scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'కరోనా వల్ల ఉద్యోగం పోయినా.. ఇలా సొంతంగా బతుకుతున్నా!'

'కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమందిని ఆరోగ్యపరంగా, మానసికంగా, ఆర్థికంగా కుంగదీస్తోంది. ఇంకెందరికో ఉద్యోగాలు కోల్పోయి ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది. దీంతో అప్పటిదాకా స్వతంత్రంగా బతికిన తాము డబ్బు కోసం మరొకరి దగ్గర చేయి చాచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ విపత్కర పరిస్థితి తన వృత్తి జీవితంలోనూ చిచ్చు పెట్టిందని అంటోంది ఓ మహిళ. అయినా అధైర్య పడకుండా సంపాదన కోసం మరో మార్గం వెతుక్కున్నానని, ఈ క్రమంలో నలుగురికి సహాయపడుతూ మరీ సంపాదించడం సంతృప్తిగా అనిపిస్తోందని చెబుతోందామె. ఇలా తన వంతుగా కుటుంబానికి అండగా నిలవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందంటూనే.. తన జీవితంలో కరోనా తెచ్చిన కష్టాల గురించి ఇలా మనందరితో పంచుకుంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

ÂË{Õ-Â¹×©Õ ÅçLæ®h... ƒ©Õx N¬Ç©„äÕ!

Tips to follow for spacious home

¦µÇK ®¾n©¢©ð ®¾ÕN-¬Ç-©¢’à ƒ©Õx ¹{Õd-Âî-„é¯ä ÂîJ¹ “X¾A ŠÂ¹ˆ-J-©ðÊÖ …¢{Õ¢C. ƪáÅä ƒX¾Ûp-œ¿ÕÊo X¾J-®Ïn-Ōթðx ®¾n©¢ êª{Õx ‚ÂÃ-¬Ç-Êo¢-{ÕŌբ-œ¿{¢Åî …ÊoŸÄ¢šðx¯ä ®¾ª½Õl-¦Ç{Õ Í䮾Õ-Âî-«œ¿¢ ÆE-„Ã-ª½u-«Õ-«Û-Åî¢C. Ō¹׈« ®¾n©¢-©ð¯ä LN¢’û ª½Ö¢, KœË¢’û ª½Ö¢, ÂËÍç¯þ, é’®ýd ª½Ö¢ ƒ©Ç ÆFo «Íäa©Ç ¤Äx¯þ Í䮾ÕÂî„ÃL. EèÇ-EÂË “X¾ºÇ-R-¹Åî «u«-£¾Ç-J¢* ÂíEo èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-¹ע˜ä …Êo Ō¹׈« ®¾n©Ç¯äo N¬Ç-©¢’à ÆE-XÏ¢-Íä©Ç Í䧌ÕÍŒÕa. ÆŸç-©Ç’î «ÕÊ«â Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢...
ÂËšË-ÂÌ©Õ, ¹éªdÊÕx
ƒ¢šðxÂË ‡¢ÅŒ „ç©Õ-Ōժ½Õ, ’ÃL «Íäa-{{Õd Íäæ®h ƢŌ «Õ¢*C. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ¹éªdÊÕx X¾Â¹ˆÂ¹× ©ÇT, ÂËšÌÂË©Õ, ÅŒ©Õ-X¾Û©Õ ÅçJ* “X¾Â¹%A ®ÏŸ¿l´-„çÕiÊ „ç©ÕŌժ½Õ, ’ÃLE ©ðX¾-©Â¹× ‚£¾Éy-E¢-ÍÃL. D¢Åî ¦§ŒÕ{ ‚£¾Éx-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ „ÃÅÃ-«-ª½-º¢, X¾J-®¾-ªÃ© «©x ƒ©Õx Âî¾h åXŸ¿l-C’à ÆE-XÏ-®¾Õh¢C.
NÕ“ª½ªý «Öu>Âú
ƒ©Õx åXŸ¿l-C’à ÆE-XÏ¢-Íä©Ç Í䧌Õ-œ¿¢©ð ÆŸÄl-EÂË NÕ¢*Ê ²ÄŸµ¿Ê¢ «Õªí-¹šË ©äŸ¿¯ä ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. åXŸ¿l ÆŸÄlEo „çÕªá¯þ £¾É©ü©ð åXœËÅä Æ¢Ÿ¿Õ©ð «®¾Õh-«Û©Õ X¾ªÃ-«-ª½hÊ¢ Íç¢C …Êo-Íî{Õ Â¹¢˜ä 骚Ëd¢X¾Û ®¾n©¢ …Êo{Õd ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê šÌ ˜ä¦Õ©ü, œçjE¢’û ˜ä¦Õ©ü, ³òê®ý, å®jœþ ˜ä¦Õ@ÁÙx, ÂËšË-ÂÌ©Õ, ÅŒ©Õ-X¾Û©Õ.. ƒ©Ç O©Õ-Êo-«Fo ’Ãx®ýÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-ªá¢ÍŒ-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ¢œË.

