scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

OšËÅî *šË-é©𠃩Õx ¬ÁÙ“¦µ¼¢!

Take a look at these house cleaning gadgets

kitchengadgetsstrip.gif

ƒ¢šËE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌Õ-œ¿-«Õ¢˜ä «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× åXŸ¿l ®¾„éä. ƒÂ¹ ¹~º¢ BJ¹ ©ä¹עœÄ ’¹œËæX …Ÿîu-T-ÊÕ©éÂjÅä ƒC *ÂÃ-¹×Åî ¹؜¿Õ-¹×Êo X¾E. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ‘ÇS’à ŸíJꠊ¹ˆ ‚C„êÃEo Â¹ØœÄ ƒ©Ç¢šË X¾ÊÕ-©Â¹× êšÇ-ªáæ®h ƒÂ¹ „Ã@ÁÙx N“¬Ç¢A B®¾Õ-Â¹×¯ä ®¾«Õ-§ŒÕ-„çÕ-¹ˆ-œËC. Æ¢Ÿ¿Õê ÍéÇ-«Õ¢C ¨ N†¾-§ŒÖEo ŸÄ{-„䮾Öh «®¾Õh¢-šÇª½Õ. ÅŒŸÄyªÃ ƒ¢šË E¢œÄ Ÿ¿Õ«át æXª½Õ-¹×-¤ò-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê O©Õ *Âˈ-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx ŠÂîˆ «®¾Õh-«ÛÊÖ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-¹ע˜ä “¬Á«Õ ÍéÇ-«-ª½Â¹× ÅŒ’¹Õ_-ŌբC. ƪáÅä ¨ ªîV©ðx ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× åXŸ¿l’à ¹†¾d-X¾-œÄ-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢-šÇªÃ..? ƒ©Ç¢šË X¾ÊÕLo «ÕJ¢ÅŒ ®¾Õ©-¦µ¼-ÅŒª½¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË ÂíEo £¾Çô„þÕ ÂÌxE¢’û ’Ãuœçbšüq “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö骈šðx Âí©Õ-«Û-D-ªÃªá. «ÕJ, ƒ¢šËE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íäæ® X¾EE «ÕJ¢ÅŒ ¨°’à Íäæ® ‚ ’Ãuœçb-˜äx¢šË? ÆN «ÕÊÂ¹× ‡©Ç …X¾-§çÖ-’¹-X¾-œ¿-Åêá? Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä!

cleaninggadjetsgh650-1.jpg
„çÕi“Âî-åX¶j-¦ªý ®ÔL¢’û ¤¶Äu¯þ œ¿®¾dªý
«ÕÊ ƒ@Áx©ðx «ÕÊ¢ \C …¯Ão, ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã …¢œ¿-’¹-©-„äÕ„çÖ ÂÃF ¤¶Äu¯þ ©ä¹עœÄ «Ö“ÅŒ¢ ŠÂ¹ˆ ¹~º¢ Â¹ØœÄ …¢œ¿-©ä«á.. Âß¿¢-šÇªÃ? ƒC ®¾êª ’ÃF.. OÕª½Õ OÕ ¤¶Äu¯þqE ‡Eo ªîV-©-Âî-²ÄJ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ..? ÆE ÆœË-TÅä ÍéÇ-«Õ¢C ‚ª½Õ ¯ç©©Õ, \œÄ-C-Âî-²ÄJ Æ¢{Ö ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê-NÕ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƒEo ªîV©Õ ¤¶Äu¯þ ÂÌx¯þ Í䧌Õ-¹-¤òÅä ŸÄE éªÂ¹ˆ© ÍŒÕ{Öd Ÿ¿Õ«át E¢œË-¤ò-ŌբC.. ÆC ÂíEo ªîV-©Â¹× ¦ÖV©Ç «Öª½Õ-ŌբC. ƒÂ¹ ¤¶Äu¯þ „䮾Õ-¹ע˜ä ÍéÕ.. ‚ Ÿ¿Õ«át, ¦ÖV «*a «ÕÊåXj X¾œ¿Õ-ŌբC.. ÆC «ÕÊ ‚ªî-’Ãu-EÂË \«Ö“ÅŒ¢ «Õ¢*C Âß¿Õ..
«ÕJ, ¤¶Äu¯þ ÂÌx¯þ Í䧌Õ-œÄ-EÂË ÍéÇ-«Õ¢C ¦Ÿ¿l´-ÂË¢-ÍŒ-œÄ-EÂË Âê½-º-„äÕ¢šË..? ÆC ÍäAÂË Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …¢œ¿-¹-¤ò-«œ¿¢ ‹ Âê½-º-„çÕiÅä.. ŸÄEo ÂÌx¯þ Íäæ® “¹«Õ¢©ð «ÕÊ¢ …X¾-§çÖ-T¢Íä ÂÃxÅý ŸÄyªÃ ‚ Ÿ¿Õ«át «ÕÊåXj X¾œ¿Õ-Ōբ-Ÿ¿-¯äC «Õªî Â꽺¢.. «ÕJ, ¨ ®¾«Õ-®¾u-©äOÕ ©ä¹עœÄ ƒÂ¹ ÊÕ¢* ¨°’à ¤¶Äu¯þ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-®¾„äÕ '„çÕi“Âî-åX¶j-¦ªý ®ÔL¢’û ¤¶Äu¯þ œ¿®¾dªýÑ «ÕÊÂ¹× Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ-©ð-Âí-Íäa-®Ï¢C. ¤¶ñšð©ð ÍŒÖXÏ¢-*-Ê-{Õx’à £¾Éu¢œË©ü, ŸÄE *«-ª½Ê „çÕi“Âî-åX¶j-¦ªý ÂÃxÅýÅî ª½Ö¤ñ¢-CÊ *Êo *Êo ¦ïœË-åX-©Çx¢-šËN '§ŒáÑ ‚¹%-A©ð Æ«ÕJ …¢œ¿œ¿¢ «ÕÊ¢ ’¹«Õ-E¢-ÍŒ-«ÍŒÕa. ¨ §Œá ‚¹%A «ÕŸµ¿u©ð ¤¶Äu¯þ éªÂ¹ˆÊÕ ÍíXÏp¢* Æ{Ö ƒ{Ö ÆÊœ¿¢ «©x ŸÄE-¹×Êo Ÿ¿Õ«át ®¾Õ©Õ-«Û’à «C-L-¤ò-ŌբC. «ÕÊ¢ ¤¶Äu¯þ ÂË¢Ÿä E©ÕaE ÂùעœÄ Âî¾h Ÿ¿Öª½¢’à …¢œË Â¹ØœÄ D¢Åî ®ÔL¢’û ¤¶Äu¯þE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌ÕÍŒÕa. ÅŒŸÄyªÃ Ÿ¿Õ«át Â¹ØœÄ «ÕÊåXj X¾œ¿-¹עœÄ …¢{Õ¢C. ¨ œ¿®¾dªý ¯Ãºu-ÅŒÊÕ ¦šËd DE Ÿµ¿ª½ ª½Ö.275 ÊÕ¢* ª½Ö.550 «ª½Â¹× …¢C.

