scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

Æ¢ŸÄ© ¦µÇ«Õ© ²ñ’¹®¾Õ ͌֜¿-ÅŒ-ª½«Ö!

Bollywood heroines in Elle beauty awards 2019

social-glamour.png

«áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt© ®Ï¢’Ã-ªÃ©Õ ͌֬ǪÃ?
71019socialglamourgh650-6.jpg

Æ¢ŸÄ© ¤òšÌ-©ãj¯Ã, Ƅê½Õf X¶¾¢Â¹¥¯çkx¯Ã ÅŒ«ÕŸçjÊ ¤¶Äu†¾-ÊxÅî “X¾ÅŒu-¹~-«Õ«ÛŌբšÇª½Õ «ÕÊ ¦ÇM-«Ûœþ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ. ÅÃèÇ’Ã «á¢¦ãj©ð Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê ‡©äx ¦ÖušÌ Æ„Ã-ª½Õf© “X¾ŸÄ-¯î-ÅŒq«¢ Â¹ØœÄ Â¹ÊÕ© X¾¢œ¿Õ-«©Ç ²ÄT¢C. „碜Ë-Åç-ª½åXj Æ¢ŸÄ-©Åî £¾Çó§ŒÕ©ïLÂË¢Íä ¦ÇM-«Ûœþ «áŸ¿Õl’¹Õ«Õt-©¢Åà Šê Íî{ «§ŒÖu-ª½¢’à ʜ¿Õ®¾Öh ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¹K¯Ã ¹X¾Üªý ‡ª½ÕX¾Û ª½¢’¹Õ šÇXý, ’¹Õ©ÇH ª½¢’¹Õ ©ã£¾Ç¢-’ÃÅî ‡“ª½-A-„Ã-<åXj „çÕª½-«’Ã, ÆÊճĈ ¬Áª½t Åç©Õ-X¾Û-ª½¢’¹Õ ’õÊÕ©ð Ÿä«-¹-Êu©Ç Ÿ¿ª½z-Ê-NÕ-*a¢C. ƒÂ¹ 'Ÿµ¿œ¿ÂúÑ ¦ÖušÌ èÇFy ¹X¾Üªý Ÿ±çj å£jÇ ®Ïxšü „çÕšÇ-LÂú ’õÊÕ Ÿµ¿J¢* ®Ï¢’Ã-ªÃ©Õ Š©-¹-¦ð-®Ï¢C. OJÅî ¤Ä{Õ ÆÊÊu ¤Ä¢œä, ¬ðGµÅŒ Ÿµ¿ÖR-¤Ä@Á, ª½º-O-ªý-®Ï¢’û ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ¨ „䜿Õ-¹©ðx ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ.

