scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!'

'ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

„Ãœ¿Õ ¹Ÿ¿-©äx-¹-¤òÅä \¢šË.. ¹© ¯çª½-„ä-ª½a-œÄ-EÂË ¯äÊÕ¯Ão !

Mother fulfills the Dreams of her Son who is suffering with Cerebral Palsy

XÏ©x©Õ ‚ªî-’¹u¢’Ã, ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à …¢œÄ-©-¯äC “X¾A ÅŒLx „ç៿šË ‚¬Á§ŒÕ¢. Æ¢Ÿ¿Õê XÏ©x©Õ X¾ÛšËd-Ê-X¾pšË ÊÕ¢œË Æ©Çx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à ֮͌¾Õ-¹ע{Ö ‡¯îo ¹©-©Åî «áJ-®Ï-¤ò-Ōբ-{Õ¢C ÅŒLx. „ÃJ «á®Ï «á®Ï Ê«Ûy©ðx ÅŒÊ ‚Ê¢-ŸÄEo ֮͌¾Õ-¹ע-{Õ¢C. „ÃJ ¦ÕœË ¦ÕœË Æœ¿Õ-’¹Õ©ðx ÅŒÊ N•-§ŒÖEo ÂâÂË~-®¾Õh¢C. Æ{Õ-«¢šË Gœ¿f ƒÂ¹ °N-ÅŒ¢©ð Êœ¿-«-©ä-œ¿E ÅçLæ®h \ ÅŒLx-éÂj¯Ã ‡©Ç …¢{Õ¢C ? ÆŸä ®ÏnA©ð …¢C “¦ã>-©ü-©ðE ‹ ÅŒLx. ÂÃF ÆŸä „äŸ¿-ÊÅî ¹עT-¤ò-©äŸ¿Õ. ÅŒÊ Gœ¿f Êœ¿-«-©ä-¹-¤òÅä \¢šË.. ÆÅŒœË ¹©-©ÊÕ ¯çª½-„ä-ª½a-œÄ-EÂË ¯äÊÕ¯Ão ÆÊÕ-¹עC. ÆÅŒœË *Êo *Êo ÂîJ-¹-©ÊÕ Â¹ØœÄ ¯çª½-„ä-ª½Õ®¾Öh ÆÅŒœË Ê«Ûy-©ð¯ä ÅŒÊ ‚Ê¢-ŸÄEo „çÅŒÕ-¹׈¢-šð¢C.

“¦ã>-©ü-©ðE ¹×uJ-šË¦Ç Ê’¹-ªÃ-EÂË Íç¢CÊ \œä@Áx èǯþ å®J-“¦©ü ¤ÄMq („çÕŸ¿œ¿Õ X¾Â¹~-„Ã-ÅŒ¢)Åî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ. X¾ÛšËdÊ ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢-Êoª½ «ª½Â¹× ÆÅŒœ¿Õ Æ¢Ÿ¿J XÏ©x-©Çx¯ä ‚ªî-’¹u¢’à …¯Ãoœ¿Õ. ÆÅŒ-œËE ÍŒÖ®Ï ÅŒLx ‡¢Åî «áJ-®Ï-¤ò-§äÕC. ÂÃF ƒª½„çj ¯ç©©Õ X¾Üª½h-§ŒÖu§çÖ ©äŸî ÆÅŒ-œËÂË „çÕŸ¿œ¿Õ X¾Â¹~-„ÃÅŒ¢ «*a Êœ¿-«-©äE ®ÏnAÂË Í䪽Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. ÆÅŒ-œËÅî ¤Ä{Õ ÆÅŒœË ÅŒLx ‚Ê¢Ÿ¿¢ Ÿ¿Öª½-„çÕi¢C. ƪáÅä Æ¢’¹-„çj-¹©u¢ «*a-ʢŌ «Ö“ÅÃÊ “X¾A-ŸÄEÂÌ XÏ©x-©Â¹× Âß¿Õ, ©äŸ¿Õ ÆE Íç¤Äp©Ç ? „ê½Õ ¹©©Õ ¹ʜ¿¢ ‚æX-§ŒÖ©Ç ? ÂîJ-¹-©ÊÕ *C-„äÕ-®¾Õ-Âî-„Ã©Ç ? ÆE “X¾Po¢-ÍŒÕ-¹עC ÆÅŒœË ÅŒLx. Æ¢Ÿ¿Õê ÆÅŒœË *Êo ÂîJ-éÂj¯Ã ®¾êª ÅÃ¯ä „çÊ-¹עœË ¯çª½-„ä-ªÃa-©-ÊÕ-¹עC.

View this post on Instagram

A post shared by avante ⚡️ (@avanteleaozinho) on

èǯþÂ¹× æ®ˆšü ¦ðJf¢’û Æ¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ÆÅŒœË ƒ³ÄdEo Bêªa “¹«Õ¢©ð ÅŒÊÅî ¤Ä{Õ ÆÅŒ-œËE B®¾Õ-ÂíE ¦ãjÂúåXj, „ù-ªýåXj, ‡©-ÂËZÂú œ¿¦Õ©ü 殈{-ªýåXj 殈šË¢-’ûÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-*¢C ÆÅŒœË ÅŒLx. ƪáÅä Æ„äOÕ ÅŒÊ ÂÃ@ÁxÅî 殈šË¢’û Íä®ÏÊ ÆÊÕ-¦µ¼Ö-AE ƒ«y-¹-¤ò’à èǯþ EªÃ-¬Á-X¾-œÄfœ¿Õ. D¢Åî ²ÄnE-¹¢’à '殈šü ÆF«ÖÑ “¤ÄèãÂúd ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עC èǯþ ÅŒLx. DEo œäE§ŒÕ©ü Ưä X¶Ï>-§çÖ-Ÿ±ç-ª½-XÏ®ýd, ®Ôd„ç¯þ Ưä å®jÂÃ-©->®ýd “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ’¹ÅŒ¢©ð ‹ Æ«Öt-ªáÂË ƒ©Ç¯ä X¾Â¹~-„ÃÅŒ¢ «*a 殈šË¢’û Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò-«-œ¿¢Åî EªÃ¬Á Íç¢CÊ Oª½Õ... ƒ{Õ-«¢šË XÏ©x©Õ «Õ{ÕÂ¹× æ®yÍŒa´Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à ‡¢Ÿ¿Õ-¹ע-œÄL ? ÆE ‚©ð-*¢* ‹ X¾J-¹-ªÃEo ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä¬Ç-ª½{. Æ¢’¹-„çj-¹©u¢ …Êo ÍéÇ-«Õ¢C XÏ©x-©Â¹× ƒX¾Ûp-œ¿Ÿä ‚Ê¢-ŸÄEo X¾¢ÍŒÕ-Åî¢C. D¢Åî èǯþ ÅŒLx Â¹ØœÄ èǯþÊÕ æ®ˆšü ÆF«ÖÂ¹× B®¾Õ-éÂRx ÆÅŒœË *ª½-Âé ÂîJ-¹ÊÕ BJa¢C. ƒC’î ƒ©Ç èǯþ ‚ X¾J-¹ª½¢ ŸÄyªÃ 殈šË¢’û Í䧌Õ-œÄ-EÂË ®¾£¾Ç-¹-J®¾Öh Âî©ðp-ªáÊ ÅŒÊ ‚Ê¢-ŸÄEo AJT ÅçÍŒÕa-¹עC.

cerebralpalsygh650-2.jpg

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ èǯþ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ÅŒ«Õ ®¾¢¤Ä-Ÿ¿-Ê¢Åà ÆÅŒœË „çjŸ¿u¢ Â„äÕ „Ãœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ‡X¾p-šË-éÂj¯Ã èǯþ AJT «Ö«â©Õ XÏ©x-„Ã-œË©Ç ÅŒ«Õ «á¢Ÿ¿Õ Ê«ÛyÅŒÖ é’¢ÅÃ-©E ‚P-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ “X¾Åäu¹ „ç¦ü-å®j{Õx, ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö© ŸÄyªÃ NªÃ-@Ç©Õ Â¹ØœÄ æ®Â¹-J-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ÅŒ«Õ «ÜXÏ-ª½Õ-Êo¢ÅŒ «ª½Â¹× èǯþÊÕ «Ö«â©Õ ®ÏnAÂË B®¾Õ-¹×-ªÃ-«-œÄ-EÂË ÅŒ«Õ “X¾§ŒÕÅŒo¢ ‚X¾-«Õ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ.

women icon@teamvasundhara
how-to-educate-your-children-about-rape-culture

#రేప్‌ కల్చర్‌ : అబ్బాయిల్ని ఎలా పెంచుతున్నారు ?

