scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¦ÕLx N«Ö-Ê¢©ð ¦µ¼ÖNÕE ͌՘äd-®¾Õh-¯Ãoª½Õ!

These Mumbai youngsters will be the first women to fly around the world in a light sport aircraft

«ÕÊ Ÿä¬Ç-EÂË Íç¢CÊ ‚ª½Õ’¹Õª½Õ «Õ£ÏÇ@Á©Õ ƒšÌ-«©ä ‰‡-®ý-‡-¯þN ÅŒJºË ŸÄyªÃ ®¾«á-“Ÿ¿-«Ö-ª½_¢©ð “X¾X¾¢-ÍÃEo ͌՚Ëd «*aÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ..! ÅÃèÇ’Ã «Õªî ƒŸ¿lª½Õ §Œá«ÅŒÕ©Õ ƒŸä ¦Ç{©ð Æœ¿Õ-’¹Õ©Õ „䮾Õh¯Ãoª½Õ. ƪáÅä Oª½Õ ‡¢ÍŒÕ-¹×-ÊoC ‚ÂÃ-¬Á-«Öª½_¢. ÆŸä-Ê¢œÎ.. N«Ö-Ê-§ŒÖÊ¢ ŸÄyªÃ..! ƒ¢Ÿ¿Õ©ð N¢Åä-«á¢C.. ¨°¯ä ¹ŸÄ ÆÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? ƹˆœä …¢C Æ®¾©Õ N†¾§ŒÕ¢.. „Ã@ÁÙx “X¾§ŒÖ-ºË¢-ÍäC åXŸ¿l N«Ö-Ê¢©ð Âß¿Õ. ê«©¢ ƒŸ¿lª½Õ «u¹×h-©Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ Íî{Õ …¢œä ŠÂ¹ *Êo ÅäL-¹-¤ÄšË ‡ªá-ªý-“ÂÃ-X¶ýd©ð! ¦ÕLx N«Ö-Ê¢©ð “X¾X¾¢-ÍÃEo ͌՚Ëd «*aÊ ÅíL ¦µÇª½-B§ŒÕ «Õ£ÏÇ-@Á-©Õ’à ͌J“ÅŒ ®¾%†Ïd¢-ÍÃ-©E Oª½Õ …Ny-@ÁÚ}-ª½Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«K §Œá«-ŌթÕ? ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ¨ ²Ä£¾Ç-®¾-¹%-ÅÃu-EÂË å®j ƯÃoª½Õ? ‚ÂÃ-¬Á-«Öª½_¢ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¾šÇdª½Õ? DE „çÊÕ¹ …Êo ‚¢ÅŒª½u¢ \NÕšË?? „ç៿-©ãjÊ “X¾¬Áo-©-Eo-šËÂÌ ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä..
ÂËŸ±çjªý NծψyšÇ (24), ‚ªî£ÏÇ X¾¢œËšü (22).. ƒŸ¿lª½Ö «á¢¦-ªáÂË Íç¢CÊ §Œá«-ŌթÕ. ¤ÄšË-§ŒÖ-©Ç-©ðE X¶¾xªá¢’û ¹x¦ü©ð \N-§äÕ-†¾¯þ œË“U ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð OJÂË X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ \ª½p-œË¢C. ‚ X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ Âé-“¹-„äÕºÇ æ®o£¾Ç¢’à ª½Ö¤Ä¢-ÅŒª½¢ Íç¢C «ÕJ¢ÅŒ ¦©¢’à «ÖJ¢C. ‚ æ®o£¾Ç¢ Âê½-º¢-’ïä OJ-Ÿ¿lª½Ö ¹L®Ï '«Õ£ÏÇÑ Æ¯ä ÅäL-¹-¤ÄšË ‡ªáªý “ÂÃX¶ýdÊÕ Êœ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ §ŒÖ«Åý “X¾X¾¢-ÍÃEo ͌՚Ëd «Íäa ²Ä£¾Ç-²Ä-EÂË X¾ÜÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ.flyaroundtheworld650-2.jpg
“X¾§ŒÖº¢ ²Ä’¹Õ-Ōբ-C©Ç..!
¨ §Œá«-åXj-©šüq ƒŸ¿lª½Ö '«Õ£ÏÇÑ Æ¯ä ÅäL-¹-¤ÄšË ‡ªá-ªý-“ÂÃ-X¶ýd©ð “X¾§ŒÖºË®¾Õh¯Ãoª½Õ. ƒC ’¹¢{Â¹× 215 ÂËIIOÕII „ä’¹¢Åî “X¾§ŒÖ-ºË-®¾Õh¢C. ÂÃF DE ƒ¢>¯þ ²Ä«Õª½nu¢, ƒ¢Ÿµ¿Ê ²Ä«Õª½nu¢ Ō¹׈-„çjÊ Âê½-º¢’à ŠÂ¹-²ÄJ ˜äÂÃX¶ý ƪáÅä ê«©¢ ¯Ã©Õ’¹Õ ’¹¢{-©-¤Ä{Õ «Ö“ÅŒ„äÕ ’éðx “X¾§ŒÖ-ºË¢-ÍŒ-’¹-©Ÿ¿Õ. X¶¾L-ÅŒ¢’à “X¾A ¯Ã©Õ-’¹_¢-{-©-Âî-²ÄJ ©Çu¢œþ Í䧌ÖLq …¢{Õ¢C. Æ¢˜ä ¨ §ŒÕ¢’û åXj©šüq ¦µ¼ÖNÕE ͌՚Ëd ªÃ«-œÄ-EÂË Âî¾h ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ-§ŒÕ„äÕ X¾œ¿Õ-ŌբC. OJ ²Ä£¾Ç-®¾-§ŒÖ“ÅŒ Æ£¾Çt-ŸÄ-¦ÇŸþ OÕŸ¿Õ’à ¤ÄÂË-²Äh¯þ „çjX¾Û’à ²Ä’¹Õ-ŌբC. X¾Pa«Õ C¬Á©ð “X¾§ŒÖ-ºË®¾Öh ƒªÃ¯þ, {Kˆ, ²òx„ä-E§ŒÖ, ‚®ÏZ§ŒÖ, *«-ª½Â¹× ª½³ÄuÂ¹× Í䪽Õ-¹ע-šÇª½Õ. ƹˆœË ÊÕ¢* ¦äJ¢’û •©-®¾¢Cµ ŸÄyªÃ “X¾§ŒÖ-ºË®¾Öh Íçj¯Ã Ÿ¿ÂË~º “¤Ä¢ÅŒ¢ OÕŸ¿Õ’à «Õ§ŒÕ-¯Ãtªý Í䪽Õ-ÂíE *«-ª½Â¹× ¦µÇª½Åý Í䪽Õ-Âî-«-œ¿¢Åî OJ §ŒÖ“ÅŒ «á’¹Õ-®¾Õh¢C. «Öª½_-«Õ-Ÿµ¿u¢©ð ÆFo ÆÊÕ-¹Ø-©¢’à ²ÄTÅä “X¾ºÇ-R¹ “X¾Âê½¢ OJ “X¾§ŒÖºÇEÂË 100 ªîV© ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾{dÍŒÕa. ‡©Ç¢šË ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ©Õ ©ä¹¤òÅä 90 ªîV©ðx¯ä “X¾§ŒÖº¢ X¾Üéªkh-¤ò-«ÍŒÕa. ¨ “¹«Õ¢©ð Oª½Õ 23 Ÿä¬Ç© OÕŸ¿Õ’à 40 „ä© ÂË©ð-OÕ-{ª½x Ÿ¿Öª½¢ “X¾§ŒÖ-ºË¢-ÍÃLq …¢{Õ¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à Oª½Õ “X¾«Ö-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ X¾ª½yÅŒ “¬ìºÕ©Õ, «Õ£¾É-®¾-«á-“ŸÄ©Õ, ’¹œËf „çÕiŸÄ-¯Ã©Õ, «Õ¢ÍŒÕÅî ¹X¾p-¦-œËÊ “¤Ä¢ÅéÕ, ‡œÄ-ª½Õ©Õ, ƪ½-ºÇu-©ÊÕ ŸÄšÇLq …¢{Õ¢C.