71019socialglamourgh650-4.jpg

71019socialglamourgh650-5.jpg

'å®j¯ÃÑ ¦§çÖ-XÏÂú †¾àšË¢’û †¾ßª½Ö !
71019socialglamourgh650-8.jpg
“ÂËéÂ-šüÊÕ ÆNÕ-ÅŒ¢’à ‚ªÃ-Cµ¢Íä ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Á¢©ð ¦ÇuœËt¢-{-¯þÊÕ Â¹ØœÄ ÍŒÖ®¾Õh-¯Ão-ª½¢˜ä ŸÄEÂË å®j¯Ã ¯ç£¾Éy©ü Â¹ØœÄ ŠÂ¹ Â꽺¢. 2010, 2018 ÂëÕ-¯çy©üh ê’„þÕq©ð ¦¢’ê½Õ X¾ÅŒ-ÂéÕ, 2012 ©¢œ¿¯þ ŠL¢-XÏ-Âúq©ð Â⮾u X¾ÅŒÂéÕ, «ª½©üf ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ-†ÏXý©ð X¾ÅŒ-ÂéÕ, ƒ¢Âà X¾©Õ N•-§ŒÖ-©Åî «ª½©üf ¦ÇuœËt¢-{¯þ ªÃu¢ÂË¢-’ûq©ð Æ“’¹-²ÄnÊ¢ ²ÄCµ¢-*¢D £¾ÇJ-§ŒÖºÇ †¾{xªý. ¨ “¹«Õ¢©ð X¾©Õ-«Û-JÂË ‚Ÿ¿-ª½z¢’à EL-*Ê å®j¯Ã °NÅŒ¢ ‚ŸµÄ-ª½¢’à ŠÂ¹ ®ÏE«Ö Â¹ØœÄ Å窽-éÂ-¹׈-ÅŒÕÊo ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ¦ÇM-«Ûœþ ¦ÖušÌ X¾J-ºÌA Íî“¤Ä ˜ãjšË©ü ªî©ü ¤ò†Ï-²òh¢C. ÅŒyª½©ð ¨ ®ÏE«Ö †¾àšË¢’û “¤Äª½¢¦µ¼¢ ÂæðÅî¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð *“ÅŒ ¦%¢ŸÄ-EÂË ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ ÅçL-XÏ¢C å®j¯Ã. ƒ¯þ-²Äd©ð †¾šË©ü ÂÃÂú X¾{Õd-¹×Êo X¾J-ºÌA Íî“¤Ä ¤¶ñšðÊÕ æ†ªý Í䮾Öh N†ý Íä®Ï¢D ²Ädªý-†¾-{xªý. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¨ ¤¶ñšð ¯çšË-•-ÊxÊÕ ‚¹-{Õd-¹ע-šð¢C.
Ÿ¿Õª½_«Õt D„çÊ©Õ Æ¢ŸÄ-©E!
71019socialglamourgh650-2.jpg

Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à ŸäO ¬Áª½-Êo-«-ªÃ“Ōթ …ÅŒq-„Ã©Õ „çj¦µ¼-«¢’à •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá. Æ«Õt-„ÃJ ÆÊÕ-“’¹£¾Ç¢ Â¢ ²Ä«Ö-ÊÕu-©Åî ¤Ä{Õ å®©-“G-šÌ©Õ ¦µ¼ÂËh “¬ÁŸ¿l´©Åî X¾Ü•©Õ Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à «á¢¦ãj©ð •J-TÊ Ÿ¿ÕªÃ_-†¾dNÕ „䜿Õ-¹©ðx X¾©Õ-«Ûª½Õ ¦ÇM-«Ûœþ 宩-“G-šÌ©Õ ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ÆNÕ-Åæü¦ÍŒa¯þ, •§ŒÖ-¦-ÍŒa¯þ, “XϧŒÖ¢Â¹ ÍÄ, ÂÃèð©ü, ªÃºÌ-«á-ÈKb, ƧŒÖ¯þ «áÈKb, ÅŒF³Ä, ÅŒÊÖ³Ä «áÈKb ÅŒC-ÅŒ-ª½Õ©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ§ŒÕ «w²ÄhŸµÄª½-º©ð ®¾¢Ÿ¿œË Íä¬Çª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ¨ ¤¶ñšð-©ÊÕ ÅŒÊ ƒ¯þ-²Äd©ð 憪ý Íä®Ï¢C ÂÃèð©ü. ' “X¾A ŠÂ¹ˆ-JÂÌ Ÿ¿ÕªÃ_-†¾dNÕ ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ.. èãj «ÖÅÃ°Ñ Æ¢{Ö ÂÃuX¾¥¯þ Â¹ØœÄ ƒ*a¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ©ð ͌¹ˆª½Õx Â휿ÕÅŒÕÊo ¨ ¤¶ñšð-©åXj OÕª½Õ Â¹ØœÄ ‹ ©Õêˆ-§ŒÕ¢œË.

71019socialglamourgh650-3.jpg

71019socialglamourgh650-1.jpg

®ÏF ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Â¹× Ÿ¿®¾ªÃ ÂÃÊÕ-¹-L-N’î!

