scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?'

'మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

å®p†¾©ü TX¶ýdÅî ®¾ªý-wåXjèü Í䧌բœË..!

Ways to Show Mom How Much You Love Her.

XÏ©x-©åXj Æ«Õt ÍŒÖXÏ¢Íä “æX«Õ ÆÊ¢-ÅŒ-„çÕi¢C. ŸÄEo «Ö{©ðx «Jg¢-ÍŒœ¿¢, „ç©-¹-{dœ¿¢ Ʋğµ¿u¢. Æ©Ç-’¹E Æ«ÕtåXj «ÕÊ-¹×Êo “æX«ÕÊÕ Åç©-X¾-¹עœÄ «Üª½Õ-Âî-’¹-©«Ö ÍçX¾p¢œË? ‚„çÕÊÕ ‡¢ÅŒ’à ‚ªÃ-Cµ-®¾Õh-¯Ão„çÖ ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ «*a-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx NNŸµ¿ ª½ÂÃ-©Õ’à Åç©Õ-X¾Û-ÅŒÖ¯ä …¢šÇ¢. ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Åê½ ‰¬Áy-ªÃu-ªÃ§ýÕ «áŸ¿Õl© ŌʧŒÕ ‚ªÃŸµ¿u ¦ÍŒa¯þ Â¹ØœÄ ƒ©Çê’ ‚©ð-*¢-*-Ê-{Õx¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ŌÊE ÆNÕ-ÅŒ¢’à “æXNÕ¢Íä ÅŒÊ ÅŒLx ‰†ý Â¢ ÅŒÊ ®¾y£¾Ç-²Äh-©Åî ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê ‹ £¾Éu¢œþ-„äÕœþ “Âõ¯þE ¦£¾Ý-«Õ-A’à ƢC¢-*¢C. ƒšÌ-«©ä ‚ªÃŸµ¿u ÅŒÊ \œî X¾ÛšËd-Ê-ªîV •ª½Õ-X¾Û-¹×Êo ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ƢC¢-*Ê ¨ “Âõ¯þE ÍŒÖ®Ï ‡¢Åî «áJ-®Ï-¤ò-ªá¢C ‰†ý. Æ¢Ÿ¿Õê Âæð©Õ.. ‚ “Âõ¯þ ¤¶ñšðÊÕ æ†ªý ֮͌¾Öh ÅŒÊ ®¾¢Åî-³ÄEo ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ ŸÄyªÃ X¾¢ÍŒÕ-¹עD Æ¢ŸÄ© Æ«Õt. «ÕJ, ‚ªÃ-Ÿµ¿u©Ç OÕª½Ö OÕ ÅŒ©ÕxLo ®¾ªý-wåXjèü Í䧌Ö-©E ÆÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× NNŸµ¿ ª½Âé ¦£¾Ý«ÕÅŒÕ©Õ Æ¢C¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ƒ¢Âà ¦ð©ã-œ¿Eo «ÖªÃ_-©Õ-¯Ãoªá. Ƅ䢚ð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË.aishwaryamotherslove650-5.jpg
¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© •¢{ ‰¬Áy-ªÃu-ªÃ§ýÕ Ð ÆGµ-æ†Âú ¦ÍŒa¯þ© ’êé X¾šËd ‚ªÃŸµ¿u ¦ÍŒa¯þ. ‡X¾Ûpœ¿Ö Æ«ÕtÊÕ Æ¢šË-åX-{Õd-¹×E …¢œä ¨ ²Ädªý ÂËœþ.. Ÿä¬Á, NŸä-¬Ç©ðx \ Âê½u-“¹«Õ¢ •J-T¯Ã Æ«Õt ‰†ýÅî ¤Ä{Ö …¢œÄ-Lq¢Ÿä..! ƢŌšË «ÕŸµ¿Õ-ªÃ-ÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ ¨ ÅŒMx-G-œ¿f© ²ñ¢ÅŒ¢. «ÕJ, ÅŒÊE ƢŌ ÆNÕ-ÅŒ¢’à “æXNÕ¢Íä ÅŒÊ ÅŒLxÂË ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ÂÃÊÕ¹ ƒ„Ãy-©E ÆÊÕ¹עD ¹ØušÌ. Æ¢Ÿ¿Õê ƒšÌ-«©ä ÅŒÊ \œî X¾ÛšËd-Ê-ªîV ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã ÅŒÊ ®¾y£¾Ç-²Äh-©Åî ÅÃ¯ä ®¾y§ŒÕ¢’à Ō§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ‹ £¾Éu¢œþ-„äÕœþ “Âõ¯þE ‰†ýÂË ¦£¾Ý-«Õ-A’à ƢC¢* ÅŒÊ «ÕÊ-®¾Õ©ð Æ«Õt ²ÄnÊ-„äÕ¢šð ÅçL-§ŒÕ-èä-®Ï¢C. ÍŒOÕˆ©Õ, HœþqÅî Æ©¢-¹-ª½º Íä®ÏÊ ¨ ÂËK-{¢åXj '“X¾X¾¢-ÍŒ¢-©ð¯ä ÆÅŒÕu-ÅŒh«Õ Æ«ÕtÑ Æ¢{Ö ªÃ®¾Õ-Âí-*a¢C ‚ªÃŸµ¿u. ƒ©Ç ÅŒÊåXj …Êo “æX«Õ-Ê¢Åà ÂËK-{¢©ð ª½¢’¹-J¢* ÅŒÊÂ¹× Æ¢C¢-*Ê ‚ ÂÃÊÕ-¹ÊÕ ÍŒÖ®Ï ‡¢ÅŒ-’Ã¯î «áJ-®Ï-¤ò-ªáÊ ‰†ý.. ‚ ¤¶ñšðÊÕ ƒ¯þ-²Äd-“’ÄþÕ ŸÄyªÃ X¾¢ÍŒÕ¹ע{Ö '¯Ã «áŸ¿Õl© ¹ØŌժ½Õ ‚ªÃŸµ¿u ®¾y§ŒÕ¢’à ª½Ö¤ñ¢-C¢* Æ¢C¢*Ê Æ«â-©u-„çÕiÊ ÂÃÊÕ¹ ƒC. ©«Üu ¯Ã œÄJx¢’û ‚ªÃŸµ¿u. ÆÅŒu¢ÅŒ N©Õ-„çjÊ ÂËK-{-NÕC..Ñ Æ¢{Ö ‡¢Åî ¦µÇ„î-Ÿäy-’Ã-EÂË ’¹Õéªj¢C. «ÕJ, ‡X¾Ûpœ¿Ö NNŸµ¿ ª½Âé ¦£¾Ý-«Õ-ÅŒÕ-©Åî ÅŒ«Õ XÏ©xLo ®¾¢Åî-†¾-åX˜äd ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Â¹× XÏ©x©Õ Â¹ØœÄ ƒ©Ç¢šË ®¾ªý-wåXj-èü©Õ Æ¢C®¾Öh „ÃJåXj …Êo “æX«ÕÊÕ ÅçL-XÏÅä ƒÂ¹ ‚ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ© ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ-©Õ¢-œ¿-«¢˜ä ÆA-¬Á-§çÖÂËh Âß¿Õ.aishwaryamotherslove650-4.jpg
¤¶ÄuNÕM “šÌÅî ®¾ªý-wåXjèü..
Æ«ÕtåXj ÅŒ«Õ «ÕÊ-®¾Õ©ð ŸÄ’¹ÕÊo “æX«ÕÊÕ Åç©-X¾-œÄ-EÂË ÍéÇ-«Õ¢C ‚“¬Á-ªá¢Íä X¾Ÿ¿l´A.. „ÃJE ¦£¾Ý-«Õ-ÅŒÕ-©Åî ®¾ªý-wåXjèü Í䧌՜¿¢. ÆC Â¹ØœÄ ¦§ŒÕ{ ³ÄX¾Û©ðx ÂíÊÕ-’î©Õ Íä®Ï Æ¢C-®¾Õh¢-šÇª½Õ Âí¢ÅŒ-«Õ¢C. ÂÃF ŸÄEÂË ¦Ÿ¿Õ©Õ OÕêª ®¾y§ŒÕ¢’à ¦£¾Ý-«Õ-AE ª½Ö¤ñ¢-C¢* OÕ Æ«ÕtÊÕ ®¾ªý-wåXjèü Íäæ®h.. ‚„çÕ ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ-©Õ¢-œ¿«Û. «ÕJ, Æ©Ç¢šË ‹ ‚©ð-ÍŒ¯ä ¨ '¤¶ÄuNÕM “šÌÑ Â¹ØœÄ..! ƪáÅä DEo X¾ÜJh’à ƒ¢šðx-¯çj¯Ã ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-§ŒÕÍŒÕa.. ©äŸ¿¢˜ä “šÌ ŠÂ¹ˆšË ¦§ŒÕšË ÊÕ¢* ÂíÊÕ-’î©Õ Íä®Ï ŸÄEÂË NÕ’¹Åà „çÕª½Õ-’¹Õ-©-Ÿ¿lÍŒÕa. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’Ã.. OÕ Æ«Õt X¾ÛšËdÊX¾pšË ÊÕ¢* ¯äšË «ª½Â¹× ‚„çÕ °N-ÅŒ¢©ðE «ÕŸµ¿ÕªÃÊÕ-¦µ¼Ö-ŌթÕ, «ÕŸµ¿Õ-ª½-„çÕiÊ ®¾¢Ÿ¿ªÃs´©Åî ¹؜ËÊ ¤¶ñšðLo (Æ¢˜ä ‚„çÕ X¾ÛšËdÊX¾Ûpœ¿Õ B®ÏÊ ¤¶ñšð, ÅíL X¾ÛšËd-Ê-ªîV ¤¶ñšð, åXRx, OÕ Æ«Öt-¯Ã-Êo-L-Ÿ¿lª½Ö CTÊ ¤¶ñšð, ‚„çÕ ÅŒÊ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Ð Åî¦Õ-{Õd-«Û-©Åî CTÊ ¤¶ñšð©Õ, OÕÅî Ð OÕ Åî¦Õ-{Õd-«Û-©Åî CTÊ ¤¶ñšð©Õ.. „ç៿-©ãj-ÊN) ‚ “šÌåXj …¢œä Âí«Õt-©Â¹× EKgÅŒ Ÿ¿ÖªÃ©ðx ÆA-ÂË¢-ÍŒœ¿¢ ©äŸ¿¢˜ä ŸÄªÃ-©Åî „ä©Ç-œ¿-D-§ŒÕœ¿¢.. «¢šËN Íä®Ï ‚ “šÌE Æ©¢-¹-J¢-ÍŒ-«ÍŒÕa. ŠÂ¹-„ä@Á ‚ ¤¶ñšð©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð ©ä¹-¤òÅä OÕ Æ«Õt-’ÃJ °N-ÅŒ¢©ð ÂíEo «áÈu-„çÕiÊ ªîV-©Õ¢-šÇªá.. …ŸÄ-£¾Ç-ª½-ºÂ¹×.. ‚„çÕ X¾ÛšËd-Ê-ªîV, åXRx ªîV, OÕª½Õ X¾ÛšËdÊ ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢.. ƒ©Ç NNŸµ¿ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÅäD-©ÊÕ ª½¢’¹Õ-ª½¢-’¹Õ© Âê½Õf-©åXj «Öª½ˆ-ªýqÅî ªÃ®Ï „ÚËE ‚ “šÌ Âí«Õt-©Â¹× „ä©Ç-œ¿-D-§ŒÕÍŒÕa.. ƒ©Ç OÕ ‚©ð-ÍŒ-Ê-©Â¹× ÅŒT-Ê-{Õx’à œËèãj¯þ Íä®ÏÊ ‚ ¤¶ÄuNÕM “šÌÅî OÕ Æ«ÕtÊÕ ®¾ªý-wåXjèü Íäæ®h ‚„çÕ ‚Ê¢-ŸÄ-EÂË Æ«-Ÿµ¿Õ-©Õ¢-œ¿-«¢˜ä Ê«Õt¢œË. OÕª½Õ ‡¢Åî “æX«ÕÅî Æ¢C¢-*Ê ¨ ¦£¾Ý-«ÕA ‚„çÕ °N-ÅŒ¢-©ðE «áÈu-„çÕiÊ ªîV-©-Eo¢-šËF ‚„çÕÂ¹× X¾Ÿä X¾Ÿä ’¹Õª½Õh-Íä-®¾Õh¢-{Õ¢C ¹؜Ä..!aishwaryamotherslove650.jpg
ƒŸ¿lª½Ö ¹L®Ï..