Æœ¿Õ-’¹-œ¿Õ-’¹Õ¯Ã “X¾«Ö-Ÿ¿„äÕ..
flyaroundtheworld650-9.jpgÂËŸ±çjªý, ‚ªî£ÏÇ “X¾§ŒÖ-ºË¢Íä «Öª½_¢©ð Æœ¿Õ-’¹-œ¿Õ-’¹Õ¯Ã “X¾«Ö-ŸÄ©Õ ¤ñ¢* …¯Ãoªá. «áÈu¢’à ¦äJ¢’û •©-®¾¢Cµ «¢šË „ÚËE ŸÄ{-œ¿¢-Åî-¤Ä{Õ ÆšÇx¢-šËÂú «Õ£¾É ®¾«á“Ÿ¿¢åXj “X¾§ŒÖ-ºË¢-ÍŒœ¿¢ ŸÄyªÃ §Œâª½Xý ÊÕ¢* …ÅŒhª½ Æ„çÕ-JÂà Í䪽Õ-Âî-„ÃLq …¢{Õ¢C. ¨ «Öª½_-«Õ-Ÿµ¿u¢-©ð¯ä ÍÃ©Ç Íî{x „ê½Õ ‚’ÃLq ªÃ«ÍŒÕa. „ÃÅÃ-«-ª½-º¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu “X¾A-¹ة X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©Â¹× Åîœ¿Õ ’ÃL „ä’¹¢ Â¹ØœÄ OJÂË Æœ¿f¢-ÂË’Ã «Öª½-«ÍŒÕa. Æ©Çê’ X¶Ï¯þ-©Ç¢œþ ÊÕ¢* ¤¶Äªî ‰©Ç¢œþqÐ ‰®ý-©Ç¢œþÐ “U¯þ-©Ç¢œþ OÕŸ¿Õ’à ¨ •¢{ “X¾§ŒÖ-ºË¢-ÍÃLq …¢{Õ¢C. ²Ä£¾Ç-²ò-æX-ÅŒ-„çÕiÊ ¨ “X¾§ŒÖ-º¢©ð §Œá« åXj©{x ¦µ¼“Ÿ¿ÅŒ Â¢ ÅŒTÊ èÇ“’¹-ÅŒh©Õ Â¹ØœÄ B®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¨ «Öª½_-«Õ-Ÿµ¿u¢©ð “X¾§ŒÖ-ºË¢Íä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ê«©¢ ŠÂ¹ˆ åXj©šü «Ö“ÅŒ„äÕ FšË©ð «áE-T-¤ò-¹עœÄ …¢œä ©ãjX¶ý èÇéšü „䮾Õ-ÂíE ‡ªá-ªý-“ÂÃ-X¶ýdÊÕ ÊœË-XÏ-²Ähª½Õ. ŠÂ¹-„ä@Á ÆÅŒu-«-®¾ª½ X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ‡Ÿ¿ÕéªjÅä X¾Â¹ˆ ®Ô{Õ©ð …¢œä ©ãjX¶ý ªÃX¶ýd ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî „Ãª½Õ ÅŒXÏp¢-ÍŒÕ-¹ׯä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. ®¾«á-“Ÿ¿-«Öª½_¢ ’¹Õ¢œÄ “X¾§ŒÖ-ºË-®¾ÕhÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÆÅŒu-«-®¾-ª½¢’à ©Çu¢œþ Í䧌ÖLq «æ®h Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× O©Õ’à „çáÅŒh¢ ‡ªá-ªý-“ÂÃX¶ýd ¦ª½Õ-«ÛE „çÖ§ŒÕ-’¹© ²Ä«Õª½nu¢ …Êo ¤ÄªÃ-ÍŒÖušü Â¹ØœÄ OJÂË Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …¢{Õ¢C. ŸÄEE …X¾-§çÖ-T¢* Oª½Õ ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à …¢œ¿ÍŒÕa. Æ©Çê’ ª½†¾u¯þ X¾J-Cµ-©ðÂË “X¾„ä-P¢-*Ê ÅŒªÃyÅŒ Â¹ØœÄ ‡ªá-ªý-“ÂÃ-X¶ýd©ð ê«©¢ ŠÂ¹ˆ åXj©šü «Ö“ÅŒ„äÕ …¢œÄL. ƹˆœË E¦¢-Ÿµ¿-Ê© “X¾Âê½¢ ƒŸ¿l-J©ð ŠÂ¹ åXj©šü ÅŒX¾p-E-®¾-J’à ª½†¾u¯þ Æªá …¢œÄL.
ORx-Ÿ¿lêª ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä..
flyaroundtheworld650-1.jpg¨ ²Ä£¾Ç-®¾-§ŒÖ“ÅŒ©ð ²ò†¾©ü §ŒÖéÂq®ý (²Ä«Ö->-¹-X¾-ª½-„çÕiÊ “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ Íä¹Øêªa “¤Äèã¹×d©Â¹× ®¾£¾É§ŒÕ¢ Íäæ® ®¾¢®¾n) «u«-²Än-X¾-¹×-ªÃ©Õ L¯þ œË ®¾ÖèÇ Â¹ØœÄ ¦µÇ’¹„äÕ. *Êo «§ŒÕ-®¾Õ©ð …Êo Æ«Öt-ªá© ŸÄyªÃ ¨ §ŒÖ“ÅŒÊÕ X¾ÜJh Íä®Ï, '²Ä£¾Ç²Ä©Õ Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu «Ê-ª½Õ-©Fo …¢œÄ-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ.. ŸÄEo X¾ÜJh Í䧌Ö-©¯ä ®¾¢Â¹©p¢ ÅŒX¾p..Ñ ÆE ÍÚËÍç¤Äp-©E ÆÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ §Œá«-åXj-©šüq ƒŸ¿l-JF ‡¢XϹ Í䮾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ©Çê’ OJ ‡¢XÏ-Â¹Â¹× ’¹© «Õªí¹ Â꽺¢ ORx-Ÿ¿lª½Ö *Êo «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ¹«Õ-J¥-§ŒÕ©ü åXj©šü ©ãj宯þq ²ÄCµ¢-ÍŒœ¿¢. *Êo-«-§ŒÕ-®¾Õ©ð ¹«Õ-J¥-§ŒÕ©ü åXj©-šü’à ©ãj宯þq ²ÄCµ¢-ÍŒœ¿¢ ƢŌ ®¾Õ©-¦µ¼-„äÕOÕ Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‡¢Åî “¬ÁNÕ¢-ÍÃLq …¢{Õ¢C. ƒ©Ç „ê½Õ X¾œËÊ “¬Á„äÕ ¨ Æ«Öt-ªá-L-Ÿ¿lJÂÌ ƒ¢ÅŒšË ƪ½Õ-ŸçjÊ Æ«-ÂÃ-¬ÇEo Æ¢C¢-*¢C.
åXj©{x ¯äX¾-Ÿ±Äu-LO..!
flyaroundtheworld650-6.jpgÂËŸ±çjªý NծψyšÇ ¹×{Õ¢¦¢ ¨¬ÇÊu ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Ç-EÂË Íç¢C¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ Oª½Õ «á¢¦-ªá-©ð¯ä E„î¾¢ …¢{Õ-¯Ãoª½Õ. 16\@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð ‚„çÕ ÅŒ¢“œË ÅŒÊÊÕ åXj©šü ÂÄÃ-©E Â’à Ɵä ÅŒÊ ©Â¹~u¢’à Eêªl-P¢-ÍŒÕ-Âí¢C. ÂÃF „ç៿-šË-²ÄJ w˜ãjE¢’û æXx¯þ©ð ¹ت½Õa-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÅŒÊÕ ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œË¢-Ÿ¿{! '„ç៿-šË-²ÄJ ˜äÂÃX¶ý ƧäÕu¢-ÅŒ-«-ª½Â¹× ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢ „ä®Ï¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «Ö w˜ãjʪý ÊÊÕo „çÊÕ¹ …Êo ª½¯þ„äÊÕ ÍŒÖœ¿-«ÕE Íç¤Äpª½Õ. ÆC ÍÃ©Ç “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à ¹E-XÏ¢-*¢C. ‚ ¹~º¢ ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð …Êo ¦µ¼§ŒÖ-©Fo X¾šÇ-X¾¢-ÍŒ-©ãj-¤ò-§ŒÖªá..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ „ç៿šË N«ÖÊ P¹~º ÅŒª½-’¹A ’¹ÕJ¢* ’¹Õª½Õh- Íä-®¾Õ¹ע{Õ¢C ÂËŸ±çjªý. Æ©Ç ÅŒ¢“œË ÂîJ¹ „äÕª½Â¹× 24\@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ¹«Õ-J¥-§ŒÕ©ü åXj©-šü ©ãj宯þq ®¾¢¤Ä-C¢* ÅŒÊ Â¹>¯þq, Íç©ãx@ÁxÅî ¤Ä{Õ ÅŒÊ «§ŒÕ®¾Õ §Œá«-ÅŒÂ¹× “æXª½-º’à EL-*¢C.