Ÿ¿®¾ªÃ X¾¢œ¿Õ-’¹ÊÕ X¾Ûª½-®¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-¹×E ÂíÅŒh ®ÏE«Ö ¹¦Õª½Õx X¾¢ÍŒÕÅŒÖ ‚§ŒÖ *“ÅŒ ¦%¢ŸÄ©Õ ÂíÅŒh ¤ò®¾dª½Õx, ÊÖu©Õ-Âú-©ÊÕ Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä¬Çªá. N•-§ŒÕ-Ÿ¿-¬ÁNÕE X¾Ûª½-®¾ˆ-J¢-ÍŒÕ-¹×E “æX¹~-¹×-©¢-Ÿ¿-JÂÌ ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ Åç©Õ-X¾ÛÅŒÖ.. ²ò†¾-©ü-OÕ-œË§ŒÖ „äC-¹’à ¨ ¤ò®¾d-ª½xÊÕ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Åî X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoªá. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚¹-{Õd-¹ע-{ÕÊo ¨ ÂíÅŒh ®ÏE«Ö ¤ò®¾d-ª½xåXj ‹ ©ÕꈟÄl¢ ª½¢œË!

71019socialglamourgh650-12.jpg
'„ç¢ÂÌ «Ö«ÕÑ ¤¶ÄuNÕM ¤ò®¾dªý ͌֬ǪÃ?
¯Ã’¹-Íçj-ÅŒÊu, „ç¢Â¹-˜ä†ý© “ê° ÂâG-¯ä-†¾-¯þ©ð Å窽-éÂ-¹׈-ÅŒÕÊo *“ÅŒ¢ '„ç¢ÂÌ«Ö«ÕÑ. ÆÂˈ-¯äE, Ÿ¿’¹Õ_-¦ÇšË £ÔǪî©Õ ¹L®Ï ÊšË-®¾ÕhÊo ¨ “ê° «ÕMd-²Ädª½ªýÊÕ ®¾Õꪆý “¤ñœ¿-¹¥¯þq ®¾¢®¾n EJt-²òh¢C. 'èãj ©«-¹׬ÁÑ æX¶¢ ¦ÇH Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ®¾ÕhÊo ¨ ®ÏE-«Ö©ð ¤Ä§ŒÕ©üªÃèü-X¾ÛÅý,ªÃQ-ȯÃo £ÔǪî-ªá-ÊÕx’à ʚË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. Ÿ¿®¾ªÃ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¨ *“ÅÃ-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* ÆCµ-ÂÃ-J-¹¢’à ‹ ¤ò®¾d-ªýÊÕ JMèü Íä®Ï¢C ‚ ®ÏE«Ö §ŒâEšü. „ç¢Â¹-˜ä†ý, ¯Ã’¹-Íçj-ÅŒÊuÅî ¤Ä{Õ £ÔǪî-ªáÊÕx “šÇ¹d-ªýåXj ¹تíaE *ª½Õ-Ê-«Ûy©Õ *¢C®¾Öh ¹E-XÏ-®¾ÕhÊo ¨ ¤ò®¾dªý “æX¹~-¹×-©ÊÕ ‡¢Åî ‚Â¹-{Õd-¹ע-šð¢C. D¤Ä-«R ÂÃÊÕ-¹’à ¨ *“ÅŒ¢ “æX¹~-¹ש «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃÊÕ¢C.