cleaninggadjetsgh650-2.jpg
N¢œî ¦ãkx¢œþq œ¿®¾dªý
ÍéÇ-«Õ¢C ÂËšË-ÂÌ-©ÊÕ, „ÚËÂË Æ«Õ-JaÊ ¦ãkx¢œþqE ÍÃ©Ç ªîV© «ª½Â¹× ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌ժ½Õ. ÅŒŸÄyªÃ „ÚËåXj Ÿ¿Õ«át æXª½Õ-¹×-¤òªá.. ÂËšË-ÂÌ©Õ ÅçJ-*-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ‚ Ÿ¿Õ«át¢Åà ƒ¢šðx-Âí*a Í䪽Õ-ŌբC. ƒ¢Âí¢-ÅŒ-«Õ¢-Ÿä„çÖ OšËE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË ÂÃxÅýq «¢šËN …X¾-§çÖ-T-®¾Õh¢-šÇª½Õ. X¶¾L-ÅŒ¢’à „ÚËåXj æXª½Õ-¹×Êo Ÿ¿Õ«át X¾ÜJh’à «C-L-¤òŸ¿Õ.. ®¾J-¹ŸÄ ÍäÅŒÕ-©Â¹× Â¹ØœÄ “¬Á«Õ ‡Â¹×ˆ-«-«Û-ŌբC. ÂæšËd ¨ X¾EE «ÕJ¢ÅŒ ¨° Í䧌Õ-œÄ-EÂË “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö骈šðx Âí©Õ-«Û-D-ªÃªá 'N¢œî ¦ãkx¢œþq œ¿®¾dªýÑ. ¤¶ñšð©ð ÍŒÖXÏ¢-*-Ê-{Õx’à ŠÂ¹ £¾Éu¢œË-©üE «âœ¿Õ ¦µÇ’Ã©Õ Íä®Ï, „ÃšË *«-ª½x©ð ’¹ª½Õ-éÂjÊ „çÕi“Âî-åX¶j-¦ªý ÂÃxÅýÊÕ «âœ¿Õ ¦µÇ’Ã-©Õ’à Íä®Ï ŠÂ¹-ŸÄ-EÅî ŠÂ¹šË ÆÊÕ-®¾¢-ŸµÄ-E¢-ÍŒœ¿¢ «ÕÊ¢ ’¹«Õ-E¢-͌͌Õa. „çÕi“Âî-åX¶j-¦ªý ÂÃxÅý ‘ÇS©ðx ¦ãkx¢œþqE …¢* £¾Éu¢œË-©üE Âî¾h “åX®ý Í䧌՜¿¢ «©x ÂÃxÅý ¦ãkx¢œþqÂË Ÿ¿’¹_-ª½’à «®¾Õh¢C. ÆX¾Ûpœ¿Õ «ÕÊ¢ £¾Éu¢œË-©üE Æ{Ö, ƒ{Ö AX¾ÛpÅŒÖ Â¹C-L¢-ÍŒœ¿¢ «©x ¦ãkx¢œþqåXj æXª½Õ-¹×Êo Ÿ¿Õ«át ®¾Õ©-¦µ¼¢’à «C-L-¤ò-ŌբC. ƒ©Ç Íä®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ ÂíEo F@ÁÙx ÍŒLx Â¹ØœÄ ƒŸä X¾Ÿ¿l´-AE ¤¶Ä©ð Æ«yÍŒÕa. ÅŒŸÄyªÃ ¦ãkx¢œþq «ÕJ¢-ÅŒ’à ¬ÁÙ“¦µ¼-X¾-œ¿-Åêá. ¨ ¦ãkx¢œþq œ¿®¾dªýÊÕ ÂËšË-ÂÌ-©Â¹×, “T©üqÂË å®jÅŒ¢ …X¾-§çÖ-T¢-͌͌Õa. DE ¯ÃºuÅŒ, œËèãj-¯þÊÕ ¦šËd Ÿµ¿ª½ ª½Ö.199 ÊÕ¢* ª½Ö.450 «ª½Â¹× …¢C.

cleaninggadjetsgh650-3.jpg
¤¶òxªý ÂÌxE¢’û “æ®p «ÖXý
ƒ¢šðxE ¤¶òxªýE ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌՜¿¢ Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç Â¹†¾d¢Åî ¹؜¿Õ-¹×Êo X¾¯ä. Æ¢Ÿ¿Õê Âí¢Ÿ¿ª½Õ „êÃ-E-Âî-²ÄJ ¨ X¾EE åX{Õd-¹ע-šÇª½Õ.. «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿-ꪄçÖ Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹Ø ¦Ÿ¿l´-ÂË-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƪáÅä ¤¶òxªý ÂÌxE¢’û Â¢ Âí¢Ÿ¿ª½Õ „Ãu¹Øu„þÕ ÂÌxÊ-ªýqE Â¹ØœÄ „Ãœ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ÂÃF „ÃšË Ÿµ¿ª½ Âî¾h ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œ¿œ¿¢ «©x Âí¢ÅŒ-«Õ¢C „ÚËE ÂíÊ-©äª½Õ. «ÕJ, Ō¹׈« Ÿµ¿ª½-©ð¯ä ƒ¢šËE ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íäæ® «ÖXýq “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö骈šðx Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð …¯Ãoªá. Æ„ä '¤¶òxªý ÂÌxE¢’û “æ®p «ÖXýqÑ. ÆÍŒa¢ «ÖXýE ¤òL …¢œä DE Æœ¿Õ-’¹Õ-¦µÇ-’¹¢©ð „çÕi“Âî-åX¶j-¦ªý „ƾ-¦Õ©ü ¤Äuœþ …¢{Õ¢C. ŸÄEÂË Âî¾h åXj¦µÇ-’¹¢©ð …¢œä *Êo œ¿¦Çs-©Ç¢šË Æ«Õ-J-¹©ð «ÕÊ¢ ¤¶òxªý ÂÌxE¢’û “ŸÄ«-ºÇEo E¢X¾Û-Âî-«ÍŒÕa. ¤¶ñšð©ð ÍŒÖXÏ¢-*-Ê-{Õx’à ¨ «ÖXý åXj¦µÇ-’¹¢©ð …Êo “šË’¹_-ªýE ¯í¹ˆœ¿¢ «©x ‚ “ŸÄ«º¢ ¤¶òxªýåXj X¾œ¿Õ-ŌբC.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „çÕi“Âî-åX¶j-¦ªý „ƾ-¦Õ©ü ¤ÄuœþÅî Ō՜Ëæ®h ¤¶òxªý X¾ÜJh’à ¬ÁÙ“¦µ¼-X¾-œ¿Õ-ŌբC. ¨ „çÕi“Âî-åX¶j-¦ªý „ƾ-¦Õ©ü ¤Äuœþ ‡¢ÅŒ *Êo Ÿ¿Õ«át ¤ÄJd-¹-©üq-¯çj¯Ã ®¾Õ©-¦µ¼¢’à ‚¹-J¥-²Ähªá. X¶¾L-ÅŒ¢’à X¾E «ÕJ¢ÅŒ ®¾Õ©Õ-«-«Û-ŌբC. ¨ «ÖXý œËèãj¯þ, ¯Ãºu-ÅŒÊÕ ¦šËd DE Ÿµ¿ª½ ª½Ö.729 ÊÕ¢* ª½Ö.999 «ª½Â¹× …¢C.

