scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

beautyexperticon Ask Beauty Expert
ఓ సోదరి.

అవాంఛిత రోమాలు పోవాలంటే ఏం చేయాలి?

హాయ్‌ మేడం. నా వయసు 26. నాకు ముఖం పైన అవాంఛిత రోమాలున్నాయి. వాటిని తొలగించుకోవడానికి రెండున్నరేళ్ల క్రితం ఓ బ్యూటీ క్లినిక్‌లో లేజర్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌ చేయించుకున్నా. కానీ ఆ తర్వాత నా ముఖంపై నల్లటి మచ్చలయ్యాయి. అవి పూర్తిగా పోవట్లేదు. నేను లేజర్‌ ట్రీట్‌మెంట్‌ చేయించుకున్న క్లినిక్‌లో అడిగితే ఫెయిర్‌నెస్‌ క్రీమ్‌ ఇచ్చారు. రోజూ రాత్రి పడుకునేటప్పుడు పెట్టుకోమన్నారు. నెల రోజుల నుంచి ఆ క్రీమ్‌ వాడుతున్నా. కానీ మచ్చలు పోవట్లేదు. అవి పోవాలంటే ఏం చేయాలి? అలాగే ముఖంపైన అవాంఛిత రోమాలు మళ్లీ వస్తున్నాయి? నా సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపగలరు.

Know More

 
category logo
Relations Heart

¯äÊÕ \ ÅŒX¾Üp Í䧌Õ-©äŸ¿Õ..!

Story of an Aids patient who is fighting with it and creating awareness in others

‡ªáœþq.. Eªî-Ÿµ¿Â¹ «ÖªÃ_©Õ ÅŒX¾p X¾ÜJh-²Änªá *ÂËÅŒq ©äE „ÃuCµ. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ¨ „ÃuCµ ²òÂË¢-Ÿ¿E ÅçLæ®h ÍéÕ.. „ê½Õ ÅŒX¾Ûp Íä¬Çª½Õ Âæ˜äd ‚ „ÃuCµ «*a¢-Ÿ¿E ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© …Êo-„ê½Õ ¦©¢’à ʫát-Åê½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ¦ÇCµ-ÅŒÕ-©ÊÕ „ÃJ «Ö{-©Åî «ÖÊ-®Ï-¹¢-’ÃÊÖ £ÏÇ¢®Ï-²Ähª½Õ. ‹ «Õ£ÏÇ@Á ÅÃÊÕ ‡©Ç¢šË ÅŒX¾Ûp Í䧌Õ-¹-¤ò-ªá¯Ã ¨ «Õ£¾Ç-«ÖtJ ¦ÇJÊ X¾œË ŠÂÃ-¯í¹ Ÿ¿¬Á©ð °NÅÃEo «áT¢-Íä-®¾Õ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹עC.. ÂÃF ‚„çÕÂ¹× «*aÊ ‹ ‚©ð-ÍŒÊ ‚ Eª½g-§ŒÖEo «Öêªa-®Ï¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ ®¾«Ö-•¢©ð ‚„çÕ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆÊo «Ö{© ¨˜ã©Õ, ¦ÇŸµÄ-¹-ª½-„çÕiÊ ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê©Õ.. ÅŒÊE «ÖÊ-®Ï-¹¢’à «ÕJ¢ÅŒ ¦©¢’à BJa-C-ŸÄlªá.. ŸÄ¢Åî ‚„çÕ ‡ªáœþqåXj ¤òªÃ-œ¿-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© „ÃJÂÌ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp®¾Öh ÅîšË „ÃuCµ-“’¹-®¾Õh-©Â¹× Æ¢œ¿-’ÃÊÖ E©Õ-²òh¢C. Æ®¾©ä¢ •J-T¢Ÿî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N¢ŸÄ¢ ª½¢œË..
Ê«Õ-²Äˆª½¢.
¯Ã æXª½Õ N•§ŒÕ. «ÖC Ō֪½Õp ’îŸÄ-«J >©Çx Ÿ¿’¹_ª½ ‹ X¾©ãx-{Öª½Õ. «Ö Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Â¹× «á’¹Õ_ª½¢ Æ«Öt-ªá©¢ . ¯ä¯ä Æ¢Ÿ¿-J-¹¢˜ä *Êo-ŸÄEo. ÆX¾pšðx ‚œ¿-XÏ-©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ÅŒyª½’à åXRx@ÁÙx Íäæ®-æ®-„ê½Õ. «ÖC X¾©ãx-{Öª½Õ ÂæšËd ‚œ¿-XÏ-©x© ÍŒŸ¿Õ-«Û©Õ Â¹ØœÄ Æ¢ÅŒ¢-ÅŒ-«Ö“ÅŒ¢’Ã¯ä …¢œäN. ŸÄ¢Åî ¯Ã X¾ŸÄo-©Õ-ê’@Áx «§ŒÕ®¾X¾Ûpœä «Ö ƹˆ-L-Ÿ¿l-JÂÌ «Õ¢* ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ ÍŒÖ®Ï åXRx Íä¬Çª½Õ Æ«Öt-¯ÃÊo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢êÂ-«á¢C.. ªÃ•u-«Õ¢Åà ¯ÃŸä! ŸÄŸÄX¾Û \œÄC ¤Ä{Õ §Œá«-ªÃ-ºË©Ç X¶Ô©§ŒÖu. Æ«Öt-¯Ã-Êo© “æX«ÕÊÕ ¯äÊÕ ŠÂ¹ˆ-ŸÄ¯äo ‡¢èǧýÕ Í䮾Öh, ƹˆ-©ÊÕ Â¹L-®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ „ÃJE ®¾ª½-ŸÄ’à ‚{-X¾-šËd®¾Öh ‡¢Åî ®¾¢Åî-†Ï¢-Íä-ŸÄEo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯ÃÂ¹× Â¹ØœÄ ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ ͌֜¿œ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šÇdª½Õ «Ö Æ«Öt-¯ÃÊo. „ç៿šðx \œç-E-NÕC ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ «*a¯Ã.. èÇÅŒ-ÂÃ©Õ Â¹×Ÿ¿-ª½-¹-¤ò-«œ¿¢, ƦÇsªá Bª½ÕÐ ÅçÊÕo©Õ ÊÍŒa-¹-¤ò-«œ¿¢.. ƒ©Ç ª½Â¹-ª½-Âé Âê½-ºÇ© «©x ÆN ÅŒXÏp-¤ò-§ŒÖªá.