71019socialglamourgh650-13.jpg
'ŠÂ¹ˆœ¿ÕÑÊÕ ’¹Õª½Õh-¹×-Åç-Íäa©Ç..!
“Xϯþq «Õæ£Ç-†ý-¦Ç¦Õ ÊšË-®¾ÕhÊo *“ÅŒ¢ '®¾J-©äª½Õ FéÂ-«yª½ÕÑ. ÆE©ü ªÃN-X¾ÜœË Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ-®¾ÕhÊo ¨ ®ÏE-«Ö©ð ª½†Ït¹ £ÔǪî-ªá-¯þ’à ʚË-²òh¢C. Ÿ¿®¾ªÃ ÂÃÊÕ-¹’à «Õæ£Ç¬ü ÂíÅŒh ¤ò®¾d-ªýÊÕ JMèü Íä®Ï¢C ‚ *“ÅŒ ¦%¢Ÿ¿¢. Âí¢œÄ-骜Ëf ¦Õª½ÕV «Ÿ¿l ’휿fL X¾{Õd¹×E E©ÕaÊo «Õæ£Ç¬ü¦Ç¦Õ ¤ò®¾d-ªýÊÕ ÍŒÖ®Ï 'ŠÂ¹ˆœ¿ÕÑ ®ÏE-«ÖÊÕ ’¹Õª½ÕhÂ¹× ÅçÍŒÕa-¹ע-{Õ-¯Ãoª½Õ “Xϯþq ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ. ©äœÎ ®¾ÖX¾-ªý-²Ädªý N•-§ŒÕ-¬Ç¢A ÂÌ©-¹-¤Ä-“ÅŒ©ð ÊšË-®¾ÕhÊo ¨ *“ÅŒ¢ ®¾¢“ÂâA ÂÃÊÕ-¹’à “æX¹~-¹ש «á¢Ÿ¿Õ-¹×-ªÃ-ÊÕ¢C.

71019socialglamourgh650-11.jpg
ÊÖu©Õ-Âú©ð ÆŸ¿-ª½-’í-šËdÊ Æ©Õx ƪ½Õb¯þ!
å®kdL†ý ²Ädªý Æ©Õx-Æ-ª½Õb¯þ £ÔǪî’à “AN-“¹„þÕ ¡E-„îý Ÿ¿ª½z-¹-ÅŒy¢©ð Å窽é¹׈ŌÕÊo *“ÅŒ¢ 'Æ© „çj¹ע-ª¸½-X¾Û-ª½-«á©ðÑ. ÅÃèÇ’Ã ¨ *“ÅÃ-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* ÂíÅŒh ¤ò®¾dªýÊÕ Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä®Ï¢C ‚ *“ÅŒ ¦%¢Ÿ¿¢. ¨ ¤ò®¾d-ªý©ð Æ©Õx ƪ½Õb¯þ ÂÃx®ý+«Ö®ý ©ÕÂúÅî ÆŸ¿-ª½-’í-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ.X¾ÜèÇ å£Çê’f £ÔǪî-ªá-¯þ’à ʚË-®¾ÕhÊo ¨ *“ÅŒ¢ ®¾¢“ÂâA ÂÃÊÕ-¹’à Nœ¿Õ-Ÿ¿© ÂÃÊÕ¢C.

71019socialglamourgh650-10.jpg
¹Ah X¾{Õd-¹×Êo ¦Ç©-¹%†¾g
¦Ç©-¹%†¾g £ÔǪî’Ã..êÂ.§ŒÕ®ý. ª½N-¹×-«Öªý Ÿ¿ª½z-¹-ÅŒy¢©ð ‹ ÂíÅŒh *“ÅŒ¢ Å窽-éÂ-¹׈-ÅŒÕÊo ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ƒ¢Âà ˜ãjšË©ü ȪÃ-ª½Õ-ÂÃE ¨ ®ÏE-«ÖÂ¹× ®Ï. ¹@Çuºý EªÃt-ÅŒ’à «u«-£¾ÇJ®¾Õh¯Ãoª½Õ. ²ò¯Ã©ü Íø£¾É¯þ, „äC¹ ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹-©Õ’à ʚË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ *“ÅŒ ¦%¢Ÿ¿¢ Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä®ÏÊ ÅÃèÇ ¤ò®¾dªý©ð ÍäA©ð ¹Ah X¾{Õd-¹×E ªõ“Ÿ¿¢’à ¹E-XÏ¢-Íê½Õ ¦Ç©-¹%†¾g.