cleaninggadjetsgh650-4.jpg
“®¾ˆ¦sªý œË†ý-„Ã-†Ï¢’û ’îx„þq
«¢{ ¤Ä“ÅŒLo ¬ÁÙ“¦µ¼-X¾-JÍä “Â¹«Õ¢©ð „ÚË-¹עœä >œ¿ÕfÊÕ, ÊÖ¯ç «Õª½-¹Lo Åí©-T¢-ÍŒ-œÄ-EÂË «ÕÊ¢ …X¾-§çÖ-T¢-ÍäC “®¾ˆ¦sªý. ƪáÅä D¢ÅîÊÖ ‚ «Õª½-¹©Õ ®¾Õ©-¦µ¼¢’à «Ÿ¿-©-¹-¤ò-«ÍŒÕa.. åXj’à ¨ «ªÃ¥-ÂÃ-©¢©ð ‡Â¹×ˆ« æ®X¾Û ÍäÅŒÕ©Õ F@Áx©ð ¯ÃÊœ¿¢ «©x X¾©Õ ƒ¯çp´-¹¥ÊÕx «Íäa Æ«-ÂÃ-¬Á«â ©ä¹-¤ò-©äŸ¿Õ. «ÕJ, ¨ ®¾«Õ-®¾u-©Fo ªÃ¹עœÄ, ®¾Õ©-¦µ¼¢’à T¯ço©Õ ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌Ö-©¢˜ä '“®¾ˆ¦sªý œË†ý-„Ã-†Ï¢’û ’îx„þqÑ …X¾-§çÖ-T¢-ÍÃ-Lq¢Ÿä! ¤¶ñšð©ð ÍŒÖXÏ¢-*-Ê-{Õx’à ®ÏL-ÂÃ-¯þÅî «Õ¢Ÿ¿¢’à ª½Ö¤ñ¢C „çÖÍä-Ōթ ŸÄÂà ¹«-ª½-§äÕu©Ç …¢œä ¨ ’õxV©Â¹× «á¢Ÿ¿Õ ¦µÇ’¹¢©ð Æ¢˜ä ÍäŌթ «Õ{ÕÂ¹× “¦†ý-©Ç¢šË ’¹ª½Õ-éÂjÊ Æ«Õ-J¹ …¢{Õ¢C. “®¾ˆ¦s-ªýÅî X¾E-©ä-¹עœÄ ŸÄE ®¾£¾É-§ŒÕ¢-Åî¯ä ¤Ä“ÅŒLo ¨°’à ÂÌx¯þ Í䧌ÕÍŒÕa.. åXj’à ÍäÅŒÕ©Õ F@Áx©ðx ÅŒœ¿-«-¹עœÄ å®jÅŒ¢ èÇ“’¹-ÅŒh-X¾-œ¿ÍŒÕa. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. X¾¢œ¿Õx, ÂçŒÕ-’¹Ö-ª½Lo å®jÅŒ¢ ¨ ’õxV-©Åî ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Í䧌ÕÍŒÕa. ƒ©Ç NNŸµ¿ ª½Âé …X¾-§çÖ-’Ã-©ÕÊo ¨ ’õxVLo X¾E X¾ÜJh-ÂÃ-’Ã¯ä ‚ª½-¦ã-{Õd-ÂíE «ÕSx „Ãœ¿Õ-Âî-«ÍŒÕa. ¨ ’õxV© ¯ÃºuÅŒ, ª½¢’¹ÕÊÕ ¦šËd ŠÂ¹ •ÅŒ Ÿµ¿ª½ ª½Ö.249 ÊÕ¢* ª½Ö.445 «ª½Â¹× …¢C.

cleaninggadjetsgh650-5.jpg
NÕF “¦Ö„þÕ Æ¢œþ œ¿®ýd¤Äu¯þ 定ü
¨ ªîV©ðx ÍéÇ-«Õ¢C „çÕi“Âî-„ä„þ Š„ç¯þ©Õ …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ ÂëÕ-¯çj-¤ò-ªá¢C. Š„ç-¯þ©ð «¢{ Íäæ® “¹«Õ¢©ð ©äŸ¿¢˜ä \Ÿçj¯Ã ¦äÂË¢’û ‰{„þÕq “XÏæXªý Íäæ® “¹«Õ¢©ð Æ¢Ÿ¿Õ©ð ÂíEo ‚£¾Éª½ X¾ŸÄ-ªÃn© Æ«-¬ì-³Ä©Õ X¾œË-¤ò-Åêá. «ÕJ, „ÚËE ÂÌx¯þ Í䧌Õ-œÄ-EÂË \ ÂÃxÅý X¾œËÅä ‚ ÂÃxÅý …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒœ¿¢ ®¾J-Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ƩǢšË *Êo *Êo X¾ÊÕLo å®jÅŒ¢ ®¾Õ©-¦µ¼-ÅŒª½¢ Í䧌Õ-œÄ-EÂË «ÕÊ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-Íäa-®Ï¢C 'NÕF “¦Ö„þÕ Æ¢œþ œ¿®ýd-¤Äu¯þ 定üÑ. ¤¶ñšð©ð ÍŒÖXÏ¢-*-Ê-{Õx’à *Êo “¦†ý, *Êo ¤Äu¯þ 骢œ¿Ö ¹©-’¹-LXÏ …¢šÇªá. ‚ “¦†ý ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî Š„ç-¯þ-©ðE X¶¾Ûœþ ¤ÄJd-¹-©üqE æ®Â¹-J¢* ¤Äu¯þ©ð „䮾Õ-¹ׯä O©Õ¢-{Õ¢C. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. X¾E X¾Üª½h-§ŒÖu¹ “¦†ýÊÕ ¤Äu¯þ©ð Æ«ÕJa.. DE-¹עœä ƧŒÕ-²Äˆ¢ÅŒ¢ ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî Š„ç-¯þÂ¹× ÆA-ÂË¢-͌͌Õa. Æ©Çê’ Â̦ðªýf, ˜ä¦Õ-©üåXj …¢œä *Êo *Êo ®¾¢Ÿ¿Õ©ðxE Ÿ¿Õ«átÊÕ å®jÅŒ¢ ¨ “¦†ýÅî ÂÌx¯þ Íäæ®-§ŒÕÍŒÕa. ¨ “¦†ýÐ-¤Äu¯þ 定ü ¯ÃºuÅŒ, å®jV, ª½¢’¹ÕÊÕ ¦šËd DE Ÿµ¿ª½ ª½Ö.174 ÊÕ¢* ª½Ö.330 «ª½Â¹× …¢C.

ƒ©Ç¢šË «Õ骯îo ®¾J-ÂíÅŒh ÂËÍç¯þ ’Ãuœçbšüq ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä www.vasundhara.net ©ð “X¾A ’¹Õª½Õ-„ê½¢ Æ¢C¢Íä ÆXý-œä-šüqE NÕ®ý ÂùעœÄ ÍŒŸ¿-«¢œË.

women icon@teamvasundhara
easy-ways-to-declutter-your-wardrobe-in-telugu

అనవసరమైనవి తొలగించి వార్డ్‌రోబ్‌ని అందంగా సర్దేద్దాం..!

ఇంటిని అందంగా ఉంచడం, ఇంట్లోని వస్తువుల్ని పొందిగ్గా సర్దడంలో ఇల్లాలి తర్వాతే ఎవరైనా! ఇంట్లో ఏ వస్తువు ఎక్కడ అమర్చితే ఇల్లు నీట్‌గా కనిపిస్తుందన్న విషయం అందరికంటే ఎక్కువగా ఆమెకే తెలుస్తుంది. అయితే ఈ తరం మహిళలకు ఆ సమయం కూడా దొరకట్లేదనే చెప్పాలి. ఇందుకు కారణం.. నేటి మహిళలు వృత్తి ఉద్యోగాల్లో బిజీగా మారిపోవడమే! ఇక వారాంతాల్లో వచ్చే ఒకట్రెండు సెలవులు కూడా అత్యవసర పనులు చేసుకోవడానికే సరిపోతుంది. దీంతో ఇల్లంతా చిందరవందరగా మారిపోతుంది. మరీ ముఖ్యంగా ఈ హడావిడిలో రోజూ వార్డ్‌రోబ్‌లో అవసరమున్న దుస్తులు బయటికి లాగేయడం, తిరిగి ఉతికిన తర్వాత వాటిని మడతపెట్టే సమయం లేక అలాగే అందులో పడేయడంతో వార్డ్‌రోబ్‌ అంతా చిందరవందరగా తయారవుతుంది. అలాగని దాన్ని అలాగే వదిలేయలేం. కాబట్టి దుస్తులు అమర్చే అల్మరాలో ఉపయోగించని దుస్తులు తొలగించి.. అవసరం ఉన్న వాటినే పొందికగా సర్దితే ఇటు వార్డ్‌రోబ్‌ నీట్‌గా కనిపించడంతో పాటు అటు సౌకర్యవంతంగానూ ఉంటుంది. మరి, అందుకోసం ఏం చేయాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-keep-your-jeans-long-lasting-in-telugu

జీన్స్ పాతబడకుండా..

