scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?'

'ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¡ªÃ«áœËE, ‚ÅÃt-ªÃ«áºÌg ®¾¢ÅŒ%XÏhX¾J-Íä-ŸÄl-NÕ©Ç!

Try these festive recipes for sri rama navami

¨ ¡ªÃ-«Õ-Ê-«-NÕÂË «œ¿-X¾X¾Ûp, ¤ÄÊ-¹¢Åî ¤Ä{Õ ®¾J-ÂíÅŒh ¤Ä§ŒÕ-²Ä©Õ, XÏ¢œË-«¢-{©Ö Í䧌֩-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ.. ƪáÅä «ÕÊ Åç©Õ’¹Õ ªÃ³ÄZ© «¢{-©Åî ¤Ä{Õ «Õ£¾É-ªÃ†¾Z, ¹ªÃg-{¹ å®p†¾©ü ª½ÕÍŒÕ-©ÊÖ Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢. ¯çj„ä-Ÿ¿u¢Åî ¡ªÃ-«á-œËF, ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¦µð•-Ê¢Åî ‚ÅÃt-ªÃ-«áºÌg ®¾¢ÅŒ%-XÏh-X¾-ª½-ÍÃ-©¢˜ä ÍŒŸ¿-«¢œË «ÕJ..!

navamirecipiesrg650-01.jpg

«ÕÈ-¯äÂÌ &ªý
Âë-Lq-ÊN
[ «ÕȯÃ(Åëժ½ NÅŒh-¯Ã©Õ)Ð ŠÂ¹ ¹X¾Ûp
[ ¯çªáu Р骢œ¿Õ šÌ®¾ÖpÊÕx
[ ¤Ä©Õ Ð ¯Ã©Õ-’¹Õ-Êoª½ ¹X¾Ûp©Õ
[ ͌鈪½ Рƪ½ ¹X¾Ûp
[ èÇ>-ÂçŒÕ ¤ñœË Ð ¤Ä«Û šÌ®¾ÖpÊÕ
[ ®¾Êo’à ¹šü-Íä-®ÏÊ wœçj“X¶¾Üšüq Ð ’ÃJo-†ýÂË

ÅŒ§ŒÖK
[ ŠÂ¹ ¦Çº-L©ð 骢œ¿Õ-®¾ÖpÊx ¯çªáu „ä®Ï «ÕÈ-¯Ã-©ÊÕ Ÿîª½’à ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œä©Ç „äªá¢-ÍÃL.
[ „äTÊ «ÕÈ-¯Ã-©ÊÕ ¦ª½-¹’à NÕÂÌq X¾{Õd-Âî-„ÃL.
[ ¦Çº-L©ð ¤Ä©Õ-¤ò®Ï «Õª½Õ-’¹Õ-Ōբ-œ¿’à ͌鈪½ „ä®Ï ¹J-ê’-«-ª½Â¹Ø ¹©-¤ÄL. èÇ>-ÂçŒÕ ¤ñœË, ¤ñœË Í䮾Õ-¹×Êo «ÕÈ-¯Ã-©ÊÕ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð „ä®Ï ¹©Õ-X¾ÛÅŒÖ ¯Ã©Õ’¹Õ ENÕ-³Ä©Õ …œ¿-¹-E-„ÃyL.
[ ¯Ã©Õ’¹Õ ENÕ-³Ä© ÅŒªÃyÅŒ ²ùd OÕŸ¿ ÊÕ¢* C¢*, wœçj“X¶¾Ü-šüqÅî ’ÃJo†ý Í䮾Õ-¹ע˜ä «ÕªÃK¸ å®p†¾©ü «ÕȯäÂÌ &ªý ª½œÎ..!

