶Ï>-¹©ü K宪ýa ©Çu¦ï-êª-{-K-©ðE ¤Äx¯ç-{K å®j¯çq®ý N¦µÇ-’¹¢©ð ©Öu¯Ãªý å®j¢šË-®ýd’à NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-Jh-®¾Õh-¯Ãoª½Õ „äÕX¶¾Õ. ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2 “X¾§çÖ’¹¢ ŸÄyªÃ æ®Â¹-J¢Íä ®¾«Ö-Íê½¢ ‚ŸµÄ-ª½¢’à ƹˆœ¿ ƒÊÕ«á, „çÕUo-†Ï§ŒÕ¢, ˜ãjšÇ-E§ŒÕ¢, ƒÅŒª½ ÈE-èÇ©Õ, «â©-ÂÃ©Õ ‡¢ÅŒ „äÕª½ EÂË~-X¾h„çÕi …¯Ão§çÖ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË „äÕX¶¾Õ ¦%¢Ÿ¿¢ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ Í䧌Õ-ÊÕ¢C.
’¹Õ•-ªÃ-Åý©ð X¾ÛšËdÊ „äÕX¶¾Õ.. «ÕŸµ¿u-“X¾-Ÿä¬ü ¹šËo >©Çx-©ðE ÂË„çÖªý Ưä *Êo X¾{d-º¢©ð åXJ-T¢C. ÅŒ¢“œË ®Ï„çÕ¢šü ¤¶Äu¹d-K©ð ƒ¯þ-®¾Z-¹d-ªý’à X¾E-Íä-æ®-„ê½Õ. ÅŒLx šÌÍŒªý. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä ÂíÅŒh N†¾-§ŒÖ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¯ä ‚®¾êÂh ‚„çÕÊÕ Æ¢ÅŒ-J¹~¢ „çjX¾Û Æœ¿Õ-’¹Õ©Õ „äªá¢-*¢C. “X¾X¾¢ÍŒ¢ ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-®Ï¢Ÿä.. «ÕJ ŸÄE ¦§ŒÕ{ \«á¢Ÿî Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©Êo ‚ÅŒ%Åä ‚„çÕÊÕ ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh’à E©-¦ã-šËd¢C. *Êo-Ōʢ ÊÕ¢* å®j¯þq ®¾¦ãbÂúd Æ¢˜ä “¤Äº¢ åX˜äd „äÕX¶¾Õ.. ÂË„çÖ-ªý©ð ƒ¢{ªý «ª½Â¹× ÍŒC-N¢C. ‚åXj •¦-©ü-X¾Üªý N¬Áy-N-ŸÄu-©§ŒÕ¢ ÊÕ¢* œË“U, XÔ° X¾ÜJh-Íä-®Ï¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä ¦µÇª½ÅŒ ƢŌ-J¹~ X¾J-¬ð-Ÿµ¿Ê ®¾¢®¾n©ð X¾E-Íä-§ŒÖ-©Êo ÅŒÊ ®¾¢Â¹©p¢ ¦©-X¾-œË¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð 2006©ð ƒ“²ò©ð WE-§ŒÕªý K宪ýa åX¶©ð’à ƣ¾Çt-ŸÄ-¦Ç-Ÿþ-©ðE æ®p®ý ÆXÏx-êÂ-†¾¯þ 客{-ªýÂ¹× ‡¢XÏ-éÂj¢C. ƒ©Ç ÅŒÊ Â¹© ²ÄÂÃ-ª½-«Õ§äÕu ®¾JÂË ÅŒÊ ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ-©äx-¹עœÄ ¤ò§ŒÖªá. ƹˆœ¿ ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh© ¦%¢Ÿ¿¢Åî ¹L®Ï X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©Õ Íäæ® „äÕX¶¾Õ.. ¨ “¹«Õ¢©ð “X¾§çÖ-’¹-X¾Ü-ª½y-¹¢’à ÍÃ©Ç N†¾-§ŒÖ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ão-ÊE Íç¦Õ-Åî¢C. ƹˆœË X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ‚„çÕ©ð ÍŒ¢“Ÿ¿ÕE ’¹ÕJ¢* X¾J-¬ð-Ÿµ¿Ê Í䧌Ö-©¯ä ‚®¾-ÂËhE «ÕJ¢-ÅŒ’à åX¢Íêá.
‚ ÅŒªÃyÅŒ •ª½t-F-©ðE “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ «ÖuÂúq-¤Äx¢Âú ƒE-®Ïd-{Öušü ‚X¶ý ²ò©Çªý ®Ï®¾d¢ K宪ýa (‡¢XÔ-‡®ý) XÔå£Ç-ÍýœÎ ²Äˆ©-ªý-†Ï-XýÂ¹× ‡¢XÏ-éÂj¢C „äÕX¶¾Õ. •ª½t-F©ð ÍŒC„ä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ƹˆœË X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ‚„çÕÂ¹× ‡¯îo ®¾„Ã@ÁÙx N®Ï-ªÃªá. ‹ Ÿ¿¬Á©ð ®¾yŸä-¬Ç-EÂË AJT ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹×Êo ‚„çÕÂ¹× Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ Æ¢œ¿’à E©-«-œ¿¢Åî ®¾éÂq-®ý-X¶¾Û-©ü’à XÔå£Ç-ÍýœÎ X¾ÜJh-Íä-®Ï¢C. Æ©Ç-ÂÃ-¹עœÄ X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©Â¹× ¦µ¼§ŒÕ-X¾œË „ç¢{¯ä ÅÃÊÕ ƒ¢œË-§ŒÖÂ¹× AJ-’íæ®h ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒ¢ÅŒšË “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “X¾§çÖ-’¹¢©ð ÅŒÊ «á“Ÿ¿ …¢œäŸÄ? ÅŒÊ ’¹ÕJ¢* «ÕÊ¢ ƒ¢ÅŒ©Ç «ÖšÇx-œ¿Õ-¹×-¯ä-„Ã-@Áx«Ö? Æ¢Ÿ¿Õꠊ¹ ©Â~ÃuEo ÍäCµ¢Íä “Â¹«Õ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu ®¾„Ã-@ÁxÊÕ ®Ôy¹-J¢-*-Ê-X¾Ûpœä N•§ŒÕ¢ ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿-¯äC „äÕX¶¾Õ °NÅŒ¢ ÊÕ¢* «ÕÊ¢ ¯äª½Õa-¹ׯä N©Õ-„çjÊ Æ¢¬Á¢.