రమ్య ఎంతో ఇష్టపడి ఐసీబ్లూ జీన్స్ కొనుక్కుంది. అయితే ఆరు నెలలు తిరక్కుండానే.. అది పాతదానిలా తయారైంది. ఇక చేసేదేమీ లేక దాన్ని పక్కన పడేసి మరోటి కొనుక్కోవడానికి సిద్ధమైంది. జీన్స్ విషయంలో ఇలాంటి సమస్య మీరు కూడా ఎన్నోసార్లు ఎదుర్కొనే ఉంటారు కదా..! ఇలా తక్కువ సమయంలోనే జీన్స్ పాడవడానికి కారణం.. దాన్ని సరిగ్గా ఉతక్కపోవడమే. మిగిలిన వస్త్రాలతో పోలిస్తే.. జీన్స్ మెటీరియల్ దళసరిగా ఉంటుందని వాటిని ఎక్కువ సేపు నానబెట్టడం, బ్రష్‌తో గట్టిగా రుద్దడం.. లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల జీన్స్ చిరిగిపోవడం, రంగు వెలిసిపోవడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి. మరి ఇలా జరగకుండా.. జీన్స్ ఎక్కువ కాలం మన్నాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
america-vice-president-kamala-harris-shares-about-her-culinary-skills-in-different-occasions

మన కమలక్క చేతి వంట తింటే ‘అద్భుతః’ అనాల్సిందేట!

మహిళలు వంట చేయడంలో సిద్ధహస్తులు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఎంత బిజీగా ఉన్నా, ఎంతటి కీలక పదవిలో బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నా కాస్త టైం దొరికిందంటే చాలు.. రకరకాల వంటలు చేయడమంటే చాలామంది మహిళలకు ఆసక్తే. తను కూడా అంతే అంటున్నారు అమెరికా నూతన ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హ్యారిస్. నిజం చెప్పాలంటే ఆ పనిలోనే చెప్పలేనంత ఆనందం ఉందంటున్నారు! సగటు భారతీయ మహిళలా తాను కూడా వంట చేయడాన్ని అమితంగా ఇష్టపడతానంటోన్న ఆమెలో చేయి తిరిగిన పాకశాస్త్ర నిపుణురాలున్నారనడంలో సందేహం లేదు. ఇందుకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యం ఆమె తన సోషల్‌ మీడియా ఖాతాల్లో తరచూ పోస్ట్‌ చేసే ఆయా రెసిపీల ఫొటోలు, వీడియోలే!

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-get-rid-of-bed-bugs-in-telugu

నల్లుల బెడద ఎక్కువగా ఉందా..!

'ఛ.. ఏం నల్లులో ఏమో.. రాత్రిళ్లు నిద్ర పోనివ్వడం లేదు.. కుట్టి కుట్టి చంపుతున్నాయి.. ఏం చేసినా మళ్లీ పుట్టుకొచ్చేస్తున్నాయి.. ఇవి శాశ్వతంగా పోయే మార్గమే లేదా..' నల్లుల సమస్యతో విసిగి వేసారిన వారు ఈ విధంగా అనుకోవడం సహజమే. ఎందుకంటే నల్లులు కుట్టడం వల్ల నిద్ర లేకపోవడం మాట పక్కన పెడితే రకరకాల అలర్జీలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది నల్లులు కనిపించిన వెంటనే వాటిని చంపడానికి క్రిమిసంహారక మందుల్ని మంచంపై స్ప్రే చేసేస్తారు. ఇలా చేయడం వల్ల నల్లుల బెడద పూర్తిగా వదలదు సరికదా.. తిరిగి మన ఆరోగ్యమే పాడవుతుంది. కాబట్టి చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తూ నల్లుల బెడద నుంచి విముక్తి పొందడం చాలా మంచిది. అలాంటి కొన్ని చిట్కాలు మీ కోసం..

Know More

women icon@teamvasundhara
traditional-cum-modern-rangoli-designs-for-this-sankranthi-festival-in-telugu

మన ‘ముత్యాల ముగ్గు’ ఎంత మారిపోయిందో !

పచ్చని పేడతో కళ్ళాపి చల్లి, ఆకాశంలోని చుక్కల్ని నేలపై వరుసగా పేర్చి, వాటిని అందంగా కలుపుతూ, ఆ మధ్యలో రంగుల్ని నింపుతూ.. ఇలా సంక్రాంతి వచ్చిందంటే తెలుగు లోగిళ్లన్నీ హరివిల్లును తలపిస్తాయి. అందుకే ధనుర్మాసాన్ని ముగ్గుల మాసంగా అభివర్ణిస్తుంటారు పెద్దలు. అయితే కాలం మారుతోంది.. కల్చర్‌లోనూ పలు మార్పులు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ప్రతి దాంట్లోనూ కొత్తదనం కోరుకుంటూ, ఆధునికతను జోడిస్తూ ముందుకు సాగుతోన్న ఈ తరం అతివలు ముగ్గులకూ కొత్త సొబగులద్దుతున్నారు. నాటి సంప్రదాయాన్ని కొనసాగిస్తూనే తమలోని సృజనాత్మకతను చాటుతున్నారు. ముగ్గుల్ని విభిన్నంగా, వైవిధ్యంగా తీర్చిదిద్దుతూ సంక్రాంతికి సరికొత్తగా స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ‘కాదేదీ కళకు అనర్హం’ అన్నట్లుగా పలు వస్తువుల్నీ రంగవల్లికల్లో భాగం చేస్తున్నారు. మరి, సంక్రాంతి సందర్భంగా ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో ఉన్న అలాంటి కొన్ని ట్రెడిషనల్‌ కమ్‌ మోడ్రన్‌ రంగోలీ డిజైన్స్‌ గురించి తెలుసుకుందాం...

Know More

women icon@teamvasundhara
check-out-these-gadgets-for-hassle-free-stove-cleaning
women icon@teamvasundhara
how-to-test-if-your-eggs-are-fresh-in-telugu

గుడ్డు తాజాగానే ఉందా..?

ఉడకబెట్టి కూర చేసినా.. ఆమ్లెట్ వేసినా.. గుడ్డుని ఇష్టంగా తినేవారు చాలామందే ఉంటారు. ఇది ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. అందుకే రోజూ ఒక గుడ్త్డెనా తినమని చెబుతుంటారు వైద్యులు. ఇలా రోజూ ఒక్కో గుడ్డు ఏం కొంటాంలే అని ఒకేసారి ఎక్కువ మొత్తంలో గుడ్లను కొనుగోలు చేసి ఫ్రిజ్‌లో భద్రపరచడం సహజం. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో వాటిని ఉడకబెట్టేప్పుడు పగిలిపోయి తెల్లసొన బయటకు వచ్చేయడం, ఉడికిన తర్వాత పిండి మాదిరిగా అయిపోవడం, గుడ్డుకి ఒకవైపు సొట్ట పడినట్లుగా తయారవడం.. వంటివి కనిపిస్తుంటాయి. ఇవన్నీ గుడ్డు పాడైపోయిందనడానికి సూచనలే. ఇలాంటి గుడ్లను తినడం వల్ల ఆరోగ్యంగా ఉండటం మాటేమో గానీ అనారోగ్యం పాలవ్వాల్సి వస్తుంది. అందుకే ముందుగానే గుడ్డు తాజాగా ఉందా? లేదా? అని ఓసారి పరిశీలించడం మంచిది. లేదంటే ఫుడ్ పాయిజన్‌కి దారి తీయచ్చు. ఇంతకీ కోడిగుడ్డును భద్రపరిచే విషయంలో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి..? అది తాజాగా ఉందో, లేదో తెలుసుకోవడానికి పాటించాల్సిన చిట్కాలేంటి.. తదితర విషయాల గురించి చూద్దాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-for-washing-your-clothes-in-telugu

బట్టలు ఉతుకుతున్నారా? ఇలా చేసి చూడండి..!

