scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo
Relations Heart

¯Ã “æX«ÕÊÕ Æ©Ç é’L-XÏ¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo..!

This is how I managed to make my love succeed explains a Lady

°NÅŒ¢ ÂíEo-²Äª½Õx «ÕÊLo N*-“ÅŒ-„çÕiÊ X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ðxÂË Åîæ®-®¾Õh¢C. Æ©Ç¢{X¾Ûpœ¿Õ «ÕÊ «ÕÊ®¾Õ ÍçXÏp¢C Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹ׯÃo «ÕÊ¢ Í䧌Õ-©äE ®ÏnA \ª½p-œ¿Õ-ŌբC. ƪáÅä ‡¢ÅŒ ¹J¸-Ê-„çÕiÊ X¾J-®Ïn-ÅŒÕ©Õ ‡Ÿ¿Õ-éªj¯Ã ¹³Äd-©-Eo¢šËÂÌ ‡Ÿ¿Õª½Õ EL-æ®h¯ä N•§ŒÕ¢ «ÕÊ ²ñ¢ÅŒ-«Õ-«Û-ŌբC. ®¾«á-“Ÿ¿X¾Û 骽-šÇ©Çx °N-ÅŒ¢-©ðÊÖ Â¹†¾d®¾Õ-‘Ç©Õ «®¾Öh¯ä …¢šÇªá. ƪáÅä ÂíEo ¹³Äd-©ÊÕ ®¾Õ‘Ç-©Õ’à «Öª½Õa-Âî-«œ¿¢ Â¹ØœÄ ŠÂîˆ-²ÄJ «ÕÊ ÍäA-©ð¯ä …¢{Õ¢C.. ®¾éªjÊ ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË ÅŒTÊ KA©ð ®¾p¢C¢* Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-Âî-’¹-L-TÅä °N-ÅÃEo ‚Ê¢-Ÿ¿-«Õ§ŒÕ¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa.. Æ¢{Ö ÅŒÊ °N-ÅŒ¢©ð •J-TÊ ÆÊÕ-¦µ¼-„ÃEo X¾¢ÍŒÕ-¹ע-šð¢Ÿî Æ«Ötªá..
¯Ã æXª½Õ UA¹.. «ÖC N•-§ŒÕ-Ê-’¹ª½¢.. ƒŸ¿lª½Õ ÆÊo-§ŒÕu© ÅŒªÃyÅŒ X¾ÛšËd¯Ã Æ«Öt-¯Ã-Êo©Õ ÊÊÕo „Ã@Áx ¹¢˜ä \«Ö“ÅŒ¢ Ō¹׈-«’à ͌֜¿-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õꠜ˓U ÅŒªÃyÅŒ ‡¢H§äÕ Í䧌Õ-œÄ-EÂË „çjèÇ-’û-©ðE ‹ æXª½ÕÊo Âéä-°©ð ÍäªÃÊÕ. ÅŒª½-’¹-ÅŒÕ©Õ “¤Äª½¢¦µ¼¢ Âë-œÄ-EÂË ƒ¢Âà X¾C ªîV©Õ …¢Ÿ¿-Ê-’Ã¯ä £¾É®¾d©ü „çÅŒÕ-Âîˆ-«-œÄ-EÂË ƒÅŒª½ X¾ÊÕ© Â¢ ¯äÊÕ „çjèÇ’û «Íäa-¬ÇÊÕ. Âéä-°ÂË Ÿ¿’¹_-ªîx¯ä ‹ «Û„çÕ¯þq £¾É®¾d©ðx CT-¤ò§ŒÖ. ƹˆœä „ç៿-šË-²ÄJ Â˪½-ºýE ͌֬ÇÊÕ. ¯äÊÕ £¾É®¾d-©üÂË „ç@ìx ŸÄJ-©ð¯ä „Ã@Áx ƒ©Õx.. ‚ ŸÄJ©ð Êœ¿Õ-®¾Õh¢˜ä ¦ãjÂú £¾Éª½¯þ NE-XÏ¢* „çÊÂˈ ͌֬Ç. ÆŸä ÅŒÊE „ç៿-šË-²ÄJ ͌֜¿œ¿¢.. ͌֜¿-œÄ-EÂË ÆÍŒa¢ ®ÏE«Ö £ÔǪî©Ç …¯Ãoœ¿Õ. ŸÄ¢Åî „ç៿-šË-ÍŒÖ-X¾Û©ð¯ä Ōʢ˜ä ¯ÃÂ¹× ƒ†¾d¢ \ª½p-œË¢C. Âéä-°ÂË „ç@ìx ŸÄªîx¯ä ¹ŸÄ.. ªîW ͌֜í-ÍŒÕa©ä ÆÊÕ-ÂíE ®¾¢Åî-†Ï¢ÍÃ..

