scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'కరోనా వల్ల ఉద్యోగం పోయినా.. ఇలా సొంతంగా బతుకుతున్నా!'

'కరోనా మహమ్మారి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమందిని ఆరోగ్యపరంగా, మానసికంగా, ఆర్థికంగా కుంగదీస్తోంది. ఇంకెందరికో ఉద్యోగాలు కోల్పోయి ఇతరులపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి తీసుకొచ్చింది. దీంతో అప్పటిదాకా స్వతంత్రంగా బతికిన తాము డబ్బు కోసం మరొకరి దగ్గర చేయి చాచాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని ఆందోళన చెందుతున్నారు. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ విపత్కర పరిస్థితి తన వృత్తి జీవితంలోనూ చిచ్చు పెట్టిందని అంటోంది ఓ మహిళ. అయినా అధైర్య పడకుండా సంపాదన కోసం మరో మార్గం వెతుక్కున్నానని, ఈ క్రమంలో నలుగురికి సహాయపడుతూ మరీ సంపాదించడం సంతృప్తిగా అనిపిస్తోందని చెబుతోందామె. ఇలా తన వంతుగా కుటుంబానికి అండగా నిలవడం ఎంతో సంతోషంగా ఉందంటూనే.. తన జీవితంలో కరోనా తెచ్చిన కష్టాల గురించి ఇలా మనందరితో పంచుకుంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

Æ«Fo ÍçX¾p¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ.. šÇXý ®Ô“éšü..!

Interesting Facts about Rashmika Mandanna
X¾J-“¬Á«Õ©ð …Êo Æ“’¹-ÅÃ-ª½-©Åî ʚˢ-ÍÃ-©E.. šÇXý œçjéª-¹d-ª½xÅî X¾E Í䧌֩E “X¾A ÊšË/Ê{Õœ¿Õ ÂÕ-¹ע-šÇª½Õ. ÂÃF.. ‚ ÂîJ¹ BªÃ-©¢˜ä “X¾A-¦µ¼Åî ¤Ä{Õ Âí¢Íç¢ ÆŸ¿%†¾d¢ Â¹ØœÄ Æ«-®¾ª½¢. ¨ 骢œË¢šË ÂâG-¯ä-†¾-¯þÅî “X¾®¾ÕhÅŒ¢ šÇM-«Û-œþ©ð «ª½Õ®¾ Æ«-ÂÃ-¬Ç-©Åî Ÿ¿Ö®¾Õ-éÂ-@ðh¢C ª½†Ït¹ «Õ¢Ÿ¿Ê. 'ÂËJÂú ¤ÄKdÑ *“ÅŒ¢Åî „ç¢œË-Åç-ª½Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-„çÕiÊ ¨ ¹Êoœ¿ ¦ÖušÌ.. '͵Œ©ðÑ, 'UÅŒ ’îN¢Ÿ¿¢Ñ, 'Ÿä«-ŸÄ®ýÑ *“ÅÃ-©Åî Åç©Õ’¹Õ “æX¹~-¹×-©Â¹× Í䪽Õ-„çjÊ ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. ÅŒÊÕ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ùÅý 宯äq-†¾¯þ N•§ŒÕ Ÿä«-ª½-Âí¢œ¿ ®¾ª½-®¾Ê 'œË§ŒÕªý ÂÓ„äÕœþÑ *“ÅŒ¢©ð ÊšË-²òh¢C. DE ÅŒªÃyÅŒ EA¯þ ®¾ª½-®¾Ê 'Hµ†¾tÑ.. «Õæ£Ç†ý ¦Ç¦ÕÂ¹× èðœÎ’à '®¾J ©äª½Õ FéÂ-«yª½ÕÑ, Æ©Õx ƪ½Õb¯þ ÅŒŸ¿Õ-X¾J *“ÅŒ¢.. ƒ©Ç «ª½-®¾’à ²Ädªý £ÔǪî-©Åî ʚˢÍä Æ«ÂìÇEo Âí˜äd®Ï¢D ¦ÖušÌ. ƪáÅä N•§ýÕ Ÿä«-ª½-Âí¢œ¿, ª½†Ït¹ ʚˢ-*Ê 'œË§ŒÕªý ÂÓ„äÕœþÑ *“ÅŒ¢ V©ãj 26Ê Åç©Õ’¹Õ, ÅŒNÕ@Á¢, ¹Êoœ¿, «Õ©-§ŒÖ@Á ¦µÇ†¾©ðx Nœ¿Õ-Ÿ¿-©Â¹× ®ÏŸ¿l´¢’à …¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ª½†Ït-Â¹Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N†¾-§ŒÖ©Õ OÕÂ¢..!