aidspatientstory650-1.jpg

ŸÄ¢Åî åXRx-ÍŒÖ-X¾Û-©¢˜ä ®¾ª½-ŸÄ’à ‚œ¿Õ-Â¹×¯ä ‹ ‚{©Ç ÆE-XÏ¢-*¢C ¯Ã¹×. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ ÅŒªÃyÅŒ Â¹ØœÄ åXRx ÍŒÖX¾Û-©-Ê-’Ã¯ä ¦Õ{d-¦ï-«Õt©Ç Æ©¢-¹-J¢-ÍŒÕ-ÂíE åXŸ¿l© «á¢Ÿ¿Õ ¹تía¯Ão. ÆX¾Ûpœä ÅíL-²ÄJ ¯äÊÕ N•-§ýÕE ͌֬Ç. „Ã@ÁxC ªÃ•-«Õ¢“œË. ÆÅŒÊÕ ‹ ©ÇK wœçj«ªý. ²ñ¢ÅŒ¢’à ©ÇK …¢Ÿ¿E, ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð „ÚËÅî \Ÿçj¯Ã „Ãu¤Äª½¢ Í䧌Ö-©E …¢Ÿ¿E «Ö Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Åî ÍçX¾Ûh¢˜ä N¯Ão. N•§ýÕ Æ{Õ Æ«Öt-¯Ã-Êo-©Åî «ÖšÇx-œ¿Õ-Ō֯ä ÅŒÊ Â¹@Áx-Åî¯ä ¯ÃÅî Â¹ØœÄ «ÖšÇx-œË-Ê{Õx ÆE-XÏ¢-*¢C. ‡¢Ÿ¿ÕÂî ÆÅŒÊÕ Â¹ØœÄ ¦Ç’à ÊÍäa-¬Çœ¿Õ. ƒŸ¿lJ N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ èÇÅŒ-ÂéÕ, ¤ñ¢ÅŒ-Ê©Õ.. ÆFo ¹ן¿-ª½œ¿¢Åî ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ¹×CJa «âœ¿Õ ¯ç©©ðx Æ¢’¹-ª½¢’¹ „çj¦µ¼-«¢’à ¯Ã åXRx Íäæ®-¬Çª½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÂíÅŒh °N-ÅŒ¢åXj ÂîšË ‚¬Á-©Åî ÆÅÃh-J¢šðx Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšÇd. ƪáÅä ƹˆœË X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ «Ö“ÅŒ¢ ¯Ã «Ü£¾Ç-©Â¹× GµÊo¢’à …¯Ãoªá.