lecturerstudent650-2.jpg

„ç៿-šË-ªîV Âéä°ÂË „ç@Áx-’ïä ÅŒ¯ä ‡Ÿ¿Õ-ª½-§ŒÖuœ¿Õ. ÅŒÊÖ ‚ Âéä-°©ð ®¾Ödœç¢-˜ä„çÖ ÆÊÕ-¹ׯÃo! ¯Ã ÂÃxæ® ÆªáÅä ¦Ç’¹Õ¢-œ¿E «ÕÊ-®¾Õ©ð X¶Ô©§ŒÖu. ÂÃF ÅŒÊÕ „äêª ª½Ö„þÕ „çjX¾Û „çRx-¤ò-Ōբ˜ä ¦£¾Ý¬Ç ®ÔE-§ŒÕ-ꪄçÖ ÆÊÕ-ÂíE ¹F®¾¢ Šê ÂÃ©ä° Â¹ŸÄ.. ÆE ÅŒ%XÏh-X¾œË ÂÃx®¾Õ-éÂ-Rx-¤ò§ŒÖ. 骢œ¿Õ ÂÃx®¾Õ© ÅŒªÃyÅŒ ÅŒÊÕ «Ö ÂÃx®ý-ª½Ö¢-©ðÂË “X¾„ä-P¢-ÍŒœ¿¢ ÍŒÖ®Ï ‚¬Áa-ª½u-¤ò§ŒÖ. ÆX¾Ûpœä ÅçL-®Ï¢C ÅŒÊÕ «Ö ©ã¹a-ª½ªý ÆE.. ÆŸä Âéä-°©ð ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÂíE ƹˆœä ©ã¹a-ª½-ªý’à X¾E-Íä-®¾Õh-¯Ão-ª½E.. ƪá-Åä¯ä¢.. ƒ„äO ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ-©ðE “æX«ÕÊÕ ƒ®¾Õ-«Õ¢-Åçj¯Ã ÅŒT_¢-ÍŒ-©ä-¹-¤ò-§ŒÖªá. ªîW Â˪½ºý ÂÃx®ý ‡X¾ÛpœÄ ÆE „ä* ÍŒÖæ®-ŸÄEo. ÅŒÊ ¯îšË ÊÕ¢* ¯Ã æXª½Õ NE-XÏ¢-ÍÃ-©¯ä ÂîJ-¹Åî ¦Ç’Ã ÍŒC-„ä-ŸÄEo. O©ãj-ʢŌ «ª½Â¹Ø ÂÃx®¾Õ©ð ¦Ç’à §ŒÖÂËd-„þ’à …¢œä-ŸÄEo. D¢Åî ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× Â¹ØœÄ ¯ÃåXj ‹ “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ ÆGµ-«ÖÊ¢ \ª½p-œË¢C. Æ©Ç éª¢œ¿Õ å®NÕ-®¾dª½Õx X¾Üª½hªá ¯Ã „ç៿šË ®¾¢«-ÅŒqª½¢ X¾Üª½h-ªá¢C.

*****

£¾ÉL-œä-®ý©ð «ÜJÂË „ç@Çx-ÊÊo «Ö˜ä ÂÃF ¯Ã «ÕÊ-®¾¢Åà Â˪½ºý „çjæX ©Çê’C. ‡X¾Ûpœ¿Õ AJT ÂÃ©ä° “¤Äª½¢-¦µ¼-«Õ-«Û-ŌբŸÄ ÆE „ä* ÍŒÖæ®-ŸÄEo. ÆÊÕ-¹×Êo ®¾«Õ§ŒÕ¢ «*a¯Ã 骢œî \œÄC ÅŒÊÕ «ÖÂ¹× ÂÃx®¾Õ©Õ ÍçX¾p-œÄ-EÂË ªÃ¹-¤ò-«-œ¿¢Åî Eª½Õ-ÅÃq-£¾Ç-X¾œÄf. ƪá-Åä¯ä¢.. £¾É®¾d-©üÂË „ç@ìx ŸÄJ-©ð¯ä ÆÅŒE ƒ©Õx …¢œ¿-œ¿¢Åî ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Õ ®¾¢Ÿä-£¾É© «¢Â¹Åî O©ãj-ʢŌ ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ ÅŒÊÅî ’¹œË-æX¢-Ÿ¿ÕÂ¹× “X¾§ŒÕ-Ao¢-Íä-ŸÄEo. ƒ©Ç ‡Eo ªîV©Õ ÆE-XÏ¢-*¢C.. Æ¢Ÿ¿Õê æ®o£ÏÇ-Ōթ ®¾©£¾ÉÅî Ÿµçjª½u¢ Íä®Ï ¯Ã «ÕÊ-®¾Õ©ð …Êo N†¾§ŒÕ¢ ÍçæXp¬Ç.. 'FêÂ-„çÕi¯Ã «ÕA-¤ò-ªá¢ŸÄ? ¯äÊÕ F ©ã¹a-ª½-ªýE.. ÊÕ«Ûy ÊÊÕo “æXNÕ¢-ÍŒœ¿¢ \¢šË?Ñ Æ¢{Ö “X¾Po¢* *ªÃ’Ã_ ƹˆœË ÊÕ¢* „çRx-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. ÂÃF ¯äÊÕ ¯Ã “X¾§ŒÕÅŒo¢ ‚X¾-©äŸ¿Õ. «ÕSx X¾C ªîV© ÅŒªÃyÅŒ ÂÃ©ä° ¦§ŒÕ{ 骲Äd-骢šðx ÅŒÊE ¹L-¬ÇÊÕ. 'OÕÂ¹× ÊÊÕo åXRx Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ¯äÊÕ OÕ NŸÄu-JnE ÆÊo ŠÂ¹ˆ N†¾-§ŒÕ„äÕ Æœ¿Õf’à ÆE-XÏ-²òh¢˜ä ¯äÊÕ ÍŒŸ¿Õ«Û «Ö¯ä-§ŒÕ-œÄ-EÂË ®ÏŸ¿l´¢Ñ ÆE Íç¤Äp. ŸÄ¢Åî ÅŒÊÕ Âî¾h ¯ç«Õt-C¢* «á¢Ÿ¿Õ ÍŒŸ¿Õ«Û X¾ÜJh Íä®Ï.. °N-ÅŒ¢©ð F ÂÃ@Áx OÕŸ¿ ÊÕ«Ûy E©-¦œ¿Õ.. ÆX¾Ûpœ¿Õ åXRx ’¹ÕJ¢* ‚©ð-*¢ÍŒÕ ÆE Íç¤Äpœ¿Õ. ÅŒÊÕ ƒ*aÊ Ÿµçjª½u¢Åî ‚ \œÄC Â¹ØœÄ ¦Ç’à ͌CN «Õ¢* «Öª½Õˆ-©-Åî¯ä ¤Ä®¾§ŒÖu..

