scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¡ÊÖ.. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¯Ã ÅŒæXp¢ ©äŸ¿Õ.. ÊÊÕo ƪ½n¢ Í䮾ÕÂî..!

I didn't make any mistake... Try to understand me

“æX«Õ¢˜ä ÅçL®Ô ÅçL-§ŒÕE «§ŒÕ-®¾Õ©ð ŠÂ¹ ƦÇs-ªáÅî “æX«Õ©ð X¾œË¢Ÿî Æ«Ötªá. ÅŒÊE ’Ãœµ¿¢’à “æXNÕ¢-*¢C. ÅŒ¯ä ©ð¹¢ ÆÊÕ-¹עC.. ÆÅŒÊÖ ‚„çÕÊÕ ƒ†¾d-X¾-œÄfœ¿Õ. „ç៿šðx åXŸ¿l©Õ Âî¾h ¹®¾Õq-¦Õ-®¾Õq-«Õ¯Ão ÅŒªÃyÅŒ «Ö“ÅŒ¢ „ÃJ-Ÿ¿lJ “æX«ÕÂ¹× ƒ¢šðx „Ã@ÁÙx “U¯þ ®Ï’¹o©ü Â¹ØœÄ ƒÍÃaª½Õ. ƢŌ-©ð¯ä ŠÂ¹ *Êo ®¾¢X¶¾Õ-{Ê „ÃJ °N-Åïäo «Öêªa-®Ï¢C. ŠÂ¹-J-Âí-¹ª½Õ Ÿ¿Öª½-«Õ-§äÕu©Ç Íä®Ï¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‡«ªÃ Æ«Ötªá? \¢šÇ ¹Ÿ±¿? „ÃJ-Ÿ¿lª½Ö «ÕSx ¹L-¬ÇªÃ? åXŸ¿l© ‚Q-ªÃy-Ÿ¿¢Åî ŠÂ¹ˆ-{-§ŒÖuªÃ? Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ‚„çÕ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

girlslovestoryHR650-2.jpg

¯Ã æXª½Õ èðuA.. «ÖC ®¾ÖªÃu-æX{. ¯äÊÕ X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¡ÊÕ Æ¯ä ƦÇs-ªáE “æXNÕ¢-ÍÃÊÕ. ÅŒÊÖ «Ö ƒ¢šËÂË Ÿ¿’¹_-ªîx¯ä …¢šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹Ø ¯äÊ¢˜ä “¤Äº¢. ƒŸ¿lª½¢ ¹L-®Ï-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx «Ö{©ðx X¾œË¤òªá «ÖÂ¹× ®¾«Õ-§ŒÕ„äÕ ÅçL-æ®C Âß¿Õ. ƒ©Ç ªîV©Õ ’¹œË-*-¤ò-§ŒÖªá. ¯Ã X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A X¾K-¹~©Õ Â¹ØœÄ «áT-¬Çªá. ˜ã¯þh©ð «Õ¢* «Öª½Õˆ©Õ ®¾¢¤Ä-C¢ÍÃ. ŸÄ¢Åî «Ö æX骢šüq åXjÍŒ-Ÿ¿Õ-«Û© Â¢ ÊÊÕo å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿ¿Õ-©ðE «Ö «Ö«§ŒÕu „Ã@Áx ƒ¢šËÂË X¾¢XÏ¢-Íê½Õ. ¯äÊÕ Æ¹ˆœä ‹ Âéä-°©ð ƒ¢{-ªý©ð ÍäªÃÊÕ. ‡©Ç ÅçL-®Ï¢Ÿî \„çÖ ’ÃF ¯äÊÕ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿ¿Õ©ð …¢œ¿-’Ã¯ä «Ö “æX«Õ N†¾§ŒÕ¢ «Ö ƒ¢šðx „Ã@ÁxÂË ÅçL®Ï¤òªá¢C. D¢Åî ƹˆœ¿ åXŸ¿l ’휿« •J-T¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯äÊÕ Æ¹ˆœ¿ ©äÊÕ ÂæšËd åXŸ¿l-«Õ-ÊÕ-†¾ß©Õ.. «ÕSx ¨ ®¾«Õ®¾u ªÃ¹עœÄ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿¢œË Æ¢{Ö «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Â¹×, ¡ÊÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Â¹× Íç¤Äpª½Õ. ÆX¾p-šË-ŸÄÂà £¾Éªá’à ‚œ¿ÕÅŒÖ ¤Äœ¿ÕÅŒÖ ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×Êo ¯äÊÕ.. ’휿« ÅŒªÃyÅŒ ÍŒŸ¿Õ«Û OÕŸ¿ “¬ÁŸ¿l´ åX{d-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. ÍÃ©Ç ªîV©Õ Âéä-°ÂË Â¹ØœÄ „ç@Áx-©äŸ¿Õ. ¡ÊÕÅî ¤¶ò¯îx «ÖšÇxœä Æ«-ÂìÁ¢ Â¹ØœÄ ¯ÃÂ¹× ©ä¹-¤ò-ªá¢C. ƒ©Ç ªîV©Õ ¦µÇª½¢’à ’¹œË-*-¤ò-ÅŒÕÊo “¹«Õ¢©ð ‹ ªîV ÆÊÕ-ÂîE ®¾¢X¶¾Õ-{Ê «Ö ¹×{Õ¢-¦ÇEo ¹×C-æX-®Ï¢C. ÆŸä.. «Ö ¯ÃÊo «Õª½º¢! ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ ®¾ÖªÃu-æX{ «Íäa¬Ç.