«ÕÊ¢ ƒ¢šðx …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‡Â¹×ˆ-«’à {Íý©ð …¢œäC ‡«-JÅî Æ¢˜ä Æ«ÕtÅî Ưä Æ¢šÇ-ª½¢ÅÃ..! ê«©¢ ƒ¢šðx¯ä Âß¿Õ.. ³ÄXÏ¢’û, ®ÏE«Ö©Â¹Ø Æ«ÕtÊÕ Åîœ¿Õ B®¾Õ-éÂ-@ÁÙh¢šÇ¢. ƪáÅä Æ©Ç „çRx-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ÂíEo ÂíEo ³ÄXÏ¢’û «Ö©üq Ÿ¿’¹_ª½ ÍäA «á“Ÿ¿-©Åî ¹؜ËÊ “BœÎ £¾Éu¢œþ ƒ¢“åX-†¾¯þq; £¾Éu¢œþ “XÏ¢šüq, X¶¾Ûšü “XÏ¢šüq ‚ªýdqÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ²Äd©üq Â¹ØœÄ …¢šÇªá. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÂË „çRx OÕª½Õ, OÕ Æ«Õt ƒŸ¿lª½Ö ¹L®Ï “BœÎ £¾Éu¢œþ ƒ¢“åX-†¾¯þ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ©äŸ¿¢˜ä X¶¾Ûšü “XÏ¢šü ‚ªýd B®¾Õ-ÂíE ŸÄEo ‹ ͌¹ˆšË “æX¶„þՒà ¹šËd¢* \Ÿçj¯Ã ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð Æ«ÕtÂ¹× OšËE ¦£¾Ý-«Õ-A’à ƢC¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN Í䧌ÕÍŒÕa. ÅŒŸÄyªÃ ‚„çÕÂ¹× ÍŒÂ¹ˆšË ¦£¾Ý-«ÕA Æ¢C¢-ÍŒœ¿¢ «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. 'Æ«Öt.. ÊÕ«Ûy ©äEŸä ¯Ã °NÅŒ¢ Æ®¾¢-X¾Üª½g¢..Ñ Æ¢{Ö TX¶ýd ª½ÖX¾¢©ð ÅçL-§ŒÕ-èä-®Ï-Ê{Õx …¢{Õ¢C. ÆX¾Ûpœ¿Õ Æ«Õt ¹@Áx©ðx ¹E-XÏ¢Íä ‚Ê¢ŸÄEo OÕêª ®¾y§ŒÕ¢’à ͌֜¿ÍŒÕa.aishwaryamotherslove650-3.jpg
‚„çÕ¯ä ‚Ÿ¿-ª½z¢’à B®¾Õ-¹ע{Ö..
Æ«ÕtåXj ÅŒ«Õ «ÕÊ-®¾Õ-©ðE “æX«ÕÊÕ ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ-œÄ-EÂË Âí¢Ÿ¿ª½Õ ¹N-ÅŒ©Õ, ¹N-ÅÃyLo «Öª½_¢’à ‡¢ÍŒÕ-¹ע-šÇª½Õ. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ©äÈ© ª½ÖX¾¢©ð «ÕÊ-®¾Õ-©ðE «Ö{Lo «uÂÌh-¹-J-²Ähª½Õ. ƪáÅä ©äÈ©Õ ªÃ§ŒÕ-œ¿¢-©ðÊÖ „çjNŸµ¿u¢ “X¾Ÿ¿-Jz¢-͌͌Õa. Æ«ÕtåXj OÕé¢Ō “æX«á¢Ÿî ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ-œÄ-EÂË ²ÄŸµÄ-ª½º N†¾-§ŒÖ-©Åî ¹؜ËÊ ©äÈ ÂùעœÄ ¨²ÄJ ®¾J-Âí-ÅŒh’à “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ¢œË. OÕ °N-ÅŒ¢©ð ‚„çÕÊÕ ‚Ÿ¿-ª½z¢’à B®¾Õ-¹×Êo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´-©ÊÕ “X¾²Äh-N®¾Öh OÕ Æ«ÕtÂ¹× ‹ ©äÈ ªÃ§ŒÕ¢œË. Æ¢˜ä.. OÕ Æ«Õt-’ê½Õ ÍŒŸ¿Õ-«Û©ð šÇXý ÆÊÕ-ÂË.. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚„çÕ ¤ÄšË¢-*Ê ®¾Ö“ÅéÕ, ®¾©-£¾É©Õ.. «¢šË-«Fo ‚„çÕ ŸÄyªÃ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE OÕª½Ö ¦Ç’à ͌CN, „ç៿šË ªÃu¢Âú ²ÄCµ¢-*Ê ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©Õ; Æ©Çê’ OÕ Æ«Õt©ð «¢{ ¦Ç’à Íäæ® ¯çjX¾Ûºu¢ …¢˜ä ‚„çÕ ¤ÄšË¢-*Ê *šÇˆLo OÕª½Ö ¤ÄšË¢* ®¾Öˆ©ðx ©äŸÄ Âéä-°©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê «¢{© ¤òšÌ©ð '¹×¹K ÂÌy¯þÑ’Ã EL-*Ê ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©Õ.. ƒ©Ç ‚„çÕÊÕ “æXª½º B®¾Õ-ÂíE OÕª½Õ ²ÄCµ¢-*Ê N•-§ŒÖ© ’¹ÕJ¢* “X¾²Äh-N®¾Öh ªÃ®ÏÊ ©äÈÊÕ ‚„çÕÂ¹× Æ¢C¢-ÍŒ¢œË.. Æ«Fo ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÂíE ‚„çÕ ‡¢ÅŒ-’Ã¯î ®¾¢Åî-†¾-X¾-œ¿Õ-ŌբC. ÅŒÊ *šËd-ÅŒ-LxÂË ÅÃ¯ä ªî©ü-„çÖ-œ¿-©ü’à EL-ÍÃ-ÊE ®¾¢¦-ª½-X¾-œË-¤ò-ŌբC.
Æ«Õt-Â¢ ‹ ¤Ä{..
Æ«Õt ÅŒÊ XÏ©x-©åXj ¹×J-XÏ¢Íä “æX«ÕÊÕ «Ö{©ðx «Jg¢ÍŒ©ä¢. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ X¾ŸÄLo ¤Ä{© ª½ÖX¾¢©ð ¹ØJa ͌¹ˆšË ®¾¢U-ÅÃEo •ÅŒ-Íä-¬Çª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ ®ÏF ¹«Û©Õ. Æ©Ç Æ«Õt “æX«ÕÊÕ ÅçLæX ¤Ä{©Õ ‡¯îo.. ‡¯ço¯îo..! Æ©Ç¢šË ‹ ¤Ä{ÊÕ ‚„çÕÂ¹× Æ¢ÂË-ÅŒ-NÕ-«y¢œË. ÆŸç©Ç ÆE ‚©ð-*-®¾Õh-¯ÃoªÃ..? Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× «ÖªÃ_©Õ å®jÅŒ¢ ÍÃ©Ç¯ä …¯Ãoªá. ‹ Æ«Õt ¤Ä{ÊÕ OÕêª ®¾y§ŒÕ¢’à ¤ÄœË JÂêýf Íä®Ï „ÚÇq-Xý©ð ‚„çÕÂ¹× X¾¢XÏ¢-ÍŒœ¿¢. ©äŸ¿¢˜ä ƒ¢šðx X¾ÊÕ©Õ Í䮾Öh Eª½¢-ÅŒª½¢ ‡X¶ý‡¢ N¯ä Æ«Õt©Õ ÍéÇ-«Õ¢Ÿä …¢šÇª½Õ. „ÃJ-Â¢ ‹ Æ«Õt ¤Ä{ÊÕ ÂÕ-ÂíE ŸÄEo ꪜË-§çÖ©ð æXx Íäæ®©Ç ¤Äx¯þ Í䮾Õ-ÂË. ÆC NE OÕ Æ«Õt-’ê½Õ ‡¢Åî ®¾¢Åî-†¾-X¾-œ¿-Åê½Õ. ÅŒÊÂ¹× Æ¢ÂË-ÅŒ-NÕ-*aÊ ‚ ¤Ä{ÊÕ N¢{Ö, ‚ ¤Ä{©ð ÅŒÊE «Ü£ÏǢ͌Õ¹ע{Ö „çÕi«Õ-ª½-*-¤ò-Ōբ-Ÿ¿¢˜ä Ê«Õt¢œË.aishwaryamotherslove650-2.jpg
ƒ©Ç ¹؜Ä..
Æ«ÕtåXj ÅŒ«Õ «ÕÊ-®¾Õ©ð ‡¢ÅŒ “æX«á¢Ÿî Åç©-X¾-œÄ-EÂË šÇu{Ö Â¹ØœÄ „äªá¢-ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa. ¨ “¹«Õ¢©ð OÕ Æ«Õt æXª½Õ, «Ö„þÕq ’¹ªýx ÆE, Æ«ÕtåXj ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ Âí˜ä-†¾¯þ.. ƒ©Ç NNŸµ¿ ª½Âé šÇu{Ö©Õ „äªá¢-ÍŒÕ-ÂíE ‚„çÕåXj OÕ “æX«ÕÊÕ «u¹h-X¾-ª½-ÍŒ-«ÍŒÕa. D¢Åî ¤Ä{Õ ‹ ªîV «¢šË¢šË ÊÕ¢* ‚„çÕÂ¹× å®©-N*a ‚„çÕÂ¹× Ê*aÊ «¢{-ÂÃEo OÕêª ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä®Ï Æ¢C¢-͌͌Õa. ÅŒMx-¹Ø-ÅŒÕ-Rx-Ÿ¿lª½Ö Æ©Ç ®¾ª½-ŸÄ’à ‹ ®ÏE-«Ö-éÂ-@Áxœ¿¢, Ÿ¿’¹_ªîx \Ÿçj¯Ã ͌֜¿-Ÿ¿-TÊ “X¾Ÿä-¬Á-«á¢˜ä ƹˆ-œËÂË „ç@Áxœ¿¢, ªîW ƒ¢šË X¾ÊÕ©ðx Æ«ÕtÂ¹× ®¾£¾É§ŒÕ¢ Í䧌՜¿¢.. ƒ©Ç OÕÂ¹× Åî*Ê NŸµ¿¢’à ƫÕtÂ¹× ®¾£¾É-§ŒÕ-X¾-œË¯Ã ÆC ÅŒÊÂ¹× Æ¢C¢-*Ê ’íX¾p ¦£¾Ý-«Õ-A-’Ã¯ä ¦µÇN®¾Õh¢ŸÄ «ÖÅŒ% £¾Ç%Ÿ¿§ŒÕ¢. ƒ©Ç OÕª½Õ Íä®ÏÊ X¾ÊÕLo X¾Ÿä X¾Ÿä ÅŒ©-ÍŒÕ-¹ע{Ö „çáÊo-„çá-ÊošË ŸÄÂà ¯Ã Âí¢’¹Õ X¾{Õd-ÂíE „çÊ-Âéä AJ-TÊ ¯Ã ¤Ä¤Äªá ƒX¾Ûpœ¿Õ ¯ÃÂ¹× “X¾A X¾E©ð ®¾£¾É§ŒÕ¢ Íä殢Ō åXŸ¿l-Ÿçj-¤ò-ªá¢ŸÄ ÆE «áJ-®Ï-¤ò-ŌբC ¹؜Ä..!
Æ«ÕtåXj OÕ «ÕÊ-®¾Õ©ð ‡¢ÅŒ “æX«á¢Ÿî ÅçL-§ŒÕ-èä-§ŒÕ-œÄ-EÂË ÂíEo «ÖªÃ_-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ ¹ŸÄ..! ¨ “¹«Õ¢©ð OÕ «ÕÊ-®¾Õ-©ðÊÖ ÂíEo ‚©ð-ÍŒ-Ê©Õ „çÕC©ä …¢šÇªá. ƒÂ¹ ‚©®¾u¢ Í䧌Õ-¹עœÄ OÕ «ÕÊ-®¾Õ-©ðE ‚ ‚©ð-ÍŒ-Ê-©Â¹× ª½ÖX¾-NÕ*a „ÚËÅî OÕ Æ«ÕtÊÕ ®¾ªý-wåXjèü Í䧌բœË.. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¦£¾Ý-«Õ-ÅŒÕ©Õ Æ¢C¢-ÍŒœ¿¢, šÇu{Ö®ý „äªá¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢.. ƒ©Ç ’¹ÅŒ¢©ð OÕ Æ«ÕtåXj OÕ¹×Êo “æX«ÕÊÕ ÅçLæX NŸµ¿¢’à OÕª½Õ Íä®ÏÊ X¾ÊÕLo, ‚ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Lo '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à «ÖÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË.. OÕ ÅŒMx-G-œ¿f© «ÕŸµ¿u ÆÊÕ-¦¢ŸµÄEÂË Æ¹~-ª½-ª½ÖX¾¢ ƒ®¾Öh¯ä OÕ ¦¢ŸµÄEo «ÕJ¢ÅŒ ¦©-X¾-ª½Õ-ÍŒÕ-ÂË.