'అబ్బా.. ఈ మురికి బట్టలతో చచ్చిపోతున్నా.. ఉతికి, ఉతికీ చేతులు కందిపోతున్నా, మురికి మాత్రం పోవట్లేదు..' ఇలా అనుకునేవాళ్లు మనలో చాలామందే ఉంటారు కదండీ.. అవును. చాలామందికి మిగతా ఇంటి పనులన్నీ ఒకెత్త్తెతే, బట్టలుతకడం మాత్రం మరో ఎత్తు. దాన్ని వాళ్లంత కష్టంగా భావిస్తారు మరి. కష్టమైన పనిని త్వరగా ముగించేద్దామన్న భావనతో చాలామంది ఎక్కువ డిటర్జెంట్ వాడటం, మరకల్ని పోగొట్టడానికి ఎక్కువ గాఢత ఉండే సబ్బులతో శుభ్రం చేయడం.. వంటి పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయమేంటంటే.. ఇలాంటి పనుల వల్ల దుస్తుల నాణ్యత దెబ్బ తింటుంది. ఇంకా మనం బట్టలుతికేటప్పుడు చాలా పొరపాట్లే చేస్తూ ఉంటాం.. మరి అవేంటో, వాటిని చేయకుండా ఎలా జాగ్రత్తపడాలో తెలుసుకుందామా?

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-make-tough-meat-tender-in-telugu

women icon@teamvasundhara
everything-about-an-immersion-water-heater-you-need-to-know

వాటర్‌ హీటర్‌ వాడుతున్నారా? అయితే ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాల్సిందే!

అసలే ఎముకలు కొరికే చలి.. ఇలాంటి వాతావరణంలో వేడి నీళ్లతో స్నానం చేయడానికే ప్రాధాన్యమిస్తాం. అయితే ఈ క్రమంలో నీళ్లు కాచుకోవడానికి ఒక్కొక్కరు ఒక్కో మార్గాన్ని అనుసరిస్తుంటారు. కొంతమంది గీజర్‌ ఉపయోగిస్తే, మరికొంతమంది గ్యాస్‌ స్టౌ వాడుతుంటారు.. ఇంకొందరేమో వాటర్‌ హీటర్‌తో నీళ్లు వేడి చేసుకుంటుంటారు. అయితే వీటిలో చాలామంది ఇళ్లలో ఉండేది మాత్రం వాటర్‌ హీటరే! అందుబాటు ధరకు లభించడం, తక్కువ సమయంలో నీళ్లు వేడి చేసే సత్తా ఉండడమే చాలామంది దీన్ని ఎంచుకోవడం వెనకున్న ముఖ్యోద్దేశం. ఇక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నా.. దీన్ని ఉపయోగించే క్రమంలో కొంతమంది చేసే పొరపాట్లు వారి ప్రాణాలకే ముప్పు తెచ్చిపెడుతున్నాయి. కర్నూలు జిల్లాకు చెందిన తల్లీకొడుకులు ఇలాంటి వాటర్‌ హీటర్‌ షాక్‌తోనే ఇటీవల ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషయం మనం చదివే ఉంటాం. కాబట్టి హీటర్ల వాడకంలో చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలన్న విషయం ఈ ఘటన మనందరికీ మరోసారి గుర్తు చేస్తోంది. మరి, వాటర్‌ హీటర్లు వాడే క్రమంలో ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? రండి తెలుసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
benefits-of-sansevieria-plant-in-telugu

ఈ మొక్కతో ఇంట్లో అందం, ఆరోగ్యం!

ఇంటి అలంకరణలో గార్డెనింగ్ కూడా ఓ భాగమే. అయితే మొన్నటివరకు ఇంటి వెలుపలి వరకు మాత్రమే పరిమితమైన ఈ పచ్చదనం ఈ మధ్య కాలంలో చిన్న చిన్న మొక్కల రూపంలో ఇంట్లోకి కూడా ప్రవేశించింది. ఈ క్రమంలో ఇంటి అలంకరణకు మాత్రమే కాదు.. ఇంట్లోని గాలిని శుభ్రం చేసి మన ఆరోగ్యానికి దోహదం చేసే మొక్కల్ని పెంచుకోవడానికి ఇప్పుడంతా ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఇలాంటి మొక్కే 'సాంసెవిరియా'. 'స్నేక్ ప్లాంట్', 'డైహార్డ్ హౌస్ ప్లాంట్', 'డెవిల్స్ టంగ్', 'మదర్-ఇన్-లాస్ టంగ్'గా.. ఇలా విభిన్న పేర్లతో పిలిచే ఈ మొక్కను తెలుగులో 'చాగనార' అంటారు. ముఖ్యంగా పడకగదిలోని అపరిశుభ్రమైన గాలిని పరిశుభ్రంగా మార్చడంలో ఈ మొక్క పాత్ర కీలకం. కేవలం ఇదొక్కటే కాదు.. ఈ మొక్క వల్ల చాలా ప్రయోజనాలే ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకొని దీన్ని మన ఇంట్లో కూడా భాగం చేసుకుంటే అందానికి అందం, మనకు ఆరోగ్యం.. ఏమంటారు..!

Know More

women icon@teamvasundhara
here-are-some-tips-which-will-help-your-non-stick-cookware-last-longer

నాన్‌స్టిక్ పాత్రల్ని ఇలా వాడితే ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి!

మహిళలు వంటింట్లో ఎక్కువ కష్టపడకుండా.. సులభంగా వంట పని పూర్తిచేసుకోవడంతో పాటు శుభ్రపరుచుకునేందుకు కూడా వీలుగా ఉండే పాత్రలు నాన్‌స్టిక్ కుక్‌వేర్. అందుకే వంటింటి మహారాణులంతా నాన్‌స్టిక్ కుక్‌వేర్‌ని ఎంతగానో ఆదరిస్తున్నారు. అయితే ఈ రోజుల్లో ఆరోగ్య రీత్యా మట్టి పాత్రల వాడకం క్రమంగా పెరుగుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయినప్పటికీ నూనె ఉపయోగం తగ్గుతుందని, వేపుళ్లు రుచికరంగా ఉంటాయని.. ఇలా వివిధ కారణాలతో అనునిత్యం ఏదో ఒక విధంగా నాన్‌స్టిక్‌ పాత్రల్ని వాడుతున్నారు గృహిణులు. అయితే వీటిని మామూలు పాత్రల్లా ఇష్టం వచ్చినట్లు వాడితే వాటికి ఉన్న టెఫ్లాన్ కోటింగ్ త్వరగా పోయి, పనికి రాకుండా పోతాయి. నాన్‌స్టిక్ పాత్రల్లో ఉండే టెఫ్లాన్ కోటింగ్ స్టౌ నుంచి వచ్చే వేడిని తగ్గించి, కూరలు చక్కగా ఉడకడానికి అవసరమైన మేరకు వేడిని అందిస్తుంది.. ఫలితంగా కూర మాడిపోకుండా ఉంటుంది. అంతేకాదు.. ఈ నాన్‌స్టిక్ కుక్‌వేర్‌ వాడకం విషయంలో మరిన్ని జాగ్రత్తలు పాటిస్తే అవి ఎక్కువ కాలం మన్నుతాయి. ఇంతకీ అవేంటో తెలుసుకొని మనమూ పాటించేద్దామా..!!

