scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

ƒ¢{-éªošü «*aÊ ÂíÅŒh©ð ¯Ã ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã©Õ ƒO..!

World before websites according to me

“X¾®¾ÕhÅŒ X¾J-®Ïn-Ōթðx “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à ŠÂ¹ˆ ENÕ†¾¢ ƒ¢{-éªošü X¾E-Íä-§ŒÕ-¹-¤òÅä \¢ •ª½Õ-’¹Õ-ŌբŸî Åç©Õ²Ä..? ŸÄŸÄX¾Û 500Âî{x „Ãu¤Äª½ ʆ¾d¢ „ÚË-©Õx-ŌբC. 1500 Âî{x ª½Ö¤Ä-§ŒÕ© ©Ç„Ã-Ÿä-O©Õ ‚T-¤ò-Åêá..! Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚ ENÕ†¾¢ „ç©Õx-„çÅäh 宪ýa©Â¹× ©ã¹ˆ ¹{dœ¿¢ Â¹ØœÄ Â¹†¾d„äÕ.. ¨ ©ã¹ˆ-©Fo ‡©Ç …¯Ão «ÕÊÂ¹× «Ö“ÅŒ¢ ‚ ENÕ†¾¢ “X¾X¾¢-ÍŒ„äÕ ®¾h¢Gµ¢-*-¤ò-ŌբC. „çÕ©-¹׫’à …Êo¢-ÅŒ-æ®X¾Ü ‚¯þ-©ãj-¯þ©ð …¢œ¿œ¿¢ ƒX¾Ûpœ¿Õ ®¾ª½y-²Ä-ŸµÄ-ª½-º-„çÕiÊ N†¾§ŒÕ¢ «Õʹ×. ƒÂ¹ Eª½¢-ÅŒª½¢ ͵Úˢ-’û©ð …¢œä„ê½Õ, ª½Â¹-ª½-Âé „ç¦ü-å®j-{x©ð ’¹œË-æX-„ê½Õ ƒ„äO ©ä¹עœÄ ¹~º-„çÕi¯Ã …¢œ¿-©äª½Õ.. ÂÃF Æ®¾©Õ „ç¦ü-å®jšü ƯäC ©äE Â颩ð “X¾X¾¢ÍŒ¢ ‡©Ç …¢œäŸî «Ü£ÏǢ͌-’¹-©ªÃ..? «ÕÊ «Ü£¾ÇÂ¹× Æ¢Ÿ¿Ÿ¿Õ ¹Ÿ¿Ö..! Æ¢Ÿ¿Õê ‚ N¬ì-³Ä-©ÊÕ «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-ÅŒª½¢ „ÃJ «Ö{©ðx¯ä Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢.

worldbeforeweb650-4.jpg

1970 “¤Ä¢ÅŒ¢©ð …ÊoÅŒ NŸ¿u Â¢ ƒ{-MÂË „çRx, ÂË¢Ÿ¿-˜ä-œÄC ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Ç-EÂË AJT «ÍÃaª½Õ ¬Çu«Õ©Ç «ª½-Ÿ¿-ªÃV.www ‚N-ª½s´-N¢* «âœ¿Õ Ÿ¿¬Ç-¦Çl©Õ ÂÄí-®¾ÕhÊo ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð.. ƒ¢{-éªošü ‚N-ª½s´-N¢-*Ê ÅíL-¯Ã@Áx©ð, «ª½©üf „çjœþ „ç¦ü “¤Äª½¢¦µ¼¢ ÅŒªÃyÅŒ •J-TÊ «Öª½Õp© ’¹ÕJ¢*Ê N¬ì-³Ä©Õ ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..

ꪜ˧çÖ ÍµÃÊ@ÁÙx ª½£¾Ç®¾u¢’Ã..