girlslovestoryHR650-4.jpg

ÆX¾Ûpœä ÅçL-®Ï¢C.. ’¹ÅŒ ¯ç©©ð ¡ÊÕ „Ã@Áx Æ«Õt ’ê½Õ Â¹ØœÄ ¤ò§ŒÖ-ª½E! ŸÄ¢Åî ¯Ã ¦ÇŸµ¿ ƒ¢Âà 骚Ëd¢-X¾-ªá¢C. ¡ÊÕÊÕ ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ¹©-„Ã-©-E-XÏ¢-*¢C.. ‹ŸÄ-ªÃa-©-E-XÏ¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê X¾¢ÍÃ-§ŒÕ-B©ð åXŸ¿l©Õ «ÖšÇx-œ¿Õ-Âî-«-Ÿ¿lE ÍçXÏp¯Ã, ‚ «Ö{ÊÕ ÂÃæ®X¾Û X¾Â¹ˆÊ åXšËd ¡ÊÕÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä®Ï ƹˆ-œËÂË Âî¾h Ÿ¿Öª½¢©ð …Êo ¤Äª½ÕˆÂË ª½«ÕtE Íç¤Äp. ’휿« ÅŒªÃyÅŒ ƒŸ¿lª½¢ ÅíL-²ÄJ ¹L-®Ï¢C ÆX¾Ûpœä! ƹˆœ¿ ƒŸ¿lª½¢ ÍéÇ-æ®X¾Û «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ׯÃo¢.. ÆÅŒE «Ö{©ðx ¯Ã¹×, ¯Ã «Ö{©ðx ÆÅŒ-EÂË „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ ŠÂ¹-J-¯í-¹ª½¢ ‡¢ÅŒ NÕ®¾q-«Û-ÅŒÕ-¯Ão„çÖ Æª½n-«Õ-§äÕu©Ç ÍçX¾Ûp-¹ׯÃo¢. ÂÃF \¢ ©Ç¦µ¼¢.. «Ö ƒŸ¿lJ “æX«Õ «©äx ¹ŸÄ ƒ¢šðx ’휿« •J-T¢C. «ÕSx ‚ ’휿-«ÊÕ åXŸ¿lC Í䧌՜¿¢ «ÖÂ¹× ƒ†¾d¢ ©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ÂÃæ®X¾Û «ÖšÇx-œ¿Õ-ÂíE ƒŸ¿lª½¢ ƹˆœË ÊÕ¢* ‡«J ŸÄJÊ „Ã@ÁÙx „çRx-¤ò§ŒÖ¢.