*****

‡¢H§äÕ X¾Üª½h-ªá¢C. ƒÂ¹ ƒ¢šËÂË „çRx-¤ò-„Ã-LqÊ ®¾«Õ§ŒÕ¢ Ÿ¿’¹_-ª½-X¾-œË¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ÂÃ©ä° Ÿ¿’¹_-ªîxE 骲Äd-骢šðx ÅŒÊE «Õªî-²ÄJ ¹L®Ï ¯Ã “æX«Õ N†¾§ŒÕ¢ ÆœË-’ÃÊÕ. ¯äÊÕ EÊÕo ‹ «Õ¢* NŸÄu-Jn’Ã, æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ-L-’ïä ͌֬ÇÊÕ ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× Æ©Ç¢šË …Ÿäl-¬Á-„äÕD ©äŸ¿E ÍçæXp-¬Çœ¿Õ. ƪáÅä ÅŒÊÕ „çRx-¤ò-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÅŒÊ Â¹@Áx©ð …G-ÂËÊ Â¹Foª½Õ ÅŒÊÂ¹Ø ¯ÃåXj “æX«Õ …¢Ÿ¿E ƪáÅä \„î Âê½-ºÇ© «©x ¯Ã “æX«ÕÊÕ Aª½-®¾ˆ-J-®¾Õh-¯Ão-œ¿E ¯ÃÂ¹× Æª½n-«Õ-§äÕu©Ç Íä®Ï¢C. ‚ ¦ÇŸµ¿-Åî¯ä ¯äÊÕ ƒ¢šËÂË „ç@ÇxÊÕ. ÍÃ©Ç ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ «Ÿ¿lE Íç¤Äp.. *«-ª½Â¹× ¯ÃÂ¢ ƒ¢šðx-„Ã-@ÁxÊÕ ¦ÇŸµ¿-åX-{dœ¿¢ ®¾J-ÂÃ-Ÿ¿-E-XÏ¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê «Ö„Ã@ÁÙx B®¾Õ-Âí-*aÊ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ŠX¾Ûp-¹ׯÃo.. EPa-Åê½n¢ Â¹ØœÄ •J-T-¤ò-ªá¢C.

lecturerstudent650.jpg

EPa-Åê½n¢ X¶¾ÕÊ¢’à Íä®ÏÊ «Ö„Ã@ÁÙx åXRx ƢŌ-¹¢˜ä ¦Ç’à Í䧌Ö-©Êo ÅŒX¾-ÊÅî X¶¾ÕÊ¢’à \ªÃp{Õx Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ÆX¾Ûpœä «*a¢Ÿî „ê½h.. Æ¢Ÿ¿-JF ¬ð¹-®¾¢-“Ÿ¿¢©ð E¢æX-®Ï¢C. åXRx Â휿Õ-¹×ÂË ¨ åX@Áx¢˜ä ƒ†¾d¢ ©äŸ¿E.. ÅŒÊÕ „äêª Æ«ÖtªáE “æXNÕ¢*.. ƒ¢šðx-„Ã-@ÁxÊÕ Âß¿-Ê-©ä¹ ¨ åXRxÂË ŠX¾Ûp-¹×-¯Ão-œ¿{. ƪáÅä ƒ†¾d¢ ©äE åXRx Í䮾Õ-Âî-©ä¹ ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-Âî¦ð§ŒÖœ¿{. ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË ‚®¾Õ-X¾-“AÂË B®¾Õ-éÂ-@Áxœ¿¢ «©x ¦A-ÂÃœ¿Õ. D¢Åî „Ã@Áx ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ «ÖÂ¹× Â¹~«Ö-X¾-º©Õ ÍçXÏp „çRx-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¨ ®¾¢X¶¾Õ-{-ÊÅî Æ«Öt-¯ÃÊo ‡¢Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œÄfª½Õ. åXRx ŸÄÂà «*a ÅŒXÏp-¤ò-«-œ¿¢Åî ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© „Ã@ÁÙx ¯Ã èÇŌ¹¢ ’¹ÕJ¢* Í眿Ւà «ÖšÇx-œ¿œ¿¢ NE ƒ¢Âà ¹עT-¤ò-§ŒÖª½Õ. •J-TÊ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê ÊÕ¢* Å䪽Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ¯ÃÂ¹Ø ÍÃ©Ç ®¾«Õ-§ŒÕ„äÕ X¾šËd¢C. ‚ ³ÄÂú ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ’Ã¯ä ¯äÊÕ ‚©ð-*¢-*Ê „ç៿šË N†¾§ŒÕ¢.. 'Â˪½ºý Â¹ØœÄ ÆX¾Ûpœ¿Õ ƒ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ðx¯ä …¯ÃoœÄ? ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ¹ÊÕ-¹׈¢˜ä ¦Ç’¹Õ¢œ¿ÕÑ Æ¯ä.. Æ¢Ÿ¿Õê „ç¢{¯ä „çjèÇ’û „ç@Çx.. æ®o£ÏÇ-Ōթ ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî ÅŒÊÂ¹× Â¹¦Õ-ª½Õ-åXšÇd..

