scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'మళ్లీ అజయ్‌ని చేరాలనుకుంటున్నా... కానీ ఎలా ?'

'మనసుంటే మార్గం ఉంటుందంటారు. మరి సరిదిద్దుకోలేని తప్పు చేసినప్పుడు కూడా ఆ మనసు మరో మార్గాన్ని చూపిస్తుందా ?బంధాల పంజరంలో బందీ అయిపోయిన ఓ వనిత ఈ ప్రశ్నకు బదులు అడుగుతూ సమాధానం కోసం దీనంగా ఎదురుచూస్తోంది. భర్తతో జీవితాంతం కలిసుంటానని ఏడడుగులు వేసిన ఆమె ఆరు నెలలు తిరగకుండానే అతడికి విడాకులిచ్చింది. జీవితమనే సుడిగుండంలో అయోమయం అయిపోయిన ఆమెకు విధి మరో భర్తను ప్రసాదించింది. అయితే అందుకు ప్రతిగా ఆమెకు అవసరాన్నే మిగిల్చి ప్రేమను తీసేసుకుంది. ప్రేమ లేని జీవితం ఆత్మ లేని దేహం వంటిదని భావించిన ఆమె ఇప్పుడు ఆ ప్రేమను పొందేందుకు తిరిగి మొదటి భర్త వద్దకు వెళ్లాలనుకుంటోంది. మరి అతను ఒప్పుకుంటాడా ? అందుకు సమాజం ఏమంటుంది ? ఈ విషయాన్ని తన రెండో భర్తకు ఎలా తెలపాలి ? అని సతమతమవుతోంది శైలజ. ఆమె హృదయరాగం ఏంటో ఒకసారి విని మీ సలహా అందివ్వమని కోరుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¨ ÆÂˈ-¯äE „ÃJ Â©Õ Æ¢Ÿ¿Õê “X¾Åäu¹¢..!

Happy bithday Amala. Here are few things we can inspire from her

“X¾¬Ç¢-ÅŒ-„çÕiÊ «Ÿ¿Ê¢.. Í窽-’¹E *ª½Õ-Ê«Ûy.. «Õ%Ÿ¿Õ-„çjÊ «Ö{-Bª½Õ.. ²Ä«Ö->¹ ®¾p%£¾Ç.. Íç¹׈ Í矿-ª½E Æ¢Ÿ¿¢.. ŠÂ¹ˆ-šË’à ¹©-’¹-L-®ÏÊ ª½ÖX¾¢ ‚„çÕC. ʚ˒Ã, ʪ½h-ÂË’Ã, ²Ä«Ö->¹ Âê½u-¹-ª½h’Ã.. ¦£¾Ý-«áÈ “X¾•c ‚„çÕ ²ñ¢ÅŒ¢. ‚„äÕ.. ÆÂˈ-¯äE ƒ¢šË DX¾¢ Æ«Õ©. ²Ädªý £ÔÇªî ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ ¦µÇª½u’à ÂùעœÄ.. ÅŒÊ-¹¢{Ö “X¾Åäu-¹-„çÕiÊ ’¹ÕJh¢X¾Û ÅçÍŒÕa-¹×Êo X¶¾ÕÊÅŒ ‚„çÕC. •¢ÅŒÕ-®¾¢-ª½-¹~º Âê½u-¹-ª½h’à ‚„çÕ Í䮾ÕhÊo ¹%†Ï ÆGµ-Ê¢-Ÿ¿-F§ŒÕ¢. ¦Öx“Âîý «u«-²Än-X¾-¹×-ªÃ-L’Ã, ÆÊoX¾Üª½g X¶ÏL¢ Æ¢œþ O՜˧ŒÖ ®¾Öˆ©ü ’õª½« œçjéª-¹d-ªý’Ã.. Eª½¢-ÅŒª½¢ G°-G°’à ’¹œËæX Æ«Õ© °N-ÅŒ¢©ð ‚®¾-ÂËh-¹-ª½-„çÕiÊ N¬ì-³Ä©Õ, ÆX¾Ü-ª½Ö-X¾-„çÕiÊ ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê©Õ ‡¯îo. ‚„çÕ X¾ÛšËd-Ê-ªîV ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‚„çÕ ’¹ÕJ¢*Ê ÂíEo N¬ì-³Ä©Õ OÕÂ¢..

amalabdgh650-3.jpg
¬Ç®ÔY§ŒÕ Ê%ÅŒu¢©ð C{d..
Æ«Õ© 1968©ð Âî©ü-¹-Åéð •Et¢-Íê½Õ. ‚„çÕ ÅŒ¢“œË ¯ÃNÂà Ÿ¿@Á ÆCµ-ÂÃJ. ÅŒLx ’¹%£ÏǺË. Æ«Õ© *Êo «§ŒÕ-®¾Õ©ð …¢œ¿’à ‹²ÄJ ¬Ç®ÔY§ŒÕ Ê%ÅŒu-“X¾-Ÿ¿-ª½zÊ OÂË~¢-ÍÃ-ª½{. ÆX¾Ûpœä ‚„çÕÂ¹× ¯Ã{u¢ ¯äª½Õa-Âî-„Ã-©-E-XÏ¢-*¢-Ÿ¿{. ¨ N†¾-§ŒÕ¢©ð ‚„çÕ Â¹Ê-¦-ª½Õ-®¾ÕhÊo ‚®¾-ÂËhE ’¹«Õ-E¢-*Ê ‚„çÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ¬Ç®ÔY§ŒÕ Ê%ÅŒu¢©ð P¹~º ƒXÏp¢-ÍŒœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ. ªîW …Ÿ¿§ŒÕ¢ «âœ¿Õ-Êoª½ ÊÕ¢* ‰Ÿ¿Õ ’¹¢{© «ª½Â¹× Ê%ÅŒu¢ ¯äª½Õa-Âí-¯ä„êÄçÕ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ X¾ÜJh ²Änªá P¹~º ƒXÏp¢Íä ‚©ð-ÍŒ-ÊÅî Æ«Õ-©ÊÕ ‚„çÕ ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ Íç¯çjo©ðE '¹@Ç-êÂ~“Ōѩð ÍäJp¢-Íê½Õ. ÆX¾p-šËÂË ‚„çÕ «§ŒÕ®¾Õ ‡E-NÕ-Ÿä@ÁÙx. ƹˆœä ‚„çÕ Ê%ÅŒu¢©ð ¦Çu*-©ªý ‚X¶ý åX¶j¯þ ‚ªýdq X¾ÜJh Íä¬Çª½Õ. “X¾«áÈ Â¹@Ç-ÂÃ-JºË ª½ÕÂËtºÌ ŸäN ƪ½¢œä©ü ¨ '¹@Ç-êÂ~“ÅŒÑ ®¾¢®¾n «u«-²Än-X¾-¹×-ªÃ©Õ. X¾Ÿ¿-«â-œä@Áx «§ŒÕ®¾Õ ÊÕ¢* ‚„çÕÅî ¹©®Ï “X¾X¾¢-ÍŒ-„Ãu-X¾h¢’à “X¾Ÿ¿-ª½z-Ê©Õ ƒ«y-œÄ-EÂË „ç@ìx-„ê½Õ Æ«Õ©.

amalaghbirthday650.jpg
ÆÊÕ-ÂîE Æ«-ÂìÁ¢..
‹²ÄJ ª½ÕÂËtºÌ ƪ½¢-œä-©üÅî ¹©®Ï Æ«Õ© ‹ ¯Ã{u-“X¾-Ÿ¿-ª½z-Ê©ð ¤Ä©ï_-¯Ãoª½Õ. ƹˆ-œËÂË «*aÊ “X¾«áÈ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ šË.ªÃ-èä¢-Ÿ¿ªý Æ«Õ-©ÊÕ ÍŒÖ®Ï ‚„çÕÂ¹× ®ÏE«Ö Æ«-ÂÃ-¬ÇEoÍÃaª½Õ. Æ©Ç Æ«Õ© „çá{d-„çá-Ÿ¿-šË-²Ä-J’à '„çÕiC±L ‡¯Ão§ýÕ Âß¿LÑ Æ¯ä ÅŒNÕ@Á ®ÏE-«Ö©ð ʚˢ-Íê½Õ. ¯Ã{u “¤ÄŸµÄ-Êu-«áÊo ¨ ®ÏE-«Ö©ð £ÔǪî-ªá-¯þ’à ʚˢ-*Ê ‚„çÕ.. N«Õ-ª½z-¹ש “X¾¬Á¢-®¾-©ÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-Âí-¯Ãoª½Õ. ¨ *“ÅŒ¢ ÅŒªÃyÅŒ ‚„çÕÂ¹× Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ „ç©Õx-„ç-ÅÃhªá. D¢Åî ²Ädªý £ÔǪî-ªá-¯þ’à «ÖJ-¤ò-§ŒÖª½Õ. ª½•-F-ÂâÅý, ¹«Õ©ü£¾É®¾¯þ, «Õ«átšËd, *ª½¢-°N, „ç¢Â¹-˜ä†ý, ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ ©Ç¢šË šÇXý £ÔǪî-©Åî ¹©®Ï ‚„çÕ ÊšË¢Íê½Õ. „çáÅŒh¢ ‰Ÿ¿Õ ¦µÇ†¾©ðx £ÔǪî-ªá-¯þ’à ʚˢ* Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©ÊÕ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹ׯÃoªÃ„çÕ. ÅŒNÕ@Á¢, Åç©Õ’¹Õ, «Õ©-§ŒÖ@Á¢, ¹Êoœ¿, £ÏÇ¢D ¦µÇ†¾©ðx ®¾Õ«Ö-ª½Õ’à 54 ®ÏE-«Ö©ðx ʚˢÍê½Õ Æ«Õ©. ‚„çÕ Ê{-ÊÂ¹× ’¹ÕJh¢-X¾Û’à 骢œ¿Õ-²Äª½Õx X¶ÏL¢-æX¶ªý Ƅê½Õf Æ¢Ÿ¿Õ-Âí-¯Ãoª½Õ.