ƒC ŸÄŸÄX¾Û 50\@Áx ÂË¢Ÿ¿šË «Ö{.. ÆX¾pšðx å®j¢šË®¾Õd©Õ ¹¢X¾Üu-{ª½x ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄÊ¢åXj Íäæ® X¾J¬ðŸµ¿-Ê©Õ, ÂíÅŒh “X¾§çÖ-’éÕ.. “åX¶¢Íý X¾“A-¹©ðx, šÌO©ðx ÅŒª½ÍŒÖ «ÍäaN. ƒMx-’¹-©ü’à ƒª½„çjÂË åXj’à šÌO ͵ÃÊ@ÁÙx, «¢Ÿ¿Â¹× åXj’à ꪜ˧çÖ ÍµÃÊ@ÁÙx …¢œäN.. ƒ{-M©ð ªÃ§ýÕ ÍµÃÊ©ü ŠÂ¹˜ä ÆX¾p-šËÂË ÆX¶Ô-†Ï-§ŒÕ©ü. Âê½ÖdÊÕx, ÊÖu®ý, ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö œÄ¹×u-„çÕ¢-{-K©Õ “X¾²Ä-ª½-«Õ-§äÕuN. ƒX¾p-šËÅî ¤òLæ®h œç¦µãjs©ðx ƒ¢{-éªošü NE-§çÖ’¹¢ N¢ÅŒ’à …¢œí-Íäa„çÖ..! ÆX¾Ûpœ¿Õ ‚ªÃp-¯çšü ÆE XÏLÍä „Ã@Áx¢. ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ-«-«Õ¢C ‚ªÃp-¯çšü NE-§çÖ-T¢-Íê½Õ. “X¾ŸµÄ-Ê¢’à ¦µ¼“Ÿ¿ÅìÇÈ, §ŒâE-«-JqšÌ©ðx „Ãœä-„ê½Õ.

worldbeforeweb650-2.jpg

„äÕ«â ͵Úˢ’û Íä¬Ç¢..

1984ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢{-éªošü “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h-«Õ-ªá¢C. ‚ªî-V©ðx ÆC ÍÃ©Ç Èª½ÕaÅî ¹؜ËÊ N†¾§ŒÕ¢.. ¹¢X¾Üu{ªýÅî ¤Ä{Õ ¤¶ò¯þ ¹¯ç¹¥¯þ Â¹ØœÄ ÅŒX¾p-E-®¾J. ®¾¢«-ÅŒq-ªÃ-EÂË 190 §Œâªî©Õ ÍçLx¢Íâ. ŠÂ¹ N†¾-§ŒÕ¢åXj ÍŒJa¢Íé-ÊÕ-Â¹×¯ä „Ã@ÁÙx ‚ “’¹ÖX¾Û-©ðÂË „ç@ìh.. „䪽Õ-„äª½Õ Ÿä¬Ç-©Â¹× Íç¢CÊ „Ã@ÁÙx ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖEo ƹˆœ¿ X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯ä„ê½Õ.. X¶¾Ûšü-¦Ç©ü ’¹ÕJ¢*, ªÃ•-ÂÌ-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* «ÖšÇx-œ¿Õ-Â¹×¯ä „Ãª½Õ. ¹N-ÅŒ©Õ X¾¢æX-„ê½Õ. ¹×ÂË¢’û šËXýq ƒÍäa “’¹ÖX¾Û©Õ, Æœ¿©üd N†¾-§ŒÖ©Õ «ÖšÇxœ¿ÕÂ¹×¯ä “’¹ÖX¾Û©Õ Â¹ØœÄ …¢œäN. ‡Ê-¦µãj© *«ªîx ‚©üd.å®Âúq, ‚©üd.-“œ¿’ûq Âîœþ©Õ Eæ†-Cµ¢-Íê½Õ. šÌ¯ä-•ª½Õx „ÚËÂÌ “X¾ÅÃu-«Öo-§ŒÖ©Õ „çÅŒÕ-¹׈-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä \C «ÖšÇx-œÄ-©¯Ão “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ ÂîœË¢’û •ÅŒ Í䧌ÖLq «ÍäaC. ‡“ª½ª½Õx ¹E-åXšËd ®¾J-Íä-®¾Õ-Âî-œÄEÂË ÍÃ©Ç ®¾«Õ§ŒÕ¢ X¾˜ädC. ‡X¾Ûpœî ŠÂ¹-²ÄJ ®¾ª½-ŸÄ’à ¹¢X¾Üu-{ª½Õ «á¢Ÿ¿Õ ¹ت½Õa¯ä ¯Ã©Ç¢-šË-„Ã-@ÁxÂ¹× ƒC ÍÃ©Ç *ªÃÂ¹× ÅçXÏp¢-ÍäC.