*****

¯äÊÕ ÆÊÕ-¹×-ÊoŸä E•-„çÕi¢C.. Â˪½ºý *Êo-ÅŒ-Ê¢-©ð¯ä „Ã@Áx ¯ÃÊo ÍŒE-¤ò-§ŒÖª½Õ. „Ã@Áx Æ«Õt-’ê½Õ ÅŒÊE Æ©Çx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à åX¢Íê½Õ. Æ«ÕtÊÕ «CL Ÿ¿Öª½¢’à „çRx …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ ƒ†¾d¢ ©ä¹ °ÅŒ¢ Ō¹׈„ä ƪá¯Ã ƒ¢šËÂË Ÿ¿’¹_-ªîx¯ä Âéä-°©ð ©ã¹a-ª½-ªý’à X¾E-Íä-®¾Õh-¯Ão-œ¿{. ÅŒÊÂÌ ¯äÊ¢˜ä ƒ†¾d„äÕ Æªá¯Ã.. „Ã@Áx Æ«Õt ÂîJ¹ „äÕª½ê åXRx Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ão-ÊE.. Æ¢Ÿ¿Õ꠯à “æX«ÕÊÕ ŠX¾Ûp-Âî-©ä-¹-¤ò-§ŒÖ-ÊE Íç¤Äpœ¿Õ. ÅŒÊÕ ÍçXÏp-Ê-ŸÄ-EÂË „ç៿{ Âî¾h ÂîX¾-„çá-*a¯Ã.. ÅŒªÃyÅŒ ÆÅŒE ‚©ð-ÍŒÊ Â¹ØœÄ ®¾éªj-ÊŸä ÆE-XÏ¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õꠊ¹-²ÄJ „Ã@Áx Æ«ÕtÅî «Ö “æX«Õ N†¾§ŒÕ¢ ÍçXÏp-ÍŒÖ-œ¿-«ÕE, ŠÂ¹-„ä@Á ‚Nœ¿ «Ÿ¿l¢˜ä ƒÂ¹ ÅŒÊE «ÕSx ƒ¦s¢-C-åX-{d-ÊE «ÖšË-ÍÃaÊÕ. ¨©ðX¾Û ¯äÊÖ «Ö ƒ¢šðx-„Ã-@ÁxÅî N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äp. «á¢Ÿ¿Õ ÂîX¾¢ ÅçÍŒÕa-¹ׯÃo.. ÅŒªÃyÅŒ ¯Ã “æX«Õ, ¯äÊÕ „Ã@Áx Eª½g-§ŒÖ-EÂË ÅŒ©-«¢-ÍŒœ¿¢ «¢šË-«Fo Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE ŠÂ¹-²ÄJ ƦÇs-ªáE ¹©Õ-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoª½Õ. ¨©ðX¾Û Â˪½ºý „Ã@Áx Æ«Õt-’ê½Õ Â¹ØœÄ ÊÊÕo ͌֜Ä-©-¯Ão-ª½{. D¢Åî ƒª½Õ-„çj-X¾Û© åXŸ¿l©Õ «ÖšÇx-œ¿Õ-ÂíE åXRx-ÍŒÖ-X¾Û©Õ \ªÃp{Õ Íä¬Çª½Õ. „Ã@Áx ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ Â¹ØœÄ ŠÂ¹ˆšË Âë-œ¿¢Åî «Õ«ÕtLo åXRxÅî ŠÂ¹ˆšË Íä¬Çª½Õ.