navamirecipiesrg650-02.jpg

ÅŒª½ÖsèÇ X¾ÛœËf¢’û
Âë-Lq-ÊN
[ ¤Ä©ÕÐ ¯Ã©Õ’¹Õ ¹X¾Ûp©Õ
[ ®¾Êo’à ŌJ-TÊ ÅŒª½ÖsèÇ «á¹ˆ©Õ Ð ŠÂ¹ ¹X¾Ûp
[ Âî„à Р骢œ¿Õ ¹X¾Ûp©Õ
[ ͌鈪½ ¤ñœË Њ¹ ¹X¾Ûp
[ ÅŒÕJ-NÕÊ Âí¦sJ Ð ¤Ä«Û ¹X¾Ûp
[ §ŒÖ©-¹ש ¤ñœË Рƪ½ šÌ®¾ÖpÊÕ
[ ¯çªáuÐ «âœ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
[ °œË-X¾X¾ÛpÐ ª½Õ*ÂË ÅŒT-ÊEo
[ ‡¢œ¿Õ-“ŸÄ¹~ Ð ª½Õ*ÂË ÅŒT-ÊEo

ÅŒ§ŒÖK
[ ¦Çº-L©ð ¯çªáu „ä®Ï °œË X¾X¾Ûp, “ŸÄ¹~ Ÿîª½’à „äªá¢* X¾Â¹ˆÊ åXšÇdL. ƒX¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ©ð¯ä ÅŒª½ÖsèÇ «á¹ˆ©Õ „çÕÅŒh-¦œä «ª½Â¹× «Õ’¹_-E*a B§ŒÖL.
[ ÅŒª½ÖsèÇ «á¹ˆ©Õ B®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ ¤Ä©Õ ¤ò®Ï «Õª½-’¹-E-„ÃyL.
[ ¤Ä©Õ «Õª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ͌鈪½ ¤ñœË, Âî„à „ä®Ï ¹©-¤ÄL. ¤Ä©Õ X¾ÜJh’à ƒT-J-¤òªá Âî„à Ÿ¿’¹_-ª½-X¾œ¿f ÅŒªÃyÅŒ, «ÕT_Ê ÅŒª½ÖsèÇ «á¹ˆ©Õ, §ŒÖ©-¹ש ¤ñœË „ä®Ï ¹LXÏ «Õªî ‰Ÿ¿Õ ENÕ-³Ä©Õ …¢* ²ùd ‚¤ÄL.
[ *«-ª½’à „äªá¢-*Ê °œËX¾X¾Ûp, “ŸÄ¹~Åî ’ÃJo†ý Íäæ®h ÅŒª½ÖsèÇ X¾ÛœËf¢’û ª½œÎ.!

navamirecipiesrg650-03.jpg

£¾ÝR Æ«-@ÁÂˈ
Âë-Lq-ÊN
[ ©Ç«Û Æ{Õ-¹שÕÐ ŠÂ¹-šË-Êoª½ ¹X¾Ûp
[ *¢ÅŒ-X¾¢œ¿Õ ’¹ÕVbÐ «âœ¿Õ ˜ä¦Õ-©ü-®¾ÖpÊÕx
[ ¦ã©x¢ Ð ŠÂ¹ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕ
[ ‚«-XÏ¢œË Ð ŠÂ¹ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕ
[ X¾Mx-¤ñœË Ð ŠÂ¹ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕ
[ Ÿµ¿E-§ŒÖ© ¤ñœË Ð ŠÂ¹ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕ
[ Â꽢Р骢œ¿Õ šÌ®¾ÖpÊÕx
[ X¾*a NÕJaР骢œ¿Õ
[ X¾®¾ÕX¾Û Ð ŠÂ¹ šÌ®¾ÖpÊÕ
[ …X¾Ûp Ð ª½Õ*ÂË ®¾J-X¾œÄ
ÅÃL¢X¾Û Â¢:
[ ÊÖ¯ç
[ ‚„éÕ
[ ¬ëÊ’¹ X¾X¾Ûp
[ NÕÊX¾ X¾X¾Ûp
[ ‡¢œ¿Õ NÕJa
[ ¹J-„ä-¤Ä¹×
[ ÅŒÕJ-NÕÊ X¾*a Âí¦sJ Рƪ½ ¹X¾Ûp
[ ÂíAh-OÕª½ Ð ’ÃJo-†ýÂË ®¾J-X¾œÄ

