scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!'

'ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

«Õ©Çªá ÂÄh

Try this tasty malai kofta for a special lunch

X¾¢œ¿-’¹© ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ª½Õ*-¹-ª½-„çÕiÊ «¢{-ÂÃ-©Åî ƒ¢šË-Lx-¤Ä-CÂÌ N¢Ÿ¿Õ Í䧌Ö-©E ÍéÇ-«Õ¢C ÂÕ-¹ע-šÇª½Õ. ƪáÅä ¯îª½Ö-J¢Íä «¢{-ÂÃ-©¢˜ä ê«©¢ ¯Ã¯þ-„çèü «¢{©ä Âß¿Õ.. „ç>-˜ä-J-§ŒÕ¯þ «¢{-©ÊÖ ÆC-êª©Ç ®ÏŸ¿l´¢ Í䧌Õ-«ÍŒÕa.. Æ©Ç¢šË ‹ «¢{¹¢ 骮ÏXÔ ¯äª½Õa-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..
ÂÄÃ-Lq-ÊN:
X¾Fªý Ð 150 “’ÃII
¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢X¾ Р骢œ¿Õ (…œ¿-¹-¦ã-{Õd-ÂíE „çÕÅŒh’à Íä®Ï åX{Õd-Âî-„ÃL)
Âêýo-¤¶òxªý Р骢œ¿Õ-Êoª½ ˜ä¦Õ-©ü-®¾ÖpÊÕx
Æ©x¢ æX®ýd Ð šÌ®¾Öp¯þ
ÂíAh-OÕª½ Ð ÂíCl’Ã
…X¾Ûp Ð ÅŒT-ʢŌ
’¹ª½¢ «Õ²Ä©Ç Ð «á¤Äp«Û šÌ®¾Öp¯þ
°œË-X¾X¾Ûp Ð ˜ä¦Õ©ü ®¾Öp¯þ
ÂË®ý-NÕ®ý Ð ˜ä¦Õ©ü ®¾Öp¯þ
ÊÖ¯ç Ð ÅŒT-ʢŌ
“ê’O Â¢:
…Lx-¤Ä-§ŒÕ©Õ Р¹X¾Ûp
šï«Ö-šð©Õ Ð ŠÂ¹-šË-Êoª½ ¹X¾Ûp©Õ
°œË-X¾X¾Ûp Ð 15
ŸÄLaÊ Í繈 РƢ’¹Õ@Á¢
©«¢-’Ã©Õ Ð ¯Ã©Õ’¹Õ
§ŒÖ©-Â¹×©Õ Ð ‚ª½Õ
¹“K Â¢:
ÊÖ¯ç Р骢œ¿Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
GªÃuF ‚Â¹× Ð ŠÂ¹šË
ŸÄLaÊ Í繈 РƢ’¹Õ@Á¢
§ŒÖ©-Â¹×©Õ Ð éª¢œ¿Õ
Æ©x¢ „ç©ÕxLx æX®ýd Ð ˜ä¦Õ©ü ®¾Öp¯þ
Âê½¢ Ð šÌ®¾Öp¯þ
’¹ª½¢ «Õ²Ä©Ç Рƪ½ šÌ®¾Öp¯þ
Ÿµ¿E-§ŒÖ© ¤ñœË Ð šÌ®¾Öp¯þ
…X¾Ûp Ð ÅŒT-ʢŌ
͌鈪½ Ð «á¤Äp«Û šÌ®¾Öp¯þ
F@ÁÙx Рƪ½ ¹X¾Ûp
¹®¾ÖK „äÕD± Рƪ½ šÌ®¾Öp¯þ
“ÂÌ¢ Ð ¯Ã©Õ’¹Õ ˜ä¦Õ©ü ®¾ÖpÊÕx
ÅŒ§ŒÖK:
«á¢Ÿ¿Õ’à ˜ä¦Õ©ü ®¾Öp¯þ ÊÖ¯çÊÕ „äœËÍä®Ï Æ¢Ÿ¿Õ©ð §ŒÖ©-¹שÕ, ©«¢-’éÕ, ŸÄLaÊ Í繈, °œË-X¾X¾Ûp, …Lx-¤Ä-§ŒÕ©Õ „ä®Ï „äªá¢-ÍÃL. …Lx-¤Ä-§ŒÕ©Õ ¦¢’ê½Õ ª½¢’¹ÕÂ¹× «ÖªÃ¹ šï«Ö-šð©Õ „ä®Ï ¦Ç’à „äªá¢-ÍÃL. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¹X¾Ûp F@ÁÙx ¤ò®Ï „çÕÅŒh’à ƧäÕu-«-ª½Â¹Ø …œË-ÂË¢* X¾Â¹ˆÊ åX{Õd-Âî-„ÃL. ƒC ÍŒ©ÇxJÊ ÅŒªÃyÅŒ „çÕÅŒhE X¾ÜuK©Ç Í䮾ÕÂî„ÃL.
‚ ÅŒªÃyÅŒ «Õªî ¤Äu¯þ©ð ÊÖ¯ç ¤ò®Ï GªÃuF ‚¹×, ŸÄLaÊ Í繈, §ŒÖ©-Â¹×©Õ „ä®Ï ENÕ†¾¢ ¤Ä{Õ „äœç-¹ˆ-E-„ÃyL. ‚åXj Æ©x¢ „ç©ÕxLx æX®ýd „ä®Ï X¾*a-„Ã-®¾Ê ¤ò§äÕ «ª½Â¹Ø „äªá¢ÍÃL. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð «ÕÊ¢ «á¢Ÿ¿Õ’à ®ÏŸ¿l´¢ Íä®Ï X¾Â¹ˆÊ åX{Õd-¹×Êo šï«Öšð X¾ÜuK „ä®Ï ¦Ç’à ¹LXÏ Âê½¢, ’¹ª½¢ «Õ²Ä©Ç, ͌鈪½, …X¾Ûp Â¹ØœÄ •ÅŒ Íä®Ï ¯Ã©Õ-é’jŸ¿Õ ENÕ-³Ä© ¤Ä{Õ …œ¿-¹-E-„ÃyL. ‚åXj F@ÁÙx ¤ò®Ï ƒ¢ÂÃ-æ®X¾Û …œË-ÂË¢-ÍÃL. ÊÖ¯ç åXjÂË Åä©Õ-Ōբ-œ¿’à ¹®¾ÖK „äÕD± „ä®Ï C¢X¾Û-Âî-„ÃL. ‚åXj “ÂÌ¢ „ä®Ï ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. D¢Åî ÂÄh ¹“K ®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-ŌբC.