ƒ„ä-ÂÃ-¹עœÄ ªÃèü ÅŒª½Õºý 'ƒŸ¿lJ ©ð¹¢ ŠÂ¹˜äÑ, 'ªÃV ’ÃJ ’¹C3 Ñ *“ÅÃ-©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ ÂíÅŒh ¤ò®¾dª½Õx Â¹ØœÄ ®ÏF ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©ÊÕ ‚¹-{Õd-¹ע-{Õ-¯Ãoªá.

women icon@teamvasundhara
celebrities-posts-on-varalakshmi-vratham-in-instagram-in-telugu
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-instagram
women icon@teamvasundhara
celebrities-posts-on-sushant-singh-rajput-demise

ఆ వార్త విని గుండె బద్దలైంది !

బాలీవుడ్ నటుడు సుశాంత్ సింగ్ రాజ్పుత్ ఆత్మహత్య చేసుకుని అర్థాంతరంగా తనువు చాలించాడు. బిహార్ రాజధాని పాట్నాలో జన్మించిన సుశాంత్.. AIEEEలో 7వ ర్యాంక్ సాధించినా నటనపై ఉన్న మక్కువతో ఇంజినీరింగ్ చివరిలో వదిలేసి సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించారు. ఎన్నో డక్కాముక్కీలు తిన్న సుశాంత్ అనతికాలంలోనే స్టార్గా ఎదిగాడు. టీమిండియా స్టార్ క్రికెటర్ ధోనీ జీవితకథ ఆధారంగా తెరకెక్కిన ‘ఎమ్.ఎస్.ధోని: ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ’లో ప్రధాన పాత్ర పోషించి దేశవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకాదారణను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఎంతో చక్కటి భవిష్యత్తు ఉన్న ఈ హీరో 34 ఏళ్ల వయసులోనే తనువు చాలించడంతో సినీలోకం ఒక్కసారిగా దిగ్భ్రాంతికి లోనైంది. పలువురు తారలు తమ సంతాపాన్ని తెలియజేశారు. మరికొంతమంది తారలు సుశాంత్తో దిగిన ఫొటోలను ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా అభిమానులతో పంచుకుని, అతనితో తమకున్న బాంధవ్యాన్ని తలచుకుని భావోద్వేగానికి లోనయ్యారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-instagram

నా ఫ్రెండ్‌తో అక్కడ ఓ అందమైన రోజు...

‘తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఫాలోవర్ల సంఖ్య 14 మిలియన్లకు చేరిన సందర్భంగా ఆనందంతో అభిమానులకు థ్యాంక్స్‌ చెబుతున్న శృతి’... ‘వంట చేస్తోన్న యాంకర్‌ అనసూయ’... ‘తన ఫ్రెండ్‌తో కలిసి సముద్రంలో ఈత కొడుతున్న కత్రినా’... ‘పూజా హెగ్డే, మల్లికా శెరావత్‌, బిపాసా బసు, ఈషా గుప్తా యోగాసనాలు’.. ‘నయా’ అతిలోక సుందరి జాన్వీ కపూర్‌ సినిమా.. గుంజన్‌ సక్సేనా విశేషాలు.. ‘రష్మీ గౌతమ్‌, అమైరా దస్తూర్, తాప్సీ, ఛార్మీ, పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌’ ఫొటోలు, విశేషాలతో ఈరోజు ఇన్‌స్టాపురం కళకళలాడుతోంది.. మరింకెందుకాలస్యం? మన అందాల తారలు పంచుకున్న అప్‌డేట్స్‌పై మీరూ ఓ లుక్కేయండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

అక్కడే ఉన్నామంటే నమ్మలేకపోతున్నా !

రష్మీ గౌతమ్‌ అంటే తెలుగు ప్రేక్షకులందరికీ సుపరిచితమే. రష్మీ.. 2002లోనే తన సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించింది. సినిమాల్లో వివిధ పాత్రల్లో ‘జబర్దస్త్‌’షోతో యాంకర్‌గా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో హీరోయిన్‌గానూ నటించింది. ఒకవైపు యాంకరింగ్‌ చేస్తూనే మరోవైపు సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీ స్టార్‌గా మారిపోయింది. తను ఎంత బిజీగా ఉన్నా తన లేటెస్ట్‌ ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు అభిమానులతో పంచుకుంటుంది. తను 2007లో నటించిన ‘యువ’ సీరియల్‌కి సంబంధించిన ఒక ఫొటోను తాజాగా అభిమానులతో పంచుకుంది. ‘నిత్యం ప్రయత్నిస్తూ, మనకు లభించే వాటిని ఉత్తమంగా తీర్చిదిద్దుకోవడమే జీవితం’ అనే క్యాప్షన్‌ని ఈ ఫొటోకు జోడించిందీ ఎనర్జిటిక్‌ యాంకర్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

మా ఇంట్లోకి డైనోసార్‌ వచ్చింది..!