women icon@teamvasundhara
father-builds-up-game-controller-for-his-disabled-daughter

women icon@teamvasundhara
netizens-are-in-love-with-these-parents

‘ది బెస్ట్‌ పేరెంట్స్‌’ అవార్డు వీరికే ఇవ్వాలట !

పిల్లల్ని పెంచడం అంటే మనం పడ్డ కష్టాన్ని వారికి తెలియకుండా పెంచడం కాదు... మనం పడ్డ కష్టం విలువ తెలిసేలా వారిని పెంచడం అంటారు మానసిక నిపుణులు. ఇలా బాల్యం నుంచే వారికి ఏది అవసరమో ఏది అనవసరమో చెప్పగలిగితే పెద్దైన తర్వాత అటు పేరంట్స్‌లోనూ, ఇటు పిల్లల్లోనూ... ఇద్దరిలోనూ కన్‌ఫ్యూజన్‌ ఉండదంటున్నారు. అయితే అలా చెప్పగలగడం చాలా కష్టమైన పని. కొన్నిసార్లు పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే తల్లిదండ్రులే పిల్లల్లా మారాల్సి ఉంటుంది. మరికొన్నిసార్లు సున్నితంగా ఉంటూనే కఠినంగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ విషయాన్ని బాగా అర్థం చేసుకున్నారు కాబట్టే ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకోబోయే తల్లిదండ్రులు అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. ఒక చోట తన కూతురు రోలర్‌ కోస్టర్‌ (గాల్లో పేర్చిన ఇనుప కడ్డీలపై వేగంగా వెళ్లే ట్రెయిన్‌)ఎక్కించమని మారాం చేస్తే దాన్నే ఇంట్లో టీవీ పెట్టి చూపించాడు ఓ తండ్రి ! మరో చోట తమ పిల్లలు విహార యాత్రకు రానన్నారని ఇంట్లోని మోడెమ్‌ (ఇంటర్నెట్‌ పరికరం)ను తమ వెంట తీసుకెళ్లారు ఓ తల్లిదండ్రులు. వినడానికే వింతగా ఉన్నాయి కదూ ! కానీ వారలా చేయడం వెనుక అర్థం లేకపోలేదు. అదేంటో చూద్దాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
these-two-six-year-children-hailed-as-heroes-with-their-activities

ఈ చిన్నారులెందుకు ‘రియల్‌ హీరో’లయ్యారో తెలుసా?

సాహసం, సాయం...చాలామంది చేయాలనుకుని, తీరా సమయమొచ్చాక ‘మనకెందుకులే’ అనుకుని వెనకడుగు వేసే రెండు పనులు. సాయమంటే కేవలం డబ్బులే అని కొందరనుకుంటే...ధైర్యమున్న వాళ్లే సాహసాలు చేస్తారని మరికొందరు అనుకోవడమే దీనికి కారణం. అయితే సాయం చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటే ఎలాగైనా, ఏవయసులో ఉన్నా ఎదుటివారిని ఆదుకోవచ్చని నిరూపించారు ఇద్దరు ఆరేళ్ల చిన్నారులు. ఈ క్రమంలో సాయం చేయాలన్న సంకల్ప బలంతో ఒకరు, సమయస్ఫూర్తితో మరొకరు పిన్న వయసులోనే తమ వయసుకు మించిన పనులు చేసి అందరి చేతా శభాష్‌ అనిపించుకుంటున్నారు. మరి ఈ ఆ ఇద్దరు చిన్నారులు ఏం చేశారో తెలుసుకుందాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
mother-becomes-bowler-for-his-son

తల్లి బౌలింగ్‌.. కొడుకు బ్యాటింగ్‌.. డోంట్‌ మిస్‌ ఇట్‌!

