scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

ÂÃ@Áx-Åî¯ä N«ÖÊ¢ ÊœË-æX-²òh¢C..!

An inspiring story of armless pilot Jessica Cox

OÕª½Õ 'ªÃèÇ C “ê’šüÑ ®ÏE«Ö ͌֬ǪÃ? Æ¢Ÿ¿Õ©ð £ÔÇªî ª½N-Åä• X¾Û{Õd-¹-Åî¯ä Æ¢Ÿµ¿Õœ¿Õ. ƪá¯Ã ÆÅŒE ÅŒLx ªÃCµÂ¹ ª½N-Åä-•-©ðE ¨ ©ð¤ÄEo ©ðX¾¢’à X¾J-’¹-ºË¢-ÍŒ-¹עœÄ ÆÅŒ-EÂË *Êo-«-§ŒÕ®¾Õ ÊÕ¢Íä ÆEo NŸ¿u©Õ ¯äJp¢* ®¾ÖX¾ªý ¤òM-²Ä-X¶Ô-®¾-ªý’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õh¢C. ÆJ-èð-¯ÃÂ¹× Íç¢CÊ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Â¹ØœÄ ÅŒ«Õ ¹ØÅŒÕJ N†¾-§ŒÕ¢©ð ƒŸä ¤¶Ä©ð ƧŒÖuª½Õ. X¾Û{Õd-¹-Åî¯ä ÅŒÊ *¯Ão-JÂË ÍäÅŒÕ©Õ ©ä«E Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ¹Fo-ª½Õ-«á-Fo-éªjÊ ‚ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ.. ‚ ¦ÇŸµ¿ÊÕ C’¹-NÕ¢-’¹Õ-ÂíE ‚„çÕÊÕ ÆEo¢-šðxÊÖ “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íê½Õ. X¶¾LÅŒ¢.. ÍäÅŒÕ©Õ ©ä¹עœÄ åXj©šü ©ãj宯þq ¤ñ¢CÊ Åí{d-ÅíL åXj©-šü’à ͌J-“ÅŒ©ðx ÅŒÊ æXª½ÕÊÕ ®¾Õ®Ïnª½¢ Í䮾Õ¹עŸÄ §Œá«A. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÅŒÊ ÂÃ@Áx¯ä ÍäÅŒÕ-©Õ’à «Öª½Õa-ÂíE Æ©-„î-¹’à N«ÖÊ¢ Êœ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ '‚¬Á§ŒÕ ²ÄŸµ¿-ÊÂ¹× Æ¢’¹-„çj-¹©u¢ Æœ¿Õf Âïä Âß¿Õ..Ñ ÆE Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«-ªÃ„çÕ? \¢šÇ ¹Ÿ±¿? Åç©Õ®¾ÕÂî„Ã-©¢˜ä N«-ªÃ-©ðxÂË „ç@Çx-Lq¢Ÿä..!

jessicacoxgh650-6.jpg

£¾É§ýÕ.. ¯Ã æXª½Õ èã®ÏqÂà ÂÃÂúq.. «ÖC ÆJèð-¯Ã-©ðE X¶ÔEÂúq X¾{dº¢. ¯äÊÕ «Ö Æ«Õt ¹œ¿Õ-X¾Û©ð …Êo-X¾Ûpœ¿Õ Íä®ÏÊ ²ÄˆE¢-’û©ð ¯ÃÂ¹× ¦µ¼ÕèÇ©Õ, ÍäÅŒÕ©Õ œç«-©Xý Âéä-Ÿ¿Êo N†¾§ŒÕ¢ ÆX¾Ûpœ¿Õ ¦§ŒÕ-{-X¾-œ¿-©äŸ¿Õ. ÂÃF œçL-«K Â¢ Æ«Õt ‚®¾Õ-X¾-“AÂË „çRx¢C. ƹˆœ¿ “X¾®¾-«-«Õ-§ŒÖu¹ œÄ¹dªý ÊÊÕo «Ö æX骢šüq ÍäA-¹¢-C®¾Öh.. 'OÕ ¤ÄX¾ ÍäÅŒÕ©Õ ©ä¹ע-œÄ¯ä X¾ÛšËd¢C..Ñ ÆÊo N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äpª½Õ. D¢Åî ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à „ÃJ-Ÿ¿lª½Ö ³ÄÂúÂ¹× ’¹Õª½-§ŒÖuª½Õ. X¾Û{Õd-¹-Åî¯ä «Íäa ¨ ¹¢œË-†¾-¯þE 'Æ„äÕ-L§ŒÖÑ (¬ÁK-ª½¢©ð ŠÂ¹šË ©äŸÄ ƢŌ-¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ« Æ«-§ŒÕ-„Ã©Õ \ª½p-œ¿-¹-¤ò-«œ¿¢) Æ¢šÇ-ª½E, ÂîšË «Õ¢C©ð \ ŠÂ¹ˆ-J-éÂj¯Ã ƒ©Ç •Jê’ Æ«-ÂìÁ¢ …¢Ÿ¿E œÄ¹dª½Õx ÍçX¾p-œ¿¢Åî ƒÂ¹ Íäæ®-ŸäOÕ ©ä¹ ‚ ¦ÇŸµ¿ÊÕ C’¹-NÕ¢-’¹Õ-¹×-¯Ãoª½Õ «Ö æX骢šüq.

jessicacoxgh650-3.jpg

ƪá¯Ã.. Eª½x¹~u¢ Í䧌Õ-©äŸ¿Õ!

Æ¢’¹-„çj-¹-©u¢Åî X¾ÛšËdÊ ÅŒ«Õ *¯Ãoª½Õ©åXj èÇL ÍŒÖXÏ®¾Öh, „ÃJ X¾{x Ʀµ¼-“Ÿ¿Åà ¦µÇ«¢Åî …¢šÇª½Õ ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ. Æ©Ç¢šË „ÃJÂË \ X¾F ÍçX¾p-¹עœÄ, „ÃJÂË \ X¾F ÍäÅŒ-ÂÃ-Ÿ¿-Êo-{Õx’à «ÕK ®¾Õ¹×-«Ö-ª½¢’à åX¢ÍŒÕ-Ōբ-šÇª½Õ. ÂÃF «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo «Ö“ÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× GµÊo¢. ¯Ã©ðE ¨ ©ð¤ÄEo „ê½Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ©ðX¾¢’à X¾J-’¹-ºË¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. 'ÍäÅŒÕ©Õ ©ä¹עœÄ X¾ÛœË-Åä¯ä¢.. ¯Ã ¹ØŌժ½Õ Æ¢Ÿ¿-JÅî ®¾«Ö-Ê¢’à ªÃºË¢-ÍŒ-’¹-©Ÿ¿Õ.. ‡«-J-åXj¯Ã ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿-¹עœÄ æ®yÍŒa´’à °N¢-ÍŒ-’¹-©Ÿ¿Õ..Ñ ÆE ¯ÃåXj X¾ÜJh N¬Çy®¾¢ …¢*, ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d-„çÕiÊ N†¾-§ŒÖ©ðx Æœ¿Õ-’¹-œ¿Õ-’¹Õ¯Ã “¤òÅÃq£¾Ç¢ Æ¢C¢-Íä-„ê½Õ. ÅŒŸÄyªÃ ¯ÃÂ¹× Æ¢’¹-„çj-¹©u¢ …¢Ÿ¿Êo ‚©ð-ÍŒ¯ä ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ-©ðÂË «ÍäaC Âß¿Õ. Æ©Ç *Êo-Ōʢ ÊÕ¢* Æ¢Ÿ¿-J-©Ç¯ä ¯äÊÖ ‹ ²ÄŸµÄ-ª½-º-„çÕiÊ Æ«Öt-ªá-©Ç¯ä åXJ’Ã.

jessicacoxgh650-2.jpg

ÆEo X¾ÊÕ©Ö ÂÃ@Áx-Åî¯ä..!