[[[[[

‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä «Ö ÆÅŒh-§ŒÕuÂ¹× „Ã@Áx ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û© Æ«Öt-ªáE Â-L’à Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E …¢œä-Ÿ¿{! ÂÃF N•-§ýÕÂ¹× ƒ†¾d¢ ©ä¹-¤ò-«-œ¿¢Åî ƪá-†¾d¢-’Ã¯ä «Ö ƒ¢šËÂË åXRx-ÍŒÖ-X¾Û-©Â¹× «ÍÃa-ª½{. ¯äÊÕ ÅŒÊÂ¹× ÊÍŒa-œ¿¢Åî „ÃJE ŠXÏp¢* ¨ åXRx Í䮾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ N•§ýÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ ÆÅÃh-J¢-šËÂË „çRx¯Ã «Ö ÆÅÃh-«Ö-«Õ©Õ ¯ÃÅî «á¦µÇ-«¢-’Ã¯ä …¢œä-„ê½Õ. „ÃJ N†¾-§ŒÖ©ðx ƢŌ’à èð¹u¢ Í䮾Õ-Âî-E-Íäa-„ê½Õ Âß¿Õ. ¯äÊÕ Â¹ØœÄ Æ¢ÅŒ’à X¾šËd¢-ÍŒÕ-¹×-¯ä-ŸÄEo Âß¿Õ. ‚§ŒÕ¯ä ©ð¹¢’à ’¹œË-æX-æ®-ŸÄEo. ƒ©Ç «Ö „çj„Ã-£Ïǹ °N-ÅÃEo ‡¢èǧýÕ Í䮾ÕhÊo “¹«Õ¢-©ð¯ä ®¾¢«-ÅŒqª½ Âé¢ ƒ˜äd ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. ¨©ð’à ¯äÊÕ ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢ÍÃ. ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× Â¹ØœÄ „äêª ªÃ³ÄZ©ðx ‚ª½fªýq œçL-«K ƒ„ÃyLq ªÃ«œ¿¢.. „ç៿-©-§ŒÖu¹ ¯äÊÕ X¾ÛšËd¢-šËÂË „çRx-¤ò§ŒÖ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Â¹ØœÄ ¯ç©Â¹× 骢œ¿Õ, «âœ¿Õ-²Äª½Õx «Ö X¾ÛšËd¢-šËÂË «*a ÊÊÕo ÍŒÖ®Ï „ç@ìx-„ê½Õ N•§ýÕ. ¨©ð’à ‚œ¿XÏ©x X¾ÛœËÅä ¯ÃÂ¹× NœÄ-Â¹×©Õ ƒÍäa-§ŒÕ-«Õ¢{Ö ‚§ŒÕ-ÊåXj ŠAhœË ÅçÍÃaª½Õ «Ö ÆÅÃh-«Ö-«Õ©Õ. „Ã@ÁxÂ¹× ®¾Jl-Íç-æXp¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‚§ŒÕÊ Â¹ØœÄ ‡¢ÅŒ-’Ã¯î “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íê½Õ.