‘అమ్మాయిల డ్రస్సింగ్‌ సెన్స్‌ గురించి మాట్లాడుకునే బదులు అబ్బాయిల కామన్‌ సెన్స్‌ గురించి మాట్లాడుకుందాం’... ఓ ప్రసంగంలో ఓ మహిళ అన్న మాటలివి. ప్రియాంక రెడ్డి హృదయ విదారక ఉదంతంలో చాలామంది నెటిజన్లు విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, అమ్మాయిలు రాత్రి వేళ బయటకి వెళ్లకపోవడమే మంచిది అంటున్నారు. నిజంగా అమ్మాయిలు రాత్రి పూట బయటకి వెళ్లడం వల్లే ఇటువంటి ఘోరాలు జరుగుతున్నాయా ? సమాజంలో నిత్యం స్త్రీలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలకు మూల కారణం స్త్రీనే అన్న ప్రచారం ఎప్పటి నుంచో జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా అత్యాచారాల విషయంలో అమ్మాయిలతోనే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారట ! కానీ అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలతో ఎలా నడుచుకోవాలో తెలపడం లేదట. అందుకే చాలామంది అబ్బాయిలు రేప్‌ కల్చర్‌లో భాగమవుతున్నారు. రేప్‌ కల్చర్‌ అంటే భౌతిక దాడి మాత్రమే కాదు. తమ పరుష పదజాలంతో మహిళల మనోభావాలు దెబ్బతీయడం, డేటింగ్‌లో ఎమోషనల్‌ బ్లాక్‌ మెయిలింగ్‌ చేయడం వంటివి కూడా రేప్‌లో భాగమే. అటు విద్యలోనూ ఇటు ఆర్థికంగానూ అగ్రగామి అనిపించుకున్న అమెరికాలో సైతం ప్రతి ముగ్గురు స్త్రీలలో ఒకరు ఇలా రేప్‌కు గురవుతున్నారంటే నేటి సమాజంలో ఆడవారి పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక భారత్‌లో అయితే ఏటా పాతిక వేలకు పైగానే రేప్‌ కేసులు నమోదవుతుండగా అనధికారికంగా ఎందరో అమ్మాయిలు అత్యాచారానికి గురవుతున్నారు. మరి ఇటువంటి దారుణ పరిస్థితులకు కారణం ఎక్కడుంది ? అసలు ఈ రేప్‌ కల్చర్‌ని అంతమొందించడం ఎలా ? తెలుసుకుందాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
6-year-old-schoolgirl-is-the-worlds-youngest-genius-to-solve-maximum-rubiks-cube

మనం ప్రోత్సహిస్తే రికార్డులు కొట్టేస్తారిలా !

పిల్లల మేధస్సుకు పదును పెట్టే ఆట వస్తువుల్లో రూబిక్స్‌ క్యూబ్‌ ఒకటి. పిల్లలకే ఏంటి.. పెద్దలకు కూడా అని చెప్పొచ్చు. ఎవరికైనా ఒక్కసారి దీన్ని పూర్తి చేస్తే చాలు.. ‘నేనో పెద్ద మేధావిని’ అనే ఫీలింగ్‌ వచ్చేస్తుంది. అందుకే చాలామంది పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా గంటల తరబడి, రోజుల తరబడి దీంతో కుస్తీ పడుతుంటారు. భేతాళ ప్రశ్న లాంటి దీన్ని సాల్వ్‌ చేయడం పెద్దలకే చాలా కష్టం. అటువంటిది ఈ చిన్నారి అవలీలగా రూబిక్స్‌ క్యూబ్‌ని పూర్తి చేసి ‘వరల్డ్స్‌ యంగెస్ట్‌ జీనియస్‌’ అనిపించుకుంది. అది కూడా మామూలుగా కాదు.. కళ్లకు గంతలు కట్టుకొని, పద్యాలు చదువుతూ !

Know More

women icon@teamvasundhara
divyanshi-singhal-wins-the-childrens-day-2019-google-dooodle-contest

చెట్లకు చెప్పులు తొడిగి 5 లక్షలు గెలుచుకుంది !

చెట్లకు కూడా ప్రాణముంటుందని జగదీశ్ చంద్రబోస్ ఏనాడో చెప్పారు. అయితే వాటికి మనలా కాళ్లు లేవు కాబట్టి మనం నరకడానికి వెళ్తున్నా కదల్లేవు. కొమ్మలను నరికినప్పుడు, మొదళ్ల నుండి పెకిలించినప్పుడు అవెంత బాధపడతాయి ? అని ప్రశ్నిస్తే... చాలామందికి ఇది అర్థం కాని విషయం. అయితే ఆ బాధను అర్థం చేసుకొన్న ఓ చిన్నారి తాను ఎదిగేసరికి చెట్లకు కాళ్లు రావాలని కోరుకుంది. ఆ ఆలోచనే గూగుల్‌ను ఫిదా చేసి ఆమెకు ఐదు లక్షల రూపాయల నగదు బహుమతిని ఇప్పించింది. అంతేనా... ఆమె చదివే స్కూలుకి కూడా సాయమందించేలా చేసింది. ఆ చిన్నారి ఎవరో కాదు దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో రెండో తరగతి చదువుతున్న దివ్యాన్షి సింఘాల్.

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-add-meaning-to-the-childrens-day

ƒ©Ç Íäæ®h ¯äšË ¦Ç©©ä êªX¾šË ¤ùª½Õ-©-«Û-Åê½Õ..!

«Õ©ãx-X¾Û«Ûy ©Ç¢šË «ÕÍŒa-©äE «ÕÊ-®¾Õ¹×, E†¾ˆ-©t†¾„çÕiÊ *ª½Õ-Ê-«ÛyÂ¹× EŸ¿-ª½zÊ¢ *¯Ão-ª½Õ©Õ. „ÃJ «áŸ¿Õl-«áŸ¿Õl «Ö{-©Åî ‡¢ÅŒ ÂîX¾¢©ð …Êo „ÃJ-¯çj¯Ã ®¾êª ƒ˜äd ÊNy¢-Íä-®¾Õh¢-šÇª½Õ. Æ¢Åä¯Ã.. Æ«Öt-¯ÃÊo, Åî¦Õ-{Õd-«Û©Õ, “’âœþ-æX-骢šüq, ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ’¹Õ „Ã@ÁÙx.. ƒ©Ç ÅŒ«Õ ÍŒÕ{Öd …Êo „ÃJ Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* ¦ð©ã-œ¿Eo N†¾-§ŒÖ©Õ ¯äª½Õa-¹ע-šÇª½Õ ¹؜Ä..! ƒ©Ç¢šË *šËd-¤ñšËd *¯Ão-ª½Õ©¢Ÿ¿JF ŠÂ¹ˆ-Íî{ ÍäJa, „ÃJÂË ‡¢Åî ‚Ê¢-ŸÄEo X¾¢Íä ªîèä '¦Ç©© C¯î-ÅŒq«¢Ñ. ¨ ªîVÊ „ÃJ ¤Äª¸½-¬Ç-©©ðx ‡¯îo ‚{©Õ, ¤Ä{©Õ, ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƪáÅä OšËÅî ¤Ä{Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Õ’à OÕª½Õ Â¹ØœÄ ¨ ªîVÊ OÕ XÏ©x-©Â¹× ÂíEo N©Õ-«©Õ ¯äJpÅä.. ÆN „ÃJ ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕhÂ¹× ‡¢ÅŒ-’Ã¯î Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Íä²Ähªá ¹Ÿ¿Ö..! ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x '¯äšË ¦Ç©©ä êªX¾šË ¤ùª½Õ©ÕÑ ÆE ÍÃÍà ¯ç“£¾Þ ÍçXÏpÊ «Ö{Lo OÕ XÏ©x© ŸÄyªÃ E•¢ Íä®ÏÊ „ê½-«Û-Åê½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚ ªîV „ÃJÂÌ ‡X¾p-šËÂÌ ’¹Õª½Õh¢-œË-¤ò-ŌբC. ƒ¢ÅŒÂÌ ¦Ç©© C¯î-ÅŒq«¢ ªîVÊ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ *¯Ão-ª½Õ-©Åî Íäªá¢-ÍÃ-LqÊ ‚ X¾ÊÕ-©ä¢šË? ÆN XÏ©x-©Â¹× ÅŒ«Õ ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð ‡©Ç …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá? ª½¢œË Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..

Know More

women icon@teamvasundhara
old-age-people-commit-suicide-in-jayasankar-bhupalapalli-district

¹Êo-G-œ¿f© ‚Ÿ¿-ª½º ¹ª½Õ-„çj¢C.. ‚ÅŒt-£¾ÇÅäu C¹ˆ-ªá¢C !

¹E-XÏ¢-ÍŒE Ÿçj„ÃEo “¤ÄJn¢-ÍŒœ¿¢ ¹¢˜ä.. ¹@Áx «á¢Ÿ¿ÕÊo ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©ÊÕ X¾Ü>æ®h ‡¢Åî X¾Ûºu¢ «®¾Õh¢Ÿ¿¢šÇª½Õ åXŸ¿l©Õ. Æ¢Ÿ¿Õê¯ä„çÖ “X¾X¾¢-ÍÃEo ͌՚Ëdª½«Õt¢˜ä ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©ãjÊ P«, ¤Äª½y-Ōթ ÍŒÕ{Öd AJT „çÖ¹~¢ ²ÄCµ¢-ÍÃœ¿Õ ‚C Ÿä«Ûœ¿Õ N¯Ã-§ŒÕ-¹ל¿Õ. ƢŌšË Ÿçj« ®¾yª½ÖX¾ ®¾«Ö-ÊÕ-©ãjÊ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©ÊÕ X¾Ü>¢-ÍŒœ¿¢ X¾Â¹ˆÊ åXœËÅä ¹F®¾¢ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ©äŸ¿Õ ¯äšË ÅŒª½¢. ¦µÇª½u ÍçXÏp¢-Ÿ¿¯î, XÏ©x©Õ X¾ÛšÇd-ª½¯î Âí¢Ÿ¿ª½Õ Æ«-²ÄÊ Ÿ¿¬Á©ð …Êo Æ«Öt, ¯ÃÊo-©ÊÕ Æ¯ÃŸ±Ä“¬Á-«Ö©ðx «C-©ä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ®¾«Ö-èÇ-EÂË ¦µ¼§ŒÕ-X¾œË ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©ÊÕ ƒ¢šðx¯ä åX{Õd-¹ׯÃo.. ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{©Õ, ÍäÅŒ-©Åî ʪ½Â¹¢ ÍŒÖXÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ÅŒ«Õ ¹œ¿ÕX¾ÛÊ X¾ÛšËdÊ XÏ©x©ä ¹ŸÄ ÆE ‚ ¦ÇŸµ¿-Ê¢Åà ¦µ¼J-®¾ÕhÊo Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ƒÂ¹ \ «Öª½_¢ ©ä¹ AJ-T-ªÃE ©ðÂÃ-©Â¹× „çRx-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÅŒ«Õ ®¾¢ÅÃ-¯Ã-EÂË ÅÃ«á ¦µÇª½¢ ÂùØ-œ¿-Ÿ¿E ÅŒÊÕ«Û ÍÃL¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ÅÃèÇ’Ã •§ŒÕ-¬Á¢-¹ªý ¦µ¼Ö¤Ä-©-X¾Lx >©Çx ‡©-êÂ-¬Áy-ª½¢©ð ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-¹×Êo ²Ä©§ŒÕu Ъßµ¿«Õt Ÿ¿¢X¾-Ōթ ¹Ÿ±¿ Â¹ØœÄ Æ©Ç¢-šËŸä !