X¾Û{Õd-¹-Åî¯ä ÍäÅŒÕ©Õ ©äE ¯äÊÕ *Êo-X¾pšË ÊÕ¢Íä ‡«-JåXj ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿-¹עœÄ ¯Ã X¾ÊÕ©Õ ¯ä¯ä Í䮾Õ-¹×-¯ä-ŸÄEo. Æ©Ç-’¹E “¤ò®¾n-šËÂú £¾Éu¢œþq Æ«Õ-ª½Õa-¹×-¯Ão-¯ä„çÖ ÆÊÕ-¹×-¯äª½Õ! Âß¿Õ.. ¯ÃÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê “X¾A X¾EÂÌ ÂÃ@Áx¯ä ÍäÅŒÕ-©Õ’à «Öª½Õa-¹ׯÃo. 2008©ð ÆJèð¯Ã §ŒâE-«-JqšÌ ÊÕ¢* å®jÂÃ-©°, ¹«âu-E-êÂ-†¾¯þq („çÕiʪý) N¦µÇ’éðx œË“U X¾ÜJh-Íä¬Ç. AÊœ¿¢, ÍŒŸ¿-«œ¿¢, ªÃ§ŒÕœ¿¢, Â̦ðªýf ˜ãjXý Í䧌՜¿¢ (ENÕ-³Ä-EÂË 25 X¾ŸÄ©Õ ˜ãjXý Íä²Äh), ÂâšÇÂúd ©ãÊÕq©Õ åX{Õd-Âî-«œ¿¢, Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢, XϧŒÖ¯î ¯äª½Õa-Âî-«œ¿¢, Âê½Õ Êœ¿-X¾œ¿¢.. ƒ©Ç \ X¾E Í䧌Õ-œÄ-E-éÂj¯Ã ¯ÃÂ¹× ÂÃ@ìx ÍäÅŒÕ-©-§ŒÖuªá.

jessicacoxgh650-1.jpg

Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¯ÃÂ¹× ®¾Öˆ¦Ç œçjN¢-’û©ð Â¹ØœÄ “¤ÄOºu¢ …¢C. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ®¾Jd-X¶Ï-êÂ-†¾¯þ Â¹ØœÄ ®¾¢¤Ä-C¢ÍÃ. ÅçjÂÃy¢-œî©ð Ÿ±¿ªýfÐ-œË“U ¦ÇxÂú ¦ã©üd Â¹ØœÄ ¤ñ¢ŸÄ.. ÍäÅŒÕ©Õ ©ä¹עœÄ ¯äÊÕ ƒEo ²ÄCµ¢-ÍŒ-’¹-L-’Ã-Ê¢˜ä ÆŸ¿¢Åà ƫÖt-¯Ã-Êo© “¤òÅÃq-£¾Ç„äÕ. „ê½Õ ¯Ã©ð C„Ãu¢-’¹Õ-ªÃ©Õ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ªÃ¹עœÄ Æ¢Ÿ¿-J-©Ç’à ²ÄŸµÄ-ª½º «uÂËh©Ç åX¢ÍŒ-œ¿„äÕ ÆE E®¾q¢-Ÿä-£¾Ç¢’à Íç¦ÕÅÃ.

jessicacoxgh650-4.jpg

ÆŸ¿¢ÅŒ ®¾Õ©¦µ¼¢ Âé䟿Õ!

Æ«Öt-¯ÃÊo© “¤òÅÃq£¾Ç„äÕ ¯Ã ¦µ¼N-†¾uÅý ‚¬Á-©Â¹×, ‚¬Á-§ŒÖ-©Â¹× «ÜXÏJ ¤ò®Ï¢C. Æ©Ç *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä åXj©-šü’à ®Ïnª½-X¾-œÄ-©E ¹©©Õ ¹¯ä-ŸÄEo. œË“U X¾Üª½h-§ŒÖu¹ åXj©-šü’à P¹~º B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. ÂÃF ÆC ÆÊÕ-¹×-Êo¢ÅŒ ®¾Õ©¦µ¼¢ Âé䟿Õ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× «âœä@Áx ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾šËd¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð N«ÖÊ¢ ¤¶ñšðE ¯Ã ¹¢X¾Üu-{ªý œç®ýˆ-šÇXý „éü-æX-X¾-ªý’à åX{Õd-ÂíE “X¾A ¹~º¢ ŸÄEo ֮͌¾Öh.. ¯äÊÕ ‡©Ç-é’j¯Ã ®¾êª N«ÖÊ¢ Êœ¿-X¾-œ¿¢©ð ®¾Jd-X¶Ï-êÂ-†¾¯þ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍÃL ÆE ¦©¢’à ÆÊÕ-¹×-¯ä-ŸÄEo. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð \Ÿî ŠÂ¹ «â©Ê ®¾¢Ÿä-£¾Ç¢’Ã, ¦µ¼§ŒÕ¢’à ÆE-XÏ¢-ÍäC.. ÂÃF ƒ©Ç¢šË „ÚËE ÆCµ-’¹-NÕ¢* Ÿµçjª½u¢’à «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²ÄT-Ê-X¾Ûpœä N•§ŒÕ¢ ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿E ¯Ã åXj©šü w˜ãjʪý X¾Ÿä X¾Ÿä ¯Ã©ð ŸµçjªÃuEo ÊÖJ-¤ò-æ®-„ê½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. *Êo-X¾pšË ÊÕ¢* Æ¢’¹-„çj-¹©u¢ …Êo „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê N•-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹ע{Ö, „ÃJ¯ä ®¾Öp´Jh’à B®¾Õ-¹ע{Ö «á¢Ÿ¿Õ-éÂ@Çx. ƒ«Fo ¯äÊÕ Â¹©©Õ ¹Êo ¯Ã ‚¬Á-§ŒÖLo E•¢ Íä®Ï ÍŒÖXÏ¢-Íêá.

jessicacoxgh650-5.jpg

P¹~º ²ÄT¢-Ÿ¿©Ç!

¯Ã «âœä@Áx w˜ãjE¢-’û©ð ¯ÃÂ¹× P¹~-º-E-*aÊ åX¶kxšü ƒ¯þ-®¾Z-¹dª½Õx, P¹~-Â¹×©Õ ¯Ã©ð ‡¢Åî ‚ÅŒt-N-¬Çy-²ÄEo E¢¤Äª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ¯Ã Â¹×œË ÂéÕE N«ÖÊ¢ ÂÃÂú-XÏ-šü-©ðE §çÖÂú (O©ü ¹¢“šð-©ªý)åXj …¢*, ‡œ¿«Õ ÂéÕE ƒ¢>-¯þÊÕ Â¹¢“šð©ü Íäæ® “Ÿ±ÄšË-©üåXj …¢* N«ÖÊ¢ Êœ¿-X¾œ¿¢ ¯äª½Õa-¹ׯÃo. ƒ©Ç «âœä@Áx ¹ª¸îª½ P¹~º ÆÊ¢-ÅŒª½¢ ¯Ã©ðE “X¾A¦µ¼, ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾¢, Æ¢ÂË-ÅŒ-¦µÇ«¢ ’¹«Õ-E¢-*Ê 'åX¶œ¿-ª½©ü \N-§äÕ-†¾¯þ ÆœËt-E-æ®Z-†¾¯þÑ ¯ÃÂ¹× åXj©šü ©ãj宯þq Æ¢C¢-*¢C. D¢Åî ®Ï¢T©ü ƒ¢>-¯þÅî ¹؜ËÊ ÅäL-¹-¤ÄšË ‡ªá-ªý-“ÂÃX¶ýd '‡ªîˆXýÑ ÊœË-æX¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÆÊÕ-«ÕA*a¢C. ƒÂ¹ E¢œçjÊ ‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾¢Åî ÅŒyª½-©ð¯ä åXj©-šü’à NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-Jh¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ª½œÎ Æ«Û-ŌկÃo. ¯Ã©Ç’à ‡«-JåXj ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿-¹עœÄ ®¾yÅŒ¢-“ÅŒ¢’à °N¢-ÍÃ-©-ÊÕ-Â¹×¯ä „ÃJÂË ‚Ÿ¿-ª½z¢’à E©-„Ã-©-ÊÕ-¹ע-{Õ¯Ão.

jessicacoxgh650-10.jpg

¯Ã ’¹ÕJ¢* «ÕJ-Âí¢ÅŒ..!