*****

ƒŸ¿¢Åà ¯äÊÕ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ão-Ê¢˜ä «ÕÊ °N-ÅŒ¢©ð «Íäa ¹³Äd©Õ °N-ÅÃEo ¯Ã¬ÁÊ¢ Í䧌Õ-œÄ-Eê Âß¿Õ.. ¦Ç’¹Õ Í䧌Õ-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ «*a …¢œ¿ÍŒÕa. „Ú˫©x «ÕÊÂ¹× ‡©Ç¢šË «Õ¢* •ª½Õ-’¹Õ-ŌբŸî ‚©ð*¢Íä “X¾§ŒÕÅŒo¢ Íäæ®h ÅŒX¾p-¹עœÄ «ÕÊÂ¹× «Öª½_¢ ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. Æ©Çê’ åXŸ¿l-©¢-Ÿ¿ª½Ö Šê婂 …¢œ¿ª½Õ. Æ¢Ÿ¿ª½Ö “æX«ÕÂ¹× «uA-êª-¹¢-’Ã¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃ-ª½E ¦µÇN¢-Í퟿Õl.. «á¢Ÿ¿Õ «ÕÊ “X¾§ŒÕÅŒo¢ «ÕÊ¢ Íäæ®h Ÿä«Ûœ¿Õ Â¹ØœÄ «ÕÊÂ¹× ²Ä§ŒÕ¢ Íä²Ähœ¿Õ. «ÕÊ “X¾§ŒÕ-ÅŒo¢©ð EèÇ-§ŒÕB …¢˜ä ÆC Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Æª½n-«Õ-§äÕu©Ç ÍçGÅä „Ã@ÁÙx ÅŒX¾p-¹עœÄ “æX«ÕÊÕ Æ¢U-¹-J¢Íä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C.
œË®ý-éÂx-ªá-«Õªý

'£¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢Ñ QJ¥Â¹ ¤Äª¸½-Â¹×©Õ ÅŒ«Õ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©ÊÕ, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä „äC¹. ¨ QJ¥-¹©ð “X¾ÍŒÕ-J¢Íä ¹Ÿ±¿-¯Ã-©-Eo-šËÂÌ ¤Äª¸½-Â¹×©ä ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-«©x ¨ ¹Ÿ±¿-¯Ã-©ðxE „î¾h-„éÕ, Æ«®¾h„Ã-©Åî «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „ç¦ü-å®j-šüÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©äŸ¿Õ. ¨ QJ¥-¹-©ðE ¹Ÿ±¿©Õ, ¹Ÿ±¿-¯Ã-©Åî ‡«-J-éÂj¯Ã ƒ¦s¢C …¯Ão, Ʀµ¼u¢-ÅŒ-ªÃ©Õ …¯Ão ƒÂ¹ˆœ¿ ÂËxÂú Íä®Ï «ÖÂ¹× ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ¢œË. Æ{Õ-«¢šË ¹Ÿ±¿, ¹Ÿ±¿-¯ÃEo „ç¦ü-å®j-šü-©ð¢* Åí©-T¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ¢ ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ. ƢŌ-¹×-NÕ¢* ƒÅŒ-ª½“Åà ͌{d-X¾-ª½-„çÕiÊ ÍŒª½u-©Â¹× ¨¯Ãœ¿Õ ¦ÇŸµ¿uÅŒ «£ÏÇ¢-ÍŒŸ¿Õ.

 
   
 
 
 

Share Your Story

 
   
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))
 

women icon@teamvasundhara
story-of-an-aids-patient-who-is-fighting-with-it-and-creating-awareness-in-others

నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!

ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-girl-is-in-dilemma-to-choose-her-life-partner

ఈ ఇద్దరిలో ఎవరి ప్రేమను అంగీకరించాలి?మీరే చెప్పండి!

ఏదైనా సరే కంటికింపుగా లేకపోతే మనసుకు నచ్చదంటారు. మరి ప్రేమ సంగతి ఏంటి ? ఒకరికి మనపై ఉండే ప్రేమ కూడా అంతేనా ? చూడ్డానికి ఆకర్షణీయంగా ఉంటేనే మనసుకు నచ్చుతామా ? ఈలోకంలో ఒకరికొకరు అభిప్రాయాలతో కలుస్తున్నారా లేక ఆకర్షణతోనే కలుస్తున్నారా ? ఇలా ప్రేమ గురించి తికమకపడుతూ సతమతమవుతోంది రాగిణి. ఇందుకు కారణం... ఉన్నట్టుండి ఇద్దరు యువకులు ఆమెకు తమ మనసులోని ప్రేమను తెలపడమే ! ఒకరు తొలుత తాను ప్రేమించిన వ్యక్తి అయితే.. మరొకరు తనను ప్రేమించిన వ్యక్తి. అందుకే ఇద్దరిలో ఎవర్ని ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మన సహాయం కోరుతోంది రాగిణి. ఆమె హృదయరాగమేంటో ఓసారి విని మీ అభిప్రాయంతో ఆమెకో పరిష్కారాన్ని చూపండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-change-his-behavior
women icon@teamvasundhara
girl-saying-a-story-about-her-friend-on-this-friendship-day
women icon@teamvasundhara
i-didnt-make-any-mistake-try-to-understand-me
women icon@teamvasundhara
i-feel-very-guilty-that-happened-20-years-ago
women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-sadistic-husband?

¯Ã ¬ÇœË®ýd ¦µ¼ª½hE «Öêªa-Ÿç©Ç?