factsaboutrashmika650-9.jpg

¦Ç©u¢ ƒ©Ç..!
ª½†Ït¹ 1996, \“XÏ©ü 5Ê Â¹ªÃg-{-Â¹Â¹× Íç¢CÊ NªÃ-èü-æXšü©ð •Et¢-*¢C. ÅŒÊ ÅŒ¢“œË æXª½Õ «ÕŸ¿¯þ «Õ¢Ÿ¿Ê, ÅŒLx æXª½Õ ®¾Õ«Õ¯þ «Õ¢Ÿ¿Ê. ª½†Ït-Â¹Â¹× P«Ö¯þ Æ¯ä ²òŸ¿J Â¹ØœÄ …¢C. ª½†Ït¹ ®¾Öˆ©ü ÍŒŸ¿Õ«¢Åà ¹تý_ X¾GxÂú ®¾Öˆ©ü©ð •J-T¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ „çÕi®¾Öªý ƒ¯þ®Ïd{Öušü ‚X¶ý Âëժýq Æ¢œþ ‚ªýdq©ð ÅŒÊ åXj ÍŒŸ¿Õ«Û©Õ X¾ÜJh Íä®Ï¢D Åê½. ¦ã¢’¹-@ÁÚ-ª½Õ-©ðE ‡¢.‡®ý. ªÃ«Õ§ŒÕu Âéäèü ‚X¶ý ‚ªýdq, å®j¯þq Æ¢œþ Âëժýq ÊÕ¢œË œË“U X¾ÜJh Íä®ÏÊ ª½†Ït¹.. ÆŸä ®¾¢«-ÅŒqª½¢ „çÖœ¿-L¢’û©ð P¹~º B®¾Õ-Âî-«œ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ª½†Ït¹ L{-êª-ÍŒªý, å®jÂÃ-©°, •ª½o-L•¢©©ð œË“U X¾šÇd ¤ñ¢C¢C. ŠÂ¹-„ä@Á ®ÏE«Ö©ðxÂË ªÃ¹-¤ò-§Œá¢˜ä •ª½oL•¢/å®jÂÃ-©-°©ð «Ö®¾dªý œË“U Íäæ®-ŸÄ-ÊoE ÅŒÊÕ ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ÍçXÏp¢C.

factsaboutrashmika650-15.jpg

ÅíL Æ«-ÂìÁ¢ ƒ©Ç Ÿ¿Âˈ¢C..!
ª½†Ït¹ œË“U ÍŒC„ä ªîV©ðx ˜ãj„þÕq ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖ Eª½y-£ÏÇ¢-*Ê '“åX¶†ý æX¶®ý ‚X¶ý ƒ¢œË§ŒÖÐ 2012Ñ©ð ¤Ä©ï_E Nèä-ÅŒ’à EL-*¢C. ¨ ¹¢˜ã®ýd©ð ¤Ä©ï_¯ä …Ÿäl¬Á¢ ÅŒÊÂ¹× ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã.. ‚ Âéäèü©ð X¾E Íäæ® ‹ ©ã¹a-ª½ªý ÅŒÊ æXª½ÕÊÕ Ê„çÖŸ¿Õ Íä®Ï “¤òÅŒq-£ÏÇ¢*¢Ÿ¿E ª½†Ït¹ ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð ÍçXÏp¢C. ¨ ’¹ÕJh¢-X¾ÛÅî ÅŒÊ ÅíL *“ÅŒ¢ 'ÂËJÂú ¤ÄKdÑ©ð Mœþ-ªî-©ü©ð ʚˢÍä Æ«-ÂìÁ¢ ÅŒÊÂ¹× ©Gµ¢-*¢C. ÅŒÊÕ ®ÏE-«Ö©ðxÂË ªÃ«œ¿¢ §ŒÖŸ¿%-*a´-¹¢’à •J-T¢-Ÿ¿E.. ŸÄE «á¢Ÿ¿Õ ÅŒÊÕ ‡©Ç¢šË §ŒÖÂËd¢’û ®¾Öˆ©üq¹×, «ªýˆ-³ÄXýqÂ¹× „ç@Áx-©ä-Ÿ¿E ª½†Ït¹ ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C.