ÂËŸ±çjªý ÅŒ¢“œË ÂîJ¹ „äÕª½Â¹× åXj©šü ƪáÅä, «Õªî Æ«Ötªá ƪî£ÏÇ «Ö“ÅŒ¢ ¯Ã©Õ-ê’@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ÅŒÊ ©Â¹~u¢ åXj©šü Âë-œ¿„äÕ ÆE Eêªl-P¢-ÍŒÕ-¹עC. ¯Ã©Õ-ê’@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð ÅŒÊ ÅŒ¢“œËÅî ¹L®Ï „Ãu¤Äª½ X¾E ENÕÅŒh¢ N«Ö-Ê¢©ð “X¾§ŒÖ-ºË-®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ „çá{d-„çá-Ÿ¿-šË-²ÄJ ‚ªî£ÏÇ ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ@Ç åXj©-šüÊÕ Â¹L-®Ï¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅÃÊÕ Â¹ØœÄ åXj©šü ÂÄÃ-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-Êo{Õx ƒ¢šðx ÍçX¾p’à ‚„çÕÊÕ Æ¢Åà “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íê½Õ. X¶¾L-ÅŒ¢’à 22\@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð ¹«Õ-J¥-§ŒÕ©ü åXj©šü’à ©ãj宯þq ®¾¢¤Ä-C¢* ÅŒÊE ÅÃÊÕ Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-¹עC. ª½Â¹~º Ÿ¿@Ç©ðx “šÇ¯þq-¤òªýd åXj©-{Õx’Ã, X¶¾xªá¢’û ƒ¯þ-®¾Z-¹d-ªý-©Õ’à Åëá NŸµ¿Õ©Õ Eª½y£ÏǢ͌-’¹-©-«Õ-ÊoC ¨ ƒª½Õ-«ÛJ Ê«Õt¹¢.