ఈ సృష్టిలో ప్రతి మనిషికీ తొలి గురువు తల్లే. ఎవరైనా సరే.. పుట్టిన క్షణం నుంచి తల్లితోనే తన ప్రయాణాన్ని మొదలు పెడతారు.. ఆమె ప్రేమ, ఆప్యాయతలను ఆస్వాదిస్తూ ఆమె ఆలనలో ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటారు. అందుకే ప్రపంచంలో తల్లి ప్రేమకు ప్రత్యామ్నాయం మరొకటి ఉండదని చెప్పడం అతిశయోక్తి కాదు. ఇలా తల్లి తన పిల్లలకు కేవలం ప్రేమానురాగాల్ని పంచడమే కాదు.. తన చిన్నారుల కోసం ఎన్నో పాత్రలను పోషిస్తుంటుంది. బిడ్డ ఏడిస్తే లాలి పాట పాడే గాయనిగా మారుతుంది.. అన్నం తిననని మారాం చేస్తే కథలు చెప్పే గురువు అవుతుంది.. తప్పు చేస్తే మందలించే శ్రేయోభిలాషిగా మారుతుంది.. చివరికి ఆడుకోవడానికి ఫ్రెండ్స్‌ ఎవరూ లేకపోతే ఒక స్నేహితురాలిగా మారి తన బిడ్డను ఆడించే ప్లేయర్‌గానూ అవతారం ఎత్తుతుంటుంది. ఇందుకు తాజా ఉదాహరణే.. ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోన్న ఓ వీడియో. తల్లీకొడుకులు మధ్య అనురాగానికి, స్నేహబంధానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా నిలుస్తోందీ వీడియో. ఇంతకీ ఏముందా వీడియోలో..?

Know More

women icon@teamvasundhara
learning-new-languages-benefits-child-to-improve-set-of-skills

బహుభాషా ప్రావీణ్యంతో ఎంత మేలో..!

అప్పుడప్పుడే మాటలు నేర్చుకొంటున్న చిన్నారులు పాఠశాలకు వెళ్లేంతవరకు కుటుంబ సభ్యుల మధ్యే ఉంటారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు, ఇంట్లో వాళ్లు ఏ భాష మాట్లాడితే దాన్నే అనుసరిస్తుంటారు. పాఠశాలకు వెళ్లడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఆంగ్లం, హిందీ వంటి భాషలను సైతం తమ సిలబస్‌లో భాగంగా నేర్చుకొంటారు. ఈ క్రమంలో కొందరు తాము నేర్చుకొన్న భాషల్లో రాయడం, చదవడం వరకు మాత్రమే పరిమితమైతే.. మరికొందరు వాటిలో అనర్గళంగా మాట్లాడే నైపుణ్యాన్ని సంపాదించగలుగుతారు. ఇలా ఒకటి కంటే ఎక్కువ భాషలు మాట్లాడగలిగే చిన్నారుల్లో.. మెదడు చాలా చురుగ్గా పనిచేయడంతో పాటు.. ఎక్కువ విషయాలు గుర్తుపెట్టుకొనే సామర్థ్యం పెరుగుతుందని చెబుతున్నారు నిపుణులు.

Know More

women icon@teamvasundhara
new-year-resolutions-for-kids

మీ చిన్నారుల కోసం కూడా కొన్ని తీర్మానాలు చేశారా..?

కాల గమనంలో మరో ఏడాది గతించిపోయింది. ఎన్నో కొత్త ఆశలతో కొత్త దశాబ్దాన్ని మొదలుపెట్టాం. మరి గత సంవత్సరం చేసిన తప్పులను వదిలేస్తూ... ఈ ఏడాది తీసుకోబోయే నిర్ణయాలపట్ల ప్రతి ఒక్కరూ ఎంతో కొంత స్పష్టతతో ఉండే ఉంటారు. దీని కోసం నూతన సంవత్సరం ఏం చేయాలనే ఓ జాబితాను కూడా తయారు చేసుకుంటారు. దీన్నే మనం ‘కొత్తేడాది తీర్మానాలు’ (న్యూ ఇయర్‌ రిజల్యూషన్స్‌)గా పిలుచుకుంటుంటాం. అయితే పెద్దలకు తీర్మానాలు తీసుకునే విచక్షణ ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. మరి చిన్నారుల పరిస్థితి ఏమిటి?వారిని పెంచే పెద్దలదే ఆ బాధ్యత అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఈ క్రమంలో తమ కోసం తీర్మానాలు తీసుకునే పెద్దలు... పిల్లల కోసం కూడా కొన్ని కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సిన సమయం ఇది. మరి ఆ నిర్ణయాలు ఏంటో తెలుసుకుందామా..?

Know More

women icon@teamvasundhara
i-am-worrying-about-greta-thunberg-future-says-gretas-father

నా కూతురి భవిత గురించి ఆందోళనగా ఉంది!

మనిషి తన సౌకర్యవంతమైన, విలాసవంతమైన జీవనం కోసం ప్రకృతిని నాశనం చేస్తున్నాడు. భూమిపై బతికే మిగతా జీవుల్లాగా తానూ ఓ జీవిననే విషయం మర్చిపోయి ఆధునికత పేరుతో పర్యావరణానికి హాని చేస్తున్నాడు. స్వచ్ఛమైన గాలి, నీరు, నేల.. లాంటివి లేకుండా భవిష్యత్‌ తరాలు ఎలా బతుకుతాయనే కనీస ఆలోచన కూడా లేకుండా ప్రకృతి వనరులను నాశనం చేస్తున్నాడు. వీటి వల్ల జరిగే నష్టాలపై ప్రజల్లో అవగాహన పెంచి పర్యావరణాన్ని రక్షించుకునేందుకు ఎంతోమంది నాయకులు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు.. కొన్ని సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పర్యావరణ పరిరక్షణ కోసం తన చదువును కూడా త్యాగం చేసి ఉద్యమ బాట పట్టింది స్వీడెన్‌కు చెందిన 16 ఏళ్ల గ్రెటా థున్‌బర్గ్‌. అంతేకాదు, ‘స్కూల్‌ స్ట్రైక్‌ ఫర్‌ ది క్లైమేట్‌’ పేరుతో ఓ ఉద్యమాన్ని మొదలుపెట్టి మేధావులు సైతం హర్షించే విధంగా దానికి సారథ్యం వహిస్తోంది. ఈ గమనంలో తను ఎన్నో రకాల సవాళ్లను ఎదుర్కొంటోంది. అయినా వాటిని లెక్క చేయకుండా సమస్యపై నిజాయతీగా పోరాడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో పర్యావరణహితం కోరి తను చేస్తోన్న కృషికి గాను 2019 నోబెల్‌ శాంతి పురస్కారానికి గ్రెటాను నామినేట్‌ చేసిన సంగతి విదితమే. ఈ క్రమంలో గ్రెటా గురించి తన తండ్రి ఇటీవలే ఓ ఆంగ్ల టీవీ ఛానల్‌తో సంభాషించారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా ఆయన తన కూతురి భవిష్యత్తు గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం గమనార్హం.

Know More

women icon@teamvasundhara
alexa-suggests-women-to-stab-herself

‘అలెక్సా’ను జవాబడిగితే చచ్చిపోమందట !

ఇంట్లో పనిమనిషికి బదులు ఓ రోబో ఉంటే ఎలా ఉంటుంది? ఇల్లు ఊడవడం దగ్గర నుంచి ఆహారం అందివ్వడం వరకు అన్నీ అదే చూసుకుంటుంది. అయితే మన ఆజ్ఞను శిరసావహించే ఆ మరమనుషులు మనల్నే ఆజ్ఞాపిస్తే... ఇది తినకూడదు, అటు వెళ్లకూడదు అని మన జీవితాలను నియంత్రిస్తే... మనం సృష్టించిన యంత్రాల కింద మనమే బానిసలుగా బతకాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఇది హాలీవుడ్‌ చిత్రం ‘ఐ రోబో’ సారాంశం. శంకర్‌ సృష్టించిన ‘రోబో’ కూడా ఇదే చెబుతోంది. ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ వల్ల కలిగే నష్టాలను ముందే ఊహించిన సదరు దర్శకులు ఆ చిత్రాలను రూపొందించి విజయం సాధించారు. అయితే ఇలా నిజ జీవితంలో సాధ్యమా? అంటే.. జరగొచ్చు అని నిరూపిస్తోంది ఓ సంఘటన. గుండెకు సంబంధించిన విషయం గురించి పరిశోధించే ఓ మహిళ ‘అలెక్సా’ (పోర్టబుల్‌ స్మార్ట్‌ స్పీకర్‌)ను ఓ ప్రశ్న అడగ్గా.. భూమికి భారం తగ్గాలంటే ఆమెను చచ్చిపోమని చెప్పిందట. అలా ఎలా చెప్పింది ? అనుకుంటున్నారా... అయితే వివరాల్లోకి వెళ్దాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
girl-had-the-best-reaction-to-worst-gift-ever
women icon@teamvasundhara
delhi-students-take-oath-to-protect-women

ఆ చీకటిని తరిమేయడమే మా ధ్యేయం !

