scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?'

'మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

åXRx ¦¢Ÿµ¿¢ OT-¤ò-ªá¢C.. ÂÃF “æX«Õ ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ŌբC!

Bollywood Celebrities who announced their separation.

åXRx.. 骢œ¿Õ «ÕÊ-®¾ÕLo ÊÖêª@Áx ¤Ä{Õ Â¹©-Âé¢ ¹L-®¾Õ¢-œ¿-«ÕE DN¢Íä ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ X¶¾Õ{d¢. ƪáÅä Âí¢Ÿ¿ª½Õ Ÿ¿¢X¾-Ōթ ®¾¢²Äª½ ¯Ã« Âí¯äo@Áx ¤Ä{Õ ‡©Ç¢šË ƪ½-«Õ-J-¹-©äx-¹עœÄ ²ÄT¯Ã.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ X¾©Õ ÆE-„ê½u Âê½-ºÇ© «©x „ÃJ-Ÿ¿lª½Ö ÅŒ«Õ ÆÊÕ-¦¢-ŸµÄ-EÂË «ÕŸµ¿u-©ð¯ä ®¾y®Ïh X¾©Õ-¹×-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ƒ{Õ «uÂËh-’¹-ÅŒ¢’Ã, Æ{Õ «%Ah-X¾-ª½¢’à ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u ÆGµ-“¤Ä§ŒÕ ¦µäŸÄ©Õ ªÃ«œ¿¢, ’õª½«¢ ÅŒT_-¤ò-«œ¿¢, ŠÂ¹J «%AhE «Õªí-¹ª½Õ ’õª½-N¢-ÍŒ-¹-¤ò-«œ¿¢, N„Ã-æ£Ç-ÅŒª½ ®¾¢¦¢-ŸµÄ©Õ.. ƒ©Ç ÍçX¾Ûp-¹ע{Ö ¤òÅä „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢Ÿµ¿¢ OT-¤ò-«-œÄ-EÂË Âê½-ºÇ-©ã¯îo! ²Ä«Ö-ÊÕu©ä Âß¿Õ.. 宩-“GšÌ •¢{©Ö ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÆB-ÅŒ-„äÕOÕ Âß¿Õ. \@Áx ¤Ä{Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢Ÿµ¿¢©ðE «ÖŸµ¿Õ-ªÃuEo ÅÃ«á ‚²Äy-C®¾Öh.. ÅŒ«Õ ¤¶Äu¯þqÂ¹× J©ä-†¾-¯þ-†ÏXý ¤Äª¸Ã©Õ ¯äª½ÕpÅŒÖ ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ-¹¢’à EL-*Ê ‡¯îo •¢{©Õ.. ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à Åëá NœË-¤ò-ŌկÃo¢ ÆE “X¾Â¹šË®¾Öh ÆGµ-«Ö-ÊÕLo ³ÄÂúÂ¹× ’¹ÕJ-Íä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÅÃèÇ …ŸÄ-£¾Ç-ª½ºä ¦ÇM-«Ûœþ ©Ox ¹X¾Û©ü C§ŒÖ OÕªÃbÐ-²Ä-£ÏÇ©ü ®¾¢X¶¾Ö. ÅŒ«Õ 11 \@Áx “æX«Õ ¦¢ŸµÄ-EÂË, ‰Ÿä@Áx „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄ-EÂË ’¹Õœþ¦ãj Íç¦ÕÅŒÖ ÅÃèÇ’Ã ƒ¯þ²Äd „äC-¹’à ‹ ¤ò®ýd åXšËd¢D •¢{. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÆC ÂòÄh “˜ã¢œË¢-’û©ð …¢C. ¨ N†¾§ŒÕ¢ «Õª½Õ-«-¹-«á¢Ÿä ÅÃèÇ’Ã Ÿ¿ª½z-ê¢-“Ÿ¿Õœ¿Õ ªÃX¶¾Õ-„䢓Ÿ¿ ªÃ«Û ¹׫Ö-ª½Õœ¿Õ “X¾Âìü Âî„ç© «âœË, Â©Õ ¹EÂà C©Çx¯þ Åëá 骢œä@Áx “ÂËÅŒ„äÕ NœË-¤ò-§ŒÖ-«ÕE „ç©x-œË¢-ÍŒœ¿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð \@Áx ¤Ä{Õ Â¹L-®¾Õ¢œË.. ÅŒ«Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄEo Åç¢ÍŒÕ-ÂíE ¤¶Äu¯þqÊÕ ³ÄÂúÂ¹× ’¹ÕJ-Íä-®ÏÊ ÂíEo 宩-“GšÌ •¢{© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..

11 \@Áx “æX«Õ ¦¢Ÿµ¿¢ ÆC!

C§ŒÖ OÕªÃb.. 2000©ð 'NÕ®ý \†Ï§ŒÖ X¾®Ï-X¶ÏÂúÑ ÂËK{¢ é’L-*Ê Æ¢ŸÄ© Åê½. å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð¯ä X¾ÛšËd-åX-J-T¯Ã.. ¦ÇM-«Ûœþ ®ÏE-«Ö©ðx ʚˮ¾Öh …ÅŒh-ªÃ-CÊ Æ“’¹-¯Ã-ªá-¹©ðx ŠÂ¹-J’à „ç©Õ-’í¢-C¢D ¦ÖušÌ. '骣¾Éo å£jÇ Åäêª C©ü „äÕÑ, 'ŌիÖq Ê£ÔÇ Ÿä‘ÇÑ, '©ê’ ª½£¾Çô «á¯Ão-¦µÇ§ýÕÑ, '®¾¢VÑ.. «¢šË ®ÏE-«Ö©ðx ʚˢ* „çÕXÏp¢-*Ê C§ŒÖ.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ X¾©Õ „ç¦ü ®ÏK-®ý-©©ð ʚˮ¾Öh, EªÃt-ÅŒ’à «u«-£¾Ç-J®¾Öh ÅŒÊ ®¾ÅÃh ÍÃ{Õ-Åî¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ®¾«Ö• 殫-©ðÊÖ Æ¢Ÿ¿-J-¹¢˜ä «á¢Ÿä …¢{Õ¢D ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢Ÿ¿¢. åXšÇÅî ÍäÅŒÕ©Õ Â¹LXÏ «â’¹-°-«Û© ®¾¢ª½-¹~-ºÂ¹× ¹%†Ï Í䧌Õ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ X¾ªÃu-«-ª½º X¾J-ª½-¹~º Â¢ X¾©Õ ®¾yÍŒa´¢Ÿ¿ ®¾¢®¾n-©Åî ¹L®Ï X¾E-Í䮾Öh ÅŒÊ „çÊo ©Ç¢šË «ÕÊ-®¾ÕÊÕ ÍÃ{Õ-¹ע-šð¢D Æ¢ŸÄ© Åê½. 2009©ð ÅŒÊ “åX¶¢œþ ²Ä£ÏÇ©ü ®¾¢X¶¾ÖÅî “æX«Õ©ð X¾œË¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. 2011©ð ¨ “æX«Õ •¢{ '¦ªýo “X¶Ô ‡¢{ªý˜ãªá-¯þ-„çÕ¢šüÑ Æ¯ä ®¾¢®¾nÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢*.. ‚ ¦ÇuÊ-ªýåXj ®ÏE-«Ö©Õ EJt¢-ÍŒœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u “æX«Õ, Ưîu-ÊuÅŒ 骚Ëd¢-X¾-§ŒÖuªá. D¢Åî 2014©ð „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢Ÿµ¿¢Åî ŠÂ¹ˆ-˜ãj¢D •¢{. ÆX¾p-{Õo¢* ƒŸ¿lª½Ö ¹L®Ï ’¹œË-XÏÊ “X¾A ¹~ºÇFo ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ©ð ¤ò®ýd Í䮾Öh ÅŒ«Õ ÆÊÕ-¦¢-ŸµÄEo ÍÃ{Õ-¹×-¯ÃoK ©Ox ¹X¾Û©ü. ¨ •¢{Â¹× XÏ©x©Õ ©äª½Õ.

celebritesanouncedseparation650-1.jpg
NœË-¤ò-ŌկÃo¢.. ¯î ÂÄçÕ¢šüq!!
¦ÇM-«Û-œþ©ð ÆÅŒu¢ÅŒ ¤ÄX¾Û-©ªý •¢{©ðx ŠÂ¹-J’à æXª½Õ-’â-*Ê C§ŒÖÐ-²Ä-£ÏÇ-©ü©Õ ÅÃèÇ’Ã ÅŒ«Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄ-EÂË ®¾y®Ïh Íç¦Õ-ÅŒÕ-Êo{Õx ƒ¯þ²Äd „äC-¹’à ‹ …«ÕtœË ¤ò®ýd ŸÄyªÃ “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ. D¢Åî ®¾œç-¯þ’à Ō«Õ æX¶«-骚ü ¹X¾Û©ü ƒ©Ç¢šË Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-Âî-«-œ¿-„äÕ¢-{E ¤¶Äu¯þq ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ³ÄÂúÂ¹× ’¹Õª½-§ŒÖuª½Õ. ¤ò®ýd©ð ¦µÇ’¹¢’Ã.. '11 \@Áx ¤Ä{Õ ƒŸ¿lª½¢ ŠÂ¹-J-Âí-¹-ª½Õ’à „çÕL-TÊ „äÕ«á.. ƒX¾Ûpœ¿Õ NœË-¤ò-„Ã-©E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo¢. NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-¹ׯÃo Â¹ØœÄ „äÕ¢ ŠÂ¹-J-Âí-¹ª½Õ æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ-©Çxê’ …¢šÇ¢.. ’õª½-«¢’Ã, “æX«Õ’à „çÕ©Õ-’¹ÕÅâ. ÆEo ®¾«Õ-®¾u-©ðxÊÖ ŠÂ¹-J-Âí-¹ª½¢ Åîœ¿Õ E©Õ²Äh¢. «Ö “X¾§ŒÖº¢ «Õ«ÕtLo „äêªyª½Õ «ÖªÃ_©ðx B®¾Õ-éÂ-@ÁÙh¯Ão.. «Õ«ÕtLo ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹× ¹LXÏ …¢*Ê ¦¢ŸµÄ-EÂË „äÕ„çÕ-X¾Ûpœ¿Ö ª½Õº-X¾œË …¢šÇ¢. ƒ¢ÅŒ-«-ª½Â¹× «Õ«ÕtLo ƪ½n¢ Í䮾Õ-ÂíE, ®¾£¾Ç-¹-J¢-*-Ê¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «Ö ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ, æ®o£ÏÇ-ŌթÕ, O՜˧ŒÖÂ¹× Ÿµ¿Êu-„Ã-ŸÄ©Õ. ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «ÖÂ¹× wåXj«®Ô ¹Lp-²Äh-ª½E ‚P-®¾Õh¯Ão¢.. ƒÂ¹åXj ¨ N†¾§ŒÕ¢ ’¹ÕJ¢* „äÕ«á ‡©Ç¢šË ÂÄçÕ¢{Õx Í䧌Õ-Ÿ¿-©-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. Ÿ±Äu¢Â¹Øu! C§ŒÖ OÕªÃbÐ-²Ä-£ÏÇ©ü ®¾¢X¶¾Ö!!Ñ Æ¢{Ö ªÃ®¾Õ-Âí-ÍÃaK •¢{. ƒ©Ç ¨ •¢{ ®¾œç-¯þ’à B®¾Õ-¹×Êo ¨ Eª½g§ŒÕ¢ Æ{Õ ¤¶Äu¯þqÊÕ, ƒ{Õ ƒÅŒª½ 宩-“GšÌ©ÊÕ ŠÂˢŌ ‚¬Áa-ªÃu-EÂË ’¹ÕJ-Íä-®¾Õh¢C. ƪáÅä Oª½Õ B®¾Õ-¹×Êo ¨ Eª½g-§ŒÖEo ’õª½-N®¾Öh.. '„ÃJ °NÅŒ¢ ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ÂíÊ-²Ä-’Ã-©E ÂÕ-¹ע-{Õ¯Ão¢.. ‚©ü C ¦ã®ýd..!Ñ Æ¢{Ö Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“G-šÌ©Õ ÂÄçÕ¢{Õx Í䧌՜¿¢ N¬ì†¾¢.

骢œä@Áx “ÂËÅŒ„äÕ NœË-¤ò§ŒÖ¢!
celebritesanouncedseparation650-2.jpg
C§ŒÖ OÕªÃb Ð ²Ä£ÏÇ©ü ®¾¢X¶¾Ö Åëá NœË-¤ò-ÅŒÕÊo{Õx “X¾Â¹-šË¢-*Ê N†¾§ŒÕ¢ «Õª½Õ-«Â¹ «á¢Ÿä «Õªî 宩-“GšÌ •¢{ ÅŒ«Õ å®X¾-êª-†¾¯þ ’¹ÕJ¢* “X¾Â¹-šË¢* ÅŒ«Õ ¤¶Äu¯þqÊÕ ‚¬ÁaªÃuEÂË ’¹ÕJ-Íä-®Ï¢C. „Ãéª-«ªî Âß¿Õ.. Ÿ¿ª½z-ê¢-“Ÿ¿Õœ¿Õ ªÃX¶¾Õ-„䢓Ÿ¿ ªÃ«Û ¹׫Ö-ª½Õœ¿Õ “X¾Âìü Âî„ç-©-«âœË Р¹EÂà C©Çx¯þ •¢{. ÅÃNÕ-Ÿ¿lª½Ö 骢œä@Áx “ÂËÅŒ„äÕ NœË-¤ò-§ŒÖ-«Õ¢{Ö ÅÃèÇ’Ã ‹ OÕœË-§ŒÖ-ÂË-*aÊ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ¦µÇ’¹¢’à ¹E¹ „ç©x-œË¢-Íê½Õ. 'Æ«ÛÊÕ.. „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ 骢œä@Áx “ÂËÅŒ„äÕ NœË-¤ò§ŒÖ¢. «Ö ƒŸ¿l-J «ÕŸµ¿u «ÕÊ-®¾p´-ª½n©Õ «*aÊ «Ö{ „î¾h-«„äÕ. ÂÃF '•œËb-„çÕ¢-{©ü å£jÇ ÂÃuÑ ®ÏE«Ö ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «*aÊN ÂëÛ. 骢œä@Áx “ÂËÅŒ¢ X¾ª½-®¾pª½ Æ¢U-ÂÃ-ª½¢Åî NœË-¤òªá.. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Õ¢* æ®o£ÏÇ-ŌթÇx ¹L-®¾Õ¯Ão¢..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢Ÿµ¿¢ ’¹ÕJ¢* ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N†¾-§ŒÖLo „ç©x-œË¢-Íê½Õ ¹E¹. 2014©ð OJ-Ÿ¿lJ N„ã¾Ç¢ •J-T¢C. ŸÄŸÄX¾Û «âœä@Áx ¤Ä{Õ Â¹L-®¾ÕÊo Oª½Õ 骢œä@Áx ÂË“ÅŒ¢ Æ¢˜ä 2017©ð NœË-¤ò-ªá-Ê{Õx ÅÃèÇ’Ã “X¾Â¹-šË¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤¶Äu¯þq ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ³ÄÂúÂ¹× ’¹Õª½-§ŒÖuª½Õ. ƒšÌ-«©ä Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ '•œËb-„çÕ¢-{©ü å£jÇ ÂÃuÑ ®ÏE-«ÖÂ¹× OJ-Ÿ¿lª½Ö ¹L®Ï X¾E-Íä-¬Çª½Õ. ¨ ®ÏE-«ÖÂ¹× “X¾Âìü Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-ÍŒ’Ã, ¹E¹ ª½ÍŒ-ªá-ÅŒ’à X¾E-Íä-¬Çª½Õ. Æ©Çê’ X¾©Õ ¦ÇM-«Ûœþ ®ÏE-«Ö-©Â¹× å®jÅŒ¢ ¹L®Ï X¾E-Íä-®Ï¢D •¢{. Åç©Õ-’¹Õ©ð ÆÊÕ†¾ˆ ʚˢ-*Ê 'å®jèü °ªîÑ ®ÏE-«ÖÂ¹× Â¹E¹ “®Ôˆ¯þ æXx éªj{-ªý-’ÃÊÖ «u«-£¾Ç-J¢-Íê½Õ. ƪáÅä åXRx ¦¢Ÿµ¿¢ OT-¤ò-ªá¯Ã æ®o£¾Ç-¦¢-ŸµÄEo ÂíÊ-²Ä-T¢-ÍŒ-«-ÍŒaE ÅŒ«Õ ¦¢Ÿµ¿¢ ŸÄyªÃ ÅçL-¤ÄK «Ö° ¹X¾Û©ü.
OT-¤ò-ªáÊ ÂÃX¶Ô §ŒÖœþ “æX«Õ!
celebritesanouncedseparation650-3.jpg
'͵Œ§ŒÕu ͵Œ§ŒÕuÑ Æ¯ä “X¾Åäu¹ UÅŒ¢Åî ¤ÄX¾Û-©Ç-JšÌ ²ÄCµ¢-*Ê Æ¢ŸÄ© Åê½ «Õ©ãjÂà ƪîªÃ. ‚åXj '«áFo ¦ŸÄo„þÕ £¾ÝªâÑ, Åç©Õ-’¹Õ©ð 'é«Ûy ê¹Ñ.. «¢šË ¤Ä{©ðx ÅŒÊ œÄu¯þqÅî ¹דª½-ÂÃ-ª½ÕÂ¹× Â¹¢šË OÕŸ¿ ¹×ÊÕÂ¹× ©ä¹עœÄ Íä®Ï¢D Æ¢Ÿ¿¢. ÅŒÊ X¶Ï˜ãd®ýd X¶Ï>-ÂúÅî, œÄu¯þqÅî ¹דª½ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÖLo «Ö§ŒÕ Íäæ® ¨ ¦ÇM-«Ûœþ ¦ÖušÌ.. Ê{Õ-œ¿ÕÐ-Ÿ¿-ª½z-¹-E-ªÃtÅŒ ƪáÊ ÆªÃsèü ‘ǯþ (®¾©Çt¯þ ‘ǯþ ²òŸ¿-ª½Õœ¿Õ) «Ö§ŒÕ©ð X¾œË¢C. ‹ ÂÃX¶Ô §ŒÖœþ †¾àšü©ð ¹©Õ-®¾Õ-¹×Êo OJ-Ÿ¿lJ «ÕŸµ¿u “æX«Õ *’¹Õ-J¢-*¢C. ŸÄ¢Åî 1998©ð OJ-Ÿ¿lª½Ö ÅŒ«Õ “æX«ÕÊÕ åXRx-XÔ-{-©ã-Âˈ¢-Íê½Õ. ¨ •¢{Â¹× 2002©ð ƪÃ|¯þ Ưä Â휿ÕÂ¹× X¾ÛšÇdœ¿Õ. 18 \@Áx ¤Ä{Õ ‡©Ç¢šË ƪ½-«Õ-J-¹-©äx-¹עœÄ ÅŒ«Õ „çj„Ã-£Ïǹ °N-ÅÃEo ‚²Äy-C®¾Öh.. ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Â¹× “æX«Õ ¤Äª¸Ã©Õ ¯äJpÊ ¨ •¢{.. NNŸµ¿ Âê½-ºÇ© KÅÃu 2016, «ÖJa 28Ê ÅŒ«Õ “X¾º§ŒÕ ¦¢ŸµÄ-EÂË ®¾y®Ïh X¾©-¹-¦ð-ÅŒÕ-Êo{Õx “X¾Â¹-šË¢-Íê½Õ. D¢Åî ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ³ÄÂúÂ¹× ’¹Õª½-§ŒÖuª½Õ. ‚ «Õª½Õ-®¾šË \œÄC Æ¢˜ä 2017, «ÖJa 11Ê ƒŸ¿lª½Ö NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä ÅÃNÕŸ¿lJ «ÕŸµ¿u ÂíEo ¦µäŸÄGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ ªÃ«-œ¿¢Åî NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-¹ׯÃo«ÕE, ƢŌ-«Ö-“ÅÃÊ ŠÂ¹-J-¯í-¹ª½Õ Ÿäy†Ï¢-ÍŒÕ-¹×-Êo{Õx Âß¿E ƒšÌ-«©ä ƪÃsèü ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ¦µÇ’¹¢’à „ç©x-œË¢-*Ê ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ÂÃ’Ã, “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Õ©ãjÂà ¦ÇM-«Ûœþ £¾Éu¢œþ-®¾„þÕ £ÔǪî ƪ½Õb¯þ ¹X¾ÜªýÅî “æX«Õ©ð …Êo{Õx „ê½h©Õ NE-XÏ-®¾Õh-¯Ãoªá. „ÃJ-Ÿ¿lª½Ö ¹L®Ï CTÊ ÂíEo ¤¶ñšð©Õ ƒC E•-„äÕ-ÊE Eª½Ö-XÏ-®¾Õh¯Ão.. DEÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÆCµ-ÂÃ-J¹ “X¾Â¹-{Ê «Ö“ÅŒ¢ ¨ •¢{ ÊÕ¢* ƒ¢Âà „ç©Õ-«-œÄLq …¢C.
X¾Ÿ¿-«â-œä@Áx “æX«Õ ¦¢Ÿµ¿¢ «á¹ˆ-©ãj¢C!
celebritesanouncedseparation650-4.jpg
®ÏE-«Ö©ð ¦µÇ’¹¢’à ¹©Õ-®¾Õ-ÂíE, “æXNÕ¢-ÍŒÕ-ÂíE, åXRx Í䮾Õ-¹×Êo •¢{©Õ ®ÏF ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð ÍÃ©Ç¯ä …¯Ãoªá. „Ú˩ð ¦ÇM-«Ûœþ ¹Øušü ¹X¾Û©ü å®jX¶ý ÆM ‘ǯþ Ð Æ«Õ%Åà ®Ï¢’û ŠÂ¹šË. “X¾«áÈ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ªÃ£¾Ý©ü ª½„ÃM ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê ‹ ®ÏE-«Ö©ð ¦µÇ’¹¢’à ¹©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ Oª½Õ. ÆC å®jX¶ýÂË ÅíL *“ÅŒ¢. ƪáÅä ‚ ®ÏE«Ö Â¢ B®ÏÊ ‹ ¤¶ñšð-†¾àšü©ð ¤Ä©ï_Êo ¨ •¢{.. ÆX¾Ûpœä ŠÂ¹-J-¯í-¹ª½Õ ƒ†¾d-X¾-œË¢C. Æ©Ç Æ«Õ%-ÅŒÊÕ ÅŒÊ «ÕÊ®¾Õ E¢œÄ E¢X¾Û-¹×Êo å®jX¶ý.. Âí¯Ão-@ÁxÂ¹× «ÕÊ-²Ä-’¹Â¹ ÅŒÊ “æX§ŒÕ®Ï Æ«Õ%-ÅŒÂ¹× ¤¶ò¯þ Íä®Ï œËÊo-ªýÂË ‚£¾Éy-E¢-ÍŒœ¿¢.. ƒŸ¿lJ “æX«Õ «ÕJ¢ÅŒ Ÿ¿%œµ¿-«Õ-«-œ¿¢Åî ¨ •¢{.. 1991©ð ÅŒ«Õ “æX«ÕÊÕ åXRx XÔ{-©ã-Âˈ¢-*¢C. OJÂË ²ÄªÃ ÆM ‘ǯþ, ƒ“¦£ÔÇ¢ ÆM ‘ǯþ Æ¯ä ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x-©Õ-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä 13 \@Áx ¤Ä{Õ Â¹L®Ï °N¢-*Ê ¨ •¢{ «uÂËh-’¹ÅŒ Âê½-ºÇ© KÅÃu 2004©ð NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-¹עC. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ Æ«Õ%ÅŒ ÅŒÊ ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x-©Åî ¹L®Ï °N-²òh¢C. 2012©ð å®jX¶ý ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Åê½ ¹K¯Ã ¹X¾Ü-ªýÊÕ “æX«Õ N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢, ¨ •¢{Â¹× Åçj«âªý ÆM ‘ǯþ Æ¯ä «áŸ¿Õl© ¦Ç¦Õ X¾Û{dœ¿¢.. ƒÂ¹ ¨ N†¾-§ŒÖ-©Fo «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï-Ê„ä.
NœË-¤ò-ªá¯Ã ¹©Õ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ!
celebritesanouncedseparation650-5.jpg

¦ÇM-«Ûœþ „çÖ®ýd „â˜ãœþ ¹X¾Û-©ü’à æXª½Õ-’â-*¢C £¾Ç%AÂú ªî†¾¯þ Ð ®¾Õ²Ä¯ä ‘ǯþ •¢{. ‹ ¤ÄKd©ð ¦µÇ’¹¢’à ¹©Õ-®¾Õ-¹×Êo OJ-Ÿ¿lª½Ö ¯Ã©Õ-ê’@Áx ¤Ä{Õ “æXNÕ¢-ÍŒÕ-ÂíE.. 2000©ð åXRx ¦¢Ÿµ¿¢Åî ŠÂ¹ˆ-{-§ŒÖuª½Õ. X¾Ÿ¿-«â-œä@Áx ¤Ä{Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄEo ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ‚²Äy-C¢-*Ê ¨ •¢{.. 2014©ð NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-ÂíE ÅŒ«Õ ¤¶Äu¯þqÊÕ ³ÄÂúÂ¹× ’¹ÕJ-Íä-®Ï¢C. OJ X¾Ÿ¿-«â-œä@Áx “æX«ÕÂ¹× ’¹Õª½Õh’à ꪣ¾É¯þ, JŸµÄ¯þ Æ¯ä ƒŸ¿lª½Õ Â휿Õ-¹×-©Õ-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä ÅÃNÕ-Ÿ¿lª½¢ NœË-¤ò-ªá-ʢŌ «Ö“ÅÃÊ ÅŒ«Õ “æX«Õ ƒŸ¿lJ «ÕŸµ¿u Ÿäy³Ä-EÂË ŸÄJ-B-§ŒÕ-Ÿ¿E, ƒŸ¿lª½¢ «Õ¢* “åX¶¢œþq’à ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅÃ-«ÕE „çá¯Ão-«ÕŸµ¿u £¾Ç%AÂú ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ¦µÇ’¹¢’à „ç©x-œË¢-*Ê ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƒ©Ç ÅÃNÕŸ¿lª½Ö NœË-¤ò-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ Â¹ØœÄ ŠÂ¹J X¾ÛšËd-Ê-ªî-VÂ¹× «Õªí-¹ª½Õ „ç@Áxœ¿¢, Â휿Õ-¹×-©Åî ¹L®Ï „çêÂ-†¾-¯þE ‡¢èǧýÕ Í䧌՜¿¢, ƒÅŒª½ ¤ÄKd-©Â¹× ¹Læ® „ç@ÁÙh-¯ÃoK «Ö° ¹X¾Û©ü. ƒ©Ç ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h-L-Ÿ¿lª½Ö NœË-¤ò-ªá¯Ã «Õ¢* “åX¶¢œþq’à …¢œ¿-ÍŒaE ¨ •¢{ÊÕ ÍŒÖæ®h ƒ˜äd ƪ½n-„çÕi-¤ò-ŌբC.

celebritesanouncedseparation650-6.jpg

¦¢Ÿµ¿¢ OT-¤ò-«ÍŒÕa.. ÂÃF “æX«Õ Âß¿Õ..!

Ê«Õt¹¢, EèÇ-§ŒÕB ¹L-æ®h¯ä ÆC E•-„çÕiÊ “æX«Õ-¦¢Ÿµ¿¢ Æ«Û-Ōբ-Ÿ¿E Ê„äÕt •¢{ ƪ½Õb¯þ ªÃ¢¤Ä©ü Ð „çÕ“£ýÇ èã®Ïq§ŒÖ. ÆX¾pšðx „çÖœ¿-L¢’û ª½¢’¹¢©ð ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÕÊo “¹«Õ¢©ð ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð ¦µÇ’¹¢’à ¹©Õ-®¾Õ-¹×Êo Oª½Õ “æX«Õ©ð X¾œÄfª½Õ. 1998©ð ÅŒ«Õ “æX«ÕÊÕ åXRx XÔ{-©ã-Âˈ¢-*Ê ¨ •¢{.. 2006©ð '͵ä>¢’û ’¹ºä¬ÇÑ Æ¯ä ÅŒ«Õ ²ñ¢ÅŒ EªÃtº ®¾¢®¾n ŸÄyªÃ '‰ ®Ô §ŒâÑ Æ¯ä ®ÏE-«ÖÊÕ Â¹ØœÄ ª½Ö¤ñ¢-C¢-Íê½Õ. ƒ©Ç “æX«Õ ²Ä’¹-ª½¢©ð ÅäL-¤ò-ÅŒÕÊo ¨ •¢{Â¹× «Õ£Ïǹ, „çÕiªÃ Æ¯ä ƒŸ¿l-ª½-«Öt-ªá©Õ X¾ÛšÇdª½Õ. Âê½-ºÇ©Õ ÅçL-§ŒÕ«Û ÂÃF.. ÅŒ«Õ 20 \@Áx „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄ-EÂË 2018, „äÕ 28Ê NœÄ-¹×-©Åî ®¾y®Ïh X¾L-ÂË¢D •¢{. ƒŸ¿lª½Ö ¹L®Ï Åëá NœË-¤ò-ÅŒÕÊo N†¾-§ŒÖEo ‹ …«ÕtœË “X¾Â¹-{Ê ŸÄyªÃ „ç©Õ-«-J¢* ÅŒ«Õ ¤¶Äu¯þqE ³ÄÂúÂ¹× ’¹ÕJÍä¬ÇK «Ö° ¹X¾Û©ü.

celebritesanouncedseparation650-7.jpg
'«Ö 20 \@Áx ®¾ÕDª½` “X¾§ŒÖ-º¢©ð ‡¢Åî “æX«Õ ¤ñ¢ŸÄ¢.. ‡¯îo «ÕŸµ¿Õ-ªÃ-ÊÕ-¦µ¼Ö-ÅŒÕ©Õ «Ö ²ñ¢ÅŒ-«Õ-§ŒÖuªá.. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö ŸÄª½Õ©Õ „䪽-§ŒÖuªá. ƪá¯Ã ‡©Ç¢šË X¾J-®Ïn-A-©ð-¯çj¯Ã ŠÂ¹-J-Âí-¹ª½Õ ÅբšÇ¢.. ƒŸ¿lª½¢ ÍÃ©Ç wåXj„ä-šü’à …¢œä «u¹×h©¢. ƒX¾Ûpœ¿Ö ÆŸä wåXj«-®ÔE ÂÕ-¹ע-{Õ¯Ão¢.. ƒ¢ÅŒ-¹×-NÕ¢* ƒ¢êÂOÕ Íç¤Äp-©-ÊÕ-Âî-«-˜äxŸ¿Õ.. OÕ ‚Ÿ¿-ªÃ-Gµ-«Ö-¯Ã-©Â¹× Ÿ±Äu¢Â¹Øu. ¦¢Ÿµ¿¢ OT-¤ò-«ÍŒÕa.. ÂÃF “æX«Õ ‡X¾p-šËÂÌ EL* …¢{Õ¢C..Ñ Æ¢{Ö …«ÕtœË æ®dšü-„çÕ¢šü ŸÄyªÃ ÅŒ«Õ ¦¢Ÿµ¿¢ OT-¤ò-ªáÊ N†¾-§ŒÖEo Íç¦ÕÅŒÖ ¤¶Äu¯þqÊÕ ³ÄÂúÂ¹× ’¹ÕJ-Íä-®Ï¢D •¢{. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ƪ½Õb¯þ Ÿ¿ÂË~-ºÇ-“X¶ÏÂà „çÖœ¿©ü ’Ãu“G-§çÕ©Çx œç„çÕ-“šË-§ŒÖ-œç®ý “æX«Õ©ð X¾œ¿œ¿¢.. ƒšÌ-«©ä OJ-Ÿ¿lª½Ö ‹ «áŸ¿Õl© ¦Ç¦ÕÂ¹× •Êt-E-«yœ¿¢.. ¨ •¢{ “æX«Õ, ‚¤Äu§ŒÕÅŒ.. «¢šË-«Fo ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö «áJ-®Ï¤òŌկÃoK ÊÖu ¹X¾Û©ü.

«âœä@Áx “æX«ÕÂ¹× éª¢œä-@Áx©ð ®¾y®Ïh!
celebritesanouncedseparation650-8.jpg
“æX«Õ ¦¢ŸµÄEo åXRx XÔ{-©ã-Âˈ¢*.. ‚åXj X¾©Õ Âê½-ºÇ© KÅÃu NœË-¤ò-ªáÊ Æ¢ŸÄ© •¢{©ðx ÅŒNÕ@Á •¢{ \‡©ü N•-§ýÕÐ-Æ-«Õ©Ç ¤Ä©ü •¢{ Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. 2011©ð ª½Ö¤ñ¢-CÊ ÅŒNÕ@Á *“ÅŒ¢ 'Ÿçj« Aª½Õ-«Õ-’¹©üÑ Æ¯ä ®ÏE«Ö †¾àšË¢-’û©ð “æX«Õ©ð X¾œÄfª½Õ Æ«Õ-©Ð-N-•§ýÕ. ÆX¾p-šËê OJ-Ÿ¿lª½Ö œäšË¢’û Í䮾Õh-¯Ão-ª½Êo „ê½h©Õ ’¹ÕX¾Ûp-«Õ¯Ão.. „ê½Õ «Ö“ÅŒ¢ ¨ „ê½hLo È¢œË¢-Íê½Õ. ÂÃF «âœä@Áx ÅŒªÃyÅŒ EPa-ÅÃ-ª½n¢Åî ÅŒ«Õ ¦¢Ÿµ¿¢ ’¹ÕJ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× ÍçXÏp¢D •¢{. ‚ „ç¢{¯ä åXRx Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢, ‚ ¤¶ñšð©Õ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð „çjª½-©ü’à «Öª½œ¿¢.. ƒ«Fo «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. 骢œä@Áx ¤Ä{Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄEo ÂíÊ-²Ä-T¢-*Ê ¨ •¢{.. «uÂËh-’¹ÅŒ Âê½-ºÇ© KÅÃu 2016©ð ÅŒ«Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄ-EÂË «áT¢X¾Û X¾L-ÂË¢C. 2017©ð ¨ •¢{Â¹× NœÄ-Â¹×©Õ «Õ¢W-ª½-§ŒÖuªá. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ƒšÌ-«©ä \‡©ü N•§ýÕ Íç¯çjoÂË Íç¢CÊ œÄ¹dªý ‰¬Áy-ª½uÊÕ N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. '‚„çÕÑ ®ÏE-«ÖÅî £ÏÇ{Õd ÂíšËdÊ Æ«Õ© Â¹ØœÄ ƒšÌ-«©ä ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ¦µÇ’¹¢’à «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÅÃÊÕ ŠÂ¹ «uÂËhÅî “æX«Õ©ð …¯Ão-ÊE, ÆÅŒE “æX„äÕ ÅŒÊÊÕ «ÕSx «Ö«â©Õ «ÕE-†ÏE Íä®Ï¢-Ÿ¿E, Æ«Õt ÍŒÖXÏ¢Íä “æX«Õ, ÅÃu’ÃEo Ōʩð ͌֬ÇÊ¢{Ö «áJ-®Ï-¤òÅŒÖ ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C.

OJÅî ¤Ä{Õ ‚NÕªý ‘ǯþÐ-K¯Ã Ÿ¿ÅÃh, ®¾¢•§ýÕ Ÿ¿ÅýÐ-J§ŒÖ XÏ@ëkx, X¶¾ªÃ|¯þ ÆÈh-ªýÐ-Æ¢-Ÿ¿Õ¯Ã ¦¦ÇF, ¹Mˆ Âí*x-¯þÐ-Æ-ÊÕ-ªÃ’û ¹¬ÁuXý, ¹K³Ät ¹X¾Üªý Ð ®¾¢•§ýÕ Â¹X¾Üªý •¢{©Õ Â¹ØœÄ ÅŒ«Õ „çj„Ã-£Ïǹ ¦¢ŸµÄ-EÂË ®¾y®Ïh X¾L-ÂËÊ å®©-“GšÌ ¹X¾Û-©üq©ð …¯Ãoª½Õ. Âê½-º-„äÕ-Ÿçj¯Ã Åëá NœË-¤ò-ÅŒÕ-¯Ão-«ÕE “X¾Â¹-šË¢* ÅŒ«Õ ¤¶Äu¯þqE ³ÄÂúÂË ’¹ÕJ-Íä-®¾Õh-¯ÃoK 宩-“GšÌ •¢{©Õ. ƪáÅä OJ©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÅŒ«Õ “X¾º§ŒÕ ¦¢ŸµÄ-EÂË ®¾y®Ïh X¾L-Â˯Ã.. æ®o£¾Ç¢’à „çÕ©Õ-’¹ÕÅŒÖ, ¹L®Ï X¾E-Í䮾Öh.. ƒ©Ç Â¹ØœÄ ÅŒ«Õ ¤¶Äu¯þqÂ¹× ®¾Öp´Jh’à E©Õ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. '¦¢Ÿµ¿¢ OT-¤ò-ªá-ʢŌ «Ö“ÅÃÊ “æX«Õ Ÿ¿Öª½-«Õ-«Ÿ¿Õ..Ñ Æ¯ä N†¾-§ŒÖEo Eª½Ö-XÏ-®¾Õh-¯ÃoK '‡ÂúqÑ Â¹X¾Û©üq!

gynecologist Ask Psychology Expert
ఓ సోదరి.

నా కొలీగ్‌ని రెండో పెళ్లి చేసుకోవచ్చా?

హాయ్ మేడం. నాకు చిన్న వయసులోనే పెళ్లైంది. మాది మేనరికం. అయితే కొంత కాలం తర్వాత అతనికున్న అలవాట్లు, డబ్బు పిచ్చి వల్ల విడాకులు తీసుకున్నాను. ఇది జరిగి ఆరేళ్లవుతోంది. ఈ మధ్యలో నేను ఉద్యోగం మారాను. దానిలో నా మ్యారిటల్‌ స్టేటస్‌ను సింగిల్‌ అని పెట్టాను. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నా సహోద్యోగి నా వద్ద పెళ్లి ప్రస్తావన తెచ్చారు. తను వేరే మతానికి చెందిన వారు. తనంటే నాకు కూడా ఇష్టమే.. అందుకే నా గతం గురించి అతనికి చెప్పాను. ఇదే విషయాన్ని నా తల్లిదండ్రులతో పంచుకుంటే మొదట్లో ఒప్పుకోలేదు.. కానీ తర్వాత నా ఒత్తిడితో ఒప్పుకున్నారు. వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్ల నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు.. కానీ వాళ్లమ్మ ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇతను పెద్ద కొడుకని, వాళ్ల పరువు పోతుందని అన్నారు. అయితే తను మాత్రం కొన్ని రోజులు వెయిట్‌ చేసైనా ఇంట్లో ఒప్పిద్దాం అంటున్నాడు. కానీ, మా అమ్మ మాత్రం ‘తనకు ఇది మొదటి పెళ్లి.. నువ్వు వాళ్ల ఇంట్లో ప్రశాంతత లేకుండా చేయడం మంచిది కాదు.. నువ్వు తన లైఫ్‌ నుంచి తప్పుకో’ అంటోంది. తను మాత్రం నేను ఒప్పిస్తాను వెయిట్‌ చేయమని అంటున్నాడు. ఒక పక్క తనంటే ఇష్టం.. మరో పక్క నా వల్ల వాళ్ల ఇంట్లో గొడవలు ఎందుకని అనిపిస్తోంది. ఏం చేయాలి? - ఓ సోదరి


Know More

women icon@teamvasundhara
smriti-irani-tweets-about-daughters-achievement-and-invites-people-to-share

మా కూతుళ్లను చూస్తుంటే గర్వంగా ఉంది!

అడుగడుగునా ఆడకూతురుకు ఎదురవుతున్న అడ్డంకులన్నీ తొలగిపోవాలన్న లక్ష్యంతో, ఆడబిడ్డల గొప్పతనాన్ని గుర్తు చేస్తూ ఏటా జనవరి 24న ‘జాతీయ బాలికా దినోత్సవం’ జరుపుకొంటున్నాం. అమ్మలా, అక్కలా, చెల్లిలా, భార్యలా, ఓ టీచర్‌లా, ఓ ఆత్మీయురాలిలా నిత్యం మన వెంట ఉండే ఆడపిల్లలను కంటికి రెప్పలా కాపాడుకోవాలన్నదే ఈ ‘నేషనల్‌ గర్ల్ ఛైల్డ్‌ డే’ ప్రధాన ఉద్దేశం. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు సెలబ్రిటీలతో పాటు సామాన్యులు కూడా తమ ఆడకూతుళ్ల ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా షేర్‌ చేస్తూ వారికి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కేంద్ర మంత్రి స్మృతీ ఇరానీ కూడా తన ఇద్దరు కూతుళ్లతో ఉన్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ ఓ భావోద్వేగ పోస్ట్‌ను షేర్‌ చేశారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
dear-vasundhara-i-am-divorcee-shall-i-marry-my-colleague

నా కొలీగ్‌ని రెండో పెళ్లి చేసుకోవచ్చా?

హాయ్ మేడం. నాకు చిన్న వయసులోనే పెళ్లైంది. మాది మేనరికం. అయితే కొంత కాలం తర్వాత అతనికున్న అలవాట్లు, డబ్బు పిచ్చి వల్ల విడాకులు తీసుకున్నాను. ఇది జరిగి ఆరేళ్లవుతోంది. ఈ మధ్యలో నేను ఉద్యోగం మారాను. దానిలో నా మ్యారిటల్‌ స్టేటస్‌ను సింగిల్‌ అని పెట్టాను. రెండు సంవత్సరాల తర్వాత నా సహోద్యోగి నా వద్ద పెళ్లి ప్రస్తావన తెచ్చారు. తను వేరే మతానికి చెందిన వారు. తనంటే నాకు కూడా ఇష్టమే.. అందుకే నా గతం గురించి అతనికి చెప్పాను. ఇదే విషయాన్ని నా తల్లిదండ్రులతో పంచుకుంటే మొదట్లో ఒప్పుకోలేదు.. కానీ తర్వాత నా ఒత్తిడితో ఒప్పుకున్నారు. వాళ్ల ఇంట్లో వాళ్ల నాన్నగారు ఒప్పుకున్నారు.. కానీ వాళ్లమ్మ ఒప్పుకోలేదు. ఎందుకంటే ఇతను పెద్ద కొడుకని, వాళ్ల పరువు పోతుందని అన్నారు. అయితే తను మాత్రం కొన్ని రోజులు వెయిట్‌ చేసైనా ఇంట్లో ఒప్పిద్దాం అంటున్నాడు. కానీ, మా అమ్మ మాత్రం ‘తనకు ఇది మొదటి పెళ్లి.. నువ్వు వాళ్ల ఇంట్లో ప్రశాంతత లేకుండా చేయడం మంచిది కాదు.. నువ్వు తన లైఫ్‌ నుంచి తప్పుకో’ అంటోంది. తను మాత్రం నేను ఒప్పిస్తాను వెయిట్‌ చేయమని అంటున్నాడు. ఒక పక్క తనంటే ఇష్టం.. మరో పక్క నా వల్ల వాళ్ల ఇంట్లో గొడవలు ఎందుకని అనిపిస్తోంది. ఏం చేయాలి?

Know More

women icon@teamvasundhara
shwetha-basu-opens-about-her-divorce-and-future-plans

ఏమో.. మళ్లీ ప్రేమలో పడచ్చేమో!

ఇద్దరు వేర్వేరు మనుషులను, రెండు మనసులను మూడు ముళ్లతో ఏకం చేసేదే పెళ్లి. అగ్ని సాక్షిగా ఒక్కసారి ఏడడుగులు నడిచాక..జీవితాంతం కలిసే ఉండాలి... కష్టమైనా.. సుఖమైనా కలిసే పంచుకోవాలి.. ఇలా పెళ్లి అనే పవిత్ర బంధం గురించి చాలా మాటలే వినిపిస్తుంటాయి. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో కొందరు దంపతుల కాపురం ఎలాంటి అరమరికల్లేకుండా సాఫిగా సాగుతుంటే..మరికొన్ని జంటలు సంసారమనే సాగరంలో సర్దుకుపోలేక మధ్యలోనే నూరేళ్ల బంధానికి స్వస్తి పలుకుతున్నాయి. పెళ్లిలో కలిసి ఏడడుగులు నడిచినంత మాత్రాన జీవితాంతం కలిసి నడవలేమంటూ పరస్పర అంగీకారంతో విడిపోతున్నాయి. ఈ క్రమంలో నటి శ్వేతాబసు ప్రసాద్‌ కూడా గతేడాది చివరిలో తన భర్త నుంచి విడిపోతున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. చట్ట ప్రకారం లీగల్‌గా విడాకులు పొందేందుకు తాజాగా కోర్టు మెట్లు కూడా ఎక్కారీ మాజీ కపుల్‌. ఈ నేపథ్యంలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో తన ప్రేమ, పెళ్లి, విడాకులు, సినిమాల గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు చెప్పుకొచ్చింది శ్వేత.

Know More

women icon@teamvasundhara
woman-dcp-boss-of-her-ips-husband-in-noida

ఇక్కడ భార్యే భర్తకు బాస్‌!

వారిద్దరూ చిన్నప్పటి నుంచే స్నేహితులు. ఇరుగుపొరుగు ఇళ్లల్లో ఉంటూ ఒకరికొకరు చూస్తూ పెరిగారు. ఒకే స్కూళ్లో కలిసి చదువుకున్నారు. కాలక్రమేణా వారితో పాటు వారి మధ్య ఉన్న స్నేహం కాస్తా ప్రేమగా మారింది. అలా అభిరుచులు, అభిప్రాయాలు కలవడంతో పాటు ఇద్దరూ ఐపీఎస్‌ ఉద్యోగాలకు ఎంపికయ్యారు. దీంతో పెద్దల ఆశీర్వాదంతో పెళ్లి పీటలెక్కారు. అయితే ఐపీఎస్‌ లాంటి ఆలిండియా సర్వీసులంటే దేశంలో ఏ మూలైనా విధులు నిర్వహించాల్సిందే. ఈ క్రమంలో గతేడాది పెళ్లి చేసుకున్న వీరిద్దరిలో భార్యకేమో లక్నోలో, భర్తకేమో నోయిడాలో విధులు కేటాయించారు. ఒకే రాష్ర్టంలో విధులు నిర్వహిస్తున్నా సుమారు 500 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ దంపతులు ...తాజా ప్రభుత్వ నిర్ణయంతో మళ్లీ ఒకే చోటికి చేరనున్నారు. ఇందులో దాగున్న విశేషమేమిటంటే భర్తకు బాస్‌గా భార్య రావడం...!

Know More

women icon@teamvasundhara
newzelands-amy-sattertwaite-and-lea-tahuhu-announce-birth-of-baby-girl

ఇద్దరు తల్లుల ముద్దుల పాప వచ్చేసింది!

మొదటిసారి అమ్మవడమనేది మాటల్లో చెప్పలేని ఓ మధురానుభూతి. ఇక తమ ప్రేమకు ప్రతిరూపమైన బుజ్జి పాపాయిని చేతుల్లోకి తీసుకున్నప్పుడు ఆ దంపతుల ఆనందానికి ఆకాశమే హద్దు. ప్రస్తుతం అలాంటి ఆనందోత్సాహంలోనే మునిగితేలుతున్నారు న్యూజిలాండ్‌ క్రికెట్‌ జట్టుకు చెందిన లెస్బియన్‌ కపుల్‌ అమీ శాటర్త్‌వైట్‌, లియా మేరీ మౌరీన్‌ తహుహు. క్రీడలకు సంబంధించి వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన తొలి లెస్బియన్‌ జోడీగా చరిత్రకెక్కిన ఈ అందాల జంట..ఇటీవల ఓ పండంటి పాపకు జన్మనిచ్చి తమ ప్రేమ బంధాన్ని పరిపూర్ణం చేసుకుంది. ఈ క్రమంలో తమ జీవితంలోకి ఓ బుజ్జి పాపాయి అడుగుపెట్టినట్లు తాజాగా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటూ మురిసిపోయారీ స్వీట్‌ కపుల్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
couples-wedding-pics-includes-dramatic-shot-of-taal-volcano-eruption

‘అగ్ని’పర్వతం సాక్షిగా ఒక్కటయ్యారు..!

మనిషి జీవితంలో పెళ్లికి ఓ ప్రత్యేక స్థానముంది. రెండు జీవితాలు ఒక్కటయ్యే ఈ వేడుకను కలకాలం గుర్తుండిపోయేలా జరుపుకోవాలని ప్రతి ఒక్కరూ కోరుకుంటారు. ఈ క్రమంలో దుస్తులు , మండపం, డెకరేషన్‌, శుభలేఖలు, భోజనాలు, ఫొటోగ్రఫీ.. ఇలా పెళ్లికి సంబంధించిన ప్రతి విషయంలోనూ కొత్తదనం ప్రతిబింబించేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు. ఈక్రమంలో ఈతరం జంటల్లో చాలామంది ‘డెస్టినేషన్‌ వెడ్డింగ్‌’ పద్ధతిని ఫాలో అవుతోన్న సంగతి తెలిసిందే. సముద్ర తీరంలో, జలపాతం వద్ద, ఆకాశ మార్గంలో, మంచు పర్వతాల మధ్య.. ఇలా రకరకాల ప్రదేశాల్లో పెళ్లిళ్లు చేసుకున్న జంటలను మనం చూసుంటాం. కానీ, అగ్నిపర్వతం బద్దలవుతుండగా దానికి అతి చేరువలో వివాహం చేసుకున్న జంటను మీరెప్పుడైనా చూశారా..? అవును.. మీరు విన్నది నిజమే..! ఫిలిప్పీన్స్‌కు చెందిన ఓ అందమైన కపుల్‌ అక్కడున్న తాల్‌ అగ్నిపర్వతానికి సమీపంలో తమ పెళ్లి వేడుకలు జరుపుకొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తీసిన తమ పెళ్లి ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
old-lady-supports-meghan-markles-decission-to-quit-royal-status

కోడలికి ఆత్మాభిమానం అవసరం !

పుట్టింటి నుంచి అత్తింటికి వెళ్లే అమ్మాయిలకు చాలామంది తల్లిదండ్రులు చెప్పే విషయాలు రెండు. ఒకటి సర్దుకుపోమని, రెండు రాజీపడమని. ఇలా తమ తల్లిదండ్రుల ఆజ్ఞను శిరసావహిస్తూ చాలామంది అమ్మాయిలు తమ జీవితాంతం ఇష్టాలను త్యాగం చేయడం, అయిష్టాలతో రాజీపడడం చేస్తుంటారు. మరి మాకు మాత్రం ఆత్మాభిమానం ఉండదా ? నా అత్తగారు తన అత్తగారిని కాదని స్వతంత్రంగా బతికినప్పుడు.. నేను నా అత్తగారిని కాదని స్వేచ్ఛగా బతకకూడదా ? అనే ప్రశ్నలు చాలామంది కోడళ్లు వారి అంతరాత్మను సంధించుకునేవే. ప్రస్తుతం బ్రిటన్‌ రాజకుటుంబానికి చెందిన చిన్న కోడలు, ఒకప్పటి హాలీవుడ్‌ నటి మేగన్‌ మార్కల్‌కు కూడా అటువంటి ప్రశ్నలే ఎదురయ్యాయి. అయితే చాలామంది అమ్మాయిల్లా ఆమె రాజీపడలేదు, సర్దుకుపోలేదు. భర్త ప్రిన్స్‌ హ్యారీతో కలిసి అత్తింటి నుంచి వేరుపడింది. దీంతో ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతోంది. చాలామంది మేగన్‌ చేసింది తప్పు అంటున్నారు. కొంతమంది ఆమెను సమర్థిస్తున్నారు. వీరిలో ఈ బామ్మ కూడా ఉంది. మరి చాలామంది అత్తలు మేగన్‌ నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తుంటే.. తానూ ఒక అత్తే అయినా ఈ బామ్మ ఎందుకు ఆమెను సమర్థిస్తోంది ? తెలుసుకుందాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
man-re-creates-special-animation-video-to-propose-her-girlfriend

ఇలాంటి లవ్‌ ప్రపోజల్‌ను ఎక్కడా చూసుండరు..!

ప్రేమంటేనే ఓ మధురానుభూతి..! ఈ సృష్టిలో ప్రతి బంధం ప్రేమతో ముడిపడినదే..! ప్రేమ లేని సృష్టిని ఊహించుకోవడం కష్టం. అందుకే ఒకరిని ప్రేమించడం.. ఒకరి చేత ప్రేమించబడటం.. ఈ రెండూ గొప్ప విషయాలే..! అయితే మనసుకు నచ్చిన వ్యక్తిని ప్రేమించడం ఎంత ముఖ్యమో.. వాళ్లకు మన ప్రేమను తెలియజేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. మీరు ప్రేమించే వ్యక్తికి మీ మనసులోని భావాలు అర్థమయ్యేలా చెప్పగలగాలి. మీ ప్రేయసి/ప్రియుడిపై మీకెంత ప్రేముందో మాటల్లో లేదా చేతల్లో వివరంగా చెప్పగలగాలి. దీనినే ఆంగ్లంలో లవ్‌ ప్రపోజల్‌ అని అంటారు. ఒకప్పుడు ప్రేమికులు ఉత్తరాల ద్వారా తమ ప్రేమను వ్యక్తపరిచే వాళ్లు. కాలం మారేకొద్దీ.. ఉత్తరాలు పోయి ఈ-మెయిల్స్‌, మెసేజెస్‌ వచ్చాయి. ప్రేమను వ్యక్తపరిచే విధానం మారినా.. అందులో ఉండే మాధుర్యం మాత్రం అప్పటికీ.. ఇప్పటికీ.. అలాగే ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-kajol-reveals-about-her-life-with-ajay-devgan

ఆ విషయం నాన్నతో చెబితే నాలుగు రోజులు మాట్లాడలేదు!

ప్రేమించి పెళ్లిచేసుకున్న బాలీవుడ్‌ జంటల్లో కాజోల్‌-అజయ్‌ దేవ్‌గణ్‌ జోడీ కూడా ఒకటి. 1994లో ‘గూండారాజ్‌’ సినిమాతో మొదలైన వీరి ప్రేమ..1999లో పెళ్లిపీటలెక్కింది. వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టి సుమారు రెండు దశాబ్దాలు గడిచినా..ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటూ నేటి తరం జంటలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారీ సెలబ్రిటీ కపుల్‌. ఆన్‌స్ర్కీన్‌, ఆఫ్‌స్ర్కీన్‌.. ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా ఒకరిపై ఒకరు ప్రేమను చాటుకోవడానికి ఏ మాత్రం వెనుకాడని ఈ జంట... చివరిసారిగా 2010లో ‘టూన్‌పూర్‌ కా సూపర్‌ హీరో’ అనే ఓ యానిమేటెడ్‌ మూవీలో కలిసి నటించారు. మళ్లీ పదేళ్ల తర్వాత వీరిద్దరూ ఆన్‌స్ర్కీన్‌పై భార్యాభర్తలుగా నటించిన చిత్రం ‘తానాజీ.. ది అన్‌ సంగ్‌ వారియర్‌’. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సోషల్‌ మీడియా బ్లాగ్‌ ‘హ్యూమన్స్‌ ఆఫ్‌ బాంబే’ తో తన ప్రేమ, పెళ్లితో పాటు తన జీవితానికి సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విశేషాలను పంచుకుంది కాజోల్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-coping-with-criticism-in-marriage
women icon@teamvasundhara
milind-ankita-pair-welcomes-new-year-in-their-own-style

2020లో మేము చూసిన తొలి సూర్యోదయం ఇదే..!

ప్రేమకు మనసుతో తప్ప.. వయసుతో సంబంధం లేదని నిరూపించిన జంటల్లో మిలింద్ సోమన్‌ - అంకితా కొన్వర్‌ల జంట కూడా ఒకటి. తమ మధ్య 26 ఏళ్ల వయోభేదం ఉన్నప్పటికీ ప్రేమ వివాహం చేసుకొని ఈ కపుల్‌ వార్తల్లో నిలిచిన సంగతి విదితమే. సమాజంలో ఎంతోమంది తమ బంధాన్ని తప్పుబడుతూ రకరకాల విమర్శలు చేస్తున్నప్పటికీ వాటన్నింటినీ చిరునవ్వుతో కొట్టిపడేస్తూ తమ వైవాహిక జీవితాన్ని తమకు నచ్చినట్లుగా గడిపేస్తున్నారీ లవ్లీ కపుల్‌. ఈ క్రమంలో మిలింద్‌-అంకితల జంట న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా జపాన్‌లోని మౌంట్‌ ఫుజీ (అగ్నిపర్వతం)ని సందర్శించారు. ఈ సందర్భంగా దిగిన ఫొటోలు, వీడియోలను వీళ్లు సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేయగా.. అవి ప్రస్తుతం నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
hardik-pandya-announces-engagement

సముద్ర జలాల సాక్షిగా సీక్రెట్ చెప్పేశారు !

అతనేమో ఇండియన్‌ క్రికెట్‌ టీంలో యంగ్‌ అండ్‌ డైనమిక్‌ ఆల్‌రౌండర్‌..ఆమేమో అందం, అభినయంతో పాటు డ్యాన్స్‌లో మెరుపులు మెరిపించే మోడల్‌. పవర్‌ హిట్టింగ్‌ బ్యాటింగ్‌కి కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలిచే అతని పరుగుల ప్రవాహానికి ఆ మోడల్‌ తడిసి ముద్దయితే..ఆ హీరోయిన్‌ అందానికి, డ్యా్న్స్‌కు క్లీన్‌ బౌల్డయ్యాడు ఆ క్రికెటర్‌. మాటలతో మొదలైన వీరి పరిచయం ఆ తర్వాత ప్రేమగా మారింది. ఆ తర్వాత ఎక్కడికెళ్లినా చెట్టపట్టాలేసుకొని కనిపించిన వీరు....వీలైనంత త్వరగా తమ ప్రేమ బంధాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవాలనుకున్నారు. అందుకే సముద్ర జలాల సాక్షిగా ఉంగరాలు మార్చుకున్నారు. వారే హ్యాండ్‌సమ్‌ క్రికెటర్‌ హార్దిక్‌ పాండ్యా- బ్యూటిఫుల్‌ హీరోయిన్‌ నటాషా స్టాంకోవిచ్‌. గత కొంత కాలంగా డేటింగ్‌లో ఉన్న వీరిద్దరూ తాజాగా నిశ్చితార్థం చేసుకుని, ఈ కొత్త సంవత్సరం వేళ కొత్త జీవితంలోక అడుగుపెట్టేందుకు రడీ అయ్యారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrity-couples-who-announced-their-separation

బంధం వీగిపోయినంత మాత్రాన ప్రేమ దూరమవదు..!

పెళ్లిళ్లు స్వర్గంలోనే నిశ్చయమవుతాయంటారు .. కానీ కలకాలం కలిసుండి ఆ బంధాన్ని శాశ్వతంగా నిలుపుకోవాల్సిన బాధ్యత మాత్రం దంపతుల చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో కొందరు దంపతుల సంసార నావ కొన్నేళ్ల పాటు బాగానే సాగినా..ఆ తర్వాత పలు కారణాలతో మధ్యలోనే తమ బంధానికి స్వస్తి పలుకుతున్నారు. ఇద్దరి మధ్య వ్యక్తిగతమైన, వృత్తిగతమైన విభేదాలు రావడం, ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం తగ్గి పోవడం, వివాహేతర సంబంధాలు..ఇలా వైవాహిక బంధం మధ్యలోనే వీగిపోవడానికి కారణాలెన్నో్. ఈ నేపథ్యంలో సామాన్యులతో పాటు సెలబ్రిటీలు కూడా విడాకుల కోసం కోర్టు మెట్లెక్కుతున్నారు. దాంపత్య బంధంలో ఉన్నంత సేపు రిలేషన్‌ షిప్‌ గోల్స్‌ నేర్పించిన కొన్ని ప్రముఖ జంటలు..ఒక్కసారిగా తాము విడిపోతున్నామంటూ ప్రకటించి తమ ఫ్యాన్స్‌ను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తున్నారు. అలా గతేడాది తమ వైవాహిక బంధాన్ని తెంచుకున్న కొన్ని సెలబ్రిటీ జంటల గురించి తెలుసుకుందాం.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-who-got-married-in-2019

పెళ్లితో నూరేళ్ల బంధానికి వెల్‌కమ్‌ చెప్పారు!

సర్వాంగ సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన పెళ్లి వేదికలు.. హుషారెత్తించే బారాత్‌, సంగీత్‌ పార్టీలు.. కనువిందు చేసే మెహెందీ, హల్దీ ఫంక్షన్లు..విందులు..వినోదాలు..ఇంకా అంగరంగ వైభవంగా జరిగే ఇతర వివాహ కార్యక్రమాలు..వెరసి సెలబ్రిటీల పెళ్లి వేడుకల్లో ఉండే సందడే వేరు. ఈ సందర్భంగా కొత్త దంపతులను ఆశీర్వదించడానికి తారాలోకం మొత్తం ఒకేచోట చేరుతుంది. అందుకే సినీతారలు, క్రీడాకారులు..వంటి సెలబ్రిటీల షాదీలు జరుగుతున్నాయంటే అందరి కళ్లూ అటువైపే చూస్తుంటాయి. నూతన వధూవరులు ధరించిన దుస్తులు, అలంకరించుకున్న ఆభరణాలు..తదితర విషయాలన్నీ తెలుసుకోవడానికి చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో త్వరలోనే కొత్త సంవత్సరం రాబోతుంది..మరి 2019లో పెళ్లిపీటలెక్కి కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన కొందరు సెలబ్రిటీల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
this-kerala-couples-unique-pre-wedding-photoshoot-against-caa-and-nrc

అందుకే వీళ్ల ఫొటోషూట్‌ పాపులరైంది!

పెళ్లంటే జీవితంలో ఒకేసారి వచ్చే పండగ. ఎంతో ఆనందంగా, అట్టహాసంగా, అందరికీ గుర్తుండిపోయేలా ఈ వేడుకను జరుపుకోవాలని అందరూ అనుకుంటారు. ఇక పెళ్లిలో ఫొటోల ప్రాధాన్యమేంటో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. అందులోనూ ఈ మధ్యన సెలబ్రిటీలు, సినీతారలు ప్రీ వెడ్డింగ్‌ ఫొటో షూట్‌ అంటూ సరికొత్త ట్రెండ్‌ను సృష్టించారు . సామాన్యులు కూడా వారిని అనుసరిస్తూ స్పెషల్‌ థీమ్స్‌తో ఈ ఫొటో షూట్‌లు తీయించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కేరళకు చెందిన ఓ జంట కూడా ఇలాగే ఫొటోషూట్‌ తీయించుకుంది. అయితే అందరిలా కేవలం రొమాంటిక్‌ స్టిల్స్‌కే పరిమితం కాకుండా, ఓ సామాజిక అంశాన్ని జోడిస్తూ ఈ ఫొటోషూట్‌ తీయించుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-can-i-help-my-alcoholic-husband-quit-drinking

ఆ వ్యసనం నుంచి ఆయన్నెలా బయటకి తీసుకురావాలి?

మేడమ్‌.. నేను ఎంసీఏ పూర్తి చేశాను. నా భర్త ఐటీఐ పూర్తి చేసి ఒక ప్రైవేటు సంస్థలో ఎలక్ట్రీషియన్ పనిచేస్తున్నారు. మాది మధ్యతరగతి కుటుంబం. మా అత్తింటి వారు మా కంటే ఆర్థికంగా కాస్త తక్కువ స్థాయి అని చెప్పాలి. వాళ్లకు ఆస్తులేమీ లేవు. అయినా తను మంచివాడు, జాబ్‌ చేస్తున్నాడు, నన్ను ఇష్టపడి వచ్చాడని మా వాళ్లు అతనికిచ్చి పెళ్లి చేశారు. పెళ్లికి ముందు అతనిని నీకు ‘ధూమపానం, మద్యపానం.. వంటి అలవాట్లున్నాయా?’ అనడిగితే ‘లేవు’ అన్నారు. కానీ ఇప్పుడు తాగి ఆఫీసుకి కూడా సరిగా వెళ్లడం లేదు. నెలలో వారం, పది రోజులు ఇంటి దగ్గరే ఉంటున్నారు. ‘ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నావు’ అనడిగితే ఆర్థిక సమస్యలు, ఒత్తిడితో అలా తాగుతున్నానని అంటున్నాడు. వాళ్ల పెద్దవాళ్లకి చెబితే ‘పెళ్లికి ముందు ఇలాంటి అలవాట్లు లేవు.. ఇప్పుడే ఇలా తయారయ్యాడ’ని అంటున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
sharmila-tagore-reveals-what-she-loves-about-kareena-kapoor

అత్తా- కోడళ్లంటే మాలా ఉండాలి!

‘అత్తలేని కోడలుత్తమురాలు...కోడల్లేని అత్త గుణవంతురాలు’.. అత్తాకోడళ్ల గురించి తెలుగు భాషలో ఉన్న నానుడి ఇది. ఒక ఇంట్లోనే ఉన్నా..భిన్న ధృవాలుగా వ్యవహరించే వీరికి ఏ విషయాల్లోనూ పొసగదని , ఇద్దరి మధ్య పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటుందనే భావన చాలామందిలో ఉంటుంది. కానీ అత్తా కోడళ్లమే అయినా తమ మధ్య తల్లి కూతుళ్లకు మించిన అనుబంధం ఉందని నిరూపిస్తున్నారు కరీనా కపూర్‌- షర్మిలా ఠాగూర్‌. అత్తమ్మ అంటే అమ్మకు మరో రూపమని, కోడలు కూడా ఓ కూతురు లాంటిదే అని చాటి చెబుతున్నారీ సెలబ్రిటీ అత్తా కోడళ్లు. ఈ క్రమంలో నిత్యం సినిమాలతో బిజీగా ఉండే కరీనా పర్సనల్‌ లైఫ్‌ను ఎలా లీడ్‌ చేస్తోంది? ఇంట్లో అత్తమ్మ బాగోగులు ఎలా చూసుకుంటోంది? తదితర ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
saina-nehwal-and-parupalli-kashyap-wish-each-other-most-adorable-way-on-1st-wedding-marriage-anniversary

నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నానో మాటల్లో చెప్పలేను డియర్‌..!

పెళ్లికి ముందు పదేళ్లు ప్రేమలో ఉన్నా..ఏనాడూ పెద్దగా వార్తల్లో నిలవని జంట సైనా నెహ్వాల్‌-పారుపల్లి కశ్యప్‌. బ్యాడ్మింటన్‌ అకాడమీలో మొదలైన వీరిద్దరి పరిచయం స్నేహంగా మారింది. ఆ తర్వాత ప్రేమగా చిగురించింది. కానీ ఆ ప్రేమ బంధం పెళ్లి పీటలెక్కడానికి పదేళ్లు పెట్టింది. అందుకు కారణం.. ప్రేమతో పాటు బ్యాడ్మింటన్‌ కెరీర్‌పై పూర్తి దృష్టి సారించిన ఈ జంట..అందులో అత్యుత్తమ స్థాయికి చేరుకున్నాకే ఒక్కటవుదామని నిశ్చయించుకోవడం.. పెద్దల అంగీకారంతో గతేడాది ఇదే రోజు (డిసెంబర్‌ 18న) ఏడడుగులు నడిచారీ లవ్‌ బర్డ్స్‌. ఈ క్రమంలో తమ మొదటి పెళ్లి రోజును పురస్కరించుకుని దంపతులిద్దరూ ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు. అంతేకాదు తమ జీవితంలోని తీపి గుర్తులను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా అందరితో పంచుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-be-happy-after-break-up

ప్రేమలో విఫలమయ్యారా?? డోంట్ వర్రీ..

'వీలైతే ప్రేమిద్దాం డ్యూడ్ పోయేదేముంది.. మహా అయితే తిరిగి ప్రేమిస్తారు..' అంటాడు 'మిర్చి' సినిమాలో ప్రభాస్. అయితే మనం ప్రేమించిన వ్యక్తి తిరిగి మనల్ని ప్రేమిస్తే ఫర్వాలేదు.. కానీ అలా జరగనప్పుడే ప్రేమలో విఫలమయ్యామని భావిస్తుంటారు కొంతమంది. మరీ సున్నిత మనస్కులైతే ఈ రకమైన తిరస్కారాన్ని తట్టుకోలేరు కూడా.అలాంటి సందర్భాల్లోనే మానసిక కుంగుబాటుకు గురవ్వడం, ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేయడం వంటివి జరుగుతుంటాయి. అయితే ఇలాంటి ప్రతికూల ఆలోచనల వల్ల నష్టాలే ఎక్కువ. 'ప్రేమలో విఫలమయ్యాం.. ఇక జీవితమంతా శూన్యం..!' అనే భావన నుంచి ఎంత త్వరగా బయటపడితే అంత మంచిది. అందుకు ఎన్నో మార్గాలున్నాయ్!

Know More

women icon@teamvasundhara
my-husband-doubted-me-what-to-do

నన్ను అనుమానిస్తున్న నా భర్తతో అనుబంధం ఉంచుకోనా? తెంచుకోనా?

మేడమ్‌.. చదువుకునే రోజుల్లో నాకో స్నేహితుడుండేవాడు. చాలాకాలం తర్వాత ఈ మధ్య ఫేస్‌బుక్‌లో మళ్లీ కలిశాడు. అతనితో మాట్లాడుతుండగా తను నన్ను ఇష్టపడుతున్నాడని తెలిసింది. నాకు కూడా అతనంటే ఎప్పట్నుంచో ఇష్టం. దాంతో ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుందామనుకున్నాం. కానీ, కొన్ని రోజుల తర్వాత అతని ప్రవర్తనలో మార్పు వచ్చింది. నన్ను దూరం పెడుతున్నట్టు అనిపించింది. అప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను. అలా కొంతకాలం గడిచింది. మా పెద్దవాళ్లు నాకు సంబంధాలు చూడడం మొదలుపెట్టారు. అప్పుడు ‘నువ్వు వేరే అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంటే సుఖపడవు’ అని అతనన్నాడు. కానీ పెద్దవాళ్ల మాట మీరకూడదని వేరే అతన్ని పెళ్లి చేసుకున్నాను. అయితే నా జీవితంలో నా స్నేహితుడు చెప్పినట్టే జరుగుతోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
virushka-second-wedding-anniversary

ప్రేమ పరవశమే..దైవ దర్శనమే..!

జీవితంలో కొన్ని బంధాలు మన పుట్టుకతో మొదలయితే..మరికొన్ని బంధాలను దేవుడు సృష్టిస్తాడట. అలాంటి వాటిలో ఆలుమగల బంధం కూడా ఒకటి. ‘మ్యారేజెస్‌ ఆర్‌ మేడిన్‌ హెవెన్‌’ అన్నట్లు జీవితాంతం తోడుగా ఉండాల్సిన జోడీని దేవుడే మనతో కలుపుతాడట. సెలబ్రిటీ కపుల్‌ అనుష్కాశర్మ- విరాట్‌కోహ్లీ లను చూస్తే ఈ మాటలు నిజమనిపిస్తాయి. దాంపత్య బంధానికి సరైన నిర్వచనంలా కనిపించే ఈ జంట ఒకరిపై ఒకరు ప్రేమను చూపించడానికి ఏ మాత్రం వెనుకాడరు. వృత్తిగతంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా ..వీలు చిక్కినప్పుడల్లా వెకేషన్‌లకు వెళ్లి ఏకాంత జీవితం గడుపుతారీ లవ్లీ కపుల్‌. సరిగ్గా రెండేళ్ల క్రితం ఇదే రోజున ఇటలీలో ఒక్కటైన ఈ ముద్దుల జంట..నేడు తమ రెండో వివాహ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో దంపతులిద్దరూ తమ పెళ్లి నాటి ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా పంచుకుంటూ ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
shweta-basu-prasad-announces-divorce-in-less-than-a-year

అవును.. మేము విడిపోయాం!