šË¢ ¦ãª½oªýq M «ÖÂ¹× £ÔǪî..!

1991©ð «ª½©üf „çjœþ „ç¦ü ®¾¢ÍŒ-©Ê¢ ®¾%†Ïd¢-*¢C. Oթ𠇢Ō-«Õ¢-CÂË Åç©Õ²ò ÂÃF.. „ç¦üE ¹E-åX-šËdÊ šË¢ ¦ãª½oªýq M æXª½Õ ÆX¾pšðx ƒ¢{-éªošü „ÃœËÊ „Ã骫ª½Ö «ÕJa-¤òª½Õ. 骢œä@Áx ÂË¢Ÿ¿{ ‚§ŒÕÊÂ¹× ¯î¦ã©ü ¦£¾Ý-«ÕA Â¹ØœÄ «*a¢C. 1992©ð 宪ýo „ç¦ü-å®jšüÅî «ÖÂ¹× X¾J-ÍŒ§ŒÕ„çÕi¢C. ÆX¾pšË «ª½Â¹Ø Æ®¾h-«u-®¾h¢’Ã, ¹†¾d-„çÕiÊ Âîœþ ¹«Ö¢-œþ-©Åî …Êo ƒ¢{-éªošü «u«®¾n ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. 1995 ÊÕ¢* ÂíÅŒh ÂíÅŒh „ç¦ü-å®j-šü©Õ X¾Û{Õd-Âí-ÍÃaªá. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯Ã©Õ-é’j-Ÿä-@ÁxÂ¹× ’¹Ö’¹Õ©ü «*a¢C. ƒÂ¹ ÅŒªÃyÅŒ •J-T-ÊŸ¿¢Åà ƢŸ¿-JÂÌ ÅçL-®Ï¢Ÿä.

worldbeforeweb650-3.jpg

«ÖÊ« ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ ƒª½Õ-¹×Ê X¾œÄfªá..!

¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Á¢©ð ƒ¢{-éªošü «©x «ÖÊ« ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ Ÿç¦s-A¢-{Õ-¯Ãoªá. ¯äÊÕ «%Ah NŸÄu å®jÂÃ-©>®¾ÕdÊÕ. ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Ç-EÂË «*aÊ ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢©ð ¯Ã ¦¢Ÿµ¿Õ-NÕ-“ÅŒÕ-©-©ð¯ä ‡¢Åî«Õ¢C *Êo XÏ©x© Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* «ÕŸµ¿u «§ŒÕ-®¾Õˆ© «ª½Â¹× „ÃJ ®¾«Õ-®¾u©Õ ¯ÃÅî X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ŸÄŸÄX¾Û’à ƢŸ¿ª½Ö ƒ¢{-éªo-šüÂ¹× ¦ÇE-®¾-©ãjÊ „Ãêª. ‡Â¹ˆœî …Êo „ÃJÅî «ÖšÇxœä …ÅÃq-£¾Ç¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ’à …Êo ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©ÊÕ «ÕJa-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¹«âu-E-êÂ-†¾¯þ ’ÃuXý «©x œË“åX-†¾¯þ åXª½Õ-’¹Õ-Åî¢C. ŸÄE«©x \Ÿî ŠÂ¹ ê’„þÕÂî, §ŒÖXýÂî ÆœËÂúd Æ«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Âî¾h ÅçL-®ÏÊ åXŸ¿l-„Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ J©Ç-êÂq-†¾¯þ Â¢ §ŒÖXý-©¯ä …X¾-§çÖ-T-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

