scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

beautyexperticon Ask Beauty Expert
ఓ సోదరి.

అవాంఛిత రోమాలు పోవాలంటే ఏం చేయాలి?

హాయ్‌ మేడం. నా వయసు 26. నాకు ముఖం పైన అవాంఛిత రోమాలున్నాయి. వాటిని తొలగించుకోవడానికి రెండున్నరేళ్ల క్రితం ఓ బ్యూటీ క్లినిక్‌లో లేజర్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌ చేయించుకున్నా. కానీ ఆ తర్వాత నా ముఖంపై నల్లటి మచ్చలయ్యాయి. అవి పూర్తిగా పోవట్లేదు. నేను లేజర్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌ చేయించుకున్న క్లినిక్‌లో అడిగితే ఫెయిర్‌నెస్‌ క్రీమ్‌ ఇచ్చారు. రోజూ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకోమన్నారు. నెల రోజుల నుంచి ఆ క్రీమ్‌ వాడుతున్నా. కానీ మచ్చలు పోవట్లేదు. అవి పోవాలంటే ఏం చేయాలి? అలాగే ముఖంపైన అవాంఛిత రోమాలు మళ్లీ వస్తున్నాయి? నా సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపగలరు.

Know More

 
category logo
Relations Heart

XÏ©x©Õ X¾Û{d-¹-¤òÅä ¤ÄX¾«Ö?

Story of a woman who didn't had kids

«ÖÅŒ%ÅŒy¢.. åX@ëkxÊ “X¾A ®ÔY ÅŒX¾p-¹עœÄ ÂÕ-Â¹×¯ä ŠÂ¹ «ª½¢. ŠÂ¹ˆ «Ö{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä ŠÂ¹ Gœ¿fÂ¹× ÅŒLx ÂéäE ®ÔY °NÅŒ¢ Æ®¾¢-X¾Üª½g¢ ÆE ¦µÇN¢Íä «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡¢Ÿ¿ªî! ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä XÏ©x©Õ ‚©®¾u¢ ƪá¯Ã ©ä¹ X¾ÜJh’à ¹©-’¹-¹-¤ò-ªá¯Ã ƒX¾p-šËÂÌ ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡¢ÅŒ-’Ã¯î Ÿ¿ÕÓ"®¾Öh …¢šÇª½Õ. ƒ©Ç¢šË ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx ²ÄšË ®ÔY©©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ OJÂË Æ¢œ¿’à ELæ®h ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ «Ö“ÅŒ¢ “X¾A-¹Ø-©¢’à …¢{Ö, ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{©Õ Æ¢{Ö …¢šÇª½Õ. ÅŒÊÂÌ ƒ©Ç¢šË ÆÊÕ¦µ¼„Ã©ä ‡Ÿ¿Õª½§ŒÖuªá Æ¢šð¢C ‹ «Õ£ÏÇ@Á. ƒ¢ÅŒÂÌ ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‡©Ç¢šË ÆÊÕ¦µ¼„Ã©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢C? Æ®¾©Õ ‚ ¹Ÿ±¿ \¢šð ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä..
Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Ê«Õ-²Äˆª½¢..
¯Ã æXª½Õ ÊOÊ. «ÖC ¡ÂÃ-¹×@Á¢ Ÿ¿’¹_ª½ ¯öX¾œ¿ “’ëբ. Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× ¯äÊÕ ŠÂ¹ˆ-ŸÄ¯äo ®¾¢ÅÃÊ¢. Æ¢Ÿ¿Õê ƩÇx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à åX¢Íê½Õ. «ÖC X¾©ãx-{Öª½Õ Âë-œ¿¢Åî Ÿ¿’¹_ªîx …Êo X¾{d-ºÇ-EÂË X¾¢XÏ¢* ƒ¢{ªý «ª½Â¹× ÍŒC-N¢-Íê½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ «Õ¢* ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ «*a¢-Ÿ¿¢{Ö „çjèÇ-’ûÂ¹× Íç¢CÊ ªÃ°-„þÂ¹× ÊEo*a åXRx Íä¬Çª½Õ. ‹„çjX¾Û ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âî-„Ã-©E …¯Ão Æ«Öt-¯Ã-Êo© «Ö{ Âß¿-Ê-©ä¹ ‚ åXRxÂË ÅŒ©-«¢-͌¹ ÅŒX¾p-©äŸ¿Õ. ÂíÅŒh «uÂËh, ÂíÅŒh °NÅŒ¢, ÂíÅŒh X¾J-®¾-ªÃ©Õ.. ƒ©Ç ‡¯îo ®¾¢Ÿä-£¾É©Õ, ®¾¢Ÿ¿-œ¿Õ© «ÕŸµ¿u „çjèÇ-’û-©ð¯ä «Ö „çj„Ã-£Ïǹ °N-ÅÃ-EÂË ¡Âê½¢ ͌՚Çd¢.motherhoodgh650-2.jpg