factsaboutrashmika650-5.jpg

«ª½Õ®¾ N•§ŒÖ©Õ..!
¹Êo-œ¿©ð ª½†Ït¹ ʚˢ-*Ê ÅíL-*“ÅŒ¢ 'ÂËJÂú ¤ÄKdÑ Æ¹ˆœ¿ ®¾¢ÍŒ-©Ê N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢-*¢C. ¨ *“ÅŒ¢Åî ª½†ÏtÂ¹Â¹× '¹Êoœ¿ “¹†ýÑ’Ã æXª½Õ «*a¢C. D¢Åî Ÿ¿ÂË~º X¾J-“¬Á-«Õ©ð ÅŒÊÂ¹× «Õ¢* ’¹ÕJh¢X¾Û ©Gµ¢-*¢C. ª½†Ït¹ œäšüq Â¢ ¹Êo-œ¿Åî ¤Ä{Õ ƒÅŒª½ X¾J-“¬Á-«Õ© ÊÕ¢* Ÿ¿ª½z-¹שÕ, EªÃt-ÅŒ©Õ ¹Øu ¹šÇdª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ¯Ã’¹¬÷ª½u £ÔǪî’à Å窽-éÂ-ÂËˆÊ '͵Œ©ðÑ *“ÅŒ¢Åî ª½†Ït¹ Åç©Õ’¹Õ X¾J-“¬Á-«Õ-©ðÂË Æª½¢-ê’“{¢ Íä®Ï¢C. ¨ *“ÅŒ¢ N•§ŒÕ¢ ÅŒªÃyÅŒ 'UÅŒ ’îN¢Ÿ¿¢Ñ, 'Ÿä«-ŸÄ®ýÑ *“Åéðx Â¹ØœÄ ÊšË¢* £¾Éu“šËÂú ®¾éÂq®ýÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ¹עD ¦ÖušÌ. ƒŸä ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒÊÕ Â¹Êo-œ¿©ð ʚˢ-*Ê 'Æ¢•E X¾Û“ÅŒÑ, '͵Œ«ÕÂúÑ, '§ŒÕ•-«ÖÊÑ *“ÅÃ©Õ Â¹ØœÄ ¦ÇÂÃq-X¶Ô®ý «Ÿ¿l £ÏÇšüq’à EL-Íêá.

factsaboutrashmika650-2.jpg

ÅíL-*“ÅŒ¢ £ÔǪîÅî “æX«Ö-§ŒÕº¢.. “¦ä¹Xý..!
'ÂËJÂú ¤ÄKdÑ *“B-¹-ª½º ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¨ ®ÏE«Ö £ÔÇªî ª½ÂË~Åý ¬ëšËd, ª½†Ït-¹© «ÕŸµ¿u æ®o£¾Ç¢ „ç៿©ãj ÆC “æX«ÕÂ¹× ŸÄJ B®Ï¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ORxŸ¿lª½Ö N„ã¾Ç¢ Í䮾Õ-¹ע-ŸÄ-«ÕE Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. 2017©ð ®¾Eo-£ÏÇ-Ōթ ®¾«Õ-¹~¢©ð ¨ •¢{Â¹× EPa-Åê½n¢ Â¹ØœÄ •J-T¢C. ÂÃF.. ÂíEo «uÂËh-’¹ÅŒ Âê½-ºÇ© «©x 2018, å®åXd¢-¦-ªý©ð ª½†Ït¹Ъ½ÂË~Åý “¦ä¹Xý ÍçX¾Ûp-ÂíE NœË-¤ò-§ŒÖª½Õ. 'UÅŒ ’îN¢Ÿ¿¢Ñ *“B-¹-ª½º ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ª½†Ït¹ N•§ýÕ Ÿä«-ª½-Âí¢-œ¿Åî ‡Â¹×ˆ« ÍŒÊÕ-«Û’à …¢œ¿œ¿¢, ¨ ®ÏE«Ö©ð N•§ýÕÅî «áŸ¿Õl ®¾Eo-„ä-¬Ç©ðx ʚˢ-ÍŒ-œ¿„äÕ ORx-Ÿ¿lJ “¦ä¹XýÂ¹× ‹ Âê½-º-«ÕE ÆX¾pšðx OÕœË-§ŒÖ©ð „ê½h©Õ ’¹ÕX¾Ûp-«Õ-¯Ãoªá. ÂÃF Æ¢Ÿ¿Õ©ð „î¾h«¢ ©äŸ¿E ª½ÂË~Åý, ª½†Ït¹©Õ NNŸµ¿ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx ÅäLa Íç¤Äpª½Õ.

factsaboutrashmika650-8.jpg

©Â̈ ²Ädªý..!