ÅŒ§ŒÖK
[ ¦Çº-L©ð *¢ÅŒ-X¾¢œ¿Õ ’¹ÕVb, ¦ã©x¢, ‚«-XÏ¢œË, X¾Mx ¤ñœË, Ÿµ¿E-§ŒÖ© ¤ñœË, Âê½¢, …X¾Ûp „ä®Ï ‹ ¹X¾Ûp Fª½Õ ¹LXÏ …¢ÍÃL.
[ ©Ç«Û Æ{Õ¹שÊÕ ¦ª½-¹’à NÕÂÌq X¾{Õd-Âî-„ÃL.
[ ¨ Æ{Õ-¹ש ¤ñœËE *¢ÅŒ-X¾¢œ¿Õ ’¹ÕVb NÕ“¬Á-«Õ¢©ð ¹©-¤ÄL.
[ X¾C-E-NÕ-³Ä© ÅŒªÃyÅŒ *¢ÅŒ-X¾¢œ¿Õ NÕ“¬Á-«ÖEo Æ{Õ-¹ש ¤ñœË X¾ÜJh’à XÔ©Õa-¹×Êo ÅŒªÃyÅŒ …¢œ¿©Õ ©ä¹עœÄ ¹©-¤ÄL.
[ ¦Çº-L©ð ÊÖ¯ç „äœË Í䮾Õ-¹×E ‚„éÕ, ¬ëÊ-’¹-X¾X¾Ûp, NÕÊ-X¾pX¾Ûp,‡¢œ¿Õ-NÕJa, X¾*a-NÕJa «á¹ˆ©Õ, X¾®¾ÕX¾Û, ƒ¢’¹Õ«, ¹J-„ä-¤ÄÂ¹× „ä®Ï ÅÃL¢X¾Û åX{Õd-Âî-„ÃL. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð X¾*a NÕKa Ōժ½Õ«á „ä®Ï ÂÃæ®X¾Û „äªá¢ÍÃL. DEÂË Æ{Õ-¹ש NÕ“¬Á-«ÖEo ¹LXÏ «âÅŒ-åXšËd ‰Ÿ¿Õ ENÕ-³Ä-©-¤Ä{Õ ®¾ÊoE «Õ¢{åXj …¢ÍÃL.
[ *«-ª½’à ÂíAh-OÕ-ª½Åî ’ÃJo†ý Íäæ®h.. ¹ªÃg-{¹ å®p†¾©ü £¾ÝR Æ«-@ÁÂˈ ª½œÎ..!

