scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

ÅŒÊ Â¹@Áx©ð ¦µ¼§ŒÕ¢ ÍŒÖ®Ï ƒ¢šðx¯ä …¢œË-¤ò§ŒÖ..!

Diwali Celebrations of our Celebrities

Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à D¤Ä-«R ®¾¢¦-ªÃ©Õ Æ¢¦-ªÃ-Êo¢-šÇªá. D¤Ä© ÂâŌթÕ, {¤Ä-ÂÃ-§ŒÕ-©Åî OŸµ¿Õ©Fo ¬ð¦µÇ-§ŒÕ-«Ö-Ê¢’à „çL-’êá. ²Ä«Ö-ÊÕu© ÊÕ¢* “X¾«áÈÕ© «ª½Â¹× Æ¢Ÿ¿ª½Ö X¾¢œ¿’¹ ®¾¢¦-ªÃ©ðx …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ®ÏE«Ö X¾J-“¬Á-«ÕÂ¹× Íç¢CÊ ÊšÌ-«Õ-ºÕ©Õ Â¹ØœÄ D¤Ä-«RE ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à •ª½Õ-X¾Û-¹ׯÃoª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ, ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ O@ÁÙx ÅŒ«Õ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Â¹× X¾¢œ¿’¹ ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-§ŒÕ-èä-¬Çª½Õ. «ÕJ ‚ N¬ì-³Ä-©ä¢šð ͌֟Äl¢ X¾Ÿ¿¢œË.

View this post on Instagram

Wishing you love and light this Diwali! #diwaligreetings #festivaloflights #bluecrossofhyderabad🐶

A post shared by Amala Akkineni (@akkineniamala) on

¯Ã ÅŒª½-X¶¾ÛÊ, ÆEo •¢ÅŒÕ-«Û© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ Æ«Õ©

View this post on Instagram

A post shared by Samantha Akkineni (@samantharuthprabhuoffl) on

¯äÊÕ ‡¢ÍŒÕ-ÂíÊo °N-ÅÃ-EÂË.. ÊÊÕo ‡¢ÍŒÕ-ÂíÊo °N-ÅÃ-EÂË ‡X¾Ûpœ¿Ö ª½Õº-X¾œË …¢šÇÊÕ. «Ö ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ ®¾«Õ¢ÅŒ

View this post on Instagram

@nishaaggarwal #ishaanvalecha #diwali2019

A post shared by Kajal Aggarwal (@kajalaggarwalofficial) on

£¾ÉuXÔ D¤Ä-«RÐ ÂÕ©ü Æ’¹-ªÃy©ü

View this post on Instagram

A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet) on

¨ D¤Ä-«R “X¾Â¹%A ŠœË©ð •ª½Õ-X¾Û-Âí¢-{Õ¯Ão..!Ð ª½Â¹×©ü “XÔÅý ®Ï¢’û

View this post on Instagram

A post shared by Pooja Hegde (@hegdepooja) on

¨ ª½¢’îM OÕ Â„äÕ..!Ð X¾ÜèÇ å£Çê’f

View this post on Instagram

#Prabhas #KrishnamRaju Garu #Thyview

A post shared by THYVIEW (@thyview) on

¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ‚Ê¢-Ÿ¿¢’Ã..!Ð “X¾¦µÇ®ý

View this post on Instagram

A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline) on

Æ©Õx ¹×{Õ¢¦¢ ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ Æ©Õx ƪ½Õb¯þ

View this post on Instagram

. The mandatory Happy Diwali pic🥳 . Meeku mee kutumb sabhyaluku Dipawali shubhakanshalu😁🌸

A post shared by renu desai (@renuudesai) on

OÕ¹×, OÕ Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©¢Ÿ¿JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ êªºÖ Ÿä¬Ç§ýÕ

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

¨ \œÄC D¤Ä-«R ¨ ‹©üf “åX¶¢œþqÅî •ª½Õ-X¾Û¹×Êo¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÍÃ©Ç ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à …¢CÐ ªÃQ ȯÃo

