scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'బావే నమ్మించి మోసం చేశాడు..!'

'మన దేశంలో మహిళల భద్రత కోసం ఎన్ని చట్టాలు రూపొందించినా లైంగిక వేధింపులు ఎదుర్కొనే అమ్మాయిల సంఖ్య అంతకంతకూ పెరుగుతూనే ఉంది. ఈ బాధితుల్లో చిన్నపిల్లలు కూడా ఉండడం చింతించాల్సిన విషయం. అంతకంటే దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే.. అసలు తాము వేధింపులకు గురవుతున్నట్లు కూడా ఆ చిన్న వయసులో కొందరికి తెలియకపోవడం! ఫలితంగా పురుషుల్లో ఎవరిని నమ్మాలన్నా మనసులో భయం గూడుకట్టుకొని పోతోంది. సరిగ్గా ఇలాంటి పరిస్థితుల నుంచే బయటపడిన ఓ అమ్మాయి యుక్తవయసుకు వచ్చిన తర్వాత మరొక అబ్బాయిని నమ్మింది. గాఢంగా ప్రేమించింది.. కానీ అతడు కూడా ఆమెను వంచించాడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె ఏం చేసింది? ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంది? మొదలైన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం తెలియాలంటే ఆమె మనసు పలికే హృదయరాగం వినాల్సిందే..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

XÏ©xLo «ÕJ¢ÅŒ “æXNÕ¢-ÍŒ¢œË... '¦Öx„ä©üÑ ÊÕ¢* ª½ÂË~¢-ÍŒ¢œË..

What is blue whale challenge? What can parents do?