Know More

women icon@teamvasundhara
check-out-these-chalk-piece-hacks
women icon@teamvasundhara
these-kitchen-gadgets-are-very-easy-to-use-in-telugu

కిచెన్‌లో ఇవి ఉంటే.. ఇక మీ పని ఎంతో ఈజీ!

బియ్యం కడిగిన నీళ్లను వేరుచేసేటప్పుడు ఆ నీటితో పాటే కొన్ని బియ్యం కూడా సింక్‌లో పడిపోయి వృధా అవడం మనకు రోజూ ఎదురయ్యే అనుభవమే. అలాగే పాస్తాను ఉడికించిన తర్వాత ఆ నీటిని వడకట్టే క్రమంలో పాస్తా ఎక్కడ సింక్‌లో పడిపోతుందోనని అనుకునే వారూ మనలో చాలామందే! నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, స్నాక్స్‌ను టిష్యూ పేపర్‌లో వేసి అది ఆ నూనెను పూర్తిగా పీల్చేసుకున్నాక తినడం మనకు అలవాటే. అలా ఆ నూనె వృధా కాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అని ఆలోచించేవారూ మనలో లేకపోలేదు. మనం రోజూ కిచెన్‌లో వంట చేసే క్రమంలో ఇలాంటి అనుభవాలు మనకు మామూలే. మరి, ఈ క్రమంలో ఆయా పదార్థాలు వృధా కాకుండా ఉండడంతో పాటు ఈ పనులన్నీ సులువుగా పూర్తవ్వాలంటే.. అందుకోసం వివిధ రకాల కిచెన్ గ్యాడ్జెట్స్ ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకొచ్చేశాయి. పిండిని సులభంగా జల్లించడం దగ్గర్నుంచి ఒక్క బియ్యపు గింజ కూడా కింద పడకుండా సులువుగా బియ్యం కడిగే దాకా ప్రతి పనినీ ఈజీ చేసేస్తున్నాయీ సరికొత్త కిచెన్ టూల్స్. మరి, వంటింట్లో పనిని మరింత సులభతరం చేస్తోన్న ఆ గ్యాడ్జెట్లేంటి? అవి ఎలా ఉపయోగపడతాయి? తెలుసుకోవాలంటే ఇది చదవాల్సిందే!

Know More

women icon@teamvasundhara
fssai-recommends-four-simple-ways-to-reduce-oil-in-take
women icon@teamvasundhara
tips-to-celebrate-diwali-safely-amid-worries-of-covid-pandemic

కరోనా వేళ జాగ్రత్తగా ఈ దీపావళిని జరుపుకోండి!

దీపావళి... మన జీవితాల్లోని చీకట్లను పారదోలి వెలుగులను నింపే పండగ. టపాసుల మోతలు, దివ్వెల వెలుగుజిలుగుల మధ్య ప్రతిఒక్కరూ తమ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులతో కలిసి ఈ పండగను ఆనందంగా జరుపుకోవడానికి ఆసక్తి చూపిస్తారు. వేడుకల్లో భాగంగా చాలామంది ఒక్కరోజుతో ఆగకుండా రెండు, మూడు రోజుల పాటు టపాసులు కాలుస్తూ ఎంజాయ్‌ చేస్తుంటారు. కానీ ప్రస్తుతం పరిస్థితులు మునుపటిలా లేవు. కరోనా కారణంగా పండగల సందడి తీరు మారింది. అసలే చలికాలం, అమాంతంగా పెరిగిపోతున్న వాయు కాలుష్యం, పైగా కోరలు చాస్తోన్న కరోనా...ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో టపాసుల వినియోగానికి సంబంధించి పలు రాష్ట్రాలు ఆంక్షలు విధిస్తున్నాయి. ‘పండగలే కాదు...ప్రాణాలూ ముఖ్యమే’ అంటూ సుప్రీంకోర్టు కూడా ఈ ఆంక్షలను సమర్థించింది. మరి కరోనా వేళ ఆనందాన్ని కోల్పోకుండా దీపావళిని సెలబ్రేట్‌ చేసుకునేందుకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
ways-to-clean-your-furniture-in-telugu
women icon@teamvasundhara
other-uses-of-sugar-for-home
women icon@teamvasundhara
simple-ways-to-reduce-salt-intake-suggested-by-fssai

ఈ చిట్కాలు పాటిస్తే వంటల్లో ఉప్పు తగ్గించుకోవచ్చు!

ఏ వంటకాల్లోనైనా సరే.. ఉప్పు, కారం సరిగ్గా ఉంటేనే దాని రుచి పెరుగుతుంది.. మన జిహ్వకూ రుచిస్తుంది. అయితే కొంతమంది వీటి డోసు పెంచి వాడుతుంటారు. మరికొంతమందైతే వారు తినే ప్రతి పదార్థంలో ఉప్పును మోతాదుకు మించి వాడుతుంటారు. ఇలా తినడం రుచిగానే ఉంటుంది కానీ ఉప్పు మితిమీరితే మాత్రం బీపీ, హైపర్‌టెన్షన్‌, మూత్రపిండాలకు సంబంధించిన సమస్యలు తప్పవంటున్నారు ఆరోగ్య నిపుణులు. అంతేకాదు.. ఉప్పు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలహీనపడుతుందని కొన్ని అధ్యయనాలు రుజువు చేస్తున్నాయి. ఇలా అయితే ప్రస్తుత కరోనా పరిస్థితుల్లో ముప్పు మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంది. అందుకే ఉప్పును తగ్గించుకునేందుకు కొన్ని చిట్కాలను, ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచిస్తోంది ‘భారత ఆహార భద్రత, నాణ్యతా ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI)’. ఈ క్రమంలోనే ఉప్పు తగ్గించుకునే మార్గాల గురించి తెలియజేస్తూ ట్విట్టర్‌లో వరుస పోస్టులు పెట్టింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
stove-cleaning-tips-in-telugu

ఇలా చేస్తే మీ స్టవ్ తళతళలాడాల్సిందే!

మనం వంట చేసేటప్పుడు స్టవ్‌పై నూనె చిట్లడం, ఇతర ఆహార పదార్థాలు పడడం మామూలే. అయితే మరి దాన్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేస్తే సరి.. లేదంటే జిడ్డుగా తయారవుతుంది. అలాగని రోజూ స్టవ్ కడగాలన్నా సమయం సరిపోకపోవడంతో చాలామంది మహిళలు వారానికోసారి లేదంటే మూడునాలుగు రోజులకోసారి క్లీన్ చేస్తూ ఉంటారు. దీంతో స్టవ్ జిడ్డుగా మారుతుంది. మరి, ఇలా స్టవ్‌పై పేరుకున్న జిడ్డు, ఇతర పదార్థాల అవశేషాలు సులభంగా పోవాలంటే ఏంచేయాలి.. అని ఆలోచిస్తున్నారా? అందుకు మన ఇంట్లో లభించే కొన్ని సహజసిద్ధమైన పదార్థాలు ఉపయోగపడతాయి. అవేంటో తెలుసుకొని.. స్టవ్‌ని తళతళలాడించేద్దామా..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-clean-the-floor-in-the-rainy-season-in-telugu

వానాకాలంలో ఫ్లోర్ ఇలా శుభ్రం చేయాలి..