[ ¯äÊÕ åXj©-šü¯ä Âß¿Õ.. „çÖšË-„ä-†¾-Ê©ü ®Ôp¹-ªýE ¹؜Ä! ¨ “¹«Õ¢©ð ƒX¾p-šË-ŸÄÂà ŸÄŸÄX¾Û 20 Ÿä¬Ç©ðx ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹ “X¾®¾¢-’Ã©Õ Íä¬Ç.

[ ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð ¯äÊÕ ¯äª½Õa-¹×Êo °NÅŒ ¤Äª¸ÃLo, ®¾„Ã-@ÁxÊÕ, „ÚËE ‡Ÿ¿Õ-ªíˆÊo NŸµÄ-¯ÃEo 'œË®ý-‚ªýt §Œá«ªý LNÕšüqÑ æXJ{ ‚ÅŒt-¹Ÿ±¿ ª½ÖX¾¢©ð Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä¬Ç.

[ ¯Ã °N-ÅŒ¢-©ðE ÂíEo «áÈu X¶¾ÕšÇdLo Æ„çÕ-J-ÂÃÂ¹× Íç¢CÊ “X¾«áÈ œÄ¹×u-„çÕ¢-{K Ÿ¿ª½z¹EªÃtÅŒ, ‡OÕt Ƅê½Õf NèäÅŒ ƪáÊ EÂú ²Äpªýˆ 'éªjšü X¶¾Û˜ãœþÑ æXª½ÕÅî œÄ¹×u-„çÕ¢-{-K’à Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä¬Çª½Õ. ŸÄEÂË “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à «Õ¢* ®¾p¢Ÿ¿Ê ªÃ«œ¿¢ £¾ÉuXÔ’Ã …¢C.

[ ÊÊÕo ÍŒÖ®Ï ®¾Öp´Jh ¤ñ¢CÊ §Œâ\¨ ƒ¢>-Fªý 'K„þÕ Æ©ü «Öªîb&Ñ.. '©ð«ªý ‡Âúq-“šË-NÕšÌ „ç£ÏÇ-¹©ü ¯ÃuN-ê’-†¾¯þ ¹¢“šð©ü ®Ï®¾d¢ÑÊÕ ª½Ö¤ñ¢-C¢-Íê½Õ. DE ŸÄyªÃ ¬ÁKª½ åXj¦µÇ’¹¢Åî X¾E-©ä-¹עœÄ ‡«-éªj¯Ã ®¾êª Âê½ÕÊÕ Æ©-„î-¹’à ʜË-æX-§ŒÕÍŒÕa.

«ÕÊ¢ ²ÄCµ¢-ÍÃ-©-ÊÕ-¹×Êo ‚¬Á§ŒÕ¢, Í䪽Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹×Êo ©Â¹~u¢ ’¹ÕJ¢* «ÕÊ-®¾Õ©ð X¾{Õd-Ÿ¿©, ¦©-„çÕiÊ ÂîJ¹, Æ¢ÂË-ÅŒ-¦µÇ«¢, ¹†¾d-X¾-œä-ŌŌy¢.. «¢šËN …¢˜ä.. ‡«-éªj¯Ã ®¾êª, ‡©Ç¢šË „çj¹©u¢ …¯Ão ®¾êª.. ‚ ©Â~ÃuEo ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ÍäCµ¢-ÍŒ-ÍŒaE ÅŒÊ ®¾éÂq®ý ŸÄyªÃ Eª½Ö-XÏ¢* ÍŒÖXÏ¢-*¢C èã®ÏqÂà ÂÃÂúq. Æ¢’¹-„çj-¹-©u¢Åî …¯Ão ÅŒ«Õ ÂÃ@ÁxåXj Åëá E©-¦œË, ®¾yÅŒ¢-“ÅŒ¢’à °N¢Íä C¬Á’à «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹Õ-ÅîÊo “X¾A ŠÂ¹ˆ-JÂÌ ¨ Æ«Ötªá °NÅŒ¢ ‚Ÿ¿ª½z¢ ÆE ÍçX¾p-œ¿¢©ð ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ.

women icon@teamvasundhara
ira-guha-helps-poor-women-get-access-to-menstrual-cups-in-telugu

అందుకే మా మెన్‌స్ట్రువల్‌ కప్‌ ఒకటి కొంటే మరొకటి ఉచితం!

కాలం మారుతోంది.. టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతోంది.. అందుకు అనుగుణంగానే మహిళల్లో పిరియడ్‌ పావర్టీ (నెలసరి పేదరికం)ని దూరం చేయడానికి, వారి వ్యక్తిగత ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ఎన్నెన్నో సరికొత్త ఉత్పత్తులు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అలా ఎన్నొస్తే ఏం లాభం.. వాటి ధర ఆకాశాన్నంటుతోంది.. పేదవారికి, గ్రామీణ మహిళలకు అవి అందనంత ఎత్తులో ఉంటున్నాయి. ఒకవేళ అందుబాటులో ఉన్నాయని తక్కువ ధరలో లభించే ఉత్పత్తుల్ని వాడితే అవి వారి ఆరోగ్యానికే చేటు చేస్తున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని దగ్గర్నుంచి గమనించింది బెంగళూరుకు చెందిన ఇరా గుహ. మార్కెట్లో నాణ్యత లేని ఉత్పత్తుల్ని వాడడం వల్ల అవి వారి ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకే చేటుచేస్తున్నాయని తెలుసుకొని తానే స్వయంగా ఓ మెన్‌స్ట్రువల్‌ కప్‌ను డిజైన్‌ చేసి అభివృద్ధి చేసింది. ‘బై వన్‌ డొనేట్‌ వన్‌’ పేరుతో తాను ప్రారంభించిన ఈ నెలసరి ఉద్యమంతో నెలసరి పేదరికాన్ని పూర్తిగా రూపుమాపాలని కృషి చేస్తోందామె. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తోన్న కప్స్‌తో పోల్చితే తాను రూపొందించిన కప్‌కి ఓ ప్రత్యేకత ఉందంటూ దీన్ని అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలను ఇలా పంచుకుంది ఇరా.

Know More

women icon@teamvasundhara
worlds-oldest-office-manager-is-a-90-year-old-woman-from-japan

పని రాక్షసి.. ఈ 90 ఏళ్ల బామ్మ!

ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తలో చాలామంది ఉత్సాహంగా పనిచేస్తుంటారు. సంస్థ నియమనిబంధనలకు అనుగుణంగా సమయపాలన పాటిస్తూ...అవసరమనుకుంటే అదనపు సమయం వెచ్చిస్తూ విధులు నిర్వర్తించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే కారణాలేవైనా కొంతమందిలో రాన్రానూ ఆ ఆసక్తి క్రమంగా సన్నగిల్లుతుంటుంది. ‘ఈ ఉద్యోగం చేయడం నా వల్ల కాదు బాబోయ్‌!’ అని నిట్టూరుస్తుంటారు. దీంతో పదే పదే కంపెనీలు మారుతుంటారు. ఇక ఆరుపదుల వయసు వచ్చే సరికి రిటైర్మెంట్‌ తీసుకుని సంతోషంగా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటారు. అయితే జపాన్‌కు చెందిన ఓ వృద్ధురాలు మాత్రం 90 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆఫీసుకు వచ్చి ఉత్సాహంగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వారంలో ఐదు రోజులు, రోజుకు ఏడున్నర గంటల పాటు పనిచేస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తినిస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే ‘ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వయసున్న ఆఫీస్‌ మేనేజర్‌’గా గిన్నిస్‌ రికార్డు పుటల్లోకి ఎక్కారీ గ్రాండ్‌ ఓల్డ్‌ వుమన్‌. ఇంతకీ ఎవరామె? లేటు వయసులోనూ అంత ఉత్సాహంతో ఎలా పనిచేయగలుగుతున్నారో తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-aminat-idrees-the-taekwondo-champion-at-8-months-pregnant

నిండు గర్భంతోనే తైక్వాండో విన్యాసాలు చేస్తూ..

క్రమంగా పెరిగే పొట్ట వల్ల గర్భిణులు అసౌకర్యానికి గురవడం మామూలే! ఈ క్రమంలో ఆయాసంతో ఏ పనీ చేసుకోలేరు.. కడుపు నిండా భోజనం కూడా చేయలేరు. ముఖ్యంగా మూడో త్రైమాసికంలో చాలా వరకు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికే మొగ్గు చూపుతుంటారు కాబోయే అమ్మలు. అయితే కొందరు మహిళలు మాత్రం నిండు గర్భంతో కూడా చురుగ్గా ఆయా క్రీడల్లో పాల్గొనడం, వ్యాయామాలు చేయడం మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం. నైజీరియాకు చెందిన తైక్వాండో క్రీడాకారిణి అమినత్‌ ఇడ్రీస్‌ కూడా ఇదే కోవలోకి వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఎనిమిది నెలల నిండు గర్భిణి అయిన ఆమె.. ఈ దశలో విశ్రాంతి తీసుకోవడం కంటే తన ఆటకే అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ దేశంలో జరుగుతోన్న నేషనల్‌ స్పోర్ట్స్‌ ఫెస్టివల్‌లో పాల్గొని అలవోకగా తైక్వాండో విన్యాసాలు చేయడమే కాదు.. పసిడి పతకం కూడా కైవసం చేసుకుంది. ఇలా నిండు గర్భంతో ఆమె చేస్తోన్న విన్యాసాలకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆటపై తనకున్న అంకితభావంతో బంగారు పతకం ఒడిసిపట్టిన ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
104-year-old-colombian-woman-beats-covid-twice-receives-heartfelt-sendoff-by-hospital

104 ఏళ్ల వయసులో రెండుసార్లు కరోనాను జయించింది!

ప్రపంచంపై కరోనా ప్రకోపం చల్లారడం లేదు. మధ్యలో కొన్ని రోజులు కనికరించినట్లు కనిపించినా మళ్లీ పంజా విసురుతోందీ మహమ్మారి. వ్యాక్సినేషన్‌ కొనసాగుతున్నా, లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు అమలవుతున్నా తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతోంది. పైగా మొదటి దశ కంటే రెట్టింపు వేగంతో తన ప్రభావం చూపిస్తోందీ డేంజరస్‌ వైరస్‌. దీంతో మళ్లీ మునుపటి పరిస్థితులు వస్తాయేమోనని ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రత్యేకించి వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక రోగులు తెగ ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే మరోపక్క ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, సానుకూల దృక్పథం ఉంటే ఎలాంటి మహమ్మారినైనా ఎదుర్కోగలమని ఎందరో శతాధిక వృద్ధులు నిరూపిస్తూనే ఉన్నారు. తద్వారా తమ లాంటి బాధితులకు బతుకుపై భరోసా కల్పిస్తున్నారు. తాజాగా కొలంబియాకు చెందిన 104 ఏళ్ల మహిళ కరోనాను జయించారు. అది కూడా రెండోసారి.

Know More

women icon@teamvasundhara
karnataka-activist-archana-kr-whose-long-fight-for-clean-toilets-in-govt-schools-just-bore-fruit

స్కూళ్లలో ఆ సమస్యను పరిష్కరించి హీరో అయింది!

ఒక సమస్య మనల్ని ప్రభావితం చేస్తే దాన్ని పరిష్కరించడానికి మనం ఎక్కడిదాకా అయినా వెళ్లడానికి సిద్ధపడతాం. అలాంటి ఓ సామాజిక సమస్యకు శాశ్వతంగా తెరదించడానికి ఏకంగా ప్రభుత్వాన్నే కదిలించింది కర్ణాటకకు చెందిన ఓ యంగ్‌ సోషల్‌ యాక్టివిస్ట్‌. తాను చదివిన స్కూల్లో సరైన టాయిలెట్లు లేక తాను పడిన ఇబ్బందిని గుర్తు చేసుకుంటూ.. ఇప్పటికీ చాలామంది అమ్మాయిలు అలాంటి దుస్థితినే ఎదుర్కొంటున్నారని తెలుసుకుంది. ఇదే సమస్యను తన ఆన్‌లైన్‌ పిటిషన్‌ ద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి మరీ పోరాడింది. ఇలా తన రెండేళ్ల పోరాటానికి ఇటీవలే ముగింపు పలుకుతూ ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్కడి టాయిలెట్ల అభివృద్ధి కోసం వంద కోట్లు కేటాయించడంతో ఒక్కసారిగా హీరో అయిపోయిందామె. ఆమే బెంగళూరుకు చెందిన శానిటేషన్‌ క్యాంపెయినర్‌ అర్చన కేఆర్‌. ఇలా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం సంతోషకరంగానే ఉన్నా అది పూర్తి ఆచరణలో పెట్టాకే తన పోరాటానికి సంపూర్ణ ఫలితం ఉంటుందంటోన్న ఈ యంగ్‌ యాక్టివిస్ట్‌ తన గురించి, తన పోరాటం గురించి ఇలా చెప్పుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
hyderabad’s-syamala-goli-becomes-second-woman-ever-to-swim-across-palk-strait

ఫిట్‌నెస్‌ కోసం ఈత నేర్చుకుంది.. ఇప్పుడు రికార్డు సృష్టించింది!

చురకత్తుల్లా దూసుకొచ్చే అలల్ని వెనక్కి నెడుతూ, ప్రమాదకరమైన జలచరాల బారి నుంచి తప్పించుకుంటూ అంతులేని సముద్రంలో ఈత కొట్టడమంటే అంత ఆషామాషీ విషయం కాదు.. అందుకు ఎంతో తెగువ, పట్టుదల కావాలి. ఆ రెండూ తనలో ఉన్నాయని నిరూపించింది ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి చెందిన 47 ఏళ్ల శ్యామల గోలి. అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా భావించే పాక్‌ జలసంధిని తాజాగా ఈది సరికొత్త చరిత్రకు తెరలేపిందామె. భారత్‌-శ్రీలంకల్ని కలిపే ఈ 30 కిలోమీటర్ల నీటి వారధిని కేవలం 13 గంటల్లోనే ఛేదించిందామె. తద్వారా ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన తొలి తెలుగు మహిళగా, ప్రపంచంలోనే రెండో మహిళగా చరిత్రలో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకుంది. అంతేకాదు.. శ్యామల తన 47 ఏళ్ల వయసులో ఈ సాహసానికి పూనుకోవడం మరో విశేషం! ‘మహిళలు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది సాధించి చూపించగల సమర్థులు’ అంటోన్న ఈ మహిళా స్విమ్మర్‌ తన గురించి ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
former-england-cricketer-sarah-taylor-joins-coaching-staff-of-sussex-country-men’s-team

అందుకే ఈసారి ఇలా వస్తున్నా!