అజ్ఞానానికి సంకేతం... అనర్థాలకు మూలం చీకటి. కంటికి వెలుగు కనబడకపోవడమే చీకటి కాదు. మస్తిష్కం విచక్షణా జ్ఞానాన్ని కోల్పోవడం కూడా చీకటే ! ఈ చీకటే ప్రపంచంలోని చాలా అనర్థాలకు... ముఖ్యంగా ఆడవారిపై జరిగే అఘాయిత్యాలకు కారణంగా నిలుస్తోంది. ఎన్నో ఏళ్లుగా దిశ వంటి ఎందరో స్త్రీల జీవితాలను ఈ చీకటి తన అజ్ఞానాంధకార గుప్పిట్లో బంధిస్తున్న విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. ఇటీవల ఈ చీకటి మరింత వ్యాప్తి చెందుతుండడంతో సమాజంలోని బాహ్య చీకటిని, మనిషిలోని అంత: చీకటిని తొలగించేందుకు కంకణం కట్టుకున్నాయి కొన్ని ప్రభుత్వాలు. అందులో ముందుంటోంది దిల్లీ ప్రభుత్వం. ఇందుకు నిదర్శనమే దిల్లీ ముఖ్యమంత్రి కేజ్రీవాల్‌ బాలురతో చేయించిన ఈ ప్రతిజ్ఞ.

Know More

women icon@teamvasundhara
little-boys-band-performance-without-musical-instruments-winning-hearts

కి ‘రాక్‌’ అనిపించారు!

సాధారణంగా పిల్లలు మాట్లాడుతుంటూనే ఎంతో ముద్దుగా ఉంటూ మళ్లీ మళ్లీ వినాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే వారి మాటలు, హావభావాల్లో ఎలాంటి కల్మషం ఉండదు. స్వచ్ఛత, అమాయకత్వం మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అందుకే పిల్లలు ఏ పనిచేసినా చూడడానికి చాలా ముచ్చటేస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో పసిఛాయలు కూడా పోని ఓ ముగ్గురు బుడతలు రాక్‌స్టార్లుగా మారారు. పాటలు పాడుతూ తమదైన హుషారుతో డ్యాన్స్‌ చేశారు. ఇందులో ప్రత్యేకమేముందనేగా మీ డౌటు? సాధారణంగా రాక్‌స్టార్లు గిటారో, లేకుంటే మరో వాయిద్య పరికరాన్నో వాయిస్తూ పాటలు పాడతారు. అయితే ఈ బుడతల చేతిలో ఎలాంటి గిటార్‌ లేకున్నా కి ‘రాక్‌’ అనిపించారు. అది ఎలాగో మీరే చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
5year-child-paid-off-the-lunch-balances-for-123-students-by-selling-cocoa-and-cookies
women icon@teamvasundhara
taimur-alikhans-3rd-birthday-celebrations-with-christmas-themes

హ్యాపీ బర్త్‌డే టిమ్‌ టిమ్‌!

సెలబ్రిటీ కపుల్‌ కరీనా- సైఫ్‌ల గారాల తనయుడు తైమూర్‌ అలీఖాన్‌కు ఎంత ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. బాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ హీరోలను మించి క్రేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్నాడీ స్టార్‌ కిడ్‌. తన క్యూట్‌ లుక్స్‌, అల్లరి మాటలతో అలరించే ఈ చోటా నవాబ్‌ ఎక్కడున్నా మీడియా కళ్లన్నీ అతడివైపే తిరుగుతాయి. ‘తైమూర్‌’ పేరుతో గతంలో కేరళలోని కొన్ని దుకాణాల్లో బొమ్మలు కూడా విక్రయించిన సంగతి తెలిసిందే. ఇలా పుట్టుకతోనే సెలబ్రిటీ స్టేటస్‌ సంపాదించుకున్న ఈ బాలీవుడ్ స్టార్‌కిడ్‌ నేటితో (డిసెంబర్‌ 20) నాలుగో వసంతంలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. ఈ క్రమంలో పటౌడీ వారసుడి పుట్టినరోజు వేడుకలు ముంబైలో ఘనంగా జరిగాయి. కరీనా దంపతులు ఏర్పాటుచేసిన ప్రత్యేక పార్టీలో పెద్ద ఎత్తున సెలబ్రిటీలు సందడి చేశారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
parents-slammed-for-making-6-years-daughter-undergo-brutal-table-tennis-training

women icon@teamvasundhara
home-remedies-for-dry-skin-in-children
women icon@teamvasundhara
mom-tricks-son-by-placing-life-size-cut-outs-of-her-self-to-prevent-him-for-crying

కటౌట్‌ చూసి అమ్మని మురిసిపోయాడు!

ప్రపంచంలో ఎవరి ప్రేమకైనా ప్రత్యామ్నాయం దొరుకుతుందేమో కానీ..అమ్మ ప్రేమకు మాత్రం దొరకదంటారు. పుట్టుకతోనే మనకు ప్రేమను పరిచయం చేసే ఆమె స్థానాన్ని మరెవరితోనూ భర్తీ చేయలేరన్నది జగమెరిగిన సత్యం. ఇక పసి పిల్లలకు తల్లి అవసరం ఎలాంటిదో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. తండ్రి కనిపించకపోయినా ..అంతగా ఆందోళన చెందరు కానీ..ఒక్క క్షణం తల్లి కనిపించకపోతే గుక్కపట్టి ఏడుస్తారు. ఆ సమయంలో వారి ముందు తల్లి అలా ప్రత్యక్షమైతే చాలు..ఒక్కసారిగా ఏడుపు ఆపేస్తారు. తల్లి , పిల్లల మధ్య ఉన్న అనుబంధం అలాంటిది. అయితే తాను ఎదురుగా లేనప్పటికీ..తన పిల్లాడి మోములో చిరునవ్వు చెదరకుండా ఉండేందుకు జపాన్‌కు చెందిన ఓ మహిళ సరికొత్త ప్రయోగాన్ని అమలు చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-change-my-daughter-behavior

మా అమ్మాయి మొండిగా తయారైంది.. ఆమెను మార్చేదెలా?

మేడమ్‌... మా పాప వయసు 9 సంవత్సరాలు. ప్రతి చిన్న విషయానికీ ఏడుస్తుంది. అంతేకాదు.. మొండిగా తయారై.. చదువులో కూడా వెనుకబడింది. నాకు 4 సంవత్సరాల బాబు కూడా ఉన్నాడు. అతను ముద్దుగా ఉంటాడు. కానీ పలు ఆరోగ్య సమస్యలున్నాయి. మేము ఎక్కువ గారాబం చేయడం వల్ల మా అమ్మాయి అలా తయారై ఉండచ్చు. బహుశా ప్రతి విషయంలోనూ పిల్లలిద్దరి మధ్య ఉన్న పోటీతత్వం (తోబుట్టువుల వైరం) వల్లే అలా చేస్తుందేమోనని అనిపిస్తోంది. అందుకే మా పాపతో ఎక్కువ సమయం వెచ్చించి చూశాను. కానీ తనలో ఎలాంటి మార్పు కనిపించటం లేదు. మేము కొంతకాలం వేచి చూడాలా? లేకపోతే వెంటనే సైకాలజిస్టుని కలవమంటారా? మా పాపను మామూలు స్థితికి తీసుకురావడానికి ఇంకా ఏవైనా సలహాలు ఇవ్వగలరు.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-educate-your-children-about-rape-culture

#రేప్‌ కల్చర్‌ : అబ్బాయిల్ని ఎలా పెంచుతున్నారు ?

‘అమ్మాయిల డ్రస్సింగ్‌ సెన్స్‌ గురించి మాట్లాడుకునే బదులు అబ్బాయిల కామన్‌ సెన్స్‌ గురించి మాట్లాడుకుందాం’... ఓ ప్రసంగంలో ఓ మహిళ అన్న మాటలివి. ప్రియాంక రెడ్డి హృదయ విదారక ఉదంతంలో చాలామంది నెటిజన్లు విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, అమ్మాయిలు రాత్రి వేళ బయటకి వెళ్లకపోవడమే మంచిది అంటున్నారు. నిజంగా అమ్మాయిలు రాత్రి పూట బయటకి వెళ్లడం వల్లే ఇటువంటి ఘోరాలు జరుగుతున్నాయా ? సమాజంలో నిత్యం స్త్రీలపై జరుగుతున్న అఘాయిత్యాలకు మూల కారణం స్త్రీనే అన్న ప్రచారం ఎప్పటి నుంచో జరుగుతోంది. ఇందులో భాగంగానే చాలామంది తల్లిదండ్రులు కూడా అత్యాచారాల విషయంలో అమ్మాయిలతోనే ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నారట ! కానీ అబ్బాయిలకు అమ్మాయిలతో ఎలా నడుచుకోవాలో తెలపడం లేదట. అందుకే చాలామంది అబ్బాయిలు రేప్‌ కల్చర్‌లో భాగమవుతున్నారు. రేప్‌ కల్చర్‌ అంటే భౌతిక దాడి మాత్రమే కాదు. తమ పరుష పదజాలంతో మహిళల మనోభావాలు దెబ్బతీయడం, డేటింగ్‌లో ఎమోషనల్‌ బ్లాక్‌ మెయిలింగ్‌ చేయడం వంటివి కూడా రేప్‌లో భాగమే. అటు విద్యలోనూ ఇటు ఆర్థికంగానూ అగ్రగామి అనిపించుకున్న అమెరికాలో సైతం ప్రతి ముగ్గురు స్త్రీలలో ఒకరు ఇలా రేప్‌కు గురవుతున్నారంటే నేటి సమాజంలో ఆడవారి పరిస్థితి ఏ రకంగా ఉందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇక భారత్‌లో అయితే ఏటా పాతిక వేలకు పైగానే రేప్‌ కేసులు నమోదవుతుండగా అనధికారికంగా ఎందరో అమ్మాయిలు అత్యాచారానికి గురవుతున్నారు. మరి ఇటువంటి దారుణ పరిస్థితులకు కారణం ఎక్కడుంది ? అసలు ఈ రేప్‌ కల్చర్‌ని అంతమొందించడం ఎలా ? తెలుసుకుందాం రండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
6-year-old-schoolgirl-is-the-worlds-youngest-genius-to-solve-maximum-rubiks-cube

మనం ప్రోత్సహిస్తే రికార్డులు కొట్టేస్తారిలా !