[[[[[[

«Õªî-„çjX¾Û ¯ÃÊo ÍŒE-¤ò§äÕ ®¾JÂË ƒ¢šË X¾J-®ÏnA Æ’¹-«Õu-’î-ÍŒ-ª½¢’à Ō§ŒÖ-éªj¢C. D¢Åî «Ö«Õ§ŒÕu.. ÊÊÕo, Æ«Öt „Ã@ÁxÊÕ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦ÇŸþ B®¾Õ-éÂ-@Çxª½Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ «ÕSx Âéä-°ÂË „ç@Áxœ¿¢ „ç៿-©Õ-åXšÇd. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. „çáÊo ®¾ÖªÃu-æX{ „çRx-Ê-X¾Ûpœ¿Õ «ÕSx ¡ÊÕÊÕ Â¹L-¬ÇÊÕ Â¹ŸÄ..! ‚ èÇcX¾-Âéä X¾Ÿä X¾Ÿä ¯Ã «ÕC©ð „çÕŸ¿-©-²Ä-’êá. Æ¢Ÿ¿Õê ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ¡ÊÕÅî ¤¶ò¯îx «ÖšÇx-œä-ŸÄEo. Âí¯Ão-@ÁxÂ¹× ƒ¢{ªý Â¹ØœÄ X¾Üª½h-«-œ¿¢Åî Æ«Öt-„Ã-@ÁxÅî ¹L®Ï AJT ®¾ÖªÃu-æX{ «Íäa¬Ç. ÆX¾Ûpœ¿Õ «Ö “æX«Õ ’¹ÕJ¢* Æ«Öt-„Ã@ÁÙx, «Ö«Õ§ŒÕu „Ã@ÁxÅî «ÖšÇxœÄ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× „Ã@ÁÙx Âî¾h «á¢Ÿ¿ÖÐ-„ç-ÊÂà ‚©ð-*¢-*¯Ã *«-JÂË ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ{Õ ¡ÊÕ „Ã@Áx ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Ö «Ö åXRxÂË ‹ê ƯÃoª½Õ. D¢Åî ƒŸ¿lª½¢ ‡TJ ’¹¢Åä-®Ï-ʢŌ X¾E-Íä¬Ç¢. ƪáÅä „Ã@ÁÙx «Ö ƒŸ¿l-JÂÌ ŠÂ¹ ¹¢œË-†¾¯þ åXšÇdª½Õ. ÆŸä¢-{¢˜ä.. '“X¾®¾ÕhÅŒ¢ OÕJ-Ÿ¿lª½Ö ͌¹ˆ’à ͌Ÿ¿Õ-«Û-ÂË.. OÕ ÍŒŸ¿Õ«Û X¾ÜéªkhÊ ÅŒªÃyÅŒ, OÕª½Õ OÕ …Ÿîu-’éðx ®Ïnª½-X¾-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ „äÕ„äÕ OÕ åXRx X¶¾ÕÊ¢’à •J-XϲÄh¢..Ñ ÆE «ÖÅî ŠX¾p¢Ÿ¿¢ Íäªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾êª-Ê¢{Ö.. ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾-X¾œÄf¢ ¯äÊÕ, ¡ÊÕ.