ª½¢’¹Õ©Õ
ƒ©Õx N¬Ç-©¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç ÍÕ-œ¿¢©ð ’îœ¿Â¹× „äæ® ª½¢’¹Õ© ¤Ä“ÅŒ Â¹ØœÄ ‡¢Åî …¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ ©ãjšü ¹©ªýq „䧌՜¿¢ «áÈu¢. ƒN …Êo ®¾n©ÇEo Âî¾h åXŸ¿l-C’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç Íä²Ähªá. ©ãjšü „çjšü, ©ãjšü ¦Öx, æX©ü “U¯þ, æX©ü ‡©ðx, ¦äH XÏ¢Âú, ‰«K.. ƒ©Ç OšË©ð Ê*a-Ê- „Ã-šËE ‡¢ÍŒÕ-Âî-«ÍŒÕa.
X¶¾Jo-ÍŒªý
OÕ ƒ¢šË X¾J-«Ö-ºÇ-EÂË ®¾J-¤ò§äÕ X¶¾Jo-ÍŒªý ‡¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢. Æ©Ç ÂùעœÄ *Êo ’¹Ÿ¿Õ©ðx åXŸ¿l ²ò¤¶Ä, «Õ¢ÍŒ¢, œçjE¢’û ˜ä¦Õ-©ü..-©Ç¢-šËN „äæ®h ®¾n©-«Õ¢Åà „ÚË-Åî¯ä E¢œË, ƒ©Õx *Êo-C’à ¹E-XÏ-®¾Õh¢C. ²òdꪰ …¢œä ¦ãœþ, ÂÃX¶Ô ˜ä¦Õ©ü.. ƒ©Ç «ÕMd X¾ª½p®ý X¶¾Jo-ÍŒªý ÂíÊÕ-¹׈¢˜ä ®¾n©¢ ‚ŸÄ Æ«Û-ŌբC. ’ ª½¢’¹Õ, X¶¾Jo-ÍŒªý 骢œ¿Ö •ÅŒ-§äÕu©Ç ֮͌¾Õ-¹ע˜ä ‡Â¹×ˆ« ®¾n©¢ …Êo{Õd ÆE-XÏ-®¾Õh¢C.
ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý ©ãj{Õx
«ÕK ‡Â¹×ˆ« £¾Ç¢’Ã«Ö ©ä¹עœÄ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý ©ãj{Õx Æ«Õª½ÕaÂî„ÃL. ®ÔL¢-’ûÂË „ä©Çœä ©ãj{Õx, ¤¶òxª½-客šü ¦©Õs©Õ, ‡©ü-¨œÎ ©ãj{Õx, “šÇÂú ©ãj{Õx.. „ç៿-©ãj-Ê-„Ã-šËE ²òn«Õ-ÅŒÊÕ ¦šËd ‡¢ÍŒÕ-Âî«œ¿¢ «Õ¢*C. Æ©Çê’ ’©Õ, ®ÔL¢’û ¨ 骢œË¢šËÂÌ ©ãjšË¢’û «ÖuÍý ƧäÕu©Ç ֮͌¾Õ-Âî-„ÃL.
[ ‡Â¹×ˆ-«’à „Ãœ¿E «®¾Õh-«Û©Õ B®Ï ²òdªýª½Ö¢ ©äŸÄ Æ{¹åXj „äæ®h ƹˆœ¿ Âí¢ÅŒ ‘ÇS \ª½p-œ¿Õ-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ Æ«-®¾ª½¢ ©äEN Åí©-T¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL.
[ ’ ª½¢’¹ÕÂ¹× ÊæXp ‚£¾Éx-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕiÊ „éü £¾Éu¢T¢’ûq ƹˆ-œ¿-¹ˆœ¿ Æ«Õ-ªÃaL.
¨ *Êo-*Êo *šÇˆ-©Fo ¤ÄšËæ®h OÕ ƒ©Õx …Êo-ŸÄ-E-¹¢˜ä «ÕJ¢ÅŒ åXŸ¿l-C’à ¹E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ‘ǧŒÕ¢.

women icon@teamvasundhara
diy-decorative-ideas-for-new-year-party

ఈ న్యూ ఇయర్‌కి మీ ఇల్లు మరింత శోభాయమానంగా!