Know More

women icon@teamvasundhara
she-committed-suicide-what-to-do
women icon@teamvasundhara
ms-dhoni-and-daughter-ziva-clean-his-new-car-together-sweet-video
women icon@teamvasundhara
9-year-old-prity-bhattacharjee-wins-the-superstar-singer-title
women icon@teamvasundhara
qualities-our-girls-can-learn-from-maa-durga-in-telugu

‚œ¿-XÏ-©x©Ç Âß¿Õ.. ‚C-X¾-ªÃ-¬Á-ÂËh©Ç ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-ÍäŸÄl¢!!

'¯äšË ¦Ç©©ä êªX¾šË ¤ùª½Õ©ÕÑ Æ¯Ãoª½Õ ¯ç“£¾Þ. «ÕJ, ‚ ¦Ç©-©¢˜ä ê«©¢ ƦÇs-ªá©ä Âß¿Õ.. Æ«Öt-ªá©Ö Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹„äÕ. ‚ N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¯Ã ¯äšË ®¾«Ö-•¢©ð ƒX¾p-šËÂÌ Æ«Öt-ªáLo *Êo ÍŒÖX¾Û ͌֜¿œ¿¢, „ÃJÂË ®¾«ÖÊ Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ Ÿ¿Â¹ˆ-¹-¤ò-«œ¿¢, “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ „ÃJE ’¹ÕXÏpšðx ¦¢Cµ¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ƒÂ¹ Æ©Ç¢-{-X¾Ûpœ¿Õ êªX¾šË ¤ùª½Õ-©Õ’à Ō«ÕÊÕ Åëá Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ÅŒTÊ æ®yÍŒa´ „ÃJÂË ‡Â¹ˆœ¿ Ÿ¿Â¹×ˆ-ŌբC? DEÂË Åîœ¿Õ ‹„çjX¾Û ®¾«Ö•¢ ÆGµ-«%Cl´ X¾Ÿ±¿¢ „çjX¾Û X¾ª½Õ-é’-œ¿Õ-Åî¯Ão ƒ¢Âà ƫÖt-ªáLo ’¹Õ¢œç-©åXj ¹עX¾-šË©Ç ¦µÇN¢Íä „Ãª½Õ, X¾ÛJ-šðx¯ä “¤ÄºÇ©Õ Bæ®æ® „ê½Ö «ÕÊ ÍŒÕ{Öd ‡¢Ÿ¿ªî …¯Ãoª½Õ. Æ©Ç¢šË „ê½¢-Ÿ¿-JÂÌ ÅŒTÊ ’¹Õº-¤Äª¸½¢ Íç¤Äp-©¢˜ä.. “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö ÅŒ«Õ ƒ@Áx©ðx '¦µäšÌ ¦ÍÄî.. ¦µäšÌ X¾œµÄ„îÑ Âê½u-“¹-«ÖEo Æ«Õ©Õ X¾ª½-ÍÃL. Æ©Ç-’¹E ê«©¢ „ÃJÂË «Õ¢* ÍŒŸ¿Õ«Û Æ¢C¢-ÍŒœ¿¢, ®¾«Ö-•¢©ð …ÊoÅŒ «uÂËh’à BJa-C-Ÿ¿l-œ¿¢-Åî¯ä ®¾J-¤òŸ¿Õ.. ®¾Â¹© ®¾Ÿ¿Õ_-ºÇ© ¹©-¦ð-ÅŒ’à „ÃJE «Õ©-ÍÃL. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ¢ Í䧌Ö-Lq¢-Ÿ¿©Çx.. ¬ÁÂËhÂË “X¾A-ª½Ö-X¾-„çÕiÊ ‚ Ÿ¿Õª½_«Õt©ðE ’¹ÕºÇLo „ÃJÂË N«-J®¾Öh, *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä „Ãª½Õ ‚ Æ«Õt-©ðE ’¹ÕºÇLo X¾ÛºË-ÂË-X¾Û-ÍŒÕa-¹×-¯ä©Ç Í䧌ÖL. ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Õ’à ÆC «ÕÊÂ¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ²ÄŸµ¿u¢. «ÕJ, «ÕÊ Æ«Öt-ªáLo ‚C-X¾-ªÃ-¬Á-ÂËh©Ç BJa-C-ŸÄl-©¢˜ä ‚ Æ«Õt-„Ã-J-©ðE \§äÕ ©Â¹~-ºÇ-©ÊÕ «ÕÊ ‚œ¿-XÏ-©x-©Â¹× *ÊoŌʢ ÊÕ¢Íä ¯äJp¢-ÍÃ©ð ¨ 'Ÿ¿®¾ªÃ ¬Áª½-Êo-«-ªÃ-“ÅŒÕ©Ñ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ®¾¢Ÿ¿-ªîs´-*ÅŒ¢.

Know More

women icon@teamvasundhara
fun-ganesh-chathurthi-activities-for-kids
women icon@teamvasundhara
wishing-her-dad-happy-birthday-sitara-posts-a-video

OÕêª ¯Ã Æ®¾©ãjÊ £ÔǪî..! £¾ÉuXÔ ¦ªýhœä ¯Ã¯Ão..!

'‡«œ¿Õ ÂíœËÅä C«Õt AJT „çÕi¢œþ ¦ÇxÂú Æ«Û-ŌբŸî „Ãœä X¾¢œ¿Õ-’Ãœ¿Õ..!Ñ, '§ŒáŸ¿l´¢ ÍäÅŒ-ÂÃE „Ãœä Ÿµ¿ª½t¢ ’¹ÕJ¢* «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ..!Ñ, '®¾éÂq®ý ¨èü ¯Ãšü ‡ œç®Ïd-¯ä-†¾¯þ.. ƒšüq ‡ •KoÑ.. ®ÏE-«Ö-©åXj ‚®¾ÂËh …Êo-„Ã-@ÁxÂ¹× ¨ œçj©Ç’¹Õ©Õ ‡«J„î “X¾Åäu-ÂË¢* ÍçX¾p¹ˆ-êªxŸ¿Õ..! ÅŒÊ-ŸçjÊ å®kd©ü, „êá®ý «Öœ¿Õu-©ä-†¾¯þÅî “Xϯþq «Õæ£Ç†ý ¦Ç¦Õ ÍçXÏpÊ ¨ œçj©Ç-’¹Õ©Õ ƒ†¾d-X¾-œ¿E Åç©Õ’¹Õ “æX¹~-¹×-©Õ¢-šÇªÃ..? «Õæ£Ç†ý ®ÏE-«Ö©Õ, Ê{Ê, åX¶jšüq, å®kd©ü.. „ç៿-©ãj-Ê-„Ã-šËE ÍŒÖ®Ï ÅŒÊÂË ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ’Ã «ÖJ-Ê„Ã@ÁÙx Âí¢Ÿ¿-éªjÅä.. «§ŒÕ®¾Õ åXª½Õ-’¹ÕÅî¯Ão ÅŒª½-’¹E ÆÅŒœË Æ¢ŸÄ-EÂË X¶ÏŸÄ ƪá¤òÅŒÕÊo „Ã@ÁÙx «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ..! ‚’¹®ýd 9 «Õæ£Ç†ý X¾ÛšËd-Ê-ªîV..! ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ®ÏE«Ö X¾J-“¬Á-«ÕÂ¹× Íç¢CÊ “X¾«áÈÕ©Õ, ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ.. ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ «Õæ£Ç-†ýÂ¹× ¦ªýhœä N冮ý ÅçL-§ŒÕ-èä¬Çª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð «Õæ£Ç†ý ’êé X¾šËd ®ÏÅê½ Â¹ØœÄ ÅŒÊ ÅŒ¢“œËÂË ‹ OœË§çÖ ŸÄyªÃ X¾ÛšËd-Ê-ªîV ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ ÅçL-§ŒÕ-èä-®Ï¢C..!

Know More

women icon@teamvasundhara
six-years-russian-boy-push-ups-video-viral
women icon@teamvasundhara
how-to-repair-your-relationship-with-your-child-after-a-divorce

OÕ NœÄ-Â¹×©Õ XÏ©x-©Â¹× ¦µÇª½¢ ÂùØ-œ¿-Ÿ¿¢˜ä ƒ©Ç Í䧌բœË..!