¯Ã ¦µ¼ª½h ŠÂ¹ wåXj„äšü ¹¢åX-F©ð ’¹Õ«Õ-²Äh’à X¾E Íäæ®-„ê½Õ. ‚§ŒÕÊ Â¹ØœÄ ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×Êo «uêÂh Âë-œ¿¢Åî NŸ¿uåXj ¯ÃÂ¹× …Êo «Õ«Õ-ÂÃ-ªÃEo ’¹ÕJh¢* ÊÊÕo ÍŒŸ¿Õ-«Û-Âî-«ÕE “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ÆÅÃh-«Ö-«Õ-©Â¹× Â¹ØœÄ ®¾Jl-Íç-¤Äpª½Õ. Æ©Ç ‚§ŒÕÊ Æ¢C¢-*Ê “¤òÅÃq£¾Ç¢Åî¯ä Ÿ¿Öª½-NŸ¿u ŸÄyªÃ œË“U Â¹ØœÄ X¾ÜJh Íä¬Ç. ƪáÅä ÆX¾p-šËê «Ö åX@ëkx «âœä@ÁÙx ƪá-¤ò-«-œ¿¢Åî ¯äÊÕ ’¹ª½s´¢ ŸÄ©a-©ä-Ÿ¿E «Ö ÆAh¢šË „ê½Õ ŠAhœË B®¾Õ-¹×-ªÃ-«œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. X¾¢œ¿¢šË Gœ¿fÂ¹× ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©¢ ÂÄÃ-©E „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ Â¹ØœÄ ‡¢ÅŒ-’Ã¯î ‚¬Á-X¾-œË-Ê-X¾p-šËÂÌ ‚ ¦µ¼’¹-«¢-ÅŒÕœË Â¹ª½Õº «ÖÂ¹× ©Gµ¢-ÍŒ-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ÆC •ª½-’¹-©äŸ¿Õ. ŸÄ¢Åî ¯äÊÕ, ¯Ã ¦µ¼ª½h ‡¢ÅŒ-’Ã¯î ¦ÇŸµ¿-X¾-œä-„Ã@Áx¢. «ÕSx «Õ«ÕtLo „äÕ„äÕ X¾ª½-®¾pª½¢ ‹ŸÄ-ª½Õa-ÂíE, Ÿµçjª½u¢ ÍçX¾Ûp-¹×Êo ªîV©Õ ‡¯îo! XÏ©x©Õ X¾Û{dœ¿¢ ©äŸ¿E „äÕ«á ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-Ōբ˜ä ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ-’¹ÕÊ …Êo-„Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{©Õ ÆÊœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ŸÄ¢Åî X¾Û¢œ¿Õ OÕŸ¿ Âê½¢ ÍŒLx-Ê{Õx ƧäÕuC. «Ö ƒŸ¿lJ «ÕÊ-®¾Õ©Õ «ÕJ¢ÅŒ ¦ÇŸµ¿Åî ¹×NÕ-L-¤ò-§äÕN. ‚ X¾J-®ÏnA ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{-X¾-œÄ-©E, XÏ©Çx-¤Ä-X¾-©Åî «Ö ƒ©Õx ¹@Á-¹-@Á-©Ç-œÄ-©E „äÕ«á „çṈE Ÿçj«¢ ©äŸ¿Õ. Åí¹ˆE £¾É®Ïp-{©ü ’¹œ¿X¾ ©äŸ¿Õ.