ÂÄh©Õ ®ÏŸ¿l´¢ Íä殢-Ÿ¿ÕÂ¹× …œË-ÂË¢-*Ê ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾©ÊÕ, X¾F-ªýE „çÕÅŒh’à „çÕŸ¿Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð Æ©x¢ æX®ýd, Âêýo-¤¶òxªý, ’¹ª½¢ «Õ²Ä©Ç, ÂíAh-OÕª½, °œË-X¾X¾Ûp, ÂË®ý-NÕ®ý „ä®Ï ¹©Õ-X¾Û-Âî-„ÃL. DEo ‡E-NÕC ¦µÇ’éՒà Í䮾Õ-ÂíE “X¾A ¦µÇ’ÃEo ’¹Õ¢“œ¿E ¦Ç©üq©Ç ÍŒÕ{Õd-Âî-„ÃL. OšËE ÊÖ¯ç©ð „ä®Ï ¦¢’ê½Õ ª½¢’¹Õ «Íäa-«-ª½Â¹Ø œÎXýwåX¶j Í䮾Õ-Âî-„ÃL. ƒX¾Ûpœ¿Õ «ÕÊ¢ «á¢Ÿ¿Õ’à ®ÏŸ¿l´¢ Í䮾Õ-¹×Êo “ê’OE ®¾Jy¢’û ¦÷©ü-©ðÂË B®¾Õ-ÂíE ÂÄh-©ÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ©ð „ä®Ï åXj ÊÕ¢* ÂíCl’à “ÂÌ¢ „䮾Õ-Âî-„ÃL. DEE ÂíAh-OÕ-ª½Åî ’ÃJo†ý Íäæ®h ®¾J. «Õ©Çªá ÂÄh ®ÏŸ¿l´¢.

women icon@teamvasundhara
delicious-recipes-with-custard-apple
women icon@teamvasundhara
try-out-this-tasty-zucchini-fries-this-winter-in-telugu
women icon@teamvasundhara
world-egg-day-2019-special-recipe-egg-boats-with-french-baguette
women icon@teamvasundhara
curd-rice-with-cauliflower-a-healthy-recipe-by-upasana
women icon@teamvasundhara
tasty-chips-recipes-in-telugu

¨ *XýqE ¹ª½-¹-ª½-©Ç-œË¢-Íä-§ŒÕ¢œË..!

„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..„ïÃ-Âé¢.. ²Ä§ŒÕ¢-“ÅÃ©Õ Æ©Ç „ÃÊ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä Âê½¢-ÂÃ-ª½¢’à \Ÿçj¯Ã A¯Ã-©-E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šðx¯ä X¾Âî-œÎ©ð, ®¾„çÖ-²Ä©ð Í䮾Õ-¹ע˜ä.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ “X¾A-²ÄK \¢ Íä²Äh¢©ä Æ¢{Ö ¦§ŒÕ{ ÊÕ¢* *Xýq ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ƒ©Ç¢šË *Xýq Æ¢˜ä XÏ©x-©Â¹× ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢ ¹؜ÄÊÖ..! «ÕJ ‡X¾Ûpœ¿Ö ¦¢’Ã-@Ç-Ÿ¿Õ¢-X¾-Åî¯ä ÂùעœÄ.. NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’Ã.. Âî¾h ‚ªî-’¹u-¹-ª½¢’à *Xýq ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®¾Õ-Âî-«-œ¿-„çÕ-©Ç’î Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
homemade-healthy-juices-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
yummy-ice-cream-for-diabetes
women icon@teamvasundhara
take-this-drink-to-beat-the-summer-heat
women icon@teamvasundhara
cake-pops-recipe
women icon@teamvasundhara
health-benefits-of-sri-rama-navami-naivedyams
women icon@teamvasundhara
try-these-special-idly-recipes-on-world-idly-day
women icon@teamvasundhara
colorful-recipes-for-colorful-holi
women icon@teamvasundhara
fasting-food-for-shivaratri-
women icon@teamvasundhara
know-how-to-prepare-tandoori-chai-at-home
women icon@teamvasundhara
amritsari-papad-paneer-making-in-telugu
women icon@teamvasundhara
aalu-pickle
women icon@teamvasundhara
sankranthi-special-sweets-for-you
women icon@teamvasundhara
chinese-chicken-corn-soup
women icon@teamvasundhara
celebrate-this-christmas-with-these-recipes
women icon@teamvasundhara
preparation-of-brazilian-custard
women icon@teamvasundhara
punjabi-dum-aloo
women icon@teamvasundhara
try-these-diabetes-friendly-breakfast-recipes
women icon@teamvasundhara
the-tasty-snack-jaipuri-pyaaz-ki-kachori-recipe-is-here
women icon@teamvasundhara
panellets-a-traditional-spanish-sweet-treat-for-allsaints-day
women icon@teamvasundhara
try-this-tasty-brinjal-biryani
women icon@teamvasundhara
ganesh-chaturthi-recipes
women icon@teamvasundhara
making-chocolate-fudge
women icon@teamvasundhara
tasty-tanduri-prawns
women icon@teamvasundhara
paneer-gulab-jamun-
women icon@teamvasundhara
kachori-with-paneer
women icon@teamvasundhara
easy-to-prepare-banana-oatmeal-bread
women icon@teamvasundhara
try-these-special-recipes-for-this-ramzan
women icon@teamvasundhara
preparation-of-tasty-mango-jelly

Movie Masala

Video Gallery