View this post on Instagram

Happy Diwali! From my family to yours❤️💥 @alpha_stri @siddharth_instant @dwonderingsoul_

A post shared by Lavanya T (@itsmelavanya) on

¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..!Ð ©Ç«ºu “A¤ÄJ¸

'£ÏÇ{xªýÑ ®ÏE«Ö ®Ïd©ü. ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã „çÊo¢˜ä …¢œä «uÂËh.. ¯Ã ÆÊo..!Ð E£¾É-J¹

¨ D¤Ä«R ÂíÅŒh ƒ¢šðx •ª½Õ-X¾Û-Âí¢-{Õ¯ÃoÐ ¤Ä§ŒÕ©ü ªÃèü-X¾ÛÅý

«Ö ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ ECµ Æ’¹-ªÃy©ü

View this post on Instagram

A post shared by Raai Laxmi (@iamraailaxmi) on

ƒÅŒª½Õ©ÊÕ ®¾¢ÅX¾êªa¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÂíCl’à “¬ÁNÕæ®h ÍéÕÐ ©ÂÌ~t ªÃ§ýÕ

View this post on Instagram

A post shared by Swati (@swati194) on

¨ D¤Ä-«R ªîVÊ OÕêª ‹ {¤Ä-ÂçŒÕ©Ç «Öª½¢œË. OÕ©ð …Êo «ªÃg©ÊÕ æX©a¢œË..!Р¹©ªýq ²ÄyA

View this post on Instagram

Festive ✨

A post shared by Pranitha Subhash (@pranitha.insta) on

®¾¢Ÿ¿œË „ç៿-©ãj¢C..!Ð “X¾ºÌÅŒ

View this post on Instagram

A post shared by Upasana Kamineni Konidela (@upasanakaminenikonidela) on

¨ X¾¢œ¿’¹ ªîVÊ OÕ ÅîšË-„ÃJ °N-Åéðx „ç©Õ-’¹Õ©Õ E¢X¾-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ¢œË..!Ð …¤Ä-®¾Ê

View this post on Instagram

A post shared by Anasuya Bharadwaj (@itsme_anasuya) on

«Ö ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ ÆÊ-®¾Ö§ŒÕ

ÅŒÊ Â¹@Áx©ð ¹¢’ê½Õ, ¦µ¼§ŒÕ¢ ÍŒÖ®Ï ¨ªîV ƒ¢šðx¯ä …¢œË-¤ò-§ŒÖÊÕ. ¹F®¾¢ «Íäa \œÄ-Ÿçj¯Ã ¬Á¦Çl©Õ ©ä¹עœÄ D¤Ä-«R •ª½-’Ã-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯ÃoÐ ª½†Ôt ’õÅŒ„þÕ

View this post on Instagram

It’s a famjam 🌈✨ Happy Diwali!!

A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor) on

¤¶ÄuNÕM ˜ãj„þÕÐ èÇFy ¹X¾Üªý

View this post on Instagram

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on

«Ö ƒŸ¿lJ ÅŒª½-X¶¾Û¯Ã OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ “XϧŒÖ¢Âà ÍÄ

View this post on Instagram

Love, Light and Happiness ✨Happy Diwali everyone 🌟💕

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif) on

¨ªîV Æ¢Ÿ¿-JÂÌ “æX«Õ, „ç©Õ’¹Õ, ‚Ê¢ŸÄ©Õ Æ¢ŸÄ-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯Ão..!Р¹“A¯Ã éÂjX¶ý

View this post on Instagram

A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma) on

«ÕÊ©ðE ÂâAE ¹ÊÕ-’í¢ŸÄ¢..!Ð ÆÊճĈ ¬Áª½t

View this post on Instagram

Yeh Diwali.... Mumbai Wali :) #FamJam #DiwaliTradition

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee) on

¨ D¤Ä-«R.. «á¢¦ãj©ð..!Ð ÅÃXÔq

View this post on Instagram

Saree, not saree! ♠️ Happy Diwali everyone. Decided to wear a saree this time. Enjoyed it 😊

