scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?'

'ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

X¾¢èÇH Ÿ¿„þÕ ‚©Ö

Punjabi Dum Aloo

«ÕÊ©ð ÍéÇ-«Õ¢-CÂË X¾¢èÇH «¢{-ÂÃ-©¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ÂÃF „ÚËE ƒ¢šðx ÅŒ§ŒÖª½Õ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ‡©Ç’î ÅçL§ŒÕ¹ ª½Õ* ͌֜Ä-©-E-XÏ¢-*Ê “X¾A-²ÄK X¾¢èÇH ŸµÄ¦Ç-©Â¹× „ç@Áx-œ¿„çÖ.. ƹˆœË ÊÕ¢* ÅçXÏp¢-ÍŒÕ-Âî-«-œ¿„çÖ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ƪáÅä Âî¾h «ÕÊ®¾Õ åXšÇd©ä ÂÃF OšËE Í䧌՜¿¢ ÍÃ©Ç ®¾Õ©Õ«Û. Æ©Ç¢šË ‹ «¢{ÂÃEo ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕ-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
ÂÄÃ-Lq-ÊN:
¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾©Õ Ð 16(*ÊoN)
ÂíAh-OÕª½ Ð ÂíCl’Ã
šï«Öšð X¾ÜuK Ð «á¤Äp«Û ¹X¾Ûp
åXª½Õ’¹Õ Ð «á¤Äp«Û ¹X¾Ûp
ÊÖ¯ç Ð ‰Ÿ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
…Lx-¤Ä§ŒÕ Р¹X¾Ûp(®¾Êo’à Ōª½-’ÃL)
Æ©x¢ „ç©ÕxLx Ð šÌ®¾Öp¯þ
°©-¹“ª½ Ð šÌ®¾Öp¯þ
°œË-X¾X¾Ûp Ð 6Ð7
ŸÄLaÊÍ繈 РƢ’¹Õ@Á¢ «á¹ˆ
§ŒÖ©Â¹×©Õ Р骢œ¿Õ
©«¢-’Ã©Õ Ð éª¢œ¿Õ
Ÿµ¿E-§ŒÖ©Õ Ð šÌ®¾Öp¯þ
¹®¾ÖK „äÕD± Ð šÌ®¾Öp¯þ
X¾¢ÍŒ-ŸÄª½ Ð šÌ®¾Öp¯þ
Âê½¢ Ð šÌ®¾Öp¯þ
…X¾Ûp Ð šÌ®¾Öp¯þ
ƒ¢’¹Õ« Ð šÌ®¾Öp¯þ
GªÃuF ‚Â¹× Ð ŠÂ¹šË
X¾®¾ÕX¾Û Ð *šË-éÂœ¿Õ
ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à Ÿµ¿E-§ŒÖ©Õ, §ŒÖ©-¹שÕ, ©«¢-’éÕ, ŸÄLaÊ Í繈, °œË-X¾X¾Ûp, °©-¹“ª½ ÆFo „ä®Ï NÕÂÌq X¾{Õd-Âî-„ÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¦¢’Ã@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-©ÊÕ „çÕÅŒh’à …œË-ÂË¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „ÃšË ¤ñ{Õd B®Ï, ¤¶òªýˆÅî ª½¢“ŸµÄ©Õ Íä®Ï åX{Õd-Âî-„ÃL. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x «Õ²Ä©Ç ‚©Ö ©ðX¾-LÂË „ç@Áx-œÄ-EÂË Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. ‚åXj ŠÂ¹ ¤Äu¯þ B®¾Õ-ÂíE Æ¢Ÿ¿Õ©ð ÊÖ¯ç „ä®Ï ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾©Õ „ä®Ï Âî¾h „ä’¹-E-„ÃyL. ÆN ¦¢’ê½Õ ª½¢’¹Õ-©ðÂË «Öª½Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ B®Ï X¾Â¹ˆÊ åX{Õd-Âî-„ÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ-©ð¯ä GªÃuF ‚¹×, …Lx-¤Ä-§ŒÕ©Õ, Æ©x¢ „ç©ÕxLx æX®ýd „ä®Ï X¾*a-„Ã-®¾Ê ¤ò§äÕ-«-ª½Â¹Ø „äªá¢-ÍÃL. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ Æ¢Ÿ¿Õ©ð šï«Öšð X¾ÜuKE Â¹ØœÄ Â¹©Õ-X¾Û-ÂíE Âî¾h ’¹šËd-X¾-œÄf¹ «á¢Ÿ¿Õ’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹×Êo «Õ²Ä©ÇÅî ¤Ä{Õ åXª½Õ’¹Õ, Âê½¢, …X¾Ûp, X¾®¾ÕX¾Û „ä®Ï ¦Ç’à ¹©-¤ÄL. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð F@ÁÙx ¤ò®Ï Âî¾h …œË-ÂËÊ ÅŒªÃyÅŒ ‚È-ª½Õ©ð X¾¢ÍŒ-ŸÄª½, ¹®¾ÖK „äÕD± „ä®Ï «ÕJ-ÂíEo ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ …œ¿-¹-E-„ÃyL. ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒ¢ŸÄ¹ „äªá¢-ÍŒÕ-¹×Êo ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-©ÊÕ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð „ä®Ï ¹©-¤ÄL. ¯Ã©Õ-é’jŸ¿Õ ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ «âÅŒ åXšËd …œË-ÂË¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL. ‚åXj ÂíAh-OÕª½Åî ’ÃJo†ý Íä®Ï ®¾ªýy Í䧌Õ-«ÍŒÕa.

women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-sri-rama-navami-naivedyams

నవమి నైవేద్యంతో మేలైన ఆరోగ్యం!

'శ్రీరాఘవం దశరథాత్మజ మప్రమేయం.. సీతాపతిం రఘుకులాన్వయ రత్నదీపం.. ఆజానుబాహుం అరవిందదళాయతాక్షం.. రామం.. నిశాచర వినాశకరం నమామి..' కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కోదండరాముడి పుట్టినరోజునే మనం 'శ్రీరామనవమి'గా జరుపుకొంటాం. ఈ రోజున ఎక్కడ చూసినా శ్రీసీతారాముల కల్యాణ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తుంటారు. ఇందులో భాగంగా శ్రీరాముడికి ప్రీతిపాత్రమైన బెల్లం పానకం, వడపప్పు, చలిమిడి.. నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ పదార్థాల్ని అందరికీ ప్రసాదంగా పంచిపెడతారు. ఈ క్రమంలో వీటి తయారీ విధానం, వాటి వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
5-traditional-yet-delicious-sankranthi-recipes-that-one-shouldnt-miss

నోరూరించే ఈ సంక్రాంతి వంటకాలు రుచి చూసేద్దామా..!

‘సంక్రాంతి వచ్చిందే తుమ్మెదా.. సరదాలు తెచ్చిందే తుమ్మెదా..’ అంటూ తెలుగు ప్రజలంతా సరదాగా ఆడుతూ పాడుతూ చేసుకునే అతి ముఖ్యమైన పండగే మకర సంక్రాంతి. భోగి, సంక్రాంతి, కనుమ.. ఇలా ముచ్చటగా మూడు రోజులపాటు జరుపుకునే ఈ పండగలో భాగంగా రంగురంగుల ముగ్గులు, వాటి మధ్యలో గొబ్బిళ్లు, కోడిపందాలు.. వంటి ఎన్నో ప్రత్యేకతలుంటాయి. అంతేనా.. పండగొచ్చిందంటే చాలు.. ప్రత్యేకమైన పిండి వంటలతో తెలుగు లోగిళ్లన్నీ ఘుమఘుమలాడతాయి. కొత్త పంట చేతికొచ్చే ఈ ఆనందంలో వివిధ రకాల ప్రత్యేక వంటకాల్ని చేసుకొని ఇంటిల్లిపాదీ ఆస్వాదిస్తుంటారు. మరి, ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా పండగ ఆనందాన్ని రెట్టించే, అతిథులకు నోరూరించే అలాంటి కొన్ని స్పెషల్‌ రెసిపీస్‌ మీకోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
try-these-hot-soups-in-winter

చలికాలంలో ఈ సూప్స్‌తో వెచ్చవెచ్చగా!

ఏ కాలంలోనైనా అది తినాలి ఇది కావాలి అనిపిస్తుంది కానీ చలికాలంలో మాత్రం ఏం తిన్నా వేడివేడిగా తినాలనిపిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రెండు ముద్దలు ఎక్కువే తినేస్తుంటారు చాలామంది. మరి ఓ వైపు చలి చంపేస్తుంటే ఇక వ్యాయామం సంగతి పట్టించుకునే వారు ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పండి. దాని సంగతి దేవుడెరుగు అనుకునేవారు ఎంతమందో! ఇలా రెండుమూడు ముద్దలు ఎక్కువ తినడం, అటు వ్యాయామమూ చేయకపోవడం వల్ల చలికాలం పూర్తయ్యేసరికి బరువు పెరిగేస్తుంటారు చాలామంది. అందుకే అటు వేడివేడిగా కడుపు నిండుగా, ఇటు మీ ఫిట్‌నెస్‌ని కూడా కోల్పోకుండా ఉండాలంటే ఈ చలికాలంలో సూప్స్‌ ట్రై చేయడం బెటర్‌. మరి అలా నోరూరిస్తూ చలిని దూరం చేసే ఈ సూప్స్‌ని ఒకసారి మీరూ ట్రై చేసి రుచి చూడండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
5-delicious-cake-recipes-for-christmas

ఈ కేక్స్‌తో ‘క్రిస్మస్‌’ ఎంతో స్పెషల్‌ !

ప్రపంచమంతా సంవత్సరం పొడవునా ఎదురుచూసే క్రిస్మస్‌ పండగ వచ్చేసింది.. మరి ఈ కలర్‌ఫుల్‌ ఫెస్టివల్‌ను జరుపుకోవడానికి మీరంతా సిద్ధంగా ఉన్నారా?? క్రిస్మస్‌ అనగానే గుర్తొచ్చేది అందమైన క్రిస్మస్‌ ట్రీ, క్రిస్మస్‌ గిఫ్ట్స్‌, నోరూరించే స్పెషల్‌ వంటకాలు.. ఇలా ఇంకెన్నో..! వంటకాలంటే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సింది క్రిస్మస్‌ కేక్స్‌ గురించి! చిన్నపిల్లల దగ్గరినుంచీ పెద్దల వరకూ ఎంతో ఇష్టంగా తినే కేక్స్‌ను ఎంతో ప్రత్యేకంగా తయారుచేస్తారు. మరి మీరు ఈసారి ఎలాంటి కేక్స్‌ తయారుచేయబోతున్నారు?? ఎప్పుడూ రొటీన్‌గా చేసుకునేవి కాకుండా, ఈసారి ఈ కొత్త రకం కేకులు ట్రై చేసి చూడండి.. మరి అవేంటో.. ఎలా తయారుచేయాలో చూసేద్దాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
tasty-turkish-soup-recipe-in-telugu
women icon@teamvasundhara
vegan-day-special-recipes-to-prepare-at-home-in-telugu
women icon@teamvasundhara
enjoy-your-weekend-with-these-georgian-kharcho-soup-in-telugu
women icon@teamvasundhara
dasara-naivedyalu-and-their-health-benefits
women icon@teamvasundhara
independence-day-special-recipes
women icon@teamvasundhara
tasty-chips-recipes-in-telugu

¨ *XýqE ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œË¢-Íä-§ŒÕ¢œË..!

„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
this-new-technique-of-garlic-peeling-is-the-viral-video-now!
women icon@teamvasundhara
all-you-need-to-know-about-a-special-dish-of-the-rashtrapati-bhavan-dal-raisina
women icon@teamvasundhara
tasty-fruit-pops-for-hot-summer
women icon@teamvasundhara
tasty-summer-special-recipes-with-chia-seeds-in-telugu
women icon@teamvasundhara
make-your-day-with-chicken-tomato-stew
women icon@teamvasundhara
instant-cake-mix-for-easy-baking-
women icon@teamvasundhara
no-bake-cheesecake-making
women icon@teamvasundhara
make-vegan-cheese-at-home
women icon@teamvasundhara
iced-teas-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
make-chocolate-dry-fruits-for-this-chocolate-day
women icon@teamvasundhara
white-sauce-pasta
women icon@teamvasundhara
eat-tasty-and-loose-weight-with-overnight-oats
women icon@teamvasundhara
gluten-free-chocolate-chip-cookies-in-telugu
women icon@teamvasundhara
cakes-for-new-years-eve-party-
women icon@teamvasundhara
tasty-turkish-dish-cis-kofta-recipe-in-telugu
women icon@teamvasundhara
making-of-garam-masala-in-your-home
women icon@teamvasundhara
love-eggless-cakes?-try-this-vegan-carrot-cake-recipe
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-and-healthy-thai-recipe-green-curry
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-malai-kofta-for-a-special-lunch
women icon@teamvasundhara
these-fruit-smoothies-to-fill-your-stomach-throughout-the-day
women icon@teamvasundhara
shirkhand-recipe
women icon@teamvasundhara
try-this-tasy-and-easy-cornflakes-chat
women icon@teamvasundhara
gold-mithai-at-surat-rs-9000
women icon@teamvasundhara
potato-cheese-balls-recipe
women icon@teamvasundhara
how-to-make-egg-appam
women icon@teamvasundhara
vegetable-patties-recipe-
women icon@teamvasundhara
tasty-thai-recipe-kanom-kroks

Movie Masala

Video Gallery