navamirecipiesrg650-04.jpg

ª½«y ƤÄp©Õ
Âë-Lq-ÊN
[ „äªá¢-*Ê ¦ï¢¦Çªá ª½«y Рƪ½ ¹X¾Ûp
[ Fª½ÕР¹X¾Ûp
[ ͌鈪½ Ð ¤Ä«Û ¹X¾Ûp
[ ÅŒÕJ-NÕÊ X¾*a Âí¦sJ Р骢œ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
[ §ŒÖ©-¹ש ¤ñœË Ð ¤Ä«Û šÌ®¾ÖpÊÕ
[ ¯çªáu Ð ŠÂ¹ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕ
[ ÊÖ¯ç/ ¯çªáu Ð „äªá¢-ÍŒÕ-Âî-œÄ-EÂË ®¾J-X¾œÄ
ÅŒ§ŒÖK
[ ¦Çº-L©ð ¹X¾Ûp Fª½Õ ¤ò®Ï «ÕJ-T¢-ÍÃL. Fª½Õ «Õª½Õ-’¹Õ-Ōբ-œ¿’à ƢŸ¿Õ©ð ¯çªáu „秌ÖuL. «á¢Ÿ¿Õ’à „äªá¢* åX{Õd-¹×Êo ¦ï¢¦Çªá ª½«yÊÕ «Õª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo FšË©ð …¢œ¿©Õ ¹{d-¹עœÄ ¹©Õ-X¾ÛÅŒÖ „䧌ÖL.
[ «Õ¢{ ÅŒT_¢* ¦Ç’à ¹LXÏ, ²ùd ‚X¶ý Í䧌ÖL.
[ DEÂË ÍŒéˆª½, X¾*a Âí¦sJ Ōժ½Õ«á, §ŒÖ©-¹×-©-¤ñœË ¹LXÏ Âî¾h ÍŒ©Çxêª «ª½Â¹Ø X¾Â¹ˆÊ åX{Õd-Âî-„ÃL.
[ ÍäAÂË ¯çªáu ©äŸÄ ÊÖ¯ç ªÃ®¾Õ-¹ע{Ö …œË-ÂË¢-*Ê ª½«y NÕ“¬Á-«ÖEo *Êo *Êo …¢œ¿-©Õ’à Íä®Ï ƤÄp-©Õ’à ŠÅŒÕhÂî-„ÃL.
[ ¦Çº-L©ð ÊÖ¯ç/-¯çªáu „䮾Õ-¹×E O՜˧ŒÕ¢ «Õ¢{ OÕŸ¿ ƤÄp-©ÊÕ ‡“ª½’à „äªá¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL.
[ ‡Â¹×ˆ-«’à …Êo ÊÖ¯ç/-¯çªáu XÔ©Õa-Âî-«-œÄ-EÂË ÂËÍç¯þ šË†¾àuåXj ÂÃæ®-X¾Û¢*Åä ¹ª½-¹-ª½-©Çœä ª½Õ*-¹-ª½-„çÕiÊ ª½«y ƤÄp©Õ ª½œÎ.

navamirecipiesrg650-05.jpg
„çṈ-èïÊo «œ¿©Õ
Âë-Lq-ÊN
[ Ÿä¬Á-„ÃS „çṈ-èï-Êo©Õ (X¾*aN) Ð «âœ¿Õ ¹X¾Ûp©Õ
[ ®¾Êo’à ŌJ-TÊ Æ©x¢ Р骢œ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
[ ®¾Êo’à ŌJ-TÊ X¾*a NÕJa Р骢œ¿Õ ˜ä¦Õ-©ü-®¾ÖpÊÕx (ª½Õ*ÂË ÆÊÕ-’¹Õ-º¢’à „䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa).
[ …X¾Ûp Ð ÅŒT-ʢŌ
[ ͌鈪½ Рƪ½ šÌ®¾ÖpÊÕ
[ ÂíAh OÕª½ ÅŒª½Õ’¹Õ Ð ¤Ä«Û ¹X¾Ûp
[ ÊÖ¯ç Ð „äªá¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ®¾J-X¾œÄ

ÅŒ§ŒÖK
[ „çṈ-èïÊo T¢•Lo ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íä®Ï NÕÂÌq ©äŸÄ „çšü wé’j¢œ¿-ªý©ð ¯Ã©Õ’¹Õ å®Â¹Êx ¤Ä{Õ A¤ÄpL.
[ DEÂË ÅŒJ-TÊ Æ©x¢, X¾*a NÕJa, …X¾Ûp, ͌鈪½ ÍäJa ¦ª½-¹’à ª½Õ¦Õs-Âî-„ÃL.
[ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð F@ÁÙx ¤ò§ŒÕ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.
[ XÏ¢œË «áŸ¿l Í䧌Õ-œÄEÂË O©Õ’à „çÕC-TÊ ÅŒªÃyÅŒ Æ¢Ÿ¿Õ©ð ÂíAh-OÕª½ ÅŒª½Õ’¹Õ „䮾Õ-¹×E ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL.
[ ¦Çº-L©ð ÊÖ¯ç ¦Ç’Ã „äœç-ÂËˆÊ ÅŒªÃyÅŒ ²ùd OÕœË-§ŒÕ¢©ð …¢*, ¦ª½-¹’à ª½ÕGsÊ „çṈ-èïÊo XÏ¢œËE «œ¿-©Õ’à „ä®Ï, Âî¾h ‡“ª½’à „äªá¢ÍÃL. „çṈ-èïÊo «œ¿©Õ «áŸ¿Õª½Õ ‡ª½ÕX¾Û «Íäa «ª½Â¹× „äªá¢-ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.
[ ÊÖ¯ç XÔ©Õa-¹×-¯ä©Ç ÂÃæ®X¾Û ÂËÍç¯þ šË†¾àuåXj …¢* Bæ®h ¯îª½Ö-J¢Íä „çṈ-èïÊo «œ¿©Õ ª½œÎ..!

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-sri-rama-navami-naivedyams

నవమి నైవేద్యంతో మేలైన ఆరోగ్యం!

'శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం.. సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం.. ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం.. రామం.. నిశాచర వినాశకరం నమామి..' కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కోదండరాముడి పుట్టినరోజునే మనం 'శ్రీరామనవమి'గా జరుపుకొంటాం. ఈ రోజున ఎక్కడ చూసినా శ్రీసీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీరాముడికి ప్రీతిపాత్రమైన బెల్లం పానకం, వడపప్పు, చలిమిడి.. నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ పదార్థాల్ని అందరికీ ప్రసాదంగా పంచిపెడతారు. ఈ క్రమంలో వీటి తయారీ విధానం, వాటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
5-traditional-yet-delicious-sankranthi-recipes-that-one-shouldnt-miss

నోరూరించే ఈ సంక్రాంతి వంటకాలు రుచి చూసేద్దామా..!

‘సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా.. సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా..’ అంటూ తెలుగు ప్రజలంతా సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకునే అతి ముఖ్యమైన పండగే మకర సంక్రాంతి. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ.. ఇలా ముచ్చటగా మూడు రోజులపాటు జరుపుకునే ఈ పండగలో భాగంగా రంగురంగుల ముగ్గులు, వాటి మధ్యలో గొబ్బిళ్లు, కోడిపందాలు.. వంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలుంటాయి. అంతేనా.. పండగొచ్చిందంటే చాలు.. ప్రత్యేకమైన పిండి వంటలతో తెలుగు లోగిళ్లన్నీ ఘుమఘుమలాడతాయి. కొత్త పంట చేతికొచ్చే ఈ ఆనందంలో వివిధ రకాల ప్రత్యేక వంటకాల్ని చేసుకొని ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదిస్తుంటారు. మరి, ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా పండగ ఆనందాన్ని రెట్టించే, అతిథులకు నోరూరించే అలాంటి కొన్ని స్పెషల్‌ రెసిపీస్‌ మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-hot-soups-in-winter

చలికాలంలో ఈ సూప్స్‌తో వెచ్చవెచ్చగా!

ఏ కాలంలోనైనా అది తినాలి ఇది కావాలి అనిపిస్తుంది కానీ చలికాలంలో మాత్రం ఏం తిన్నా వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తినేస్తుంటారు చాలామంది. మరి ఓ వైపు చలి చంపేస్తుంటే ఇక వ్యాయామం సంగతి పట్టించుకునే వారు ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి. దాని సంగతి దేవుడెరుగు అనుకునేవారు ఎంతమందో! ఇలా రెండుమూడు ముద్దలు ఎక్కువ తినడం, అటు వ్యాయామమూ చేయకపోవడం వల్ల చలికాలం పూర్తయ్యేసరికి బరువు పెరిగేస్తుంటారు చాలామంది. అందుకే అటు వేడివేడిగా కడుపు నిండుగా, ఇటు మీ ఫిట్‌నెస్‌ని కూడా కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఈ చలికాలంలో సూప్స్‌ ట్రై చేయడం బెటర్‌. మరి అలా నోరూరిస్తూ చలిని దూరం చేసే ఈ సూప్స్‌ని ఒకసారి మీరూ ట్రై చేసి రుచి చూడండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
5-delicious-cake-recipes-for-christmas

ఈ కేక్స్‌తో ‘క్రిస్మస్‌’ ఎంతో స్పెషల్‌ !

ప్రపంచమంతా సంవత్సరం పొడవునా ఎదురుచూసే క్రిస్మస్‌ పండగ వచ్చేసింది.. మరి ఈ కలర్‌ఫుల్‌ ఫెస్టివల్‌ను జరుపుకోవడానికి మీరంతా సిద్ధంగా ఉన్నారా?? క్రిస్మస్‌ అనగానే గుర్తొచ్చేది అందమైన క్రిస్మస్‌ ట్రీ, క్రిస్మస్‌ గిఫ్ట్స్‌, నోరూరించే స్పెషల్‌ వంటకాలు.. ఇలా ఇంకెన్నో..! వంటకాలంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది క్రిస్మస్‌ కేక్స్‌ గురించి! చిన్నపిల్లల దగ్గరినుంచీ పెద్దల వరకూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే కేక్స్‌ను ఎంతో ప్రత్యేకంగా తయారుచేస్తారు. మరి మీరు ఈసారి ఎలాంటి కేక్స్‌ తయారుచేయబోతున్నారు?? ఎప్పుడూ రొటీన్‌గా చేసుకునేవి కాకుండా, ఈసారి ఈ కొత్త రకం కేకులు ట్రై చేసి చూడండి.. మరి అవేంటో.. ఎలా తయారుచేయాలో చూసేద్దాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
tasty-turkish-soup-recipe-in-telugu
women icon@teamvasundhara
vegan-day-special-recipes-to-prepare-at-home-in-telugu
women icon@teamvasundhara
enjoy-your-weekend-with-these-georgian-kharcho-soup-in-telugu
women icon@teamvasundhara
dasara-naivedyalu-and-their-health-benefits
women icon@teamvasundhara
independence-day-special-recipes
women icon@teamvasundhara
tasty-chips-recipes-in-telugu

¨ *XýqE ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œË¢-Íä-§ŒÕ¢œË..!

„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
this-new-technique-of-garlic-peeling-is-the-viral-video-now!
women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-a-special-dish-of-the-rashtrapati-bhavan-dal-raisina
women icon@teamvasundhara
tasty-fruit-pops-for-hot-summer
women icon@teamvasundhara
tasty-summer-special-recipes-with-chia-seeds-in-telugu
women icon@teamvasundhara
make-your-day-with-chicken-tomato-stew
women icon@teamvasundhara
ugadi-special-recipes
women icon@teamvasundhara
homemade-fried-ice-cream
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
check-out-these-delicious-2-minute-recipes
women icon@teamvasundhara
mashed-potato-omelet-recipe
women icon@teamvasundhara
tri-colour-avial
women icon@teamvasundhara
chicken-noodle-soup-cold-caugh-sore-throat-healthy-easy-to-prepare-
women icon@teamvasundhara
how-to-make-chicken-tangdi-masala
women icon@teamvasundhara
easy-way-to-prepare-crepes-at-home
women icon@teamvasundhara
how-to-prepare-bhuni-kaleji-recipe
women icon@teamvasundhara
tasty-and-healthy-recipe-for-winter-:-african-peanut-soup
women icon@teamvasundhara
love-eggless-cakes?-try-this-vegan-carrot-cake-recipe
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-and-healthy-thai-recipe-green-curry
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-malai-kofta-for-a-special-lunch
women icon@teamvasundhara
these-fruit-smoothies-to-fill-your-stomach-throughout-the-day
women icon@teamvasundhara
shirkhand-recipe
women icon@teamvasundhara
try-this-tasy-and-easy-cornflakes-chat
women icon@teamvasundhara
gold-mithai-at-surat-rs-9000
women icon@teamvasundhara
potato-cheese-balls-recipe
women icon@teamvasundhara
how-to-make-egg-appam
women icon@teamvasundhara
vegetable-patties-recipe-
women icon@teamvasundhara
tasty-thai-recipe-kanom-kroks

Movie Masala

Video Gallery