«Ö «ÕøÊ-ªî-Ÿ¿Ê \ ¦µ¼’¹-«¢-Ō՜¿Õ N¯Ãoœî ÅçMŸ¿Õ ÂÃF «Õ«ÕtLo ¹ª½Õ-ºË¢-ÍÃœ¿Õ. åX@ëkxÊ ‰Ÿä@Áx ÅŒªÃyÅŒ ’¹ª½s´¢ ŸÄ©Ça. ŸÄ¢Åî «Ö Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ, ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ Æ¢Åà ÊÊÕo ‡¢Åî ÆX¾Û-ª½Ö-X¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî-«œ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇdª½Õ. ÅŒª½ÍŒÖ „çÕœË-¹©ü ˜ã®ýd-©Â¹× „ç@ÁÚh, ƒ¢šðxÊÖ ÅŒTÊ èÇ“’¹-ÅŒh-©Fo B®¾Õ-¹ע{Ö ‚ª½Õ ¯ç©© ®¾«Õ§ŒÕ¢ ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à ’¹œË-æX¬Ç¢. ¹œ¿Õ-X¾Û-©ðE Gœ¿f ‡©Ç …¢{Õ¢C? ‚œ¿? «Õ’¹?? ƒ„äO ÅçL-§ŒÕ-¹-¤ò-ªá-Ê-X¾p-šËÂÌ XÏ¢œ¿ Ÿ¿¬Á©ð …Êo-X¾p-{Õo¢Íä ÅŒMx-G-œ¿f© «ÕŸµ¿u ¦¢Ÿµ¿¢ „ç៿-©ãj-¤ò-ŌբC. ¯Ã N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ ÆŸä •J-T¢C. «âœî ¯ç© ÊÕ¢Íä ¯Ã Gœ¿fÅî «ÖšÇx-œ¿œ¿¢, «Õ¢* X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ÍŒŸ¿-«œ¿¢, ‚£¾Éx-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ ®¾¢UÅŒ¢ NÊœ¿¢.. «¢šË-«Fo Íäæ®-ŸÄEo. ÂÃF ¯ÃÂ¹× \œî ¯ç© «*aÊ X¾C ªîV© ÅŒªÃyÅŒ ¯Ã ¹œ¿Õ-X¾Û-©ðE Gœ¿f ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-Ÿ¿© ‚T-¤ò-ªá-Ê-{Õx’à ¯Ã «ÕÊ-®¾ÕÂË ÅîÍäC. ¯äÊÕ ÆA’à ‚¢Ÿî-@ÁÊ Í碟¿œ¿¢ «©äx Æ©Ç ÆE-XÏ-®¾Õh¢-Ÿ¿E ¯Ã ¦µ¼ª½h ÍçX¾p-œ¿¢Åî 骢œ¿Õ, «âœ¿Õ ªîV©Õ “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à …¢œ¿-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢ÍÃ. ÂÃF X¶¾LÅŒ¢ ©äŸ¿Õ. ¨²ÄJ ‚¢Ÿî-@ÁÊ ¤òªá ŸÄE ²ÄnÊ¢©ð ¦µ¼§ŒÕ¢ «*a ÍäJ¢C. „ç¢{¯ä £¾É®Ïp-{-©üÂ¹× „ç@Çx¢. œÄ¹dªý ²ÄˆE¢’û Íä®Ï ¹œ¿Õ-X¾Û-©ðE Gœ¿f ÍŒE-¤ò-ªá¢-Ÿ¿E ÍçX¾p-œ¿¢Åî «Ö ÂÃ@Áx ÂË¢Ÿ¿ ¦µ¼ÖNÕ Â¹¢XÏ¢-*-ʢŌ X¾¯çj¢C. œÄ¹dªý ÍçXÏp¢C Ê«Õt-¬Á¹u¢ Âé䟿Õ. «ÖÂ¹× ÅçL-®ÏÊ «Õªí¹ ƒŸ¿lª½Õ é’jÊ-ÂÃ-©->-®ýd-©ÊÕ ®¾¢“X¾-C¢Íâ. „ê½Õ Â¹ØœÄ ÆŸä N†¾§ŒÕ¢ ÍçX¾p-œ¿¢Åî «Ö ‚¬Á-©Fo ‚N-éªj-¤ò-§ŒÖªá. ’¹ªÃs´¬Á§ŒÕ¢©ð …Êo XÏ¢œÄEo Åí©-T¢*, ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌Õ-œ¿¢Åî ‰Ÿ¿Õ-ªî-V© ¤Ä{Õ ‚®¾Õ-X¾-“A-©ð¯ä …¯Ão. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯Ã ’¹ÕJ¢* ÅçL-®ÏÊ “X¾A-Š-¹ˆª½Ö ¯äª½Õ’à ¹©-«œ¿¢ ©äŸÄ ¤¶ò¯þ©ð «ÖšÇx-œ¿œ¿¢ ŸÄyªÃ ÊÊÕo ‹ŸÄ-ª½a-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íê½Õ. Æ©Ç ‰Ÿ¿Õ ªîV© ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢šËÂË Í䪽Õ-Â¹×¯ä ®¾JÂË «Ö ƒª½Õ ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ ¬ð¹-®¾¢-“Ÿ¿¢©ð «áE-T-¤ò-§ŒÖª½Õ. AJT „äÕ«Õ¢Åà ‚ ¦ÇŸµ¿ ÊÕ¢* Å䪽Õ-Âî-«-œÄ-EÂË «ÖÂ¹× ÍÃ©Ç ®¾«Õ-§ŒÕ„äÕ X¾šËd¢C.

