scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'అన్ని కష్టాలు భరించినా చివరికి ‘అమ్మే’ గెలిచింది!'

'కుటుంబాన్ని పోషించడం, ఇంటిని చక్కబెట్టడం, పిల్లల్ని పెంచడం.. మొదలైన విషయాల్లో భార్యభర్తల బాధ్యత సమానంగా ఉంటుంది. ఒకవేళ భర్త సంపాదించడం చేతకాని అసమర్థుడైతే ఆ బాధ్యతలను పూర్తిగా భార్యే స్వీకరిస్తుంది. కానీ, తను సంపాదించకపోగా భార్య సంపాదనను కూడా తన స్వార్థం కోసం వాడుకొనే భర్త ఉంటే.. ఇక ఆ ఇల్లాలు, పిల్లలు అనుభవించే వేదన మాటల్లో చెప్పలేం..! అలాంటి నరకాన్ని తన తల్లి కూడా అనుభవించిందని చెబుతోంది ఓ యువతి. అయినా వాటికి వెరవకుండా ఎన్నో కష్టాలకోర్చి ప్రస్తుతం సొంత గుర్తింపు సంపాదించుకున్న అమ్మే తనకు అన్ని విధాలా స్ఫూర్తి ప్రదాత అంటూ.. ‘మాతృ దినోత్సవం’ సందర్భంగా తన హృదయరాగం మనందరితో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

F «ÕÊ-客Åî ®¾ÕEoÅŒ¢..!

Latest posts of Celebrities in Social Media

social-glamour.png

K©ü ®Ï®¾dªýq ¤Ä“ÅŒ-©Â¹× J§ŒÕ©ü ®Ï®¾dªýq ’ÓŌ-ŸÄÊ¢..!
181019socialpost650-5.jpg

“X¾«áÈ £¾ÉM-«Ûœþ EªÃtº ®¾¢®¾n 'œË®Ôo ®¾ÖdœË-§çÖ®ýÑ ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê §ŒÖE-„äÕ-†¾¯þ *“Åéðx '“¤¶ò•¯þÑ Â¹ØœÄ ŠÂ¹šË. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ®ÏE-«ÖÂ¹× ®ÔéÂy-©ü’à '“¤¶ò•¯þ 2Ñ *“ÅŒ¢ ª½Ö¤ñ¢-Ÿ¿Õ-Åî¢C. ¨ ®ÏE-«ÖÊÕ ƒ¢Tx†ýÅî ¤Ä{Õ £ÏÇ¢D, Åç©Õ’¹Õ, ÅŒNÕ@Á ¦µÇ†¾©ðx Nœ¿Õ-Ÿ¿© Í䧌Õ-ÊÕ-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ƒ¢Ÿ¿Õ-©ðE ÆÂÈ-Íç-©ãx@Áx ¤Ä“ÅŒ©ãjÊ ‡©Çq, ƯÃo-©Â¹× £ÏÇ¢D©ð Íî“¤Ä ®Ï®¾dªýq “XϧŒÖ¢Âà ÍÄ, X¾J-ºÌA Íî“¤Ä©Õ œ¿Gs¢’û Íç¦Õ-Ōբ-œ¿œ¿¢ N¬ì†¾¢. ¨ N†¾-§ŒÖEo ÅÃèÇ’Ã ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ “X¾Â¹-šË¢-*¢C *“ÅŒ ¦%¢Ÿ¿¢. '“¤¶ò•¯þ 2Ñ *“ÅŒ¢ Ê«¢-¦ªý 22Ê Nœ¿ÕŸ¿© ÂÃÊÕ¢C. «ÕJ ¨ *“ÅŒ¢ Åç©Õ’¹Õ ®ÔéÂy-©ü©ð ‡©Çq, ƯÃo ¤Ä“ÅŒ-©Â¹× ‡«ª½Õ œ¿Gs¢’û ÍçX¾p-¦ð-ÅŒÕ-¯Ãoªî ÅçL-§ŒÖ-©¢˜ä “X¾Â¹-{Ê «Íäa «ª½Â¹× „ä* ͌֜Ä-Lq¢Ÿä..!