²ÄÂê½-ÅŒÂ¹× EŸ¿-ª½zÊ¢!
flyaroundtheworld650-10.jpgƒ¢ÅŒÂÌ Oª½Õ ÍäX¾-šËdÊ ¨ ²Ä£¾Ç-®¾-§ŒÖ-“ÅŒÂ¹× åXšËdÊ æXª½Õ©ð 'WE' Æ¢˜ä ƪ½n¢ Åç©Õ²Ä??WOMEN EMPOWER («Õ£ÏÇ@Ç ²ÄCµ-ÂÃ-ª½ÅŒ). ¨ §ŒÖ“ÅŒ ŸÄyªÃ '¦äšÌ ¦ÍÄîÐ ¦äšÌ X¾œÄ„îÑ ®¾¢Ÿä-¬ÇEo “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à “X¾Íê½¢ Í䮾Öh Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-ÍŒ-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao-²Ähª½Õ ¨ §Œá« åXj©{Õx. Æ¢Ÿ¿Õê Oª½Õ Íä²òhÊo ¨ ²Ä£¾Ç-²Ä-EÂË ®¾ª½y“Åà “X¾¬Á¢-®¾©Õ ¹ת½Õ-®¾Õh-¯Ãoªá. ꢓŸ¿ «Õ£ÏÇ@Ç, P¬ÁÙ ®¾¢êÂ~«Õ ¬ÇÈ Â¹ØœÄ OJ §ŒÖ“ÅŒÂ¹× Æ«-®¾-ª½-„çÕiÊ ®¾£¾Ç-Âê½¢ Æ¢C-²òh¢C. «Õ¢“A „äÕÊÂà ’âDµ '²Ä£¾Ç-²ò-æX-ÅŒ-„çÕiÊ §ŒÖ“ÅŒ ŸÄyªÃ ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Ç-EÂË Íç¢CÊ ‚œ¿-XÏ-©x© ²ÄCµ-ÂÃ-ª½-ÅŒÂ¹× Oª½Õ «Õ¢* …ŸÄ-£¾Ç-ª½-º’à E©«-ÊÕ-¯Ãoª½Õ. æXŸ¿ ¦ÇL-¹© \N-§äÕ-†¾¯þ P¹~º Â¢ ¨ §ŒÖ“ÅŒ ŸÄyªÃ EŸµ¿Õ©Õ æ®Â¹-J¢-ÍŒœ¿¢ ÊÊÕo ‚¹-{Õd-¹עC..Ñ Æ¢{Ö OJE šËy{dªý „äC-¹’à “X¾¬Á¢-®Ï¢-Íê½Õ.
OJÂË ®¾£¾É§ŒÕ¢ Æ¢Ÿ¿Õ-Ōբ-C©Ç..!
flyaroundtheworld650-3.jpgNÕ†¾¯þ 'NÑ(WE)’à æXª½Õ åXšËdÊ ¨ ²Ä£¾Ç-®¾-§ŒÖ-“ÅŒ©ð ¤Ä©Õ-X¾¢-ÍŒÕ-¹ע-{ÕÊo §Œá« åXj©-{xÂ¹× '¯ç¹q®ý åX¶kxšü ‚X¾-êª-†¾¯þqÑ Æ¯ä ®¾¢®¾n ƒÂ¹ˆœË ÊÕ¢* ®¾£¾É§ŒÕ¢ Í䮾Õh¢C. ©Ç>-®ÏdÂú ®¾¤òªýd, ˜ãÂËo-¹©ü ®¾¤òªýd, ©Çu¢œþ Æ«y-œÄ-EÂË Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu ÆÊÕ-«Õ-ŌթÕ.. „ç៿-©ãj-Ê-«Fo ¨ ®¾¢®¾n X¾ª½u-„ä-ÂË~-®¾Õh¢C. Æ©Çê’ '«Õ£ÏÇÑ ‡ªá-ªý-“ÂÃ-X¶ýdÊÕ «ÖE-{ªý Í䮾Öh åXj©-šüqÂ¹× Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu O²Ä©Õ, œÄ¹×u-„çÕ¢-˜ä-†¾¯þ, £¾Çô{©ü ª½Ö¢ ¦ÕÂË¢’ûq, ‡ªá-ªý-“ÂÃ-X¶ýdÂË Æ«-®¾-ª½-«Õ§äÕu ƒ¢Ÿµ¿Ê¢ Æ¢C¢-ÍŒœ¿¢, ¤ÄJˆ¢’û.. „ç៿-©ãjʄÚËE Â¹ØœÄ ¨ ®¾¢æ®n ֮͌¾Õ-¹ע-{Õ¢C. ¨ ²Ä£¾Ç-®¾-§ŒÖ“ÅŒÂ¹× '¯äO ¦Öx ¤¶ù¢œä-†¾¯þÑ Æ¯ä ®¾¢®¾n ²ÄpÊq-ªý’à «u«-£¾Ç-J-²òh¢C. ¨ §ŒÖ“ÅŒ „ç៿-©ãjÊ ÅŒªÃyÅŒ “Âõœþ X¶¾¢œË¢’û ŸÄyªÃ ¨ ®¾¢®¾n ÆCµ-ÂÃ-ª½Õ©Õ EŸµ¿Õ-©ÊÕ ®¾OÕ-¹-J¢-ÍŒ-ÊÕ-¯Ãoª½Õ. „ÚËÅî «Õªî 100«Õ¢C Æ«Öt-ªá-©Â¹× åXj©šü P¹~º ƒ„Ãy-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. NÕ†¾¯þ 'NÑ’Ã ¯Ã«Õ-¹-ª½º¢ Íä®ÏÊ ¨ “¤Äèã-¹×dÂ¹× éÂåXd¯þ „çÖ¢’à œçjéª-¹d-ªý’à «u«-£¾Ç-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä¬Á¢ ÅŒª½-X¶¾ÛÊ ¦µ¼ÖNÕE ͌՚Ëd-«-*aÊ \éÂj¹ «uÂËh’à ’¹ÕJh¢X¾Û ²ÄCµ¢-*Ê ‚§ŒÕÊ ’¹ÅŒ¢©ð „çj«Ö-E¹ Ÿ¿@Á¢©ð å£ÇL-ÂÃ-X¾dªý åXj©-šü’à NŸµ¿Õ©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ NŸÄu-ª½Õn-©Â¹× \N-§äÕ-†¾-¯þ©ð P¹~º ƒ®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ²Ä£¾Ç-²ò-æX-ÅŒ-„çÕiÊ ¨ §ŒÖ“ÅŒÂ¹× ÂËŸ±çjªý, ‚ªî-£ÏÇ©ÊÕ ¯ç© ªîV© «á¢Ÿ¿Õ ÊÕ¢Íä ¤ÄšË-§ŒÖ-©Ç-©ðE \N-§äÕ-†¾¯þ ¹x¦ü©ð P¹~º ƒ*a ®¾ÊoŸ¿l´¢ Íä¬Çª½Õ „çÖ¢’Ã.
‡ªá-ªý-“ÂÃX¶ýZ “X¾Åäu-¹-ÅŒ-L„ä..!
flyaroundtheworld650-5.jpgNšËЇ¯þ-G-‡X¶ý ÆE J>-®¾dªý ƪáÊ ‡ªá-ªý-“ÂÃ-X¶ýd¯ä '«Õ£ÏÇÑ ÆE Â¹ØœÄ XÏ©Õ-²Ähª½Õ. Æ¢˜ä ®¾¢®¾ˆ%-ÅŒ¢©ð ¦µ¼ÖNÕ ÆE ƪ½n¢. «ÕÊ ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Á¢©ð ©ãjšü ²òpªýd ‡ªá-ªý-“ÂÃ-X¶ýd’à ’¹ÕJh¢X¾Û ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹×Êo N«ÖÊ¢ ƒC. ͌֜¿-œÄ-EÂË ê«©¢ NÕF ¦®¾Õq-©Ç¯ä *Êo-C’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. ÍÃ©Ç ÅäL-¹’Ã Â¹ØœÄ …¢{Õ¢C. DEÂË …¢œä 14.97 OÕII „眿-©ÇpšË éªÂ¹ˆ©ä “X¾ŸµÄÊ ‚¹-ª½¥º ÆE ÍçX¾pÍŒÕa. ƪáÅä X¾J-«Ö-º¢©ð *ÊoC ÂæšËd DE©ð “X¾§ŒÖº¢ X¾ÜJh’à „ÃÅÃ-«-ª½º X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©-åXj¯ä ‚ŸµÄ-ª½-X¾œË …¢{Õ¢C. ÆÊÕ-¹ة X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ …Êo-X¾Ûpœä ƒ¢Ÿ¿Õ©ð “X¾§ŒÖº¢ ®¾èÇ-«Û’à ²Ä’¹Õ-ŌբC. ƒŸí¹ ®Ï¢T©ü ƒ¢>¯þ ¹L-TÊ Æ©ÇZ-©ãjšü „ç֚Ǫý é’kxœ¿ªý; ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ê«©¢ 骢œ¿Õ ®Ô{Õx «Ö“ÅŒ„äÕ …¢šÇªá. DEE ²òx„ä-E-§ŒÕ¯þ ¹¢åXF ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®Ï¢C. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à DE ¦ª½Õ«Û 285ê°©Õ …¢{Õ¢C. ÂÃF ˜äÂÃX¶ý ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «Ö“ÅŒ¢ 450ê°©Õ …¢{Õ¢C. ¨ ‡ªá-ªý-“ÂÃX¶ýd ’¹¢{Â¹× 200ÂËIIOÕII „ä’¹¢Åî “X¾§ŒÖ-ºËæ®h ’¹¢{Â¹× 10MII ƒ¢Ÿµ¿Ê¢ Æ«-®¾ª½¢ Æ«Û-ŌբC. Æ©Çê’ ƒC ˜äÂÃX¶ý Âë-œÄ-EÂË 100OÕII ¤ñœ¿-«ÛÊo «Öª½_¢ ®¾J-¤ò-ŌբC. *Êo-N’à …Êo ¦£ÏÇ-ª½¢-’¹-“X¾-Ÿä¬Ç©Åî-¤Ä{Õ 15OÕII „眿©Õp …¢œä ª½£¾Ç-ŸÄ-JåXj Â¹ØœÄ DEE ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ©Çu¢œþ Í䧌ÕÍŒÕa. ƒŸ¿lª½Õ åXj©šüq, ‡«Õ-ª½b-Fq©ð …X¾-§çÖ-’¹-X¾œä ²Ä«Õ“T, œË>-{©ü X¾J-¹-ªÃ©Õ.. „ç៿-©ãj-Ê-„ÃšË ¦ª½Õ«Û ¤ò’à OJ-Ÿ¿lª½Ö ê«©¢ 5ê°© ¦ª½Õ«ÛÊÕ «Ö“ÅŒ„äÕ „ÃJÅî B®¾Õ-éÂ-@ÇxLq …¢{Õ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ‚£¾Éª½¢, «®¾A ²ù¹-ªÃu-©Åî ¤Ä{Õ „ê½Õ „䮾Õ-Â¹×¯ä Ÿ¿Õ®¾Õh©Õ å®jÅŒ¢ §Œâèü Æ¢œþ “Åî ÅŒª½-£¾ÉN …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒ-ÊÕ-¯Ãoª½Õ.