పిల్లల మేధస్సుకు పదును పెట్టే ఆట వస్తువుల్లో రూబిక్స్‌ క్యూబ్‌ ఒకటి. పిల్లలకే ఏంటి.. పెద్దలకు కూడా అని చెప్పొచ్చు. ఎవరికైనా ఒక్కసారి దీన్ని పూర్తి చేస్తే చాలు.. ‘నేనో పెద్ద మేధావిని’ అనే ఫీలింగ్‌ వచ్చేస్తుంది. అందుకే చాలామంది పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా గంటల తరబడి, రోజుల తరబడి దీంతో కుస్తీ పడుతుంటారు. భేతాళ ప్రశ్న లాంటి దీన్ని సాల్వ్‌ చేయడం పెద్దలకే చాలా కష్టం. అటువంటిది ఈ చిన్నారి అవలీలగా రూబిక్స్‌ క్యూబ్‌ని పూర్తి చేసి ‘వరల్డ్స్‌ యంగెస్ట్‌ జీనియస్‌’ అనిపించుకుంది. అది కూడా మామూలుగా కాదు.. కళ్లకు గంతలు కట్టుకొని, పద్యాలు చదువుతూ !

Know More

women icon@teamvasundhara
divyanshi-singhal-wins-the-childrens-day-2019-google-dooodle-contest

చెట్లకు చెప్పులు తొడిగి 5 లక్షలు గెలుచుకుంది !

చెట్లకు కూడా ప్రాణముంటుందని జగదీశ్ చంద్రబోస్ ఏనాడో చెప్పారు. అయితే వాటికి మనలా కాళ్లు లేవు కాబట్టి మనం నరకడానికి వెళ్తున్నా కదల్లేవు. కొమ్మలను నరికినప్పుడు, మొదళ్ల నుండి పెకిలించినప్పుడు అవెంత బాధపడతాయి ? అని ప్రశ్నిస్తే... చాలామందికి ఇది అర్థం కాని విషయం. అయితే ఆ బాధను అర్థం చేసుకొన్న ఓ చిన్నారి తాను ఎదిగేసరికి చెట్లకు కాళ్లు రావాలని కోరుకుంది. ఆ ఆలోచనే గూగుల్‌ను ఫిదా చేసి ఆమెకు ఐదు లక్షల రూపాయల నగదు బహుమతిని ఇప్పించింది. అంతేనా... ఆమె చదివే స్కూలుకి కూడా సాయమందించేలా చేసింది. ఆ చిన్నారి ఎవరో కాదు దిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్లో రెండో తరగతి చదువుతున్న దివ్యాన్షి సింఘాల్.

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-add-meaning-to-the-childrens-day

ƒ©Ç Íäæ®h ¯äšË ¦Ç©©ä êªX¾šË ¤ùª½Õ-©-«Û-Åê½Õ..!

«Õ©ãx-X¾Û«Ûy ©Ç¢šË «ÕÍŒa-©äE «ÕÊ-®¾Õ¹×, E†¾ˆ-©t†¾„çÕiÊ *ª½Õ-Ê-«ÛyÂ¹× EŸ¿-ª½zÊ¢ *¯Ão-ª½Õ©Õ. „ÃJ «áŸ¿Õl-«áŸ¿Õl «Ö{-©Åî ‡¢ÅŒ ÂîX¾¢©ð …Êo „ÃJ-¯çj¯Ã ®¾êª ƒ˜äd ÊNy¢-Íä-®¾Õh¢-šÇª½Õ. Æ¢Åä¯Ã.. Æ«Öt-¯ÃÊo, Åî¦Õ-{Õd-«Û©Õ, “’âœþ-æX-骢šüq, ƒª½Õ-’¹Õ-¤ñ-ª½Õ’¹Õ „Ã@ÁÙx.. ƒ©Ç ÅŒ«Õ ÍŒÕ{Öd …Êo „ÃJ Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* ¦ð©ã-œ¿Eo N†¾-§ŒÖ©Õ ¯äª½Õa-¹ע-šÇª½Õ ¹؜Ä..! ƒ©Ç¢šË *šËd-¤ñšËd *¯Ão-ª½Õ©¢Ÿ¿JF ŠÂ¹ˆ-Íî{ ÍäJa, „ÃJÂË ‡¢Åî ‚Ê¢-ŸÄEo X¾¢Íä ªîèä '¦Ç©© C¯î-ÅŒq«¢Ñ. ¨ ªîVÊ „ÃJ ¤Äª¸½-¬Ç-©©ðx ‡¯îo ‚{©Õ, ¤Ä{©Õ, ²Ä¢®¾ˆ%-A¹ Âê½u-“¹-«Ö©Õ Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƪáÅä OšËÅî ¤Ä{Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Õ’à OÕª½Õ Â¹ØœÄ ¨ ªîVÊ OÕ XÏ©x-©Â¹× ÂíEo N©Õ-«©Õ ¯äJpÅä.. ÆN „ÃJ ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕhÂ¹× ‡¢ÅŒ-’Ã¯î Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Íä²Ähªá ¹Ÿ¿Ö..! ƒ©Ç Í䧌՜¿¢ «©x '¯äšË ¦Ç©©ä êªX¾šË ¤ùª½Õ©ÕÑ ÆE ÍÃÍà ¯ç“£¾Þ ÍçXÏpÊ «Ö{Lo OÕ XÏ©x© ŸÄyªÃ E•¢ Íä®ÏÊ „ê½-«Û-Åê½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ‚ ªîV „ÃJÂÌ ‡X¾p-šËÂÌ ’¹Õª½Õh¢-œË-¤ò-ŌբC. ƒ¢ÅŒÂÌ ¦Ç©© C¯î-ÅŒq«¢ ªîVÊ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ *¯Ão-ª½Õ-©Åî Íäªá¢-ÍÃ-LqÊ ‚ X¾ÊÕ-©ä¢šË? ÆN XÏ©x-©Â¹× ÅŒ«Õ ¦µ¼N-†¾u-ÅŒÕh©ð ‡©Ç …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá? ª½¢œË Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢..

Know More

women icon@teamvasundhara
old-age-people-commit-suicide-in-jayasankar-bhupalapalli-district

¹Êo-G-œ¿f© ‚Ÿ¿-ª½º ¹ª½Õ-„çj¢C.. ‚ÅŒt-£¾ÇÅäu C¹ˆ-ªá¢C !

¹E-XÏ¢-ÍŒE Ÿçj„ÃEo “¤ÄJn¢-ÍŒœ¿¢ ¹¢˜ä.. ¹@Áx «á¢Ÿ¿ÕÊo ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©ÊÕ X¾Ü>æ®h ‡¢Åî X¾Ûºu¢ «®¾Õh¢Ÿ¿¢šÇª½Õ åXŸ¿l©Õ. Æ¢Ÿ¿Õê¯ä„çÖ “X¾X¾¢-ÍÃEo ͌՚Ëdª½«Õt¢˜ä ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©ãjÊ P«, ¤Äª½y-Ōթ ÍŒÕ{Öd AJT „çÖ¹~¢ ²ÄCµ¢-ÍÃœ¿Õ ‚C Ÿä«Ûœ¿Õ N¯Ã-§ŒÕ-¹ל¿Õ. ƢŌšË Ÿçj« ®¾yª½ÖX¾ ®¾«Ö-ÊÕ-©ãjÊ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©ÊÕ X¾Ü>¢-ÍŒœ¿¢ X¾Â¹ˆÊ åXœËÅä ¹F®¾¢ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ©äŸ¿Õ ¯äšË ÅŒª½¢. ¦µÇª½u ÍçXÏp¢-Ÿ¿¯î, XÏ©x©Õ X¾ÛšÇd-ª½¯î Âí¢Ÿ¿ª½Õ Æ«-²ÄÊ Ÿ¿¬Á©ð …Êo Æ«Öt, ¯ÃÊo-©ÊÕ Æ¯ÃŸ±Ä“¬Á-«Ö©ðx «C-©ä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ®¾«Ö-èÇ-EÂË ¦µ¼§ŒÕ-X¾œË ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©ÊÕ ƒ¢šðx¯ä åX{Õd-¹ׯÃo.. ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{©Õ, ÍäÅŒ-©Åî ʪ½Â¹¢ ÍŒÖXÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ÅŒ«Õ ¹œ¿ÕX¾ÛÊ X¾ÛšËdÊ XÏ©x©ä ¹ŸÄ ÆE ‚ ¦ÇŸµ¿-Ê¢Åà ¦µ¼J-®¾ÕhÊo Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ƒÂ¹ \ «Öª½_¢ ©ä¹ AJ-T-ªÃE ©ðÂÃ-©Â¹× „çRx-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÅŒ«Õ ®¾¢ÅÃ-¯Ã-EÂË ÅÃ«á ¦µÇª½¢ ÂùØ-œ¿-Ÿ¿E ÅŒÊÕ«Û ÍÃL¢-ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ. ÅÃèÇ’Ã •§ŒÕ-¬Á¢-¹ªý ¦µ¼Ö¤Ä-©-X¾Lx >©Çx ‡©-êÂ-¬Áy-ª½¢©ð ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-¹×Êo ²Ä©§ŒÕu Ъßµ¿«Õt Ÿ¿¢X¾-Ōթ ¹Ÿ±¿ Â¹ØœÄ Æ©Ç¢-šËŸä !