‘పెళ్లంటే నూరేళ్ల పంట..మనసిచ్చి మనువాడాక మరణించేదాకా ఆ పవిత్ర బంధాన్ని తెంచుకోకూడదు..ఒకసారి కలిసి ఏడడుగులు నడిచాక ..కష్టమైనా, సుఖమైనా ఇద్దరూ కలిసే పంచుకోవాలి. ఎన్ని అభిప్రాయ భేదాలొచ్చినా కలకాలం కలిసుండాలి’.. ఇలా పెళ్లి గురించి పురాణాల్లో చాలా మాటలే కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ప్రస్తుత కాలంలో కొందరు దంపతుల సంసార నావ కొన్నేళ్ల పాటు బాగానే సాగినా..ఆ తర్వాత పలు కారణాలతో వారిద్దరూ తమ బంధానికి మధ్యలోనే స్వస్తి పలుకుతున్నారు. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిగతంగా దంపతుల మధ్య అభిప్రాయభేదాలు రావడం, ఒకరిపై ఒకరికి గౌరవం తగ్గిపోవడం, వివాహేతర సంబంధాలు..ఇలా వైవాహిక బంధం మధ్యలోనే వీగిపోవడానికి కారణాలెన్నో! సామాన్యులే కాదు..సెలబ్రిటీ జంటలూ ఇందుకు అతీతమేమీ కాదు. ఈ క్రమంలో తాజాగా తన వివాహ బంధానికి ముగింపు పలికింది శ్వేతా బసు ప్రసాద్‌. ఈ నేపథ్యంలో తన భర్త రాహుల్‌ మిట్టల్‌తో విడిపోతున్నానంటూ ఇన్‌స్టా వేదికగా ప్రకటించింది. మరో మూడు రోజుల్లో మొదటి పెళ్లి రోజు జరుపుకోవాల్సిన ఈ దంపతులు..ఇలా తమ వైవాహిక బంధాన్ని తెంచుకుంటున్నట్లు ప్రకటించి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
feelings-when-your-best-friend-gets-married

నెచ్చెలి వివాహంలో మదిపొంగే భావాలెన్నో..!

దేవుడు తల్లిదండ్రులను, తోబుట్టువులను మనకిచ్చి కేవలం స్నేహితులను మాత్రమే ఎంచుకునే అవకాశాన్ని మనకు అందించాడు. అలాంటి స్నేహితుల్లో కొంతమంది మనకు ప్రాణంగా, ఇంట్లోవాళ్లతో సమానంగా లేదా కొన్నిసార్లు వారి కంటే ఎక్కువే అన్నట్లుగా మనసుకు దగ్గరవుతారు. అలాంటి ప్రాణస్నేహితురాలికి పెళ్లి కుదిరిందంటే.. ఎంత ఆనందమో కదా..! తన పెళ్లిలో హడావిడి చేస్తూ, ఇల్లంతా హంగామా సృష్టిస్తూ, కలియదిరుగుతూ ఆనందాన్ని అందరితోనూ పంచుకుంటారు. అయితే స్నేహితురాలి పెళ్లంటే కేవలం ఆనందం మాత్రమే కాదు.. మరెన్నో భావోద్వేగాలు మది నిండా ఉప్పొంగుతుంటాయి. మరి, తన నెచ్చెలి వివాహ సమయంలో ఓ అమ్మాయి ఏమనుకుంటుందో.. ఎలా ఫీలవుతుందో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
is-it-right-to-talk-to-him-after-marriage

పెళ్లయ్యాక కూడా అతనితో మాట్లాడడం సబబేనా?

హలో మేడమ్‌.. నేను సాఫ్ట్‌వేర్‌గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను. నేను ఒక అబ్బాయిని టెన్త్‌ క్లాస్‌ నుంచి ప్రేమిస్తున్నానని అనుకున్నా.. పెళ్లి కూడా చేసుకోవాలనుకున్నా. ఆ సమయంలో నాది నిజమైన ప్రేమా? కాదా? అన్న సందిగ్థంలో ఉన్నప్పుడు మీకు నా సమస్యను వివరించాను. మీరిచ్చిన సమాధానంతో ఏ రిలేషన్‌ వద్దని నిర్ణయించుకున్నాను. నాకు ఆ రిలేషన్‌ బ్రేక్‌ అవ్వడం వల్ల ఎలాంటి బాధా కలగలేదు. కానీ చాలామందికి ఈ విషయం తెలిసింది. అయితే ఆ అబ్బాయితోనే నేను ఇప్పటికీ మంచి స్నేహితురాలిగా మాట్లాడుతున్నా. అతను కూడా నన్ను అర్థం చేసుకుని నాతో నార్మల్‌గానే మాట్లాడుతున్నాడు. నేను అన్ని విషయాలు ఆ అబ్బాయితో పంచుకున్నాను. నేను మాట్లడనని అంటున్నా.. ఆ అబ్బాయి ‘నువ్వు ఏం తప్పు చేశావని మాట్లాడకుంటా ఉంటావు. నీకు సంబంధం కుదరగానే నేను నీతో మాట్లాడడం మానేస్తాను. అప్పటి వరకు నీకు ఒక స్నేహితుడిలాగా ఉంటా’నంటున్నాడు.

Know More

women icon@teamvasundhara
my-spouse-hits-me-always-what-should-i-do

అప్పుడు నరకం చూపించాడు.. ఇప్పుడు మారానంటున్నాడు.. అతన్ని నమ్మనా?

మేడమ్.. మాది ప్రేమ వివాహం. ప్రేమించేటప్పుడు కూడా నేను అతనితో అన్ని విషయాల్లో సర్దుకుపోయాను. మాది పేద కుటుంబం అని తెలిసి కూడా నన్ను కట్నం అడిగాడు. అప్పుడు ‘ఇష్టం ఉంటేనే పెళ్లి చేసుకో? లేకపోతే వద్దు’ అని చెప్పాను. అయితే మా అమ్మ రూ. 1.30 లక్షల కట్నం ఇచ్చి మా పెళ్లి చేసింది. పెళ్లి అయిన 10 రోజులకే నా భర్త నరకం చూపించాడు. నన్ను కొట్టేవాడు. దాంతో నెల రోజులు మాత్రమే తనతో ఉండగలిగాను. తిరిగి మా అమ్మ వాళ్ల ఇంటికి వచ్చేశాను. పెద్ద వాళ్లు మాట్లాడి పంపిస్తే తిరిగి వెళ్లాను. రెండోసారి ఇంటికి వెళ్లాక ఒక వారం మాత్రమే ఉండగలిగాను. ఈ సారి రోడ్డు మీదనే నన్ను కొట్టడానికి ప్రయత్నించాడు. దాంతో మళ్లీ అమ్మ వాళ్ల ఇంటికి వచ్చేశాను. అతను 5 నెలల క్రితం 'నేను మారిపోయాను. నిన్ను బాగా చూసుకుంటాను. మనం కూర్చుని మాట్లాడుకుందాం' అని మెసేజ్‌ చేశాడు. దానికి నేను ‘సరే’ అని అతడిని మా ఇంటికి రమ్మన్నాను. ఇప్పటి వరకు రాలేదు. నాకు తనతో ఉండడం అస్సలు ఇష్టం లేదు. మా మామగారు కోర్టుకి తీసుకెళ్లి ‘మేం విడిపోతాం’ అని రాసున్న స్టాంప్ పేపర్స్ మీద మాతో సంతకం చేయించారు. కానీ ఇప్పటి వరకు విడాకులు ఇవ్వలేదు. మా మామగారికి ఫోన్ చేస్తే ‘మీ వాళ్లని తీసుకుని రా’ అని అంటున్నాడు. వాళ్లేమో రామంటున్నారు. నాకు ఎవరితో చెప్పాలో, ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. సలహా ఇవ్వగలరు.

Know More

women icon@teamvasundhara
cricketer-manish-pandey-marriages-with-heroin-ashrita-shetty-in-mumbai

కొత్త జీవితం.. కలలన్నీ నిజం కావాలి !

అతనేమో అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో ఇప్పుడిప్పుడే రాటుదేలుతున్న యంగ్‌ అండ్‌ డైనమిక్‌ క్రికెటర్‌.. ఆమేమో అందం, అభినయంతో కుర్రకారుకు కలల రాణిగా మారిపోయిన హీరోయిన్‌.. అతని బ్యాట్‌ నుంచి జాలువారిన పరుగుల ప్రవాహానికి ఆ హీరోయిన్‌ తడిసి ముద్దయితే..ఆ హీరోయిన్‌ అందానికి, నటనకు క్లీన్‌ బౌల్డయ్యాడు ఆ క్రికెటర్‌. అలా మొదట ఇద్దరి కళ్లూ- కళ్లూ కలిశాయి..ఆ తర్వాత మనసూ-మనసూ మాట్లాడుకున్నాయి. ఈ ప్రేమ బంధాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవాలని పట్టుబట్టాయి. వారి ప్రేమకు పెద్దల ఆశీర్వాదం కూడా తోడవడంతో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా పెళ్లి పీటలెక్కారు.. వారే హ్యాండ్‌సమ్‌ క్రికెటర్‌ మనీష్ పాండే- బ్యూటిఫుల్‌ హీరోయిన్‌ అశ్రితా శెట్టి జంట. గత కొంత కాలంగా డేటింగ్‌లో ఉన్న వీరిద్దరూ తాజాగా వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. ముంబైలోని ఓ ప్రైవేటు హోటల్‌లో ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అతికొద్ది మంది సన్నిహితులు, స్నేహితుల సమక్షంలో ఏడడుగులు నడిచారీ అందాల జంట. వీరితో పాటు పొలిటీషియన్‌గా మారిన ప్రముఖ రెజ్లర్‌ బబితా ఫోగట్‌- వివేక్‌ సుహాగ్‌లు కూడా వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు.

Know More