scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 
category logo

ÅŒÊ Â¹@Áx©ð ¦µ¼§ŒÕ¢ ÍŒÖ®Ï ƒ¢šðx¯ä …¢œË-¤ò§ŒÖ..!

Diwali Celebrations of our Celebrities

Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à D¤Ä-«R ®¾¢¦-ªÃ©Õ Æ¢¦-ªÃ-Êo¢-šÇªá. D¤Ä© ÂâŌթÕ, {¤Ä-ÂÃ-§ŒÕ-©Åî OŸµ¿Õ©Fo ¬ð¦µÇ-§ŒÕ-«Ö-Ê¢’à „çL-’êá. ²Ä«Ö-ÊÕu© ÊÕ¢* “X¾«áÈÕ© «ª½Â¹× Æ¢Ÿ¿ª½Ö X¾¢œ¿’¹ ®¾¢¦-ªÃ©ðx …ÅÃq-£¾Ç¢’à ¤Ä©ï_¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ®ÏE«Ö X¾J-“¬Á-«ÕÂ¹× Íç¢CÊ ÊšÌ-«Õ-ºÕ©Õ Â¹ØœÄ D¤Ä-«RE ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à •ª½Õ-X¾Û-¹ׯÃoª½Õ. Æ¢Åä-Âß¿Õ, ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ŸÄyªÃ O@ÁÙx ÅŒ«Õ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Â¹× X¾¢œ¿’¹ ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-§ŒÕ-èä-¬Çª½Õ. «ÕJ ‚ N¬ì-³Ä-©ä¢šð ͌֟Äl¢ X¾Ÿ¿¢œË.

View this post on Instagram

Wishing you love and light this Diwali! #diwaligreetings #festivaloflights #bluecrossofhyderabad🐶

A post shared by Amala Akkineni (@akkineniamala) on

¯Ã ÅŒª½-X¶¾ÛÊ, ÆEo •¢ÅŒÕ-«Û© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ Æ«Õ©

View this post on Instagram

A post shared by Samantha Akkineni (@samantharuthprabhuoffl) on

¯äÊÕ ‡¢ÍŒÕ-ÂíÊo °N-ÅÃ-EÂË.. ÊÊÕo ‡¢ÍŒÕ-ÂíÊo °N-ÅÃ-EÂË ‡X¾Ûpœ¿Ö ª½Õº-X¾œË …¢šÇÊÕ. «Ö ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ ®¾«Õ¢ÅŒ

View this post on Instagram

@nishaaggarwal #ishaanvalecha #diwali2019

A post shared by Kajal Aggarwal (@kajalaggarwalofficial) on

£¾ÉuXÔ D¤Ä-«RÐ ÂÕ©ü Æ’¹-ªÃy©ü

View this post on Instagram

A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet) on

¨ D¤Ä-«R “X¾Â¹%A ŠœË©ð •ª½Õ-X¾Û-Âí¢-{Õ¯Ão..!Ð ª½Â¹×©ü “XÔÅý ®Ï¢’û

View this post on Instagram

A post shared by Pooja Hegde (@hegdepooja) on

¨ ª½¢’îM OÕ Â„äÕ..!Ð X¾ÜèÇ å£Çê’f

View this post on Instagram

#Prabhas #KrishnamRaju Garu #Thyview

A post shared by THYVIEW (@thyview) on

¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ‚Ê¢-Ÿ¿¢’Ã..!Ð “X¾¦µÇ®ý

View this post on Instagram

A post shared by Allu Arjun (@alluarjunonline) on

Æ©Õx ¹×{Õ¢¦¢ ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ Æ©Õx ƪ½Õb¯þ

View this post on Instagram

. The mandatory Happy Diwali pic🥳 . Meeku mee kutumb sabhyaluku Dipawali shubhakanshalu😁🌸

A post shared by renu desai (@renuudesai) on

OÕ¹×, OÕ Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©¢Ÿ¿JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ êªºÖ Ÿä¬Ç§ýÕ

View this post on Instagram

A post shared by Raashi Khanna (@raashikhannaoffl) on

¨ \œÄC D¤Ä-«R ¨ ‹©üf “åX¶¢œþqÅî •ª½Õ-X¾Û¹×Êo¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÍÃ©Ç ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à …¢CÐ ªÃQ ȯÃo

View this post on Instagram

Happy Diwali! From my family to yours❤️💥 @alpha_stri @siddharth_instant @dwonderingsoul_