Know More

women icon@teamvasundhara
dad-questions-baby-girl-for-stealing-friends-jacket
women icon@teamvasundhara
soha-ali-khans-daughter-inaaya-sings-the-gayathri-mantra
women icon@teamvasundhara
toddler-takes-over-adult-gym-class-melt-hearts-online
women icon@teamvasundhara
9-year-old-prity-bhattacharjee-wins-the-superstar-singer-title
women icon@teamvasundhara
qualities-our-girls-can-learn-from-maa-durga-in-telugu

‚œ¿-XÏ-©x©Ç Âß¿Õ.. ‚C-X¾-ªÃ-¬Á-ÂËh©Ç ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-ÍäŸÄl¢!!

'¯äšË ¦Ç©©ä êªX¾šË ¤ùª½Õ©ÕÑ Æ¯Ãoª½Õ ¯ç“£¾Þ. «ÕJ, ‚ ¦Ç©-©¢˜ä ê«©¢ ƦÇs-ªá©ä Âß¿Õ.. Æ«Öt-ªá©Ö Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹„äÕ. ‚ N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-®Ï¯Ã ¯äšË ®¾«Ö-•¢©ð ƒX¾p-šËÂÌ Æ«Öt-ªáLo *Êo ÍŒÖX¾Û ͌֜¿œ¿¢, „ÃJÂË ®¾«ÖÊ Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ Ÿ¿Â¹ˆ-¹-¤ò-«œ¿¢, “X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ „ÃJE ’¹ÕXÏpšðx ¦¢Cµ¢-ÍŒœ¿¢.. «¢šËN •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. ƒÂ¹ Æ©Ç¢-{-X¾Ûpœ¿Õ êªX¾šË ¤ùª½Õ-©Õ’à Ō«ÕÊÕ Åëá Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ÅŒTÊ æ®yÍŒa´ „ÃJÂË ‡Â¹ˆœ¿ Ÿ¿Â¹×ˆ-ŌբC? DEÂË Åîœ¿Õ ‹„çjX¾Û ®¾«Ö•¢ ÆGµ-«%Cl´ X¾Ÿ±¿¢ „çjX¾Û X¾ª½Õ-é’-œ¿Õ-Åî¯Ão ƒ¢Âà ƫÖt-ªáLo ’¹Õ¢œç-©åXj ¹עX¾-šË©Ç ¦µÇN¢Íä „Ãª½Õ, X¾ÛJ-šðx¯ä “¤ÄºÇ©Õ Bæ®æ® „ê½Ö «ÕÊ ÍŒÕ{Öd ‡¢Ÿ¿ªî …¯Ãoª½Õ. Æ©Ç¢šË „ê½¢-Ÿ¿-JÂÌ ÅŒTÊ ’¹Õº-¤Äª¸½¢ Íç¤Äp-©¢˜ä.. “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö ÅŒ«Õ ƒ@Áx©ðx '¦µäšÌ ¦ÍÄî.. ¦µäšÌ X¾œµÄ„îÑ Âê½u-“¹-«ÖEo Æ«Õ©Õ X¾ª½-ÍÃL. Æ©Ç-’¹E ê«©¢ „ÃJÂË «Õ¢* ÍŒŸ¿Õ«Û Æ¢C¢-ÍŒœ¿¢, ®¾«Ö-•¢©ð …ÊoÅŒ «uÂËh’à BJa-C-Ÿ¿l-œ¿¢-Åî¯ä ®¾J-¤òŸ¿Õ.. ®¾Â¹© ®¾Ÿ¿Õ_-ºÇ© ¹©-¦ð-ÅŒ’à „ÃJE «Õ©-ÍÃL. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ¢ Í䧌Ö-Lq¢-Ÿ¿©Çx.. ¬ÁÂËhÂË “X¾A-ª½Ö-X¾-„çÕiÊ ‚ Ÿ¿Õª½_«Õt©ðE ’¹ÕºÇLo „ÃJÂË N«-J®¾Öh, *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä „Ãª½Õ ‚ Æ«Õt-©ðE ’¹ÕºÇLo X¾ÛºË-ÂË-X¾Û-ÍŒÕa-¹×-¯ä©Ç Í䧌ÖL. ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ-©Õ’à ÆC «ÕÊÂ¹× «Ö“ÅŒ„äÕ ²ÄŸµ¿u¢. «ÕJ, «ÕÊ Æ«Öt-ªáLo ‚C-X¾-ªÃ-¬Á-ÂËh©Ç BJa-C-ŸÄl-©¢˜ä ‚ Æ«Õt-„Ã-J-©ðE \§äÕ ©Â¹~-ºÇ-©ÊÕ «ÕÊ ‚œ¿-XÏ-©x-©Â¹× *ÊoŌʢ ÊÕ¢Íä ¯äJp¢-ÍÃ©ð ¨ 'Ÿ¿®¾ªÃ ¬Áª½-Êo-«-ªÃ-“ÅŒÕ©Ñ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ®¾¢Ÿ¿-ªîs´-*ÅŒ¢.

Know More

women icon@teamvasundhara
fun-ganesh-chathurthi-activities-for-kids
women icon@teamvasundhara
wishing-her-dad-happy-birthday-sitara-posts-a-video

OÕêª ¯Ã Æ®¾©ãjÊ £ÔǪî..! £¾ÉuXÔ ¦ªýhœä ¯Ã¯Ão..!

'‡«œ¿Õ ÂíœËÅä C«Õt AJT „çÕi¢œþ ¦ÇxÂú Æ«Û-ŌբŸî „Ãœä X¾¢œ¿Õ-’Ãœ¿Õ..!Ñ, '§ŒáŸ¿l´¢ ÍäÅŒ-ÂÃE „Ãœä Ÿµ¿ª½t¢ ’¹ÕJ¢* «ÖšÇx-œ¿-ÅÃœ¿Õ..!Ñ, '®¾éÂq®ý ¨èü ¯Ãšü ‡ œç®Ïd-¯ä-†¾¯þ.. ƒšüq ‡ •KoÑ.. ®ÏE-«Ö-©åXj ‚®¾ÂËh …Êo-„Ã-@ÁxÂ¹× ¨ œçj©Ç’¹Õ©Õ ‡«J„î “X¾Åäu-ÂË¢* ÍçX¾p¹ˆ-êªxŸ¿Õ..! ÅŒÊ-ŸçjÊ å®kd©ü, „êá®ý «Öœ¿Õu-©ä-†¾¯þÅî “Xϯþq «Õæ£Ç†ý ¦Ç¦Õ ÍçXÏpÊ ¨ œçj©Ç-’¹Õ©Õ ƒ†¾d-X¾-œ¿E Åç©Õ’¹Õ “æX¹~-¹×-©Õ¢-šÇªÃ..? «Õæ£Ç†ý ®ÏE-«Ö©Õ, Ê{Ê, åX¶jšüq, å®kd©ü.. „ç៿-©ãj-Ê-„Ã-šËE ÍŒÖ®Ï ÅŒÊÂË ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ’Ã «ÖJ-Ê„Ã@ÁÙx Âí¢Ÿ¿-éªjÅä.. «§ŒÕ®¾Õ åXª½Õ-’¹ÕÅî¯Ão ÅŒª½-’¹E ÆÅŒœË Æ¢ŸÄ-EÂË X¶ÏŸÄ ƪá¤òÅŒÕÊo „Ã@ÁÙx «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ..! ‚’¹®ýd 9 «Õæ£Ç†ý X¾ÛšËd-Ê-ªîV..! ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ®ÏE«Ö X¾J-“¬Á-«ÕÂ¹× Íç¢CÊ “X¾«áÈÕ©Õ, ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ.. ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ «Õæ£Ç-†ýÂ¹× ¦ªýhœä N冮ý ÅçL-§ŒÕ-èä¬Çª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð «Õæ£Ç†ý ’êé X¾šËd ®ÏÅê½ Â¹ØœÄ ÅŒÊ ÅŒ¢“œËÂË ‹ OœË§çÖ ŸÄyªÃ X¾ÛšËd-Ê-ªîV ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ ÅçL-§ŒÕ-èä-®Ï¢C..!

Know More

women icon@teamvasundhara
six-years-russian-boy-push-ups-video-viral
women icon@teamvasundhara
how-to-repair-your-relationship-with-your-child-after-a-divorce

OÕ NœÄ-Â¹×©Õ XÏ©x-©Â¹× ¦µÇª½¢ ÂùØ-œ¿-Ÿ¿¢˜ä ƒ©Ç Í䧌բœË..!

¨ªî-V©ðx åXRx ÅŒªÃyÅŒ Ÿ¿¢X¾-ÅŒÕ©Õ NNŸµ¿ Âê½-ºÇ© «©x NœÄ-Â¹×©Õ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç ²ÄŸµÄ-ª½-º„çÕiÊ N†¾-§ŒÕ¢’à «ÖJ¢C. OJ©ð Âí¢ÅŒ-«Õ¢C XÏ©x-©ÕÊo „Ã@ÁÙx Â¹ØœÄ …¢œ¿œ¿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢. ¨ “¹«Õ¢©ð Ÿ¿¢X¾ÅŒÕLŸ¿l-J©ð ‡«J ÅŒX¾Ûp «©x „Ã@ÁÙx NœË-¤ò-ÅŒÕ-¯Ão-ª½¯ä N†¾§ŒÕ¢ X¾Â¹ˆ-Ê-¦ã-œËÅä.. DE-«©x \ ÅŒX¾Üp Í䧌ÕE XÏ©x©Õ «Ö“ÅŒ¢ P¹~ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-͌¹ ÅŒX¾pŸ¿Õ. «áÈu¢’à *Êo «§ŒÕ®¾Õ©ð …Êo XÏ©x©Â¹× ‚ ¦ÇŸµ¿ «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ-«Û¢-{Õ¢C. ƒÂ¹åXj ÅŒ«Õ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ¹L-®¾Õ¢-œ¿ª½Õ Ưä EèÇEo NE ‚ X¾®Ï «ÕÊ-®¾Õ©Õ ÅŒ{Õd-Âî-©ä«Û. ¨ “¹«Õ¢©ð ®¾¢¦¢-CµÅŒ ꮾÕÊÕ ¦šËd XÏ©x-©ÊÕ ÆªáÅä ÅŒLx Ÿ¿’¹_ª½.. ©äŸÄ ÅŒ¢“œË Ÿ¿’¹_ª½ …¢ÍÃ-©E ¯Ãu§ŒÕ-²ÄnÊ¢ Eª½gªá®¾Õh¢C. DE-«©x ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©ðx ŠÂ¹-JE NœË* …¢œ¿-©ä¹ XÏ©x©Õ «ÖÊ-®Ï¹¢’à ¹עT-¤òŌբšÇª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð XÏ©x© ¦ÇŸµ¿ÊÕ Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-ÂíE NœÄÂ¹×©Õ B®¾Õ-¹×Êo ¦µÇªÃu, ¦µ¼ª½h©Õ B®¾Õ-Âî-„Ã-LqÊ ÂíEo èÇ“’¹-ÅŒh-©ä¢šð ͌֟Äl¢..!