'’¹’¹-¯þ-§ŒÖ¯þÑ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ‚„çÕŸä!

chandrayanwomen650-4.jpg
'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ «¢šË “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “¤Äèã-¹×d-©ðx¯ä ÂùעœÄ ƒÅŒª½ Â̩¹ “¤Äèã-¹×d-©ðxÊÖ ¦µÇ’¹-«Õ-«ÛÅŒÖ ÅŒ«Õ …EÂËE ÍÃ{Õ-Â¹×¯ä «Õ£ÏÇ@Ç «ÕºÕ©Õ ‡¢Ÿ¿ªî! „ÃJ©ð ŠÂ¹êª O‚ªý ©L-Åâ-G¹. ’¹Åä-œÄC ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à “X¾ŸµÄE „çÖD 2022 ¯ÃšËÂË '’¹’¹-¯þ-§ŒÖ¯þÑ æXª½ÕÅî «ÖÊ« ®¾£ÏÇÅŒ ªÃéÂ-šüÊÕ ÍŒ¢“Ÿ¿Õ-œËåXj “X¾§çÖ-T¢-ÍÃ-©E ֮͌¾Õh-Êo{Õx “X¾Â¹-šË¢-*Ê ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ “¤Äèã-ÂúdÂË X¾C „ä© Âî{Õx Â¹ØœÄ êšÇ-ªá¢Íê½Õ. «ÕJ, ¨ “¤ÄèãÂúd ¦ÇŸµ¿u-ÅŒLo O‚ªý ©L-Åâ-G-Â¹Â¹× ÆX¾p-T¢-ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ '£¾Þu«Õ¯þ æ®p®ý åX¶kxšü 客{-ªýÑ©ð ¨ “¤Äèã-ÂúdåXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo X¾ÊÕLo ‚„çÕ X¾ª½u-„ä-ÂË~-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ªÃéÂ-{xÊÕ œËèãj¯þ Íäæ® ¦%¢ŸÄ-EÂË ‚„çÕ ¯Ã§ŒÕ-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ, ªÃéÂ-šüq-©ðE ‚šð-XÏ-©Ç-šüqE ª½Ö¤ñ¢C¢Íä X¾E©ð E«Õ-’¹o-«Õ-§ŒÖu-ªÃ„çÕ.
ÅŒÊ éÂKªý “¤Äª½¢-¦µ¼¢©ð Aª½Õ-«-Ê¢-ÅŒ-X¾Û-ª½¢-©ðE N“¹„þÕ ²ÄªÃ-¦µÇªá æ®p®ý 客{ªý (O‡-®ý-‡-®ý-®Ô)©ð œËX¾ÜušÌ œçjéª-¹d-ªý’à NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-Jh¢-Íê½Õ ©L-Åâ-G¹. ‚„çÕ “X¾A-¦µ¼Â¹× ’¹ÕJh¢-X¾Û’à 'æ®p®ý ’î©üf „çÕœ¿©üÑ, 'ƒ“²ò ƒ¢œË-N-œ¿Õu-«©ü „çÕJšü ƄêýfÑ, 'ƒ“²ò åXªÃp´-éªt¯þq ‡éÂq-©ã¯þq ƄêýfÑ.. «¢šË X¾©Õ X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃ©Õ Ÿ¿ÂȪá. Æ©Çê’ '©Ç¢Íý „ç£ÏÇ-ÂË©ü ˜ãÂÃo-©-°Ñ©ð ÅÃÊÕ ÍŒÖXÏÊ “X¾A-¦µ¼Â¹× ’¹ÕJh¢-X¾Û’à '‚²òZ-¯Ã-šË-¹©ü ²ñå®jšÌ ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖ Ƅê½ÕfÑ Â¹ØœÄ ‚„çÕÊÕ «J¢-*¢C.

OJÅî ¤Ä{Õ '>§çÖ ¬Çšü “¤ò“’ÄþÕ œçjéª-¹dªý Ð šÌê ÆÊÖ-ªÃŸµ¿Ñ, 'K¬ÇšüÐ1 “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹dªý ‡¯þ.«ª½-©tAÑ, ®ÔÅà ²ò«Õ-®¾Õ¢-Ÿ¿ª½¢, Ê¢CE £¾ÇJ-¯ÃŸ±þ, Nկéü ªî£ÏÇÅý, «ÕøNÕÅà Ÿ¿ÅÃh.. «¢šË ‡¢Ÿ¿ªî «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh©Õ 'ƒ“²òÑ©ð X¾©Õ N¦µÇ-’éðx …ÊoÅŒ X¾Ÿ¿-«Û©ðx ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Oª½¢Åà ‚§ŒÖ “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “¤Äèã¹×d©ðx ¦µÇ’¹-«Õ-«ÛÅŒÖ „ÚËE N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Í䧌Õ-œ¿¢©ð ÅŒ«Õ «¢ÅŒÕ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¦µÇª½-B§ŒÕ «Õ£ÏÇ@Ç ¬ÁÂËhE Ê©Õ-C-¬Á©Ç ÍÃ{Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.