¨ªî-V©ðx åXRx ÅŒªÃyÅŒ Ÿ¿¢X¾-ÅŒÕ©Õ NNŸµ¿ Âê½-ºÇ© «©x NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç ²ÄŸµÄ-ª½-º„çÕiÊ N†¾-§ŒÕ¢’à «ÖJ¢C. OJ©ð Âí¢ÅŒ-«Õ¢C XÏ©x-©ÕÊo „Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ …¢œ¿œ¿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢. ¨ “¹«Õ¢©ð Ÿ¿¢X¾ÅŒÕLŸ¿l-J©ð ‡«J ÅŒX¾Ûp «©x „Ã@ÁÙx NœË-¤ò-ÅŒÕ-¯Ão-ª½¯ä N†¾§ŒÕ¢ X¾Â¹ˆ-Ê-¦ã-œËÅä.. DE-«©x \ ÅŒX¾Üp Í䧌ÕE XÏ©x©Õ «Ö“ÅŒ¢ P¹~ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-͌¹ ÅŒX¾pŸ¿Õ. «áÈu¢’à *Êo «§ŒÕ®¾Õ©ð …Êo XÏ©x©Â¹× ‚ ¦ÇŸµ¿ «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«Û¢-{Õ¢C. ƒÂ¹åXj ÅŒ«Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ¹L-®¾Õ¢-œ¿ª½Õ Ưä EèÇEo NE ‚ X¾®Ï «ÕÊ-®¾Õ©Õ ÅŒ{Õd-Âî-©ä«Û. ¨ “¹«Õ¢©ð ®¾¢¦¢-CµÅŒ ꮾÕÊÕ ¦šËd XÏ©x-©ÊÕ ÆªáÅä ÅŒLx Ÿ¿’¹_ª½.. ©äŸÄ ÅŒ¢“œË Ÿ¿’¹_ª½ …¢ÍÃ-©E ¯Ãu§ŒÕ-²ÄnÊ¢ Eª½gªá®¾Õh¢C. DE-«©x ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©ðx ŠÂ¹-JE NœË* …¢œ¿-©ä¹ XÏ©x©Õ «ÖÊ-®Ï¹¢’à ¹עT-¤òŌբšÇª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð XÏ©x© ¦ÇŸµ¿ÊÕ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-ÂíE NœÄÂ¹×©Õ B®¾Õ-¹×Êo ¦µÇªÃu, ¦µ¼ª½h©Õ B®¾Õ-Âî-„Ã-LqÊ ÂíEo èÇ“’¹-ÅŒh-©ä¢šð ͌֟Äl¢..!

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-get-rid-of-baby-hiccups
women icon@teamvasundhara
ways-to-deal-with-a-mommy-meltdown

Æ«Õt ¹Fo-@ÁxÊÕ XÏ©x©Õ ÍŒÖ®Ï ÅŒ{Õd-Âî-©äª½Õ... Æ¢Ÿ¿Õê ƒ©Ç Í䧌բœË..!

'«ÕÊ-©ðE “¤Äº¢ Æ«Õt.. «ÕÊŸçjÊ ª½ÖX¾¢ Æ«Õt.. ‡Ê-©äE èÇL ’¹Õº„äÕ Æ«Õt..! ÊœË-XÏ¢Íä DX¾¢ Æ«Õt.. ¹ª½Õ-ºË¢Íä ÂîX¾¢ Æ«Õt.. «ª½-NÕÍäa BXÏ ¬ÇX¾¢ Æ«Õt..!Ñ Æ«Õt ’¹ÕJ¢* ƒ©Ç ‡¢ÅŒ ÍçXÏp¯Ã Ō¹׈„ä Æ«Û-ŌբC. “X¾A ƒ¢šËÂË ÅíL „ç©Õ’¹Õ Æ„äÕt ¹ŸÄ..! XÏ©x© „äÕ©Õ Â¢ ÅŒÊÕ ‡©Ç¢šË ÅÃu’Ã-E-éÂj¯Ã ®ÏŸ¿l´-X¾-œ¿Õ-Ōբ-{Õ¢C. „Ã@Áx ¦Ç’î-’¹Õ© Â¢ ÅŒÊ ¬ÁÂËh-Ê¢Åà ŸµÄª½-¤ò-®¾Õh¢-{Õ¢C. ¨“¹-«Õ¢©ð ƒ¢šðx XÏ©x-©¢-Ÿ¿-JÂÌ Æ„äÕt ®¾ÖX¾ªý £ÔǪî. ‡©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u «*a¯Ã ®¾êª Æ«ÕtÂ¹× ÍçGÅä ÆC X¾J³Äˆ-ª½-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿E XÏ©x© Ê«Õt¹¢. Æ©Ç¢šË Æ«ÕtÂ¹× Â¹ØœÄ Â¹³Äd-©ï²Ähªá, ¹Fo@ÁÙx¢šÇ§ŒÕE *Êo XÏ©x-©Â¹× ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê „ÚËE XÏ©x-©Â¹× ¹Ê-¦-œ¿-F-§ŒÕ-¹עœÄ ÅŒLx èÇ“’¹ÅŒhX¾-œ¿Õ-ŌբC. ƪáÅä “X¾A-²ÄK X¾J-®ÏnA ÅŒÊ ÆDµ-Ê¢©ð …¢œÄ-©E ©äŸ¿Õ. ŠÂîˆ-²ÄJ XÏ©x-©Õ-¯Ão-ª½¯ä N†¾§ŒÕ¢ Â¹ØœÄ «ÕJa-¤òªá „Ã@Áx «á¢Ÿä ÅŒÊ Âî¤ÄEo, ¦ÇŸµ¿ÊÕ «u¹h-X¾-ª½Õ-®¾Õh¢-{Õ¢C... ¹Fo@ÁÙx åX{Õd-¹ע-{Õ¢-{Õ¢C. ¹Êo-ÅŒLx Æ©Ç \œ¿Õ-®¾Õh¢˜ä \ Gœ¿f «ÕÊå®j¯Ã ÅŒ©x-œË-©Õx-ŌբC. \¢ ÍçXÏp Æ«ÕtÊÕ ‹ŸÄ-ªÃa©ð XÏ©x-©Â¹× ƪ½l´¢-Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƩǢšË X¾J-®Ïn-Ōթðx ÅŒLx ‡©Ç “X¾«Jhæ®h XÏ©x© «ÕÊ®¾Õ ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Ÿî ͌֟Äl¢..!

Know More

women icon@teamvasundhara
heres-how-to-prepare-your-kids-to-pre-school
women icon@teamvasundhara
delhi-mom-praises-son-in-emotional-post-for-scoring-60-percent-marks-in-boards
women icon@teamvasundhara
reasons-why-working-mothers-are-great-role-models

women icon@teamvasundhara
how-to-eradicate-vision-problems-in-children
women icon@teamvasundhara
celebrities-cutest-pregnancy-announcements

'ƒŸ¿lª½¢ «á’¹Õ_ª½¢ Æ«Û-ÅŒÕ-¯Ão-«ÕÑE Æ©Ç Íç¤Äpª½Õ!

ƯîuÊu ŸÄ¢X¾ÅÃuEÂË, ‚©Õ-«Õ-’¹© ÆÊÕ-ªÃ-’Ã-EÂË “X¾A-ª½Ö-¤Ä©Õ XÏ©x©Õ. Æ¢Ÿ¿Õê Åëá ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Âæð-ÅŒÕ-¯Ão-«ÕE ÅçL-®ÏÊ «Õª½Õ-¹~º¢ Ÿ¿¢X¾-Ōթ ¹@ÁÙx «ÕÅÃ-¦Õ©Çx „çL-T-¤ò-Åêá. ‚ N†¾-§ŒÖEo ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ‡X¾Ûp-œç-X¾Ûpœ¿Õ Íç¦Õ-ŸÄ«Ö ÆE ‚ªÃ-{-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ®Ôy{Õx X¾¢ÍŒÕÅŒÖ ÍçæXp „ê½Õ Âí¢Ÿ¿-éªjÅä, ªÃ¦ð§äÕ ¤Ä¤Ä-ªáÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ¦Õ>b ¦Õ>b “œ¿®¾ÕqLo ƒ¢šðx „ÃJÂË ÍŒÖX¾ÛÅŒÖ ÅŒ«Õ “åXé’oFq ’¹ÕJ¢* Ưö¯þq Íäæ® „ê½Õ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿-ª½Õ¢-šÇª½Õ.. ƒ¢Âí¢-Ÿ¿-ꪄçÖ.. 'OÕª½Õ ÅŒyª½©ð Æ«Õt-«ÕtÐ-ÅÃ-ÅŒ-§ŒÕu/-¯Ã-Êo-«ÕtÐ-ÅÃ-ÅŒ§ŒÕu Âæð-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ..Ñ Æ¢{Ö ƒ¯þ-œçj-éª-Âúd’à ÍçæXp-„ê½Ö ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ.. «ÕJ, “åXé’oFq Ưö-¯þq-„çÕ¢-šü©ð «ÕÊê ƒEo ‚©ð-ÍŒ-Ê-©Õ¢˜ä.. ƒÂ¹ ¦ð©ã-œ¿¢ÅŒ ¤¶Äu¯þ ¤¶Ä©ð-ªá¢’û …Êo 宩-“G-šÌ© ®¾¢’¹-Å䢚Ë..? „ê½Ö ‡¢Åî œËX¶¾-骢-šü’à Ō«Õ “åXé’oFq ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-§ŒÕ-èä®Ï ÅŒ«Õ ÆGµ-«Ö-ÊÕ© «ÕÊ®¾Õ ŸîÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ©Ç ÅÃèÇ’Ã «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-ÍÃaœ¿Õ ¦ÇM-«Ûœþ £¾Éu¢œþ-®¾„þÕ £ÔǪî ƪ½Õb¯þ ªÃ¢¤Ä©ü. ÅŒÊ ’¹ªýx-“åX¶¢œþ, Ÿ¿ÂË~-ºÇ-“X¶ÏÂà „çÖœ¿©ü ƪáÊ ’ÓG-§çÕ©Çx œç„çÕ-“šË-§ŒÖ-œç®ý “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ’¹ª½s´-«A ÆE, ÅŒyª½©ð ÅÃNÕ-Ÿ¿lª½¢ ‹ ¦Õ>b ¤Ä¤Ä-ªáÂË •Êt-E-«y-¦ð-ÅŒÕ-Êo{Õx ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ¤ò®ýd Í䮾Öh ÅŒÊ ‚Ê¢-ŸÄEo X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯ÃoœÎ ªí«Ö¢-šËÂú £ÔǪî. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð NGµÊo X¾Ÿ¿l´-Ōթðx ÅŒ«Õ “åXé’oFqE Ưö¯þq Íä®Ï ÆGµ-«Ö-ÊÕ© «ÕÊ®¾Õ ŸîÍŒÕ-¹×Êo Âí¢Ÿ¿ª½Õ Å꽩 ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
sitara-is-my-all-time-stress-buster-says-mahesh-babu

women icon@teamvasundhara
nine-years-old-wrote-a-novel

women icon@teamvasundhara
mother’s-thoughtful-goodie-bag-to-people-traveling-with-her-four-month-old-wins-hearts-online

“X¾§ŒÖ-º¢©ð ¯äÊÕ \œËæ®h ƒN Ÿµ¿J¢-ÍŒ¢œË!

X¾®Ï «§ŒÕ-®¾Õ©ð …Êo *¯Ão-ª½Õ-©Åî «ÕŸµ¿Õ-ª½-„çÕiÊ èÇcX¾-ÂÃ-©Åî ¤Ä{Õ X¾©Õ ƒ¦s¢Ÿ¿Õ©Ö …¢šÇ-§ŒÕ¯ä «Ö{ „î¾h«„äÕ. «áÈu¢’à \œÄC ©ðX¾Û «§ŒÕ®¾ÕÊo XÏ©x© N†¾-§ŒÕ¢©ð ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©Õ *Êo *Êo AX¾p©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªîˆÂ¹ ÅŒX¾pŸ¿Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ÅŒ¢“œ¿Õ© ¹¢˜ä ÅŒ©Õx©ä ‡Â¹×ˆ« “¬Á«Õ X¾œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. XÏ©x-©Â¹× ‡X¾Ûpœ¿Õ ‚¹-©ä-®¾Õh¢Ÿî, ‡X¾Ûpœ¿Õ E“Ÿ¿-¤ò-Åêî, ‡X¾Ûpœ¿Õ \œ¿Õ-²Ähªî, ‡X¾Ûpœ¿Õ ©ä* ‚œ¿Õ-¹ע-šÇªî.. ÍçX¾pœ¿¢ Âí¢Íç¢ Â¹†¾d-„çÕiÊ N†¾-§ŒÕ„äÕ. Æ¢Ÿ¿Õê XÏ©x© ÆÊÕ-¹Ø-©-ÅŒÂ¹× ÅŒT-Ê-{Õx’à Ō©Õx©Õ ÅŒ«Õ CÊ-ÍŒ-ª½uÊÕ “X¾ºÇ-R¹ Í䮾Õ-¹ע-šÇª½Õ. ¨“¹-«Õ¢©ð ‡Â¹×ˆ-«-¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ÅŒ«Õ XÏ©x©Â¹× Âí¢Íç¢ «§ŒÕ-²ñÍäa «ª½Â¹× „Ã@ÁxÊÕ éª®¾d-ª½¢{Õx, ®ÏE«Ö £¾É@ÁÙx, ¦®¾Õq, éªj@Áx©ðx “X¾§ŒÖºÇ©Õ.. „ç៿-©ãjÊ X¾GxÂú “X¾Ÿä-¬Ç-©Â¹× B®¾Õ-éÂ@ÁxœÄEÂË ®¾Õ«á-ÈÅŒ ÍŒÖXÏ¢-ÍŒª½Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä Æ¢Ÿ¿-J©ð …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ÅŒ«Õ XÏ©x©Õ \œËa¯Ã, ’î© Íä®Ï¯Ã.. ƹˆ-œ¿Õ¢œä X¾GxÂúÂË ƒ¦s¢C ¹©-’¹-èä-®ÏÊ „Ã@Áx-«Õ-«ÛÅëÕE ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© ¦µÇ«Ê. ƪá¯Ã ÅŒX¾p-E-®¾J X¾J-®ÏnŌթðx ÂíEo-²Äª½Õx XÏ©x©ÊÕ ÅŒ«ÕÅî ¤Ä{Õ ¦§ŒÕ-{Â¹× B®¾ÕéÂ@ÇxLq ªÃ«ÍŒÕa. Æ©Ç¢šË X¾J-®ÏnÅä Ÿ¿ÂË~º ÂíJ-§ŒÖÂ¹× Íç¢CÊ ¨ «ÖÅŒ%-«â-JhC ¹؜Ä! ÅŒÊ ¯Ã©Õ’¹Õ ¯ç©© ¤ÄX¾Åî ¹L®Ï N«Ö-Ê¢©ð “X¾§ŒÖº¢ Í䧌ÖLq «*aÊ ‚„çÕ.. “X¾§ŒÖº¢©ð ÅŒÊ Â¹ØÅŒÕJ \œ¿ÕX¾Û, ’î© «©x ƒÅŒª½ “X¾§ŒÖ-ºË-¹×-©Â¹× ‡©Ç¢šË ƒ¦s¢C ¹©’¹-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E ¦µÇN¢-*¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚„çÕ Íä®ÏÊ ‹ *ª½Õ “X¾§ŒÕÅŒo¢ ƹˆ-œ¿ÕÊo „ê½¢Ÿ¿J £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÖ©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹עC. ŠÂ¹ ²ÄŸµÄ-ª½º ÅŒLx’à ‚„çÕ ‚©ð*¢*Ê Bª½ÕÊÕ “X¾¬Á¢-®Ï®¾Öh ‚ “X¾§ŒÖ-ºË-¹שðx ŠÂ¹ª½Õ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð åXšËdÊ ¤ò®ýd ƒX¾Ûpœ¿Õ „çjª½-©-«Û-Åî¢C.

Know More

women icon@teamvasundhara
pariksha-pe-charcha-20-:-pm-modis-discussion-on-exam-stress-with-students

X¾K-¹~© ®Ô•¯îx ¨ šËXýq ¤ÄšË-®¾Õh-¯ÃoªÃ?

X¾Ÿä@Áx ªî£ÏÇºË “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‰Ÿî ÅŒª½-’¹A ÍŒŸ¿Õ-«Û-Åî¢C. ÆEo¢-šðxÊÖ ÍŒÕª½Õ’Ã_ …¢œä ‚ Æ«Ötªá.. X¾K-¹~-©¢˜ä «Ö“ÅŒ¢ \Ÿî ÅçL-§ŒÕE ¦µ¼§ŒÕ¢Åî «âœÎ’à ¹E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢, ªÃ“ÅŒ¢Åà ¹ت½ÕaE ÍŒŸ¿-«œ¿¢.. ƒ©Ç ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«ÛÅŒÖ …¢C. ÂÃKhÂú “X¾®¾ÕhÅŒ¢ \œî ÅŒª½-’¹A X¾K¹~©Õ ªÃ殢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ. ‹ ªîV „Ã@Áx šÌÍŒªý ŠÂ¹ª½Õ 'XÏ©x©Ö OÕª½¢Åà ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð \«Õ-„Ãy-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ?Ñ ÆE ÆœË-T¢C. ÂÃKhÂú «¢ÅŒÕ «Íäa-®¾-JÂË '¯äÊÕ ‰\-‡®ý ‚X¶Ô-®¾ªý ÂÄÃ-©E «Ö ¯ÃÊo ¹© šÌÍŒªý..Ñ Æ¢{Ö ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê-NÕÍäa ®¾JÂË šÌÍŒªý ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ‚¬Áa-ª½u-¤ò-ªá¢C. ƒ¢{-Kt-œË-§ŒÕšü „ç៿šË ®¾¢«-ÅŒqª½¢ X¾K-¹~© Â¢ X¾Û®¾h-ÂÃ-©Åî ¹׮Ôh X¾œ¿Õ-ÅîÊo £¾ÉJ¹ ‹„çjX¾Û ˜ãÊ¥-¯þ’Ã, «Õªî-„çjX¾Û ¹¢’Ã-ª½Õ-’Ã¯ä ‡’Ãb-„þÕqÂË “XÏæX-ª½-«Û-Åî¢C. ‡¢Ÿ¿Õ-ÂˢŌ ¹¢’ê½Õ ÆE ÆœË-TÅä.. „çáÊo “XÏÐåX¶j-Ê-©üq-©ð¯ä 骢œ¿Õ «Öª½Õˆ©Õ ÅŒT_ X¶¾®ýd ªÃu¢Âú ¤òªá¢-Ÿ¿E Æ«Öt-¯ÃÊo ÂîX¾p-œÄfª½Õ. ƒÂ¹ ¨²ÄJ «Öª½Õˆ©Õ ÅŒT_Åä ƒ¢êÂ-„çÕi¯Ã …¢ŸÄ? Æ¢{Ö ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê-NÕ-*a¢C.

Know More

women icon@teamvasundhara
sridevi-bonding-with-her-daughters---photo-feature
women icon@teamvasundhara
exam-diet-plan-for-students

XÏ©x-©ÊÕ X¾K¹~©Â¹× ®ÏŸ¿l´¢ Í䧌բ-œË©Ç..!

NŸÄu ®¾¢«-ÅŒqª½¢ ÂíCl ªîV©ðx «áT-§ŒÕ-¦ð-Åî¢C. „ÃJ¥Â¹ X¾K-¹~©Õ ®¾OÕ-XÏ-®¾Õh-¯Ãoªá. X¾K¹~©-Ê-’ïä Æ¢Ÿ¿-J©ð \Ÿî ˜ãÊ¥¯þ. Æ{Õ šÌÍŒª½Õx, ƒ{Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ.. «áÈu¢’à XÏ©x©Õ ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«Û-Ōբ-šÇª½Õ. X¾K-¹~©ðx «Öª½Õˆ©Õ ¦Ç’à ÅçÍŒÕa-Âî-„Ã-©¯ä ŠAhœËÅî ’¹¢{© ÂíDl ÍŒŸ¿Õ«ÛŌբšÇª½Õ. ®¾J’à E“Ÿ¿ Â¹ØœÄ ¤òª½Õ. OšËÂË Åîœ¿Õ ®¾éªjÊ ¦µð•Ê¢ B®¾Õ-Âî-¹-¤òÅä XÏ©x© ‚ªî-’¹u¢åXj B“« “X¾¦µÇ«¢ X¾œ¿Õ-ŌբC. ÍÃ©Ç «Õ¢C XÏ©x©Õ X¾K-¹~© ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð •¢Âú X¶¾Ûœþ B®¾Õ-¹ע-{Õ¢-šÇª½Õ. DEÅî ¦ª½Õ«Û åXª½-’¹-œ¿„äÕ ’ù ¹œ¿ÕX¾Û ¯íXÏp «¢šË ®¾«Õ®¾u©Â¹× Æ«-ÂìÁ¢ ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ. ®¾ÕD-ª½`-„çÕiÊ ®¾dœÎ Æ«ªýqÂË ®¾éªjÊ “X¾ºÇ-R-¹Åî ¤Ä{Õ ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½¢ ‡¢Åî Æ«-®¾ª½¢. XÏ©x©Õ ¬ÇK-ª½-¹¢’Ã, «ÖÊ-®Ï-¹¢’à X¶Ïšü’à …¢œÄ-©¢˜ä ®¾éªjÊ ‚£¾Éª½¢ ƒ„ÃyLqÊ ¦ÇŸµ¿uÅŒ ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©Õ’à OÕŸä. XÏ©x©Õ ‚ªî-’¹u¢’à …¢{Ö X¾K-¹~-©Â¹× ®ÏŸ¿l´¢ Âë-œÄ-EÂË ÂíEo ‚£¾É-ª½X¾Û *šÇˆ-L-®¾Õh¯Ão¢ ÍŒŸ¿-«¢œË.

Know More

women icon@teamvasundhara
this-teacher-student-story-winning-the-internet

¨ šÌÍŒªý Ê¢.1 ¹Ÿ±¿ N¯ÃoªÃ?

*Êo-X¾Ûpœ¿Õ OÕÂ¹× ¦Ç’à ƒ†¾d-„çÕiÊ šÌÍŒªý ’¹Õª½Õh¢ŸÄ? …Êo-{Õx¢œË ‡¢Ÿ¿Õ-ÂË©Ç Æœ¿Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ ÆÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? «ÕÊ¢-Ÿ¿-JÂÌ ®¾Öˆ©ðx¯î, Âéä-°-©ð¯î ¦Ç’à ƒ†¾d-„çÕiÊ šÌÍŒª½Õx ‡«ªî ŠÂ¹ª½Õ …¢œä …¢šÇª½Õ. „Ã@ÁxE «ÕÊ¢ ƒ†¾d-X¾-œ¿-œÄ-EÂË ª½Â¹-ª½-Âé Âê½-ºÇ-©Õ¢-œ¿ÍŒÕa. ‹ ª½Â¹¢’à Íç¤Äp-©¢˜ä *Êo-X¾Ûpœ¿Õ æX骢šüq ÅŒªÃyÅŒ ¦Ç’à Âîxèü ƧäÕuC ®¾Öˆ©ðx “åX¶¢œþq-Åî¯î ©äŸÄ šÌÍŒ-ª½x-Åî¯ä. ŠÂîˆ-²ÄJ æX骢-šüqÅî ¹¯Ão šÌÍŒ-ª½x-Åî¯ä ‡Â¹×ˆ« Âîxèü’à …¢œä XÏ©x©Ö …¢œ¿-¹-¤òª½Õ. XÏ©xLo, „Ã@Áx «ÕÊ-®¾h-ÅÃyEo, „Ã@Áx ®¾«Õ-®¾uLo ¦Ç’à ƪ½n¢ Í䮾Õ-¹×E „ÃJÂË ÂÄÃ-LqÊ „çÖª½©ü ®¾¤òªýd Æ¢C¢-ÍŒ-œ¿„äÕ ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× Â꽺¢. ¨ šÌÍŒ-ª½«Õt Â¹ØœÄ ®¾J’Ã_ ƒŸä Âî«Â¹× Í碟¿Õ-ŌբC. ¦ÕMx-ªá¢-’ûÂ¹× ’¹Õéªj «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅîÊo ÅŒÊ NŸÄu-Jn-EE AJT «Ö«â©Õ «ÕE-†ÏE Íä®ÏÊ ‚„çÕ Â¹Ÿ±¿ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‚ ’¹Õª½Õ-P-†¾ßu© ¹Ÿ±ä¢šð ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
12yr-old-girl-makes-largest-rangoli-in-11-acres
women icon@teamvasundhara
my-son-is-suffering-from-digestion-problem-what-ill-do?
women icon@teamvasundhara
this-six-yo-hild-from-china-can-make-a-hair-cut-like-a-professional

‚êª@Áx å£Çªáªý å®kdL®ýd..!

XÏ©x©Â¹× ŠÂ¹ «§ŒÕ-²ñÍäa «ª½Â¹× „Ã@ÁxÊÕ å®©Ö-¯þÂË B®¾Õ-éÂRx å£Çªáªý ¹šü Íäªá¢ÍŒœ¿¢ ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©Â¹× åXŸ¿l ®¾„éä. å£Çªáªý 宩Ö-Êx©ð …¢œä „ÃÅÃ-«-ª½º¢, ƹˆœ¿ „Ãœä X¾J-¹-ªÃ©Õ, ÆN Íäæ® ¬Á¦Çl©Â¹× XÏ©x©Õ ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿Õ-Ōբ-œ¿œ¿¢ «Ö«â©ä. ƪáÅä ŠÂ¹ ‚êª@Áx X¾®Ï„Ãœ¿Õ 宩֯þ©ð ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œ¿-X¾-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. ƹˆ-œËÂË «Íäa „ÃJ V{ÕdÊÕ NÊÖÅŒo å®kd©üq©ð ¹Ah-J®¾Õh¯Ãoœ¿Õ Æ¢˜ä Ê«át-ÅêÃ..? Æ«ÛÊÕ OÕª½Õ NÊoC E•„äÕ. Íçj¯ÃÂ¹× Íç¢CÊ '>§ŒÖ¢’û £¾É¢’ûÂÌÑ Æ¯ä XÏ©Çxœ¿Õ ‚êª@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä å£Çªáªý å®kdL¢-’û©ð ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ “X¾A¦µ¼ ¹Ê-¦-ª½Õ-®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ. 宩Ö-¯þÂË «*aÊ „ÃJÂË ÂíÅŒh ÂíÅŒh “˜ã¢œþq©ð å£Çªáªý ¹šü Í䮾Öh Æ¢Ÿ¿-JF ‚¬Áa-ª½u-X¾-ª½Õ-®¾Õh-¯Ãoœ¿Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ÅŒÊÕ å£Çªáªý ¹šü Í䮾Õh¢-œ¿’à B®ÏÊ ÂíEo OœË§çÖ©Õ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð “X¾®¾ÕhÅŒ¢ „çjª½-©-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoªá. „Ú˩ð å£Çªáªý å®kdL¢’ûÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê Â¹šË¢’û, “šËNÕt¢’û, ¦ðx “œ¿ªá¢’û „ç៿-©ãjÊ X¾ÊÕ©Õ X¾ªý-åX¶-Âúd’à Í䮾Öh “¤ñåX¶†¾-Ê©ü å£Çªáªý å®kdL-®ýd-©ê ®¾„éü N®¾Õ-ª½Õ-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ ¨ ¦Õœ¿-ÅŒœ¿Õ. OœË§çÖ©ðx >§ŒÖ¢’û “X¾A¦µ¼ ֮͌Ï-Ê-„Ã-ª½¢Åà ÆÅŒEo “X¾¬Á¢-®Ï¢ÍŒÂ¹×¢œÄ …¢œ¿-©ä-¹-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. '¬Á¦µÇ†ý.. >§ŒÖ¢’ûÑ Æ¢{Ö ÂÄçÕ¢{Õx åXœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. «ÕJ ‚ *¯ÃoJ å®kdL®ýd “X¾A-¦µ¼ÊÕ OÕª½Ö ÍŒÖ殧ŒÕ¢œË..!

Know More

women icon@teamvasundhara
president-kovind-awards-26-children-for-innovation-bravery

women icon@teamvasundhara
what-things-you-shoud-share-with-your-mom-and-what-you-shouldnt
women icon@teamvasundhara
ways-to-appriciate-and-surprise-your-child
women icon@teamvasundhara
how-to-prepare-your-child-for-a-debate

‚©ð-ÍŒ-ÊLo êªéÂ-Ah¢-Íä©Ç 'ÍŒª½aÑ •ª½-’ÃL!

“X¾®¾ÕhÅŒ •Ê-êª-†¾-¯þ©ð *¯Ão-ª½Õ©Õ ÍŒŸ¿Õ«Û N†¾-§ŒÕ¢©ð ŠÂ¹-JÅî ŠÂ¹ª½Õ ¤òšÌ X¾œ¿ÕÅŒÖ ¯äÊ¢˜ä ¯äÊ¢{Ö «á¢Ÿ¿Õ E©Õ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƹ-œ¿-NÕ-Âúq©ð ªÃºË¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ƒÅŒª½ „ÃuX¾-Âéðx ÅŒ«Õ ‚®¾-ÂËhE “X¾Ÿ¿-Jz-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ƪáÅä Âí¢Ÿ¿ª½Õ XÏ©x©Õ «Ö“ÅŒ¢ ‡«-J-ÅîÊÖ Â¹©-«-¹עœÄ ®¾Öˆ©ÕÂ¹× «ÍÃa«Ö? šÌÍŒªý ÍçXÏpÊ ¤Äª¸Ã©Õ ¯äª½Õa-¹×-¯Ão«Ö? AJT ƒ¢šËÂË Í䪽Õ-¹×-¯Ão«Ö? Æ¢{Ö ‡¢Åî J•-ªýy-œþ’à «u«-£¾Ç-J-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƒ©Ç¢šË *¯Ão-ª½Õ©Õ åXŸ¿l-§ŒÖu¹ Â¹ØœÄ ‡«-J-ÅîÊÖ Â¹©-«-œÄ-EÂË Æ¢ÅŒ’à ƒ†¾d-X¾-œ¿ª½Õ. ÂÃF ƒ©Ç¢šË “X¾«-ª½hÊ „ÃJ ‡Ÿ¿Õ-’¹Õ-Ÿ¿-©Â¹× ‚{¢-¹¢’à ELÍä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. ÂæšËd *¯Ão-ª½Õ©ðx ¨ ª½Â¹-„çÕiÊ Ÿµîª½ºË «ÖªÃ-©¢˜ä ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ „ÃJE *Êo-X¾p-{Õo¢Íä ÊÕ¢Íä œË¦ä-šüÂË ®ÏŸ¿l´¢ Í䧌ÖLq …¢{Õ¢C. ÅŒŸÄyªÃ „ÃJ©ð ¹«âu-E-êÂ-†¾¯þ ®Ïˆ©üq, ‚ÅŒt-N-¬Çy®¾¢, ‚©ð-ÍŒ¯Ã ²Ä«Õª½nu¢, Eª½g-§ŒÖ©Õ B®¾Õ-Â¹×¯ä ¬ÁÂËh.. «¢šË-«Fo „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-œ¿-Åêá. ƒ¢ÅŒÂÌ XÏ©x©ðx ¨ ¯çjX¾Û-ºÇuEo ‡©Ç åX¢¤ñ¢-C¢-Íéð Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