Ê«Õæ®h „äÕœ¿„þÕ.. ¯ÃÂ¹× åX@ëkx 3 ®¾¢«-ÅŒqªÃ©ãj¢C. ŠÂ¹ ¤ÄX¾ Â¹ØœÄ …¢C. ¯Ã ¦µ¼êªh ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ®¾«Õ®¾u. ÅŒÊÕ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ©äE «uÂËh. …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ Æ¢˜ä ÅŒÊÂ¹× ÍÃ©Ç *ªÃ¹×.. ¹†¾d-X¾œË X¾E Í䧌Ö-©¢˜ä \Ÿî ¦ÇŸµ¿’Ã, ¦µÇª½¢’à X¶Ô©-«Û-ÅÃœ¿Õ. èǦüÂË ŠÂ¹ ªîV „ç@Çx-œ¿¢˜ä 4 ªîV©Õ «Ö¯ä-²Ähœ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à œ¿¦Õs©Õ ªÃ„Ã-©-ÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÅŒÊÂ¹× ÅŒLx OÕŸ¿ ÂÃF, ÅŒ¢“œË OÕŸ¿ ÂÃF ’õª½«¢ ©äŸ¿Õ. ‚ÅŒt-ÊÖuÊÅà ¦µÇ«¢ ÍÃ©Ç ‡Â¹×ˆ«. ÅŒÊ Â¹¢˜ä Ō¹׈« £¾ÇôŸÄ …Êo „Ã@Áx-Åî¯ä «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ. «ÕÊ Â¹¢˜ä «Õ¢* ²Änªá©ð, «Õ¢* “X¾«-ª½h-ÊÅî …Êo-„Ã-@ÁxÅî æ®o£¾Ç¢ Íäæ®h „Ã@ÁÙx «ÕÊÂ¹× Æ«ÂÃ¬Ç©Õ ƒ²Ähª½Õ ¹ŸÄ Æ¯ä ‚©ð-ÍŒÊ ÅŒÊÂ¹× Æ®¾q©Õ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@ÁŸÄ¢ ÆÊo ‚©ð-ÍŒÊ Æ®¾q©Õ¢œ¿Ÿ¿Õ. ‡¢ÅŒæ®X¾Ü ¹†¾d-X¾-œ¿-¹עœÄ ‚ªî-’ÃuEo ‡©Ç ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©E ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. ‚ªî’¹u¢ OÕŸ¿ …Êo “¬ÁŸ¿l´ °NÅŒ¢ OÕŸ¿ …¢œ¿Ÿ¿Õ. *Êo *Êo N†¾-§ŒÖ-©Â¹× Â¹ØœÄ Æ¦ŸÄl´©Çœ¿-ÅÃœ¿Õ. ÅŒÊE ÊNÕtÊ „Ã@ÁxE ŸÄª½Õ-º¢’à „çÖ®¾¢ Íä²Ähœ¿Õ. ²Äyª½n¢ ‡Â¹×ˆ«. \ ¦µ¼ª½h ƪá¯Ã ÅŒÊ ¦µÇªÃu-XÏ-©xLo ®¾¢Åî-†¾¢’à ֮͌¾Õ-Âî„éE ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ. ÂÃF ÅŒÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ÊÊÕo ‡©Ç \œË-XÏ¢-ÍÃL?, ‡©Ç £ÏÇ¢®¾ åXšÇdL? ÆE ‚©ð-*-²Ähœ¿Õ. “X¾A «Ö{Â¹× ÅŒX¾Ûp©Õ B®Ï ’휿« åX{Õd-¹ע-šÇœ¿Õ. ÊÊÕo «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®Ï¢*, \œË-XÏ¢* ‚Ê¢Ÿ¿¢ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ’휿-«-©¢˜ä ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ¦µ¼§ŒÕ¢. ¯Ã ÍŒŸ¿Õ«Û X¾Üª½h-§äÕu¢ÅŒ «ª½Â¹× «Ö ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã «á¢Ÿ¿Õ ’휿« X¾œ¿-©äŸ¿Õ. ®¾Öˆ©ü, Âéä°, ƒ©Õx ÅŒX¾p ¯ÃÂ¹× «Õêª ŸµÄu®¾ …¢œäC Âß¿Õ. ƒ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾hÅŒy¢ …Êo ¯äÊÕ ¯Ã ¦µ¼ª½h «©x «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ÊL-T-¤ò-ÅŒÕ-¯ÃoÊÕ. “X¾A ENÕ†¾¢ ʪ½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N-®¾Õh-¯ÃoÊÕ. H˜ãÂú ÍŒC-„Ãœ¿Õ ÂÃF ÍŒŸ¿Õ«Û N©Õ« Æ®¾q©Õ ÅçMŸ¿Õ. åXŸ¿l-„Ã-@ÁxÊÕ ‡C-J¢* «ÖšÇxœ¿œ¿„äÕ ’íX¾p ÆÊÕ-¹ע-šÇœ¿Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
ask-before-marriage-only
women icon@teamvasundhara
a-story-of-domestic-violence-victim-asma-aziz

ÅÃT œÄu¯þq Í䧌Õ-Ê¢˜ä N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ’¹Õ¢œ¿Õ Uªá¢-ÍÃœ¿Õ...