girlslovestoryHR650-3.jpg

ÆŸä ®¾¢Åî-†¾¢Åî ®¾ÖªÃu-æX-{-©ðE ‹ Âéä-°©ð œË“U©ð èǪá-ʧŒÖu. ÆX¾p-šËê ¡ÊÕ Æ¹ˆœË ‹ ƒ¢>-F-J¢’û ¹@Ç-¬Ç-©©ð H˜ãÂú ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ. O©Õ-*-Âˈ-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx ƒŸ¿lª½¢ ¹L®Ï «ÖšÇx-œ¿Õ-¹×-¯ä-„Ã@Áx¢. ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö Æ©Ç ®ÏE-«Ö-©Â¹×, †ÏÂÃ-ª½xÂ¹× Â¹ØœÄ „ç@ìx-„Ã@Áx¢. Æ©Ç X¶¾®ýd ƒ§ŒÕªý ֮͌¾Õh¢-œ¿-’Ã¯ä ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. ƒÂ¹ ¯äÊÕ éª¢œî \œÄC©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-{dœ¿¢, Ÿµ¿ÊÕ†ý «Ö «ÕŸµ¿u-©ðÂË ‡¢“šÌ ƒ«yœ¿¢ 骢œ¿Ö ŠÂ¹ˆ-²Äêª •J-T-¤ò-§ŒÖªá. ƒ¢ÅŒÂÌ Ÿµ¿ÊÕ†ý ‡«ªî OÕÂ¹× ÍçX¾p-©äŸ¿Õ ¹Ÿ¿Ö! ÅŒÊÕ ¯Ã œË“U ÂÃx®ý-„äÕšü. ƪáÅä «Ö ƒŸ¿lJ “¦Ç¢<©Õ „䪽Õ. ‹ ªîV ®¾œç-¯þ’à ¯Ã Ÿ¿’¹_JÂí*a 'EÊÕo “æXNÕ-®¾Õh¯ÃoÑ ÆE Íç¤Äpœ¿Õ. '¯äÊÕ ¡ÊÕ Æ¯ä ƦÇs-ªáE “æXNÕ-®¾Õh¯Ão.. ÅŒÊÖ ÊÊÕo “æXNÕ-®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ.. «Ö “æX«ÕÂ¹× «Ö ƒ¢šðx „Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ ‚„çÖŸ¿¢ ÅçL-¤Äª½Õ. ‰§ŒÖ„þÕ ²ÄK!Ñ ÆE Íç¤Äp. 'EÊÕo ¡ÊÕ Â¹¢˜ä ¦Ç’à ֮͌¾Õ-¹עšÇ.. ÊÊÕo “æXNÕ¢ÍŒÕ XÔxèüÑ ÆE ¯Ã „ç¢{ X¾œä-„Ãœ¿Õ.. ÊÊÕo N®Ï-T¢-Íä-„Ãœ¿Õ. ¯ÃÂ¹× ‹XϹ ÊP¢-ÍäC. Æ¢Ÿ¿Õê Ÿµ¿ÊÕ†ý ƒ©Ç N®Ï-T-®¾Õh-¯Ão-œ¿¢{Ö ¡ÊÕÂ¹× Íç¤Äp.

[[[[[[

ÂÃF Ÿµ¿ÊÕ†ý N†¾§ŒÕ¢ ÍçæXp ®¾JÂË, ÆX¾p-šË-«-ª½Â¹× ¯ÃÅî ‡¢Åî ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à «ÖšÇx-œËÊ ¡ÊÕ «áÈ¢©ð, ÆÅŒE “X¾«-ª½h-Ê©ð ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à «Öª½Õp ’¹«Õ-E¢ÍÃ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Ÿ¿®¾ªÃ 宩-«Û-©-¹E «ÕSx å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ðE «Ö «Ö«Õ§ŒÕu „ÃRx¢-šËÂË „ç@Çx. ƹˆœË ÊÕ¢* ÅŒª½ÍŒÖ ¡ÊÕÅî ¤¶ò¯îx «ÖšÇx-œä-ŸÄEo. ƪá¯Ã ÆÅŒÊÕ Æ¢ÅŒ-¹×-«á¢-Ÿ¿ÕÊo¢ÅŒ “X¶Ô’à ¯ÃÅî «ÖšÇx-œä-„Ãœ¿Õ Âß¿Õ. åXj’à «Ö ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u©ð X¾Ÿä X¾Ÿä Ÿµ¿ÊÕ†ý “X¾²Äh-«Ê ÅçÍäa-„Ãœ¿Õ. F «Ö° “XϧŒáœ¿Õ Æ¢{Ö ®¾¢¦ð-Cµ¢-Íä-„Ãœ¿Õ. ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿-E-XÏ¢-ÍäC. ƪá¯Ã ®¾êª.. ÂíEo ªîV© ÅŒªÃyÅŒ ÅŒ¯ä ÆFo «ÕJa-¤òªá X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ®¾ª½Õl-¹ע-šÇ-ªá©ä ÆE ¯Ã «ÕÊ®¾ÕÂË ¯ä¯ä ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ÍçX¾Ûp-¹×-¯ä-ŸÄEo.

girlslovestoryHR650-1.jpg

‡Eo ªîV©Õ ’¹œË-*¯Ã ¡ÊÕ “X¾«-ª½h-Ê©ð «Öª½Õp ¹E-XÏ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ÊÊÕo ‡¢Åî “æX«Õ’Ã, ‚¤Äu-§ŒÕ¢’à ֮͌¾Õ-¹ׯä ÅŒÊÕ.. Ÿµ¿ÊÕ†ý N†¾§ŒÕ¢ ¯äÊÕ ‡X¾Ûpœ¿Õ ÅŒÊÅî Íç¤Äp¯î ÆX¾p-{Õo¢* ¯Ã X¾{x Eª½x-¹~u¢’à «ÖšÇx-œ¿œ¿¢, Æ©-¹~u¢’à “X¾«-Jh¢-ÍŒœ¿¢ «¢šËN Íäæ®-„Ãœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ¯ÃÂ¹× \œ¿Õ-¤ñ-Íäa-æ®C. ÅŒÊ «©x «Ö ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u Ÿ¿Öª½¢ åXª½Õ-’¹Õ-Åî¢-Ÿ¿E ’¹«Õ-E¢-*Ê Ÿµ¿ÊÕ†ý ÅÃÊÕ å®jœçj-¤ò-«-œÄ-EÂË œËå®j-œ¿-§ŒÖuœ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¡ÊÕÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä®Ï.. '¯Ã¹×, èðuAÂË ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¯ä¯ä ÅŒÊ „ç¢{ X¾œÄf.. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ÅŒÊ ÅŒæXp¢ ©äŸ¿Õ..Ñ ÆE ‡¢ÅŒ ÊÍŒa-èã-XÏp¯Ã ¡ÊÕ “X¾«-ª½h-Ê©ð «Ö“ÅŒ¢ ‡©Ç¢šË «Öª½Õp ¹E-XÏ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. ‚ ¦ÇŸµ¿-©ð¯ä œË“U X¾Üª½h-ªá¢C.

[[[[[[

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¯äÊÕ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð¯ä …¢{Õ¯Ão. ¡ÊÕ «Ö{-©Åî Í䮾ÕhÊo šÇª½a-ªýÊÕ ¦µ¼J¢-ÍŒ-©ä¹ ÆÅŒE ¤¶ò¯þ ¯ç¢¦-ªýÊÕ ¦ÇxÂú Íä¬Ç. ƪá¯Ã ƒX¾p-šËÂÌ ÅŒÊ¯ä «ÕÊ-®¾Öp´-Jh’à ƒ†¾d-X¾-œ¿Õ-ŌկÃo. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ¯äÊÕ E•¢’à “æXNÕ¢-*¢C, «ÕÊ-®Ï-*a¢C ÆÅŒ-Eê ÂæšËd. ¡ÊÕ ¯äÊÕ FÂ¹× ŠÂ¹ˆ˜ä Íç¤Äp-©-ÊÕ-¹ע-{Õ¯Ão.. 'ŠÂ¹ˆ-¦Çsªá «ÕE-Ÿ¿lJ «ÕŸµ¿u-©ðÂË «*a-ʢŌ «Ö“ÅÃÊ ÊÕ«Ûy ÅŒX¾p¢Åà ¯ÃŸä ÆÊo-{Õx’à «ÖšÇx-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão«Û. ÆC ¹ª½Âúd Âß¿Õ. ¯Ã «ÕÊ®¾Õ E¢œÄ ÊÕ„äy …¯Ão«Û. F «ÕÊ®¾Õ «Öª½Õa-ÂíE, ÊÊÕo ‡X¾Ûpœ¿Õ ƪ½n¢ Í䮾Õ-¹עšÇ„î, «ÕSx ‡X¾Ûp-œç-X¾Ûpœ¿Õ ¯Ã Ÿ¿’¹_-JÂË AJ-’í-²Äh„î ÆE „äªá-¹-@ÁxÅî ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-®¾Õh¯Ão.. ÊÕ«Ûy ‡X¾Ûp-œçjÅä «áÊÕ-X¾šË ¡ÊÕ©Ç ¯Ã «ÕÊ-®¾ÕÊÕ Æª½n¢ Í䮾Õ-ÂíE AJT “æX«ÕÅî ¯Ã Ÿ¿’¹_-JÂË «²Äh„î ÆX¾Ûpœä «ÕÊ¢ åXRx Í䮾Õ-¹עŸÄ¢.. ÆX¾p-šË-ŸÄÂà F Â¢, F “æX«Õ Â¢ „ä*-ÍŒÖ-®¾Õh¢šÇ.. ‰ ©«Üu..!Ñ

ƒ{Õx, 
“æX«ÕÅî F èðuA.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
a-woman-is-in-dilemma-about-her-mother-and-lover-help-her!
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
heart-touching-story-of-mother-on-mothers-day
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
teenage-sisters-disguise-as-barbers
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara