scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!'

'ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

O’¹¯þ ÂÃuª½šü êÂÂú

Love Eggless cakes? Try this vegan carrot cake recipe..

êÂÂú Æ¢˜ä Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¹*a-ÅŒ¢’à ’¹Õœ¿Õf ¹©-¤ÄL ÆÊoC ƒ¢ÅŒ-¹×-«á¢Ÿ¿Õ «Ö{.. ƒX¾Ûpœ¿Õ ‡’û-©ã®ý êÂÂúq Â¹ØœÄ «Íäa-¬Çªá.. ƪáÅä Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¤Ä©Õ, „çÊo ©Ç¢šË X¾ŸÄ-ªÃn©Õ ¹©Õ-X¾Û-Åê½Õ. ƪáÅä •¢ÅŒÕ-«Û© ÊÕ¢* «Íäa ‡©Ç¢šË X¾ŸÄ-ªÃn-©ÊÖ B®¾Õ-ÂîE O’¹¯þq „ÚËE ƒ†¾d-X¾-œ¿ª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƩǢ-šË-„Ã-J-Â¢ ‹ “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ êÂÂú..
ÂÄÃ-Lq-ÊN:
„çÕiŸÄ Ð ¤Ä«Û ê°
¦äÂË¢’û ¤ùœ¿ªý Ð šÌ®¾Öp¯þ
¦äÂË¢’û ²òœÄ Ð šÌ®¾Öp¯þ
…X¾Ûp Рƪ½ šÌ®¾Öp¯þ
ŸÄLaÊ Í繈 ¤ñœË Р骢œ¿Õ šÌ®¾ÖpÊÕx
èÇ>-ÂçŒÕ ¤ñœË Ð šÌ®¾Öp¯þ
ÂÃuª½šü Ōժ½Õ«á Ð ¤Ä«Û ê°
͌鈪½ Ð 300“’Ã.
‚L„þ ÊÖ¯ç Рƪ½ ¹X¾Ûp
„çF©Ç ‡Âúq-“šÇÂúd Ð šÌ®¾Öp¯þ
§ŒÖXÏ©ü å®jœ¿ªý „çE-’¹ªý Ð ˜ä¦Õ©ü ®¾Öp¯þ
„éü-Êšüq Р¹X¾Ûp (®¾Êo’à Ōª½-’ÃL)
¤¶ÄxÂúq ‡’ûq Р骢œ¿Õ
“¤¶Ä®Ïd¢’û Â¢:
͌鈪½ ¤ñœË Рƪ½-ê°
O’¹¯þ ¦{ªý Ð «âœ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
„çF©Ç ‡Âúq-“šÇÂúd Ð šÌ®¾Öp¯þ
§ŒÖXÏ©ü å®jœ¿ªý „çE-’¹ªý Р骢œ¿Õ šÌ®¾ÖpÊÕx
E«Õt-ª½®¾¢ Ð ¯Ã©Õ’¹Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à ¤¶ÄxÂúq ‡’ûq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-„ÃL. DE-Â¢ 骢œ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊx ÆNå® T¢•©ÊÕ „çÕÅŒhE ¤ñœË’à Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ‚åXj ‚ª½Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊx F@ÁÙx B®¾Õ-ÂíE DEÂË Â¹LXÏ åX{Õd-Âî-„ÃL. D¢Åî ¤¶ÄxÂúq ‡’ûq ®ÏŸ¿l´-„çÕi-ʘäx.. ‚åXj êÂÂú Â¢ «á¢Ÿ¿Õ’à Š„ç¯þ 350 œË“U© ¤¶Äª½¯þ£ÔÇšü «Ÿ¿l “XÏ£ÔÇšü Íä®Ï åX{Õd-Âî-„ÃL. 骢œ¿Õ êÂÂú-šË-¯þqÂË „çÊo ª½ÕŸ¿Õl-Âî-„ÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ „çÕiŸÄ, ¦äÂË¢’û ¤ùœ¿ªý, ¦äÂË¢’û ²òœÄ ¹LXÏ •Lx¢* åX{Õd-Âî-„ÃL. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ŸÄLaÊ Í繈 ¤ñœË, èÇ>-ÂçŒÕ ¤ñœËÅî ¤Ä{Õ ÂÃuª½šü Ōժ½Õ«á, ͌鈪½ Â¹ØœÄ „ä®Ï ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ¨©ðX¾Û ÊÖ¯ç, „çE©Ç ‡Âúq-“šÇÂúd, §ŒÖXÏ©ü å®jœ¿ªý „çE-’¹ªý ŠÂ¹ ¦÷©ðxÂË B®¾Õ-ÂíE ¦Ç’à NÕÂúq Íä®Ï «ÕÊ¢ «á¢Ÿ¿Õ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹×Êo ¤¶ÄxÂúq ‡’ûqE Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ÆÊ¢-ÅŒª½¢ DEo ƒ¢ŸÄ¹ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-¹×Êo ÂÃuª½šü NÕ“¬Á-«Õ¢©ð ¹LXÏ ÂíCl’à F@ÁÙx ¹©Õ-X¾Û-ÂíE Âî¾h èǪ½Õ-œ¿Õ’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-„ÃL. ÂÄÃ-©¢˜ä F@ÁxÂ¹× ¦Ÿ¿Õ©Õ ¦ÇŸ¿¢ ¤Ä©Õ ¹©Õ-X¾Û-Âî-«ÍŒÕa. ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð „éü-Êšüq „䮾Õ-Âî-„ÃL. DEo ®¾’¹¢ Í䮾Õ-ÂíE 骢œ¿Õ êÂÂú šË¯þq©ð „ä®Ï ƪ½-’¹¢{ ¤Ä{Õ ¦äÂú Í䮾Õ-Âî-„ÃL. {ÖÅý-XÏÂú ’¹Õ*aÅä ŸÄEÂË \OÕ Æ¢{Õ-Âî-¹עœÄ «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ƒC ¦äÂú ƪᢟ¿E ƪ½n¢. Æ©Ç ¦äÂú Í䮾Õ-ÂíE „ÚËE ÍŒ©Çx-ª½Õa-Âî-„ÃL. ƒC ÍŒ©Çx-êª-©ðX¾Û “¤¶Ä®Ïd¢’û Â¢ ÆEo X¾ŸÄ-ªÃn-©ÊÕ Â¹©Õ-X¾Û-ÂíE ®ÏŸ¿l´¢ Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ŠÂ¹ êÂÂú B®¾Õ-ÂíE ŸÄEåXj ®¾’¹¢ “¤¶Ä®Ïd¢’û NÕ“¬Á-«ÖEo „ä®Ï ‚ ÅŒªÃyÅŒ «Õªî ©ä§ŒÕªý …¢* ŸÄEåXj NÕT-LÊ NÕ“¬Á-«ÖEo Âîšü©Ç „䧌ÖL. ÂÄÃ-©¢˜ä ‚Ȫîx „éü-Êšüq •©Õx-Âî-«ÍŒÕa. Æ¢Åä O’¹¯þ ÂÃuª½šü êÂÂú ®ÏŸ¿l´¢.

women icon@teamvasundhara
delicious-recipes-with-custard-apple
women icon@teamvasundhara
try-out-this-tasty-zucchini-fries-this-winter-in-telugu
women icon@teamvasundhara
world-egg-day-2019-special-recipe-egg-boats-with-french-baguette
women icon@teamvasundhara
curd-rice-with-cauliflower-a-healthy-recipe-by-upasana
women icon@teamvasundhara
tasty-chips-recipes-in-telugu

¨ *XýqE ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œË¢-Íä-§ŒÕ¢œË..!

„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
homemade-healthy-juices-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
yummy-ice-cream-for-diabetes
women icon@teamvasundhara
take-this-drink-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
cake-pops-recipe
women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-sri-rama-navami-naivedyams
women icon@teamvasundhara
try-these-special-idly-recipes-on-world-idly-day
women icon@teamvasundhara
colorful-recipes-for-colorful-holi
women icon@teamvasundhara
fasting-food-for-shivaratri-
women icon@teamvasundhara
know-how-to-prepare-tandoori-chai-at-home
women icon@teamvasundhara
amritsari-papad-paneer-making-in-telugu
women icon@teamvasundhara
aalu-pickle
women icon@teamvasundhara
sankranthi-special-sweets-for-you
women icon@teamvasundhara
chinese-chicken-corn-soup
women icon@teamvasundhara
celebrate-this-christmas-with-these-recipes
women icon@teamvasundhara
preparation-of-brazilian-custard
women icon@teamvasundhara
punjabi-dum-aloo
women icon@teamvasundhara
preparation-of-panasa-pottu-curry
women icon@teamvasundhara
celebrate-this-diwali-with-these-mouthwatering-sweets
women icon@teamvasundhara
panellets-a-traditional-spanish-sweet-treat-for-allsaints-day
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-brinjal-biryani
women icon@teamvasundhara
ganesh-chaturthi-recipes
women icon@teamvasundhara
making-chocolate-fudge
women icon@teamvasundhara
tasty-tanduri-prawns
women icon@teamvasundhara
paneer-gulab-jamun-
women icon@teamvasundhara
kachori-with-paneer
women icon@teamvasundhara
easy-to-prepare-banana-oatmeal-bread
women icon@teamvasundhara
try-these-special-recipes-for-this-ramzan
women icon@teamvasundhara
preparation-of-tasty-mango-jelly

Movie Masala

Video Gallery