*“ÅŒ X¾J-“¬Á-«Õ©ð ‡©Ç¢šË ¦ÇuÂú-“’õ¢œþ ©ä¹עœÄ ªÃ«œ¿¢, Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ Ÿ¿Âˈ¢-ÍŒÕ-Âî-«-œ¿„äÕ Â¹†¾d«ÕÊÕÂ¹×¯ä ¨ ÅŒª½Õ-º¢©ð.. éÂKªý “¤Äª½¢-¦µ¼¢-©ð¯ä «ª½®¾ Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ.. ¦µÇK ¦ÇxÂú-¦-®¾d-ªý©Õ.. ²Ädªý £ÔǪî-©Åî ÅŒŸ¿Õ-X¾J “¤Äèã-Âúd©Õ.. Ÿ¿Âˈ¢-ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ ƢŌ ®¾Õ©-¦µ¼-„çÕiÊ N†¾§ŒÕ¢ Âß¿Õ..! ÂÃF.. ª½†Ït¹ N†¾-§ŒÕ¢©ð ÆC ²ÄŸµ¿u-„çÕi¢C. DEÂË ÅŒÊ “¬Á«Õ, “X¾A-¦µ¼Åî ¤Ä{Õ.. Âî¾h ÆŸ¿%†¾d¢ Â¹ØœÄ Åîœçj¢C. 23 \@Áx «§ŒÕ®¾Õ©ð¯ä §ŒâÅý©ð ƒ¢ÅŒ “êÂèü.. éÂK-ªý©ð ƒEo £ÏÇ{Õx ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹×Êo ʚ̫Õ-ºÕ©Õ ¨ ªîV©ðx ÍÃ©Ç Æª½Õ-Ÿ¿¯ä Íç¤ÄpL..!

factsaboutrashmika650-4.jpg
²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ¤¶Ä©ð-ªá¢’û..!
ª½†ÏtÂ¹Â¹× ®ÏE-«Ö-©ðx¯ä Âß¿Õ.. ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ-©ðÊÖ ¤¶Ä©ð-ªá¢’û ‡Â¹×ˆ„ä. ¨ „äC-¹© ŸÄyªÃ ÅŒÊÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê N¬ì-³Ä-©ÊÕ ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ ÅŒÊ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Åî X¾¢ÍŒÕ-Âí¢-{Õ¢-{Õ¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ª½†Ït¹ÊÕ æX¶®ý-¦Õ-Âú©ð 10,40,630 «Õ¢C.. ƒ¯þ-²Äd-“’Ã-„þÕ©ð 20,80,000 «Õ¢C.. šËy{d-ªý©ð 5,55,000 «Õ¢C ¤¶Ä©ð«ªýq …¢œ¿œ¿¢ N¬ì†¾¢.

View this post on Instagram

#rashmikamandanna #yajamana #cutout ❤️😻

A post shared by Rashmika Mandanna 🔵 (@rashmikaaa_mandanna) on

¹š÷šü ÍŒÖ®Ï ÂíEo Ê„äÕt-§ŒÖL œ¿Öuœþ..!

²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ²Ädªý £ÔÇªî© ®ÏE«Ö©Õ Nœ¿Õ-Ÿ¿-©-«Û-ÅŒÕ-¯Ão-§ŒÕ¢˜ä C±§äÕ-{ª½x «á¢Ÿ¿Õ ‚ £ÔÇªî© ¦µÇK ¹š÷{Õx, X¾Ü©-«Ö-©©Õ, ¤Ä©Ç-Gµ-æ†-ÂÃ©Õ Ÿ¿ª½z-E-NÕ-®¾Õh¢-šÇªá. ÂÃF.. £ÔǪî-ªáÊxÂ¹× Â¹ØœÄ ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ ƒŸä ²Änªá©ð £¾ÇœÄ-NœË Í䧌՜¿¢ ÍÃ©Ç Æª½Õ-Ÿ¿Õ’à •ª½Õ-’¹Õ-Ōբ-{Õ¢C. ª½†Ït¹ ʚˢ-*Ê '§ŒÕ•-«ÖÊÑ Æ¯ä ¹Êoœ¿ *“ÅŒ¢ Nœ¿Õ-Ÿ¿© ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¹ªÃg-{-¹©ðE ÂíEo C±§äÕ-{ª½x «á¢Ÿ¿Õ ‚ ®ÏE«Ö £ÔǪî ¹š÷-{xÅî ¤Ä{Õ ª½†Ït¹ ¹š÷{xÊÕ Â¹ØœÄ \ªÃp{Õ Íä®Ï ¤Ä©Ç-Gµ-æ†-ÂÃ©Õ Íä¬Çª½Õ ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à B®ÏÊ OœË§çÖ ŠÂ¹šË ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð „çjª½-©ãj¢C.

factsaboutrashmika650-11.jpg


Âæð§äÕ „Ãœ¿Õ ‡©Ç …¢œÄ-©¢˜ä...