women icon@teamvasundhara
give-your-kids-these-immunity-boosting-foods

*¯Ão-ª½Õ©ðx ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhE åX¢ÍŒ¢-œË©Ç..!

«Ê-•Â¹× «âœä@Áx Â휿Õ-¹×-¯Ãoœ¿Õ. •©Õ¦Õ, Ÿ¿’¹Õ_, •yª½¢.. ƒ©Ç ‡X¾Ûpœ¿Ö \Ÿî ŠÂ¹ Ưêu ®¾«Õ-®¾uÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÖ¯ä …¢šÇœ¿Õ. ÅŒÊ Â휿ÕÂ¹× X¾J-®Ïn-AE ÍŒÖ®Ï ÅŒ{Õd-Âî-©ä-¹-¤ò-ŌբŸÄ ÅŒLx. Âëu „Ã@Áx ¤ÄX¾ ®¾ÕÊ-§ŒÕÊ. „ÃÅÃ-«-ª½-º¢©ð \„çj¯Ã *Êo-¤ÄšË «Öª½Õp©Õ «æ®h ÍéÕ.. ‹„çjX¾Û •©Õ¦Õ, «Õªî-„çjX¾Û Ÿ¿’¹Õ_Åî ®¾ÅŒ-«Õ-ÅŒ-„çÕi-¤òÅŒÖ …¢{Õ¢C. «ÕJ, DEÂË X¾J-³Äˆ-ª½-„äÕ¢-{-¯äC ‚ ÅŒLx ‚©ð-ÍŒÊ. ƒ©Ç ÍéÇ-«Õ¢C *¯Ão-ª½Õ©Õ ÅŒª½ÍŒÖ •¦Õs X¾œ¿œ¿¢ «ÕÊ¢ ’¹«Õ-E-®¾Öh¯ä …¢šÇ¢. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× „ÃÅÃ-«-ª½-º¢©ð ÅŒ©ãÅäh «Öª½Õp©Õ Âí¢ÅŒ-«-ª½Â¹× Âê½-º„äÕ Æªá¯Ã.. Æ®¾©Õ Â꽺¢ «Ö“ÅŒ¢ XÏ©x©ðx ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËh Ō¹׈-«’à …¢œ¿-œ¿„äÕ Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ „çjŸ¿Õu©Õ. «ÕJ, ƒ©Ç¢šË Ưêu ®¾«Õ-®¾u©Õ ÅŒª½ÍŒÖ ªÃ¹עœÄ …¢œÄ-©¯Ão, ŠÂ¹-„ä@Á «*a¯Ã OšË ÊÕ¢* ÅŒyª½’à ¦§ŒÕ-{-X¾-œÄ-©¯Ão ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhE „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-ª½-ÍŒÕ-¹ע-˜ä¯ä ÆC ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿-¯äC „ÃJ ¦µÇ«Ê. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÂíEo ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn©Õ ͌¹ˆ’à …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá. ƒ¢ÅŒÂÌ ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËhE åX¢Íä ‚ X¾ŸÄ-ªÃn-©ä¢šË? „Ú˫©x ¹Lê’ “X¾§çÖ-•-¯Ã-©ä¢šË? Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara

OÕ æX骢-šË¢’û å®kd©üÂË «â©-NÕŸä..!

‹ wåXj„äšü ®¾¢®¾n©ð X¾E-Íäæ® ªÃŸµ¿ ÅŒÊ Â¹ØŌժ½Õ ‚Ÿ¿uÊÕ Æ©Çx-ª½Õ-«á-Ÿ¿Õl’à ֮͌¾Õ-¹ע-{Õ¢C. \ X¾F Í䧌Õ-E-«yŸ¿Õ. ÆœË-T¢-Ÿ¿©Çx ÂíE-®¾Õh¢-{Õ¢C.. ÅŒÊ ÂíM’û ®¾yX¾o «Ö“ÅŒ¢ ÍÃ©Ç ®ÏZÂúd æX骢šü.. Æ«-®¾ª½¢ ©ä¹עœÄ \ «®¾Õh«Ü ÂíE-«yŸ¿Õ. åXj’à ƒ¢šðx Â¹ØœÄ XÏ©x-©Â¹× ‡¯îo E¦¢-Ÿµ¿-Ê©Õ åXœ¿Õ-ŌբC.. ªÃŸµ¿, ®¾yX¾o ƒŸ¿lª½Ö Šê ®¾¢®¾n©ð X¾E-Íä-²Ähª½Õ. °ÅŒ¢ Â¹ØœÄ ŠÂ¹ˆ˜ä. ƒŸ¿lJ XÏ©x-©C Â¹ØœÄ ŸÄŸÄX¾Û ®¾«Ö-Ê-„çÕiÊ «§ŒÕæ®.. ÂÃF ƒŸ¿lJ åX¢X¾-Âéðx «Ö“ÅŒ¢ ‡¢Åî «uÅÃu®¾¢ ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. DEÂË Âê½-º-„äÕ„çÕi …¢{Õ¢C? ‚©ð-*¢-ÍŒ¢œË.. \¢šð ƪ½n¢ Âë-˜äxŸ¿Õ ¹Ÿ¿Ö.. «ÕÊ æX骢-šË¢’û å®kd©üÂË «ÕÊ ¦Ç©u¢-©ð¯ä HèÇ©Õ X¾œË-¤ò-ÅÃ-§ŒÕE, *Êo-ÅŒ-Ê¢©ð «ÕÊ¢ åXJ-TÊ „ÃÅÃ-«-ª½-º„äÕ åXŸ¿l-§ŒÖu¹ «ÕÊ¢ «ÕÊ XÏ©x-©ÊÕ åX¢Íä NŸµÄ-¯ÃEo Eª½g-ªá-®¾Õh¢-Ÿ¿E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. «ÕJ, «ÕÊ ¦Ç©u¢ «ÕÊ åX¢X¾-ÂÃEo ‡©Ç “X¾¦µÇ-NÅŒ¢ Í䮾Õh¢Ÿî.. Æ©Ç “X¾¦µÇ-NÅŒ¢ Íä®Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ‡©Ç¢šË Æ¢¬Ç©ðx Âî¾h èÇ“’¹ÅŒh «£ÏÇ¢-Íéð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
home-made-recipes-with-fruits-vegetables-for-children

¹¢šËÂË ÊÍŒa-EŸä... X¾¢šËÂË ÊÍŒaŸ¿Õ..!

'«Ö XÏ©Çxœ¿Õ X¾¢œ¿x¢-˜ä¯ä ‚«Õœ¿ Ÿ¿Öª½¢ ¤ÄJ-¤òÅÃœ¿Õ..! EÊo «Ö ¤ÄX¾Åî ŠÂ¹ˆ ’Ãx®¾Õ ÂÃuª½šü Wu®ý ÅÃT¢Íä ®¾JÂË ¯Ã ÅŒ© “¤Äº¢ ÅîÂíˆ-*a¢C..! ©¢Íý ¦ÇÂúq©ð ¤Ä©-¹ت½ åXšÇdÊ¢˜ä ƒÂ¹ «Ö „ÃœËÅî §ŒáŸ¿l´„äÕ..!Ñ ƒ©Ç ƒª½Õ’¹Õ ¤ñª½Õ’¹Õ „Ã@ÁÙx ‚£¾Éª½¢ N†¾-§ŒÕ¢©ð „ÃJ XÏ©x-©Åî X¾œä ¦ÇŸµ¿© ’¹ÕJ¢* ŠÂ¹-J-Âí-¹ª½Õ ÍçX¾Ûp-Âî-«œ¿¢ ֮͌¾Öh¯ä …¢šÇ¢. ‡Â¹×ˆ« ¬ÇÅŒ¢ «Õ¢C XÏ©x©Õ ¦§ŒÕ{ ŸíJê •¢Âú X¶¾Ûœþ AÊ-œÄ-Eꠇ¹׈« ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. „ÃšË «©x ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð •ª½-’¹-¦ð§äÕ Ê³Äd©ä¢šð „Ã@Áx ¹¢˜ä ¦Ç’à ŌLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©ê Åç©Õ®¾Õ. Æ¢Ÿ¿Õê O©ãj-ʢŌ «ª½Â¹× ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ ‚£¾É-ªÃEo ƒ¢šðx¯ä ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä®Ï ÅŒ«Õ XÏ©x-©ÂË Æ¢C¢-ÍÃ-©E „ê½Õ ÅÃX¾-“ÅŒ§ŒÕ X¾œ¿Õ-ŌբšÇª½Õ. ÂÃF '¹¢šËÂË ÊÍŒa-EŸä.. X¾¢šËÂË ÊÍŒaŸ¿Õ..!Ñ ÆÊo{Õx.. ¦§ŒÕ{ ÅŒ§ŒÖª½Õ Íäæ® ‚£¾É-ª½-«Õ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ƒ¢šðx Íäæ® «¢{©Õ «Û¢œ¿«Û ’¹ÊÕ¹.. „ÚËE AÊ-œÄ-EÂË Æ¢ÅŒ’à ‚®¾ÂËh ÍŒÖXÏ¢-ÍŒª½Õ *¯Ãoª½Õ©Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¹F®¾¢ ‚ªî-’Ãu-EÂË ‡¢Åî „äÕ©Õ Íäæ® X¾¢œ¿Õx, ¹ت½-’Ã-§ŒÕ-©ÊÕ Æ¢Ÿ¿¢’Ã, XÏ©x-©Â¹× ÊÍäa NŸµ¿¢’à ƢCæ®h ®¾J. X¾¢œ¿Õx, ¹ت½-’Ã-§ŒÕ©ðx ¬ÁK-ªÃ-EÂË ÂÄÃ-LqÊ ‡¯îo ¤ò†¾-ÂÃ-©Õ¢šÇ§ŒÕÊo N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¢Ÿä. „ÚËÅî ‡¯îo ª½Õ*-¹-ª½-„çÕiÊ éª®Ï-XÔ-©ÊÕ ÅŒ§ŒÖª½Õ Íä®Ï XÏ©x-©Â¹× Æ¢C¢ÍŒ«ÍŒÕa.