View this post on Instagram

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on

¦ÖušÌ ¨èü ¦ÇuÂú..!
181019socialpost650-3.jpg

šÇM-«Ûœþ ÊÕ¢* ¦ÇM-«Ûœþ ¦Ç{ X¾šËdÊ £ÔǪî-ªá-Êx©ð ’î„à ¦ÖušÌ ƒL-§ŒÖ¯Ã ŠÂ¹ª½Õ. ÅŒÊ-ŸçjÊ Æ¢Ÿ¿¢, Ê{-ÊÅî Åç©Õ-’¹Õ©ð ‡¯îo £ÏÇšü *“Åéðx ʚˢ-*Ê ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt ¦ÇM-«Û-œþ©ð Â¹ØœÄ ²Ädªý £ÔǪî-ªá-¯þ’à ’¹ÕJh¢X¾Û ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עC. ƪáÅä ƒL-§ŒÖ¯Ã Âí¢ÅŒ “¦äÂú ÅŒªÃyÅŒ £ÏÇ¢D©ð ÊšË-²òhÊo *“ÅŒ¢ '¤Ä’¹-©ü-X¾¢AÑ. ¨ *“ÅŒ¢©ðE ÅŒÊ ¤Ä“ÅŒÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ¤ò®¾d-ªýE ÅÃèÇ’Ã ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ X¾¢ÍŒÕ-Âí¢C ƒMx ¦äH. «ÕMd-²Äd-ª½-ªý’à Å窽-éÂ-¹׈-ÅîÊo '¤Ä’¹©üX¾¢AÑ *“ÅŒ¢©ð ƒL-§ŒÖ-¯ÃÅî ¤Ä{Õ ÆE©ü ¹X¾Üªý, ƪ½¥Ÿþ „ÃJq, ¹%A ¹ª½s¢Ÿ¿, èǯþ Æ“¦£¾É¢ ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ «áÈu-¤Ä-“ÅŒ©ðx ÊšË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ *“ÅŒ¢ Ê«¢-¦ªý 22Ê Nœ¿Õ-Ÿ¿© ÂÃÊÕ¢C.

181019socialpost650-2.jpg

ÅŒÊ «ÕÊ®¾Õ ®¾ÕEoÅŒ¢.. ÊªÃ©Õ ®Ôd©ü..!

®ÏE«Ö X¾J-“¬Á-«ÕÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* £ÔǪî-ªá-ÊÕx’à «ÖJÊ ®Ï®¾dªýq èÇGÅéð ÂÕ©ü Æ’¹-ªÃy©ü, E³Ä Æ’¹-ªÃy©ü Â¹ØœÄ …¯Ãoª½Õ. ÂÕ©ü ®ÏE-«Ö©ðx ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ŌկÃo.. E³Ä «Ö“ÅŒ¢ N„ã¾Ç¢ ÅŒªÃyÅŒ ®ÏE-«Ö-©Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢šð¢C. ¨ªîV E³Ä X¾ÛšËd-Ê-ªîV. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ÂÕ©ü ÅŒÊ ÍçLxÂË ¦ªýhœä N冮ý Íç¦ÕÅŒÖ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ‹ ¤ò®ýd åXšËd¢C. 'ÅŒÊ «ÕÊ®¾Õ ®¾ÕEoÅŒ¢.. ÂÃF, ÊªÃ©Õ «Ö“ÅŒ¢ ®Ôd©ü. ÊÕ«Ûy ÍŒ¢šË ¤ÄX¾’à …Êo Ÿ¿’¹_ª½ ÊÕ¢* ‹ ¦Ç¦ÕÂ¹× ÅŒLx’à «Öêª «ª½Â¹× ‡Ÿ¿-’¹œ¿¢ ¯äÊÕ ÍŒÖ¬ÇÊÕ. ÊÕ«Ûy ÂÕ-Â¹×¯ä ©ãjX¶ý ¦Çu©¯þq FÂ¹× Ÿ¿ÂÈ©E ‚P-®¾Õh¯Ão. £¾ÉuXÔ ¦ªýhœä ÍçLx..!Ñ Æ¢{Ö E³Ä ¤¶ñšð-©ÊÕ æ†ªý Íä®Ï¢C.

View this post on Instagram

A post shared by Kajal Aggarwal (@kajalaggarwalofficial) on

‡©ðx ªîèü..!

ƒ{Õ ®ÏE-«Ö-©Åî ¤Ä{Õ Æ{Õ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ Â¹ØœÄ “æX¹~¹שÊÕ Æ©-J-²òhÊo Å꽩ðx ÆÊÕ-X¾«Ö X¾ª½-„äÕ-¬Áy-ª½¯þ ŠÂ¹ª½Õ. ÅŒÊ «%Ah’¹ÅŒ, «uÂËh-’¹ÅŒ N†¾-§ŒÖ©Õ, ¤¶ñšð-†¾àšüq.. „ç៿-©ãjÊ „ÚËE Â¹ØœÄ ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ©ð 憪ý Í䮾Õh¢-{Õ¢D ¦ÖušÌ. ¨ “¹«Õ¢©ð ÆÊÕ-X¾«Õ 憪ý Íä®ÏÊ ©ä˜ã®ýd ¤¶ñšð©Õ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ͌¹ˆª½Õx Â휿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. «ÕJ „ÚËåXj OÕª½Ö ‹ ©Õêˆ-§ŒÕ¢œË.

181019socialpost650-1.jpg

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-celebrities-in-instagram

ఆక్సిజన్‌ అవసరమైతే ఇలా చేద్దాం..!

