scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?'

'మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

ÍŒ©x-ÍŒ©x’à ©ÇT¢-ÍäŸÄl¢ ©®Ôq...

Tasty lassi recipes in telugu

Âé¢Åî ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©ä¹עœÄ ÍéÇ-«Õ¢C ƒ†¾d-X¾œä “œË¢Âúq©ð ©®Ôq Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË.. åXª½Õ’¹Õ «ÕÊ ‚ªî-’Ãu-EÂË «Õ¢* Í䧌Õ-œ¿„äÕ ÂùעœÄ ¤ò†¾-ÂÃ-©ÊÕ Â¹ØœÄ Æ¢C-®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ÍéÇ-«Õ¢C ¹ةü-“œË¢-¹×-©Â¹× ¦Ÿ¿Õ-©Õ’à DEo ÅÃ’¹-œÄ-EÂË ƒ†¾d-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. Æ®¾©ä ‡¢œÄ-Âé¢.. ¨ Â颩𠃩Ǣ-šËN «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«’à ÅÃ’Ã-©-E-XÏ-®¾Õh¢C. «ÕJ, OÕª½Ö ¨ ©®Ôq „çéªj-šÌ-©ÊÕ ‹²ÄJ “X¾§ŒÕ-Ao¢* ͌֜¿¢œË..

lagincheddamlass650-1

«Öu¢’î ©®Ôq

ÂÄÃ-Lq-ÊN:
åXª½Õ’¹Õ Ð 125 NÕII MII
ÍŒ©xE F@ÁÙx Ð 200 NÕII MII
‰®ý ¹Øu¦üq Ð 8
«ÖNÕœË X¾¢œ¿Õ Ð ŠÂ¹šË (Åí¹ˆ B®Ï *Êo *Êo «á¹ˆ-©Õ’à ¹šü Íä®Ï åX{Õd-Âî-„ÃL)
͌鈪½ Ð ˜ä¦Õ©ü ®¾Öp¯þ

ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à «ÖNÕœË X¾¢œ¿Õ «á¹ˆ©Õ, ͌鈪½, åXª½Õ’¹Õ NÕÂÌq©ð „䮾Õ-ÂíE „çÕÅŒhE X¾ÜuK©Ç Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð F@ÁÙx ¤ò®¾Õ-¹ע{Ö «ÕK X¾©a’à ÂùעœÄ, «ÕK *¹ˆ’à ÂùעœÄ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-„ÃL. ÂÄÃ-©¢˜ä NÕÂÌq X¾˜äd-{-X¾Ûpœä ‰®ý «á¹ˆ©Õ „䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ©äŸ¿¢˜ä „çáÅŒh¢ X¾Üª½h-§ŒÖu¹ ‰®ý «á¹ˆ©Õ „ä®Ï ®¾ªýy Íä®Ï¯Ã ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C.

lagincheddamlass650-4

¦¯Ã¯Ã „éü-Êšü ©®Ôq

ÂÄÃ-Lq-ÊN:
åXª½Õ’¹Õ Р¹X¾Ûp
ƪ½šË X¾¢œ¿Õ Ð ®¾’¹¢
„éü-Êšüq Ð ¯Ã©Õ’¹Õ
T¢•©Õ Ð šÌ®¾Öp¯þ (ÊÕ«Ûy©Õ, ÆNå® T¢•-©Çx¢-šËN „䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa)
Åä¯ç Р骢œ¿Õ šÌ®¾ÖpÊÕx

ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à „éü-Ê-šüqE *Êo-*Êo «á¹ˆ-©Õ’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ NÕÂÌq©ð åXª½Õ’¹Õ, „éü-Êšüq, ÊÕ«Ûy©Õ, ÆNå® T¢•©Õ, Åä¯ç, ƪ½šË X¾¢œ¿Õx „ä®Ï „çÕÅŒhE NÕ“¬Á-«Õ¢’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ DEo ’Ãx®¾Õ©ð ¤ò®¾Õ-ÂíE ƪ½šË X¾¢œ¿Õ «á¹ˆ-©Åî ’ÃJo†ý Íäæ®h ®¾J..