[[[[[

ƪáÅä ¯ÃÂ¹× X¾¢œ¿¢šË ¦Ç¦Õ X¾Û{d-œ¿¢Åî „ÃJ ‚{-©äO ²Ä’¹-©äŸ¿Õ. Gœ¿f X¾ÛšËdÊ ‰Ÿ¿Õ ¯ç©© ÅŒªÃyÅŒ «ÕSx ÊÊÕo ƒ¢šËÂË B®¾Õ-éÂ-@Çxª½Õ N•§ýÕ. ÆX¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ ¦Ç¦Õ ®¾¢ª½-¹~º ©äŸÄ ¯Ã ¦Ç’î-’¹Õ©Õ Â¹ØœÄ „Ã@ÁÙx X¾šËd¢-ÍŒÕ-¹×-ÊoC ©äŸ¿Õ. DEÂË Åîœ¿Õ N•§ýÕ “X¾«-ª½h-Ê©ð Â¹ØœÄ EŸÄ-Ê¢’à «Öª½Õp ªÃ«œ¿¢ „ç៿-©ãj¢C. „êÃ-EÂË éª¢œ¿Õ «âœ¿Õ ²Äª½Õx ƒ¢šËÂË «*a „ç@ìx N•§ýÕ.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „êÃ-E-Âî-²ÄJ ƒ¢šËÂË ªÃ«-œ¿„äÕ ’¹’¹-Ê¢’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ‡X¾Ûpœ¿Õ ÆœË-T¯Ã.. 'OÕ Â„äÕ Â¹†¾d-X¾-œ¿Õ-ŌկÃo.. ƪ½n¢ Í䮾Õ-ÂË..Ñ Æ¯ä„ê½Õ. ‚§ŒÕÊ “X¾«-ª½h-ÊåXj «ÕÊ-®¾Õ©ð \Ÿî «â© ÆÊÕ-«ÖÊ¢ …¯Ão ‚§ŒÕ-ÊåXj …Êo Ê«Õt¹¢ ŸÄEåXj Ÿ¿%†Ïd åX{d-E-ÍäaC Âß¿Õ. ¨©ð’à «Õªî-²ÄJ ¯äÊÕ ’¹ª½s´¢ Ÿµ¿J¢ÍÃ. ƪáÅä ¨²ÄJ ‚®¾Õ-X¾-“AÂË „çRx X¾K-¹~©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ³Ä¹§ŒÖu. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ¯ÃÂ¹× å£ÇÍý-‰O ²òÂË¢-Ÿ¿E J¤ò-ªýd©ð «*a¢C. ³ÄÂú ÊÕ¢* Å䪽Õ-¹×E Âî¾h ‚©ð-*¢ÍÃ. N†¾§ŒÕ¢ ƒ¢šðx ÍçX¾p-¹עœÄ ‚§ŒÕÊÊÕ Â¹ØœÄ ‚®¾Õ-X¾-“AÂË B®¾Õ-Âí*a å£ÇÍý-‰O ˜ã®ýd Íäªá¢ÍÃ. N•-§ýÕÂ¹× Â¹ØœÄ ¤Ä>-šË„þ ÆE ªÃ«-œ¿¢Åî ¯Ã “X¾¬ÁoÂ¹× ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ŸíJ-ÂË-Ê-˜ãkx¢C. „ç¢{¯ä ‚®¾Õ-X¾“A ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× B®¾Õ-Âí*a ÅŒÊE E©-D¬Ç. „ç៿{ ÅŒÊê¢ ÅçL-§ŒÕ-Ÿ¿E ’¹Ÿ¿-«Ö-ªá¢-*¯Ã ¯Ã J¤òªýd Â¹ØœÄ ÍŒÖXÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¹Fo-šË-X¾-ª½u¢-ÅŒ-«Õ-§ŒÖuœ¿Õ. å£jÇ„äåXj ©ÇK Êœ¿Õ-X¾Û-¹ע{Ö „ç@ÁÙh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‹²ÄJ ªîœ¿Õf X¾Â¹ˆÊ …Êo ŸÄ¦Ç «Ÿ¿l «ÕŸ¿u¢ B®¾Õ-¹×-¯Ão-ÊE, ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅÃ¯ä¢ Íä¬Ç¯î ÅŒÊê ’¹Õª½Õh ©äŸ¿E ƯÃoª½Õ. „çáÅÃh-EÂË ÅŒX¾Ûp ‡«yª½Õ Íä®Ï¯Ã ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒŸ¿lª½¢ ŸÄEÂË P¹~ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä „çjŸ¿Õu©Õ «ÖÂ¹× ‡ªáœþq ’¹ÕJ¢* X¾ÜJh N«-ªÃ©Õ ÍçXÏp *ÂËÅŒq B®¾Õ-¹ע{Ö ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ °«-Ê-¬ëjL ¤ÄšËæ®h X¾Û{d-¦ð§äÕ Gœ¿fÂ¹× ‡©Ç¢šË “X¾«Ö-Ÿ¿¢ …¢œ¿-Ÿ¿E ÍçX¾p-œ¿¢Åî «Ö «ÕÊ-®¾Õ©Õ Âî¾h ¹ן¿Õ-{-X¾-œÄfªá.