తన యాంకరింగ్‌తో తెలుగునాట బుల్లితెరపై ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది అనసూయ. ఈ క్రమంలో ఆమె వృత్తిపరంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సోషల్‌ మీడియా ద్వారా మాత్రం తన అభిమానులను క్రమం తప్పకుండా పలకరిస్తుంటుంది. తాజాగా తన కుమారుడి(శౌర్య భరద్వాజ్‌) పుట్టినరోజు సందర్భంగా దిగిన ఫొటోలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా పంచుకుందీ సుందరి. ‘హ్యాపీ బర్త్‌డే మై సన్‌షైన్‌!!!! ఐ లవ్‌ యూ.. మన కుటుంబంలోకి ఆనందాలు మోసుకొచ్చావ్‌.. నువ్వు నా జీవితానికి నిజమైన అర్థాన్నిచ్చావు... నాన్న, నేను.. నువ్వు మంచి వ్యక్తిగా ఎదగాలని దీవిస్తున్నాం. మిగతాదంతా దేవుడు చూసుకుంటాడు!!’ అంటూ రాసుకొచ్చిందీ రంగమ్మత్త.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-social-media

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-in-social-media

తాత పాట.. మనవరాలి ఆట..!

‘బాహుబలి’.. తెలుగు సినిమా ఖ్యాతిని ప్రపంచవ్యా్ప్తంగా చాటి చెప్పిన సినిమా. ఈ సినిమాల సిరీస్‌తో భారత చలన చిత్ర పరిశ్రమకు కొత్త కమర్షియల్‌ పాఠాలు నేర్పించాడు దర్శకధీరుడు రాజమౌళి. ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే భారత చలన చిత్ర చరిత్రను రెండు భాగాలుగా విభజించాలంటే.. ‘బాహుబలి సిరీస్‌’ ముందు, ‘బాహుబలి సిరీస్‌’ తర్వాత అని చెప్పేంతలా ఈ సినిమా సంచలనాలు సృష్టించింది. అయితే ‘బాహుబలి 2’ విడుదలై నేటికి (ఏప్రిల్‌ 28) మూడేళ్లు. ఈ సందర్భంగా ఇందులో నటించిన నటీనటులు, ఇతర బృందం సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు చెప్పుకొంటూ ఆనాటి జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

నచ్చిన పని చేయనివ్వకుండా ఏదీ మనల్ని ఆపలేదు!

ఇవి కోరుకున్న సెలవులు కావు.. కానీ ప్రజలు ఇన్ని రోజులుగా ఇంటికే పరిమితమవడం ఇదే తొలిసారి కావచ్చు. వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరూ ఇళ్లలోనే ఉండిపోయారు. మరి, ఇలా అనుకోకుండా వచ్చిన ఈ ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెబుతోంది అలనాటి అందాల తార మాధురీ దీక్షిత్‌. గాలికి గజ్జెలు కట్టుకొని ఇంట్లో క్లాసికల్ డ్యాన్స్‌ చేస్తోన్న వీడియోను పోస్ట్‌ చేసిందీ అందాల తార. ఇక ఈ వీడియోతో పాటు ‘ఈ విలువైన సమయాన్ని వృథా చేయకుండా.. పూర్తిగా వినియోగించుకుందాం.. మనకిష్టమైన పని చేయనివ్వకుండా ఏదీ మనల్ని ఆపలేదు..’ అని అర్థం వచ్చేలా క్యాప్షన్‌ను జోడించిందీ ఎవర్‌గ్రీన్‌ బ్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media
women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

ఇవి కాకుండా ఇంకేం చేస్తున్నారు.?