lagincheddamlass

²ÄZ¦ã“K ©®Ôq

ÂÄÃ-Lq-ÊN:
²ÄZ¦ã-“K©Õ Ð 9Ð10
͌鈪½ Р骢œ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
¤Ä©Õ Ð ¤Ä«Û-¹X¾Ûp
åXª½Õ’¹Õ Р¹X¾Ûp
‰®ý ¹Øu¦üq Ð «âœ¿Õ

ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à ²ÄZ¦ã-“K-©ÊÕ *Êo *Êo «á¹ˆ-©Õ’à ¹šü Íä®Ï åX{Õd-Âî-„ÃL. ‚åXj „ÚËE NÕÂÌq©ð „ä®Ï ͌鈪½ •ÅŒ Íä®Ï „çÕÅŒhE NÕ“¬Á-«Õ¢’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¤Ä©Õ, åXª½Õ’¹Õ „ä®Ï ƒ¢Âî²ÄJ NÕÂÌq X¾{Õd-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‰®ý-¹Øu¦üq Â¹ØœÄ „ä®Ï «Õªî-²ÄJ NÕÂÌq X¾šËd ’Ãx®¾Õ©ðx ¤ò®Ï ®¾ªýy Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ÂÄÃ-©¢˜ä åXjÊ §ŒÖ©-¹ש ¤ñœË ÍŒ©Õx-Âî-«ÍŒÕa ©äŸÄ ²ÄZ¦ã“K «á¹ˆ-©Åî Æ©¢-¹-J¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.

lagincheddamlass650-3

§ŒÖXÏ©ü ©®Ôq

ÂÄÃ-Lq-ÊN:
§ŒÖXÏ©ü Ð ŠÂ¹šË
åXª½Õ’¹Õ Р¹X¾Ûp
F@ÁÙx Рƪ½-¹X¾Ûp
͌鈪½ Ð ¯Ã©Õ’¹Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
§ŒÖ©-¹ש ¤ñœË Ð ¤Ä«Û šÌ®¾Öp¯þ

ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à §ŒÖXÏ-©üE ¹œËT, Åí¹ˆ ÍçꈮÏ, *Êo *Êo «á¹ˆ-©Õ’à ¹šü Íä®Ï åX{Õd-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¨ §ŒÖXÏ©ü «á¹ˆ-©ÊÕ NÕÂÌq©ð „ä®Ï „çÕÅŒhE æX®ýd©Ç Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ‚åXj Æ¢Ÿ¿Õ©ð åXª½Õ’¹Õ, ͌鈪½, §ŒÖ©-¹ש ¤ñœË, ¤Ä«Û ¹X¾Ûp F@ÁÙx „ä®Ï «Õªî-²ÄJ ¦Ç’à NÕÂÌq X¾{Õd-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ NÕ“¬Á«Õ¢ ¦Ç’à *¹ˆ’à …¢˜ä «Õªî ¤Ä«Û ¹X¾Ûp F@ÁxÊÕ Â¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ‚åXj ‰®ý «á¹ˆ©Õ „ä®Ï ®¾ªýy Í䮾Õ-¹ע˜ä ®¾J..

lagincheddamlass650

«Õ²Ä©Ç ©®Ôq

ÂÄÃ-Lq-ÊN:
åXª½Õ’¹Õ Рƪ½ M{ªý
X¾*a NÕJa Р骢œ¿Õ
Æ©x¢ «á¹ˆ РƢ’¹Õ@Á¢
…X¾Ûp Ð šÌ®¾Öp¯þ
NÕJ-§ŒÖ© ¤ñœË Рƪ½ šÌ®¾Öp¯þ
͵Úü «Õ²Ä©Ç Рƪ½ šÌ®¾Öp¯þ
X¾ÛD¯Ã ‚Â¹×©Õ Ð X¾C
°©-¹“ª½ ¤ñœË Рƪ½ ¹X¾Ûp
ÍŒ©xE ¤Ä©Õ Рƪ½ ¹X¾Ûp
ÍŒ©xE F@ÁÙx Р¹X¾Ûp
Âî„à Р骢œ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
“ÂÌ¢ Р骢œ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
‰®ý-¹Øu¦üq Ð ¯Ã©Õ-é’jŸ¿Õ

ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à X¾*a-NÕJa, Æ©x¢, X¾ÛD¯Ã ‚¹שÕ, NÕJ-§ŒÖ© ¤ñœË, °©-¹“ª½ ¤ñœË ¹LXÏ NÕÂÌq X¾{Õd-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¤Ä©Õ, åXª½Õ’¹Õ, “ÂÌ¢ „䮾Õ-ÂíE «ÕSx NÕÂÌq X¾šÇdL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ …X¾Ûp, ͵Úü «Õ²Ä©Ç „ä®Ï F@ÁÙx ¹LXÏ «Õªî-²ÄJ NÕÂÌq X¾šËd Bæ®-§ŒÖL. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð Âî„Ã, ‰®ý-¹Øu¦üq „ä®Ï ¦Ç’à ¹LXÏ wœçj“X¶¾Üšüq, ͵Úü-«Õ-²Ä©Ç „ä®Ï ®¾ªýy Íäæ®h ®¾J..

women icon@teamvasundhara
5-traditional-yet-delicious-sankranthi-recipes-that-one-shouldnt-miss

నోరూరించే ఈ సంక్రాంతి వంటకాలు రుచి చూసేద్దామా..!

‘సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా.. సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా..’ అంటూ తెలుగు ప్రజలంతా సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకునే అతి ముఖ్యమైన పండగే మకర సంక్రాంతి. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ.. ఇలా ముచ్చటగా మూడు రోజులపాటు జరుపుకునే ఈ పండగలో భాగంగా రంగురంగుల ముగ్గులు, వాటి మధ్యలో గొబ్బిళ్లు, కోడిపందాలు.. వంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలుంటాయి. అంతేనా.. పండగొచ్చిందంటే చాలు.. ప్రత్యేకమైన పిండి వంటలతో తెలుగు లోగిళ్లన్నీ ఘుమఘుమలాడతాయి. కొత్త పంట చేతికొచ్చే ఈ ఆనందంలో వివిధ రకాల ప్రత్యేక వంటకాల్ని చేసుకొని ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదిస్తుంటారు. మరి, ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా పండగ ఆనందాన్ని రెట్టించే, అతిథులకు నోరూరించే అలాంటి కొన్ని స్పెషల్‌ రెసిపీస్‌ మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-hot-soups-in-winter

చలికాలంలో ఈ సూప్స్‌తో వెచ్చవెచ్చగా!

ఏ కాలంలోనైనా అది తినాలి ఇది కావాలి అనిపిస్తుంది కానీ చలికాలంలో మాత్రం ఏం తిన్నా వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తినేస్తుంటారు చాలామంది. మరి ఓ వైపు చలి చంపేస్తుంటే ఇక వ్యాయామం సంగతి పట్టించుకునే వారు ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి. దాని సంగతి దేవుడెరుగు అనుకునేవారు ఎంతమందో! ఇలా రెండుమూడు ముద్దలు ఎక్కువ తినడం, అటు వ్యాయామమూ చేయకపోవడం వల్ల చలికాలం పూర్తయ్యేసరికి బరువు పెరిగేస్తుంటారు చాలామంది. అందుకే అటు వేడివేడిగా కడుపు నిండుగా, ఇటు మీ ఫిట్‌నెస్‌ని కూడా కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఈ చలికాలంలో సూప్స్‌ ట్రై చేయడం బెటర్‌. మరి అలా నోరూరిస్తూ చలిని దూరం చేసే ఈ సూప్స్‌ని ఒకసారి మీరూ ట్రై చేసి రుచి చూడండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
5-delicious-cake-recipes-for-christmas

ఈ కేక్స్‌తో ‘క్రిస్మస్‌’ ఎంతో స్పెషల్‌ !

ప్రపంచమంతా సంవత్సరం పొడవునా ఎదురుచూసే క్రిస్మస్‌ పండగ వచ్చేసింది.. మరి ఈ కలర్‌ఫుల్‌ ఫెస్టివల్‌ను జరుపుకోవడానికి మీరంతా సిద్ధంగా ఉన్నారా?? క్రిస్మస్‌ అనగానే గుర్తొచ్చేది అందమైన క్రిస్మస్‌ ట్రీ, క్రిస్మస్‌ గిఫ్ట్స్‌, నోరూరించే స్పెషల్‌ వంటకాలు.. ఇలా ఇంకెన్నో..! వంటకాలంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది క్రిస్మస్‌ కేక్స్‌ గురించి! చిన్నపిల్లల దగ్గరినుంచీ పెద్దల వరకూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే కేక్స్‌ను ఎంతో ప్రత్యేకంగా తయారుచేస్తారు. మరి మీరు ఈసారి ఎలాంటి కేక్స్‌ తయారుచేయబోతున్నారు?? ఎప్పుడూ రొటీన్‌గా చేసుకునేవి కాకుండా, ఈసారి ఈ కొత్త రకం కేకులు ట్రై చేసి చూడండి.. మరి అవేంటో.. ఎలా తయారుచేయాలో చూసేద్దాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
easy-to-do-pasta-dishes-for-busy-moms-in-telugu
women icon@teamvasundhara
mouth-watering-diwali-special-recipes
women icon@teamvasundhara
world-food-day-2019-special-recipe-in-telugu
women icon@teamvasundhara
ganesh-chaturthi-festival-special-receips
women icon@teamvasundhara
how-to-make-yogurt-sweet-potato-for-easy-breakfast
women icon@teamvasundhara
tasty-chips-recipes-in-telugu

¨ *XýqE ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œË¢-Íä-§ŒÕ¢œË..!

„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
mango-recipes
women icon@teamvasundhara
yummy-ice-cream-for-diabetes
women icon@teamvasundhara
take-this-drink-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
cake-pops-recipe
women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-sri-rama-navami-naivedyams
women icon@teamvasundhara
try-these-special-idly-recipes-on-world-idly-day
women icon@teamvasundhara
colorful-recipes-for-colorful-holi
women icon@teamvasundhara
fasting-food-for-shivaratri-
women icon@teamvasundhara
know-how-to-prepare-tandoori-chai-at-home
women icon@teamvasundhara
amritsari-papad-paneer-making-in-telugu
women icon@teamvasundhara
aalu-pickle
women icon@teamvasundhara
sankranthi-special-sweets-for-you
women icon@teamvasundhara
chinese-chicken-corn-soup
women icon@teamvasundhara
celebrate-this-christmas-with-these-recipes
women icon@teamvasundhara
preparation-of-brazilian-custard
women icon@teamvasundhara
punjabi-dum-aloo
women icon@teamvasundhara
try-these-diabetes-friendly-breakfast-recipes
women icon@teamvasundhara
the-tasty-snack-jaipuri-pyaaz-ki-kachori-recipe-is-here
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-kaju-butter-masala-recipe
women icon@teamvasundhara
tasty-chicken-recipes-in-telugu
women icon@teamvasundhara
how-to-make-bath-cake
women icon@teamvasundhara
sravanamasam-recipes
women icon@teamvasundhara
raksha-bandhan-recipes
women icon@teamvasundhara
potato-rolls-recipe
women icon@teamvasundhara
try-this-special-corn-pancakes-this-season-
women icon@teamvasundhara
mushroom-noodles
women icon@teamvasundhara
tasty-spinach-and-soya-cutlet

Movie Masala

Video Gallery