motherhoodgh650-3.jpg

‚ ÅŒªÃyÅŒ XÏ©x© Â¢ „äÕ¢ Íä®ÏÊ “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ ÆFo ƒFo ÂëÛ. ÂÃF „Ú˩ð \ ŠÂ¹ˆšÌ ®¾X¶¾©¢ Âé䟿Õ. ŠÂÃ-¯í¹ Ÿ¿¬ÁÂ¹× Í䪽Õ-¹×Êo ÅŒªÃyÅŒ ÍŒÕ{Öd …Êo-„ê½Õ Æ¯ä «Ö{©Õ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ÍçNÂË ‡Â¹ˆœ¿¢ Â¹ØœÄ «Ö¯ä-¬Çªá. ÂÃF ¯Ã «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× «Ö“ÅŒ¢ Æ©Ç¢šË “X¾A-¹ة „ÃuÈu©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦ÇºÇ©Çx ÅŒT-©äN. Æ¢Ÿ¿Õê „ÃšË ÊÕ¢* ÅŒXÏp¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË Ê©Õ-’¹ÕJ «ÕŸµ¿u-©ðÂË „ç@Áxœ¿¢ «Ö¯ä¬Ç. X¾¢œ¿-’¹©Õ, ¬ÁÙ¦µ¼-ÂÃ-ªÃu©Õ, X¾Ü•©Õ, “«ÅéÕ.. Æ¢{Ö ƒ¢šËÂË ‡«ª½Õ «*a XÏL-*¯Ã ’¹œ¿X¾ ŸÄšË Æœ¿Õ’¹Õ ¦§ŒÕ-{-åX-˜äd-ŸÄEo Âß¿Õ. ŸÄŸÄX¾Û ‡E-NÕ-Ÿä@Áx ¤Ä{Õ ¯Ã X¾J-®ÏnA ƒ©Ç¯ä ’¹œË-*¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‹ ªîV ¯Ã ¦µ¼ª½h ‚X¶Ô-®¾Õ©ð X¾E Íäæ® ‹ ®¾£¾Çô-ŸîuT ¹×{Õ¢¦¢Åî ®¾£¾É X¾Ûºu-êÂ~-“ÅÃ-©ÊÕ Ÿ¿Jz¢-ÍŒÕ-ÂíE AJT «®¾Õh¢-œ¿’à “X¾«ÖŸ¿¢ •JT Ÿ¿Õª½t-ª½º¢ ¤Ä©-§ŒÖuª½Õ. ÂÃF „ÃJ «âœä@Áx ¹׫Öéªh «Ö“ÅŒ¢ ®¾y©p-’Ã-§ŒÖ-©Åî ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ‚ *¯Ão-JE Ÿ¿’¹_-ª½Â¹× B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË „Ã@Áx ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ ‡«ª½Ö «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃ©äŸ¿Õ ®¾J-¹ŸÄ.. ‚„çÕ ®¾¢ª½-¹~º ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Õ X¾ª½u-„ä-ÂË~¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â¹ØœÄ ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ¢-ÍŒ-©ä-Ÿ¿{! ŸÄ¢Åî ‚§ŒÕÊ ‚ ¤ÄX¾ÊÕ «Ö ƒ¢šËÂË B®¾Õ-Âí-ÍÃaª½Õ. ÆX¾p-šËê XÏ©x©Õ ©äª½Êo ¦ÇŸµ¿Åî ¯äÊÕ, X¾®Ï„Ã@Áx êÂJ¢-ÅŒ©Õ ©ä¹ ƒ©Õx ¹@Ç-N-£ÔÇ-Ê¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh-¯Ãoªá. ‚ *¯ÃoJ ªÃ¹Åî ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ƒ¢šËÂË ÂíÅŒh ¹@Á «*a-Ê-˜ãkx¢C. „ê½¢ ªîV© ¤Ä{Õ ‚ ¤ÄX¾ÊÕ „äÕ„äÕ Â¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ֮͌¾Õ-¹ׯÃo¢. ‚„çÕÊÕ '¦äHÑ ÆE «áŸ¿Õl’à XÏ©Õ-ÍŒÕ-¹×-¯ä-„Ã@Áx¢.