amalabdgh650.jpg
*ÊoŌʢ ÊÕ¢Íä ®¾yÅŒ¢-“ÅŒ¢’Ã..
Æ«Õ© ÅŒ¢“œË …Ÿîu’¹¢ Ÿ¿%³Ädu Âî©ü-¹-Åéð E«-®Ïæ®h.. ‚„çÕ ÅŒLx «Ö“ÅŒ¢ ‰ªÃx¢-œþ©ð …¢œä-„ê½Õ. D¢Åî Æ«Õ© *Êo-Ōʢ ‡Â¹×ˆ-«’à £¾É®¾d-©üq-©ð¯ä ’¹œË-*¢C. D¢Åî ÅŒÊÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê Eª½g-§ŒÖ©Õ ÅÃ¯ä ®¾y§ŒÕ¢’à B®¾Õ-Âí-¯ä-„ê½Õ. ƒ©Ç ‚„çÕÂ¹× *Êo-Ōʢ ÊÕ¢Íä ®¾yÅŒ¢“ÅŒ ¦µÇ„Ã©Õ Æ©-„Ã-{-§ŒÖuªá. Æ¢Åä-Âß¿Õ ÅŒÊ Èª½Õa© Â¢ Æ«-®¾-ª½„çÕiÊ œ¿¦ÕsE å®jÅŒ¢ ‚„äÕ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-Âí-¯ä-„ê½Õ. DE-Â¢ ‚„çÕ „çÖœ¿-L¢’û Íäæ®-„ê½Õ. ®ÏE-«Ö©ðx ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹’à ƫ-ÂìÁ¢ «*a-Ê-X¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ ÊšË¢-ÍéÇ? «ŸÄl? ÆE ÅÃ¯ä ‚©ð-*¢-ÍŒÕ-ÂíE Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½{. ‚„çÕ OÕŸ¿ …Êo Ê«Õt-¹¢Åî ÅŒLx-Ÿ¿¢“œ¿Õ©Ö ÅŒÊ Eª½g-§ŒÖEo Âß¿-Ê-©ä-Ÿ¿E Íç¦Õ-Åê½Õ Æ«Õ©.

amalabdgh650-5.jpg
ÆÂˈ-¯äE ƒ¢šË Â-L’Ã..
ÆÂˈ-¯äE Ê{ „ê½-®¾Õœ¿Õ ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ ®¾ª½-®¾Ê 'Â˪Ã-ªá-ŸÄŸÄÑ ®ÏE«Ö©ð ÅíL-²ÄJ ʚˢ-Íê½Õ Æ«Õ©. ‚ ÅŒªÃyÅŒ 'P«Ñ, 'Eª½g§ŒÕ¢Ñ.. *“ÅÃ-©ðxÊÖ ƒŸ¿lª½Ö •¢{’à ʚˢ-Íê½Õ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð „ÃJ-Ÿ¿lJ «ÕŸµ¿u “æX«Õ *’¹Õ-J¢-*¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÆC N„Ã-£¾Ç-¦¢-Ÿµ¿¢’à «áœË-X¾-œË¢C. OJ-Ÿ¿lJF '„äÕœþ X¶¾ªý ¨Íý ÆŸ¿ªýÑ ÆE ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. Â-L’à ÆÂˈ-¯äE ƒ¢šðx Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËdÊ Æ«Õ©.. ÅŒÊ ÆÅŒh-«Ö-«Õ-©Åî ¤Ä{Õ Â¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©¢-Ÿ¿-J-ÅîÊÖ «Õ¢* ÆÊÕ-¦¢-ŸµÄEo \ª½p-ª½-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ÆÅŒh-’Ã-éªjÊ ÆÊoX¾Üª½g Æ«Õ-©Â¹× Åç©Õ’¹Õ «ÖšÇx-œ¿{¢, ªÃ§ŒÕœ¿¢ ¯äJp¢-ÍÃ-ª½{. ÆX¾pšðx ÅŒÊ ÆÅŒh-’Ã-JÂË …ÅŒhª½¢ Â¹ØœÄ ªÃ¬Ç-ª½{. ƪáÅä “X¾®¾ÕhÅŒ¢ «Ö“ÅŒ¢ Åç©Õ’¹Õ ƹ~-ªÃ-©ÊÕ ’¹Õª½Õh-X¾-{d-’¹-©-ª½{.

specialamala650-8.jpg
‚êª-@Áxê •¢ÅŒÕ ®¾¢ª½-¹~º..
Æ«Õ© •¢ÅŒÕ “æXNÕ-¹×-ªÃ-©¯ä N†¾§ŒÕ¢ «ÕÊÂ¹× ÅçL-®Ï¢Ÿä. „ÃšË ®¾¢ª½-¹~º Â¢ ‚„çÕ ‡¯îo Âê½u-“¹-«Ö©Õ å®jÅŒ¢ ÍäX¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¦Öx“Âîý ®¾¢®¾nÊÕ ²ÄnXÏ¢* „ÃšË ®¾¢ª½-¹~º Â¢ ÅŒÊ «¢ÅŒÕ ¹%†Ï Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. •¢ÅŒÕ-«Û-©åXj …Êo ÆNÕ-ÅŒ-„çÕiÊ “æX«ÕÅî ‚„çÕ „ä’¹-¯þ’à å®jÅŒ¢ «ÖJ-¤ò-§ŒÖª½Õ. •¢ÅŒÕ-«Û©Õ Â¹ØœÄ “¤ÄºÕ-©ä-ÊE, „ÚËÂÌ ¦µÇ„î-Ÿäy-’Ã-©Õ¢-šÇ-§ŒÕE Ê«át-ÅêÄçÕ. ‚„çÕÂ¹× ¨ ©Â¹~º¢ ƒX¾Ûp-œË-X¾Ûpœä «*a¢C Âß¿Õ. *Êo «§ŒÕ®¾Õ ÊÕ¢Íä.. ’çŒÕ-X¾-œËÊ •¢ÅŒÕ-«Û-©ÊÕ, X¾Â¹~×-©ÊÕ ÂäÄ-œ¿{¢ ‚„çÕ-¹×Êo Æ©-„Ã{Õ. Æ«Õ© ‚êª@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð …Êo-X¾Ûpœ¿Õ ’çŒÕ-X¾-œËÊ ‹ ÂÃÂËE ª½ÂË~¢-ÍÃ-ª½{. ÆX¾Ûpœ¿Õ “¤Äª½¢-¦µ¼-„çÕiÊ ‚„çÕ •¢ÅŒÕ ®¾¢ª½Â¹~º ÍŒª½u©Õ ¯äšËÂÌ EJy-X¶¾Õo¢’à ÂíÊ-²Ä-’¹Õ-ÅŒÖ¯ä …¯Ãoªá.

amalawebseriesgh650.jpg
ʚ˒à ¹„þÕ-¦ÇuÂú..!
N„ã¾Ç¢ ÅŒªÃyÅŒ Æ«Õ© ®ÏE-«Ö-©Â¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢šðÊo ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ÍéÇ-Âé¢ ÅŒªÃyÅŒ ¬ìȪý ¹«át© Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-*Ê '©ãjX¶ý ¨èü ¦ÖušË-X¶¾Û©üÑ *“ÅŒ¢©ð Æ«Õt ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ* “æX¹~-¹ש “X¾¬Á¢-®¾©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¹×Êo Æ«Õ©.. 'å£jÇ “XÔå®d®ýÑ Æ¯ä ŠÂ¹ „ç¦ü-®Ï-K®ýÅî «ÕSx ¹„þÕ-¦ÇuÂú ƒÍÃaª½Õ. ¨ ®ÏK-®ý©ð Æ«Õ© ÅŒÊ ¤Ä“ÅŒÂ¹× ÅÃ¯ä ²ñ¢ÅŒ¢’à œ¿Gs¢’û ÍçX¾Ûp-Âî-«œ¿¢ N¬ì†¾¢.

specialamala650-3.jpg
¯äÊÕ å®jÅŒ¢..!
®¾«Ö• £ÏÇÅŒ¢ ÂîJ Íäæ® Âê½u-“¹-«Ö©ðx Æ«Õ© ‡X¾Ûpœ¿Ö «á¢Ÿ¿Õ¢-šÇª½Õ. ‚„çÕ Íäæ® X¾ÊÕ-©Â¹× ’¹ÕJh¢X¾Û ªÃ„Ã-©E Â¹ØœÄ ÂÕÂîE ’íX¾p £¾Ç%Ÿ¿§ŒÕ¢ ‚„çÕC. ‚„çÕ ÅŒª½-͌Ւà ²Ä«Ö->¹ Âê½u-“¹-«Ö©ðx ®¾yÍŒa´¢-Ÿ¿¢’à ¤Ä©ï_¢-{Õ¢-šÇª½Õ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ŠÂ¹-²ÄJ Æ«Õ© EèÇ-«Ö-¦ÇŸþ >©Çx, ¦ðŸµ¿-¯þ-©ðE È¢œþ’â “’ëբ©ð ‹ ¬ÁÙ¦µ¼-ÂÃ-ªÃu-EÂË £¾É•-ª½-§äÕu¢-Ÿ¿ÕÂ¹× „ç@Çxª½Õ. ¨ Âê½u-“¹«Õ¢ X¾Üª½h-§ŒÖu¹ ²ÄnE-¹¢’à …Êo “X¾¦µ¼ÕÅŒy ¤Äª¸½-¬Ç-©ÊÕ ‚„çÕ ®¾¢Ÿ¿-Jz¢-Íê½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ¤Äª¸½-¬Ç© ‚«-ª½-º©ð …Êo «Õª½Õ’¹Õ Âéy©ð åXŸ¿l ‡ÅŒÕhÊ ÍçÅŒh æXª½Õ-ÂíE …¢œ¿-šÇEo ’¹«Õ-E¢-*Ê Æ«Õ©.. „ç¢{¯ä ƹˆœ¿ …Êo <X¾Ûª½Õ B®¾Õ-ÂíE ÂéyÊÕ ®¾y§ŒÕ¢’à Ō¯ä ¬ÁÙ“¦µ¼¢ Íä¬Çª½Õ. ¨ X¾EE ‚„çÕ ’õxV©Õ Â¹ØœÄ „䮾Õ-Âî-¹עœÄ Í䧌՜¿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢. ƒC ÍŒÖ®Ï Æ¹ˆœË “’ëÕ-®¾Õn-©¢Åà ‚¬Áa-ª½u-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ƫթ «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ 'ƒ©Ç «áª½Õ’¹Õ Âéy©ðx ÍçÅŒh æXª½Õ-¹×-¤ò-«œ¿¢ «©x NŸÄu-ª½Õn©Õ ƯÃ-ªî’¹u ®¾«Õ-®¾u-©Â¹× ’¹Õª½-«Û-Åê½Õ. ‡«J “’ëÖEo „Ãêª ¬ÁÙ“¦µ¼¢’à …¢ÍŒÕ-Âî-„ÃL..!Ñ ÆE “’ëÕ-®¾Õn-©Â¹× £ÏÇÅŒ-¦ðŸµ¿ Í䧌՜¿¢ N¬ì†¾¢.