మగవారికి మాత్రమే సొంతమనే క్రికెట్‌లో మహిళలూ రాజ్యమేలుతున్నారు. టెస్టు, వన్డే, టీ20... ఇలా ఏ ఫార్మాట్‌లోనైనా పురుషులకేం తీసిపోమంటూ రికార్డుల మీద రికార్డులు కొల్లగొడుతున్నారు. ఇటీవల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో పదివేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న మన మిథాలీనే ఇందుకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఇలా మైదానంలో అత్యద్భుత ఆటతీరుతో అశేష అభిమానం సంపాదించుకుంటున్న మహిళా క్రీడాకారులు... అవకాశమొస్తే ఆటలో ఎలాంటి బాధ్యతలనైనా స్వీకరించేందుకు ‘సై’ అంటున్నారు. ఇందుకు తగ్గట్టే క్రికెట్‌తో పాటు వివిధ క్రీడల్లో కోచ్‌లుగా, మెంటర్లుగా, ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్లుగా... ఎంపికవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లండ్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ సారా టేలర్ క్రికెట్లో నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. గతంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో పురుషులతో పోటీ పడి రికార్డులు సృష్టించిన ఆమె తాజాగా ఓ పురుషుల క్రికెట్‌ జట్టుకు కోచ్‌గా ఎంపికైంది. ఇంగ్లండ్‌ దేశవాళీ జట్టు ససెక్స్‌కు వికెట్‌ కీపింగ్‌ కోచ్‌గా పనిచేయనున్న సారా... ఈ ఘనత సాధించిన తొలి మహిళ కావడం విశేషం.

Know More

women icon@teamvasundhara
this-nurse-in-up-walked-8-km-daily-to-vaccinate-kids-for-30-years
women icon@teamvasundhara
mithali-raj-first-indian-woman-cricketer-to-complete-10000-runs-in-international-cricket

ఈ పరుగుల రారాణి.. లేడీ సచిన్‌!

క్రికెట్ ఆడడానికే పుట్టిందేమో అన్నట్లుగా క్రికెట్‌నే తన జీవిత పరమావధిగా మార్చుకుందామె. తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఎన్నో మైలురాళ్లను అందుకొని దేశానికే గర్వకారణంగా నిలిచింది. కెప్టెన్‌గా జట్టును ముందుండి నడిపించడం, నాయకురాలిగా సహచరులకు నైపుణ్యాల్ని నేర్పించడం, ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చడం.. ఆమెకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. అందుకే ఎన్నో రికార్డులు, అవార్డులు-రివార్డులు ఆమె సిగలో చేరి మురిశాయి. అలా భారత్‌లో మహిళల క్రికెట్‌కు వన్నెలద్దిన ఘనత 'ది వన్ అండ్ ఓన్లీ' మిథాలీ రాజ్‌కే దక్కుతుందనడం అతిశయోక్తి కాదు.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-brief-story-on-women-priests-and-qazis-who-changed-patriarchy
women icon@teamvasundhara
geeta-phogat-is-back-to-wrestling-after-maternity-break-and-shares-her-post-pregnancy-challenges

అమ్మయ్యాక రెట్టింపు ఉత్సాహంతో వచ్చేస్తున్నా!

అమ్మతనం అనేది ప్రతి మహిళ జీవితంలో ఓ మహర్దశ లాంటిది.. అందుకే తమ చిన్నారి ఆలనాపాలనలో మునిగితేలుతూ ఎన్నెన్నో మధురానుభూతుల్ని మూటగట్టుకుంటుంటారు కొత్తగా తల్లైన మహిళలు. అక్కడితో ఆగిపోకుండా అంతకుమించిన ఉత్సాహంతో కెరీర్‌లో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ని ప్రారంభించడానికీ ఉవ్విళ్లూరుతుంటారు. ప్రస్తుతం తాను కూడా అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానంటోంది రెజ్లింగ్‌ క్వీన్‌ గీతా ఫోగట్‌. రెండేళ్ల క్రితం ముద్దుల బాబుకు జన్మనిచ్చిన ఆమె.. తిరిగి పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌ సాధించి మళ్లీ రెజ్లింగ్‌ మ్యాట్‌పై అడుగుపెట్టింది. ఇదే విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ మురిసిపోయింది గీత.

Know More

women icon@teamvasundhara
cancer-survivor-with-prosthetics-becomes-the-youngest-american-to-go-to-space

అప్పుడు క్యాన్సర్‌ను జయించింది.. ఇప్పుడు అంతరిక్ష యాత్రకు వెళ్తోంది!

క్యాన్సర్‌.. ఈ మహమ్మారి బారిన పడ్డామంటే ఇక జీవితం అంతమైపోయినట్లే అనుకుంటాం.. జీవన శైలి మార్పులు, చికిత్సలతో ఈ వ్యాధిని జయించినా ఏదో ఉన్నామంటే ఉన్నామన్నట్లుగా బతుకీడుస్తుంటారు చాలామంది! అయితే తాను మాత్రం అలా జీవచ్ఛవంగా బతకాలనుకోలేదు. పదేళ్ల వయసులో ఏ క్యాన్సర్‌ అయితే తనని కబళించడానికి ప్రయత్నించిందో.. దానికే ఎదురెళ్లి పోరాటం చేయాలనుకుంది. ఈ క్రమంలో తాను చికిత్స తీసుకున్న ఆస్పత్రిలోనే నర్సుగా చేరి.. వివిధ అనారోగ్యాలతో అక్కడ చికిత్స పొందుతోన్న పిల్లలకు సేవలు చేయడంతో పాటు తన మాటలతో, అనుభవాలతో వారిలో ధైర్యాన్ని నింపుతోంది. బతుకు పట్ల ఆశను కల్పిస్తోంది. అంతటితో ఆగిపోకుండా.. ఈ ఏడాది చివర్లో స్పేస్ ఎక్స్‌ చేపట్టబోయే తొలి ప్రైవేట్‌ అంతరిక్ష యాత్ర ద్వారా రోదసీలోకి వెళ్లే అరుదైన అవకాశాన్ని సైతం దక్కించుకుందామె. ఆమే.. అమెరికాకు చెందిన 29 ఏళ్ల హేలే ఆర్సెనాక్స్‌. దీంతో కృత్రిమ అవయవంతో అంతరిక్షంలోకి వెళ్లనున్న తొలి వ్యక్తిగా, అతి పిన్న అమెరికన్‌గా చరిత్రలో నిలిచిపోనుందామె. క్యాన్సర్‌ను జయించిన వారు ఏదైనా సాధించగల సమర్థులు అని నిరూపించేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతున్నానంటోన్న ఈ క్యాన్సర్‌ విజేత కథేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
62-year-old-grand-mother-wins-internet-with-beautiful-dance-moves-bollywood-stars-praises-her-talent

సెలబ్రిటీలకే సవాలు విసురుతున్న ఈవిడ డ్యాన్స్ చూశారా?