’¹%£¾Ç £ÏÇ¢®¾.. ‡¯îo \@ÁÙx’à «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ÆŸ¿-ÊX¾Û ¹{o¢ B®¾Õ-¹×-ªÃ-„Ã-©E Âí¢Ÿ¿ª½Õ, Í䮾Õ¹×Êo ¦µÇª½u Æ¢Ÿ¿¢’à ©äŸ¿E «ÕJÂí¢-Ÿ¿ª½Õ, ¦µÇª½u ÅŒÊ «Ö{ NÊ-˜äx-Ÿ¿E ƒ¢Âí¢-Ÿ¿ª½Õ.. ƒ©Ç «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ÆAh¢šðx ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-šðÊo „äCµ¢-X¾Û-©ã¯îo! ÅÃèÇ’Ã Æ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{¯ä ¤ÄÂË-²Än-¯þ©ðE ©Ç£¾Çôªý©ð ¦§ŒÕ-{-X¾-œË¢C. ’¹Åä-œÄC «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj £ÏÇ¢®¾Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* 2500 ê®¾Õ©Õ Ê„çÖŸ¿Õ ÂÃ’Ã.. ÅÃèÇ ®¾¢X¶¾Õ-{Ê Æ¹ˆœ¿ «Õ£ÏÇ@Á©åXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo £ÏÇ¢®¾ \«Ö-“ÅŒ«â ÅŒ’¹_-©ä-Ÿ¿E Eª½Ö-XÏ-²òh¢C. ÅŒÊ ‚X¶Ô®ý ÂíM-’ûqÊÕ B®¾Õ-ÂíE ƒ¢šË-Âí-*aÊ ‹ ¦µ¼ª½h ÅŒÊ ¦µÇª½uÊÕ ÅÃ’¹-«ÕE, ÅŒÊ ®¾£¾Çô-Ÿîu-’¹Õ© «á¢Ÿ¿Õ œÄu¯þq Í䧌Õ-«ÕE Æœ¿’Ã_, ‚„çÕ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× EªÃ-¹-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî „ÃJ ‡Ÿ¿Õ˜ä ‚„çÕÊÕ Íë-¦Ç-ŸÄœÄ ¦µ¼ª½h.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚„çÕÊÕ N«-®¾YÊÕ Íä®Ï, ‚„çÕÂ¹× ¦©-«¢-ÅŒ¢’à ’¹Õ¢œ¿Õ U®Ï, Æ¢Ÿ¿J «á¢Ÿ¿Ö Æ«-«Ö-E¢-ÍÃœ¿Õ. ŸÄ¢Åî ƹˆœË ÊÕ¢* ‡©Ç-’î©Ç ¦§ŒÕ-{-X¾-œËÊ ‚„çÕ ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿ÊÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî’à ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. «ÕJ, ‚„çÕ ‡«ª½Õ? ‚„çÕ Â¹Ÿ±ä¢šË? ‚ ÅŒªÃyÅä¢ •J-T¢C Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ÅŒÊ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ-ªÃ’¹¢ N¯Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
a-story-of-a-rape-victim
women icon@teamvasundhara
in-love-affair-for-6-years-2-up-women-divorce-their-husbands-marry-each-other
women icon@teamvasundhara
story-of-a-wife-who-lost-her-husband-to-an-accident
women icon@teamvasundhara
sumalatha-sharing-a-heartfelt-post-in-social-media-on-their-wedding-anniversary

‡X¾p-šËÂÌ ÊÕ«Ûy «ÖÅî¯ä …¢œ¿Õ..!

®¾Õ«Õ-©ÅŒ.. Åç©Õ’¹Õ ®ÏF “æX¹~-¹שÊÕ ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{Ê, ÆGµ-Ê-§ŒÕ¢Åî Æ©-J¢-*Ê Æ©¯ÃšË „äÕšË Â¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹ª½Õ. '¬Á%A-©-§ŒÕ©ÕÑ, 'X¾®Ï-„ÃœË “¤Äº¢Ñ, 'Ÿí¢’¹-Âî@ÁÙxÑ, '®¾y§ŒÕ¢-¹%†ÏÑ, '’Ãu¢’û Mœ¿ªýÑ.. „ç៿-©ãjÊ ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ‚„çÕ «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ÅŒNÕ@Á¢, £ÏÇ¢D, ¹Êoœ¿ ¦µÇ†¾-©ðxÊÖ X¾©Õ *“Åéðx ʚˢ-Íê½Õ. 1991©ð ®¾£¾Ç-Ê-{Õœ¿Õ Æ¢¦-K-†ýÊÕ N„Ã-£¾Ç-«Ö-œËÊ ÅŒªÃyÅŒ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅÃ-Eê ®¾«Õ§ŒÕ¢ êšÇ-ªá¢-*Ê ‚„çÕ '¡ «Õ¢V-¯ÃŸ±¿Ñ, '¦Ç®ýÑ, '¡ª½®¾Õh ¬ÁÙ¦µ¼-«Õ®¾Õh..Ñ „ç៿-©ãjÊ *“ÅÃ-©ðxÊÖ ÊšË¢-Íê½Õ. ƒšÌ«©ä ‚„çÕ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K†ý ÂÃJf-§ŒÖÂú Æ骮ýd Âê½-º¢’à ¹ÊÕo-«â-®ÏÊ N†¾§ŒÕ¢ NC-ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× „çÊÕo-Ÿ¿-ÊÕo’à EL-*Ê “X¾A-Š-¹ˆ-JÂÌ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ¢ „äC-¹’à Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-¤Ä-ªÃ„çÕ. ÅÃèÇ’Ã ®¾Õ«Õ-©ÅŒ ÅŒ«Õ N„ã¾Ç C¯î-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ¦µ¼ª½h Æ¢¦-K-†ýÊÕ ÅŒ©Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö «Õªî ¦µÇ„îŸäy’¹X¾Ü-J-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýd Íä¬Çª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-women-saying-about-her-love-stories
women icon@teamvasundhara
he-tried-to-blackmail-me-with-morphed-photos-i-teach-him-a-lesson
women icon@teamvasundhara
dont-give-another-chance-before-thinking-twice-especially-in-the-case-of-adultary
women icon@teamvasundhara
my-brother-in-law-cheated-me-in-the-name-of-love-says-a-girl
women icon@teamvasundhara
i-learnt-a-lesson-from-the-past
women icon@teamvasundhara
loving-yourself-is-more-important-says-a-mumbai-girl
women icon@teamvasundhara
divya-sharing-her-feelings-about-celebrated-independence-day-on-her-child-days

‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û ªîV «Ö“ÅŒ-„äÕ¯Ã..?

…Ÿ¿u-«Ö©ä «ÜXÏ-J’Ã.. ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇª½-ÅÃ-«¯ä ÅŒ«Õ ©Â¹~u¢’Ã.. “¤ÄºÇ-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ©ã¹ˆ Í䧌Õ-¹עœÄ.. «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒªÃ© „ê½Õ •J-XÏÊ ¤òªÃ{ X¶¾L-ÅŒ„äÕ.. ¯äœ¿Õ «ÕÊ¢ æ®yÍÃa´„çŒá-«Û©Õ XÔ©Õa-Âí¢-{Õ¯Ão¢. «¢Ÿ¿© \@Áx ¤Ä{Õ “GšË†ý ¤Ä©-Ê©ð «ÕT_.. ‡¯îo ¹³Äd-©ÊÕ ¦µ¼J¢* '„äժà ¦µÇª½Åý «Õ£¾É¯þÑ Æ¢{Ö EÊ-C¢*.. ŌդÄÂÌ ’¹Õ@ÁxÂ¹× ‡Ÿ¿Õª½Õ EL* „ê½Õ ²ÄCµ¢-*Ê ²ÄyÅŒ¢-“ÅŒuX¾Û X¶¾©Ç-©ÊÕ «ÕÊ¢ ÆÊÕ¦µ¼N®¾Õh¯Ão¢. ƪáÅä ¯äšËÂÌ ¨ X¾¢œ¿’¹ •ª½Õ-X¾Û-Âî-«-œ¿¢©ð ‡¯îo «Öª½Õp©Õ «ÍÃaªá. ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq-„ÃEo ÍŒÖæ® Ÿ¿%Â¢©ðÊÖ ¨ «Öª½Õp “X¾®¾Õp´-{¢’à ¹E-XÏ-²òh¢C. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ÄyÅŒ¢“ÅŒu C¯î-ÅŒq«¢ Æ¢˜ä «Üª½Ö-„ÃœÄ \¹„çÕi •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä X¾¢œ¿’¹’à ¦µÇN¢-Íä-„ê½Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö“ÅŒ¢ ‚’¹®¾Õd 15 Æ¢˜ä 宩«Û CÊ¢-’ïä X¾J-’¹-ºË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖ¯äo «ÕÊÅî X¾¢ÍŒÕÂî„é-ÊÕ-Âí¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¡ÂÃ-@Á-£¾Ç-®ÏhÂË Íç¢CÊ C«u. ÅŒÊ *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð X¾¢“ŸÄ-’¹®¾Õd •ª½Õ-X¾Û-ÂíÊo NŸµÄ-¯Ã©ÂË.. ƒX¾p-šËÂÌ ‡©Ç¢šË ÅäœÄ-©ÊÕ ’¹«Õ-E¢-ÍÃªî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä N«-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.. ‚©-ÂËŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
happy-evenings-
women icon@teamvasundhara
story-of-a-drug-addict-person-named-stella
women icon@teamvasundhara
be-careful-with-the-nri-matches
women icon@teamvasundhara
love-changes-life
women icon@teamvasundhara
i-would-have-told-about-my-sexual-harassment-to-parents-a-girls-story
women icon@teamvasundhara
story-of-ramadevi-who-was-cheated-and-faced-human-trafficking
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
this-passive-smoking-victims-story-tells-how-dangerous-smoking-can-be

women icon@teamvasundhara
this-girls-story-about-her-valentines-day-in-teenage-is-viral-in-social-media
women icon@teamvasundhara
mothers-love-is-unconditional-and-true
women icon@teamvasundhara
always-love-a-person-who-is-able-to-protect-you-when-time-comes-says-a-woman-through-her-story
women icon@teamvasundhara
trust-your-child-in-case-of-their-complaint-on-your-dear-one-about-abuse-says-a-lady
women icon@teamvasundhara
story-of-a-girl-who-fought-for-her-family
women icon@teamvasundhara