scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!'

'ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¨ „çéªjšÌ ÍÃéÂxšüqÅî ®¾ªý-wåXjèü Í䧌բœË..!

make chocolate dry fruits  for this chocolate day

“æXNÕ-¹×-©ÂË ‡¢Åî “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ ¨ ÍÃéÂxšü œäÂË Â¹ØœÄ ‡X¾p-šË©Ç ¦§ŒÕ{ ŸíJê «Ö«â©Õ ÍÃéÂxšü “X¾è㢚ü Í䮾Õh-¯ÃoªÃ..?
ƪáÅä ¨²ÄJ Âî¾h „çéªj-šÌ’à ÍÃéÂx-šüÂË ˜ä®Ôd šËy®ýd ƒ*a OÕ „ä©¢˜ãj¯þE ®¾ªý-wåXjèü Í䧌բœË..! ÆŸç-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ¨ 骮ÏXÔ ÍŒŸ¿-«¢œË.

Âë-©-®Ï-ÊN..

[ OÕÂ¹× Ê*aÊ wœçj“X¶¾Üšü Ð 100“’ëá©Õ

(¦ÇŸ¿¢, Æ“Âîšü, ÂÃV, ‡¢œ¿Õ “ŸÄ¹~, …X¾Ûp ©äE XϲÄh-X¾X¾Ûp)

[ ¦{ªý ©äŸÄ ¯çªáu Ð ¤Ä«Û šÌ ®¾ÖpÊÕ

[ åXxªá¯þ ÍÃéÂxšü Ð 100“’ëá©Õ

(„çjšü ÍÃéÂxšü Â¹ØœÄ „ÃœíÍŒÕa)

varietychacolategh650-1.jpg

ÅŒ§ŒÖK..

[ OÕª½Õ ‡¢ÍŒÕ-¹×Êo wœçj“X¶¾Ü-šüE ¬ÁÙ“¦µ¼¢’à ¹œËT, ÅŒœË ©ä¹עœÄ ‚ª½-¦ã-šÇdL.

[ ŠÂ¹ ¤Ä¯þ©ð ¤Ä«Û šÌ®¾Öp¯þ ¦{ªý ©äŸÄ ¯çªáuE „äœË Í䧌ÖL. Æ¢Ÿ¿Õ©ð wœçj“X¶¾Ü-šüqE „ä®Ï, ®¾ÊoE «Õ¢{ OÕŸ¿ Ÿîª½’à „äªá¢-ÍÃL. ÆN „äTÊ ÅŒªÃyÅŒ „äœË ÍŒ©Çx-êª©Ç ’ÃLÂË …¢ÍÃL.

[ ÍÃéÂx-šüE «á¹ˆ-©Õ’à Íä®Ï ©äŸÄ ÅŒÕJNÕ ŠÂ¹ ¦÷©ü©ð „䧌ÖL.

[ ƒX¾Ûpœ¿Õ ŠÂ¹ „眿-©ÇpšË T¯ço©ð ®¾’Ã-EÂË Fª½Õ ¤ò®Ï «ÕJ-T¢-ÍÃL. ÍÃéÂxšü ¦÷©üE X¾{d-Âê½ ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî «Õª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo FšË©ð «á¢* N®ýˆ ©äŸÄ ®¾Öp¯þÅî ¹©-¤ÄL.

[ ƒ©Ç Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÍÃéÂxšü ¦÷©ü FšË©ð «áÊ-’¹-¹עœÄ èÇ“’¹ÅŒh X¾œÄL. FšË „äœËÂË ÍÃéÂxšü X¾ÜJh’à ¹J-’ù ²ùd ‚X¶ý Í䧌ÖL.

[ ƒX¾Ûpœ¿Õ „äTÊ wœçj“X¶¾Ü-šü-©ÊÕ Â¹J-TÊ ÍÃéÂx-šü©ð „䧌ÖL.

[ ŠÂ¹ ¦äÂË¢’û †ÔšüE ©äŸÄ Âî¾h ¦{ªý ªÃ®ÏÊ æXxšüE B®¾Õ-¹×E, ÍÃéÂxšü ¹L-®ÏÊ wœçj “X¶¾ÜšüqE ŠÂíˆ-¹ˆ-šË’à ŸÄEåXj X¾ª½-ÍÃL.

[ X¾C ENÕ-³Ä-©-¤Ä{Õ “X¶Ïèü©ð …¢*Åä ÍÃ©Õ 'ÍÃéÂxšü Âî˜ãœþ wœçj “X¶¾ÜšüqÑ ª½œÎ..!

women icon@teamvasundhara
delicious-recipes-with-custard-apple
women icon@teamvasundhara
try-out-this-tasty-zucchini-fries-this-winter-in-telugu
women icon@teamvasundhara
world-egg-day-2019-special-recipe-egg-boats-with-french-baguette
women icon@teamvasundhara
curd-rice-with-cauliflower-a-healthy-recipe-by-upasana
women icon@teamvasundhara
tasty-chips-recipes-in-telugu

¨ *XýqE ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œË¢-Íä-§ŒÕ¢œË..!

„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
homemade-healthy-juices-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
yummy-ice-cream-for-diabetes
women icon@teamvasundhara
take-this-drink-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
cake-pops-recipe
women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-sri-rama-navami-naivedyams
women icon@teamvasundhara
try-these-special-idly-recipes-on-world-idly-day
women icon@teamvasundhara
colorful-recipes-for-colorful-holi
women icon@teamvasundhara
fasting-food-for-shivaratri-
women icon@teamvasundhara
know-how-to-prepare-tandoori-chai-at-home
women icon@teamvasundhara
white-sauce-pasta
women icon@teamvasundhara
eat-tasty-and-loose-weight-with-overnight-oats
women icon@teamvasundhara
gluten-free-chocolate-chip-cookies-in-telugu
women icon@teamvasundhara
cakes-for-new-years-eve-party-
women icon@teamvasundhara
tasty-turkish-dish-cis-kofta-recipe-in-telugu
women icon@teamvasundhara
making-of-garam-masala-in-your-home
women icon@teamvasundhara
tasty-carrot-shorba-recipe-in-telugu
women icon@teamvasundhara
preparation-of-panasa-pottu-curry
women icon@teamvasundhara
celebrate-this-diwali-with-these-mouthwatering-sweets
women icon@teamvasundhara
panellets-a-traditional-spanish-sweet-treat-for-allsaints-day
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-brinjal-biryani
women icon@teamvasundhara
ganesh-chaturthi-recipes
women icon@teamvasundhara
making-chocolate-fudge
women icon@teamvasundhara
tasty-tanduri-prawns
women icon@teamvasundhara
paneer-gulab-jamun-
women icon@teamvasundhara
kachori-with-paneer
women icon@teamvasundhara
easy-to-prepare-banana-oatmeal-bread
women icon@teamvasundhara
try-these-special-recipes-for-this-ramzan
women icon@teamvasundhara
preparation-of-tasty-mango-jelly

Movie Masala

Video Gallery