'œË§ŒÕªý ÂÓ„äÕœþÑ “X¾Íê½ Âê½u-“¹-«Ö©ðx ¦µÇ’¹¢’à ª½†Ït¹ ƒšÌ-«©ä O՜˧ŒÖÅî «áÍŒa-šË¢-*¢C. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ŌÊÕ „ç©x-œË¢-*Ê ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N¬ì-³Ä©Õ ÅŒÊ «Ö{-©ðx¯ä..!

“X¾®¾ÕhÅŒ¢ «ª½®¾ ®ÏE-«Ö-©Åî G°’à …¯ÃoÊÕ. ÍÃ©Ç ŠAh-œË’à ÆE-XÏ-²òh¢C. ŠÂîˆ-²ÄJ Åç©x-„Ã-ª½Õ-èÇ-«á¯ä 定üÂ¹× „ç@ìh.. X¾œ¿Õ-Â¹×¯ä ®¾JÂË Åç©Çx-J-¤ò-ŌբC. «Õª½Õ-®¾šË ªîV «ÕSx 定üÂ¹× „ç@Çx-Lq¢Ÿä. ¨ “¹«Õ¢©ð A¢œË A¯Ã©Êo N†¾§ŒÕ¢ Â¹ØœÄ «ÕJa-¤ò-Ōբ-šÇÊÕ. ‹ ª½Â¹¢’à ¯äÊÕ ÂÕ-¹×Êo °NÅŒ¢ Â¹ØœÄ ƒŸä..! BJ¹ ©ä¹עœÄ X¾E Í䧌Õ-’¹-©-’¹œ¿¢ E•¢’à ‹ «ª½¢. ®ÏE«Ö Nœ¿Õ-Ÿ¿-©Â¹× «á¢Ÿ¿Õ.. ¯Ã Ê{Ê “æX¹~-¹×-©Â¹× ÊÍŒÕa-ŌբŸÄ..? ¯Ã ¹³Äd-EÂË “X¾A-X¶¾©¢ Ÿ¿Â¹×ˆ-ŌբŸÄ..?.. „ç៿-©ãjÊ ®¾¢Ÿä-£¾É-©Åî ®¾J’Ã_ E“Ÿ¿ Â¹ØœÄ X¾{dŸ¿Õ..!

factsaboutrashmika650-12.jpg

ʚˢ-ÍŒœ¿¢ ÍÃ©Ç ®¾Õ©-¦µ¼-„çÕiÊ N†¾-§ŒÕ-«ÕE ÍÃ©Ç «Õ¢C ÆÊÕ-¹ע-šÇª½Õ. ÂÃF «ÕÊC ÂÃE ¤Ä“ÅŒ-©ðÂË X¾ª½-ÂçŒÕ “X¾„ä¬Á¢ Í䧌՜¿¢, Ê«yœ¿¢, \œ¿-«œ¿¢.. „ç៿-©ãj-ÊN Í䧌՜¿¢ ‡¢ÅŒ ¹†¾d„çÖ ÆÊÕ-¦µ¼-Næ®h ÅŒX¾p ƪ½l´¢ Âß¿Õ. Tx•-J¯þ åX{d-ÂíE \œäa Æ©-„Ã{Õ ¯ÃÂ¹× ©äŸ¿Õ. ‚ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´Eo «ÕÊ-®¾Õ-©ðÂË B®¾Õ-¹ע˜ä ÅŒX¾p ¦µÇ„ÃEo X¾L-ÂË¢-ÍŒ©ä¢..! ƒ«Fo ¹†¾d-X¾œË Íä®Ï-Ê„ä.. ¯ÃÂ¹× Ê{Ê ªÃŸ¿E ÍéÇ-«Õ¢C Æ¢{Õ¢-šÇª½Õ. Æ©Ç¢šË «Ö{©Õ NE ¯ä¯ä¢ ¹עT-¤òÊÕ. „Ã@ÁxÂ¹× ¯ä¯ä¢šð ÍŒÖXÏ¢-ÍÃ-©-E-XÏ-®¾Õh¢-{Õ¢C.