宩-§äÕšË F@Áx ÍŒX¾Ûp-œ¿ÕE ƒ¢{-éªošü ŸÄyªÃ NÊ-’¹-©-’¹œ¿¢ ’íX¾p ÆGµ-«%-Cl´ÂË ®¾¢êÂ-ÅŒ„äÕ.. Âß¿-ÊÊÕ.. ÂÃF “X¾ÅŒu-¹~¢’à “X¾Â¹%-AE ‚²Äy-C¢Íä ÆÊÕ-¦µ¼ÖA «á¢Ÿ¿Õ ¨ ¹%“A«Õ„çÕiÊ ®¾¢UÅÃ©Õ \¤ÄšË..? ƒ¢{-éªo-šü©ð ÆEo Æ¢¬Ç-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ¤Äª¸Ã©Ö …¯Ãoªá. Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÍŒŸ¿Õ«Û Æ¢Ÿä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ƒC ’íX¾p «Öª½_„äÕ.. ÂÃF Ÿç¦s-A¢-{ÕÊo ’¹Õª½Õ P†¾u ®¾¢¦¢-ŸµÄ© «Ö˜ä-NÕšË? ’¹Õª½Õ«Û ÍçæXp ¤Äª¸½„äÕ Âß¿Õ „ÃJ Êœ¿-«œË¹ Â¹ØœÄ P†¾ßu-©ÂË ‡¯îo-¤Ä-ª¸Ã©Õ ¯äJp-®¾Õh¢C. „ÃJ „ÃÅŒq©u¢ ‡¢Åî “æXª½-º-E-®¾Õh¢C. ƒ«Fo ¯äœ¿Õ ¹ª½Õ«§ŒÖuªá. ¤Ä¬ÇaÅŒu Ÿä¬Ç©Õ «ÕÊ Â¹×{Õ¢¦ «u«-®¾nÊÕ Æ¦Õs-ª½¢’à ֮͌¾Õh¢˜ä.. «ÕÊ-NÕ©Ç „çá¦ãj-@Áx©ð ¹ت½Õ-¹×-¤ò-ŌկÃo¢. ÂÃF ¨ ÅŒª½¢ OÕŸ¿ ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç Ê«Õt¹¢, ’õª½«¢ …¯Ãoªá. “X¾A N†¾-§ŒÖFo Eª½s´-§ŒÕ¢’à E©-Dæ® OÕª½Õ.. OÕ ‚ÅŒt ²ÄÂË~E “X¾Po¢-ÍŒÕ-Âî-©äªÃ..? ÅŒX¾p-¹עœÄ ‚ªîV «®¾Õh¢C. ²Ä«Ö->¹ °N-ÅÃ-EÂË, “X¾Â¹%AÂË ƒ„Ãy-LqÊ “¤Ä«á‘ÇuEo ‡X¾p-šË-éÂj¯Ã OÕ Æ¢ÅŒ{ OÕêª Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-šÇ-ª½E ¯äÊÕ ‚P-®¾Õh¯Ão.