A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra) on

¨²ÄJ <ª½ ¹{Õd-Âî-„Ã-©E X¶ÏÂúq ƧŒÖu..!Ð X¾J-ºÌA ÍÄ

View this post on Instagram

Happy Diwali from us to you... #youmeaurhum #newyear #happydiwali

A post shared by Kajol Devgan (@kajol) on

Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..!Ð ÂÃèð©ü

View this post on Instagram

Happy Diwali everyone! May the lights of Diwali brighten up your lives ✨🌟

A post shared by Sonali Bendre (@iamsonalibendre) on

¨ D¤Ä-«R OÕ °N-Åéðx „ç©Õ-’¹Õ©Õ E¢¤Ä-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯ÃoÐ ²ò¯ÃM G¢“Ÿä

View this post on Instagram

A post shared by Madhuri Dixit (@madhuridixitnene) on

£¾ÉuXÔ D¤Ä-«RÐ «ÖŸµ¿ÕK DÂË~Åý

View this post on Instagram

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty) on

Æ«Õt-„ÃJ ÍŒ©xE D„ç-Ê©Õ OÕ Æ¢Ÿ¿-JåXj …¢œÄ-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯ÃoÐ P©Çp ¬ëšËd

View this post on Instagram

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on

¨ D¤Ä-«R OÕ °N-Åéðx „ç©Õ’¹Õ, ®¾¢Åî³Ä©Õ E¢¤Ä-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯Ão..!Ð «Õ©ãjÂà ƪîªÃ

View this post on Instagram

A post shared by Sushmita Sen (@sushmitasen47) on

OÕ¹×, OÕ “æX«ÕÊÕ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅîÊo „Ã@Áx¢-Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..!Ð ®¾Õ®ÏtÅà 殯þ

View this post on Instagram

A post shared by Kangana Ranaut (@team_kangana_ranaut) on

¬Á¦Çl©ÊÕ Âß¿Õ.. „ç©Õ-’¹ÕÊÕ X¾¢ÍŒÕŸÄ¢..!Р¹¢’¹¯Ã ª½¯öÅý

View this post on Instagram

Shine bright, be light ✨ Happy Diwali 💖 #sadak2 #sadak2diaries

A post shared by Alia 🌸 (@aliaabhatt) on

OÕêª ÂâA’à «ÖJ “X¾ÂÃ-P¢-ÍŒ¢œË..!Ð ÆL§ŒÖ ¦µ¼šü

women icon@teamvasundhara
sonam-kapoor-and-samantha-shares-childhood-pictures
women icon@teamvasundhara
vidyullekha-raman-shares-her-inspiring-weight-loss-journey-through-insta-post

నా వెయిట్ లాస్ సీక్రెట్ ఇదే!

కాస్త బొద్దుగా ఉన్న వాళ్లు మన కళ్లల్లో పడ్డారంటే చాలు.. ‘అబ్బ ఎంత లావుగా ఉన్నారు.. బరువు తగ్గి నాలా అవ్వచ్చుగా..’ అని గొణుక్కునేవారు మనలో చాలామందే ఉంటారు. ఇంకొందరేమో ఇదే విషయాన్ని ఎలాంటి మొహమాటం లేకుండా వారిని నేరుగా అడిగేస్తుంటారు కూడా! బాడీ షేమింగ్‌ విషయంలో ఇలాంటి అనుభవాలు తనకూ బోలెడున్నాయని చెబుతోంది తమిళ బొద్దుగుమ్మ విద్యుల్లేఖా రామన్‌. ‘రన్‌ రాజా రన్‌’, ‘సరైనోడు’, ‘ధృవ’, ‘భాగమతి’.. వంటి చిత్రాల్లో నటించి తెలుగు వారి మనసుల్లో సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఈ లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో బరువు తగ్గడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నానంటోంది. ఈ క్రమంలోనే తాను కసరత్తులు చేస్తున్నప్పుడు దిగిన ఓ ఫొటోను విద్యుల్లేఖ ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేయగా ఆమె బాడీ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌ చూసి అందరూ ముక్కున వేలేసుకుంటున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోతో పాటు తన ఫ్యాట్‌ టు ఫిట్‌ స్టోరీని సైతం జతచేసిన ఈ బబ్లీ గర్ల్‌ అంకితభావానికి నెటిజన్లు ఫిదా అయిపోతున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
shilpa-reddy-shared-a-story-how-she-recover-from-corona-virus
women icon@teamvasundhara
ahead-of-international-yoga-day-fitness-freak-shilpa-shetty-shares-a-video

యోగా చేద్దాం.. మన జీవితాల్లో సంతోషాన్ని నింపుకొందాం !

శరీరాన్ని ఫిట్‌గా ఉంచుకోవాలన్నా, మనసును ప్రశాంతంగా మార్చుకోవాలన్నా మనం జపించే మంత్రం ‘యోగా’. అంతేనా.. ఎలాంటి అనారోగ్యాన్నైనా నయం చేసే శక్తి యోగా సొంతం. అందుకే యోగాను మన లైఫ్‌స్టైల్‌లో భాగం చేసుకోవడమే కాదు.. దాని గొప్పతనాన్ని ప్రపంచానికి చాటేందుకు ఏటా జూన్‌ 21న ‘అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం’ జరుపుకోవడం గత కొన్నేళ్లుగా ఆనవాయితీగా వస్తోంది. అయితే ఇలాంటి పవర్‌ఫుల్‌ యోగాతో ప్రస్తుతం మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతికూలతలను తొలగించుకొని మన జీవితాల్లో పాజిటివిటీని నింపుకుందాం అని పిలుపునిస్తోంది బాలీవుడ్‌ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీ శిల్పాశెట్టి. కరోనా నేపథ్యంలో ఈసారి ఎవరింట్లో వాళ్లే యోగా చేయాలని ప్రభుత్వం సూచించిన సంగతి తెలిసిందే. అందుకు అనుగుణంగానే ఈ ఏడాది ‘ఇంట్లోనే యోగా, కుటుంబంతో యోగా’ అనే థీమ్‌ని రూపొందించింది. ఈ క్రమంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లోనే తమ కుటుంబంతో కలిసి యోగా సాధన చేయాలని, తమ జీవితంలో సంతోషాన్ని నింపుకోవాలని తాజా పోస్ట్‌ ద్వారా తన ఫ్యాన్స్‌ను కోరుతోందీ బాలీవుడ్‌ యోగిని.

Know More

women icon@teamvasundhara
niharika-konidela-reveals-her-would-be-photo
women icon@teamvasundhara
ayesha-takia-reveals-being-victim-of-work-place-bullying

మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న వారిని గెలవనివ్వకండి!

సినిమా ఇండస్ట్రీ అంటేనే ఓ రంగుల ప్రపంచం. చాలామందికి ఇందులో తారల తళుకులే తప్ప వాటి వెనకనున్న కష్టాలు, చేదు అనుభవాలు ఎవరికీ కనిపించవు. తాజాగా యంగ్‌ హీరో సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ హఠాన్మరణంతో సినిమా పరిశ్రమలో దాగున్న చీకటి కోణం మరోసారి తెరమీదకొచ్చింది. సినిమా ఇండస్ట్రీలో బంధుప్రీతి ఎక్కువైందని, కొందరి వేధింపుల వల్లే సుశాంత్‌ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని పలువురు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అతనిలాగే తాము కూడా సినిమా ఇండస్ర్టీలో చాలా చేదు అనుభవాలను ఎదుర్కొన్నామని పలువురు సినీతారలు ముందుకొస్తున్నారు. తాజాగా బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ అయేషా టకియా కూడా ఈ జాబితాలో చేరింది. ఈక్రమంలో తాను ఎదుర్కొన్న బెదిరింపులపై నోరు విప్పుతూ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా ఓ పోస్ట్‌ షేర్‌ చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-sayali-bhagat-welcomes-baby-girl-names-her-ivankaa