సాధారణంగా అరవై ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు ఒంట్లో సత్తువ తక్కువగానే ఉంటుంది. బాధ్యతలన్నీ తీరిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వయసులో విశ్రాంతి తీసుకునేందుకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతుంటారు. ఇంట్లోని మనవలు, మనవరాళ్లతో కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. అయితే ముంబయికి చెందిన రవిబాల శర్మ అనే వృద్ధురాలు మాత్రం 62 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎంతో హుషారుగా స్టెప్పులేస్తున్నారు. అద్భుతమైన హావభావాలు పలికిస్తూ సినిమా తారలకు సవాల్‌ విసురుతున్నారు. ఇంతియాజ్ అలీ, దిల్జిత్‌ దోసాంజ్‌ లాంటి సెలబ్రిటీలతో పాటు ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్లు సైతం ఆమె డ్యాన్స్‌ ప్రతిభకు ఫిదా అవుతున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-swati-mohan-the-indian-origin-scientist-who-landed-the-mars-rover-on-red-planet

ఆ టీవీ సిరీస్ చూశాకే అదంటే ఇష్టం పెరిగింది!

అంతులేని అంతరిక్షంలో ఎన్నో వింతలు, మరెన్నో అద్భుతాలు! వాటి గురించి తెలుసుకోవాలన్న తపన మనకు తనివి తీరనీయదు. ఆ విశేషాల గురించి అర్థం చేసుకునే క్రమంలో మనల్ని మనమే మరచిపోతాం.. ఇదిగో ఇలాంటి మక్కువే ఆమెను ఏకంగా తన కెరీర్‌నే మార్చుకునేలా చేసింది. ఖగోళంలో ఏముందో తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతే ఆమెను గత కొన్నేళ్లుగా నాసాతో కలిసి నడిచేలా చేస్తోంది. ఇక తాజాగా అరుణ గ్రహం (మార్స్‌/అంగారకుడు)పై పర్సెవరెన్స్‌ రోవర్‌ సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ అవడంతో ప్రస్తుతం ఆమె పేరు ప్రపంచమంతా మార్మోగిపోతోంది. ఆమే భారత సంతతికి చెందిన డాక్టర్‌ స్వాతీ మోహన్‌. గతేడాది నాసా ప్రయోగించిన మార్స్‌ రోవర్‌ మెషీన్‌ ప్రయోగానికి ఆపరేషన్స్‌ హెడ్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న ఆమె.. తాజాగా ఈ ప్రయోగం విజయవంతం అవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ విక్టరీ గురించి స్వాతి ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-saima-ubaid-first-woman-from-jammu-and-kashmir-to-earn-laurels-as-a-power-lifter

భర్త కాస్త ప్రోత్సహిస్తే ఇలా ఎందులో అయినా గెలిచేయచ్చు!

జమ్మూకశ్మీర్... అద్భుతమైన ప్రకృతి సంపదకు నిలయమైన ఈ రాష్ట్రంలో నిత్యం ఏదో ఒక రూపంలో అల్లర్లు జరుగుతుంటూనే ఉంటాయి. అంతేకాదు ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడి మహిళలపై ఆంక్షలు కూడా అధికంగానే ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వాటిని బద్దలు కొట్టుకుని ముందుకొచ్చి తమను తాము నిరూపించుకుంటున్నారు కొంతమంది మహిళలు. అలాంటి కోవకే చెందుతుంది శ్రీనగర్‌కు చెందిన 27 ఏళ్ల సైమా ఉబైద్‌. జమ్మూకశ్మీర్‌లో పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకున్న తొలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించిన ఆమె అతిక్లిష్టమైన బరువులను సైతం అవలీలగా ఎత్తుతోంది. తద్వారా వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లో మహిళలు రాణించలేరన్న అపోహను చెరిపేస్తూ నేటి తరం అమ్మాయిలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-gqs-most-influential-young-indian-women-in-telugu

ఈ అమ్మాయిలంతా గేమ్‌ని మార్చేశారు... హీరోలయ్యారు!

ఫలానా రంగమని గిరిగీసుకోకుండా.. ఏ రంగంలోనైనా తమ ప్రతిభాపాటవాలతో దూసుకుపోతున్నారు అతివలు. మరికొందరైతే విభిన్న రంగాలను ఎంచుకొని తమలోని సృజనాత్మకతను చాటుతూ నలుగురికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. అలాంటి వారినే ఎంపిక చేసి అత్యంత ప్రభావశీలురైన యువ భారతీయులుగా గుర్తించింది జీక్యూ ఇండియా. వినోదం, కళలు, వ్యాపారం.. తదితర రంగాల్లో చిన్న వయసులోనే ప్రతిభ చాటుతోన్న వారిని ఒక్కచోట చేర్చి ‘పీపుల్‌ లీడింగ్‌ ద ఛేంజ్‌’ పేరుతో విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో 25 మంది చోటు దక్కించుకున్నారు. వీరిలో బాలీవుడ్‌ నటి-నిర్మాత అనుష్కా శర్మతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన పలువురు మహిళలు కూడా స్థానం సంపాదించారు. మరి, వారెవరు? తమదైన ప్రతిభతో అందరినీ ఎలా ప్రభావితం చేశారో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
44-years-woman-in-mumbai-sets-new-record-by-beating-23-men-in-a-24-hour-stadium-run

పరుగే పరుగు... 23 మంది మగాళ్లూ అందుకోలేకపోయారు!

శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి వ్యాయామాలు ఎంత అవసరమో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే వాటిని దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవడమే కాదు... వాటిపై ఉన్న మక్కువతో కొందరు ఫిట్‌నెస్‌ నిపుణులుగా కూడా మారుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తమకొచ్చిన విద్యతో రికార్డులు సృష్టించాలని ఉవ్విళ్లూరుతుంటారు. సరిగ్గా ఇదే కోవకు చెందుతుంది 44 ఏళ్ల వయసున్న ప్రీతి లాలా. తాజాగా ముంబయిలో నిర్వహించిన 24 గంటల సుదీర్ఘ మారథాన్‌లో 23 మంది పురుషులతో పోటీ పడి గెలిచిందామె. ఒకటి కాదు... రెండు కాదు... ఏకంగా 193 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ దూరం పరిగెత్తి మరీ ప్రీతి ఈ పోటీలో విజేతగా నిలవడం విశేషం. మరి నాలుగు పదుల వయసులోనూ జింకలా పరిగెత్తి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన ఈ సూపర్‌ రన్నర్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
jaipur-mayor-shows-the-ways-works-till-a-few-hours-before-delivering-her-baby

నొప్పులొచ్చే వరకు ఈ మేయరమ్మ డ్యూటీ మాత్రం మానలేదు!

నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ అతి సుకుమారంగా తయారవుతుంటారు గర్భిణులు. కడుపులోని బిడ్డకు అసౌకర్యం కలుగుతుందేమోనన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా ఇంటిపట్టునే ఉండిపోతారు. కఠినమైన పనులకు దూరంగా ఉంటూ కుటుంబ సమక్షంలోనే ఉండి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అలాంటిది ప్రజాసేవే పరమావధిగా భావించే ఓ మహిళ ప్రసవానికి కొన్ని గంటల ముందు వరకు కూడా అధికారిక బాధ్యతలు నిర్వర్తించింది. నిండు గర్భంతో ఉన్నప్పటికీ పొద్దుపోయేదాకా కార్యాలయంలోనే ఉన్న ఆమె... విధులన్నీ ముగించుకున్నాకే ఆస్పత్రికి వెళ్లి పండంటి బిడ్డను ప్రసవించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
odisha-forest-officer-receives-un-asia-environmental-enforcement-award

అక్రమార్కుల పని పట్టింది... ఆ అవార్డు అందుకుంది!

సాధారణంగా అటవీ శాఖలో ఉద్యోగాలంటే ఎన్నో సవాళ్లతో కూడుకున్నవి. నిత్యం అడవిలో క్రూర జంతువులు, ప్రతికూల పరిస్థితుల మధ్య విధులు నిర్వర్తించాలి. దొంగలు, స్మగ్లర్ల బారి నుంచి తమను తాము కాపాడుకుంటూ.. జంతువులు, అటవీ సంపదకు రక్షణగా నిలవాలి. పనిపట్ల నిబద్ధత, అంకితభావం, సవాళ్లను ఎదుర్కొనే తత్వం... తదితర లక్షణాలు ఉంటే తప్ప అందరూ ఈ ఉద్యోగాలు చేయలేరు. ఈక్రమంలో ఒడిశాకు చెందిన అటవీ అధికారిణి సస్మితా లెంకా తన విధి నిర్వహణలో నిక్కచ్చిగా వ్యవహరించినందుకు గానూ ‘ఐక్యరాజ్యసమితి ఆసియా ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్’ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు. తద్వారా ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డు అందుకున్న తొలి భారతీయురాలిగా అరుదైన గుర్తింపు దక్కించుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
no-mountain-is-too-high-to-scale-for-this-kerala-lawyer-even-at-50

50 ఏళ్ల వయసులో తన కలను సాకారం చేసుకుంది!

ఆసక్తి ఉంటే ఏ పని చేయడానికైనా వయసుతో నిమిత్తం లేదని ఇప్పటికే చాలామంది మహిళలు నిరూపించారు. కొందరు మహిళలు తమ పిల్లలతో కలిసి పైచదువులు చదువుతుంటే మరికొందరు వృద్ధాప్యంలో తమ మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో కలిసి డిగ్రీ పట్టాలు అందుకున్నవారూ ఉన్నారు. సరిగ్గా ఇదే కోవకు చెందుతుంది కేరళకు చెందిన జయశ్రీ. పేదరికం అడ్డొచ్చినా పాతికేళ్ల క్రితమే పీజీ పూర్తి చేసిన ఆమె పెళ్లి, పిల్లల బాధ్యత కోసం తన కలల కెరీర్‌ను త్యాగం చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ లాయర్‌ కావాలన్న కోరిక మాత్రం అలాగే ఉండిపోయింది. ఈక్రమంలో పిల్లలిద్దరూ పెరిగి పెద్దవడంతో మళ్లీ తన లక్ష్యాన్ని పట్టాలెక్కించింది. భర్త ప్రోత్సాహంతో 50 ఏళ్ల వయసులో ఎల్‌ఎల్‌బీ పట్టాను అందుకుని నల్లకోటు ధరించాలన్న తన కలను సాకారం చేసుకుంది. మరి, ఇదంతా ఆమెకు ఎలా సాధ్యమైందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-the-sisters-whose-maternity-wear-startup-has-caught-the-attention-of-kareena-kapoor-khan

కరీనా ధరించిన ఆ మెటర్నిటీ డ్రస్‌ మేము రూపొందించిందే!

అకేషన్‌ ఏదైనా ఫ్యాషన్‌కే అధిక ప్రాధాన్యమిస్తున్నారు ఈ తరం మహిళలు. ఆఫీస్‌/కాలేజీలకు వెళ్లేటప్పుడు ధరించే క్యాజువల్‌ వేర్‌ దగ్గర్నుంచి పార్టీలు, ప్రత్యేక సందర్భాలకు ఎంచుకునే అవుట్‌ఫిట్స్‌ దాకా.. ఇలా ప్రతిసారీ ఫ్యాషనబుల్‌గా మెరిసిపోవాలని ఆరాటపడుతున్నారు. అంతేనా.. గర్భం ధరించినా స్టైలిష్‌గా, కంఫర్టబుల్‌గా మెరిసిపోవాలనుకునే అతివల సంఖ్య నానాటికీ పెరిగిపోతోంది. అయితే ఇలాంటి మెటర్నిటీ వేర్‌ గురించి మార్కెట్లో వెతికితే ఆయా దుస్తుల డిజైన్‌ను బట్టి వాటి ధర వేలకు వేలే ఉంటుంది. దీంతో చాలామంది కాబోయే అమ్మలు వాటిని కొనలేక నిరాశతోనే వెనుదిరగాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇలాంటి వారి అవసరాన్ని అర్థం చేసుకున్నారు దిల్లీకి చెందిన అక్కచెల్లెళ్లు ఆంచల్‌ జౌరా, ఆష్నా షా. తక్కువ ధరలోనే నాణ్యమైన, సౌకర్యవంతమైన మెటర్నిటీ వేర్‌ను రూపొందిస్తూ కాబోయే అమ్మల మనసు దోచుకుంటున్నారు. అంతేకాదు.. బాలీవుడ్‌ టు-బి-మామ్‌ కరీనా కపూర్‌ కూడా వీరు రూపొందించిన ఓ క్యూట్‌ మెటర్నిటీ వేర్‌లో మెరిసిపోవడం, ఆ ఫొటోలు కాస్తా నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారడంతో అందరూ ఈ సిస్టర్స్‌ ఫ్యాషన్‌ లేబుల్‌ గురించి తెగ వెతికేస్తున్నారు. మరి, తమ స్వీయ అనుభవమే తమతో ఈ మెటర్నిటీ ఫ్యాషన్‌ బ్రాండ్‌ని ప్రారంభించేలా చేసిందంటోన్న ఈ అక్కాచెల్లెళ్ల సక్సెస్‌ స్టోరీ ఏంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
nasa-appoints-bhavya-lal-as-acting-chief-of-staff-in-telugu

ఆమె అపార అనుభవమే ఆ పదవికి ఎంపికయ్యేలా చేసింది!

అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడిగా ఇటీవల జో బైడెన్‌ ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. ఆయనతో పాటు భారత సంతతికి చెందిన కమలా హ్యారిస్‌ అగ్రరాజ్యపు తొలి ఉపాధ్యక్షురాలిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇక తన ప్రభుత్వంలో పలువురు భారతీయ అమెరికన్లకు పెద్దపీట వేసిన బైడెన్‌ మహిళలకు కూడా సముచిత స్థానం కల్పిస్తున్నారు. ప్రమాణస్వీకారానికి ముందే 13 మంది భారతీయ అమెరికన్‌ మహిళలకు తన పాలక వర్గంలో చోటు కల్పించిన ఆయన తాజాగా మరో ఇండో అమెరికన్‌ మహిళకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగించారు. ఇందులో భాగంగా ప్రతిష్ఠాత్మక అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా కేంద్రం నాసా(నేషనల్‌ ఏరోనాటిక్స్‌ స్పేస్‌ అడ్మినిస్ట్రేషన్‌)కు ‘యాక్టింగ్‌ చీఫ్‌ ఆఫ్‌ స్టాఫ్‌’గా భవ్యాలాల్‌ను నియమించారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
viral-pic-of-andhra-cop-saluting-daughter-heres-the-story-behind-it

అలా నాన్నకు బాస్‌నయ్యా!