'C ¦Öx „ä©ü ͵éã¢èüÑ ‹ ‚¯þ-©ãj¯þ ê’„þÕ. DEo ‚œ¿ÕÅŒÕ-Êo„ê½Õ ÅŒ«Õ¢-ÅŒ{ ÅÄäÕ “¤ÄºÇ©Õ B®¾Õ-Âí-¯ä©Ç Íäæ® Ÿ¿ÕªÃt-ª½_-„çÕiÊ ‚{ ƒC. Æ¢Ÿ¿Õê DEo '®¾Öå®jœþ ê’„þÕÑ ÆE XÏ©Õ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. šÇ®¾Õˆ© ª½ÖX¾¢©ð šÌ¯ä-•-ª½xÊÕ éªÍŒa-’í-œ¿ÕÅŒÖ.. „ÃJÅî “¤ÄºÇ¢-ÅŒ-¹-„çÕiÊ X¾ÊÕ©Õ Íäªá®¾Öh.. *«-JÂË „ÃJ “¤ÄºÇ-©¯ä Bæ® ‚{ ƒC. Æ¢Ÿ¿Õê ÍÃ©Ç Ÿä¬Ç©ðx ¨ ‚{ÊÕ ¦Çu¯þ Íä¬Çª½Õ. DEo ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê «uÂËhE èãj©ðx ¹تîa-¦ã-šÇdª½Õ. ƪá-Ê-X¾p-šËÂÌ ÆC ƒ¢ÂÃ ÅŒÊ «Õª½-º-«Õ%-Ÿ¿¢-’ÃEo „çÖT-®¾Öh¯ä …¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ƒC «ÕÊ-Ÿä¬Á¢©ðÊÖ Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËd¢C. ŸÄEÂË ²Ä¹~u¢’à «á¢¦ãj©ðE Æ¢Ÿµä-JÂË Íç¢CÊ X¾ŸÄo-©Õ-ê’@Áx ¦Ç©Õœ¿Õ \œ¿¢-ÅŒ-®¾Õn© ¦µ¼«Ê¢ ÊÕ¢* Ÿ¿ÖÂË ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-ÂíÊo X¶¾Õ{Ê Æ¢Ÿ¿-JF E„çyª½X¾J-*¢C. „çÕLx-„çÕ-Lx’Ã ÅŒÊ X¾J-CµE N®¾hJ¢-ÍŒÕÂí¢{ÕÊo ¨ ‚{ ‚ ÅŒªÃyÅŒ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿-JE Â¹ØœÄ ¦L B®¾Õ-Âí¢C. DEÂË ¦©-§äÕu-„Ã-J©ð ‡Â¹×ˆ« «Õ¢C šÌ¯ä-•êªx. ÂæšËd ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ÅŒ«Õ XÏ©x-©ÊÕ èÇ“’¹-ÅŒh’à ֮͌¾Õ-Âî-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ.. ¨ ‚{ ’¹ÕJ¢* ÂíEo ¹ª¸î-ª½-„çÕiÊ EèÇ-©ÊÕ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œÄ-Lq¢Ÿä.
\¢šÌ ͵éã¢èü..?
ƒC ŠÂ¹ ‚¯þ-©ãj¯þ ê’„þÕ. ƪáÅä ƒÅŒª½ ‚{© «ÖC-J’à ‡Â¹×ˆ« ¤Äªá¢{Õx ÅçÍŒÕa-Âî-«-œ¿„çÖ.. “X¾ÅŒu-JnE ‹œË¢ÍŒœ¿„çÖ ƒ¢Ÿ¿Õ©ð …¢œ¿«Û. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ’¹¢{© ÅŒª½-¦œË ¹¢X¾Üu-{ª½x «á¢Ÿ¿Õ ¹تíaE ‚œä ‚šÇ Âß¿Õ. ƒÂ¹ˆœ¿ «ÕÊÅî «ÕÊ„äÕ ‚œ¿Õ-Âî-„ÃL. «ÕÊLo «ÕÊ„äÕ ‚{-«-®¾Õh-«Û’à «Öª½Õa-Âî-„ÃL. „î¾h-„Ã-EÂË ¦Öx„ä©ü ͵éã¢èü ƯäC ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ©ðE wåXj„äšü “’¹ÖXý. DE-©ðÂË “X¾„ä-P¢-*Ê „ÃJE ÅŒ«Õ¢-ÅŒ{ ÅÄäÕ ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒuÂ¹× ¤Ä©pœä©Ç Íäæ® ‚{ ƒC. ¨ “’¹ÖX¾Û ÆœËt¯þ ¨ ‚{ÊÕ ‚œÄ-©E ¦µÇN¢-Íä-„Ã-JÂË ªîV-Âí-¹šË ÍíX¾ÛpÊ §ŒÖ¦µãj šÇ®ýˆ©Õ ƒ²Ähª½Õ. ‚ª½¢-¦µ¼¢©ð ÍÃ©Ç ®¾Õ©-¦µ¼-„çÕiÊ.. ‚{åXj ‚®¾ÂËh êªéÂ-Ah¢Íä „ÃšËE ÆX¾pT²Ähª½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯ç«ÕtC ¯ç«Õt-C’à ‚{ Æ®¾©Õ ª½ÖX¾¢ „ç៿-©-«Û-ŌբC. ÅŒ«ÕÂ¹× ÅÄäÕ ’çŒÕ©Õ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢, £¾Éª½ªý *“ÅÃ©Õ ÍŒÖœ¿{¢, E“Ÿ¿-¤ò-„Ã-LqÊ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð „çÕ©-¹׫’à …¢œË ÍçXÏpÊ X¾ÊÕ©Õ Í䧌՜¿¢, ¬ÁKª½¢åXj „ä©ü ‚¹%-A©ð X¾Ÿ¿Õ-¯çjÊ «®¾Õh-«ÛÅî ’Ã§ŒÕ¢ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ƒ©Ç ²Ä’¹ÕÅŒÖ …¢{Õ¢D ‚{. ªîV-ªî-VÂÌ ÆX¾p-T¢Íä šÇ®ýˆ©ð B“«ÅŒ åXª½Õ-’¹ÕÅŒÖ …¢{Õ¢C. Æ©Ç ¯ç«Õt-C’à „ÃJE ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒuÂ¹× ¤Ä©p-œä©Ç ®¾ÊoŸ¿l´¢ Íä²Ähª½Õ. šÇ®ýˆ Íä¬Ç-ª½-Ê-œÄ-EÂË ²Ä¹~u¢’à ¤¶ñšð-©ÊÕ ¤ò®ýd Í䧌ÖLq …¢{Õ¢C. *«J ªîVÊ(50« ªîV) ê’„þÕ ÆœËt¯þ ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒuÂ¹× ¤Ä©p-œ¿-«ÕE ‚Ÿä-P-²Ähœ¿Õ. ¨ ‚Ÿä-¬Ç-©ÊÕ ¦ä‘ÇÅŒª½Õ Íäæ®h.. ê’„þÕ E§ŒÕ«Õ E¦¢-Ÿµ¿-ÊLo N®¾t-J¢-*Ê ¯çX¾¢Åî ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©ÊÕ ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ-©Â¹× ’¹ÕJ-Íä-²Äh-«ÕE ¦ãC-J-²Ähª½Õ. D¢Åî „äêª Æ«-ÂìÁ¢ ©ä¹ ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒu-©Â¹× ¤Ä©p-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢˜ä ¨ ê’„þÕÊÕ ŠÂ¹ˆ-²ÄJ ‚œ¿{¢ “¤Äª½¢-Gµæ®h.. ƒÂ¹ ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ«-œ¿-«Õ-¯äC ŸÄŸÄ-X¾Û’à Ʋğµ¿u¢.bluewhalegameghgh650-2.jpg
«ÖÊ-®Ï¹ ©ð¤Ä©ä ‚ŸµÄ-ª½¢’Ã..
ƒ¢ÅŒ “¹ت½¢’à …¢œä ¨ ‚{ ¯Ã©Õ-ê’@Áx “ÂËÅŒ¢ ª½³Äu©ð “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕi¢C. å®jÂÃ-©° NŸÄuJn ƪáÊ X¶ÏLXý ¦Õœçj-Â˯þ DEo „ç៿-©Õ-åX-šÇdœ¿Õ. ¨ ‚{ “¹«Õ¢’à §Œâª½Xý, ‚®Ï§ŒÖ, Æ„çÕ-JÂà Ÿä¬Ç-©Â¹× „ÃuXÏh Íç¢C¢C. ƒÅŒ-ª½Õ© «ÖʮϹ ©ð¤Ä-©ÊÕ ‚ŸµÄ-ª½¢’à Í䮾Õ-ÂíE ‚œä DEo ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê X¶ÏLXýÂ¹× èãj©Õ P¹~ NCµ¢-Íê½Õ. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ DEo ‡«ª½Õ Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ãoªî ‡«-JÂÌ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. «ÖÊ-®Ï¹ ©ð¤Ä-©Õ-Êo-„ê½Õ ¦µ¼ÖNÕÂË ¦µÇª½-«Õ¯ä …Ÿäl¬Á«ÕÅŒ-EC. Æ¢Ÿ¿Õê Ō«Õ °NÅŒ¢ X¾{x EªÃ-®¾-ÂËhÅî …Êo-„Ã-JE, «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ƒ¦s¢Ÿ¿Õ©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo „ÃJE ¨ ‚{ ŸÄyªÃ “¤òÅŒq£ÏÇ¢* ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-Âí-¯ä©Ç Í䧌՜¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-ÍÃœ¿Õ. ƒX¾pšË «ª½Â¹× ¨ ‚{Â¹× “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à ÂíEo «¢Ÿ¿© «Õ¢C «Õª½-ºË¢-Íê½Õ. DE “¹ت½-ÅÃy-EÂË «áÈu¢’à šÌ¯ä-•êªx ¦©-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÅçL®Ô ÅçL-§ŒÕE «§ŒÕ®¾Õ, \Ÿçj¯Ã ²ÄCµ¢-ÍŒ-’¹-©-«Õ¯ä ÅçT¢X¾Û ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šÇªá. ÂíEo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx ƒÅŒ-ª½Õ-©Åî ¤ò©Õa-ÂíE ÅŒ«ÕE Åëá Ō¹׈-«’à Íä®Ï ֮͌¾Õ-Âí¢{Ö …¢šÇª½Õ. ƒ©Ç¢šË „ê½¢Åà ¦Öx„ä©ü ͵éã¢-èüÂ¹× ‚¹-J¥-ÅŒÕ-©-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.bluewhalegameghgh650-4.jpg
‹ ¹¯äo®Ï …¢ÍÃL..
²ÄÊÕ-¦µ¼Ö-AE ÂÕ-Âí¯ä „ê½Õ ¦Öx„ä©ü ͵éã¢èü …ÍŒÕa©ð ÍÃ©Ç ®¾Õ©-¦µ¼¢’à *¹׈-¦-œË-¤ò-Åê½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ÍéÇ-«Õ¢C ¦Öx„ä©ü ͵éã¢èüÂË ‚¹-J¥-Ōթãj ŸÄEÂË ¦©-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¦Öx„ä©ü ͵éã¢èü ÆE ˜ãjXý Íä®Ï 宪ýa Íäæ®h „ä©-ÂíDl ’çŒÖ-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ¤¶ñšð©Õ, Ÿç§ŒÖu-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê å®ˆÍý©Õ, ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-Âí¢-{ÕÊo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð B®¾Õ-ÂíÊo ¤¶ñšð©Õ, œË“åX-†¾¯þ E¢œËÊ ®¾¢Ÿä-¬Ç©Õ «¢šË-«Fo ‡¯îo ¹E-XÏ-²Ähªá. ƒ©Ç¢šË „Ã{-Eo¢-šËÂÌ „ê½Õ ‡Â¹×ˆ-«’à ‚¹-J¥-ÅŒÕ-©-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. „ÃJ ‚©ðÍŒ¯Ã ¬ÁÂËhE £¾ÉªîtÊx “X¾¦µÇ«¢ ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍŒœ¿¢, ÅçL®Ô ÅçL-§ŒÕE «§ŒÕ®¾Õ Â뜿¢ «©x šÌ¯ä-•êªx ‡Â¹×ˆ-«’à DEÂË ¦©-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Ÿ¿Õê OÕ *¯Ão-ª½Õ©Õ ƒ¢{-éªošü …X¾-§çÖ-T-®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ „ÃJåXj ‹ ¹¯äo®Ï …¢ÍÃL. Æ¢Åä-Âß¿Õ ÅŒª½ÍŒÖ ƒ¢{-éªošü £ÏÇ®¾d-KE ÍçÂú Í䮾Öh …¢œÄL. Æ©Çê’ *¯Ão-ª½Õ-©ÊÕ “X¾¦µÇ-NÅŒ¢ Íäæ® ƒ©Ç¢šË „ç¦ü-å®j-{xÊÕ ¦ÇxÂú Íä®Ï …¢ÍÃL. Æ©Çê’ ‚¯þ-©ãj-¯þ©ð ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍŒœ¿¢ ‡©Ç’î *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× ¯äJp¢-ÍÃL. «áÈu¢’à «uÂËh-’¹ÅŒ ®¾«Ö-Íê½ ’îX¾uÅŒ ’¹ÕJ¢* „ÃJÂË ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÖL. ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u«Õ ‘ÇÅéðx ƒ¢šË *ª½Õ-¯Ã-«Ö©Õ åX{d-¹עœÄ ֮͌¾Õ-Âî-„ÃL. ©äŸ¿¢˜ä ƒ©Ç¢šË å®j¦ªý ¯äª½-’Ã@ÁÙx „ÃJE ¦ãC-J¢Íä Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šÇªá.

OÕ “æX„äÕ ¡ªÃ«Õ ª½Â¹~!
ÍŒŸ¿Õ«Û©Õ, ªÃu¢Â¹×© ŠAhœË, ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© “æX«Õ Âíª½-«-œ¿{¢, ƒ©Ç ‡¯îo Æ¢¬Ç©Õ ¯äšËÅŒª½¢ XÏ©x©ðx ¹ע’¹Õ-¦Ç-{ÕÂË Âê½-º-«Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoªá.. ƒN Â¹ØœÄ ¦Öx„ä©ü ͵éã¢-èü ©Ç¢šË ‚{© X¾{x XÏ©x©Õ ‚¹-J¥-ÅŒÕ©Õ Âë-œÄ-EÂË Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Í䮾Õh-¯Ãoªá. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ÅŒ«Õ XÏ©x-©ÊÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö ƒÅŒ-ª½Õ-©Åî ¤ò©Õ®¾Öh …¢šÇª½Õ. «ÖšË-«Ö-šËÂÌ „ÃJ-©ðE ¦©-£ÔÇ-Ê-ÅŒ-©ÊÕ ‡Ah ÍŒÖXÏ®¾Öh …¢šÇª½Õ. ƒN „ÃJ «ÖÊ-®Ï¹ X¾J-®Ïn-AåXj B“«-„çÕiÊ “X¾¦µÇ-„ÃEo ÍŒÖXÏ-²Ähªá. Æ«Öt-¯Ã-ÊoÂ¹× ¯äÊ¢˜ä ƒ†¾d¢ ©äŸ¿¯ä ¦µÇ«Ê „çá©-éÂ-ÅŒÕh-ŌբC. ƹˆœË ÊÕ¢* „çÕLx-„çÕ-Lx’à „ê½Õ œË“åX-†¾-¯þ-©ðÂË „çRx-¤ò-Åê½Õ. ®¾J’Ã_ ƒ©Ç¢šË X¾J-®Ïn-Ōթðx …Êo„ÃJ¯ä ¦Öx„ä©ü NÕ¢ê’-§ŒÕ-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao-²òh¢C. «ÕJ ŸÄÊÕo¢* XÏ©x-©ÊÕ ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL? OÕ “æX«Õ¯ä „ÃJÂË ®¾Õª½-Â~Ã-¹-«-ÍŒ¢’à «ÖªÃaL. «á¢Ÿ¿Õ „ÃJ-©ðE ©ð¤Ä-©ÊÕ ‡AhÍŒÖX¾œ¿¢ «ÖE æ®o£¾Ç-X¾Ü-ª½y-¹¢’à „ÚËE Ÿ¿Öª½¢ Íäæ® “X¾§ŒÕÅŒo¢ Í䧌ÖL. ‡¢ÅŒ G°’à …Êo-X¾p-šËÂÌ ªîW Âí¢ÅŒ ®¾«Õ§ŒÕ¢ XÏ©x-©Åî “X¾Åäu-¹¢’à ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ „ÃJE ÆÂ¹×ˆÊ Í䪽Õa-Âî-„ÃL. OÕ “æX«ÕÊÕ „ÃJÂË Æ¢C¢-ÍÃL. „ÃJ ÍŒÕ{Öd ‡X¾Ûpœ¿Ö ²ÄÊÕ-¹Ø-©-„çÕiÊ „ÃÅÃ-«-ª½º¢ …¢œä©Ç èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œÄL. *Êo-X¾pšË ÊÕ¢Íä «ÖÊ-®Ï-¹¢’à Ÿ¿%œµ¿¢’à Ō§ŒÖ-ª½-§äÕu©Ç Í䮾Öh „ÃJ©ð ‚ÅŒtå®kn-ªÃuEo E¢¤ÄL. XÏ©x©Õ \Ÿçj¯Ã ÅŒX¾Ûp Íä®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¹J¸-Ê¢’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍŒœ¿¢ ÂùעœÄ „ê½Õ Íä®ÏÊ ¤ñª½-¤Ä-˜ä¢šð ƪ½n-«Õ-§äÕu©Ç N«-J¢-ÍÃL. ŠÂ¹-„ä@Á *¯Ão-ª½Õ©Õ „ÃJÂË ‡Ÿ¿Õ-éªjÊ ®¾«Õ®¾u ’¹ÕJ¢* Íç¦Õ-Ōբ˜ä.. ƪ½n¢ Í䮾Õ-ÂíE ŸÄÊÕo¢* ¦§ŒÕ-{-X¾œä©Ç ®¾£¾Ç-Âê½¢ Æ¢C¢-ÍÃL. ¹×{Õ¢-¦¢©ð ƒ©Ç¢šË “æX«Õ-X¾Ü-ª½y¹, ®¾Õ£¾Ç%-ŸÄs´« „ÃÅÃ-«-ª½º¢ …Êo-{x-ªáÅä XÏ©x©Õ ¹ע’¹Õ-¦Ç-{ÕÂË ’¹Õª½§äÕu Æ«-ÂìÁ¢ …¢œ¿Ÿ¿Õ.

ƒN Â¹ØœÄ ’¹«Õ-E®¾Öh …¢œÄL..
C ¦Öx „ä©ü ͵éã¢èü ‚œ¿Õ-ÅŒÕÊo N†¾-§ŒÖEo ÂíEo ©Â¹~-ºÇ© ‚ŸµÄ-ª½¢’à «ÕÊ¢ ¹E-åX-{d-«ÍŒÕa.
„ä@Á ÂÃE „ä@Á©ðx „äÕ©ïˆE šÇ®ýˆ©Õ X¾ÜJh Í䧌ÖLq ªÃ«œ¿¢ «©x ‡X¾Ûpœ¿Ö Æ©-®¾-{’à ¹E-XÏ®¾Öh …¢šÇª½Õ. ÅŒ«ÕÂ¹× Ê*aÊ X¾ÊÕ©Õ Í䧌Õ-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ Æ¢ÅŒ’à ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ¢-ÍŒª½Õ.
‡X¾Ûpœ¿Ö ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿ÕÅŒÖ, ‚¢Ÿî-@ÁÊ Í碟¿ÕÅŒÖ, EªÃ-¬Á’à «u«-£¾Ç-J®¾Öh …¢šÇª½Õ.
‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ ²ò†¾-©ü-OÕ-œË-§ŒÖ©ð¯ä ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ …¢šÇª½Õ.
«ÖšË-«Ö-šËÂÌ E“Ÿ¿ ©ä«œ¿¢, “X¾A *Êo N†¾-§ŒÖ-EÂË N®¾Õ-Âîˆ-«œ¿¢ ©äŸÄ ÂîX¾¢ ÅçÍŒÕa-Âî-«œ¿¢ ©Ç¢šË X¾ÊÕ©Õ Í䮾Öh …¢šÇª½Õ. 
ƒ©Ç¢šË ©Â¹~-ºÇ©Õ ¹E-XÏæ®h.. „ê½Õ Í䮾ÕhÊo X¾ÊÕ-©ÊÕ ª½£¾Ç-®¾u¢-’Ã-¯çj¯Ã ®¾êª ’¹«Õ-E¢-ÍÃLq …¢{Õ¢C. ƪáÅä ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð ‚©®¾u¢ Íäæ®h X¾J-®ÏnA Íäªá-ŸÄ-šË-¤ò-«ÍŒÕa. Æ¢Ÿ¿Õê OÕª½Õ „ÃJÅî “æX«Õ’à «ÖšÇxœË N†¾§ŒÕ¢ Åç©Õ®¾ÕÂíE „ÃJÂË ¦µ¼ªî-²Ä’à E©-„ÃL. Æ«-®¾-ª½-„çÕiÅä å®jÂÃ-©->®ýd ²Ä§ŒÖEo B®¾Õ-ÂíE „ÃJ©ð «Öª½Õp «Íäa©Ç ͌֜ÄLq …¢{Õ¢C.bluewhalegameghgh650-3.jpg
“X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ „ç៿-©-§ŒÖuªá..
¦Öx„ä©ü Âê½-º¢’à «ÕÊ-Ÿä-¬Á¢©ð ‚ÅŒt-£¾Ç-ÅŒu-©Â¹× ¤Ä©p-œ¿Õ-ÅŒÕ-Êo-„ÃJ ®¾¢Èu åXª½Õ-’¹Õ-Ōբ-œ¿{¢.. ¨ ‚{Â¹× šÌ¯ä-•ª½Õx‡Â¹×ˆ« «Õ¢C ‚¹-J¥-ÅŒÕ-©-«Û-Ōբ-œ¿-{¢Åî.. DEo E§ŒÕ¢-“A¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ÍŒª½u©Õ „ç៿-©-§ŒÖuªá. ƒ¢{-éªošü ŸÄyªÃ 殫-©¢-C¢Íä ’¹Ö’¹Õ©ü, æX¶®ý-¦ÕÂú, §ŒÖ£¾Þ-©ÊÕ ¦Öx„ä-©üÂË ®¾¢¦¢Cµ¢*Ê L¢ÂúÊÕ ¦ÇxÂú Íäæ®©Ç ‚Ÿä-¬Ç-L-„Ãy-©E ÂÕÅŒÖ CMx å£jÇÂî-ª½Õd©ð “X¾èÇ-“X¾-§çÖ-•Ê „Ãu•u¢ ŸÄÈ-©ãj¢C. DEåXj NÍÃ-J¢-*Ê ÂÕd å®jÅŒ¢ šÌ¯ä-•-ª½xÊÕ ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu C¬Á’à X¾ÛJ-’í-©Õp-ÅŒÕÊo ¨ ‚{åXj ‚“’¹£¾Ç¢ «u¹h¢ Íä®Ï¢C. ꢓŸ¿ ®ÔYP¬ÁÙ ®¾¢êÂ~«Õ ¬ÇÈ «Õ¢“A «Õ¯äÂà ’âDµ å®jÅŒ¢ ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx ¨ “ÂÌœ¿ÊÕ Eæ†-Cµ¢-ÍÃ-©E £¾Çô¢ «Õ¢“A ªÃèü-¯ÃŸ±þ ®Ï¢’û, ‰šÌ «Õ¢“A ª½N-¬Á¢-¹ªý “X¾²Ä-Ÿþ-©ÊÕ ÂîªÃª½Õ. ƒŸä N†¾-§ŒÕ¢åXj èÇB§ŒÕ ¦Ç©© £¾Ç¹׈© ¹NÕ-†¾¯þ å®jÅŒ¢ ꢓŸ¿ £¾Çô¢¬Ç-ÈÂ¹× ©äÈ ªÃ®Ï¢C. “X¾¦µ¼ÕÅŒy¢ å®jÅŒ¢ ¨ ‚{ÊÕ Eæ†-Cµ¢Íä C¬Á’à “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ Íä²òh¢C. ƒX¾pšËê ’¹Ö’¹Õ©ü ƒ¢œË§ŒÖ, „çÕi“Âî-²ÄX¶ýd ƒ¢œË§ŒÖ, æX¶®ý-¦ÕÂú, „ÚÇqXý, §ŒÖ£¾Þ ƒ¢œË§ŒÖ, ƒ¯þ-²Äd“’â ÅŒC-ÅŒª½ ®¾¢®¾n-©Â¹× ¦Öx„ä©ü ͵éã¢èüÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê L¢Â¹×-©ÊÕ ¦ÇxÂú Í䧌Ö-Lq¢-C’à ꢓŸ¿ ‰šÌ ¬ÇÈ «Õ¢“A ª½N-¬Á¢-¹ªý “X¾²ÄŸþ ¯îšÌ-®¾Õ©Õ èÇK Íä¬Çª½Õ. ‚¯þ-©ãj-¯þ©ð *¯Ão-ª½Õ©Õ ‚{-©Çœä N†¾-§ŒÕ¢©ð èÇ“’¹-ÅŒh’à «u«-£¾Ç-J¢-ÍÃ-©E.. „ÃJE ’¹«Õ-E¢-ÍÃ-©E ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©ÊÕ ’î„à ¤òM-®¾Õ©Õ å£ÇÍŒa-J¢-Íê½Õ. Æ«-®¾-ª½-„çÕiÅä ÆÊÕ-«Ö-¯Ã-®¾pŸ¿ „ç¦ü-å®j-{xÊÕ ¦ÇxÂú Í䧌Ö-©E ®¾Ö*¢-Íê½Õ. ¦Öx„ä-©üÂË «uA-êª-¹¢’à 'XÏ¢Âú-„ä©üÑ Æ¯ä §ŒÖXý Â¹ØœÄ «*a¢C. ƒC XÏ©x©ðx ²ÄÊÕ-¹ة Ÿ¿%¹p-Ÿ±ÄEo åX¢¤ñ¢-C¢-Íä©Ç ֮͌¾Õh¢C. ¨ “X¾§ŒÕ-ÅÃo-©Fo X¶¾L¢* ¦Öx„ä©ü ‚{ „äæ® …ÍŒÕaÂË ‡«ª½Ö ¦L-ÂÃ-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ÂÕ-Âí¢ŸÄ¢.

ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Ö èÇ“’¹-ÅŒh..!: œÄII X¾ÜJg«Ö ¯Ã’¹-ªÃ•, å®jÂË-§ŒÖ-“šË®ýd
“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ®¾«Ö-•¢©ð …Êo X¾J-®Ïn-Ōթä XÏ©x-©ÊÕ «ª½Õa-«©ü “X¾X¾¢-ÍÃ-EÂË ‚¹-J¥-Ōթ§äÕu©Ç Í䮾Õh-¯Ãoªá. \ ¤Äª¸½-¬Ç© ֮͌ϯÃ.. ‚{-®¾n-©Ç©Õ …¢œ¿{¢ ©äŸ¿Õ. ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ å®jÅŒ¢ ƒ¢šðx …¢˜ä¯ä ÅŒ«Õ XÏ©x©Õ ®¾Õª½-ÂË~-ÅŒ¢’à …¢šÇ-ª½¯ä ¦µÇ«-Ê©ð …¢{Õ-¯Ãoª½Õ. *Êo-X¾pšË ÊÕ¢* ŸäE-éÂj¯Ã «ÖªÃ¢ Í䮾Õh¢˜ä.. „ÃJ ÍäAÂË „çá¦ãj©ü ¤¶ò¯þ ƒ*a «Üª½Õ-Âî-¦ã-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. «Öª½Õˆ©Õ ‡Â¹×ˆ« ÅçÍŒÕa-Âî-„Ã-©¯ä ŠAhœË å®jÅŒ¢ „ÃJåXj ‡Â¹×ˆ-«’à …¢šð¢C. O{-Eo¢šË «©x *¯Ão-ª½Õ©Õ ¬ÇK-ª½Â¹ “¬Á«ÕÅî ¹؜ËÊ ‚{© ¹¢˜ä.. OœË-§çÖ-ê’-„þÕqÂË ‚¹-J¥-ÅŒÕ-©-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à OœË-§çÖ-ê’-„þÕqE œö¯þ-©ðœþ Íä®Ï ‚œ¿Õ-Âî-«ÍŒÕa. ÂÃF ¦Öx „ä©ü ͵éã¢èü Æ©Ç Âß¿Õ. ‡«-éªjÅä «ÖÊ-®Ï¹¢’à ƒ¦s¢C X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªî „ÃJE ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx šÇéª_šü Í䮾Õh¢šÇª½Õ. „ÃJåXj ²ÄÊÕ-¦µ¼ÖA ÍŒÖXÏ¢Íä ¯çX¾¢Åî ÅŒX¾Ûp-ŸÄJ X¾šËd-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. DE©ð *¹׈-ÂíÊo „ÃJE ÂíEo ©Â¹~-ºÇ© ‚ŸµÄ-ª½¢’à ’¹ÕJh¢-ÍŒ-«ÍŒÕa.
[ ¦Öx„ä©ü ͵éã¢èü ‚œä-„ÃJ “X¾«-ª½h-Ê©ð ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à «Öª½Õp «®¾Õh¢C.
[ ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ ¤¶ò¯þ-©ð¯ä ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ …¢šÇª½Õ.
[ ¦Ç“Ō֢-©ðÊÖ ¤¶ò¯þ …X¾-§çÖ-T-®¾Õh¢-šÇª½Õ.
[ …Êo-{Õd¢œË ÂíEo ’¹¢{© «ª½Â¹× ¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹עœÄ „çRx-¤ò-Åê½Õ.
[ ÂîX¾¢’à ©äŸÄ ¦ÇŸµ¿’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢-šÇª½Õ.
[ ‚{©ð ¦µÇ’¹¢’à ¬ÁK-ª½¢åXj Í䮾Õ-ÂíÊo ’çŒÖ©Õ ¹E-XÏ¢-ÍŒ-¹עœÄ …¢œ¿-šÇ-EÂË ©Ç¢’û-®Ôx„þq …Êo Ÿ¿Õ®¾Õh-©ÊÕ Ÿµ¿J®¾Öh …¢šÇª½Õ.
[ Ʀ-ŸÄl´©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à Íç¦ÕÅŒÖ …¢šÇª½Õ.
¨ ©Â¹~-ºÇ-©ÊÕ ’¹ÕJh¢-*Ê „ç¢{¯ä ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ÅŒ«Õ XÏ©x-©ÊÕ „ç¢{¯ä «ÖÊ-®Ï¹ EX¾Û-ºÕ© Ÿ¿’¹_-JÂË B®¾Õ-éÂ-@ÇxL. „ÃJÂË *ÂË-ÅŒqÊÕ Æ¢C¢-ÍÃL. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä.. ÆX¾p-šËê X¾J-®ÏnA „ÃJ Íäªá-ŸÄšË¤òªá …¢{Õ¢C. ¨ ®ÏnA©ð «ÖÊ-®Ï¹ EX¾Û-ºÕ© Æ«-®¾ª½¢ ‡¢Åçj¯Ã …¢C. ŠÂ¹-„ä@Á ¨ ¦Öx„ä©ü ͵éã¢èüE ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö©ðx ¦ÇxÂú Íä®Ï-Ê-X¾p-šËÂÌ.. ŸÄEÂË NÕ¢*ÊN X¾Û{Õd-ÂíÍäa Æ«-ÂìÁ¢ ©ä¹-¤ò©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê „î¾h-N¹ °NÅŒ¢ X¾{x XÏ©x-©Â¹× Æ«-’Ã-£¾ÇÊ åX¢ÍÃL. «Ü£¾É-ÅŒt¹ “X¾X¾¢ÍŒ¢ ©Ç¢šË OœË-§çÖ-ê’„þÕq ‚Ê¢-ŸÄEo ¹L-T¢-*-Ê-X¾p-šËÂÌ ÆC ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© “æX«ÕÂ¹× ²ÄšË ªÃŸ¿Õ. ÂæšËd ÅŒ«Õ XÏ©x© X¾{x æX骢šüq ‡©xX¾Ûpœ¿Ö “æX«Õ-X¾Ü-ª½y-¹¢-’Ã¯ä «u«-£¾Ç-J¢-ÍÃL. „ÃJÂË «ÖÊ-®Ï¹¢’à ÅîœÄp{ÕE Æ¢C¢-ÍÃL. „ÃJ “X¾A-¦µ¼Â¹× «Öª½Õˆ©äo Âí©-«Ö-Ê¢’à ¦µÇN¢*.. „ÃJåXj ŠAh-œËE åX¢ÍŒ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. ÆX¾Ûpœä ¨ ¦Öx„ä©ü ͵éã¢èü ©Ç¢šË „ÚËÂË XÏ©x©Õ ‚¹-J¥-ÅŒÕ-©-«y-¹עœÄ ֮͌¾Õ-Âî-«ÍŒÕa.
women icon@teamvasundhara
mindful-eating-steps-to-teach-kids-in-telugu

పిల్లలను ఇలా ‘హెల్దీ’గా మార్చేద్దాం!

మనం తీసుకునే ఆహారం అటు శారీరకంగానే కాదు.. ఇటు మానసికంగానూ ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే చాలామంది తల్లిదండ్రులు మాత్రం తమ పిల్లల విషయంలో ఆరోగ్యకరమైన ఆహార నాణ్యతా ప్రమాణాలను పాటించలేకపోతున్నారు. ఎందుకంటే తమకు పెట్టే ఆహారం రుచించక ఎక్కువశాతం మంది పిల్లలు భోజనం చేసే విషయంలో తల్లుల్ని తెగ విసిగిస్తుంటారు. వాళ్లకు ఇష్టమైనవైతేనే నోరు తెరుస్తారు.. లేదంటే మూతి తిప్పేస్తుంటారు. ఇక జంక్‌ ఫుడ్‌ అంటే లొట్టలేసుకుంటూ మన దగ్గరికి వచ్చేస్తారు. అయితే తమ చిన్నారుల దృష్టిని వీటిపై నుంచి మరల్చడంలో తల్లిదండ్రులు విఫలమవుతున్నారనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే బయటికి వెళ్లిన ప్రతిసారీ చిప్స్‌, బిస్కట్స్‌, పిజ్జా, బర్గర్‌ అంటూ వారికి అలవాటు చేయడంతో ఇంటి ఆహారం వారికి నచ్చట్లేదు. కాబట్టి ఈ అలవాటు మాన్పించాలంటే.. పిల్లల కంటికి నచ్చేలా కాదు.. నోటికి రుచించేలా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని అందివ్వడం తల్లుల బాధ్యత. అందుకు మనం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
himasree-shares-about-her-programming-startup-journey-and-how-to-teach-coding-through-innovative-way

అందుకే పిల్లలకు అలా కోడింగ్‌ నేర్పుతున్నా!

నాలుగేళ్లు ఇంజినీరింగ్‌ చదివినా, వేలకు వేలు డబ్బు పోసి కోచింగ్ ఇన్‌స్టిట్యూట్స్‌లో‌ కోర్సు నేర్చుకున్నా, ఇప్పటికీ చాలామందికి ప్రోగ్రామింగ్‌ నాలెడ్జ్‌ అంతంత మాత్రమే అని చెప్పాలి. మరి, ఎందుకిలా అంటే.. దీని గురించిన ప్రాథమిక అంశాలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడమే! అదే పిల్లల్లో స్కూలింగ్‌ దశలోనే ప్రోగ్రామింగ్‌కి సంబంధించిన బీజం వేస్తే, ఆ కోడింగ్‌ ఏదో వారికర్ధమయ్యే రీతిలో చెప్పి వారి చేతే రాయిస్తే.. పెద్దయ్యాక ప్రోగ్రామింగ్‌ అంటే వారు భయపడాల్సిన పరిస్థితి రాదు. సరికదా ఈ నైపుణ్యాలు వారి భవిష్యత్తుకు బంగారు బాటలు పరుస్తాయి. ఆ ప్రయత్నమే చేస్తున్నారు హైదరాబాద్‌కు చెందిన హిమశ్రీ. భవిష్యత్తంతా రోబోటిక్స్‌, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌.. వంటి అడ్వాన్స్‌డ్‌ టెక్నాలజీలతో ముడిపడి ఉన్న నేపథ్యంలో విద్యార్థి దశ నుంచే పిల్లల్ని అందుకు సన్నద్ధం చేయాలంటున్నారామె. ఈ క్రమంలోనే కోడింగ్‌తో పాటు ప్రోగ్రామింగ్‌కి సంబంధించిన ఇతర అంశాల్లో పిల్లలకు అవగాహన పెంపొందించేందుకు మూడేళ్ల క్రితం ఓ స్టార్టప్‌ని కూడా ప్రారంభించారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-students-and-teachers-can-stay-safe-from-corona-virus-amid-schools-reopening

పిల్లలు మళ్లీ స్కూలుకెళ్తున్నారా? అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందే!

కరోనా కారణంగా గత ఏడాది కాలంగా స్కూళ్లు మూతపడడంతో పిల్లలందరూ ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. దీంతో వాళ్ల అల్లరికి అడ్డూ అదుపూ లేకుండా పోయింది. అయితే గత కొన్ని నెలల నుంచి ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులు జరుగుతున్నప్పటికీ పలు కారణాల రీత్యా అవి అందరికీ చేరువ కాలేదనే చెప్పాలి. ఏదేమైనా తరగతుల వారీగా తిరిగి స్కూళ్లను తెరుస్తున్నాయి పాఠశాల యాజమాన్యాలు. ఈ క్రమంలో పిల్లల ఆరోగ్యం కోసం, వైరస్‌ నుంచి వారికి పూర్తి రక్షణ కల్పించే చర్యలను చేపడుతున్నాయి. అయితే స్కూల్లో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నప్పటికీ పిల్లల్ని కూడా కొన్ని విషయాల్లో అలర్ట్‌గా ఉంచమని తల్లిదండ్రులకు సూచిస్తున్నారు నిపుణులు. కొవిడ్‌ బారిన పడకుండా చిన్నారులతో తగిన జాగ్రత్తలు పాటింపజేయాలని చెబుతున్నారు. మరి, పాఠశాలలు పునఃప్రారంభమైన నేపథ్యంలో వైరస్‌ బారిన పడకుండా పిల్లల్ని సురక్షితంగా ఉంచాలంటే తల్లిదండ్రులు వారితో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటింపజేయాలి? ఇంకా ఎలాంటి అంశాలపై శ్రద్ధ పెట్టాలి? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
common-skin-problems-in-kids-and-how-to-overcome-those?-in-telugu

మీ పిల్లల్లో ఇలాంటి చర్మ సమస్యలొస్తున్నాయా?

చిన్న పిల్లల చర్మం ముట్టుకుంటే కందిపోయేంత మృదువుగా, దూదిపింజ అంత సుతిమెత్తగా ఉంటుంది. అందుకే కాస్త ఎండ తగిలినా కందిపోవడం, చల్లటి వాతావరణంలో పొడిబారిపోవడం.. వంటి సమస్యలు మన పిల్లల్లోనూ మనం చూస్తూనే ఉంటాం. అంతేకాదు.. వారి చర్మం వివిధ రకాల ఇన్ఫెక్షన్లకు కూడా త్వరగా లోనయ్యే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఇందుకు వారి చర్మం కింద లిపిడ్లు (చర్మాన్ని సంరక్షించే సహజసిద్ధమైన కొవ్వులు) తక్కువగా, ఆమ్ల స్థాయులు ఎక్కువగా ఉండడమే ముఖ్య కారణమంటున్నారు నిపుణులు. తద్వారా వారి చర్మం మరింతగా డ్యామేజ్‌ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందంటున్నారు. అయితే కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే ఇలాంటి చర్మ సమస్యల నుంచి చిన్నారుల్ని ఇట్టే కాపాడుకోవచ్చట! మరి, ఇంతకీ పిల్లల్లో ఎదురయ్యే ఆ సాధారణ చర్మ సమస్యలేంటి? వాటి నుంచి మన పిల్లల్ని ఎలా కాపాడుకోవాలి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-and-precautions-for-massaging-a-baby-in-telugu

చిన్నారులకూ హాయినిచ్చే మసాజ్..!

మసాజ్ చేయించుకోవడమంటే ఎవరికిష్టముండదు చెప్పండి.. ఎందుకంటే దీనివల్ల మనసుకు, శరీరానికి చాలా ప్రశాంతంగా, రిలాక్స్‌డ్‌గా అనిపిస్తుంది. పిల్లల విషయంలోనూ అంతే.. మసాజ్‌లో ఉండే జెంటిల్, రిథమిక్, సూతింగ్ స్ట్రోక్స్ వల్ల శరీరంలో హార్మోన్లు ఉత్తేజితమవుతాయి. పిల్లల్లో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి మసాజ్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాదు.. పాపాయి రిలాక్స్ కావడానికి, తల్లులకు పిల్లలకు మధ్య ఉండే బంధం మరింత బలపడటానికి కూడా ఈ ప్రక్రియ మరింత ఉపయోగపడుతుంది. ఏంటీ.. మసాజ్‌కి ఇంత చరిత్ర ఉందా అనుకుంటున్నారా? అవును మరి.. ఇంతకీ పిల్లలకు అసలు మసాజ్ ఎలా చేయాలి? ఆ సమయంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి? తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
useful-baby-gadgets-for-new-moms-in-telugu
women icon@teamvasundhara
do-you-know-about-breast-crawling?-what-are-the-benefits-of-it?

దాని గురించి పుట్టిన వెంటనే తెలిసిపోతుందట!

తల్లిపాలు అందుతున్న పాపనో.. బాబునో.. అమ్మకు దగ్గరగా తీసుకువెళ్లండి.. వారంతట వారే తల్లి స్తన్యాన్ని అందుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. రొమ్ముని అందుకొని తాగేంతవరకు తమ ప్రయత్నాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు. అయితే ఈ లక్షణం చిన్నారుల్లో ఎప్పుడు మొదలవుతుందో తెలుసా? అమ్మపేగు తెంచుకొన్న మరుక్షణమే తల్లిపాల కోసం ఆరాటపడుతుంటారు. ఇంకా వూహ సైతం తెలియని వారు తమ తల్లిని గుర్తుపట్టడం మాత్రమే కాదు.. పాలు ఎక్కడ నుంచి వస్తాయో కూడా తెలుసుకొంటారు. మరి దీనికి కారణం ఏమిటి? చిన్నారులు ఇలా చేయడం మంచిదేనా? అది వారి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందా? వంటి విషయాలు తెలుసుకొందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
learning-new-languages-benefits-child-to-improve-set-of-skills

అందుకే పిల్లలకు ఎక్కువ భాషలు నేర్పించాలట!

అప్పుడప్పుడే మాటలు నేర్చుకొంటున్న చిన్నారులు పాఠశాలకు వెళ్లేంతవరకు కుటుంబ సభ్యుల మధ్యే ఉంటారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు, ఇంట్లో వాళ్లు ఏ భాష మాట్లాడితే దాన్నే అనుసరిస్తుంటారు. పాఠశాలకు వెళ్లడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆంగ్లం, హిందీ వంటి భాషలను సైతం తమ సిలబస్‌లో భాగంగా నేర్చుకొంటారు. ఈ క్రమంలో కొందరు తాము నేర్చుకొన్న భాషల్లో రాయడం, చదవడం వరకు మాత్రమే పరిమితమైతే.. మరికొందరు వాటిలో అనర్గళంగా మాట్లాడే నైపుణ్యాన్ని సంపాదించగలుగుతారు. ఇలా ఒకటి కంటే ఎక్కువ భాషలు మాట్లాడగలిగే చిన్నారుల్లో.. మెదడు చాలా చురుగ్గా పనిచేయడంతో పాటు.. ఎక్కువ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకొనే సామర్థ్యం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

Know More

women icon@teamvasundhara
apart-from-virushka-these-indian-cricketers-are-also-a-proud-father-of-a-baby-girl

అందరిళ్లలోనూ ముద్దుల మహాలక్ష్ములే! అదే వీళ్ల స్పెషాలిటీ!

‘ఆడపిల్ల ఇంటికి దీపం లాంటిది. ఆడపిల్ల లేని ఇల్లు... చందమామ లేని ఆకాశం ఒక్కటే’ అని పెద్దలంటుంటారు. అందుకే ఎంతమంది మగ పిల్లలు పుట్టినా, ఆనందాలు కురిపించే ఒక ఆడపిల్లైనా ఇంట్లో ఉండాలని భార్యాభర్తలు కోరుకుంటారు. ఈ మేరకు ‘మాకు అమ్మాయి పుట్టింది. ఈ విషయం మీతో పంచుకోవడానికి ఎంతో థ్రిల్‌గా, సంతోషంగా ఫీలవుతున్నాం’ అంటూ అమ్మాయి పుట్టగానే సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తమ సంతోషాన్ని షేర్‌ చేసుకున్నారు అనుష్కా శర్మ-విరాట్‌కోహ్లీ. అంతకు ముందు ఫాస్ట్‌ బౌలర్‌ ఉమేశ్‌ యాదవ్‌ దంపతులు కూడా ‘ఆడపిల్ల పుట్టింది’ అంటూ సరిగ్గా కొత్త సంవత్సరం రోజున తమ కుమార్తెకు స్వాగతం పలికారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
when-what-and-how-to-introduce-solid-foods-to-your-baby?

ఏడాది లోపు పిల్లలకు ఎలాంటి ఆహారం ఇవ్వచ్చు?

పిల్లలు ఆరు నెలల దాకా తల్లి పాల మీదే పూర్తిగా ఆధారపడతారు. ఆరో నెలలో అన్నప్రాసనతో వారికి ఘనాహారం అందించడం మొదలుపెడతారు తల్లులు. అయితే ఈ క్రమంలో చిన్నారులకు ఏది పెట్టాలి? ఏది పెట్టకూడదు? అన్న విషయాల్లో అమ్మల్లో బోలెడన్ని సందేహాలుంటాయి. ఘనాహారం పెడితే మింగడానికి ఇబ్బంది పడతారేమో అని కొందరు, మాంసం-గుడ్లు పెడితే ఏమవుతుందోనని మరికొందరు, ఏ పండ్లు తినిపించచ్చో అని ఇంకొందరు.. ఇలా ఒక్కొక్కరి మనసులో ఒక్కో సందేహం ఉంటుంది. అయితే తేనె వంటి కొన్ని పదార్థాలు మినహాయిస్తే ఏడాదిలోపు పిల్లలకు ఎలాంటి ఘనాహారమైనా తినిపించచ్చని చెబుతోంది సెంటర్‌ ఫర్‌ డిసీజ్‌ కంట్రోల్‌ అండ్‌ ప్రివెన్షన్‌ (సీడీసీ). ఎందుకంటే ఈ వయసులో మనం అందించే పోషకాహారం వారి ఎదుగుదలకు చక్కగా దోహదం చేస్తుందని చెబుతోంది. మరి, ఘనాహారం అలవాటు చేసే క్రమంలో ఏడాది లోపు చిన్నారులకు ఎలాంటి ఆహార పదార్థాలు పెట్టాలి? ఈ క్రమంలో తల్లులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-handle-hyperactive-kids-in-telugu

అల్లరి గడుగ్గాయిలను అదుపు చేద్దామిలా..!

నాలుగేళ్ల చింటు ఒక్కచోట కూర్చోడు.. కాలు కాలిన పిల్లిలా అటూ ఇటూ తిరుగుతూనే ఉంటాడు.. ఆరేళ్ల సుచిర ఎప్పుడు చూసినా వసపిట్టలా వాగుతూనే ఉంటుంది.. ఇక ఎనిమిదేళ్ల వర్షిత చేసే అల్లరికి అడ్డు-అదుపు ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు.. ఇలాంటి చిచ్చరపిడుగులను ప్రస్తుతం చాలామంది ఇళ్లలో చూస్తూనే ఉంటాం. సాధారణంగా చిన్నారులు ఎదిగే కొద్దీ పెద్దలు చెప్పే మాటలు వింటూ బుద్ధిగా నడుచుకుంటారు. కానీ కొందరు మాత్రం అసలు పెద్దవాళ్లు చెప్పే మాటలేవీ పట్టించుకోరు. ముఖ్యంగా ఇలా అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించే పిల్లతైతే మరీనూ! మరి, వారిని అదుపు చేసే మార్గాలేంటి? తిరిగి వారిని దారిలో పెట్టడం ఎలా?? తెలియాలంటే ఇది చదవాల్సిందే..

Know More

women icon@teamvasundhara
5-year-old-indian-origin-girl-makes-hundreds-of-cards-for-nursing-home-residents

కరోనా బాధితుల కోసం ఈ లిటిల్‌ ఏంజెల్‌ ఏం చేసిందో తెలుసా?

సాధారణంగా ఐదేళ్ల వయసున్న పిల్లలు ఎలా ఉంటారు? ఇల్లంతా తిరుగుతూ.. తోటి పిల్లలతో ఆడుకుంటూ.. అల్లరికి కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా నిలుస్తుంటారు. లేకపోతే స్మార్ట్‌ఫోన్‌, ట్యాబ్‌, టీవీ.. ఇవే వారి ప్రపంచం. అంతేగానీ చుట్టూ ఉన్న మనుషులు, ఆపదల్లో ఉన్న వారికి సాయం చేయడం లాంటి పెద్ద విషయాలు ఆ పిల్లలకు ఏ మాత్రం తెలియవు. కానీ ఓ ఐదేళ్ల చిన్నారి మాత్రం కరోనాతో ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న రోగుల సంతోషం కోరుకుంది. అందుకోసం అనుకున్నదే తడవుగా వందలాది గ్రీటింగ్‌ కార్డులను తయారుచేసి నగరంలోని నర్సింగ్‌ హోంలకు పంపించింది. తద్వారా వారిలో ఆత్మస్థైర్యం, సానుకూల దృక్పథం నింపేందుకు ప్రయత్నించింది. న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా ఇలా తన వయసును మించిన మంచి పని చేసి అందరి చేతా శెభాష్‌ అనిపించుకున్న ఆ చిన్నారి గురించి మరికొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-rajput-shares-how-she-pickup-healthy-food-options-for-her-kids

చలికాలంలో నా పిల్లల్ని అలా హెల్దీగా ఉంచుతున్నా!

తీసుకునే ఆహారం విషయంలో మనమే మన కోరికల్ని కంట్రోల్‌ చేసుకోలేం. అలాంటిది పిల్లలెలా వింటారు. చలికాలమైనా ఐస్‌క్రీమ్‌ కావాలని, అనారోగ్యమని తెలిసినా పిజ్జా, బర్గర్లు తింటామని మారాం చేస్తుంటారు. ఇక ఈ క్రమంలో పిల్లల్ని నియంత్రించడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపుటలవాల్లను పిల్లలకు అలవాటు చేయడం తల్లులకు కత్తి మీద సామే! అయితే చిన్నారులకు ఒక్కో ఆహార పదార్థం అలవాటు చేసే క్రమంలోనే హెల్దీ ఆప్షన్స్‌ ఎంచుకోవాలని, ఈ క్రమంలో మన పూర్వీకులు పాటించిన ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపుటలవాట్లను వారికి అలవర్చాలని చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ సతీమణి మీరా రాజ్‌పుత్‌. ఇలా పిల్లలకు పసి వయసు నుంచే ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అందిస్తే.. పెద్దయ్యాక కూడా వారు అవే అలవాట్లను కొనసాగించే అవకాశం ఉందని, తద్వారా తల్లులకు తమ పిల్లల ఆరోగ్యం విషయంలో ఎలాంటి దిగులూ ఉండదని అంటోంది. తానూ తన ఇద్దరు చిన్నారుల విషయంలో ఇవే చిట్కాలు పాటిస్తున్నానంటూ.. పిల్లలకు అందించే ఆహారం గురించి ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో బోలెడన్ని విషయాలు పంచుకుందీ లవ్లీ మామ్.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-educate-your-children-about-rape-culture

#రేప్‌ కల్చర్‌ : అబ్బాయిల్ని ఎలా పెంచుతున్నారు ?

సమాజంలో నిత్యం స్త్రీలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలకు మూల కారణం స్త్రీనే అన్న ప్రచారం ఎప్పటి నుంచో జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా అత్యాచారాల విషయంలో అమ్మాయిలతోనే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారట ! కానీ అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలతో ఎలా నడుచుకోవాలో తెలపడం లేదట. అందుకే చాలామంది అబ్బాయిలు రేప్‌ కల్చర్‌లో భాగమవుతున్నారు. రేప్‌ కల్చర్‌ అంటే భౌతిక దాడి మాత్రమే కాదు. తమ పరుష పదజాలంతో మహిళల మనోభావాలు దెబ్బతీయడం, డేటింగ్‌లో ఎమోషనల్‌ బ్లాక్‌ మెయిలింగ్‌ చేయడం వంటివి కూడా రేప్‌లో భాగమే. అటు విద్యలోనూ ఇటు ఆర్థికంగానూ అగ్రగామి అనిపించుకున్న అమెరికాలో సైతం ప్రతి ముగ్గురు స్త్రీలలో ఒకరు ఇలా రేప్‌కు గురవుతున్నారంటే నేటి సమాజంలో ఆడవారి పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక భారత్‌లో అయితే ఏటా పాతిక వేలకు పైగానే రేప్‌ కేసులు నమోదవుతుండగా అనధికారికంగా ఎందరో అమ్మాయిలు అత్యాచారానికి గురవుతున్నారు. మరి ఇటువంటి దారుణ పరిస్థితులకు కారణం ఎక్కడుంది ? అసలు ఈ రేప్‌ కల్చర్‌ని అంతమొందించడం ఎలా ? తెలుసుకుందాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
cooking-46-dishes-in-just-58-minutes-chennai-girl-creates-new-world-record

58 నిమిషాల్లో 46 వంటకాలు... అదే ఈ కుకింగ్‌ క్వీన్‌ రహస్యం!

సాధారణంగా చిన్నారులంటే చదువు, ఆటపాటలతో ఆనందంగా గడుపుతుంటారు. కరోనా కారణంగా గత ఏడెనిమిది నెలలుగా ఇంటికే పరిమితమైన పిల్లలు అమ్మ వండి పెట్టింది తింటూ... ఫోన్‌, టీవీ చూస్తూ కాలక్షేపం చేస్తూ వచ్చారు. ఇక ఆన్‌లైన్‌ క్లాసులు ప్రారంభం కావడంతో కొద్ది సేపు పాఠాలు వింటూ, మరికొద్ది సేపు ఆటలతో కాలం గడిపేస్తున్నారు. అయితే లాక్‌డౌన్‌ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ చెన్నైకి చెందిన ఓ చిన్నారి వంటగదిలో గరిటె తిప్పడం ప్రారంభించింది. అమ్మ సహాయంతో మెరుపు వేగంతో రుచికరమైన వంటకాలు చేయడం నేర్చుకుంది. ఈక్రమంలో ఏకంగా ‘యునికో బుక్‌ ఆఫ్‌ వరల్డ్‌ రికార్డ్స్‌’లో చోటు దక్కించుకుంది. మరి తన పాకశాస్ర్త ప్రావీణ్యంతో ప్రపంచ రికార్డులు సృష్టిస్తోన్న ఆ కుకింగ్‌ గర్ల్‌ గురించి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
some-important-things-for-parents-to-follow-during-online-classes
women icon@teamvasundhara
effects-of-uninvolved-parenting-on-your-child

మీ పిల్లల్ని ఇలా చూడద్దు!

ముంబయికి చెందిన ఓ చిన్నారి ఆత్మహత్య చేసుకొంది. ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వచ్చిందో ఓ లేఖను కూడా రాసిపెట్టింది. అందులో.. అమ్మానాన్నలకు నేనంటే ఇష్టం లేదు అని రాసింది. ఆ అమ్మాయి పేరెంట్స్ తనకన్నా తన తమ్ముడి పట్లే ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపించడమే దీనికి కారణమని ఆ తర్వాత తెలిసింది. తల్లిదండ్రులకు తమ పిల్లలపై ఎంత ప్రేమ ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే వారికెదురయ్యే పరిస్థితుల కారణంగా కొన్నిసార్లు ఆ ప్రేమాభిమానాలను తమ పిల్లలపై ప్రదర్శించలేకపోవచ్చు. దీనివల్ల చిన్నారులు మానసికంగా కుంగిపోయే అవకాశం ఉంటుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే చిన్నారులకు తల్లిదండ్రుల ప్రేమ చాలా అవసరం. అది సరైన రీతిలో వారికి లభించకపోతే వారు మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతారు.. ఒంటరితనంలో కూరుకుపోతారు. కొన్ని సందర్భాల్లో పరిస్థితులు చేయిదాటిపోయే అవకాశమూ లేకపోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో చిన్నారుల్లో అలాంటి భావన పెరగడానికి గల కారణాలేంటో తెలుసుకొందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
never-mix-these-fruits-they-may-cause-health-hazards-in-children

చిన్నారులకు ఇవి పెట్టేటప్పుడు జాగ్రత్త..!

తాజా పండ్లు, కూరగాయలతో చక్కటి ఆరోగ్యం మన సొంతమవుతుందని ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాటి నుంచి మనకు అందే పోషకాలు.. అనారోగ్యాన్ని మన దరి చేరనీయకుండా కాపాడతాయి. అందుకే అందరూ ఫ్రూట్ సలాడ్, వెజిటబుల్ సలాడ్ తినడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. పండ్లు, కూరగాయలే అయినప్పటికీ చిన్నారులకు వాటిని పెట్టే విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. ముఖ్యంగా కొన్ని పళ్లు, కూరగాయలను కలిపి ఒకేసారి సలాడ్‌గా పిల్లలకు అందించకూడదని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే అవి విషతుల్యంగా మారి చిన్నారులకు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందట..! అయితే వేటిని వేటితో కలిపి చిన్నారులకు అందించకూడదో ఓసారి తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
table-manners-you-should-teach-your-child

పిల్లలకు ఈ టేబుల్ మ్యానర్స్ నేర్పిద్దాం..!

పన్నెండేళ్ల చిత్రకు డైనింగ్ టేబుల్‌పై పడకుండా భోజనం చేయడం ఇప్పటికీ రాదు. ఏడేళ్ల చైతన్య మొన్నోసారి రెస్టారెంట్‌కు వెళ్లినప్పుడు ఫోర్క్ ఎలా ఉపయోగించాలో తెలియక ఆహారమంతా డ్రస్‌పై, టేబుల్‌పై పడేసుకొని చిందర వందర చేశాడు. ఇలాంటి సంఘటనలు మన ఇళ్లలో కూడా అప్పుడప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఇది గమనించిన తల్లిదండ్రులు.. 'వీడికి తిన్నగా తినడం ఎప్పుడొస్తుందో.. ఏమో..!' అనుకోవడం సహజం. అయితే ఇలాంటివి జరగకుండా ఉండాలంటే పిల్లలు ఆహారం తీసుకునే సమయంలో తల్లిదండ్రులు కాస్త శ్రద్ధ వహిస్తే చాలట! నలుగురితో కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు ఎలా నడుచుకోవాలి? ఆహారం తీసుకునేందుకు ఉపయోగించే వస్తువుల్ని ఎలా వాడాలి..? మొదలైన విషయాలన్నీ చిన్నప్పట్నుంచే వారికి నేర్పించాలంటున్నారు నిపుణులు.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-prevent-obesity-in-teenagers-in-telugu

టీనేజ్‌లో స్థూలకాయాన్ని ఆపేదెలా?

మీ పిల్లలు చిన్న వయసు నుంచే క్రమంగా బరువు పెరుగుతున్నారా? అయితే టీనేజ్‌కి వచ్చే సరికి వారు స్థూలకాయులుగా మారే అవకాశం ఉందంటున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే టీనేజ్‌లోకి వచ్చే సరికి వారి శరీరంలో క్యాలరీలు కరగడం చాలా వరకు తగ్గుతుందట. ఈ సమయంలో సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం, క్యాలరీలు ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవడం.. వంటివన్నీ ఇందుకు ముఖ్య కారణాలుగా చెబుతున్నారు వారు. కాబట్టి బరువు విషయంలో చిన్నతనం నుంచే జాగ్రత్తగా ఉండడం మంచిది. తద్వారా టీనేజ్‌లో ఎదురయ్యే స్థూలకాయం, ఇతర అనారోగ్యాల బారి నుంచి దూరంగా ఉండచ్చు. ‘ఊబకాయ వ్యతిరేక దినం’ సందర్భంగా టీనేజ్‌లో స్థూలకాయం రాకుండా ఉండాలంటే పిల్లల విషయంలో తల్లులు ముందు నుంచే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
skills-a-child-must-learn-before-turning-15

పిల్లలకు ఈ పనులు నేర్పుతున్నారా??

చరణ్ వయసు ఏడు సంవత్సరాలు.. కానీ కొత్తవారితో ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు.. పన్నెండేళ్ల రియాకు తన బట్టలు మడతపెట్టుకోవడం కూడా రాదు.. వీళ్లే కాదు.. చాలామంది పిల్లలకు తమకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న పనులు కూడా చేసుకోవడం రాదు. ఇందుకు ఆయా పనులపై వారు శ్రద్ధ చూపకపోవడం ఓ కారణమైతే, చిన్నతనం నుంచే వారికి తమ తల్లిదండ్రులు ఈ పనులన్నీ నేర్పించకపోవడం మరో కారణం. అయితే పదిహేనేళ్ల వయసు వచ్చే లోపే తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు కొన్ని పనులు తప్పకుండా నేర్పించాలంటున్నారు చైల్డ్ సైకాలజిస్టులు. ఇంతకీ ఆ పనులు ఏంటో మీరూ తెలుసుకోవాలనుకొంటున్నారా?? అయితే ఇది చదివేయండి మరి..

Know More

women icon@teamvasundhara
physical-changes-in-girls-at-the-time-of-puberty

‘ఆ మార్పుల’ గురించి మీ అమ్మాయికి చెప్పారా?

రుతుక్రమం.. ఆడపిల్లలు బాల్యం నుంచి యుక్తవయసులోకి అడుగిడే దశకు సూచన. సాధారణంగా చాలామంది ఆడపిల్లల్లో 10 నుంచి 13 ఏళ్ల మధ్య రుతుచక్రం ప్రారంభమవుతుంది. అయితే కొంతమందికి ఇంతకంటే ముందుగానే.. అంటే దాదాపు 8 ఏళ్ల వయసులోనే లేదంటే 13 ఏళ్ల తర్వాతనైనా.. నెలసరి కావడం మొదలవ్వచ్చు. ఏదేమైనా పిరియడ్ మొదలయ్యే క్రమంలో ఆడపిల్లల శరీరంలో పలు మార్పులు చోటుచేసుకోవడం సర్వసాధారణం. తల్లులు ఆ మార్పులను ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ.. వాటి గురించి వారికి వివరించడం ఎంతో ముఖ్యం. అంతేకాదు.. ఆయా సమయాల్లో పాటించాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి వారికి అన్ని వివరాలు ముందుగానే తెలియజేయాల్సిన బాధ్యత తల్లిదే.

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-stop-breast-feeding-for-your-baby

చనుబాలు మాన్పించేదెలా..?

మోహన వాళ్ల పాపకు రెండేళ్లు. అయినా ఇంకా ఆ పాప తల్లిపాలు తాగుతూనే ఉంది. ఎంత మాన్పిద్దామన్నా అది ఆమె వల్ల కావట్లేదు. పైగా పాపకు పాలివ్వకపోతే ఆకలికి తట్టుకోలేక ఏడుపు మొదలెడుతుంది. ఘనాహారం పెట్టినా తినకుండా మొహం తిప్పేస్తుంది. పాలే కావాలంటూ అల్లరి చేస్తుంది. ఇలా కొంతమంది పిల్లలు తల్లిపాలకు అలవాటు పడి వయసు పెరిగినప్పటికీ తల్లిపాలే తాగుతామని మొండికేస్తుంటారు. ఇదిలాగే కొనసాగితే వారికి వూహ తెలిసిన తర్వాత వారితో పాలు మానిపించడం చాలా కష్టం అవుతుంది. కాబట్టి చిన్నారులకు సంవత్సరం నుంచి ఒకటిన్నర సంవత్సరాల వయసు వరకు మాత్రమే పాలిచ్చి ఆ తర్వాత పూర్తిగా ఘనాహారాన్ని అందించమని చెబుతున్నారు నిపుణులు. ఈ క్రమంలో పిల్లలతో పాలు మాన్పించడానికి తల్లులు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి..? రండి తెలుసుకుందాం.

Know More