‘కమ్మని కలలకు ఆహ్వానం.. చక్కని చెలిమికి శ్రీకారం..’ అంటూ కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికే సమయం దగ్గరపడుతోంది. న్యూ ఇయర్‌ని స్వాగతిస్తూ.. ప్రతి ఒక్కరు చేసే హంగామా, హడావిడి అంతా ఇంతా కాదు. చాలామంది తమ ఇళ్లల్లో కొత్త సంవత్సరం సందర్భంగా ప్రత్యేకమైన పార్టీలను ఏర్పాటు చేస్తారు. మరి అందుకోసం ఇంటిని కూడా అంతే ప్రత్యేకంగా అలంకరిస్తేనే కదా నూతన దశాబ్ద శోభ మనింట్లో ఉట్టిపడుతుంది. మరి ఈసారి మీస్వహస్తాలతో తయారుచేసిన అలంకరణ వస్తువులతో కొత్త ఏడాది శోభను మీ ఇంటికి తీసుకొస్తే ఇంకా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదూ! ఐడియా అయితే వచ్చింది కానీ.. ఎలాంటి అలంకరణ వస్తువులు ఎంచుకోవాలి? వాటిని ఎలా తయారుచేయాలి? అనే సందిగ్ధంలో పడిపోయారా? అయితే వీటిపై ఓ లుక్కేస్తే ఈ న్యూ ఇయర్‌ కోసం మీ ఇంటిని శోభాయమానంగా అలంకరించడానికి కావాల్సిన డెకరేటివ్‌ ఐటమ్స్‌ రడీ అయిపోయినట్లే!

Know More

women icon@teamvasundhara
decor-your-home-with-these-eco-friendly-lamps-this-diwali-in-telugu
women icon@teamvasundhara
things-to-plan-before-building-your-dream-home
women icon@teamvasundhara
tips-for-vertical-gardening
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
tips-to-follow-choosing-tiles
women icon@teamvasundhara
natural-fragrances-for-your-home
women icon@teamvasundhara
how-to-decorate-your-walls-with-photo-frames
women icon@teamvasundhara
diy-ideas-for-new-year
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara

women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
these-copper-interiors-give-royal-look-to-your-home

'ªÃTÑÅî ƒ¢šËÂË ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú!

¦¢’ê½¢, „碜Ë.. ¨ 骢œ¿Õ ©ð£¾É©Õ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ‡¢ÅŒ “XϧŒÕ-„çÕiÊ„î “X¾Åäu-ÂË¢* Íç¤Äp-LqÊ X¾E-©äŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê OšËÅî ‚¦µ¼-ª½-ºÇ©Õ Íäªá¢-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË «áÍŒa{ X¾œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ «Õ’¹Õ-«©Õ. Æ¢Åä¯Ã.. OšËE ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û-©ðÊÖ ¦µÇ’¹¢ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ÆŸä-Ê¢œÎ.. ’-©Â¹× ¦¢’ê½Õ, „ç¢œË ª½¢’¹Õ-©Åî ÂîšË¢’û „äªá¢-ÍŒœ¿¢, ‚ ª½¢’¹Õ-©Åî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ «®¾Õh-«ÛLo ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½-º©ð ¦µÇ’¹¢ Í䧌՜¿¢.. ƒ©Ç-’¹Êo «Ö{..! ƪáÅä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ©ð£¾É-©Â¹× ®¾J-®¾-«Ö-Ê-„çÕiÊ “¤ÄŸµÄ-¯ÃuEo ªÃT «®¾Õh-«Û©Ö ‚“¹-NÕ¢-Íêá. ƒX¾Ûpœ¿Õ «Ö骈šðx DE-¹×Êo œË«Ö¢œþ Æ¢Åà ƒ¢Åà Âß¿¢{Õ-¯Ãoª½Õ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-ʪ½Õx. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ ªîV©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ’ ’¹œË-§ŒÖª½¢ ÊÕ¢* ©Ç¢ÅŒª½x ŸÄÂÃ, ¦ÇÅý {¦ü Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* „Æý-¦ä-®Ï¯þ «ª½Â¹× ªÃTÅî Âîšü Íä®ÏÊ Æ©¢-¹-ª½º «®¾Õh-«Û© „çjæX „çá’¹Õ_ ÍŒÖX¾Û-ÅŒÕ-¯Ão-ª½E Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¨ «®¾Õh-«Û© «©x ƒ¢šË Æ¢Ÿ¿¢ åXª½-’¹-œ¿„äÕ Âß¿Õ.. £¾Ý¢ŸÄ-Ōʢ, ªÃ§ŒÕ©ü ©ÕÂú ²ñ¢ÅŒ«Õ«Û-ŌբC. «ÕJ, ƒ¢šË Æ©¢-¹-ª½º Â¢ ªÃTÅî ÅŒ§ŒÖ-ª½Õ-Íä-®ÏÊ ©äŸ¿¢˜ä ‚ ©ð£¾Ç¢Åî ÂîšË¢’û Íä®ÏÊ ƒ¢šÌ-J§ŒÕªýq‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÍîa Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-ŸÄ«Ö..

Know More

women icon@teamvasundhara
tips-to-decorate-tiny-bedroom-as-spacious
women icon@teamvasundhara
tips-to-decor-and-glam-up-white-walls
women icon@teamvasundhara
things-to-keep-in-mind-for-modular-kitchen
women icon@teamvasundhara
tips-to-decorate-home-with-candles-for-christmas-and-new-year
women icon@teamvasundhara
interior-tips-to-warm-in-your-home-in-winter
women icon@teamvasundhara
home-decorative-items-for-diwali

women icon@teamvasundhara
ganesha-idols-with-different-look-for-interior-designing
women icon@teamvasundhara
women icon@teamvasundhara
tips-to-arrange-bedroom-wardrobe-attractively-

¦ãœþ-ª½Ö„þÕ „êýf-ªî¦ü ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ƒ©Ç!

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ ƒ¢šÌ-J-§ŒÕªý œËèãj-E¢-’û©ð «®¾ÕhÊo «Öª½Õp-©Â¹× ÆÊÕ-’¹Õ-º¢’à ƒ¢šðx Æ«Õ-ª½Õa-¹ׯä ÆEo «®¾Õh«Û© ª½Ö¤Ä-©ðxÊÖ X¾©Õ «Öª½Õp©Õ Íî{Õ-Íä-®¾Õ-¹ע-{Õ-¯Ãoªá. ’¹ÅŒ¢©ð ƪáÅä ÂËÍç¯þ, ¦ãœþ-ª½Ö„þÕ, £¾É©ü.. ƒ©Ç “X¾A ’¹C©ðÊÖ «®¾Õh-«ÛLo åX{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË ‡Â¹ˆ-œË-¹-¹ˆœä 冩üp´©Õ …¢œäN. Æ©Çê’ ¦{d©Õ Â¹ØœÄ Hª½Õ„à ©äŸÄ Æ©t-ªÃ-©ðx¯ä ¤ñ¢C-¹’à ®¾ª½Õl-¹×-¯ä-„ê½Õ. ÂÃF ƒX¾Ûpœ¿Õ „ÃšË ²Än¯ÃEo „êýf-ªî-¦ü©Õ ‚“¹-NÕ¢-Íêá. DE©ð «®¾Õh-«Û©Õ, ¦{d©Õ åX{dœ¿¢ «©x „ÚËåXj Ÿ¿Õ«át, Ÿµ¿ÖR X¾œ¿-¹עœÄ ‡X¾p-šËÂÌ ÂíÅŒh’Ã, Fšü’à ¹E-XÏ-²Ähªá. ƪáÅä, ‡©Ç’¹Ö „êýf-ªî¦ä ¹ŸÄ.. \ «®¾Õh«Ü ¦§ŒÕ-šËÂË Â¹E-XÏ¢-ÍŒ-Ÿ¿E ƒ†¾d¢ «*a-Ê-{Õx’à ƢŸ¿Õ©ð X¾œäæ®h ͌֜¿-œÄ-EÂË *ªÃ’Ã_ ÆE-XÏ¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Âë-©-®ÏÊ «®¾Õh«Û ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË Ÿíª½-¹׈¢œÄ ¤òŌբC. ÂæšËd DEo Â¹ØœÄ ŠÂ¹ “¹«Õ-X¾-Ÿ¿l´-A©ð ®¾ª½Õl-Âî-«œ¿¢ ÍÃ©Ç «Õ¢*C. ¨ “¹«Õ¢©ð ¦ãœþ-ª½Ö-„þÕ-©ðE „êýf-ªî¦ü ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à ¹E-XÏ¢-Íä©Ç ‡©Ç ®¾ª½Õl-Âî-«Íîa ƒX¾Ûpœ¿Õ ͌֟Äl¢.

Know More

women icon@teamvasundhara
uses-of-storage-beds
women icon@teamvasundhara
arranging-books-in-shelves
women icon@teamvasundhara
natural-fragrances-for-your-home
women icon@teamvasundhara
tips-to-give-your-bedroom-a-luxuary-makeover