[[[[[

‚ ÅŒªÃyÅŒ ‚„çÕÊÕ AJT „Ã@Áx ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û-©Â¹× ÆX¾p-T¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «Õªî-²ÄJ “X¾§ŒÕÅŒo¢ Íä®Ï¯Ã ÆD ®¾X¶¾©¢ Âé䟿Õ. Æ¢Ÿ¿Õꠃ¹ ‚ *¯ÃoJ ¦Ç’î-’¹Õ©Õ „äÕ„äÕ ÍŒÖ®¾Õ-Âî-„Ã-©E Ÿ¿%œµ¿¢’à Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-ÂíE ÍŒ{d-X¾-ª½-„çÕiÊ “X¾“ÂË-§ŒÕ-©Fo X¾ÜJh Íä¬Ç¢. ÆCµ-ÂÃ-J-¹¢’à ¤ÄX¾ÊÕ Ÿ¿ÅŒhÅŒ B®¾Õ¹ׯÃo¢. Æ©Ç ¦äH ªÃ¹Åî «Ö °N-Åéðx ÂíÅŒh …ÅÃq£¾Ç¢ «*a-Ê-˜ãkx¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¦äH ƒ¢{ªý ÍŒŸ¿Õ-«Û-Åî¢C. ÅŒÊ ’¹ÅŒ-«Õ¢Åà ŌÊÂ¹× X¾ÜJh’à Åç©Õ®¾Õ. ƪá¯Ã ®¾êª.. «ÖÅî ®¾¢Åî-†¾¢’à °N-®¾Õh¢C. «ÖÂ¹× Â¹ØœÄ XÏ©x©Õ ©äª½¯ä „çLA ‚„çÕ ªÃ¹Åî BJ-¤ò-ªá¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿ª½¢ ¹L®Ï ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à °N-®¾Õh¯Ão¢..

«ÕJ, ƒŸ¿¢Åà OÕÅî ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× X¾¢ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ão¯î Åç©Õ²Ä?? ÆEo-ª½¢-’Ã-©ðxÊÖ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ «á¢Ÿ¿ÕÂË Ÿ¿Ö®¾Õ-¹×-¤ò-ÅŒÕÊo ¨ ªîV©ðx Â¹ØœÄ ƒX¾p-šËÂÌ ÂíEo ¹×{Õ¢-¦Ç©ðx, «ªÃ_©ðx XÏ©x©Õ ©ä¹-¤ò-«-œÄEo ‹ ©ðX¾¢’à ¦µÇN-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. XÏ©x-©Õ-©äE «Õ£ÏÇ-@Á-©ÊÕ ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{-©Åî ¦ÇŸµ¿-åXœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¯Ã©Ç¯ä ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ®¾¢ÅÃÊ ©äNÕ Âê½-º¢’à ‡¯îo ®¾«Õ-®¾u©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. «áÈu¢’à œË“åX-†¾¯þ ¦ÇJÊ X¾œË ÅŒ«Õ “¤ÄºÇ-©ê ‚X¾Ÿ¿ ÂíE ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. Æ©Ç¢šË „ê½¢Ÿ¿-JÂÌ ¯äÊÕ ÍçX¾p-Ÿ¿-©Õ-ÍŒÕ-¹×-ÊoC ŠÂ¹ˆ˜äÐ XÏ©xLo ¹¢˜ä¯ä Æ«Õt Âß¿Õ.. ÅŒLx «ÕÊ-®¾ÕÅî ŠÂ¹ˆ Ưßµ¿ Gœ¿fÊÕ Í䪽-D®Ï åX¢*¯Ã „Ã@ÁxE Æ«Õt Ưä XÏ©Õ-²Ähª½Õ. ‚ XÏ©Õ-X¾ÛÂË NÕ¢*Ê «ÖŸµ¿Õª½u¢ ƒ¢ê¢ …¢{Õ¢C ÍçX¾p¢œË. Æ¢Ÿ¿Õê OÕÂ¹Ø XÏ©x©Õ ©ä¹-¤òÅä „ÃJ Â¢ ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿ÕÅŒÖ Â¹Øªîa-¹¢œË. OÕ ‚Jn¹ X¾J-®Ïn-AE ¦šËd Ưßµ¿ XÏ©x-©ÊÕ Í䪽-D®Ï „ÃJÂË ÂíÅŒh °N-ÅÃEo “X¾²Ä-C¢-ÍŒ¢œË. OÕÂ¹× XÏ©x-©ÊÕ åX¢ÍÃ-«ÕÊo ®¾¢Åî-†¾¢-Åî-¤Ä{Õ, Âí¢Ÿ¿-JÂË °N-ÅÃEo “X¾²Ä-C¢-ÍÃ-«ÕÊo ÅŒ%XÏh Â¹ØœÄ NÕ’¹Õ-©Õ-ŌբC.

Æ©Çê’ XÏ©x©Õ X¾Û{d-¹-¤ò-«-œÄEo ŠÂ¹ åXŸ¿l ©ðX¾¢’Ã, ¤ÄX¾¢’à X¾J-’¹-ºË¢Íä Ÿµîª½-ºËÂË Æ¢Ÿ¿ª½Ö ®¾y®Ïh Íç¤ÄpL. XÏ©x©Õ ©äE Ÿ¿¢X¾-ÅŒÕLo ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{-©Åî ¦ÇCµ¢Íä åXj¬Ç-*¹ ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Ÿ¿Öª½¢ ÂÄÃL. ƒX¾p-šËÂÌ ¨ ª½Â¹-„çÕiÊ Ÿµîª½-ºËE «Öª½Õa-Âî-¹-¤òÅä ¨ ‚Ÿµ¿Õ-E¹ §Œá’¹¢©ð, «Öª½Õ-ÅŒÕÊo ®¾«Ö-•¢©ð ¦ÅŒ-¹-œÄ-EÂË «ÕÊ¢ ƪ½Õ|-©„çÖ ÂÃŸî ‡«-JÂË „Ãêª Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL! \«Õ¢-šÇª½Õ??
ƒ{Õx,
ÊOÊ
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
even-after-a-failed-marriage-my-life-became-beautiful-again-shares-a-lady
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family