amalabdgh650-4.jpg

ƒC ÂùעœÄ «â’¹-°-«Û© ®¾¢ª½-¹~º, „çṈ©Õ ¯Ã{œ¿¢, ®¾yÍŒa´ ¦µÇª½Åý, ²ò©Çªý ¤ÄuÊ©üq „Ãœ¿Â¹¢åXj Æ«-’Ã-£¾ÇÊ.. „ç៿-©ãjÊ ²Ä«Ö->¹ Âê½u-“¹-«Ö©ðx ®¾yÍŒa´¢-Ÿ¿¢’à ¤Ä©ï_¢{Õ¢šÇª½Õ Æ«Õ©.

X¶Ïšü-¯ç®ý ’î©üq..!

šÇM-«Û-œþÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* X¶Ïšü-¯ç®ý ÆÊ-’Ã¯ä «á¢Ÿ¿Õ’à ’¹Õªíh-ÍäaC ÆÂˈ-¯äE ¹×{Õ¢¦¢. ¨ “¹«Õ¢©ð X¶Ïšü-¯ç®ý N†¾-§ŒÕ¢©ð ¯Ã’û, Æ«Õ© •¢{Â¹× Â¹ØœÄ “¬ÁŸ¿l´ ‡Â¹×ˆ„ä..!& 5 X¾Ÿ¿Õ© «§ŒÕ-®¾Õ©ð Â¹ØœÄ ¨ •¢{ ƒ¢ÅŒ Æ¢Ÿ¿¢’Ã, ‚ªî-’¹u¢’à ¹E-XÏ-®¾Õh-¯Ão-ª½¢˜ä ŸÄEÂË Â꽺¢ “¹«Õ¢ ÅŒX¾p-¹עœÄ „Ãu§ŒÖ«Õ¢ Í䧌Õ-œ¿„äÕ ÆE O@ÁÙx ÍÃ©Ç ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx Íç¤Äpª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ƒ¢šðx¯ä ŠÂ¹ >„þÕÊÕ \ªÃp{Õ Í䮾Õ-¹עD •¢{. ƪáÅä „Ãª½¢©ð Åëá ¹F®¾¢ ÆªáŸ¿Õ ªîV©Õ >„þթ𠫪½ˆ-«Û{Õx Íä²Äh-«ÕE ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ ŠÂ¹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð Íç¤Äpœ¿Õ. «ª½ˆ-«Û-šü©ð ¦µÇ’¹¢’à ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ 145 ÂË©ð© ¦ª½Õ-«ÛÊo „çªášüq ‡AhÅä.. Æ«Õ© 70 ÂË©ð© ¦ª½Õ-«ÛÊo „çªášüqÊÕ ®¾Õ¯Ã-§ŒÕ-®¾¢’à ‡ÅŒh-’¹-©-Ÿ¿E ‚§ŒÕÊ Æ¯Ãoª½Õ.

amalabdgh650-1.jpg

²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ©ðÂË ‡¢“šÌ..!
Æ«Õ© ÍéÇ-ÂÃ-©¢’à ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖÂ¹× Ÿ¿Öª½¢’à …¢šð¢-Ÿ¿Êo ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ¨“¹-«Õ¢©ð ÂíEo ¯ç©© “ÂËÅŒ„äÕ ‚„çÕ šËy{dªý, ƒ¯þ-²Äd-“’Ã-„þÕ-©©ð ÆÂõ¢-{xÊÕ ÅçJ-Íê½Õ. ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ ƒ*aÊ ®¾©£¾É „äÕª½ê ¨ Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ¹ׯÃoÊE Æ«Õ© ÅŒÊ ÅíL šÌyšü©ð æXªíˆ-Êœ¿¢ N¬ì†¾¢. ƒÂ¹ ÆX¾pšË ÊÕ¢* ÅŒÊÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê N¬ì-³Ä-©ÊÕ ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¤ò®ýd Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ Æ«Õ©. ¨ “¹«Õ¢©ð “X¾®¾ÕhÅŒ¢ Æ«Õ©Â¹× ƒ¯þ-²Äd-“’Ã-„þÕ©ð 75 „ä© «Õ¢C.. šËy{d-ªý©ð 15 „ä© «Õ¢C ¤¶Ä©ð-«ªýq …¢œ¿œ¿¢ N¬ì†¾¢.

amalabdgh650-2.jpg

“šÇ„ç-©ªý..!
Æ«Õ© ÅŒÊ «%Ah-’¹ÅŒ °N-ÅŒ¢Åî ¤Ä{Õ «uÂËh-’¹ÅŒ °NÅÃEo Â¹ØœÄ ®¾«Ö-Ê¢’à “æXNÕ-²Ähª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ‚„çÕ O©Õ ¹×C-J-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu-©Åî ¹L®Ï N£¾É-ª½-§ŒÖ“ÅŒ©ðx ’¹œ¿Õ-X¾Û-Ōբ-šÇª½Õ. ‚„çÕ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ©ðÂË ‡¢“šÌ ƒÍÃa¹.. ÅŒÊÕ ®¾¢Ÿ¿-Jz¢-*Ê “X¾Ÿä-¬Ç©ðx CTÊ ¤¶ñšð-©ÊÕ ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¤ò®ýd Í䧌՜¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-Íê½Õ Æ«Õ©. «áÈu¢’à ŌÊÕ ¯Ã’Ã-ª½Õb-ÊÅî ¹L®Ï NNŸµ¿ X¾ªÃu-{¹ “X¾Ÿä-¬Ç©ðx CTÊ ¤¶ñšð©Õ ¨ «ÕŸµ¿u Â颩ð ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ¦Ç’à „çjª½©ãjÊ ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä.

ŠÂ¹-JÂË ŠÂ¹ª½Õ..!
¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ Æ«Õ© Ÿ¿¢X¾ÅŒÕ©Õ Æ{Õ Å窽åXj «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. ƒ{Õ E• °N-ÅŒ¢-©ðÊÖ „äÕœþ X¶¾ªý ¨Íý ÆŸ¿êª..! DEÂË Â꽺¢ ORx-Ÿ¿lª½Ö.. ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h©Õ, “æXNÕ-Â¹×©Õ Â¹¢˜ä «á¢Ÿ¿Õ «Õ¢* æ®o£ÏÇ-ŌթÕ. O@ÁxÂ¹× ŠÂ¹-JåXj ŠÂ¹-JÂË ‡¢Åî “æX«Õ, ‚¤Äu-§ŒÕÅŒ, ’õª½«¢ …¢šÇªá. ¨“¹-«Õ¢©ð ÅŒÊÕ Íäæ® “X¾A X¾E©ð Æ«Õ© ÅŒÊÂ¹× ÅՒà …¢{Õ¢-Ÿ¿E ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ Æ¢˜ä.. ¯Ã’Ã-ª½ÕbÊ ÊÕ¢* ‡¯îo N†¾-§ŒÖ©Õ ¯äª½Õa-¹×-¯ÃoÊÕ.. ƒX¾p-šËÂÌ ¯äª½Õa-¹ע-{Õ¯ÃoÊ¢{Ö Æ«Õ© Íç¦Õ-Ōբ-{Õ¢C.

Æ©-„Ã{ÕxЂ®¾-¹×h©Õ
[ ‡X¾Ûpœ¿Ö ÂÃ{¯þ <ª½©Õ Ÿµ¿J¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ƒ†¾dX¾œä Æ«Õ©.. ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Eo ¦šËd „çÖ“œ¿¯þ Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx ¤¶Äu†¾-Ê-¦Õ-©ü-’ÃÊÖ Â¹E-XÏ-²Ähª½Õ.
[ ¦Öx“Âîý «u«-²Än-X¾-¹×-ªÃ-L’Ã, ÆÊo-X¾Üª½g ƒ¢{-êªo-†¾-Ê©ü ®¾Öˆ©ü ‚X¶ý X¶ÏL¢ Æ¢œþ O՜˧ŒÖ œçjéª-¹d-ªý’à ‡X¾Ûpœ¿Ö G°-G-°’à …¢œä Æ«Õ© BJ-¹-„ä-@Á©ðx ¯Ã{u-²Ä-Ÿµ¿Ê Í䮾Öh …¢šÇª½Õ.
[ Æ«Õ© X¶Ïšü-¯ç®ý “X¶ÔÂú. ªîW …Ÿ¿§ŒÕ¢ „ä@Á©ðx §çÖ’ÃÅî ¤Ä{Õ X¾©Õ „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ Â¹ØœÄ Í䮾Õh¢-šÇª½Õ. ÆX¾Ûp-œ¿-X¾Ûpœ¿Ö ®ÏyNÕt¢’û Í䧌՜¿¢ ‚„çÕ-¹×Êo Æ©-„Ã{Õ.
[ Æ«Õ-©Â¹× èÇcX¾-¹-¬ÁÂËh ¦Ç’à ‡Â¹×ˆ-«{. ¯Ã’Ã-ª½Õb-ÊÊÕ „çá{d-„çá-Ÿ¿-šË-²ÄJ ¹©Õ-®¾Õ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ‚§ŒÕÊ Ÿµ¿J¢-*Ê ÍíÂÈ ª½¢’¹Õ Â¹ØœÄ ‚„çÕÂ¹× ’¹Õêªh-Ê{.
[ ¯ç©q¯þ «Õ¢œä©Ç, ŸÄŸÄ „òÄyE, †¾¦Ç¯Ã Æ>t.. ÅŒÊÂ¹× ‚Ÿ¿-ª½z-«ÕE, „ÃJ …ÊoÅŒ «uÂËhÅŒy¢ ÅŒÊÂ¹× “æXª½º ÆE Íç¦Õ-Åê½Õ Æ«Õ©.
women icon@teamvasundhara
intresting-instagram-post-of-namrata

అతనెప్పుడూ నా వెన్నంటే ఉంటాడు..!