తన గుండెల మీద ఎత్తుకొని ఆడించిన కూతురు తన పైఅధికారిగా వచ్చినప్పుడు ఆ తండ్రి కళ్లల్లో కలిగే ఆనందం, గర్వంతో ఆమెకు చేసే సెల్యూట్‌లో ఎంత ప్రేమ, సంతృప్తి దాగుంటాయో మాటల్లో చెప్పలేం. అలాంటి పుత్రికోత్సాహంలో మునిగిపోయిన ఆ తండ్రి, ఆయన్నే రోల్‌మోడల్‌గా తీసుకొని ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించిన ఆ కూతురికి సంబంధించిన ఓ ఫొటో ఒకటి ఇటీవలే సామాజిక మాధ్యమాల్లో విపరీతంగా వైరలైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ తండ్రీకూతుళ్లు మరెవరో కాదు.. గుంటూరు జిల్లా డీఎస్పీగా విధులు నిర్వర్తిస్తోన్న యండ్లూరు జెస్సీ ప్రశాంతి - అదే జిల్లా సర్కిల్‌ ఇన్‌స్పెక్టర్‌గా కొనసాగుతోన్న యండ్లూరు శ్యామ్‌ సుందర్‌. ఇటీవలే ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వీరిద్దరూ ఎదురుపడి సెల్యూట్‌ చేసుకోవడం.. అందులోనూ తనకంటే పైహోదాలో ఉన్న కూతురికి తండ్రి సెల్యూట్‌ చేస్తూ ఉప్పొంగిపోవడం.. అందరినీ కట్టిపడేశాయనడంలో సందేహం లేదు. అయితే తానింత ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించడం వెనుక తన తండ్రి ప్రోత్సాహం, అండదండలు ఎంతగానో ఉన్నాయంటున్నారు డీఎస్పీ ప్రశాంతి. తన తండ్రితో తనకున్న అనుబంధాన్ని, అడుగడుగునా ఆమెలో స్ఫూర్తి నింపిన వైనాన్ని ఓ ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా బ్లాగ్‌తో ఇటీవలే పంచుకున్నారామె. మరి, ఈ ‘తండ్రిని మించిన తనయ’ ఆమె గురించి, ఆమె ఆశయం గురించి ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
estonia-becomes-only-country-to-currently-have-both-a-female-prime-minister-and-president

అక్కడ ప్రెసిడెంట్‌, పీఎం ఇద్దరూ మహిళలే!

‘పాలిచ్చి పెంచిన తల్లులు సర్‌...! వాళ్లకు పాలించడం ఓ లెక్కా’...! ఆడవాళ్ల శక్తి సామర్థ్యాలను వర్ణిస్తూ ‘అరవింద సమేత’ చిత్రంలో ఎన్టీఆర్‌ చెప్పిన డైలాగ్‌ ఇది. అంతటి శక్తి సామర్థ్యాలున్నాయి కాబట్టే ఒకప్పుడు వంటింటికే పరిమితమనుకున్న స్త్రీలు నేడు ఆకాశంలో సగమంటూ రాకెట్లలో రివ్వున దూసుకుపోతున్నారు. అద్భుతమైన పాలనా దక్షతతో దేశాధ్యక్షులుగా, ప్రధానమంత్రులుగా దేశ సేవ చేస్తున్నారు. తాజాగా యూరప్‌ ఖండంలో అతి చిన్న దేశమైన ఈస్టోనియాకు కొత్త ప్రధానమంత్రిగా కాజా కల్లాస్‌ ప్రమాణస్వీకారం చేశారు. తద్వారా ఆ దేశ ప్రధాని పీఠాన్ని అధిరోహించిన తొలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
jyoti-nainwal-fulfills-her-martyr-husband’s-dying-wish-all-set-to-join-indian-army-as-an-officer

నన్నిలా చూసి ఆయనెక్కడున్నా సంతోషిస్తారు!

దేశ రక్షణ కోసం ప్రాణాల్ని సైతం పణంగా పెట్టడానికి సిద్ధపడతారు వీర సైనికులు. ఆ వీరుల్ని కట్టుకున్న భార్యలు కూడా అంతే గుండె ధైర్యాన్ని, నిండైన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శిస్తారు. అందుకే భర్త యుద్ధంలో అమరుడైనా ‘నేను సైతం’ అంటూ అటు భర్త అడుగుజాడల్లో నడవడానికి, ఇటు దేశ రక్షణ బాధ్యతల్ని చేపట్టడానికి సిద్ధపడతారు. రెండేళ్ల క్రితం ఉగ్రవాదుల ఎదురుకాల్పుల్లో అమరుడైన నాయక్‌ దీపక్‌ నైన్‌వాల్‌ సతీమణి జ్యోతీ నైన్‌వాల్‌ కూడా ఆ కోవలోకే చెందుతారు. భార్యాభర్తలంటే ప్రతి అడుగులోనూ ఒకరికొకరు తోడుండాలి.. ఇద్దరూ ఒకరి నుంచి మరొకరు పాఠాలు నేర్చుకోవాలి. అలా తన భర్త నుంచి ధైర్యం అనే పాఠం నేర్చుకున్నారు జ్యోతి. అందుకే దేశ సేవలో అమరుడైన తన భర్త ఆశయాన్ని తాను భుజాలపైకెత్తుకున్నారు. ఇండియన్‌ ఆర్మీలో చేరేందుకు సన్నద్ధమయ్యారు. ఈ క్రమంలో తన భర్త కలల్ని నెరవేర్చుతానంటూ నిండైన ఆత్మవిశ్వాసంతో జనవరి 29న శిక్షణలో చేరబోతున్న ఈ వీర సతీమణి గురించి పలు విషయాలు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
women-who-got-padma-awards

‘పద్మా’ల్లా వికసించారు!

‘పద్మ’ పురస్కారాలు... ఏటా గణతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా భారత ప్రభుత్వం ప్రకటించే ఈ అవార్డులను దేశంలోనే అత్యున్నతమైన పురస్కారాలుగా పరిగణిస్తారు. వివిధ రంగాల్లో విశేష సేవలందిస్తూ, కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తిగా నిలిచిన వారికి ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలు ప్రదానం చేస్తారు. ఈక్రమంలో 72వ గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని 2021 సంవత్సరానికి గానూ పద్మ అవార్డుల జాబితాను విడుదల చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం. ఇందులో భాగంగా ఏడుగురికి పద్మవిభూషణ్‌, 10 మందికి పద్మభూషణ్‌, 102 మందికి పద్మశ్రీ పురస్కారాలు ప్రకటించింది. అలా ఈ ఏడాది మొత్తం 119 మంది ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక పురస్కారాలకు ఎంపిక కాగా, అందులో 29 మంది మహిళలు ఉండడం విశేషం. మరి, ఆ మహిళామణులు, వారు అందించిన సేవల గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
womens-in-republic-day-celebrations

ఫైటర్‌ జెట్స్‌తో నింగిలో ‘త్రివర్ణ పతాకం’ రెపరెపలాడిస్తా!

చిన్నప్పటి నుంచి ఏ బొమ్మ గీసినా అందులో మువ్వన్నెల జెండా ఉండేలా చూసుకోవడం ఆమెకు అలవాటు. త్రివర్ణ పతాకంపై తనకున్న ప్రేమే ఆమెకు బోలెడన్ని బహుమతులు తెచ్చిపెట్టింది. జాతీయజెండాపై తనకున్న మమకారమే జీవితంలో ఎన్ని కఠిన సవాళ్లనైనా ఎదుర్కొనే శక్తిసామర్థ్యాలనిచ్చింది. అదే తనను భారత వైమానిక దళంలో ఫ్లైట్ లెఫ్టినెంట్‌గా చేరేలా చేసి దేశానికి సేవలందించే సువర్ణావకాశం తెచ్చిపెట్టింది. తద్వారా దేశమంతా తన గురించి మాట్లాడుకునేలా చేసింది. ఆమే ఫ్లైట్‌ లెఫ్టినెంట్‌ స్వాతి రాథోడ్‌. ఇక ఇప్పుడు మరోసారి ఆమె గురించి దేశ ప్రజలంతా మాట్లాడుకుంటున్నారు. కారణం...గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్‌లో పాల్గొనే అద్భుత అవకాశం ఆమె తలుపు తట్టడమే! ఈ వేడుకల్లో భాగంగా ఫైటర్‌ జెట్‌ విమానాలతో కనుల విందుగా సాగే ‘ఫ్లైపాస్ట్‌’ కవాతుకు స్వాతి నాయకత్వం వహించనుంది. తద్వారా ఈ ఘనత సాధించిన తొలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించనుందీ డేరింగ్‌ లేడీ.

Know More