ÅŒ«Õ “X¾§ŒÖ-º¢©ð “X¾A-¹ة „ÃÅÃ-«-ª½º X¾J-®Ïn-ŌթÕ, ²Ä¢êÂ-A¹ ®¾«Õ-®¾u©Õ ©Ç¢šË ‡¯îo ®¾„Ã@ÁÙ} …¢šÇ-§ŒÕE ÅçL-®Ï-Ê-X¾p-šËÂÌ ¨ Æ«Öt-ªá© Ÿ¿%œµ¿ ®¾¢Â¹©p„äÕ „ÃJE ¨ ²Ä£¾Ç®¾¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÊœËXϲòh¢C. ÅŒ«Õ °N-ÅŒ¢©ð ‹ ƪ½Õ-ŸçjÊ ²Ä£¾Ç-²Ä-EÂË ®ÏŸ¿l´-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕÊo ¨ ƒŸ¿lª½Õ «Õ£ÏÇ@Ç åXj©{Õx ¨ “X¾§ŒÕ-ÅŒo¢©ð N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢-ÍÃ-©E, Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©Åî êÂ~«Õ¢’à AJT ªÃ„Ã-©E ÂÕ-¹עŸÄ¢.

women icon@teamvasundhara
ira-guha-helps-poor-women-get-access-to-menstrual-cups-in-telugu

అందుకే మా మెన్‌స్ట్రువల్‌ కప్‌ ఒకటి కొంటే మరొకటి ఉచితం!

కాలం మారుతోంది.. టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందుతోంది.. అందుకు అనుగుణంగానే మహిళల్లో పిరియడ్‌ పావర్టీ (నెలసరి పేదరికం)ని దూరం చేయడానికి, వారి వ్యక్తిగత ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడానికి ఎన్నెన్నో సరికొత్త ఉత్పత్తులు పుట్టుకొస్తున్నాయి. అలా ఎన్నొస్తే ఏం లాభం.. వాటి ధర ఆకాశాన్నంటుతోంది.. పేదవారికి, గ్రామీణ మహిళలకు అవి అందనంత ఎత్తులో ఉంటున్నాయి. ఒకవేళ అందుబాటులో ఉన్నాయని తక్కువ ధరలో లభించే ఉత్పత్తుల్ని వాడితే అవి వారి ఆరోగ్యానికే చేటు చేస్తున్నాయి. ఇదే విషయాన్ని దగ్గర్నుంచి గమనించింది బెంగళూరుకు చెందిన ఇరా గుహ. మార్కెట్లో నాణ్యత లేని ఉత్పత్తుల్ని వాడడం వల్ల అవి వారి ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థకే చేటుచేస్తున్నాయని తెలుసుకొని తానే స్వయంగా ఓ మెన్‌స్ట్రువల్‌ కప్‌ను డిజైన్‌ చేసి అభివృద్ధి చేసింది. ‘బై వన్‌ డొనేట్‌ వన్‌’ పేరుతో తాను ప్రారంభించిన ఈ నెలసరి ఉద్యమంతో నెలసరి పేదరికాన్ని పూర్తిగా రూపుమాపాలని కృషి చేస్తోందామె. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లభిస్తోన్న కప్స్‌తో పోల్చితే తాను రూపొందించిన కప్‌కి ఓ ప్రత్యేకత ఉందంటూ దీన్ని అభివృద్ధి చేసే క్రమంలో తనకెదురైన అనుభవాలను ఇలా పంచుకుంది ఇరా.

Know More

women icon@teamvasundhara
worlds-oldest-office-manager-is-a-90-year-old-woman-from-japan

పని రాక్షసి.. ఈ 90 ఏళ్ల బామ్మ!

ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తలో చాలామంది ఉత్సాహంగా పనిచేస్తుంటారు. సంస్థ నియమనిబంధనలకు అనుగుణంగా సమయపాలన పాటిస్తూ...అవసరమనుకుంటే అదనపు సమయం వెచ్చిస్తూ విధులు నిర్వర్తించేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. అయితే కారణాలేవైనా కొంతమందిలో రాన్రానూ ఆ ఆసక్తి క్రమంగా సన్నగిల్లుతుంటుంది. ‘ఈ ఉద్యోగం చేయడం నా వల్ల కాదు బాబోయ్‌!’ అని నిట్టూరుస్తుంటారు. దీంతో పదే పదే కంపెనీలు మారుతుంటారు. ఇక ఆరుపదుల వయసు వచ్చే సరికి రిటైర్మెంట్‌ తీసుకుని సంతోషంగా విశ్రాంతి తీసుకుంటుంటారు. అయితే జపాన్‌కు చెందిన ఓ వృద్ధురాలు మాత్రం 90 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆఫీసుకు వచ్చి ఉత్సాహంగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. వారంలో ఐదు రోజులు, రోజుకు ఏడున్నర గంటల పాటు పనిచేస్తూ అందరికీ స్ఫూర్తినిస్తున్నారు. ఈక్రమంలోనే ‘ప్రపంచంలోనే అత్యధిక వయసున్న ఆఫీస్‌ మేనేజర్‌’గా గిన్నిస్‌ రికార్డు పుటల్లోకి ఎక్కారీ గ్రాండ్‌ ఓల్డ్‌ వుమన్‌. ఇంతకీ ఎవరామె? లేటు వయసులోనూ అంత ఉత్సాహంతో ఎలా పనిచేయగలుగుతున్నారో తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-aminat-idrees-the-taekwondo-champion-at-8-months-pregnant

నిండు గర్భంతోనే తైక్వాండో విన్యాసాలు చేస్తూ..