A post shared by Lavanya T (@itsmelavanya) on

¯Ã ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..!Ð ©Ç«ºu “A¤ÄJ¸

'£ÏÇ{xªýÑ ®ÏE«Ö ®Ïd©ü. ‡X¾Ûpœ¿Ö ¯Ã „çÊo¢˜ä …¢œä «uÂËh.. ¯Ã ÆÊo..!Ð E£¾É-J¹

¨ D¤Ä«R ÂíÅŒh ƒ¢šðx •ª½Õ-X¾Û-Âí¢-{Õ¯ÃoÐ ¤Ä§ŒÕ©ü ªÃèü-X¾ÛÅý

«Ö ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ ECµ Æ’¹-ªÃy©ü

View this post on Instagram

A post shared by Raai Laxmi (@iamraailaxmi) on

ƒÅŒª½Õ©ÊÕ ®¾¢ÅX¾êªa¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÂíCl’à “¬ÁNÕæ®h ÍéÕÐ ©ÂÌ~t ªÃ§ýÕ

View this post on Instagram

A post shared by Swati (@swati194) on

¨ D¤Ä-«R ªîVÊ OÕêª ‹ {¤Ä-ÂçŒÕ©Ç «Öª½¢œË. OÕ©ð …Êo «ªÃg©ÊÕ æX©a¢œË..!Р¹©ªýq ²ÄyA

View this post on Instagram

Festive ✨

A post shared by Pranitha Subhash (@pranitha.insta) on

®¾¢Ÿ¿œË „ç៿-©ãj¢C..!Ð “X¾ºÌÅŒ

View this post on Instagram

A post shared by Upasana Kamineni Konidela (@upasanakaminenikonidela) on

¨ X¾¢œ¿’¹ ªîVÊ OÕ ÅîšË-„ÃJ °N-Åéðx „ç©Õ-’¹Õ©Õ E¢X¾-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao¢-ÍŒ¢œË..!Ð …¤Ä-®¾Ê

View this post on Instagram

A post shared by Anasuya Bharadwaj (@itsme_anasuya) on

«Ö ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÅŒª½-X¶¾ÛÊ OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ ÆÊ-®¾Ö§ŒÕ

ÅŒÊ Â¹@Áx©ð ¹¢’ê½Õ, ¦µ¼§ŒÕ¢ ÍŒÖ®Ï ¨ªîV ƒ¢šðx¯ä …¢œË-¤ò-§ŒÖÊÕ. ¹F®¾¢ «Íäa \œÄ-Ÿçj¯Ã ¬Á¦Çl©Õ ©ä¹עœÄ D¤Ä-«R •ª½-’Ã-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯ÃoÐ ª½†Ôt ’õÅŒ„þÕ

View this post on Instagram

It’s a famjam 🌈✨ Happy Diwali!!

A post shared by Janhvi Kapoor (@janhvikapoor) on

¤¶ÄuNÕM ˜ãj„þÕÐ èÇFy ¹X¾Üªý

View this post on Instagram

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on

«Ö ƒŸ¿lJ ÅŒª½-X¶¾Û¯Ã OÕ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÐ “XϧŒÖ¢Âà ÍÄ

View this post on Instagram

Love, Light and Happiness ✨Happy Diwali everyone 🌟💕

A post shared by Katrina Kaif (@katrinakaif) on

¨ªîV Æ¢Ÿ¿-JÂÌ “æX«Õ, „ç©Õ’¹Õ, ‚Ê¢ŸÄ©Õ Æ¢ŸÄ-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯Ão..!Р¹“A¯Ã éÂjX¶ý

View this post on Instagram

A post shared by AnushkaSharma1588 (@anushkasharma) on

«ÕÊ©ðE ÂâAE ¹ÊÕ-’í¢ŸÄ¢..!Ð ÆÊճĈ ¬Áª½t

View this post on Instagram

Yeh Diwali.... Mumbai Wali :) #FamJam #DiwaliTradition

A post shared by Taapsee Pannu (@taapsee) on

¨ D¤Ä-«R.. «á¢¦ãj©ð..!Ð ÅÃXÔq

View this post on Instagram

Saree, not saree! ♠️ Happy Diwali everyone. Decided to wear a saree this time. Enjoyed it 😊

A post shared by Parineeti Chopra (@parineetichopra) on

¨²ÄJ <ª½ ¹{Õd-Âî-„Ã-©E X¶ÏÂúq ƧŒÖu..!Ð X¾J-ºÌA ÍÄ

View this post on Instagram

Happy Diwali from us to you... #youmeaurhum #newyear #happydiwali

A post shared by Kajol Devgan (@kajol) on

Æ¢Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..!Ð ÂÃèð©ü

View this post on Instagram

Happy Diwali everyone! May the lights of Diwali brighten up your lives ✨🌟

A post shared by Sonali Bendre (@iamsonalibendre) on

¨ D¤Ä-«R OÕ °N-Åéðx „ç©Õ-’¹Õ©Õ E¢¤Ä-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯ÃoÐ ²ò¯ÃM G¢“Ÿä

View this post on Instagram

A post shared by Madhuri Dixit (@madhuridixitnene) on

£¾ÉuXÔ D¤Ä-«RÐ «ÖŸµ¿ÕK DÂË~Åý

View this post on Instagram

A post shared by Shilpa Shetty Kundra (@theshilpashetty) on

Æ«Õt-„ÃJ ÍŒ©xE D„ç-Ê©Õ OÕ Æ¢Ÿ¿-JåXj …¢œÄ-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯ÃoÐ P©Çp ¬ëšËd

View this post on Instagram

A post shared by Malaika Arora (@malaikaaroraofficial) on

¨ D¤Ä-«R OÕ °N-Åéðx „ç©Õ’¹Õ, ®¾¢Åî³Ä©Õ E¢¤Ä-©E ÂÕ-Âí¢-{Õ¯Ão..!Ð «Õ©ãjÂà ƪîªÃ

View this post on Instagram

A post shared by Sushmita Sen (@sushmitasen47) on

OÕ¹×, OÕ “æX«ÕÊÕ ¤ñ¢Ÿ¿Õ-ÅîÊo „Ã@Áx¢-Ÿ¿-JÂÌ D¤Ä-«R ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ..!Ð ®¾Õ®ÏtÅà 殯þ

View this post on Instagram

A post shared by Kangana Ranaut (@team_kangana_ranaut) on

¬Á¦Çl©ÊÕ Âß¿Õ.. „ç©Õ-’¹ÕÊÕ X¾¢ÍŒÕŸÄ¢..!Р¹¢’¹¯Ã ª½¯öÅý

View this post on Instagram

Shine bright, be light ✨ Happy Diwali 💖 #sadak2 #sadak2diaries

A post shared by Alia 🌸 (@aliaabhatt) on

OÕêª ÂâA’à «ÖJ “X¾ÂÃ-P¢-ÍŒ¢œË..!Ð ÆL§ŒÖ ¦µ¼šü

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-keerthy-suresh-on-her-birthday-special-in-telugu

అందుకే మన కీర్తి ‘మహానటి’ అయింది!

‘మహా నటి’ సినిమాతో యావత్‌ భారతీయ సినీ పరిశ్రమను ఒక్కసారి తన వైపు తిప్పుకుంది కీర్తి సురేష్‌. ఈ సినిమాలో అలనాటి అందాల తార ‘సావిత్రి’ పాత్రలో పరకాయ ప్రవేశం చేసి విమర్శకుల ప్రశంసలతో పాటు ‘జాతీయ ఉత్తమ నటి’ పురస్కారం అందుకుంది. పాత్ర కోసం తనను తాను ఎలాగైనా మార్చుకునే ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇటు కమర్షియల్‌ సినిమాలతో పాటు కథానాయిక ప్రాధాన్యం ఉన్న చిత్రాలలోనూ నటిస్తోంది. ఇలా వైవిధ్యమైన సినిమాల్లో నటిస్తూ విలక్షణ నటిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కీర్తి పుట్టిన రోజు నేడు (అక్టోబర్‌ 17). ఈ సందర్భంగా ఆ అందాల కథానాయిక గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
manchu-lakshmi-opens-about-her-goa-tour-and-online-trolls

గోవా బీచ్‌లో అడుగుపెట్టాక ఆ భయం పోయింది!

శరీరానికి విశ్రాంతి ఎలాగో... మనసుకు వెకేషన్‌ కూడా అలాగే. వృత్తిగతంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా అప్పుడప్పుడు విహారయాత్రలకు వెళితే కాస్త ఒత్తిడి తగ్గి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అందుకే సెలబ్రిటీలందరూ బిజీ లైఫ్‌ నుంచి బ్రేక్‌ తీసుకుని సమయం దొరికినప్పుడల్లా ఔటింగ్‌కు వెళ్లేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సినీ నటి మంచులక్ష్మి తన పుట్టిన రోజు వేడుకల కోసం గోవా వెళ్లింది. తన ఆరేళ్ల కూతురు విద్యా నిర్వాణ, కొద్దిమంది స్నేహితులతో కలిసి అక్కడ తన జన్మదిన వేడుకలు జరుపుకొంది. ఈ సందర్భంగా కరోనా ప్రభావంతో ఈ ప్రయాణం చాలా అసౌకర్యంగా సాగిందంటూ తన గోవా టూర్‌కు సంబంధించిన అనుభవాలను అందరితో పంచుకుందీ మంచు వారి వారసురాలు.

Know More

women icon@teamvasundhara
namrata-shirodkar-shares-30-days-positivity-plan-on-world-mental-health-day

౩౦ రోజుల్లో మానసిక ఆరోగ్యం.. నమ్రత పాజిటివ్ ప్లాన్ చూశారా?

జీవన విధానంలో చోటు చేసుకునే పలు మార్పుల వల్ల ఈ రోజుల్లో చాలామంది ఎన్నో రకాల మానసిక సమస్యల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు గురవుతూ తమలో తామే కుమిలిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో పురుషుల కంటే మహిళలే ఎక్కువగా మానసిక అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని పలు అధ్యయనాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ కూడా ఏటా ‘ప్రపంచ మానసిక ఆరోగ్య దినోత్సవం’ (అక్టోబర్ 10) పేరుతో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఈ సమస్యలపై మరింత అవగాహన పెంచే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో మానసిక అనారోగ్య సమస్యలను అధిగమించేందుకు తానెలాంటి పనులు చేస్తున్నానో సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది ప్రిన్స్‌ మహేశ్‌ సతీమణి నమ్రతా శిరోద్కర్.

Know More

women icon@teamvasundhara
jai-ho-actress-quits-showbiz-pens-a-note-on-social-media

women icon@teamvasundhara
samantha-adorable-anniversary-wishes-to-chaitanya-wins-hearts-in-telugu

women icon@teamvasundhara
sonam-kapoor-shared-what-she-eats-for-her-breakfast-which-helps-her-deal-with-pcos

అప్పట్నుంచీ ఇదే నా బ్రేక్‌ఫాస్ట్!

పీసీఓఎస్‌.. ఇది ఒక్కసారి మన జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిందంటే.. అదుపు చేసుకోవడమే తప్ప.. దాన్ని వదిలించుకోవడమనేది అసాధ్యం! మరి, ఈ సమస్యను అదుపు చేసుకోవాలంటే ముఖ్యంగా మన ఆహారపుటలవాట్లను అదుపులో పెట్టుకోవాలి.. అనారోగ్యకరమైన జీవనశైలికి దూరంగా ఉండాలి.. ఇదే విషయం చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ ఫ్యాషనిస్టా సోనమ్‌ కపూర్‌. తాను గత కొన్నేళ్లుగా పీసీఓఎస్‌తో బాధపడుతున్నానని, ఎన్ని ఆస్పత్రుల చుట్టూ తిరిగినా, ఎందరు డాక్టర్లను కలిసినా సమస్యకు పరిష్కారం దొరకలేదంటూ ఇటీవలే ఓ వీడియోలో భాగంగా చెప్పుకొచ్చిందీ ముద్దుగుమ్మ. అయితే పోషకాహార నిపుణుల సలహా మేరకు చక్కటి ఆహార నియమాలు పాటించడం వల్లే ప్రస్తుతం తనకు పీసీఓఎస్‌ అదుపులో ఉందన్న సోనమ్‌.. అందుకు తాను తీసుకుంటోన్న అల్పాహారమేంటో తాజాగా మరో వీడియోలో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kajal-aggarwal-announces-about-her-marriage-in-telugu

మేమిద్దరం ఆ కొత్త ప్రయాణం కోసం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాం!

కాజల్‌ అగర్వాల్‌... సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టి పుష్కర కాలం దాటిపోతున్నా ఏ మాత్రం క్రేజ్‌ తగ్గని హీరోయిన్‌. 2007లో ‘లక్ష్మీ కల్యాణం’ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ ముద్దుగుమ్మ అనతి కాలంలోనే అగ్ర కథానాయికగా స్థానం సంపాదించింది. అందం, అభినయానికి తోడు క్యూట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకున్న ఈ అందాల తార పెళ్లి ముహూర్తం తాజాగా ఫిక్సయింది. ముంబయికి చెందిన వ్యాపారవేత్త గౌతమ్‌ కిచ్లుతో కలిసి ఈ నెల 30న ఏడడుగులు నడవనున్నట్లు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అందరితో షేర్‌ చేసుకుందీ స్టార్‌ హీరోయిన్‌. ఈ సందర్భంగా పలువురు సెలబ్రిటీలతో పాటు అభిమానులు, నెటిజన్లు ఆమెకు అభినందనలు తెలుపుతున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-anushka-chitchat-with-twitter-followers-in-telugu

అందుకే నేను గతాన్ని మార్చుకోవాలనుకోను!

తెలుగు చిత్ర సీమకు సంబంధించి లేడీ ఓరియంటెడ్‌ సినిమాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా మారిపోయింది అనుష్క. గ్లామర్ పాత్రల్లో మెప్పిస్తూనే, నాయికా ప్రాధాన్యమున్న చిత్రాలకు పూర్తి న్యాయం చేస్తోందీ అందాల తార. అందం, అభినయంతో దక్షిణ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అగ్రకథానాయకులతో సమానంగా స్టార్ స్టేటస్‌ సొంతం చేసుకున్న ఆమె నటించిన తాజా చిత్రం ‘నిశ్శబ్దం’. మాధవన్‌, అంజలి, షాలినీ పాండే తదితరులు నటించిన ఈ థ్రిల్లర్‌ మూవీలో మాటలు రాని, వినికిడి లోపంతో బాధపడే యువతిగా మరోసారి తన అద్భుతమైన నటనతో మెప్పించింది అనుష్క. ఈ సందర్భంగా ఇటీవల ట్విట్టర్‌లోకి అడుగుపెట్టిన ఆమె #AskAnushka అంటూ తొలిసారిగా అభిమానులతో ముచ్చటించింది. ఫ్యాన్స్ అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానాలు చెప్పింది. మరి అనుష్క, అభిమానుల మధ్య జరిగిన ఆ సంభాషణ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
kriti-sanon-shares-hard-hitting-notes-on-hathras-rape-case

అలా చేయకపోతే మగాడే కాదని వాళ్లకు నేర్పించండి..!

ఆడపిల్లల భద్రతపై మరోసారి సందేహాలు రేకెత్తించింది హథ్రాస్‌ హత్యాచార ఘటన. నలుగురు దుర్మార్గుల చేతుల్లో ఓ అభాగ్యురాలు బలైపోయిన తీరు, ఆ తర్వాతి పరిణామాలపై దేశ వ్యాప్తంగా ఆగ్రహావేశాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. నిరసనలు హోరెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో సామాన్యులతో పాటు వివిధ రంగాలకు చెందిన సెలబ్రిటీలు ముక్తకంఠంతో ఈ దారుణాన్ని ఖండిస్తున్నారు. ఈ ఘటనకు కారకులైన నిందితులను ఉరితీయాలని, బాధితురాలి కుటుంబానికి తక్షణ న్యాయం చేయాలంటూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సంఘటనపై బాలీవుడ్‌ నటి కృతి సనన్‌ స్పందించింది. ఈ సందర్భంగా ఇన్‌స్టాలో ఓ ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌ షేర్‌ చేసిన ఆమె... ఇంటి నుంచే మార్పు మొదలైతేనే ఇలాంటి దారుణాలకు అడ్డుకట్ట పడుతుందంటూ అందులో చెప్పుకొచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
ileana-shares-a-breathtaking-picture-in-a-bikini-talks-about-body-positivity

నా అందం నాదే.. ప్రపంచం ఏమనుకుంటే నాకేమిటి?

‘చూడడానికి పాలరాతి శిల్పంలా తెల్లగా ఉండాలి.. పొడవైన వెంట్రుకలు ఉండాలి.. కనీసం ఐదున్నర అడుగుల ఎత్తుండాలి.. దానికి తగ్గట్లు చక్కని కొలతలు గల శరీర సౌష్టవం ఉండాలి. అప్పుడే ఆ అమ్మాయి అందంగా ఉన్నట్లు లెక్క!’... ఇదీ అమ్మాయిల అందం గురించి ఇప్పటికీ సమాజంలో చాలామందికి ఉండే అభిప్రాయం. వీటిలో ఏ ఒక్క అంశంలో తేడా వచ్చినా ఆత్మన్యూనతా భావానికి లోనవుతుంటారు కొందరు అమ్మాయిలు. అదే సమయంలో వారిని ఉద్దేశిస్తూ ఎదుటివారు చేసే విమర్శలు, కామెంట్లతో వారు మరింత మానసిక క్షోభకు గురవుతుంటారు. సామాన్యులకే కాదు... సెలబ్రిటీలకూ ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదురవుతుంటాయి. ఇలా ‘అందమంటే ఇదే’ అని సమాజంలో పేరుకుపోయిన కొన్ని మూసకట్టు ప్రమా18:58:41ణాల కారణంగా తానూ తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యానంటోంది ఇలియానా. ఈ క్రమంలో తన శరీర సౌష్టవం, బాడీ పాజిటివిటీ గురించి ఇన్‌స్టా వేదికగా ఈ అమ్మడు షేర్ చేసిన పోస్ట్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
rashmika-mandana-shares-a-glimpse-of-her-beach-workout