aidspatientstory650-2.jpg

¨ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê ÅŒªÃyÅŒ «ÕSx «Ö«â©Õ «ÕE†Ï ƪáÊ N•§ýÕ ÊÊÕo, ¦Ç¦ÕE ‡¢Åî “æX«Õ’à ֮͌¾Õ¹ׯÃoœ¿Õ. „çjŸ¿Õu© ®¾ÖÍŒ-Ê© „äÕª½Â¹× «Õ¢Ÿ¿Õ©Õ „ÃœËÊ ¯äÊÕ éª¢œî ÂÃÊÕp©ð Â¹ØœÄ X¾¢œ¿¢šË ¦Ç¦ÕÂË •Êt-EÍÃa. ‚ ÅŒªÃyÅŒ «Ö Gœ¿f-L-Ÿ¿lJ ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh ’¹ÕJ¢* ‡¯îo “X¾ºÇ-R-¹©Õ „äæ®-„Ã@Áx¢. ‚Jn-¹¢’à ƒ¦s¢C ªÃ¹עœÄ ƒÊÖu骯þq ¤Ä©-®Ô©Õ ¹{dœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. Æ©Ç XÏ©x© ®¾¢ª½-¹~º, ¹×{Õ¢¦ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ© Êœ¿Õ«Õ «âœä@Áx ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œË-*-¤ò-ªá¢C. ÆFo «ÕÊ¢ ÆÊÕ-¹×-Êo˜äx •J-TÅä ƒC °NÅŒ¢ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× Æ«Û-ŌբC ÍçX¾p¢œË? ¯Ã ¦µ¼ª½h å£jÇ„äåXj •J-TÊ ‹ ªîœ¿Õf “X¾«Ö-Ÿ¿¢©ð «Õª½-ºË¢-Íê½Õ. ŸÄ¢Åî ¯Ã °N-ÅŒ-«Õ¢Åà ŠÂ¹ˆ-²ÄJ <¹-šË-«Õ§ŒÕ¢ ƪá-¤ò-ªá¢C. «ÖÂ¹× ‡ªáœþq …Êo N†¾§ŒÕ¢ ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© „Ã@ÁxÂ¹× ÅçL-®Ï¢C. X¾Û˜ãdœ¿Õ Ÿ¿ÕÓÈ¢©ð …Êo ÊÊÕo, ¯Ã Gœ¿f-©ÊÕ ÆAh¢šË „ê½Õ Í䪽-D-§ŒÕ-¹-¤ò’à ¦§ŒÕ-{Â¹× é’¢˜ä-¬Çª½Õ. ŸÄ¢Åî ¯Ã ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© «Ÿ¿lê «Íäa-¬ÇÊÕ.

[[[[[

ƪá¯Ã ®¾êª.. ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© „Ã@Áx «Ö{© ¨˜ã©Õ ¯Ã «ÕÊ-®¾ÕÊÕ ’çŒÕ-X¾-ª½Õ-®¾Öh¯ä …¢œäN. ŠÂîˆ-²ÄJ ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-¹ע-ŸÄ-«ÕE ÆE-XÏ¢-ÍäC. ÂÃF ¯Ã©Ç \ ÅŒX¾Üp Í䧌Õ-¹עœÄ ¨ „ÃuCµ ¦ÇJ-Ê-X¾-œä-„ê½Õ ÍéÇ-«Õ¢C …¢šÇ-ª½E „çjŸ¿Õu©Õ ÍçXÏpÊ «Ö{©Õ ’¹Õª½Õh-Âí*a „ÃJ Â¢ \Ÿçj¯Ã Í䧌Ö-©E ÆE-XÏ¢-*¢C. Æ®¾©Õ ¨ „ÃuCµ ’¹ÕJ¢* „ç៿{ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-ÍÃ-©E ‚©ð-ÍŒÊ «*a¢C. ÆÊÕ-¹×-ÊoŸä ÅŒœ¿-«Û’à ‚®¾Õ-X¾-“AÂË X¾ª½Õ-’¹Õ©Õ B¬Ç. ¯Ã ‚©ð-ÍŒÊ ÍçXÏp, „ÃJ ®¾£¾É§ŒÕ¢ ÂîªÃÊÕ. ¨ „ÃuCµ ’¹ÕJ¢* ¯ÃÂ¹× «ÕJ¢ÅŒ ®¾«Õ-“’¹¢’à ƫ-’Ã-£¾ÇÊ Â¹L-ê’©Ç “X¾Åäu¹ P¹~º ƒÍÃaª½Õ. ŸÄ¢Åî „ç៿{ ƒ¢šË¢-šËÂÌ AJT DE ’¹ÕJ¢* Íç¤Äp-©E ¦µÇN¢ÍÃ. ÂÃF Âí¢Ÿ¿ª½Õ <µÅŒˆ-J¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢, ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ «áÈ¢ OÕŸä ÅŒ©Õ-X¾Û©Õ „䧌՜¿¢.. «¢šËN Í䧌Õ-œ¿¢Åî ¦ÇŸµ¿-E-XÏ¢* ‚T-¤ò§ŒÖ.