'ƢŌ-J-¹~¢Ñ©ð «E-ÅÃ-©ð¹¢!

chandrayanwomen650-1.jpg
“X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à ƢŌ-J¹~ X¾J-¬ð-Ÿµ¿-Ê©ðx «Õ£ÏÇ-@Á© ¤Ä“ÅŒ ƢŌ-¹¢-ÅŒÂ¹Ø åXª½Õ-’¹Õ-Åî¢C. ªÃéÂ{x ÅŒ§ŒÖK, œäšÇ £¾Éu¢œËx¢’û, ²Ä¢êÂ-A¹ ©ð¤ÄLo ®¾J-Íä-§ŒÕœ¿¢, „ÚËE ®¾éÂq-®ý-X¶¾Û-©ü’à E¢T-©ðÂË “X¾„ä-¬Á-åX-{dœ¿¢.. ƒ©Ç “X¾A Æœ¿Õ-’¹Õ-©ðÊÖ «Õ£ÏÇ-@Á© ¦µÇ’¹-²Äy«Õu¢ 骚Ëd¢-X¾-«Û-Åî¢C. «áÈu¢’à «ÕÊ Ÿä¬Á¢©ð •Jê’ Æ¢ÅŒ-J¹~ X¾J-¬ð-Ÿµ¿Ê©ðx «Õ£ÏÇ-@Á©Õ “¤ÄèãÂúd œçjéª-¹d-ª½Õx’Ã, NÕ†¾¯þ œçjéª-¹d-ª½Õx’Ã.. ƒ©Ç NNŸµ¿ X¾Ÿ¿-«Û©ðx ÅŒ«Õ «¢ÅŒÕ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï®¾Öh Æ¢Ÿ¿J «ÕÊo-Ê©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Ÿä¬Á¢ ’¹Jy¢-ÍŒ-Ÿ¿’¹_ «E-ÅŒ-©Õ’à ’¹ÕJh¢X¾Û ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÅÃèÇ …ŸÄ-£¾Ç-ª½ºä 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ. ¨ “X¾§çÖ’¹¢ N•-§ŒÕ-«¢ÅŒ¢ Æ«-œ¿¢©ð 30 ¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh© ÆN-ª½@Á ¹%†Ï ŸÄ’¹Õ¢Ÿ¿E ƒ“²ò ͵çjª½t¯þ P«¯þ Â¹ØœÄ „ÃJåXj “X¾¬Á¢-®¾© «ª½¥¢ ¹×J-XÏ¢-*Ê ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƪáÅä 'ƒ“²òÑ©ð „çáÅŒh¢’à 17 „ä©Â¹×åXj’à ®Ï¦s¢C X¾E-Íä-®¾Õh¢˜ä.. Æ¢Ÿ¿Õ©ð 20 ¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C Æ¢˜ä ®¾Õ«Öª½Õ 3,500 «Õ¢C «Õ£ÏÇ@Á©Õ¢-œ¿œ¿¢ N¬ì†¾¢. ƒÂ¹ Æ„çÕ-J-ÂÃ-©ðE “X¾A-³Äe-ÅŒt-¹-„çÕiÊ '¯ä†¾-Ê©ü \ªî-¯Ã-šËÂúq, æ®p®ý ÆœËt-E-æ®Z-†¾¯þ (¯Ã²Ä)Ñ©ð ®¾Õ«Öª½Õ 17,219 «Õ¢C «Õ£ÏÇ@Ç …Ÿîu-’¹Õ©Õ NNŸµ¿ £¾ÇôŸÄ©ðx NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-Jh-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒC-©Çê’ ÂíÊ-²Ä-TÅä E•¢-’ïä '«Õ£ÏÇ-@Á©Õ Ð ‚ÂÃ-¬Á¢©ð ®¾’¹¢Ñ Âë-œÄ-EÂË ƒ¢é¯îo ªîV©Õ X¾{dŸ¿Õ!!

X¾Ûª½Õ-³Ä-Cµ-X¾ÅŒu¢ …Êo ƢŌ-J¹~ ª½¢’¹¢-©ðÂÌ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ “X¾„ä-P¢* 'ÍŒ¢“Ÿ¿-§ŒÖ¯þÐ2Ñ «¢šË “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ “X¾§çÖ’Ã©Õ N•-§ŒÕ-«¢-ÅŒ-«Õ-«-œ¿¢©ð ÅŒ«Õ «ÖªýˆÊÕ “X¾Ÿ¿-Jz-²òhÊo «Õ£ÏÇ@Ç ¬Ç®¾Y-„ä-ÅŒh© ¹%†ÏÂË «ÕÊ«â ®¾©Ç„þÕ ÍäŸÄl¢.. „ÃJ¯ä ®¾Öp´Jh’à B®¾Õ-ÂíE “X¾A ª½¢’¹¢-©ðÊÖ «ÕÊ„äÕ ‚Cµ-X¾ÅŒu¢ ÍŒ©Ç-ªá¢Íä C¬Á’à Ɯ¿Õ-’¹Õ-©äŸÄl¢..!

•§ŒÕ£¾Çô 'ƒ“²òÑ N„çÕ¯þ å®j¢šË®ýdq!

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-kamala-harris-in-telugu

ఆమె కూతురిగా చెప్పుకోవడమే నాకు అసలైన గౌరవం!

ప్రపంచానికి పెద్దన్న అని చెప్పుకునే అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలంటే ప్రపంచమంతా ఆసక్తి చూపిస్తుంది. అందుకు తగ్గట్టే నవంబర్‌లో జరిగే ఈ ఎన్నికల్లో గెలిచి అధ్యక్ష పీఠం ఎక్కేందుకు రిపబ్లిక్‌, డెమొక్రటిక్‌ పార్టీలు తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు, రిపబ్లిక్‌ పార్టీ అభ్యర్థి డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ను మరింత సమర్థంగా ఎదుర్కొ నేందుకు డెమొక్రటిక్‌ పార్టీ అభ్యర్థి జో బిడెన్ ఓ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. భారత సంతతికి చెందిన కమలా హ్యారిస్ను ఉపాధ్యక్ష పదవి అభ్యర్థిగా ఎంపిక చేశారు. ఈ అవకాశం దక్కించుకున్న తొలి నల్ల జాతీయురాలిగా అరుదైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్నారు కమల.

Know More

women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-gunjan-saxena-on-the-account-of-movie-release

అందుకే ఈ 'కార్గిల్ గర్ల్' ఎంతో స్పెషల్!

యుద్ధం.. ఈ మాట వింటేనే ఒళ్లంతా ముచ్చెమటలు పడతాయి.. సినిమాల్లో యుద్ధ సన్నివేశాలు చూస్తేనే గుండె భయంతో కంపించిపోతుంది. అలాంటిది నిజంగా ఆ యుద్ధభూమిలోకి వెళ్లి యుద్ధం చేయాల్సిన పరిస్థితి వస్తే..? అమ్మో..! కనీసం ఆ ఆలోచన చేయడం కూడా మన తరం కాదు.. కానీ ఆ సదవకాశం ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా, దేశ సేవలో ఎప్పుడెప్పుడు తరిద్దామా అని దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు ఎదురుచూసిందామె. 1999లో కార్గిల్‌ యుద్ధంలో పాల్గొనే అవకాశం రావడంతో ధైర్యంగా శత్రువుల చెరలోకి ప్రవేశించి గాయపడిన భారత సైనికుల్ని సురక్షిత స్థావరాలకు తరలించింది.. అలా యుద్ధభూమిలో హెలికాప్టర్‌ నడిపిన తొలి మహిళగా చరిత్ర పుటల్లో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకుంది. యస్‌.. ఆమే ది గ్రేట్‌ వుమన్‌ సోల్జర్‌ గుంజన్ సక్సేనా!

Know More

women icon@teamvasundhara
ambuja-iyer-this-80-years-old-teaching-mathematics-online-during-this-pandemic

ఈ 80 ఏళ్ల టీచరమ్మ ఆన్‌లైన్‌లో పాఠాలు చెబుతోంది!

గణితం.. ఎంత సులభమైన పద్ధతుల్లో వివరించినా ఇది కఠినమైన సబ్జెక్టే అనేది చాలామంది భావన. అయితే దాన్ని విద్యార్థులకు ఇష్టమైన సబ్జెక్టుగా మార్చే బాధ్యత టీచర్లదే అంటున్నారు బెంగళూరుకు చెందిన అంబుజా అయ్యర్‌. ప్రస్తుతం దిల్లీలో నివసిస్తోన్న ఈ 80 ఏళ్ల టీచరమ్మ.. తన 50 ఏళ్ల టీచింగ్‌ కెరీర్‌లో కొన్ని వేలమంది విద్యార్థుల్ని గణితంలో నిష్ణాతులుగా తీర్చిదిద్దారు. హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సిన ఈ మలివయసులోనూ ఆన్‌లైన్‌లో పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తూ.. వృత్తిని కొనసాగించడానికి వయసుతో పనేముంది అని నిరూపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్‌ నేపథ్యంలో బడులన్నీ మూతపడడంతో ఆన్‌లైన్‌లో పాఠాలు చెబుతోన్న ఈ మ్యాథ్స్‌ టీచర్‌.. డిజిటల్‌ వేదికగా సులభంగా ఎలా పాఠాలు చెప్పాలో సంబంధిత చిట్కాల్ని కూడా ఇతర టీచర్లకు అందిస్తున్నారు. మరి, మలి వయసులోనూ మ్యాథ్స్‌పై తనకున్న మక్కువను చూపుతూ, వృత్తి పట్ల తన అంకితభావాన్ని చాటుతోన్న ఈ ఆదర్శ గురువు గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
105-year-old-telugu-woman-recovers-from-covid-19-in-telugu

ఆ అలవాట్లే నన్ను కరోనా నుంచి కాపాడాయి!