ƒ{Õx
¬Çu«Õ©Ç «ª½-Ÿ¿-ªÃV

www ‚N-ªÃs´«¢ ‡©Ç •J-T¢-Ÿ¿¢˜ä..?
worldbeforeweb650-5.jpg
A„çÖA èǯþ ¦ãª½oªýq M 1955 W¯þ 8Ê ©¢œ¿-¯þ©ð •Et¢-Íê½Õ. ‚§ŒÕÊ ÅŒLxŸ¿¢“œ¿Õ©Õ „äÕK M «Ûœþq Ð Âïþ„ä ¦ãª½oªýq M „çá{d-„çá-Ÿ¿šË ¹«Õ-J¥-§ŒÕ©ü ¹¢X¾Üu-{ªý åX¶“ªÃ¢šÌ «ÖªýˆÅî X¾E-Íä-¬Çª½Õ. ²òŸ¿-ª½Õœ¿Õ „çÕiÂú “U¯þ £¾Ç÷èü ’Ãuå®®ý EX¾Û-ºÕœ¿Õ. ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-L-Ÿ¿lª½Ö ¹¢X¾Üu-{ªý ‚X¾-êª-{ª½Õx Â뜿¢ «©x *Êo «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ‡©-ÂÃZEÂúqåXj ‚®¾ÂËh ¹L-T¢C. 1976©ð ‚Âúq-X¶¾ªýf N¬Áy-N-ŸÄu-©-§ŒÕ¢©ð X¶Ï>Âúq œË“U X¾ÜJh Íä¬Çª½Õ. §ŒâE-«-Jq-šÌ©ð ÍŒC„ä ªîV-©ðx¯ä ‚§ŒÕÊ ¤ÄÅŒ šÌO 定üÅî ¹¢X¾Üu-{ªý ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä®Ï Æ¢Ÿ¿Ko ‚¬Áu-ª½u-X¾-J-Íê½Õ.
šË¢ ¦ãª½oªý 1978 «ª½Â¹× åXx®Ôq Æ¯ä ˜ãM-¹-«âu-E-êÂ-†¾¯þq ¹¢åX-F©ð “XÏ¢{-ª½xÂ¹× ˜ãjXý 定Ëd¢’û ²ÄX¶ýd-„äªý ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä¬Çª½Õ. ÅŒªÃyÅŒ 1980 «ª½Â¹× §Œâªî-XÏ-§ŒÕ¯þ ÊÖuÂËx-§ŒÕªý K宪ýa ‚ª½_-¯çj-èä-†¾¯þCERN(宪ýo)©ð ƒ¢œË-åX¢-œç¢šü Ââ“šÇ-¹dªý’à X¾E-Íä-¬Çª½Õ.

www ÂË X¾Û¯ÃC ƒ©Ç...
worldbeforeweb650-1.jpg
èãF-„éð …Êo Â颩ð¯ä šË¢.. å£jÇX¾-ªý˜ãÂúdq NŸµÄ¯ÃEo “X¾„ä-¬Á-åX-œ¿ÕÅŒÖ ENQUIRE “¤Äèã-ÂúdÊÕ “X¾A-¤Ä-C¢-Íê½Õ. ÅÃÊÕ *Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÍŒC-NÊ NÂîd-J-§ŒÕ¯þ JX¶¾éª¯þq X¾Û®¾hÂé ‚ŸµÄ-ª½¢’à ¨ “¤ÄèãÂúd EJt¢-*-Ê{Õx šË¢ Íç¤Äpª½Õ. ÆX¾p-šË-«-ª½Â¹Ø ®¾«Ö-ÍÃ-ªÃEo ŠÂ¹-ÍîšË ÊÕ¢* «Õªí¹ ÍîšËÂË Í䪽a-œÄ-EÂË ¤¶ÄuÂúq-©¯ä …X¾-§çÖ-T¢Íä „Ãª½Õ. ƒ¢{-éªošü ¹«âu-E-êÂ-†¾¯þ©Õ Æ®¾p†¾d¢’à …¢œäN. ¨ ®¾«Õ-®¾uÂ¹× X¾J-³Äˆ-ª½¢’à “X¾X¾¢-ÍŒ¢-©ðE ¹¢X¾Üu-{-ª½x-EošËF ÆÊÕ-®¾¢ŸµÄÊ¢ Í䧌Õ-œ¿„äÕ ©Â¹~u¢’à šË¢ å£jÇX¾-ªý-˜ãÂúdq NŸµÄ-¯ÃEo “X¾A-¤Ä-C¢-Íê½Õ.