క్రమంగా పెరిగే పొట్ట వల్ల గర్భిణులు అసౌకర్యానికి గురవడం మామూలే! ఈ క్రమంలో ఆయాసంతో ఏ పనీ చేసుకోలేరు.. కడుపు నిండా భోజనం కూడా చేయలేరు. ముఖ్యంగా మూడో త్రైమాసికంలో చాలా వరకు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికే మొగ్గు చూపుతుంటారు కాబోయే అమ్మలు. అయితే కొందరు మహిళలు మాత్రం నిండు గర్భంతో కూడా చురుగ్గా ఆయా క్రీడల్లో పాల్గొనడం, వ్యాయామాలు చేయడం మనం అప్పుడప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాం. నైజీరియాకు చెందిన తైక్వాండో క్రీడాకారిణి అమినత్‌ ఇడ్రీస్‌ కూడా ఇదే కోవలోకి వస్తుంది. ప్రస్తుతం ఎనిమిది నెలల నిండు గర్భిణి అయిన ఆమె.. ఈ దశలో విశ్రాంతి తీసుకోవడం కంటే తన ఆటకే అధిక ప్రాధాన్యమిచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ దేశంలో జరుగుతోన్న నేషనల్‌ స్పోర్ట్స్‌ ఫెస్టివల్‌లో పాల్గొని అలవోకగా తైక్వాండో విన్యాసాలు చేయడమే కాదు.. పసిడి పతకం కూడా కైవసం చేసుకుంది. ఇలా నిండు గర్భంతో ఆమె చేస్తోన్న విన్యాసాలకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఆటపై తనకున్న అంకితభావంతో బంగారు పతకం ఒడిసిపట్టిన ఆమెపై ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
104-year-old-colombian-woman-beats-covid-twice-receives-heartfelt-sendoff-by-hospital

104 ఏళ్ల వయసులో రెండుసార్లు కరోనాను జయించింది!

ప్రపంచంపై కరోనా ప్రకోపం చల్లారడం లేదు. మధ్యలో కొన్ని రోజులు కనికరించినట్లు కనిపించినా మళ్లీ పంజా విసురుతోందీ మహమ్మారి. వ్యాక్సినేషన్‌ కొనసాగుతున్నా, లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు అమలవుతున్నా తన పని తాను చేసుకుంటూ పోతోంది. పైగా మొదటి దశ కంటే రెట్టింపు వేగంతో తన ప్రభావం చూపిస్తోందీ డేంజరస్‌ వైరస్‌. దీంతో మళ్లీ మునుపటి పరిస్థితులు వస్తాయేమోనని ప్రతి ఒక్కరూ, ప్రత్యేకించి వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక రోగులు తెగ ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే మరోపక్క ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, సానుకూల దృక్పథం ఉంటే ఎలాంటి మహమ్మారినైనా ఎదుర్కోగలమని ఎందరో శతాధిక వృద్ధులు నిరూపిస్తూనే ఉన్నారు. తద్వారా తమ లాంటి బాధితులకు బతుకుపై భరోసా కల్పిస్తున్నారు. తాజాగా కొలంబియాకు చెందిన 104 ఏళ్ల మహిళ కరోనాను జయించారు. అది కూడా రెండోసారి.

Know More

women icon@teamvasundhara
karnataka-activist-archana-kr-whose-long-fight-for-clean-toilets-in-govt-schools-just-bore-fruit

స్కూళ్లలో ఆ సమస్యను పరిష్కరించి హీరో అయింది!

ఒక సమస్య మనల్ని ప్రభావితం చేస్తే దాన్ని పరిష్కరించడానికి మనం ఎక్కడిదాకా అయినా వెళ్లడానికి సిద్ధపడతాం. అలాంటి ఓ సామాజిక సమస్యకు శాశ్వతంగా తెరదించడానికి ఏకంగా ప్రభుత్వాన్నే కదిలించింది కర్ణాటకకు చెందిన ఓ యంగ్‌ సోషల్‌ యాక్టివిస్ట్‌. తాను చదివిన స్కూల్లో సరైన టాయిలెట్లు లేక తాను పడిన ఇబ్బందిని గుర్తు చేసుకుంటూ.. ఇప్పటికీ చాలామంది అమ్మాయిలు అలాంటి దుస్థితినే ఎదుర్కొంటున్నారని తెలుసుకుంది. ఇదే సమస్యను తన ఆన్‌లైన్‌ పిటిషన్‌ ద్వారా ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లి మరీ పోరాడింది. ఇలా తన రెండేళ్ల పోరాటానికి ఇటీవలే ముగింపు పలుకుతూ ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్కడి టాయిలెట్ల అభివృద్ధి కోసం వంద కోట్లు కేటాయించడంతో ఒక్కసారిగా హీరో అయిపోయిందామె. ఆమే బెంగళూరుకు చెందిన శానిటేషన్‌ క్యాంపెయినర్‌ అర్చన కేఆర్‌. ఇలా ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం సంతోషకరంగానే ఉన్నా అది పూర్తి ఆచరణలో పెట్టాకే తన పోరాటానికి సంపూర్ణ ఫలితం ఉంటుందంటోన్న ఈ యంగ్‌ యాక్టివిస్ట్‌ తన గురించి, తన పోరాటం గురించి ఇలా చెప్పుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
hyderabad’s-syamala-goli-becomes-second-woman-ever-to-swim-across-palk-strait

ఫిట్‌నెస్‌ కోసం ఈత నేర్చుకుంది.. ఇప్పుడు రికార్డు సృష్టించింది!

చురకత్తుల్లా దూసుకొచ్చే అలల్ని వెనక్కి నెడుతూ, ప్రమాదకరమైన జలచరాల బారి నుంచి తప్పించుకుంటూ అంతులేని సముద్రంలో ఈత కొట్టడమంటే అంత ఆషామాషీ విషయం కాదు.. అందుకు ఎంతో తెగువ, పట్టుదల కావాలి. ఆ రెండూ తనలో ఉన్నాయని నిరూపించింది ఆంధ్రప్రదేశ్‌కి చెందిన 47 ఏళ్ల శ్యామల గోలి. అత్యంత ప్రమాదకరమైనదిగా భావించే పాక్‌ జలసంధిని తాజాగా ఈది సరికొత్త చరిత్రకు తెరలేపిందామె. భారత్‌-శ్రీలంకల్ని కలిపే ఈ 30 కిలోమీటర్ల నీటి వారధిని కేవలం 13 గంటల్లోనే ఛేదించిందామె. తద్వారా ఈ అరుదైన ఘనత సాధించిన తొలి తెలుగు మహిళగా, ప్రపంచంలోనే రెండో మహిళగా చరిత్రలో తన పేరును సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించుకుంది. అంతేకాదు.. శ్యామల తన 47 ఏళ్ల వయసులో ఈ సాహసానికి పూనుకోవడం మరో విశేషం! ‘మహిళలు ఏదైనా చేయాలనుకుంటే అది సాధించి చూపించగల సమర్థులు’ అంటోన్న ఈ మహిళా స్విమ్మర్‌ తన గురించి ఏం చెబుతున్నారో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
former-england-cricketer-sarah-taylor-joins-coaching-staff-of-sussex-country-men’s-team

అందుకే ఈసారి ఇలా వస్తున్నా!

మగవారికి మాత్రమే సొంతమనే క్రికెట్‌లో మహిళలూ రాజ్యమేలుతున్నారు. టెస్టు, వన్డే, టీ20... ఇలా ఏ ఫార్మాట్‌లోనైనా పురుషులకేం తీసిపోమంటూ రికార్డుల మీద రికార్డులు కొల్లగొడుతున్నారు. ఇటీవల అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో పదివేల పరుగులు పూర్తి చేసుకున్న మన మిథాలీనే ఇందుకు ప్రత్యక్ష నిదర్శనం. ఇలా మైదానంలో అత్యద్భుత ఆటతీరుతో అశేష అభిమానం సంపాదించుకుంటున్న మహిళా క్రీడాకారులు... అవకాశమొస్తే ఆటలో ఎలాంటి బాధ్యతలనైనా స్వీకరించేందుకు ‘సై’ అంటున్నారు. ఇందుకు తగ్గట్టే క్రికెట్‌తో పాటు వివిధ క్రీడల్లో కోచ్‌లుగా, మెంటర్లుగా, ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్లుగా... ఎంపికవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇంగ్లండ్‌ మాజీ క్రికెటర్‌ సారా టేలర్ క్రికెట్లో నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలికింది. గతంలో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో పురుషులతో పోటీ పడి రికార్డులు సృష్టించిన ఆమె తాజాగా ఓ పురుషుల క్రికెట్‌ జట్టుకు కోచ్‌గా ఎంపికైంది. ఇంగ్లండ్‌ దేశవాళీ జట్టు ససెక్స్‌కు వికెట్‌ కీపింగ్‌ కోచ్‌గా పనిచేయనున్న సారా... ఈ ఘనత సాధించిన తొలి మహిళ కావడం విశేషం.

Know More

women icon@teamvasundhara
this-nurse-in-up-walked-8-km-daily-to-vaccinate-kids-for-30-years
women icon@teamvasundhara
mithali-raj-first-indian-woman-cricketer-to-complete-10000-runs-in-international-cricket

ఈ పరుగుల రారాణి.. లేడీ సచిన్‌!

క్రికెట్ ఆడడానికే పుట్టిందేమో అన్నట్లుగా క్రికెట్‌నే తన జీవిత పరమావధిగా మార్చుకుందామె. తన సుదీర్ఘ కెరీర్‌లో ఎన్నో మైలురాళ్లను అందుకొని దేశానికే గర్వకారణంగా నిలిచింది. కెప్టెన్‌గా జట్టును ముందుండి నడిపించడం, నాయకురాలిగా సహచరులకు నైపుణ్యాల్ని నేర్పించడం, ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చడం.. ఆమెకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. అందుకే ఎన్నో రికార్డులు, అవార్డులు-రివార్డులు ఆమె సిగలో చేరి మురిశాయి. అలా భారత్‌లో మహిళల క్రికెట్‌కు వన్నెలద్దిన ఘనత 'ది వన్ అండ్ ఓన్లీ' మిథాలీ రాజ్‌కే దక్కుతుందనడం అతిశయోక్తి కాదు.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-brief-story-on-women-priests-and-qazis-who-changed-patriarchy
women icon@teamvasundhara
geeta-phogat-is-back-to-wrestling-after-maternity-break-and-shares-her-post-pregnancy-challenges

అమ్మయ్యాక రెట్టింపు ఉత్సాహంతో వచ్చేస్తున్నా!

అమ్మతనం అనేది ప్రతి మహిళ జీవితంలో ఓ మహర్దశ లాంటిది.. అందుకే తమ చిన్నారి ఆలనాపాలనలో మునిగితేలుతూ ఎన్నెన్నో మధురానుభూతుల్ని మూటగట్టుకుంటుంటారు కొత్తగా తల్లైన మహిళలు. అక్కడితో ఆగిపోకుండా అంతకుమించిన ఉత్సాహంతో కెరీర్‌లో రెండో ఇన్నింగ్స్‌ని ప్రారంభించడానికీ ఉవ్విళ్లూరుతుంటారు. ప్రస్తుతం తాను కూడా అందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానంటోంది రెజ్లింగ్‌ క్వీన్‌ గీతా ఫోగట్‌. రెండేళ్ల క్రితం ముద్దుల బాబుకు జన్మనిచ్చిన ఆమె.. తిరిగి పూర్తి ఫిట్‌నెస్‌ సాధించి మళ్లీ రెజ్లింగ్‌ మ్యాట్‌పై అడుగుపెట్టింది. ఇదే విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ మురిసిపోయింది గీత.

Know More

women icon@teamvasundhara
cancer-survivor-with-prosthetics-becomes-the-youngest-american-to-go-to-space

అప్పుడు క్యాన్సర్‌ను జయించింది.. ఇప్పుడు అంతరిక్ష యాత్రకు వెళ్తోంది!

క్యాన్సర్‌.. ఈ మహమ్మారి బారిన పడ్డామంటే ఇక జీవితం అంతమైపోయినట్లే అనుకుంటాం.. జీవన శైలి మార్పులు, చికిత్సలతో ఈ వ్యాధిని జయించినా ఏదో ఉన్నామంటే ఉన్నామన్నట్లుగా బతుకీడుస్తుంటారు చాలామంది! అయితే తాను మాత్రం అలా జీవచ్ఛవంగా బతకాలనుకోలేదు. పదేళ్ల వయసులో ఏ క్యాన్సర్‌ అయితే తనని కబళించడానికి ప్రయత్నించిందో.. దానికే ఎదురెళ్లి పోరాటం చేయాలనుకుంది. ఈ క్రమంలో తాను చికిత్స తీసుకున్న ఆస్పత్రిలోనే నర్సుగా చేరి.. వివిధ అనారోగ్యాలతో అక్కడ చికిత్స పొందుతోన్న పిల్లలకు సేవలు చేయడంతో పాటు తన మాటలతో, అనుభవాలతో వారిలో ధైర్యాన్ని నింపుతోంది. బతుకు పట్ల ఆశను కల్పిస్తోంది. అంతటితో ఆగిపోకుండా.. ఈ ఏడాది చివర్లో స్పేస్ ఎక్స్‌ చేపట్టబోయే తొలి ప్రైవేట్‌ అంతరిక్ష యాత్ర ద్వారా రోదసీలోకి వెళ్లే అరుదైన అవకాశాన్ని సైతం దక్కించుకుందామె. ఆమే.. అమెరికాకు చెందిన 29 ఏళ్ల హేలే ఆర్సెనాక్స్‌. దీంతో కృత్రిమ అవయవంతో అంతరిక్షంలోకి వెళ్లనున్న తొలి వ్యక్తిగా, అతి పిన్న అమెరికన్‌గా చరిత్రలో నిలిచిపోనుందామె. క్యాన్సర్‌ను జయించిన వారు ఏదైనా సాధించగల సమర్థులు అని నిరూపించేందుకు ఉవ్విళ్లూరుతున్నానంటోన్న ఈ క్యాన్సర్‌ విజేత కథేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
62-year-old-grand-mother-wins-internet-with-beautiful-dance-moves-bollywood-stars-praises-her-talent

సెలబ్రిటీలకే సవాలు విసురుతున్న ఈవిడ డ్యాన్స్ చూశారా?

సాధారణంగా అరవై ఏళ్లు పైబడిన మహిళలకు ఒంట్లో సత్తువ తక్కువగానే ఉంటుంది. బాధ్యతలన్నీ తీరిపోయి ఉంటాయి కాబట్టి ఈ వయసులో విశ్రాంతి తీసుకునేందుకే ఎక్కువ మొగ్గు చూపుతుంటారు. ఇంట్లోని మనవలు, మనవరాళ్లతో కాలక్షేపం చేస్తుంటారు. అయితే ముంబయికి చెందిన రవిబాల శర్మ అనే వృద్ధురాలు మాత్రం 62 ఏళ్ల వయసులోనూ ఎంతో హుషారుగా స్టెప్పులేస్తున్నారు. అద్భుతమైన హావభావాలు పలికిస్తూ సినిమా తారలకు సవాల్‌ విసురుతున్నారు. ఇంతియాజ్ అలీ, దిల్జిత్‌ దోసాంజ్‌ లాంటి సెలబ్రిటీలతో పాటు ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్లు సైతం ఆమె డ్యాన్స్‌ ప్రతిభకు ఫిదా అవుతున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-swati-mohan-the-indian-origin-scientist-who-landed-the-mars-rover-on-red-planet

ఆ టీవీ సిరీస్ చూశాకే అదంటే ఇష్టం పెరిగింది!

అంతులేని అంతరిక్షంలో ఎన్నో వింతలు, మరెన్నో అద్భుతాలు! వాటి గురించి తెలుసుకోవాలన్న తపన మనకు తనివి తీరనీయదు. ఆ విశేషాల గురించి అర్థం చేసుకునే క్రమంలో మనల్ని మనమే మరచిపోతాం.. ఇదిగో ఇలాంటి మక్కువే ఆమెను ఏకంగా తన కెరీర్‌నే మార్చుకునేలా చేసింది. ఖగోళంలో ఏముందో తెలుసుకోవాలన్న ఆతృతే ఆమెను గత కొన్నేళ్లుగా నాసాతో కలిసి నడిచేలా చేస్తోంది. ఇక తాజాగా అరుణ గ్రహం (మార్స్‌/అంగారకుడు)పై పర్సెవరెన్స్‌ రోవర్‌ సురక్షితంగా ల్యాండ్‌ అవడంతో ప్రస్తుతం ఆమె పేరు ప్రపంచమంతా మార్మోగిపోతోంది. ఆమే భారత సంతతికి చెందిన డాక్టర్‌ స్వాతీ మోహన్‌. గతేడాది నాసా ప్రయోగించిన మార్స్‌ రోవర్‌ మెషీన్‌ ప్రయోగానికి ఆపరేషన్స్‌ హెడ్‌గా వ్యవహరిస్తోన్న ఆమె.. తాజాగా ఈ ప్రయోగం విజయవంతం అవడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఈ విక్టరీ గురించి స్వాతి ఏమంటున్నారో తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-saima-ubaid-first-woman-from-jammu-and-kashmir-to-earn-laurels-as-a-power-lifter

భర్త కాస్త ప్రోత్సహిస్తే ఇలా ఎందులో అయినా గెలిచేయచ్చు!

జమ్మూకశ్మీర్... అద్భుతమైన ప్రకృతి సంపదకు నిలయమైన ఈ రాష్ట్రంలో నిత్యం ఏదో ఒక రూపంలో అల్లర్లు జరుగుతుంటూనే ఉంటాయి. అంతేకాదు ఇతర రాష్ట్రాలతో పోల్చుకుంటే ఇక్కడి మహిళలపై ఆంక్షలు కూడా అధికంగానే ఉంటాయి. అయినప్పటికీ వాటిని బద్దలు కొట్టుకుని ముందుకొచ్చి తమను తాము నిరూపించుకుంటున్నారు కొంతమంది మహిళలు. అలాంటి కోవకే చెందుతుంది శ్రీనగర్‌కు చెందిన 27 ఏళ్ల సైమా ఉబైద్‌. జమ్మూకశ్మీర్‌లో పవర్‌ లిఫ్టింగ్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకున్న తొలి మహిళగా చరిత్ర సృష్టించిన ఆమె అతిక్లిష్టమైన బరువులను సైతం అవలీలగా ఎత్తుతోంది. తద్వారా వెయిట్‌ లిఫ్టింగ్‌లో మహిళలు రాణించలేరన్న అపోహను చెరిపేస్తూ నేటి తరం అమ్మాయిలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
meet-gqs-most-influential-young-indian-women-in-telugu

ఈ అమ్మాయిలంతా గేమ్‌ని మార్చేశారు... హీరోలయ్యారు!

ఫలానా రంగమని గిరిగీసుకోకుండా.. ఏ రంగంలోనైనా తమ ప్రతిభాపాటవాలతో దూసుకుపోతున్నారు అతివలు. మరికొందరైతే విభిన్న రంగాలను ఎంచుకొని తమలోని సృజనాత్మకతను చాటుతూ నలుగురికీ స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. అలాంటి వారినే ఎంపిక చేసి అత్యంత ప్రభావశీలురైన యువ భారతీయులుగా గుర్తించింది జీక్యూ ఇండియా. వినోదం, కళలు, వ్యాపారం.. తదితర రంగాల్లో చిన్న వయసులోనే ప్రతిభ చాటుతోన్న వారిని ఒక్కచోట చేర్చి ‘పీపుల్‌ లీడింగ్‌ ద ఛేంజ్‌’ పేరుతో విడుదల చేసిన ఈ జాబితాలో 25 మంది చోటు దక్కించుకున్నారు. వీరిలో బాలీవుడ్‌ నటి-నిర్మాత అనుష్కా శర్మతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన పలువురు మహిళలు కూడా స్థానం సంపాదించారు. మరి, వారెవరు? తమదైన ప్రతిభతో అందరినీ ఎలా ప్రభావితం చేశారో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
44-years-woman-in-mumbai-sets-new-record-by-beating-23-men-in-a-24-hour-stadium-run

పరుగే పరుగు... 23 మంది మగాళ్లూ అందుకోలేకపోయారు!

శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి వ్యాయామాలు ఎంత అవసరమో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పని లేదు. అందుకే వాటిని దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవడమే కాదు... వాటిపై ఉన్న మక్కువతో కొందరు ఫిట్‌నెస్‌ నిపుణులుగా కూడా మారుతుంటారు. ఈ క్రమంలోనే తమకొచ్చిన విద్యతో రికార్డులు సృష్టించాలని ఉవ్విళ్లూరుతుంటారు. సరిగ్గా ఇదే కోవకు చెందుతుంది 44 ఏళ్ల వయసున్న ప్రీతి లాలా. తాజాగా ముంబయిలో నిర్వహించిన 24 గంటల సుదీర్ఘ మారథాన్‌లో 23 మంది పురుషులతో పోటీ పడి గెలిచిందామె. ఒకటి కాదు... రెండు కాదు... ఏకంగా 193 కిలోమీటర్ల సుదీర్ఘ దూరం పరిగెత్తి మరీ ప్రీతి ఈ పోటీలో విజేతగా నిలవడం విశేషం. మరి నాలుగు పదుల వయసులోనూ జింకలా పరిగెత్తి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచిన ఈ సూపర్‌ రన్నర్‌ గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
jaipur-mayor-shows-the-ways-works-till-a-few-hours-before-delivering-her-baby

నొప్పులొచ్చే వరకు ఈ మేయరమ్మ డ్యూటీ మాత్రం మానలేదు!

నెలలు నిండుతున్న కొద్దీ అతి సుకుమారంగా తయారవుతుంటారు గర్భిణులు. కడుపులోని బిడ్డకు అసౌకర్యం కలుగుతుందేమోనన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కడికీ వెళ్లకుండా ఇంటిపట్టునే ఉండిపోతారు. కఠినమైన పనులకు దూరంగా ఉంటూ కుటుంబ సమక్షంలోనే ఉండి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. అలాంటిది ప్రజాసేవే పరమావధిగా భావించే ఓ మహిళ ప్రసవానికి కొన్ని గంటల ముందు వరకు కూడా అధికారిక బాధ్యతలు నిర్వర్తించింది. నిండు గర్భంతో ఉన్నప్పటికీ పొద్దుపోయేదాకా కార్యాలయంలోనే ఉన్న ఆమె... విధులన్నీ ముగించుకున్నాకే ఆస్పత్రికి వెళ్లి పండంటి బిడ్డను ప్రసవించింది.

Know More