కరోనా... ఈ పేరు వినగానే అందరికీ వెన్నులో వణుకు పుడుతోంది. ప్రత్యేకించి వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధిగ్రస్తులు భయంతో హడలెత్తిపోతున్నారు. వీరికి వైరస్‌ను ఎదుర్కొనే రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడమే ఈ భయానికి ప్రధాన కారణమని ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అయితే మందులు లేని ఈ మహమ్మారిని కొందరు వృద్ధులు మనోధైర్యంతో జయిస్తున్నారు. వందేళ్ల వయసు మీద పడినప్పటికీ ఈ ప్రమాదకర వైరస్‌పై విజయం సాధిస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. తాజాగా కర్నూలుకు చెందిన 105 ఏళ్ల ఓ వృద్ధురాలు కరోనాను జయించింది. వైరస్‌ నుంచి పూర్తిగా కోలుకొని ఆరోగ్యంగా ఇంటికి చేరుకుంది. మరి, వందేళ్లు పైబడిన ఈ బామ్మ ప్రమాదకర వైరస్‌పై ఎలా విజయం సాధించిందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-woman-drives-ambulance-amid-corona-virus-pandemic

కూటి కోసం అంబులెన్స్‌ స్టీరింగ్‌ పట్టక తప్పలేదు!

ప్రపంచాన్ని చీడ పురుగులా పట్టి పీడిస్తోన్న కరోనా ఇప్పట్లో మనల్ని విడిచివెళ్లేలా లేదు. ఇప్పటికే లక్షలాది మందిని బలితీసుకున్న ఈ మహమ్మారి... బతికున్న వాళ్లను కూడా ఏదో ఒక విధంగా ఇబ్బంది పెడుతోంది. ఉపాధి, ఉద్యోగావకాశాలను దెబ్బతిస్తూ అందరి కుటుంబాల్లో ఆర్థిక సంక్షోభం సృష్టిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో బతుకు బండిని నడిపేందుకు కేరళకు చెందిన ఓ మహిళ అంబులెన్స్‌ను నడుపుతోంది. కరోనా కల్లోలం కారణంగా ఉద్యోగం కోల్పోయిన ఆమె.. పొట్ట కూటి కోసం ఈ ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి మార్గాన్ని ఎంచుకుంది. మరి, ఈ ఆపత్కాలంలో ఆర్థిక సంక్షోభాన్ని అధిగమించేందుకు అంబులెన్స్‌ స్టీరింగ్‌ పట్టుకున్న ఈ మహిళా డ్రైవర్‌ కథేమిటో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
jabalpur-womans-28-years-fast-to-end-on-bhumi-puja-day

రాముని కోసం.. ఈ 'కలియుగ ఊర్మిళ' 28 ఏళ్ల దీక్ష ముగిసింది!

‘అంతా రామమయం.. ఈ జగమంతా రామమయం’ అంటూ దేశ ప్రజలంతా రామ నామ స్మరణతో భక్త సంద్రంలో మునిగితేలారు. శ్రీరామ చంద్రుడి జన్మస్థలమైన అయోధ్యలో రామ మందిరానికి అంకురార్పణ జరగడమే దీనికి కారణం. ఎట్టకేలకు ఎన్నో అవరోధాలు దాటుకుని ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ చేతుల మీదుగా ఈ కోవెల నిర్మాణానికి భూమి పూజ జరిగింది. అయోధ్యలో రామ మందిరం నిర్మించాలనేది హిందువుల చిరకాల కోరిక. అందుకే భూమి పూజ జరుగుతున్న సమయంలోనే ప్రముఖులతో పాటు సామాన్యులు వారి ఇంటి వద్దనే ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఇదే సమయంలో రాముని కోవెల కోసం ఓ మహిళ 28 ఏళ్లుగా చేస్తున్న తన సుదీర్ఘ ఉపవాస దీక్షకు ముగింపు పలికింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
these-two-women-sells-their-mangalasutra-and-earrings-for-kids-online-education

women icon@teamvasundhara
muslim-woman-takes-care-of-hindu-covid-positive-mother’s-new-born-twins

మతం కన్నా మానవత్వమే గొప్పదంటూ ఆ బిడ్డలకు అమ్మయింది!

కరోనా... ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ పేరు వింటేనే ఆమడ దూరం పరిగెడుతున్నాం. మహమ్మారి భయం నేపథ్యంలో పక్కింటివాళ్లతో కూడా ప్రశాంతంగా మాట్లాడలేని పరిస్థితి. ఇక కరోనా బాధితులను కానీ, వారి కుటుంబ సభ్యులను కానీ కన్నెత్తైనా చూడం. .. పన్నెత్తైనా పలకరించం. ఇలా మనుషులనే కాదు వారిలో దాగున్న మానవత్వాన్ని కూడా నామరూపాలు లేకుండా చేస్తోందీ కరోనా మహమ్మారి. కానీ ‘దైవం మానుష రూపేణా’ అన్న మాటలను నిజం చేస్తూ అక్కడక్కడ కొందరు తమ మంచి పనులతో రియల్‌ హీరోలు అనిపించుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో కోల్‌కతాకు చెందిన ఓ మహిళా టీచర్‌ కూడా ఇదే విధంగా అందరి మన్ననలు అందుకుంటోంది. అయితే ఆపత్కాలంలో పిల్లలకు పాఠాలు బోధిస్తున్నందుకు కాదు. మరి దేనికో తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
gunjan-saxena-the-kargil-girl-trailer-out
women icon@teamvasundhara
centenarian-women-who-beats-covid-19-virus-with-their-will-power

వందేళ్లు దాటినా.. మానసిక స్థైర్యంతో కరోనాని జయించారు!