1980©ð šË¢ 宪ýo ÊÕ¢* 宩«Û B®¾Õ-¹×E, «âœä@Áx ¤Ä{Õ èǯþ X¾Ü©ä ƒ„äÕèü ¹¢X¾Üu-{ªý ®Ï®¾d„þÕq ¹¢åXF©ð ˜ãÂËo-¹©ü N¦µÇ’ÃEo ÊœË-XÏ¢-Íê½Õ. 1984©ð «ÕSx ƒ¢{-ªýo’à 宪ýo©ð Íäêª-¯Ã-šËÂË ‚ ®¾¢®¾n œäšÇ ¯çšü-«-ªýˆ©ð Æ“’¹-’ÃNÕ’Ã ‡C-T¢C. ÆX¾p-šË-«-ª½Â¹Ø ˜ãÂËo-¹©ü N¦µÇ-’¹¢©ð X¾E-Íä-®ÏÊ ÆÊÕ-¦µ¼«¢ šË¢ ¦ãª½o-ªýÂ¹× Â¹L-²ñ-*a¢C. 1989©ð ÅŒÊ å£jÇX¾-ªý-˜ãÂúdq NŸµÄ-¯ÃEo ƒ¢{-éªo-šüÅî ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄ-E¢-ÍéE šË¢ ÆGµ-“¤Ä§ŒÕ X¾œÄfª½Õ. ÅŒÊENQUIRE “¤Äèã¹×d ©ðE Æ¢¬Ç©ÊÕ ‚ŸµÄª½¢’à Í䮾Õ-¹×E 1989 «ÖJa©ð '«ª½©üf „çjœþ „ç¦üÑ Æ¯ä „ç៿šË “X¾A-¤Ä-Ÿ¿Ê ®¾«Õ-Jp¢Íê½Õ. DEÂË «ÕJEo Æ¢¬Ç-©ÊÕ •ÅŒ-Íä®Ï, 1990 „äÕ©ðInformation Management: A Proposal Ưä 骢œî “X¾A-¤Ä-Ÿ¿-ÊÊÕ ®¾«Õ-Jp¢Íê½Õ. 1990 œË客-¦ªý ¹©Çx ‚§ŒÕÊ ÅŒÊ '¯çÂúdqÑ Â¹¢X¾Üu-{-ªý©ð «ª½©üf „çjœþ „ç¦üE Âê½u-ª½Ö-X¾¢-©ðÂË B®¾Õ-¹×-«-ÍÃaª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð info.cern.ch Æ¯ä „çá{d-„çá-Ÿ¿šË „ç¦ü-å®jšü «¢Ÿ¿ «Õ¢C N>-{-ª½xÅî „ç៿©ãj.. ÅŒªÃyÅŒ „ä© ®¾¢Èu©ð åXª½Õ-’¹ÕÅŒÖ «*a¢C. ƒ„Ã@Á “X¾X¾¢ÍŒ •¯Ã-¦µÇ©ð ®¾’¹¢ ƒ¢{-éªo-šüÊÕ, „ç¦ü-å®j-šü-©ÊÕ NE-§çÖ-T-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

šË¢ ¦ãª½oªýq M “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‚Âúq-X¶¾ªýf, ²ùÅý §ŒÖ¢X¾d¯þ åXx®Ôq §ŒâE-«-Jq-šÌ-©ðE «ª½©üf „çjœþ „ç¦ü ¹¯Ãq-Jd-§ŒÕ¢©ð ¹¢X¾Üu-{ªý å®j¯þq N¦µÇ-’Ã-EÂË œçjéª-¹d-ªý’Ã, “¤ñåX¶-®¾-ªý’à X¾E-Íä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ¢{-éªo-šüÅî “X¾X¾¢-ÍÃEo ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄ-E¢-*Ê ‚§ŒÕÊ Â¹%†ÏÂË ’¹ÕJh¢-X¾Û’à ¯î¦ã©üÅî ¤Ä{Õ ‡¯îo X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃ©Õ ‚§ŒÕÊÕo «J¢-Íêá. 1999©ð ‚§ŒÕÊ ªÃ®ÏÊ 'ON¢’û Ÿ¿ „ç¦üÑ, 2006©ð ª½*¢-*Ê '‡Ð“æX¶„þÕ «ªýˆ X¶¾ªý „ç¦ü å®j¯þqÑ X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ Â¹¢X¾Üu{ªý å®j¯þq ª½¢’¹¢©ð ¤Äª¸½u “’¹¢Ÿ±Ä©Õ’à «ÖªÃªá.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
i-divorced-my-husband-so-that-he-can-spend-life-with-his-gay-friend-explains-an-woman
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family