Know More

women icon@teamvasundhara
factors-to-consider-before-planning-for-a-baby
women icon@teamvasundhara
healthy-evening-snacks-for-children
women icon@teamvasundhara
things-that-kids-learn-from-working-mom

Æ«Õt …Ÿîu’¹¢ Í䧌՜¿¢ XÏ©x-©Â¹× ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× «Õ¢*-Ÿ¿¢˜ä...

Âé¢ ¹J-T-¤ò-Åî¢C.. «Õªî \œÄC «áT-®Ï-¤ò-ªá¢C.. Âí¢’íÅŒh …ÅÃq-£¾Ç¢Åî ÊÖÅŒÊ ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-{d-¦ð-ŌկÃo¢. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ \œÄC «ÕÊLo Æ©-J¢-*Ê N†¾-§ŒÖ©ÊÕ ‹²ÄJ ¯ç«Õ-ª½Õ-„ä-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ®¾¢Ÿ¿-ªîs´-*ÅŒ¢.. ¨ “¹«Õ¢©ð «á¢Ÿ¿Õ’à ’¹Õªíh-ÍäaN ®ÏE-«Ö©ä. ¨ \œÄC ¦ð©ã-œ¿Eo *“ÅÃ©Õ «ÕÊ «ÕÊ-®¾ÕLo ŸîÍŒÕ-¹×-¯Ão-§ŒÕE ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ê«©¢ ®ÏE-«Ö©ä Âß¿Õ.. „ÚË-©ðE ¤Ä{©Õ Â¹ØœÄ OÊÕ-©-N¢Ÿ¿Õ Íä¬Çªá. «ÕJ-Âí-¯çjoÅä Eª½¢-ÅŒª½¢ Æ¢Ÿ¿J ¯î@Áx©ð ¯ÃÊÕÅŒÖ ®¾ÖX¾ªý œ¿ÖX¾ªý ÆEXÏ¢Íêá. «ÕJ, ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ \œÄC X¾ª½-«-P¢-X¾-èä-®ÏÊ ÂíEo šÇXý ²Ä¢’ûq ÍŒÖ殟Äl¢ ª½¢œË..!‹ “X¾«áÈ ®¾¢®¾n©ð é’®ýd J©ä-†¾¯þ ‚X¶Ô-®¾-ªý’à …Ÿîu’¹¢ ®¾¢¤Ä-C¢-*¢C ®¾£¾Ç•. «Õ¢* °ÅŒ¢. ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†Ï¢-*¢C. ÂÃF ‚ …Ÿîu-’¹¢©ð Í䪽՟īբ˜ä ÅŒÊ ‰Ÿä@Áx ¤ÄX¾ Oժà ’¹Õªíh-*a¢C. ¨«ÕŸµäu ʪ½q-K©ð ÍäJÊ OÕªÃ, ƒ¢šËÂË «ÍÃa¹ ÅŒÊ X¾ÊÕ©Õ ÅÃ¯ä ®¾y§ŒÕ¢’à Í䮾Õ-Â¹×¯ä ®ÏnA©ð ©äŸ¿Õ. ƪá¯Ã ®¾êª.. ªîW OÕªÃÂ¹× ÂíEo «Õ¢* Æ©-„Ã{Õx ¯äJp¢*, ÅŒÊ X¾ÊÕ©Õ ÅÃ¯ä ®¾y§ŒÕ¢’à Í䮾Õ-¹×-¯ä©Ç ÅŒKp´-Ÿ¿Õ-E-«yœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C ®¾£¾Ç•. X¶¾L-ÅŒ¢’à OÕªÃ Â¹ØœÄ ÅŒLx ®¾ÖÍŒ-Ê© „äÕª½Â¹× ÆEo N†¾-§ŒÖ-©ðxÊÖ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ’à “X¾«-Jh¢-ÍŒœ¿¢ „ç៿-©Õ-åX-šËd¢C. …Ÿîu’¹¢ Íäæ® «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ÅŒ«Õ XÏ©x© ’¹ÕJ¢* ‚¢Ÿî-@ÁÊ …¢œ¿œ¿¢ ®¾£¾Ç-•„äÕ. ŠÂîˆ-²ÄJ ƒC ÅçM-¹עœÄ „ÃJE ÆX¾-ªÃŸµ¿ ¦µÇ„Ã-EÂË Â¹ØœÄ ’¹ÕJ-Íä-®¾Õh¢C. ÂÃF ÅŒLx …Ÿîu-’¹-®¾Õh-ªÃ-©ãjÅä XÏ©x-©Â¹× “X¾ÅŒu-¹~¢’Ã, X¾ªî-¹~¢’à ÂíEo «Õ¢* ©Â¹~-ºÇ©Õ Æ©-«œä Æ«-ÂìÁ¢ …¢Ÿ¿¢-{Õ-¯Ãoª½Õ EX¾Û-ºÕ©Õ. ƒC „ÃJ ¦µÇN °N-ÅŒ¢- åXjÊ Â¹ØœÄ ²ÄÊÕ-¹ة “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖX¾Û-ŌբŸ¿-ÊoC „ÃJ ÆGµ-“¤Ä§ŒÕ¢.

Know More

women icon@teamvasundhara
single-father-wore-pink-dress-on-his-sons-mothers-day-event-

women icon@teamvasundhara
kids-spending-too-much-time-with-gadgets?
women icon@teamvasundhara
how-to-deal-with-poor-academic-performance-in-children

women icon@teamvasundhara
communication-mistakes-that-parents-make
women icon@teamvasundhara
celeb-daddys-parenting-lessons

OJE «ÕÊ«â ¤¶Ä©ð ƪá-¤ò-ŸÄ«Ö..!

¯ÃÊo§äÕu ¹~º¢.. ¨ ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ÆÊÕ-¦µ¼ÖAE «Ö{©ðx «Jg¢-ÍŒœ¿¢ ‡«-J-éÂj¯Ã ¹†¾d„äÕ. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ «ÕŸµ¿u Æ¢Ÿ¿ª½Ö æX¶®ý-¦ÕÂú, šËy{dªý, ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ.. Æ¢{Ö ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Ö© „ç¢{ X¾ª½Õ-’¹Õ©Õ åXœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ƒÂ¹ 宩-“G-šÌ-©ãjÅä «ÕKÊÖ..! ÅŒ«Õ *¯ÃoJ ‚{-¤Ä-{©Õ, Íäæ® Æ©xJ X¾ÊÕ©Õ.. ƒ©Ç “X¾A ŠÂ¹ˆ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Fo ¤¶ñšð©Õ, OœË-§çÖ© ª½ÖX¾¢©ð ¦¢Cµ¢* ÅŒ«Õ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Åî X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË „ê½Õ \ «Ö“ÅŒ«â „çÊ-ÂÃ-œ¿-˜äxŸ¿Õ. ƢŌ-šËÅî ‚T-¤ò-¹עœÄ.. ÅŒ«Õ *¯Ão-JE åX¢Íä NŸµÄÊ¢, „ÃJ-ÂËÍäa æ®yÍÃa´ ²ÄyÅŒ¢“ÅÃu©Õ.. „ç៿-©ãj-ÊN Â¹ØœÄ ÅŒ«Õ ¤¶Äu¯þqÅî X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö ‡¢Åî-«Õ¢C 宩-“GšÌ œÄœÎ©Õ ¯äšË ÅŒª½¢ ÅŒ¢“œ¿Õ-©Â¹× ‚Ÿ¿-ª½z¢’à E©Õ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ‡X¾Ûpœ¿Ö ÅŒ«Õ ®ÏE-«Ö©Åî BJ¹ ©ä¹עœÄ ’¹œ¿Õ-X¾Û-ÅŒÕ-Êo-X¾p-šËÂÌ XÏ©x© ‚©¯Ã ¤Ä©-Ê-©ðÊÖ ÅŒ«Õ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒÊÕ ÍŒÂ¹ˆ’à Eª½y-Jh-®¾Õh-¯Ãoª½Õ „ê½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð *¯Ão-ª½Õ© åX¢X¾Â¹¢ N†¾-§ŒÕ¢©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“GšÌ œÄœÎ© ‚©ð-ÍŒ¯Ã Bª½Õ ‡©Ç …¢Ÿî ͌֟Äl¢ ª½¢œË..

Know More