చైనాలోని వుహాన్‌లో వూపిరి పోసుకున్న కరోనా వైరస్‌ ఇప్పుడు భారతదేశంలో ఉగ్రరూపం చూపిస్తోంది. లాక్‌డౌన్‌ సడలింపులతో మరింతగా విజృంభిస్తున్న ఈ మహమ్మారి అందరినీ ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. ప్రత్యేకించి దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యలు ఉండి, రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండే వృద్ధులు ఎక్కడ ఈ వైరస్‌ బారిన పడతామోనని బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. అయితే ఆరోగ్యకర జీవనశైలి, నిరంతర అప్రమత్తత, కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు అన్నిటికీ మించి మానసిక స్థైర్యం మెండుగా ఉంటే కరోనానే కాదు ఎలాంటి మహమ్మారినైనా జయిస్తామని కొందరు వృద్ధులు నిరూపిస్తున్నారు. వందేళ్ల వయసు మీద పడినప్పటికీ ప్రమాదకర వైరస్‌పై విజయం సాధిస్తూ అందరికీ బతుకుపై భరోసా కల్పిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఇటీవల కరోనా నుంచి కోలుకున్న కొందరు శతాధిక వృద్ధుల గురించి తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-young-environmentalist-archana-soreng-named-by-un-chief-to-new-advisory-group-on-climate-change

ఆ ఏడుగురిలో ఒకరు.. ఈ ప్రకృతి ప్రేమికురాలు!

పర్యావరణ పరిరక్షణ.. ఏళ్లకేళ్లుగా ఇది మాటలకే పరిమితమవుతోందే తప్ప, చేతల దాకా రావట్లేదు. వాతావరణం విషయంలో మనం ప్రత్యక్షంగానో, పరోక్షంగానో చేస్తోన్న తప్పిదాలే ప్రస్తుతం కరోనా మహమ్మారి వంటి ఎన్నో అనర్థాలకు కారణమవుతున్నాయి. అయితే కొంతమంది పర్యావరణ ప్రియులు ప్రకృతితో మమేకమై వాతావరణాన్ని సంరక్షించడానికి నడుం బిగించినప్పటికీ.. ఈ బృహత్కార్యం ఏ ఒక్కరితోనో అయ్యేది కాదు.. ప్రతి ఒక్కరూ ఇందులో పాలుపంచుకుంటేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. తద్వారా మనం ఎలాంటి అనారోగ్యాల బారిన పడకుండా జీవించచ్చు.. అలాగే రాబోయే తరానికీ స్వచ్ఛమైన గాలిని అందించచ్చు. ఈ క్రమంలో - పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం తమ విలువైన సలహాలు, సూచనలు అందించడానికి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏడుగురు యువ కార్యకర్తల్ని ఎంపిక చేసింది ఐక్యరాజ్యసమితి. అందులో మన దేశం నుంచి ఒడిశా రూర్కెలాకు చెందిన అర్చనా సోరెంగ్‌ చోటు దక్కించుకోవడం విశేషం.

Know More

women icon@teamvasundhara
modi-lauds-role-of-two-women-sarpanchs-from-jk-in-covid-fight

అందుకే వీళ్ళిద్దరూ మోదీ మన్ననలందుకున్నారు!

కరోనా.. కంటికి కనిపించదు కానీ చెట్టంత మనిషిని ముప్పతిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువుల నీళ్లు తాగిస్తోంది. ఈ వైరస్‌ ధాటికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ విలవిల్లాడుతున్నాయి. అలాంటిది ఈ మహమ్మారి బారిన పడిన బాధితులను కాపాడేందుకు వైద్యులు, నర్సులు, ఇతర వైద్య సిబ్బంది ప్రత్యక్షంగా వైరస్‌తో పోరాడుతున్నారు.. మరోవైపు క్షేత్రస్థాయుల్లో కరోనాపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచుతూ కొవిడ్‌ వారియర్లుగా పేరు తెచ్చుకుంటోన్న వారు ఎందరో! అలాంటి ఇద్దరు మహిళా సర్పంచ్‌ల సేవల్ని గుర్తించిన ప్రధాని మోదీ తాజాగా నిర్వహించిన ‘మన్‌ కీ బాత్‌’ కార్యక్రమంలో వారిని ప్రశంసల్లో ముంచెత్తారు. వారి గురించి, వారు చేసిన సేవల గురించి అందరికీ తెలియజేసి దేశమంతా వారిని కొనియాడేలా చేశారు. మరి, ఇంతకీ ఎవరా మహిళా సర్పంచ్‌లు? కరోనా నివారణ చర్యల్లో భాగంగా వారేం చేశారు? రండి.. తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
75-year-old-warrrior-aaji-maa-from-pune-juggles-sticks-in-viral-video

బామ్మా... నీ కర్ర సాముకి హ్యాట్సాఫ్.. స్ఫూర్తికి సెల్యూట్!

సాధారణంగా అరవై ఏళ్లు పైబడిన బామ్మలు ఏం చేస్తారు? అప్పటికే బాధ్యతలన్నీ తీరిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఇంట్లోనే హాయిగా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ కాలం గడుపుతుంటారు. ఇంట్లో ఉన్న మనవలు, మనవరాళ్లతో కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. ఒంట్లో సత్తువ తగ్గి పోయిన వారు చిన్న చిన్న పనులు చేయడానికి కూడా చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అయితే పుణెకు చెందిన ఓ బామ్మ మాత్రం 75 ఏళ్ల వయసులోనూ కర్రసాము విన్యాసాలు చేస్తోంది. కరోనా కష్టకాలంలో రెండు కర్రలను చకాచకా తిప్పుతూ తన కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో రితేష్‌ దేశ్‌ముఖ్‌, రణ్‌దీప్‌హుడా, సోనూసూద్‌ తదితర బాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలతో పాటు పలువురు నెటిజన్లు కూడా ఆమె అద్భుతమైన కర్రసాము ఫీట్లకు ఫిదా అవుతున్నారు. ఎలాగైనా ఆ వృద్ధురాలి జాడను కనుక్కుని సాయం చేస్తామంటూ ముందుకొస్తున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
tisca-chopra-to-educate-girls-on-menstrual-health-in-new-book

అమ్మలూ.. ఈ పుస్తకం ఎదిగే మీ కూతుళ్ల కోసమే..!