Know More

women icon@teamvasundhara
how-to-get-rid-of-baby-hiccups
women icon@teamvasundhara
ways-to-deal-with-a-mommy-meltdown

Æ«Õt ¹Fo-@ÁxÊÕ XÏ©x©Õ ÍŒÖ®Ï ÅŒ{Õd-Âî-©äª½Õ... Æ¢Ÿ¿Õê ƒ©Ç Í䧌բœË..!

'«ÕÊ-©ðE “¤Äº¢ Æ«Õt.. «ÕÊŸçjÊ ª½ÖX¾¢ Æ«Õt.. ‡Ê-©äE èÇL ’¹Õº„äÕ Æ«Õt..! ÊœË-XÏ¢Íä DX¾¢ Æ«Õt.. ¹ª½Õ-ºË¢Íä ÂîX¾¢ Æ«Õt.. «ª½-NÕÍäa BXÏ ¬ÇX¾¢ Æ«Õt..!Ñ Æ«Õt ’¹ÕJ¢* ƒ©Ç ‡¢ÅŒ ÍçXÏp¯Ã Ō¹׈„ä Æ«Û-ŌբC. “X¾A ƒ¢šËÂË ÅíL „ç©Õ’¹Õ Æ„äÕt ¹ŸÄ..! XÏ©x© „äÕ©Õ Â¢ ÅŒÊÕ ‡©Ç¢šË ÅÃu’Ã-E-éÂj¯Ã ®ÏŸ¿l´-X¾-œ¿Õ-Ōբ-{Õ¢C. „Ã@Áx ¦Ç’î-’¹Õ© Â¢ ÅŒÊ ¬ÁÂËh-Ê¢Åà ŸµÄª½-¤ò-®¾Õh¢-{Õ¢C. ¨“¹-«Õ¢©ð ƒ¢šðx XÏ©x-©¢-Ÿ¿-JÂÌ Æ„äÕt ®¾ÖX¾ªý £ÔǪî. ‡©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u «*a¯Ã ®¾êª Æ«ÕtÂ¹× ÍçGÅä ÆC X¾J³Äˆ-ª½-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿E XÏ©x© Ê«Õt¹¢. Æ©Ç¢šË Æ«ÕtÂ¹× Â¹ØœÄ Â¹³Äd-©ï²Ähªá, ¹Fo@ÁÙx¢šÇ§ŒÕE *Êo XÏ©x-©Â¹× ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê „ÚËE XÏ©x-©Â¹× ¹Ê-¦-œ¿-F-§ŒÕ-¹עœÄ ÅŒLx èÇ“’¹ÅŒhX¾-œ¿Õ-ŌբC. ƪáÅä “X¾A-²ÄK X¾J-®ÏnA ÅŒÊ ÆDµ-Ê¢©ð …¢œÄ-©E ©äŸ¿Õ. ŠÂîˆ-²ÄJ XÏ©x-©Õ-¯Ão-ª½¯ä N†¾§ŒÕ¢ Â¹ØœÄ «ÕJa-¤òªá „Ã@Áx «á¢Ÿä ÅŒÊ Âî¤ÄEo, ¦ÇŸµ¿ÊÕ «u¹h-X¾-ª½Õ-®¾Õh¢-{Õ¢C... ¹Fo@ÁÙx åX{Õd-¹ע-{Õ¢-{Õ¢C. ¹Êo-ÅŒLx Æ©Ç \œ¿Õ-®¾Õh¢˜ä \ Gœ¿f «ÕÊå®j¯Ã ÅŒ©x-œË-©Õx-ŌբC. \¢ ÍçXÏp Æ«ÕtÊÕ ‹ŸÄ-ªÃa©ð XÏ©x-©Â¹× ƪ½l´¢-Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƩǢšË X¾J-®Ïn-Ōթðx ÅŒLx ‡©Ç “X¾«Jhæ®h XÏ©x© «ÕÊ®¾Õ ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Ÿî ͌֟Äl¢..!

Know More

women icon@teamvasundhara
heres-how-to-prepare-your-kids-to-pre-school
women icon@teamvasundhara
delhi-mom-praises-son-in-emotional-post-for-scoring-60-percent-marks-in-boards
women icon@teamvasundhara
reasons-why-working-mothers-are-great-role-models

women icon@teamvasundhara
how-to-eradicate-vision-problems-in-children
women icon@teamvasundhara
celebrities-cutest-pregnancy-announcements

'ƒŸ¿lª½¢ «á’¹Õ_ª½¢ Æ«Û-ÅŒÕ-¯Ão-«ÕÑE Æ©Ç Íç¤Äpª½Õ!

ƯîuÊu ŸÄ¢X¾ÅÃuEÂË, ‚©Õ-«Õ-’¹© ÆÊÕ-ªÃ-’Ã-EÂË “X¾A-ª½Ö-¤Ä©Õ XÏ©x©Õ. Æ¢Ÿ¿Õê Åëá ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Âæð-ÅŒÕ-¯Ão-«ÕE ÅçL-®ÏÊ «Õª½Õ-¹~º¢ Ÿ¿¢X¾-Ōթ ¹@ÁÙx «ÕÅÃ-¦Õ©Çx „çL-T-¤ò-Åêá. ‚ N†¾-§ŒÖEo ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ‡X¾Ûp-œç-X¾Ûpœ¿Õ Íç¦Õ-ŸÄ«Ö ÆE ‚ªÃ-{-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ®Ôy{Õx X¾¢ÍŒÕÅŒÖ ÍçæXp „ê½Õ Âí¢Ÿ¿-éªjÅä, ªÃ¦ð§äÕ ¤Ä¤Ä-ªáÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ¦Õ>b ¦Õ>b “œ¿®¾ÕqLo ƒ¢šðx „ÃJÂË ÍŒÖX¾ÛÅŒÖ ÅŒ«Õ “åXé’oFq ’¹ÕJ¢* Ưö¯þq Íäæ® „ê½Õ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿-ª½Õ¢-šÇª½Õ.. ƒ¢Âí¢-Ÿ¿-ꪄçÖ.. 'OÕª½Õ ÅŒyª½©ð Æ«Õt-«ÕtÐ-ÅÃ-ÅŒ-§ŒÕu/-¯Ã-Êo-«ÕtÐ-ÅÃ-ÅŒ§ŒÕu Âæð-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ..Ñ Æ¢{Ö ƒ¯þ-œçj-éª-Âúd’à ÍçæXp-„ê½Ö ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ.. «ÕJ, “åXé’oFq Ưö-¯þq-„çÕ¢-šü©ð «ÕÊê ƒEo ‚©ð-ÍŒ-Ê-©Õ¢˜ä.. ƒÂ¹ ¦ð©ã-œ¿¢ÅŒ ¤¶Äu¯þ ¤¶Ä©ð-ªá¢’û …Êo 宩-“G-šÌ© ®¾¢’¹-Å䢚Ë..? „ê½Ö ‡¢Åî œËX¶¾-骢-šü’à Ō«Õ “åXé’oFq ’¹ÕJ¢* Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÅçL-§ŒÕ-èä®Ï ÅŒ«Õ ÆGµ-«Ö-ÊÕ© «ÕÊ®¾Õ ŸîÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. Æ©Ç ÅÃèÇ’Ã «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-ÍÃaœ¿Õ ¦ÇM-«Ûœþ £¾Éu¢œþ-®¾„þÕ £ÔǪî ƪ½Õb¯þ ªÃ¢¤Ä©ü. ÅŒÊ ’¹ªýx-“åX¶¢œþ, Ÿ¿ÂË~-ºÇ-“X¶ÏÂà „çÖœ¿©ü ƪáÊ ’ÓG-§çÕ©Çx œç„çÕ-“šË-§ŒÖ-œç®ý “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ’¹ª½s´-«A ÆE, ÅŒyª½©ð ÅÃNÕ-Ÿ¿lª½¢ ‹ ¦Õ>b ¤Ä¤Ä-ªáÂË •Êt-E-«y-¦ð-ÅŒÕ-Êo{Õx ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à ¤ò®ýd Í䮾Öh ÅŒÊ ‚Ê¢-ŸÄEo X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯ÃoœÎ ªí«Ö¢-šËÂú £ÔǪî. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð NGµÊo X¾Ÿ¿l´-Ōթðx ÅŒ«Õ “åXé’oFqE Ưö¯þq Íä®Ï ÆGµ-«Ö-ÊÕ© «ÕÊ®¾Õ ŸîÍŒÕ-¹×Êo Âí¢Ÿ¿ª½Õ Å꽩 ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
sitara-is-my-all-time-stress-buster-says-mahesh-babu