అందాల తార సోఫీ చౌదరి ఆక్సిజన్‌ లెవెల్స్‌ పెంచుకోవడం కోసం చేసే ప్రోనింగ్‌కి సంబంధించిన ఫొటోలను పోస్ట్ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ‘కరోనా కేసులు మునపటి కంటే అధికంగా నమోదవుతున్నాయి.. ఆక్సిజన్‌ కొరత వేధిస్తోంది.. ఈ సమయంలో ఇంటి దగ్గరే ఆక్సిజన్‌ స్థాయులను పెంచుకోవడానికి ప్రోనింగ్‌ ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పద్ధతికి వైద్యపరమైన ఆమోదం కూడా ఉంది. అయితే గర్భిణులు, వెన్నునొప్పి, కొన్ని ఇతర ఆరోగ్య సమస్యలున్నవారు ఈ పద్ధతిని అనుసరించకూడదు. దీనిని పాటించే ముందు డాక్టరుని ఓసారి సంప్రదించండి. కానీ, ఇది చాలామందిని హాస్పిటల్‌కు వెళ్లకుండా నివారిస్తుంది’ అని చెప్పుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
celebrities-holi-celebrations
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

సంతోషాన్ని పంచుకోండి.. కరోనాని కాదు..!

నటి, నిర్మాత మంచు లక్ష్మి ‘వండర్ విమెన్’ అంటూ స్ఫూర్తిమంతమైన మహిళల గాథలను తన అభిమానులతో పంచుకుంటోంది. తాజాగా డిజైనర్‌ అనితా సాగర్‌ గురించి పోస్ట్ చేసింది. ‘గత మూడు వారాల నుంచి మీకు స్ఫూర్తిమంతమైన మహిళల గురించి తెలియజేస్తున్నాను. తాజాగా ప్రముఖ డిజైనర్‌ సాగర్‌ తెనాలి భార్య, అనితా సాగర్‌ గురించి మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. హైదరాబాద్‌లో సాగర్‌ తెనాలి అనే ప్రముఖ డిజైనర్‌ ఉండేవారు. ఆయన 2016లో గుండెపోటుతో మరణించారు. ఆయన మంచి ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌ కావాలని, అంతర్జాతీయ వేదికలపై తన దుస్తులు ప్రదర్శించాలని కలలు కన్నారు. ఆయన కలలను తన భార్య అనితా సాగర్‌ నిజం చేయాలనుకుంది. దానిని ఒక ఛాలెంజ్‌గా తీసుకుని ఫ్యాషన్‌ డిజైనింగ్‌ నేర్చుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. తన ఇద్దరు పిల్లలను చూసుకుంటూ తల్లిదండ్రులు, అత్తమామల సహకారంతో తన సంకల్పాన్ని నెరవేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

అవును.. దానికి నా దగ్గర సాక్ష్యం ఉంది!

బాలీవుడ్‌ నటి, నిర్మాత ట్వింకిల్‌ ఖన్నా తన పాపను ఆత్మీయంగా దగ్గరకు తీసుకున్న ఫొటోని పోస్ట్‌ చేసింది. ఈ సందర్భంగా ‘మనం కేవలం మన పిల్లల బాగోగులు చూసుకోవడం వరకు మాత్రమే పరిమితం కావద్దు. విభిన్న ఐడియాలతో వారి మెదళ్లను నింపాలి. అలాగే వారి బలాలను గుర్తిస్తూనే బలహీనతలను మర్చిపోయేలా చేయాలి. అంతేకానీ, బలహీనతలను ఎత్తి చూపద్దు. అలాగే మన పిల్లలు ఎదుర్కొనే సమస్యలను గుర్తించి, వాటినుండి బయటకు తీసుకురావడానికి వారికి తగిన సమయం కేటాయించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ తప్పకుండా పాటిస్తే కొంత కాలానికి మనకి మనంగా ఉంటూనే మన పిల్లలకు తల్లిలాగా ఉండగలుగుతాం’ అంటూ #perfectlyimperfectparenting అనే హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ని జోడించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడే మ్యాజిక్!

ఒకప్పుడు మహిళలంటే కేవలం వంటింటికే పరిమితం అన్నట్టుగా ఉండేది. కానీ కొందరు మహిళలు కాలక్రమేణా తమ చుట్టూ ఉన్న ఆంక్షల చట్రాల నుండి బయటకు వస్తున్నారు. తమదైన ప్రతిభతో, సమర్థతతో ముందుకు దూసుకుపోతున్నారు. అయినా చాలామంది మహిళలు ఇంకా కట్టుబాట్ల బందిఖానాలో చిక్కుకుపోతూనే ఉన్నారు. అందుకోసమే మహిళలను చైతన్యపరచడానికి వారికంటూ ఓ రోజుని జరుపుకొంటున్నారు. అదే ‘అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం’. ఈ రోజు మహిళలకు ఎంతో ప్రత్యేకమైనది. ప్రతి ఏడాది ఒక్కో థీమ్‌తో ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు. ఈ సారి #ChooseToChallenge అంటూ సవాల్‌ చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో పలువురు తారలు ఇన్‌స్టాపురములో ఉమెన్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

Movie Masala

Video Gallery