నెలసరి.. ఎంత చెప్పుకున్నా, ఎన్ని రకాలుగా చైతన్యం కలిగించాలనుకున్నా ఇంకా దీన్నో శాపంలానే భావిస్తున్నారంతా! ఇక యుక్త వయసులోకి అడుగుపెట్టే అమ్మాయిలు సైతం దీని గురించి తెలుసుకోవడానికి, సందేహాలు నివృత్తి చేసుకోవడానికి అమ్మల దగ్గరా సిగ్గుపడుతుంటారు. పైగా పిరియడ్స్‌ గురించి చుట్టూ అలుముకున్న మూసధోరణులు వారి మనసుల్లో ప్రతికూలమైన ఆలోచనల్ని రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఎదిగే అమ్మాయిల్లో కలిగే ఇలాంటి ఆలోచనల్ని, భావోద్వేగాలను తొలగించి నెలసరి అనే సున్నితమైన అంశం గురించి వారికి సంపూర్ణ అవగాహన కల్పించడానికి నడుం బిగించింది బాలీవుడ్‌ అందాల తార టిస్కా చోప్రా. నటిగా, నిర్మాతగానే కాకుండా.. మంచి రచయిత్రిగానూ పేరు సంపాదించుకున్న ఈ అందాల అమ్మ.. నెలసరి చుట్టూ అలుముకున్న మూసధోరణుల్ని తొలగించి.. యుక్తవయసులోకి వచ్చే అమ్మాయిలను చైతన్య పరచడానికి ఓ పుస్తకం రాశారు. మరి, దీని గురించి టిస్కా ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
gujarat-police-woman-who-confronted-minister’s-son-says-she-has-resigned-from-service

ఇప్పుడు వెడుతున్నా... కానీ ఐపీఎస్‌గా తిరిగొస్తా !

సునీతా యాదవ్‌... గుజరాత్‌ రాష్ట్రానికి చెందిన ఈ కానిస్టేబుల్‌ పేరు సోషల్‌ మీడియాలో మార్మోగుతోంది. లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన మంత్రి కుమారుడు, అతడి స్నేహితులను నడిరోడ్డుపై ఆపి ప్రశ్నించడమే ఇందుకు కారణం. నిక్కచ్చిగా తన వృత్తి ధర్మాన్ని నిర్వర్తించిన ఈ మహిళా పోలీస్‌ ఇంటర్వ్యూల కోసం పలు టీవీ ఛానళ్లు పోటీ పడుతున్నాయి. ఇక నెటిజన్లు అయితే ఆమె చర్యలను మెచ్చుకుంటూ ‘లేడీ సింగం’ అని పిలుస్తున్నారు. ఈక్రమంలో రాత్రికి రాత్రే సెన్సేషన్‌గా మారిపోయిన సునీత తాజాగా మరో సంచలనానికి తెరతీసింది. తన ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసిన ఆమె ఐపీఎస్‌ ఆఫీసర్‌గా తిరిగొస్తానంటూ ప్రకటించింది. తాజాగా పలు టీవీ ఛానళ్లతో మాట్లాడిన ఈ డేరింగ్‌ కానిస్టేబుల్‌ తన భవిష్యత్‌కు సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kerala-doctor-takes-care-of-baby-for-a-month-after-parents-test-covid-19-positive-praises-by-cm

కరోనాని కాదని ఆ బిడ్డకు నెల రోజులు అమ్మయింది!

కరోనా.. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఈ పేరు వింటేనే ఆమడ దూరం పరిగెడుతున్నాం. అలాంటిది మన పక్కింట్లో ఎవరికైనా వైరస్‌ సోకితే అసలు అటువైపు కన్నెత్తైనా చూడం.. వారిని పన్నెత్తైనా పలకరించం. ఇక వాళ్లింట్లో ఎవరైనా పసి పిల్లలుంటే వారిని అక్కున చేర్చుకోవడానికి మనలో ఎవరూ ముందుకు రారు అనేది కాదనలేని సత్యం. కారణం.. మనకూ ఆ మహమ్మారి సోకుతుందేమోనన్న భయం! కానీ ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆదుకున్న వారే రియల్‌ హీరో అనిపించుకుంటారు. తాజాగా కేరళకు చెందిన ఓ డాక్టరమ్మకు నెటిజన్లు ఇదే బిరుదుతో జేజేలు పలుకుతున్నారు. అయితే కొవిడ్‌ రోగులకు సేవ చేస్తున్నందుకు కాదు! మరి దేనికి.. అని అడుగుతారా? దేనికో.. తెలుసుకోవాలంటే ఈ స్టోరీ చదివేయండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
roshni-nadar-malhotra-is-new-hcl-tech-chair-person

బిలియనీర్‌ తండ్రికి వారసురాలు మాత్రమే కాదు... అంతకంటే ఎక్కువే!

పురుషాధిక్యత అధికంగా ఉండే ఐటీ రంగంలో తొలిసారిగా ఓ మహిళ దిగ్గజ ఐటీ కంపెనీ పగ్గాలు అందుకుంది. ఆమే హెచ్‌సీఎల్ ఛైర్‌పర్సన్గా నియమితురాలైన రోష్నీ నాడార్ మల్హోత్రా. హెచ్‌సీఎల్‌ వ్యవస్థాపకుడు శివ్‌నాడార్‌ ముద్దుల కూతురైన ఆమె టెక్నాలజీ రంగంలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తండ్రి ఆలోచనల్ని అవపోసన పట్టి, సంస్థకు సంబంధించి వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ తనదైన ముద్రతో దూసుకుపోతున్నారు. మొదట ఓ సాధారణ ఉద్యోగిలా సంస్థలో చేరిన ఆమె అనతికాలంలోనే సంస్థను అభివృద్ధి పథంలో నడిపించి ఇప్పుడు ఆ దిగ్గజ సంస్థకు ఛైర్‌పర్సన్గా నియమితులయ్యారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
kolkata-based-ruchira-gupta-providing-millions-of-meals-to-sex-workers-and-their-families-amid-corona-virus

ఈ కరోనా కష్టకాలంలో సెక్స్‌ వర్కర్ల పాలిట ‘అన్న’పూర్ణైంది!

సెక్స్‌ వర్కర్లు.. ఈ మాట వినగానే మనం మొహం చిట్లించుకుంటాం.. వారిని చాలా చీప్‌గా, అంటరాని వారిగా చూస్తాం. కానీ వారిలో చాలామంది పొట్టకూటి కోసం వేరే గత్యంతరం లేక, మానవ అక్రమ రవాణాకు గురై, కుటుంబ పోషణ కోసం.. ఇలా వివిధ కారణాల రీత్యా ఈ రొంపిలోకి దిగుతుంటారు. ఏ కూటి కోసమైతే వారు ఈ మురికి కూపంలోకి దిగారో ఆ కూటినే లాగేసుకుంది మాయదారి కరోనా మహమ్మారి. గత మూడున్నర నెలలుగా తినడానికి తిండి లేక వాళ్లు, వాళ్ల పిల్లలు అల్లాడుతున్నారు. మరి, అలాంటి వారి గురించి తెలిసినా ఆదుకోవడానికి ఎవరూ ముందుకు రారు. కానీ ‘నేను మీకు అండగా ఉన్నా’నంటూ ముందుకొచ్చారు కోల్‌కతాకు చెందిన రుచిరా గుప్తా. వృత్తిరీత్యా జర్నలిస్ట్‌ అయిన ఆమె.. మహిళా హక్కులపై పోరాటం చేయడానికి, మానవ అక్రమ రవాణాను నిర్మూలించడానికి నాడు ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థను నెలకొల్పారు. నేడు అదే స్వచ్ఛంద సంస్థ ద్వారా కరోనాతో కుదేలై ఆకలితో అలమటిస్తోన్న సెక్స్‌ వర్కర్లకు, వారి పిల్లలకు మూడుపూటలా అన్నం పెడుతూ అన్నపూర్ణగా మారారు. మరి, ఈ కరోనా కష్టకాలంలో దేశవ్యాప్తంగా ఎందరో సెక్స్‌ వర్కర్ల కుటుంబాలకు బాసటగా నిలుస్తోన్న ఈ సూపర్‌ వుమన్‌ స్టోరీ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
a-brief-story-on-human-computer-shakuntala-devi

అమేజింగ్‌గా ఉన్నప్పుడు ఆర్డినరీగా ఎందుకుండమంటావ్!!

మ్యాథ్స్‌ అంటేనే మనలో చాలామందికి భయం. నెలకు సరిపడా నిత్యావసరాలకు ఎంత ఖర్చైందో లెక్కేయడానికే పెన్ను-పేపర్‌ పట్టుకుంటాం.. లేదంటే క్యాలిక్యులేటర్‌/మొబైల్‌ను ఆశ్రయిస్తాం.. మరి, మనం ఇంత చిన్న లెక్కకే కిందా మీదా పడిపోతే.. ఇక పెద్ద పెద్ద సమీకరణాలకు ఫలితాలు రాబట్టాలంటే గంటలు గంటలు సమయం పట్టడం ఖాయం. కానీ ఎంత పెద్ద లెక్కైనా, కఠినమైన గణిత సమీకరణమైనా క్షణాల్లో.. అదీ కంప్యూటర్‌ కంటే వేగంగా చెప్పగలిగిన అద్భుతమైన మేధావి ‘ది గ్రేట్‌ మ్యాథమెటీషియన్‌’ శకుంతలా దేవి. గణితంతో స్నేహం చేసి, అంకెలతో గారడీ చేసిన ఆమె.. ఎంత కఠినమైన లెక్కైనా సెకన్లలో ఫలితం రాబట్టేవారు.. అంతేనా.. ఆ ఫలితాన్ని అంకెలతో సహా ముందు నుంచి వెనక్కి, వెనక నుంచి ముందుకు వల్లెవేస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచేవారు. అందుకే మ్యాథ్స్‌ అంటే శకుంతలా దేవి, శకుంతలా దేవి అంటే మ్యాథ్స్‌.. అని చరిత్రలో ముద్ర పడిపోయింది.

Know More