ఓ పక్క ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు.. మరోపక్క కరోనా భయంతో ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ మరింత అప్రమత్తమవుతున్నారు. ఇక దీనికి తోడు బయటి నుంచి ఇంటికొచ్చే వాళ్ల ద్వారా బురద, క్రిములు.. వంటివన్నీ ఇంట్లోకి చేరతాయి. అందులోనూ గచ్చుపై అంటుకున్న మురికి, మరకలు ఓ పట్టాన వదలవు. అలాగని వాటిని వదిలేసి చేజేతులా అనారోగ్యాలు కొనితెచ్చుకోలేం. కాబట్టి ఈ వర్షాకాలంలో ఇంట్లోని ఫ్లోర్‌ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయాల్సిందే! తద్వారా ఇంటిని క్రిమి రహితంగా ఉంచుకోవచ్చు.. మరోవైపు కరోనా బారిన పడకుండా మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు.. అందుకోసం ఏం చేయాలో చూద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
air-purifier-gadgets-to-refresh-your-home-in-telugu

కరోనా వేళ ఈ ఎయిర్ ప్యూరిఫయర్స్ ఇంట్లో ఉండాల్సిందే!

మొన్నటిదాకానేమో బయటికి వెళ్తే కరోనా సోకే ప్రమాదముంది.. ఇంట్లోనే ఉండమన్నారు.. ఆపై ఈ వైరస్‌ గాలి ద్వారా కూడా వ్యాపిస్తుందన్న వార్తలూ వచ్చాయి. ఇక ఇప్పుడేమో ఇంట్లోనూ వైరస్‌ ముప్పు పొంచి ఉండచ్చని చెబుతోంది వ్యాధి నియంత్రణ నివారణ మండలి (సీడీసీ). ఒకరకంగా ఇది అందరికీ మింగుడు పడని విషయమే! ఎందుకంటే ప్రస్తుత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఇల్లే మనకు సురక్షిత ప్రాంతం అనుకున్నాం.. కానీ ఇంట్లో కూడా గాలి పరిశుభ్రంగా లేకపోతే వైరస్‌ వ్యాపించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయంటోంది సీడీసీ. ఇందుకు సరైన వెంటిలేషన్‌ లేకపోవడమే ప్రధాన కారణమట! మరి, మనం బయటికి వెళ్లేటప్పుడు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా.. ఇంటిని శుభ్రంగా ఉంచుకోకపోతే మన ప్రయత్నమంతా వృథా అయిపోతుంది. కాబట్టి ఇంట్లో గాలిని ఎప్పటికప్పుడు శుద్ధి చేసుకోవాల్సిందే! అందుకోసమే విభిన్న రకాల ఎయిర్‌ ప్యూరిఫయింగ్‌ గ్యాడ్జెట్స్‌ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి తెచ్చుకొని ఇంట్లో అమర్చుకుంటే సరి!

Know More

women icon@teamvasundhara
easy-ways-to-reduce-excess-salt-in-curry
women icon@teamvasundhara
tips-to-retain-nutrients-while-cooking-in-telugu

ఇలా వండుకుంటే పోషకాలు తరిగిపోవు!

మనం తీసుకునే ఆహారానికి, ఆరోగ్యానికి అవినాభావ సంబంధం ఉందన్న విషయం తెలిసిందే. చక్కటి పోషకాహారం తీసుకున్నప్పుడే మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. దాంతో ఎలాంటి వైరస్‌, బ్యాక్టీరియాకు మన శరీరం లొంగకుండా జాగ్రత్తపడచ్చు. అయితే ఇదంతా ఆహార పదార్థాల్లోని పోషకాలను శరీరం గ్రహించినప్పుడే సాధ్యపడుతుంది. అది జరగాలంటే మనం ఆహారం వండుకునే విధానంలో సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. లేదంటే వాటిలో ఉన్న పోషకాలు నశించిపోయే అవకాశం ఉందంటున్నారు. మరి, ఆయా పదార్థాల్లోని పోషకాలు తగ్గిపోకుండా వండుకోవాలంటే ఎలాంటి చిట్కాలు పాటించాలో తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
housework-can-be-as-good-for-your-health-as-the-gym

జిమ్ముకే వెళ్ళక్కర్లేదు... ఇంటి పనులతోనూ ఫిట్ గా ఉండచ్చు!

గిరిజ 26ఏళ్ల గృహిణి. పొద్దున్న లేచింది మొదలు.. రాత్రి పడుకునే వరకు ఇంటి పనులతో తెగ సతమతమైపోయేది. ఆ పనుల ఒత్తిడి తట్టుకోలేక పనిమనిషిని పెట్టుకుంది. ఇంటి పట్టునే ఉండే గృహిణి పరిస్థితే ఇలా ఉంటే.. ఇక ఉద్యోగాలకు వెళ్లే మహిళల సంగతి వేరే చెప్పాలా? కానీ.. ఇంటి పనులతో కూడా ఫిట్‌నెస్ సాధ్యమే.. గిన్నెలు శుభ్రం చేసుకోవడం, బట్టలు ఉతకడం.. ఇంటిని క్లీన్ చేసుకోవడం.. ఇలా మనం చేసే ప్రతి పనితోనూ ఫిట్‌గా అవడానికి వీలుంటుంది. ఇది కేవలం ఆడవాళ్లకే కాదు... మగాళ్లకూ వర్తిస్తుంది.. ఈ క్రమంలో బద్ధకాన్ని దూరం పెట్టి, పనులన్నీ చకచకా చేసుకుని ఫిట్‌గా తయారు కావడమెలాగో ఓసారి చూద్దాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
these-household-items-with-multiple-uses
women icon@teamvasundhara
samantha-shows-how-to-use-expired-milk-on-plants-instead-of-wasting-it

women icon@teamvasundhara
different-holder-hand-sanitizers-for-women-in-telugu
women icon@teamvasundhara
simple-ways-to-disinfect-your-kitchen-during-this-corona-time

కరోనా కాలంలో కిచెన్‌ని ఇలా శుభ్రం చేయాల్సిందే!

కరోనా కారణంగా ముట్టుకున్న ప్రతి వస్తువునూ శుభ్రం చేయడం ఇప్పుడు ఆడవాళ్లకు నిత్యకృత్యమైపోయింది. ఎంత తీరిక లేకపోయినా సరే.. తీరిక చేసుకొని, ఓపిక తెచ్చుకొని మరీ ఇంటిని క్రిమి రహితంగా మార్చేస్తున్నారు. అయితే మనం రోజులో ఎక్కువ సమయం గడిపే కిచెన్‌ సంగతేంటి? కిచెన్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌, స్టౌ, సింక్‌.. ఇలా మనం వంట చేసే క్రమంలో ఎంత తరచుగా వీటిని ఉపయోగిస్తామో.. అంతే శ్రద్ధగా వీటిని శుభ్రం చేయాలంటోంది ‘భారత ఆహార భద్రత, నాణ్యతా ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI)’. అలాకాకుండా సమయం లేదని, ఓపిక అంతకన్నా లేదని ఏదో పైపైన శుభ్రం చేస్తే బ్యాక్టీరియా, వైరస్‌ వృద్ధి చెందే అవకాశం ఎక్కువని హెచ్చరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే కిచెన్‌ ఎలా శుభ్రం చేయాలో వివరిస్తూ ముచ్చటగా మూడు చిట్కాలను ట్విట్టర్‌లో పంచుకుందీ సంస్థ. వీటితో పాటు కిచెన్‌ను శుభ్రం చేయడానికి పాటించాల్సిన మరికొన్ని చిట్కాలేంటో చూసేద్దాం!

Know More

women icon@teamvasundhara
follow-these-simple-tips-to-make-soft-modaks-in-telugu

ఇలా చేస్తే కుడుములు నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోతాయ్!

వినాయక చవితి అనగానే మనందరికీ ముందుగా గుర్తొచ్చే పిండి వంటకం కుడుములు/మోదక్‌. ఇవంటే ఆ పార్వతీ నందనుడికి ఎంతిష్టమో మాటల్లో చెప్పలేం! అందుకే ఈ పండక్కి ఏది చేసినా చేయకపోయినా వివిధ రకాల మోదకాలు చేసి ఆ గణనాథుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తాం. అయితే వీటిని తయారుచేయడానికీ ఓ ప్రత్యేకమైన పద్ధతుంది. పిండి కలపడం దగ్గర్నుంచి స్టఫింగ్‌ కోసం తయారుచేసే పదార్థాల దాకా ప్రతి ఒక్క దశలోనూ పకడ్బందీగా ఉండాలి. ఆయా పదార్థాల మోతాదు, స్టఫింగ్‌ తయారీ, తియ్యదనం.. వంటి విషయాల్లో తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే మనం తయారుచేసే కుడుములు ఇలా నోట్లో వేసుకోగానే అలా కరిగిపోయేలా వస్తాయి. అలా ఈ మోదకాలు మృదువుగా, రుచిగా రావాలంటే కొన్ని చిన్న చిన్న చిట్కాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది. మరి, అవేంటో చూసేద్దామా?!

Know More

women icon@teamvasundhara
flowers-for-ganesh-puja-in-telugu

విఘ్ననాయకుడికి పుష్పహారతి..!

'వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభ.. నిర్విఘ్నం కురుమే దేవ.. సర్వకార్యేషు సర్వదా..' అంటూ చేయబోయే కార్యాలకు విఘ్నాలన్నింటినీ తొలగించమని ఆ బొజ్జగణపయ్యను కోరుకునే రోజు వినాయక చవితి.. ఆరోజు ఉదయాన్నే స్నానాదులు పూర్తిచేసుకొని మండపాన్ని చక్కగా అలంకరించి.. వినాయకుడిని అందులో ప్రతిష్టించి, ఏక వింశతి పత్రాలతో పూజ చేస్తాం.. అయితే ఎంత పత్రాలతో పూజించినా.. మన చిట్టిగణపయ్యను పూలతో అలంకరించకుండా ఊరుకుంటామా? లేదు కదూ.. కేవలం పత్రాల్లోనే కాదు.. గణేషుడికి ఇష్టమైన పూలల్లోనూ ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్నాయి. మరి, అలాంటి కొన్ని పూల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
must-have-sanitizer-gadgets-during-the-covid-19-times

ఇవి ఇంట్లో ఉంటే శానిటైజ్‌ చేయడం చాలా ఈజీ!

ఈ కరోనా ఏమో గానీ రోజులో ఎక్కువ సమయం శానిటైజేషన్‌కే సరిపోతోంది మన మహిళలకు. ఇక వృత్తి ఉద్యోగాల రీత్యా బయటికి వెళ్లొచ్చే అతివల సంగతైతే చెప్పక్కర్లేదు. అసలే ఓవైపు ఇంటి పనులతో తీరికే దొరకదంటే.. మరోవైపు తమతో పాటు తీసుకెళ్లిన వస్తువులన్నీ శానిటైజ్‌ చేసేసరికి వారికి తల ప్రాణం తోకకొస్తుందని చెప్పడంలో సందేహం లేదు. ఈ క్రమంలో ఒక్కోసారి విసుగొచ్చి ‘ఇక ఈ శానిటైజేషన్‌ నా వల్ల కాదు.. ఏదైతే అదైంది..’ అనుకొని వాటిని పక్కన పడేసేవారూ లేకపోలేదు. కానీ ఈ ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది. కాబట్టి కాస్త ఓపిక తెచ్చుకొని ప్రతి వస్తువునూ శానిటైజ్‌ చేసుకోవాలి. అయితే అందుకు కూడా పెద్దగా కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ఇంట్లోని ప్రతి వస్తువునూ శానిటైజ్‌ చేయడానికి విభిన్న డిస్-ఇన్ఫెక్టెంట్ గ్యాడ్జెట్స్‌ ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ ధరల్లోనే లభించే ఆయా పరికరాల్ని ఒకసారి కొని ఇంటికి తెచ్చుకున్నామంటే ఏ వస్తువునైనా నిమిషాల్లో శుభ్రం చేసేసుకోవచ్చు. మరి, ఇంతకీ ఏంటా గ్యాడ్జెట్స్‌? అవి ఎలా పనిచేస్తాయి? రండి తెలుసుకుందాం...

Know More

women icon@teamvasundhara
juhi-chawla’s-ayurvedic-hack-for-purifying-air-is-very-useful-to-us

ఇంట్లో ఇవి ఉంటే ఎయిర్‌ ప్యూరిఫయర్‌తో పనేముంది!

కరోనా కల్లోలం మొదలైనప్పట్నుంచి పరిశుభ్రత విషయంలో మరింత అడ్వాన్స్‌ అయిపోయారు మహిళలు. ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుల్ని ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయడం, బయటి నుంచి తెచ్చిన ప్రతి వస్తువునూ శానిటైజ్‌ చేయడంతో బిజీబిజీగా మారిపోయారు. అయితే వస్తువుల సంగతి సరే కానీ.. ఇంట్లో ఉన్న గాలిని ఎలా శుభ్రం చేయాలి..? అసలే ఈ వైరస్‌ గాలి ద్వారా కూడా వ్యాపిస్తుందని ఇటీవలే ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా ప్రకటించింది. అందుకేగా మా ఇంట్లో ఎయిర్‌ ప్యూరిఫయర్‌ని ఏర్పాటుచేసుకున్నాం.. అంటారా? అయితే వేలకు వేలు డబ్బులు పోసి దాన్ని కొనే అవసరం లేకుండానే మన ఇంట్లో ఉండే కొన్ని పదార్థాలతోనే ఇంటి గాలిని శుద్ధి చేసుకోవచ్చని చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ అలనాటి అందాల తార జుహీ చావ్లా. ఈ క్రమంలోనే ఇంట్లోని గాలిని శుభ్రం చేయడానికి ఓ అద్భుతమైన ఆయుర్వేద చిట్కాను ఇటీవలే ఇన్‌స్టా వేదికగా పంచుకుందీ ముద్దుగుమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
kalasam-decoration-on-the-occasion-of-varalakshmi-vratham-in-telugu
women icon@teamvasundhara
high-touch-surfaces-that-you-must-clean-at-home

women icon@teamvasundhara
corona-alert-follow-these-useful-tips-by-fssai-to-keep-packaged-milk-clean

కరోనా అలర్ట్: పాల ప్యాకెట్లను ఎలా శానిటైజ్ చేయాలో తెలుసా?

ఇంటి పనులతో అలసిపోయినా, ఆఫీస్‌ పనులతో బిజీగా ఉన్నా సరే.. ఓపిక తెచ్చుకొని మరీ ఒకటికి రెండుసార్లు శుభ్రం చేస్తున్నాం. ఈ క్రమంలో నెలకు సరిపడా నిత్యావసరాలను మార్కెట్‌ నుంచి తీసుకొచ్చి ఒకేసారి శానిటైజ్‌ చేసి పెట్టుకుంటున్నాం.. అదే కాయగూరలైతే వారానికోసారి తెచ్చుకొని ఉప్పు నీళ్లు, పసుపు నీళ్లతో శుభ్రం చేస్తున్నాం. ఇక్కడివరకు బాగానే ఉంది కానీ.. ఏ రోజుకారోజు తెచ్చుకునే పాల ప్యాకెట్స్‌ సంగతేంటి? ‘హా.. వాటిపై ఏముంటుందిలే..’ అంటూ చాలామంది ఈ విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తుంటారు. కానీ అలాంటి అలక్ష్యమే వద్దంటోంది ‘భారత ఆహార భద్రత, నాణ్యతా ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI)’. ఈ నేపథ్యంలోనే పాల ప్యాకెట్‌ కొనడం దగ్గర్నుంచి ప్యాకెట్‌లోని పాలను మరగబెట్టే దాకా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలో సూచిస్తూ కొన్ని మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. అవేంటో మనమూ తెలుసుకొని పాటించేద్దాం రండి..

Know More