‘కరోనా’ వైరస్ వ్యాప్తి నేపథ్యంలో దేశమంతా షట్‌డౌన్‌అవుతోంది. వైరస్‌ మహమ్మారికి చెక్ పెట్టడానికి ప్రభుత్వాలు, అధికారులు చాలా కఠిన చర్యలు చేపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ప్రజలను రోడ్లపైకి రానివ్వకుండా ఆంక్షలు విధిస్తున్నారు. దీంతో ప్రజలు ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. ఇలా అనుకోకుండా వచ్చిన సెలవులను ప్రజలు ఇంట్లోనే గడుపుతున్నారు. అయితే సెలవులు వచ్చినా బయటకు వెళ్లలేకపోతున్నామనే లోటు చాలామందిలో కనిపిస్తోంది. తాజాగా ఇదే విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చింది అందాల తార రాశీ ఖన్నా. ఓ చేతిలో స్మార్ట్ ఫోన్.. మరో చేతిలో టీ కప్పుతో అలక బూనినట్లు మూతి పెట్టిన వీడియోను (జిఫ్ ఫైల్) ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్ చేసిన ఈ అందాల రాశి.. ‘ప్రతిరోజూ సెలవులాగే ఉన్నప్పటికీ.. మీరు ఇంకా ఏదో కావాలని కోరుకుంటుంటే (అలకతో ఉంటే)’ అని అర్థం వచ్చేలా క్యాప్షన్‌ను జోడించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

అలా అయినప్పుడు మీరు బలంగా ఉన్నట్టా? లేనట్టా?

ప్రస్తుతం సెలబ్రిటీలందరూ స్వీయ నిర్బంధంలో ఉన్నా సోషల్‌ మీడియాలో మాత్రం చురుగ్గా ఉంటూ.. ఆసక్తికరమైన పోస్టులు పెడుతూ తమ అభిమానులను ఉత్తేజపరుస్తూనే ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో మన టాలీవుడ్‌ బ్యూటీ శృతి హాసన్‌ కూడా తన ఇన్‌స్టాలో కరోనా వైరస్‌ నేపథ్యంలో ఒక ఆసక్తికరమైన పోస్ట్‌ని షేర్‌ చేసింది. తన పెంపుడు పిల్లి (క్లారా) ఎంతో ముద్దుగా కూర్చున్నప్పుడు క్లి్క్‌మనిపించిన ఫొటోను షేర్‌ చేస్తూ.. ‘అందరూ క్లారాలా ఉండండి.. సామాజిక దూరం పాటించడం, ఇంటి పట్టునే ఉండడం, పరిశుభ్రత పాటించడం, వ్యాయామం చేయడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, పాజిటివ్‌గా ఆలోచించడం.. ఇలాంటివన్నీ మనం క్లారా నుంచే నేర్చుకోవాలి..’ అని క్యాప్షన్‌ రాసుకొచ్చిందీ స్లిమ్మీ బ్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

నా మనసెంత పెద్దదో మీరే చూడండి!

తన అందం, అభినయంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మనసు దోచుకున్న కేరళ కుట్టి అనుపమా పరమేశ్వరన్‌. అటు తెలుగులోనే కాకుండా వరుస తమిళ, మలయాళ సినిమాల్లో నటిస్తూ బిజీగా ఉంటుందీ లవ్లీ బ్యూటీ. సోషల్‌ మీడియాలో యమ చురుగ్గా ఉండే ఈ ‘ప్రేమమ్‌’ బ్యూటీ తన లేటెస్ట్‌ ఫొటోలతో పాటు అప్పుడప్పుడూ క్రేజీ పోస్టులు పెడుతూ అభిమానులను అలరిస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా అను.. తన సోదరుడు అక్షయ్‌ పరమేశ్వరన్‌ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక ఫొటోని షేర్‌ చేసి బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపింది. తన సోదరుడి వెనుక నిల్చొని ఆటపట్టిస్తున్నట్లుగా ఉన్న ఓ క్యూట్‌ పిక్‌ని ఇన్‌స్టాలో పంచుకుంటూ..‘హ్యాపీ బర్త్‌డే మంకీ (అక్షయ్‌ పరమేశ్వరన్‌).. నువ్విప్పుడు పెద్దవాడివయ్యావని నాకు తెలుసు.. కానీ నువ్వు కనే కలల్లో కూడా నన్ను ప్రేమించడం ఆపుతావనే ఆలోచన నీకు రానివ్వను..’ అంటూ తమ్ముడిపై తనకున్న ప్రేమను వ్యక్తం చేసిందీ అందాల అక్క.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

నేనెంతో ధనవంతురాలిని !

సెలబ్రిటీ కపుల్‌ శిల్పాశెట్టి- రాజ్‌కుంద్రాలు ఇటీవలే సరోగసీ ద్వారా పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన విషయం మనందరికీ విదితమే. తమ కుటుంబంలోకి లిటిల్‌ ఏంజెల్‌ ‘సమీషా శెట్టి’ అడుగుపెట్టిన విషయాన్ని సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుందీ అందాల తార. ఈ క్రమంలో శిల్ప తాజాగా తన బుజ్జాయికి సంబంధించిన మరొక పోస్ట్‌ను షేర్‌ చేసింది. తన బుజ్జి పాపాయి పుట్టి నిన్నటితో (మార్చి 15) నెల రోజులు పూర్తిచేసుకున్న నేపథ్యంలో ఒక అందమైన ఫొటోను ఇన్‌స్టాలో పంచుకుంది. తనతో పాటు భర్త, కుమారుడు, పాప ఒకరి చేతిలో మరొకరు చెయ్యేసినట్లుగా ఉన్న ఈ ఫొటోను పంచుకుంటూ.. ‘ఇదే నీ మొదటి మైలురాయి.. నా లిటిల్‌ ప్రిన్సెస్‌ సమీషా.. నువ్వు పుట్టి నెల రోజులైన సందర్భంగా నీకు శుభాకాంక్షలు. నిన్ను అన్నింటికంటే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తున్నాను..’ అంటూ ప్రేమతో రాసుకొచ్చిందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
latest-posts-of-celebrities-on-social-media

సంతోషంగా ఉండేవాళ్లే అందంగా ఉంటారు !

నాగ చైతన్య హీరోగా తెరకెక్కిన ‘సవ్యసాచి’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది నటి నిధి అగర్వాల్‌. రెండో చిత్రం ‘మిస్టర్‌ మజ్ను’తో ఆకట్టుకున్న ఈ చిన్నది అనంతరం వచ్చిన ‘ఈస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ చిత్రంతో ఒక్కసారిగా ఇండస్ట్రీని తనవైపుకు తిప్పుకుంది. సినిమాలతో బిజీగా ఉంటూనే.. వ్యాపార ప్రకటనల్లోనూ కనిపిస్తూ సందడి చేస్తోందీ బ్యూటీ. మరోవైపు సోషల్‌ మీడియాలోనూ యాక్టివ్‌గా ఉండే నిధికి తన లేటెస్ట్‌ ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు అభిమానులతో పంచుకోవడం అలవాటు. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా ‘ఫిట్‌లుక్‌’ అనే మ్యాగజీన్‌ కవర్‌ పేజీపై పోజిచ్చిన తన ఫొటోలను అభిమానులతో పంచుకున్న ఈ చిన్నది.. దానికి ఓ ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్‌ను జోడించింది. ‘జీవితంలో ఎదగాలనుకోవడం, దిగజారిపోవడం.. ఈ రెండూ మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలపైనే ఆధారపడి ఉంటాయి..’ అనే ఆలోచింపజేసే క్యాప్షన్‌ను రాసుకొచ్చింది.

Know More