[[[[[

ƒ©Ç ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à «Ö{© ª½ÖX¾¢©ð ÂùעœÄ ¦ï«Õt© ª½ÖX¾¢©ð ÍçGÅä ÅŒyª½’à ƪ½n-«Õ-«Û-ŌբC ¹ŸÄ-E-XÏ¢-*¢C. „ç¢{¯ä „çjŸ¿Õu© ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî „ÃuCµÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÂíEo N«-ªÃ-©ÊÕ ¦ï«Õt© ª½ÖX¾¢©ð «á“C¢* B®¾Õ-ÂíÍÃa. „ÚËE ƒ¢šË ’-©åXj ÆA-ÂË¢ÍÃ. Æ©Çê’ “X¾A 骢œ¿Õ OŸµ¿Õ-©ÂÌ “X¾Åäu-ÂË¢* ‹ «Õ£ÏÇ@Ç ®¾«Ö-„ä-¬ÇEo \ªÃp-{Õ-Íä®Ï DE ’¹ÕJ¢* ÍçX¾pœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢ÍÃ. „ç៿šðx <Ÿ¿-J¢-ÍŒÕ-¹×-Êo-„Ãêª ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ ÍçXÏpÊ N«-ªÃ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE ÅŒ«Õ ÅŒX¾Ûp Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö «ÜJ©ð ¯äÊÕ “’ëÕ-²Än-ªá©ð ‡ªáœþq „ÃuCµåXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹L-T¢Íä ‚¬Ç Âê½u-¹-ª½h’à X¾E Í䮾Õh¯Ão. ¨ ¹Ÿ±¿¢Åà •JT ŸÄŸÄX¾Û X¾C-æ£Ç-¯ä@ÁÙx Âë-²òh¢C. ÂÃF ƒX¾p-šËÂÌ ¨ ®¾«Ö-•¢©ð ‡ªáœþq „ÃuCµ-“’¹-®¾Õh© X¾{x Âí¢Ÿ¿ª½Õ Æ«Ö-ÊÕ-†¾¢’à “X¾«-Jh-®¾Öh¯ä …¯Ãoª½Õ. å£ÇÍý-‰O ²òÂË-ʢŌ «Ö“ÅÃÊ „Ã@ÁÙx ¹*a-ÅŒ¢’à ŌX¾Ûp Íä¬Ç-ª½E ƪ½n¢ Âß¿Õ. ‡¢Åî ¹†¾d-X¾œË ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×Êo ÍŒŸ¿Õ«Û ÂÃå®kh¯Ã ‚©ð-*¢Íä X¾J-èÇcÊ¢ “X¾®¾ÕhÅŒ ÅŒª½¢„ÃJÂË ƒ«y-¹-¤ò-«œ¿¢ ¦ÇŸµÄ-¹ª½¢.

[[[[[

¯äÊÕ ÍçX¾p-Ÿ¿-©Õ-ÍŒÕ-¹×-ÊoC ŠÂ¹ˆ˜ä.. ‡ªáœþq ƯäC Æ¢{Õ-„ÃuCµ Âß¿Õ. å£ÇÍý-‰O ²òÂË-ʢŌ «Ö“ÅÃÊ ÅŒX¾Ûp Íä¬Ç-ª½E Â¹ØœÄ Æª½n¢ Âß¿Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ©Õ ’¹Õª½Õh¢-ÍŒÕ-ÂíE ‡ªáœþq „ÃuCµ-“’¹-®¾Õh-©ÊÕ Â¹ØœÄ ÆÂ¹×ˆÊ Í䪽Õa-ÂË. „ÃJÂË Â¹ØœÄ ’õª½«, «ÕªÃu-Ÿ¿©Õ ƒ«y¢œË. OÕª½Õ Â¹ØœÄ ¨ „ÃuCµ X¾{x Ê©Õ-’¹Õ-J©ð Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹L-T¢-ÍŒ-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ¢œË. Æ¢Åä-ÂÃF ¦ÇCµ-ÅŒÕ-©ÊÕ Æ¢Ÿ¿-J-©ðÊÖ Ê«Ûy-©-¤Ä©Õ Í䮾Öh „ÃJE Æ«-«Ö-E¢-ÍŒ-¹¢œË..
ƒ{Õx,
N•§ŒÕ
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
how-a-domestic-worker-turns-into-a-great-author
women icon@teamvasundhara
every-stranger-is-not-a-bad-person-tells-a-lady-with-her-experience
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady