scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

XÏ©x© X¾ÛšËd-Ê-ªîV „䜿Õ¹ ƒ©Ç!

Celebrate kids birthday on a budget.

'«ÕOÕt.. ¯Ã ¦ªýh-œäÂË ƒ¢Âà ƒª½„çj ªîV©ä ˜ãj«á¢C. «Ö “åX¶¢œþq Æ¢Ÿ¿Ko XÏ©Õ²Äh.. ÊÕ«Ûy «Ö Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÍÃ©Ç ®Ôyšüq Íä®Ï åXšÇdL. ‚ ªîV ÊÊÕo ¦§ŒÕ-šËÂË B®¾Õ-éÂ-@ÇxL.. Ê*aÊ TX¶ýd ÂíE-åX-šÇdL.. ƒ¢ÂÃ.. ÍÃ©Ç Í䧌ÖL..Ñ ƒD ‡E-NÕ-Ÿä@Áx Åä•®Ïy ¦ªýhœä 宩-“¦ä-†¾¯þq L®ýd. ƒ«Fo NE Ȫ½Õa ‡¢ÅŒ-«Û-ŌբŸîÊE ¦ÇŸµ¿-X¾-œË-¤ò-Åî¢C Åä• „Ã@Áx Æ«Õt «ÖŸµ¿N. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä „çÖD ¯î{x ª½Ÿ¿Õl Eª½g-§ŒÕ¢Åî.. ÍäA©ð ®¾J-X¾-œËʢŌ œ¿¦Õs Â¹ØœÄ ©äŸ¿Õ. Æ©Ç’¹E Åä• ÍçXÏp-Ê-{Õx’Ã ÅŒÊ X¾ÛšËd-Ê-ªîV •ª½-X¾-¹-¤òÅä Eª½Õ-ÅÃq-£¾Ç-X¾-œ¿Õ-ŌբC. «ÕJ ƒ©Ç¢šË ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð XÏ©x-©ÊÕ ®¾¢ÅŒ%XÏh X¾J-Íä©Ç, „Ã@Áx X¾ÛšËdÊ ªîV „䜿Õ-¹ÊÕ “’âœþ’à 宩-“¦äšü Í䧌Õ-œÄ-EÂË ÂíEo *šÇˆ©Õ¯Ãoªá. Ƅ䢚ð ͌֟Äl¢ ª½¢œË..
X¾ÂÈ ¤ÄxE¢’û …¢˜ä..
XÏ©x©Â¹× „Ã@Áx X¾ÛšËdÊ ªîèãj¯Ã.. „ÃJ NՓŌթ X¾ÛšËdÊ ªîèãj¯Ã ¦µ¼©ä ®¾ª½ŸÄ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ‚ ªîV ÂíÅŒh ¦{d©Õ, êÂÂúq, ®Ôy{Õx, ÍÃéÂx{Õx.. ƒ©Ç XÏ©x-©Â¹× ƒ†¾d-„çÕi-Ê-«Fo Æ¢C-²Ähª½Õ.. «ÕJ O{-Eo¢-šËÂÌ Èª½Õa ¦µÇK-’Ã¯ä …¢{Õ¢C. XÏ©x© X¾ÛšËdʪîV Â¢ ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º, X¶¾¢Â¹¥¯îx åX˜äd X¶¾Ûœþ ‰{„þÕq, XÏ©x-©Â¹×, „ÃJ “åX¶¢œþqÂ¹× ƒÍäa ¦£¾Ý-«Õ-ŌթÕ.. ƒ©Ç ÍÃ©Ç åXŸ¿l Læ®d …¢{Õ¢C. «ÕJ ƒ«Fo OÕª½Õ ÆÊÕ-¹×Êo ¦œçb-šü©ð X¾ÜJh ÂÄÃ-©¢˜ä ‹ “X¾ºÇ-R¹ “X¾Âê½¢ «á¢Ÿ¿Õ-éÂ-@ÇxL. Æ¢Åä-ÂÃF ŠÂ¹ ¤ÄxE¢’û ©ä¹עœÄ Ȫ½Õa åXœËÅä „äœ¿Õ-¹ÊÕ ÆÊÕ-¹×-Êo-{Õx’à X¾ÜJh Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò-«ÍŒÕa.
Âí¢Íç¢ ÂíÅŒh’Ã..
XÏ©x© ¦ªýhœä ¤ÄKdE Ō¹׈« ¦œçb-šü©ð Í䮾Õh-Êo-X¾p-šËÂÌ.. Æ©¢-¹-ª½º N†¾-§ŒÕ¢©ð ªÃ° X¾œÄ-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. OÕ ‚©ð-ÍŒ-Ê-©ÂË Âî¾h ®¾%•-¯Ã-ÅŒt-¹Ō èðœËæ®h.. ƒ¢šËE “X¾Åäu-¹¢’à Ʃ¢-¹-J¢-ÍŒ-«ÍŒÕa. ‡©Ç-’¹¢˜ä.. *Êo-X¾pšË ÊÕ¢* OÕ XÏ©x©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ¤¶ñšð©Õ, „Ã@ÁÙx U®ÏÊ ¦ï«Õt©Õ.. ƒ©Ç¢šË „ÚËE Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û-©Õ’à …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. Æ©Çê’ ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© ÂÃT-ÅéÕ, ¦ã©ÖÊÕx.. ƒ©Ç Âî¾h ÍŒ«-¹’à ©Gµ¢Íä «®¾Õh-«ÛLo Â¹ØœÄ „ÚËÂË •ÅŒ-Íäæ®h Æ©¢-¹-ª½º ®Ï¢X¾Û©ü Æ¢œþ ®Ôyšü’à …¢{Õ¢C. XÏ©x©Õ Â¹ØœÄ „Ã@Áx NÕ“ÅŒÕ-©Â¹× *Êo-¯ÃšË ¤¶ñšð©Õ, U®ÏÊ ¦ï«Õt©Õ ÍŒÖXÏ¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö «áJ-®Ï-¤ò-Åê½Õ.

‚£¾Éy-E¢-ÍŒ¢-œË©Ç!
¨ ªîV©ðx XÏ©x© X¾ÛšËdÊ ªîV „䜿Õ-¹Lo ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ÍÃ©Ç “’âœþ’à 宩-“¦äšü Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à “X¾Åäu-¹¢’à ‚£¾ÉyÊ X¾“A-¹©Õ Â¹ØœÄ “XÏ¢šü Íäªá-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «ÕJ DEÂË ‡¢Åî Âí¢ÅŒ Ȫ½Õa …¢œ¿¯ä …¢{Õ¢C ¹ŸÄ! ÂæšËd Ō¹׈« ¦œçb-šü©ð «Õ¢* ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ-„çÕiÊ X¾“A-¹©Õ ÅŒ§ŒÖª½Õ ÂÄÃ-©¢˜ä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ …Êo ˜ãÂÃo-©-°E NE-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-¹ע˜ä ®¾J-¤ò-ŌբC. ‡©Ç-é’j¯Ã ƒ¢šðx ƒ¢{-éªošü …¢{Õ¢C.. ÂæšËd Æ¢Ÿ¿Õ©ð OÕÂ¹× Ê*a-Ê-{Õx’à ƒEy-˜ä-†¾¯þ ÅŒ§ŒÖª½Õ Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ª½Â¹-ª½-Âé ÆXÏx-êÂ-†¾ÊÕx …¢œ¿¯ä …¯Ãoªá. OšËÅî OÕ¹×, XÏ©x-©Â¹× ÊÍäa ŠÂ¹ «Õ¢* ‚£¾ÉyÊ X¾“A-¹ÊÕ ª½Ö¤ñ¢-C¢* „çÕªá©ü Í䧌բœË.. ©äŸ¿¢˜ä XÏ©x©äo „Ã@Áx ®¾%•-¯Ã-ÅŒt-¹-ÅŒÊÕ …X¾-§çÖ-T¢* ŠÂ¹ «Õ¢* ƒEy-˜ä-†¾-¯þÊÕ ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕ-«ÕE Â¹ØœÄ ÍçX¾pÍŒÕa. OšË¯ä XÏ©x© “åX¶¢œþq¹×, OÕ æ®o£ÏÇ-ŌթÕ.. ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û-©Â¹× „çÕªá©ü ŸÄyªÃ X¾¢XÏ¢-ÍŒ¢œË. ¨ X¾Ÿ¿l´A Âî¾h „çéªj-šÌ’à …¢œ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Èª½Õa Â¹ØœÄ ÅŒ’¹Õ_-ŌբC.
ƒ¢šðx ƒ©Ç.. ®¾Öˆ@ðx Æ©Ç..!
XÏ©x© N†¾-§ŒÕ¢©ð X¾ÛšËdÊ ªî•¢˜ä ƒ{Õ ƒ¢šðx, Æ{Õ ®¾Öˆ©ðx 骢œ¿Õ ÍîšÇx •ª½Õ-X¾Û-Âî-„Ã-Lq¢Ÿä. ƒ¢šðx ƪáÅä ®¾Eo-£ÏÇ-ŌթÕ, ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ, ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ’¹Õ „Ã@ÁÙx.. ƒ©Ç Æ¢Ÿ¿J «ÕŸµ¿u©ð •ª½Õ-X¾Û-Âî-«œÄEÂË *¯Ão-ª½Õ©Õ Åç’¹ ƒ†¾d-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð OÕÂ¹× ¦Ç’à ®¾Eo-£ÏÇŌթÕ, ¦¢Ÿµ¿Õ-«Û©Õ, XÏ©x© Ÿ¿’¹_J æ®o£ÏÇ-ÅŒÕ©Õ O@ÁxÊÕ «Ö“ÅŒ„äÕ ¦ªýhœä ¤ÄKdÂË XÏ©-«¢œË. ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x ¦œçbšü Âî¾h©ð Âî¾h-ªá¯Ã ÅŒ’¹Õ_-ŌբC. Æ©Çê’ ®¾Öˆ@ðx NÕ’¹Åà XÏ©x-©Â¹×, šÌÍŒ-ª½x¹×.. ÍÃéÂx{Õx, ®Ôy{Õx X¾¢*-åX-œËÅä ®¾J-¤ò-ŌբC. ƪáÅä ÂíEo ®¾Öˆ@Áx©ð ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ X¾¢Íä N†¾-§ŒÕ¢©ð E§ŒÕ«Õ E¦¢-Ÿµ¿-Ê©Õ …¢šÇªá. ÂæšËd OÕ XÏ©x©Õ ÍŒC„ä ®¾Öˆ@ðx Æ©Ç¢šË E¦¢-Ÿµ¿-Ê-©ä-„çj¯Ã …¯Ão§çÖ ©äŸî «á¢Ÿ¿Õ’à Åç©Õ-®¾Õ-¹×E ®Ôy{Õx, ÍÃéÂx{Õx ÂíÊœ¿¢ …ÅŒh«Õ¢.