1977లో విడుదలైన ‘షిర్డీకే సాయిబాబా’ అనే హిందీ చిత్రంతో బాలనటిగా వెండితెరకు పరిచయమైంది నటి నమ్రతా శిరోద్కర్‌. అనంతరం మోడల్‌గా మంచి పేరు సంపాదించుకున్న నమ్రత పలు అందాల పోటీల్లో పాల్గొంది. 1993లో మిస్‌ ఇండియా టైటిల్‌ను గెలుచుకుందీ అందాల తార. ఇక అనంతరం పలు బాలీవుడ్‌ చిత్రాల్లో నటించిన ఈ అందాల తార.. 2000 సంవత్సరంలో మహేష్‌ బాబు హీరోగా నటించిన ‘వంశీ’ చిత్రంతో తెలుగు తెరకు పరిచయమైంది. ఈ సినిమాతో ఏర్పడిన పరిచయమే నమ్రత, మహేష్‌ల మధ్య ప్రేమకు దారితీసింది. కొన్నేళ్ల పాటు ప్రేమలో ఉన్న వీరిద్దరూ పెద్దల అంగీకారంతో 2005, ఫిబ్రవరి 10న పెళ్లిపీటలెక్కారు. ఇక వివాహం తర్వాత నమ్రత పూర్తిగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటూ వస్తోంది. పేరుకు సినిమాల్లో నటించట్లేదనే కానీ మహేష్‌ సినిమా ప్రమోషన్లలో మాత్రం నమ్రత కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది. ఇక సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ సూపర్‌ మామ్‌.. తన ఇద్దరు చిన్నారుల ఫొటోలతో పాటు మహేష్‌ సినిమా అప్‌డేట్లను ఎప్పటికప్పుడు అందులో పోస్ట్‌ చేస్తుంటుంది. జనవరి 22 నమ్రత పుట్టిన రోజు ఈ సందర్భంగా తను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన కొన్ని ఆసక్తికర పోస్ట్‌లపై ఓ లుక్కేద్దామా..?

Know More

women icon@teamvasundhara
deepika-recieves-crystal-award-2020

ఆ సమయంలో రోజంతా ఏడుస్తూనే ఉండేదాన్ని..!

జీవితంలో ఏదైనా అనుకోని కష్టం ఎదురైనప్పుడు ఆ బాధ నుంచి కోలుకొని తిరిగి తమ జీవితాన్ని ప్రారంభించడం ఉత్తమ వ్యక్తుల లక్షణం. అదే, తమకు ఎదురైన కష్టం, తాము అనుభవించిన బాధ మరెవ్వరూ అనుభవించకూడదని కోరుకోవడం గొప్ప వ్యక్తుల లక్షణం. అలాంటి మంచి మనసున్న వ్యక్తుల్లో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె కూడా ఒకరు. నిత్యం సినిమాలతో బిజీగా ఉండే ఈ తార.. సమాజంలో ఒత్తిడి, ఆందోళన, కుంగుబాటు.. మొదలైన మానసిక సమస్యల గురించి తరచూ తన ప్రసంగాల ద్వారా ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తుంటుంది. అంతేకాదు, మానసిక అస్వస్థతతో బాధపడుతోన్న వారి కోసం దీపిక ‘లివ్‌ లవ్‌ లాఫ్‌ ఫౌండేషన్‌’ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థను ప్రారంభించి.. దాని ద్వారా వాళ్ల సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలను అందిస్తోంది. ఈ క్రమంలో సమాజానికి తను చేస్తోన్న సేవలను గుర్తించి ‘వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరమ్‌’ ఇటీవలే దీపికను ‘క్రిస్టల్‌ అవార్డు’తో సత్కరించింది. దావోస్‌ వేదికగా జరిగిన ఈ అవార్డుల ప్రదానోత్సవ కార్యక్రమంలో దీపిక ప్రసంగిస్తూ మానసిక అస్వస్థత వల్ల సమాజానికి జరుగుతోన్న నష్టాల గురించి ఇలా వివరించింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
heroin-trisha-interacts-with-fans-in-instagram

అక్కడే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నా!

తమిళ నటి అయినా, తెలుగింటి అమ్మాయిలా తనదైన అందం, అభినయంతో అందరి మనసును దోచుకుంది త్రిష. ‘ఇన్నాళ్లకు గుర్తొచ్చానా వానా’ అంటూ ‘వర్షం’ సినిమాతో ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా కుర్రకారు మనసును గిలిగింతలు పెట్టిందీ చెన్నై చంద్రం. ఆ తర్వాత ‘నువ్వొస్తానంటే నేనొద్దంటానా’, ‘అతడు’, ‘పౌర్ణమి’, ‘ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే’, ‘కృష్ణ’, ‘కింగ్‌’, ‘తీన్‌మార్‌’, ‘దమ్ము’, ‘బాడీగార్డ్‌’ వంటి హిట్‌ సినిమాల్లో నటించిన త్రిష..తన అభినయంతో పలు అవార్డులు, రివార్డులు అందుకుంది. ఇక తమిళ ప్రేక్షకులతోనూ జేజేలు కొట్టించుకున్న ఈ క్రేజీ హీరోయిన్‌ ..‘96’ వంటి ప్రేమకథా చిత్రాల్లో నటిస్తూనే మహిళా ప్రాధాన్య సినిమాలకు ‘సై’ అంటోంది. ప్రస్తుతం మోహన్‌లాల్‌, చిరంజీవి లాంటి మెగాస్టార్లతో స్ర్కీన్‌ షేర్‌ చేసుకోబోతున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ కాసేపు ఇన్‌స్టా వేదికగా అభిమానులతో ముచ్చటించింది. మరి, ఫ్యాన్స్‌ అడిగిన ప్రశ్నలకు ఈ స్టార్‌ హీరోయిన్‌ ఇచ్చిన సమాధానాలేంటో మీరే చూడండి.!

Know More

women icon@teamvasundhara
tiktok-is-standing-as-a-new-platform-for-movie-promotions

టిక్‌టాక్‌.. ఇచ్చట సినిమా ప్రమోషన్స్‌ కూడా చేయబడును..!

ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఒక సినిమా విజయంలో కథ, దర్శకత్వం, నటీనటులు, సంగీతం.. మొదలైన వాటితో పాటు సినిమా ప్రమోషన్స్‌ కూడా కీలకపాత్ర పోషిస్తాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు..! ప్రచార కార్యక్రమాలు ఎంత బాగా నిర్వహిస్తే.. ఆ సినిమా కలెక్షన్లు అంత బాగుంటాయని సినీ వర్గాల్లో ఓ నమ్మకం ఏర్పడింది. అందుకే తమ సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాలను వీలైనంత వినూత్నంగా, ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులను చేరుకునేలా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోంది చిత్ర బృందం. ఇందులో భాగంగా నటీనటులు తమ సినిమా విడుదలకు ముందే పలు ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలలో పాల్గొనడంతో పాటు తమ సినిమాను ప్రమోట్‌ చేసేందుకు కొత్త పద్ధతుల కోసం వెతుకుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వీళ్లకు సోషల్‌ మీడియా ఓ సువర్ణాస్త్రంగా ఉపయోగపడుతోంది. ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌, ట్విట్టర్‌, యూట్యూబ్‌.. ఇలా వివిధ వేదికల ద్వారా తమ సినిమాను ప్రమోట్‌ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడీ జాబితాలోకి టిక్‌టాక్‌ కూడా చేరడం విశేషం. బాలీవుడ్‌ నుంచి టాలీవుడ్‌ వరకు చాలామంది నటీనటులు టిక్‌టాక్‌ ద్వారా తమ సినిమాలను ప్రమోట్‌ చేసుకుంటున్నారు. వీరిలో కొంతమంది తారలు ఏకంగా టిక్‌టాక్‌లో సొంత ఖాతాలు కూడా తెరవడం కొసమెరుపు.

Know More

women icon@teamvasundhara
manchu-lakshmi-launches-new-youtube-channel-chitti-chilakamma

మీ ‘చిట్టి చిలకమ్మ’ల కోసం వచ్చేశా!

నిత్యం బిజీగా ఉండే సినీతారలు కూడా కాస్త ఖాళీ దొరికితే చాలు.. డిజిటల్‌ మీడియా ద్వారా తమ ఫ్యాన్స్‌కు కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్పడానికి ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలోనే యూట్యూబ్‌ ఛానల్స్‌ ప్రారంభించి.. వీడియోల రూపంలో ఎన్నో విషయాలు తెలియజేస్తుంటారు. అయితే తాజాగా ఈ జాబితాలో చేరిపోయింది నటి మంచు లక్ష్మి. ‘చిట్టి చిలకమ్మ’ పేరుతో తాను ప్రారంభించిన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో తన కూతురు విద్యా నిర్వాణను కూడా భాగం చేస్తుందీ అందాల అమ్మ. తన ఛానల్‌లో భాగంగా పిల్లల పెంపకంలో ఎలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి, వాటిని ఎలా అధిగమించాలి.. వంటి పేరెంటింగ్‌ పాఠాలపై వీడియోలను రూపొందించబోతున్నట్లు, ఈ క్రమంలో వారానికి ఒక్కో అంశం చొప్పున ఒక్కో వీడియోను విడుదల చేయనున్నట్లు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా చెప్పుకొచ్చిందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
sitara-aadya-makes-speical-interview-with-mahesh-babu

సీతా పాపా.. ఇలాంటి ఇంటర్వ్యూ.. ‘నెవ్వర్‌ బిఫోర్‌.. ఎవ్వర్‌ ఆఫ్టర్‌..!’

మహేష్‌ బాబు, రష్మిక, విజయశాంతి, ప్రకాశ్‌ రాజ్‌.. ప్రధాన తారాగణంగా అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’. సంక్రాంతి కానుకగా విడుదలైన ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ విజయపథంలో దూసుకెళ్తుండడం విశేషం. ముఖ్యంగా ఇందులో మహేష్‌ నటన, స్టైల్‌, డ్యాన్స్‌, ఫైట్స్‌.. ‘నెవ్వర్‌ బిఫోర్‌.. ఎవ్వర్‌ ఆఫ్టర్‌’ అంటున్నారు అభిమానులు. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించిన విశేషాలను ప్రిన్స్‌ పలు ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ప్రేక్షకులతో పంచుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తను ఓ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. ఈ కార్యక్రమంలో సూపర్‌స్టార్‌ని ఇంటర్వ్యూ చేసింది మరెవరో కాదు స్వయానా తన ముద్దుల కూతురు సితార, ఆమె బెస్ట్‌ ఫ్రెండ్‌ ఆద్య(దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి కుమార్తె). వీళ్లు తమ యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌, 'A&S' ద్వారా ఈ ఇంటర్వ్యూ చేశారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలో సితార, ఆద్యలు నిజమైన హోస్ట్‌లుగా వ్యవహరిస్తూ మహేష్‌ను పలు ఆసక్తికరమైన ప్రశ్నలు అడిగారు. వీటికి మహేష్‌ నవ్వుతూ సమాధానాలిస్తూ ఆ చిన్నారులను ఉత్సాహపరిచాడు. మరి ఆ విశేషాలేంటో మీరూ చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-wishes-for-bhogi

మీ భయాలను ఈ భోగి మంటల్లో కలిపేయండి..!

పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఇష్టపడే తెలుగు పండగల్లో సంక్రాంతి కూడా ఒకటి. రైతన్నకు పంట చేతికి వచ్చి ఇళ్లంతా ధన, ధాన్యాలతో నిండి ఉండే సమయం ఇది. అందుకే తెలుగు ప్రజలకు ఈ పండగంటే ఎంతో ప్రత్యేకం. భోగి, మకర సంక్రాంతి, కనుమ.. ఇలా మూడు రోజుల పాటు జరుపుకునే ఈ పండగ ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా అని తెలుగువారు సంవత్సరమంతా ఎదురు చూస్తుంటారు. భోగి మంటలు, రంగవల్లులు, గొబ్బెమ్మలు, హరిదాసులు, డూడూ బసవన్నలు, కొత్త బట్టలు, పిండి వంటలు, విందులు, వినోదాలు.. ఇలా ఒక్కటేమిటి సంక్రాంతి అంటేనే సరదాల సమ్మేళనం. అయితే సంక్రాంతి వేడుకలు పట్టణాల్లో కంటే పల్లెల్లో కన్నులపండువగా జరుగుతాయి. అందుకే వృత్తిరీత్యా పట్టణాల్లో స్థిరపడిన వాళ్లు సైతం ఈ పండగను పల్లెల్లో ఉన్న తమ వాళ్లతో జరుపుకునేందుకు పల్లెలకు పయనమవుతుంటారు. ప్రతిసారీ లాగే ఈ ఏడాది కూడా సంక్రాంతి వేడుకలు అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. మొదటి రోజు భోగి సందర్భంగా తెలుగు ప్రజలు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి భోగి మంటలతో ఈ సంక్రాంతికి ఆహ్వానం పలికారు. సామాన్యులతో పాటు సెలబ్రిటీలు సైతం సంక్రాంతి సంబరాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు. ఈ సందర్భంగా తీసిన ఫొటోలు, వీడియోలను తాము సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ తమ అభిమానులకు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. మరి ఆ విశేషాలేంటో మీరూ చూసేయండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
kriti-sanon-to-gain-15-kilos-for-mimi

మనసుకు నచ్చింది.. మెనూ మార్చింది!

‘ఆవ్‌ తుఝో మోగ్‌కొర్తా’ అంటూ అరంగేట్రంలోనే అదరగొట్టింది అందాల భామ కృతీ సనన్‌. తెలుగులో ‘వన్‌..నేనొక్కడినే’, ‘దోచెయ్‌’ సినిమాల్లో మెరిసి మెప్పించిన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో క్రేజీ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతూ వరుస చిత్రాలు చేస్తోంది. అందంతో పాటు అభినయంతో అలరించే ఈ అందాల తార.. గతేడాది ఆరు సినిమాల్లో కనిపించడం విశేషం. ఛాలెంజింగ్‌ పాత్రల్లో నటించేందుకు అమితాసక్తి చూపే కృతి నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మిమి’. చూడడానికి సన్నజాజి తీగలా, స్లిమ్‌గా కనిపించే ఈ బ్యూటీ ఈ సినిమా కోసం ఎవరూ చేయని రిస్క్‌కు రడీ అవుతోందట. అదేంటంటే.. ఈ సినిమాలో తన పాత్రలో సహజ సిద్ధంగా ఇమిడిపోయేందుకు ఏకంగా 15 కిలోల బరువు పెరగాలని నిర్ణయించుకుందట ఈ క్రేజీ హీరోయిన్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
nivetha-thomas-shared-her-shooting-experience-with-rajani-kanth

ఆ క్షణమే ఆయన నా తండ్రని ఫిక్సయ్యా!

నివేదా థామస్‌.. ప్రస్తుతం దక్షిణాదిన మంచి గుర్తింపు పొందిన నాయికల్లో ఒకరు. బాలనటిగా వెండితెరకు పరిచయమైన ఈ కేరళ కుట్టి.. మలయాళం, తమిళం, తెలుగు భాషల్లో నటనా ప్రాధాన్య పాత్రలను ఎంచుకుంటూ విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుంది. నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని సరసన ‘జెంటిల్‌మన్‌’ చిత్రంతో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో అడుగుపెట్టిన నివేద.. మొదటి చిత్రంలోనే తన నటనతో ఆకట్టుకుంది. ఆపై ‘నిన్ను కోరి’, ‘జై లవ కుశ’, ‘118’, ‘బ్రోచేవారెవరురా’.. వంటి పలు చిత్రాలతో మెప్పించింది. ఇలా స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తూనే.. వేర్వేరు సినిమాల్లో దక్షిణాది దిగ్గజాలు మోహన్‌లాల్‌, కమల్‌హాసన్‌, రజనీకాంత్‌లకు ముద్దుల కూతురిగా నటించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఇటీవల విడుదలై మంచి టాక్‌ సంపాదించుకున్న ‘దర్బార్‌’ చిత్రంలో రజనీకాంత్‌ గారాలపట్టిగా నటించి అందరి మన్ననలను అందుకుంటోందీ బ్యూటిఫుల్‌ గర్ల్‌. ఈ క్రమంలోనే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా తలైవాతో కలిసి పనిచేసిన తన అనుభవాలను, తన కెరీర్‌కు సంబంధించిన పలు విషయాలను ఇలా పంచుకుందీ మలయాళీ అందం.

Know More

women icon@teamvasundhara
sitara-and-aadyas-interview-with-rashmika-mandana

మా నాన్నతో కలిసి నటించడం మీకెలా అనిపించింది..?

మహేష్‌, రష్మిక జంటగా నటించిన ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ సినిమా భారీ అంచనాల నడుమ ఈరోజు విడుదలైంది. ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉన్న ఈ చిత్ర బృందం.. ఈ సినిమాకు సంబంధించి తమ అనుభవాలను, తెర వెనుక విశేషాలను వివిధ ఇంటర్వ్యూల ద్వారా ప్రేక్షకులతో పంచుకుంటోంది. ఈ క్రమంలో ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’ హీరోయిన్‌ రష్మికను ప్రత్యేకంగా ఇంటర్వ్యూ చేశారు మహేష్‌ కుమార్తె సితార, దర్శకుడు వంశీ పైడిపల్లి గారాల పట్టి ఆద్య. ఇందులో భాగంగా వీళ్లు రష్మికను తమదైన స్టైల్‌లో ప్రశ్నలు అడుగుతూ సరదాగా సంభాషించారు. రష్మిక కూడా ఎప్పటిలాగే పిల్లలతో పోటీగా అల్లరి చేస్తూ వాళ్లు అడిగిన ప్రశ్నలకు చలాకీగా సమాధానాలిచ్చింది. మరి, ఆ విశేషాలేంటో మీరూ చూడండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
rashmika-and-anil-ravipudi-reveals-about-sarileru-nekevvaru-movie

చిన్నపిల్ల.. అల్లరి చేస్తుందిలే.. అనేవారు!

తెలుగులో చేసింది నాలుగు సినిమాలే అయినా.. టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులకు ‘చూసీ చూడంగానే నచ్చేసింది’ కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన. అందం, అభినయంతో పాటు తనకు మాత్రమే సాధ్యమయ్యేలా క్యూట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో విశేష అభిమానులను సంపాదించుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. ‘ఛలో’, ‘గీత గోవిందం’, ‘దేవదాస్‌’, ‘డియర్‌ కామ్రేడ్‌’ సినిమాల తర్వాత ఈ బ్యూటీ నటించిన తాజా చిత్రం ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’. ప్రిన్స్‌ మహేశ్‌ బాబు హీరోగా, అనిల్‌ రావిపూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుకగా ఈనెల 11న విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన ట్రైలర్‌లో ‘మీకు అర్థమవుతోందా?’, ‘ఐయాం ఇంప్రెస్డ్‌’ అంటూ క్యూట్‌ డైలాగ్‌లు, తనదైన మేనరిజమ్స్‌తో ఆకట్టుకుంటోంది రష్మిక. ఈక్రమంలో అనిల్‌ రావిపూడితో కలిసి ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన ఈ క్యూటీ.. సినిమాకు సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kangana-ranaut-thanks-deepika-padukone-and-chhapaak-movie-team

దీపికను చూడగానే రంగోలీ గుర్తొచ్చింది!

ప్రస్తుతం బాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా కొనసాగుతున్న నటి కంగనా రనౌత్‌. మహిళా ప్రాధాన్య చిత్రాలు, వైవిధ్యమైన పాత్రల్లో నటిస్తూ ఇప్పటికే పలు అవార్డులు, ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. ఎలాంటి వారసత్వం లేకుండా సినిమాల్లోకి అడుగుపెట్టిన కంగన...సమకాలీన సమస్యలపై తనదైన శైలిలో స్పందిస్తూ ఫైర్‌ బ్రాండ్‌గా పేరు తెచ్చుకుంది. తెరపై తన నటనతోనే కాదు..తెర వెనుక భయం లేని తన వ్యక్తిత్వం, ఏవిషయమైనా నిక్కచ్చిగా, ముక్కుసూటిగా మాట్లాడే నైజంతో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోందీ అందాల తార. ఈ క్రమంలో మరో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె నటించిన తాజా చిత్రం ‘ఛపాక్‌’పై తన అభిప్రాయాలను పంచుకుంది కంగన. యాసిడ్‌ దాడి బాధితురాలు లక్ష్మీ అగర్వాల్‌ జీవితకథ ఆధారంగా తెరకెక్కిందీ సినిమా. ఈనేపథ్యంలో ఈనెల 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్న ఈ చిత్రంపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించిందీ బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
deepika-padukone-malati-visited-shops-mumbai-see-what-happens

దీపిక అయితే విరగబడతారు..మరి ‘మాలతి’ అయితే..?

యాసిడ్‌ దాడి బాధితురాలు లక్ష్మీ అగర్వా్‌ల్‌ జీవిత కథాంశంతో తెరకెక్కిన చిత్రం ‘ఛపాక్‌’. ఈ సినిమాలో లీడ్‌ రోల్‌లో నటించడంతో పాటు నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తోంది బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె. ఇంతకు ముందు ‘తల్వార్‌’, ‘రాజీ’ వంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను తెరకెక్కించిన మేఘనా గుల్జార్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. అన్ని హంగులు పూర్తి చేసుకున్న ఈ సినిమా ఈనెల 10న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దీంతో ప్రస్తుతం సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది చిత్ర బృందం. ఇక ‘ఛపాక్‌’తో మొదటిసారిగా నిర్మాతగా మారిన దీపిక కూడా మూవీ ప్రమోషన్‌ కార్యక్రమాలను ముమ్మరం చేసింది. రియాల్టీ షోలు, ప్రత్యేక కార్యక్రమాలకు హాజరవుతూ సినిమాను వేగంగా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
intresting-instagram-post-of-bipasa-basu

నిజమైన ప్రేమంటే ఏంటో అర్థమయ్యేలా చేశావు..!

మోడల్‌గా కెరీర్‌ ప్రారంభించి బాలీవుడ్‌ అగ్ర హీరోయిన్లలో ఒకరిగా ఎదిగింది నటి బిపాసా బసు. ఒక్క బాలీవుడ్‌కే పరిమితం కాకుండా తెలుగు, తమిళ, బెంగాలీతోపాటు ‘ది లవర్స్‌’ అనే హాలీవుడ్‌ సినిమాలోనూ మెరిసిందీ అందాలతార. 2001లో వచ్చిన ‘అజ్‌నబీ’ చిత్రంతో వెండితెరకు ఎంట్రీ ఇచ్చిన బిపాస... 2002లో మహేష్‌ బాబు హీరోగా నటించిన ‘టక్కరిదొంగ’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైంది. అనంతరం తన అందం, అభినయంతో ఎంతో మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్న ఈ హాట్‌గర్ల్‌.. పలు విజయవంతమైన సినిమాల్లో నటించింది. సహనటుడు కరణ్‌ సింగ్‌ గ్రోవర్‌ను 2016లో వివాహం చేసుకుంది బిపాసా. ఇక వృత్తిపరంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో తన అభిమానులతో టచ్‌లో ఉంటుందీ బాలీవుడ్‌ భామ. జనవరి 7 (మంగళవారం) బిపాసా బసు పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా తన భర్తతో కలిసి మాల్దీవుల్లో సేదతీరుతోంది. ఈ క్రమంలో అక్కడి బీచ్‌లో ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న ఫొటోల్ని ఇన్‌స్టాలో పంచుకుందీ లవ్లీ బ్యూటీ. వీటితో పాటు తను గతంలో వివిధ సందర్భాల్లో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో షేర్‌ చేసిన కొన్ని ఆసక్తికర పోస్టులు, వాటికి ఆమె ఇచ్చిన క్యాప్షన్స్‌ మీకోసం...

Know More

women icon@teamvasundhara
chiru-vijayashanthi-steals-the-show-in-sarileru-nekevvaru-event

ఆనాటి మధురస్మృతులు.. అలా గుర్తుకొచ్చాయ్‌..!

ఇందువదన.. కుందరదన..! మందగమన.. మధురవచన..! గగన జఘన సొగసులలనవే..! సిగ్గూ పూబంతి ఇసిరే.. సీతామాలచ్చి..! మొగ్గా సింగారం ఇరిసే సుదతీ మీనాచ్చి..! సండే అననురా.. మండే అననురా.. ఎన్నడూ నీ దాన్నెరా..! నా రాజా రా ఇటు రా..! వానా వానా.. వెల్లువాయే..! కొండాకోన తుళ్లిపోయే..! ఈ పాటలు వినగానే మనకు గుర్తొచ్చేది.. తమ కాంబినేషన్‌తో ఆన్‌స్క్రీన్‌పై మ్యాజిక్‌ చేసిన మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి, లేడీ అమితాబ్‌ విజయశాంతి. నటన, డ్యాన్స్‌, గ్లామర్‌.. ఇలా ప్రతి దానిలోనూ ఒకరికొకరు పోటీపడుతూ 80వ దశకంలో తెరపై బెస్ట్‌ పెయిర్‌గా ప్రేక్షకుల చేత నీరాజనాలందుకున్నారీ సూపర్‌స్టార్స్‌. వీళ్లిద్దరు కలిసి నటించిన ‘ఛాలెంజ్‌’, ‘స్వయంకృషి’, ‘పసివాడి ప్రాణం’, ‘అత్తకు యముడు అమ్మాయికి మొగుడు’, ‘గ్యాంగ్‌లీడర్‌’.. మొదలైన సినిమాలు అభిమానులను ఎంతగా అలరించాయో ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. ‘మెకానిక్‌ అల్లుడు’ తర్వాత వీళ్లిద్దరూ కలిసి మళ్లీ ఏ సినిమాలో నటించలేదు. అయినా తెర వెనుక మాత్రం చిరు, విజయశాంతిల మధ్య ఉన్న స్నేహబంధం కొంతకాలం అలాగే ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
laxmi-agarwal-feels-emotional-after-listening-to-chhapaak-title-track

ఈ సినిమా ఆ ముసుగును తీసేస్తుంది..!

యాసిడ్‌ దాడి బాధితురాలు లక్ష్మీ అగర్వాల్‌ బయోపిక్‌గా తెరకెక్కుతోన్న చిత్రం ‘ఛపాక్‌’. ఇందులో లక్ష్మి పాత్రలో బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ దీపికా పదుకొణె నటిస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమా జనవరి 10న విడుదల కానుంది. దీంతో ప్రస్తుతం సినిమా ప్రచార కార్యక్రమాల్లో బిజీగా ఉంది చిత్ర బృందం. ఈక్రమంలో ఇటీవలే జరిగిన టైటిల్‌ ట్రాక్‌ విడుదల కార్యక్రమానికి లక్ష్మిని ముఖ్య అతిథిగా ఆహ్వానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో దీపిక లక్ష్మి గురించి ప్రసంగిస్తూ భావోద్వేగానికి గురైంది. అంతేకాదు, తన జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలపై రాసిన టైటిల్‌ ట్రాక్‌ను వింటూ లక్ష్మి కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది. ఈ సందర్భంగా తెరపై తన పాత్రలో నటించినందుకు దీపికకు ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలిపింది లక్ష్మి.

Know More

women icon@teamvasundhara
vijay-world-famous-lover-teaser-released

‘గౌతమ్‌... ప్రేమంటే కాంప్రమైజ్‌ కాదు.. శాక్రిఫైజ్‌’ !

విజయ్‌ దేవరకొండ..ప్రస్తుతం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమతో పాటు కోలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌లో ఎక్కువగా వినిపిస్తున్న పేరు. చేసింది తక్కువ సినిమాలే అయినా..తనదైన నటన, స్టైల్‌, మేనరిజమ్స్‌తో ఇట్టే ఆకట్టుకుంటున్నాడీ యంగ్‌ హీరో. ‘పెళ్లి చూపులు’, ‘అర్జున్‌ రెడ్డి’, ‘గీత గోవిందం’, ‘ట్యాక్సీవాలా’, ‘డియర్‌ కామ్రేడ్‌’ సినిమాల తర్వాత ఈ క్రేజీ స్టార్‌ నటిస్తున్న తాజా చిత్రం ‘వరల్డ్‌ ఫేమస్‌ లవర్‌’. ఇంతకు ముందు ‘మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు’ వంటి క్లాసిక్‌ లవ్‌స్టోరీని తెరకెక్కించిన క్రాంతి మాధవ్‌ ఈ సినిమాకు దర్శకుడు. రాశీ ఖన్నా, ఐశ్వర్యారాజేష్‌, కేథరిన్‌, ఇజాబెల్‌ వంటి నలుగురు హీరోయిన్లు విజయ్‌ పక్కన ఆడిపాడనున్నారు. దీంతో షూటింగ్‌ ప్రారంభం నుంచే ఆసక్తిని రేకెత్తించిందీ సినిమా. కొద్ది రోజుల క్రితం నలుగురు హీరోయిన్లను పరిచయం చేస్తూ వరుసగా నాలుగు పోస్టర్లు విడుదలవ్వడంతో ఆ ఆసక్తి మరింతగా పెరిగింది. ఇక తాజాగా సినిమా అభిమానులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న ‘వరల్డ్‌ ఫేమస్‌ లవర్‌’ టీజర్‌ను కూడా రిలీజ్‌ చేసిందీ చిత్ర బృందం.

Know More

women icon@teamvasundhara
vijayashanthi-about-her-experience-on-comeback-movie-sarileru-neekevvaru

మహేష్‌ నన్ను బిడ్డలా చూసుకున్నాడు..!

ఇప్పుడంటే లేడీ ఓరియంటెడ్‌ సినిమాలు చేయడానికి దర్శకులు, నిర్మాతలు ఎక్కువ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు కానీ, కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం పరిస్థితులు వేరుగా ఉండేవి. అప్పట్లో హీరోయిన్లంటే కేవలం గ్లామర్‌కు మాత్రమే పనికొస్తారనే భావన ప్రేక్షకులతో పాటు దర్శకుల్లో కూడా ఉండేది. కొంతమంది దర్శకులు మాత్రమే స్త్రీశక్తిని గౌరవించి వాళ్లతో గొప్ప సినిమాలు తీశారు. ఈ క్రమంలో వారికి దొరికిన సువర్ణాస్త్రం.. ‘విజయశాంతి’. పరిశ్రమలో అగ్ర హీరోల సినిమాలు రాజ్యమేలుతోన్న ఆ రోజుల్లో.. తన అద్భతమైన నటనతో ప్రేక్షకుల చేత శెభాష్‌ అనిపించుకున్న ధృవతార విజయశాంతి. అంతేకాదు, హీరోలతో పోటీగా యాక్షన్‌ స్టంట్స్‌ చేస్తూ ఆడవాళ్లు ఎందులోనూ తక్కువ కాదని తను నిరూపించింది. అందుకే విజయశాంతిని అభిమానులు ‘లేడీ అమితాబ్‌’ అని పిలుస్తుంటారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
star-kids-who-made-their-debut-in-2019

ఇలా వచ్చారు.. అలా మెప్పించారు!

ప్రతి ఏటా సినీ పరిశ్రమ కొత్త నటీనటుల్ని మనకు పరిచయం చేయడం కామన్‌. అందులో సెలబ్రిటీల కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్లు కొంతమందైతే, ఎలాంటి సినీ నేపథ్యం లేకుండా వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చే వారు మరికొందరుంటారు. ఈ క్రమంలోనే ఇప్పటికే అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి తనయ జాన్వీ కపూర్‌, పటౌడీ ప్రిన్సెస్‌ సారా అలీఖాన్‌.. వంటి స్టార్‌ కిడ్స్‌ చక్కటి నటనతో ప్రేక్షకుల మన్ననలందుకోగా.. వారి దారిలోనే నడుస్తూ గతేడాది కూడా సినీ నేపథ్యం ఉన్న కుటుంబం నుంచి కొందరు ముద్దుగుమ్మలు సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌కి హాయ్‌ చెప్పారు. మరి, అలా 2019లో వెండితెరపై అడుగుపెట్టి తమ నటప్రతిభను చాటుకున్న స్టార్‌ కిడ్స్‌ ఎవరు? వారు నటించిన సినిమా విశేషాలేంటి? రండి.. తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
meena-shares-her-2019-memories-in-instagram

వీళ్లని కలుసుకొని దశాబ్దంపైనే అయింది..!

‘పూసింది పూసింది పున్నాగా..! పూసంత నవ్వింది నీలాగా..!’ అంటూ తెరపై మెరిసిన పదహారణాల తెలుగు అందం మీనా. బాలనటిగా వెండితెరకు పరిచయమైన ఈ తార.. తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, హిందీ భాషల్లో నిన్నటి తరం స్టార్‌ హీరోయిన్లలో ఒకరిగా వెలుగొందింది. ఈ క్రమంలో దక్షిణ పరిశ్రమకు చెందిన దాదాపు అందరు అగ్ర హీరోలతో మీనా నటించింది. 2009లో విద్యాసాగర్‌ను పెళ్లాడిన ఈ తార.. తన వయసుకు సరిపోయే రోల్స్‌ను ఎంచుకుంటూ నటిగా తన సెకండ్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను విజయవంతంగా కొనసాగిస్తోంది. అంతేకాదు, తనకు సంబంధించిన విషయాలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకొంటుందీ బ్యూటీ. అయితే న్యూ ఇయర్‌ సందర్భంగా మీనా తన ఫ్యాన్స్‌కు శుభాకాంక్షలు చెబుతూ 2019కి సంబంధించి తనకున్న జ్ఞాపకాలను ఫొటోల రూపంలో ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ.. ప్రతి ఫొటోకూ ఓ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చింది. మరి అవేంటో మనమూ చూసేద్దామా..!

Know More

women icon@teamvasundhara
change-over-in-heroines-from-start-to-end-of-this-decade-2010-2019

మారింది దశాబ్దమే.. వీరి స్టార్‌డమ్‌ కాదు..!

2019కి గుడ్‌బై చెప్పడానికి ఇంకా కొన్ని గంటలే మిగిలున్నాయి. పాత సంవత్సరానికి వీడ్కోలు చెబుతూ.. కొత్త సంవత్సరాన్ని ఆనందంగా ఆహ్వానించేందుకు ప్రపంచమంతా సిద్ధంగా ఉంది. ఈ క్రమంలో ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే మనం కేవలం 2019 సంవత్సరానికి మాత్రమే కాదు.. ఒక దశాబ్దానికి కూడా ముగింపు పలకబోతున్నాం. అవునండీ.. 2010 నుంచి 2019 వరకు పది సంవత్సరాలు.. అంటే ఒక దశాబ్దం పూర్తయిందన్నమాట. ఇక ఇప్పుడు కొత్త దశాబ్దం ఆరంభం కానుంది. గడిచిన దశాబ్దంలో మనిషి జీవన విధానం దగ్గర నుంచి.. వాతావరణ పరిస్థితుల వరకు ఎన్నో రకాలు మార్పులు చోటు చేసుకున్నాయి. ఇదేవిధంగా ఈ దశాబ్దం (2010-2019) మన టాలీవుడ్‌ నటీమణుల్లో కూడా ఎంతో మార్పును తీసుకొచ్చింది. ఈ క్రమంలో కొందరు తారలు ‘సాధారణ నటి’ స్థాయి నుంచి ‘సూపర్‌ స్టార్‌’ స్థాయికి ఎదిగితే.. కొంతమంది మాత్రం పెళ్లి చేసుకొని తమ వివాహ జీవితాన్ని ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. వీరిలో కొంతమంది అగ్ర తారల దశాబ్ది ప్రయాణం గురించి ఒకసారి నెమరు వేసుకుందాం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
rashmika-mandanna-break-the-silence-on-her-break-up-with-rakshit-shetty

మా బ్రేకప్‌కు కారణం అదే!

రష్మిక మందన.. ప్రస్తుతం టాలీవుడ్‌లో వరుస అవకాశాలు దక్కించుకుంటూ టాప్‌ హీరోయిన్‌గా దూసుకుపోతోంది. ‘కిరిక్‌ పార్టీ’ అనే కన్నడ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమైన రష్మిక.. ‘ఛలో’ చిత్రంతో తెలుగుతెరపై గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. ఆపై ‘గీతగోవిందం’లో ‘గీత’గా ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో నిలిచిపోవడంతో పాటు ‘దేవదాస్‌’, ‘డియర్‌ కామ్రేడ్‌’ వంటి వరుస చిత్రాలతో బిజీ హీరోయిన్‌గా మారిపోయింది. ప్రస్తుతం ‘సరిలేరు నీకెవ్వరు’, ‘భీష్మ’.. వంటి చిత్రాలతో మన ముందుకు వచ్చేందుకు సిద్ధంగా ఉందీ కన్నడ బ్యూటీ. అయితే ‘కిరిక్‌ పార్టీ’ చిత్రీకరణ సమయంలోనే ఆ చిత్ర నిర్మాత, నటుడు రక్షిత్‌ శెట్టితో ప్రేమలో పడిన రష్మిక.. అతనితో నిశ్చితార్థం కూడా చేసుకుంది. కానీ ఆ తర్వాతి పరిణామాల వల్ల వాళ్లిద్దరూ విడిపోయారని వార్తలు వినిపించాయి. దీని గురించి గతంలో రక్షిత్‌ పెదవి విప్పినా.. రష్మిక మాత్రం అప్పుడు స్పందించలేదు. కానీ ఇటీవల ఓ ఇంటర్వూలో భాగంగా మాట్లాడుతూ రక్షిత్‌తో విడిపోయిన కారణాల గురించి పంచుకుందీ క్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
successful-biopics-of-female-celebrities-released-in-2019-and-upcoming-biopics-in-2020

వెండితెరపై వెలుగుతున్న మహిళా శక్తి!

ప్రపంచంలో సప్త సముద్రాలున్నట్టే ..సినిమాలన్నీ ఏడు కథల చుట్టే తిరుగుతాయట.. నదులన్నీ సముద్రంలో కలిసినట్టు.. కామెడీ, లవ్‌, రొమాన్స్‌, రివేంజ్‌, క్రైమ్‌, యాక్షన్‌, ఫిక్షన్‌ మూవీస్‌ ఏవైనా ఈ ఏడు కథల నుంచే పుట్టుకు రావాల్సిందే. ఈ నేపథ్యంలో పలువురు రచయితలు, డైరెక్టర్లు కొత్త కథల కోసం కసరత్తులు చేస్తూ కుస్తీ పడుతున్నారు. మరి కొందరు చరిత్రలో నిలిచిపోయిన ప్రముఖుల జీవిత కథలను తెరపైకి తీసుకొస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా సమాజానికి స్ఫూర్తినిచ్చిన పలువురి మహిళల జీవిత కథలను సిల్వర్‌ స్ర్కీన్‌పైకి తీసుకొస్తూ సక్సెస్‌ సాధిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఏ సినిమా ఇండస్ర్టీలోనైనా ఈ బయోపిక్‌ల ట్రెండ్‌ నడుస్తోంది. మన ముద్దుగుమ్మలు కూడా ఇలాంటి పాత్రలను ఛాలెంజింగ్‌గా తీసుకుంటూ వాటికి తమ అద్భుతమైన నటనతో ప్రాణం పోస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో 2019లో కూడా పలు మహిళల జీవిత కథలు వెండితెరపై సందడి చేశాయి. మరికొన్ని వచ్చే ఏడాది ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
jahnvi-kapoor-says-vijay-devarakonda-is-her-all-time-crush

అతడే నా ఆల్‌టైమ్‌ క్రష్‌!

అందంలోనూ, అభినయంలోనూ శ్రీదేవికి నిజమైన వారసురాలిగా ఇప్పుడిప్పుడే గుర్తింపు తెచ్చకుంటోంది జాన్వీ కపూర్‌. ‘ధడక్‌’ సినిమాతో బాలీవుడ్‌లో గ్రాండ్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ ముద్దుగుమ్మ తొలి సినిమాతోనే విమర్శకులను ఆకట్టుకుంది. ఇంకా రెండో చిత్రం విడుదల కాకముందే పలు సినిమాలకు సంతకం చేసి క్రేజీ హీరోయిన్‌గా పేరు తెచ్చుకుంటోందీ అందాల తార. ఇటీవల ‘బెల్లీ డ్యాన్స్‌’తో వార్తల్లో నిలిచిన ఈ బ్యూటీ తాజాగా ‘నో ఫిల్టర్‌ నేహా’ అనే ఓ టాక్‌ షోకు హాజరైంది. బాలీవుడ్‌ భామ నేహా ధూపియా నిర్వహిస్తున్న ఈ షోలో టాలీవుడ్ సెన్సేషన్‌ విజయ్‌ దేవరకొండ, తన ఫస్ట్‌ హీరో ఇషాన్‌ ఖత్తర్‌ గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది జాన్వీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrites-christmas-celebrations

ఇలా ప్రేమను పంచుకుందాం..!

ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్రిస్మస్‌ సంబరాలు కన్నుల పండువగా జరిగాయి. మతంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ క్రిస్మస్‌ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొన్నారు. క్రిస్మస్‌ చెట్టు, స్టార్స్‌, లైట్స్‌, బెలూన్స్‌.. మొదలైన వాటితో ఇంటిని అందంగా అలంకరించి, స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి క్రిస్మస్‌ వేడుకలను ఆనందంగా జరుపుకున్నారు. అంతేకాదు.. తమ సెలబ్రేషన్స్‌కు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలను తెలియజేశారు. ఈ క్రమంలో సినిమా పరిశ్రమకు చెందిన పలువురు సెలబ్రిటీలు సైతం సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తమ అభిమానులకు క్రిస్మస్‌ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మరి ఆ విశేషాలేంటో మీరూ చూసేయండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
heroine-kalyani-priyadarshan-interacts-with-fans-in-instagram

ఆ సినిమాతో జీవితానికి సరిపడా స్నేహితులు దొరికారు..!

‘హలో’ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమైన నటి కళ్యాణీ ప్రియదర్శన్‌. ప్రముఖ నిర్మాత, రచయిత, దర్శకుడు ప్రియదర్శన్‌ గారాల పట్టి కళ్యాణి.. 2013లో బాలీవుడ్‌ చిత్రం ‘క్రిష్‌ 3’తో అసిస్టెంట్‌ ప్రొడక్షన్‌ డిజైనర్‌గా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఇక తల్లి లీసా, తండ్రి ప్రియదర్శన్‌ ఇద్దరూ సినిమా రంగానికి చెందిన వారు కావడంతో కళ్యాణిపై చిన్ననాటి నుంచి సినిమాల ప్రభావం కాస్త ఎక్కువేనని చెప్పాలి. ఈ క్రమంలోనే న్యూయార్క్‌లో చదువు పూర్తి చేసుకుని తిరిగి రాగానే పుదుచ్చేరిలోని ‘ఆదిశక్తి థియేటర్‌ యాక్టింగ్‌ వర్క్‌షాప్‌’లో చేరింది కళ్యాణి. 2016లో వచ్చిన తమిళ చిత్రం ‘ఇరు ముగన్‌’ (తెలుగులో ‘ఇంకొక్కడు’)సినిమాకు అసిస్టెంట్‌ డైరెక్టర్‌గా పనిచేసిన ఈ బ్యూటీ.. తెలుగులో అఖిల్‌ హీరోగా తెరకెక్కిన ‘హలో’ సినిమాతో తొలిసారి హీరోయిన్‌గా వెండితెరకు పరిచయమైంది. ఈ సినిమాలో తన క్యూట్‌ నటనతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్న ఈ భామ ‘ఉత్తమ నటి (తొలి పరిచయం)’గా ఫిలింఫేర్‌ అవార్డును కూడా అందుకోవడం విశేషం. సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే ఈ ముద్దుగుమ్మ తన లేటెస్ట్‌ ఫొటోలను ఎప్పటికప్పుడు అందులో షేర్‌ చేస్తూ అభిమానులను తరచూ పలకరిస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా అభిమానులు అడిగిన పలు ఆస్తకికర ప్రశ్నలకు ఎంతో ఓపికగా సమాధానాలిచ్చిందీ అందాల తార. మరి అభిమానుల ప్రశ్నలకు ఈ ‘హలో’ భామ ఇచ్చిన సమాధానాలేంటో మీరే చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
kalki-koechlin-reveals-that-she-was-called-a-russain-prostitute-after-devd

డేట్‌కు రమ్మని వేధించాడు!

కల్కి కొచ్లిన్‌..బాలీవుడ్‌లో విభిన్నమైన పాత్రలు పోషిస్తూ సెలెక్టెడ్‌గా సినిమాలు చేస్తున్న హీరోయిన్‌. 2009లో ‘దేవ్‌ డి’ సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చి మొదటి సినిమాకే ‘బెస్ట్‌ సపోర్టింగ్‌ యాక్ర్టెస్‌’ గా ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ అందుకుంది. ఆ తర్వాత ‘షైతాన్’, ‘జిందగీ న మిలేగీ దొబారా’, ‘షాంఘై’, ‘యే జవానీ హై దివానీ’, ‘హ్యాపీ ఎండింగ్‌’, ‘మార్గరిటా విత్‌ ఏ స్ర్టా, తదితర చిత్రాల్లో నటించి అలరించింది. సినిమాలే కాదు ..ప్రస్తుత సమాజంలో జరుగుతున్న సంఘటనలు.. ముఖ్యంగా మహిళా సమస్యలపై గళమెత్తడంలోనూ ముందుంటుందీ ముద్దుగుమ్మ. ఏవిషయంలోనైనా ముక్కుసూటిగా మాట్లాడడం ఆమె నైజం. ఈ క్రమంలో తాను జీవితంలో ఎదుర్కొన్న అవమానాలు, చిత్ర పరిశ్రలో ఎదుర్కొన్న వేధింపుల గురించి ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకుందీ బ్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
aishwaryas-post-on-parents-50th-anniversary-going-viral

ఐశ్వర్య బ్యూటీ సీక్రెట్‌ తెలిసిపోయిందట..!

ఆకట్టుకునే అందం.. మనసుకు హత్తుకునే అభినయం కలగలిసిన అరుదైన నటీమణుల్లో ప్రపంచ సుందరి ఐశ్వర్యా రాయ్‌ కూడా ఒకరు. పరిశ్రమకు వచ్చి 22 ఏళ్లు దాటినా తన అందం ఏమాత్రం చెక్కుచెదరలేదు. ఇప్పటికీ ఒక అమ్మాయిని పొగడాలంటే ‘అచ్చం ఐశ్వర్యా రాయ్‌లా ఉన్నావు..!’ అని ఐష్‌నే ఉపమానంగా తీసుకుంటున్నామంటే.. తన అందం ఎలాంటిదో ప్రత్యేకించి చెప్పనక్కర్లేదు. ఆమె అందానికి కారణమేంటని చాలామంది.. చాలా ఇంటర్వ్యూల్లో తనని అడిగినప్పటికీ.. ఐష్‌ ఓ చిరునవ్వుతో ఆ ప్రశ్నను దాటవేసేది. ఈ క్రమంలో తన అందానికి సంబంధించిన ఓ సీక్రెట్‌ను ఐష్‌ స్వయంగా తానే అభిమానులతో పంచుకుంది. మరి ఆ రహస్యమేంటో మీరూ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా..? అయితే ఈ స్టోరీ చదివేయండి..!

Know More