factsaboutrashmika650-17.jpg

'œË§ŒÕªý ÂÓ„äÕ-œþÑ©ð ¯äÊÕ ªÃ†¾Z ²Änªá “ÂÌœÄ-ÂÃ-J-ºË’à ¹E-XϲÄhÊÕ. Å窽åXj ¯äÊÕ “ÂËéšü ‚œäC ÂÃæ®X¾Û «Ö“ÅŒ„äÕ..! ÂÃF Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ®¾Eo-„ä-¬Ç© Â¢ ÍÃ©Ç ²ÄŸµ¿Ê Íä¬ÇÊÕ. ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð ¯ä¯çX¾Ûpœ¿Ö “ÂËéšü ‚œ¿-©äŸ¿Õ. ¦Ç守šü ¦Ç©ü «Ö“ÅŒ¢ «ÍŒÕa. ¨ ®ÏE«Ö Â¢ ÅíL-²ÄJ ¦Çušü X¾{Õd-¹ׯÃo..!

factsaboutrashmika650-7.jpg

®ÏE-«Ö©ð ¯Ã ¤Ä“ÅŒÂ¹× «Õªí-¹ª½Õ œ¿Gs¢’û ÍçGÅä X¾ÜJh-²Än-ªá©ð ¯Ãu§ŒÕ¢ Í䧌Õ-©ä-ª½-E-XÏ¢-*¢C. Æ¢Ÿ¿Õê 'œË§ŒÕªý ÂÓ„äÕœþÑ ®ÏE-«Ö©ð ¯Ã ¤Ä“ÅŒÂ¹× ¯ä¯ä œ¿Gs¢’û ÍçX¾Ûp-¹ׯÃo. Åç©Õ’¹Õ ®¾p†¾d¢’à ªÃE Âê½-º¢’à ¯Ã œ¿Gs¢’û X¾ÜJh Í䧌Õ-œÄ-EÂË ŸÄŸÄX¾Û 60 ªîV©Õ X¾šËd¢C. ¦£¾Ý¬Ç œ¿Gs¢’û Â¢ ƒ¢ÅŒ ®¾«Õ§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹×Êo ¹Ÿ±Ä-¯Ã-ªá-¹E ¯ä¯ä-¯ä„çÖ..!

factsaboutrashmika650-6.jpg

'œË§ŒÕªý ÂÓ„äÕœþÑ©ð «áŸ¿Õl ®¾Eo-„ä-¬Ç©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à ¹E-XÏ-®¾Õh-¯Ãoªá.. é„çժà Â¢ E•¢’à «áŸ¿Õl©Õ åX{Õd-¹ע-šÇªÃ..? ©äŸÄ ŸÄE „çÊÕ¹ \„çÕi¯Ã é„çժà “šËÂúq …¢šÇ§ŒÖ..?Ñ Æ¯ä “X¾¬ÁoÂ¹× ÅŒÊÕ ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê-NÕ®¾Öh 'Æ«Fo ÍçæXp-§ŒÕ-¹Ø-œ¿Ÿ¿Õ. šÇXý ®Ô“éšü..! ƪá¯Ã £ÔǪî, £ÔǪî-ªáÊÕx ¹©Õ-®¾Õ-Âî-’Ã¯ä ‹ Âîx•Xý åXšËd.. ¤ñŸ¿©Õ, X¾Û«Ûy©Õ «ÜX¾œ¿¢ ÍŒÖXÏæ®h ¨ÅŒª½¢ “æX¹~-Â¹×©Õ ŠX¾Ûp-Âîª½Õ Â¹ŸÄ..!(Ê«ÛyÅŒÖ)Ñ ÆE ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C ª½†Ït¹.

factsaboutrashmika650-13.jpg

ÅŒÊÂ¹× Âæð§äÕ „Ãœ¿Õ ‡©Ç …¢œÄ-©¯ä “X¾¬ÁoÂ¹× ¦Ÿ¿ÕL®¾Öh 'ÆÅŒœ¿Õ ÅŒÊ ¦µÇ„ÃLo, ƒ³ÄdLo ¦§ŒÕ-{Â¹× «u¹hX¾ª½ÍŒE «uéÂkh¯Ã X¶¾ªÃy-©äŸ¿Õ. ÂÃF.. EèÇ-§ŒÕ-B’à …¢œÄL. ÆÅŒœË “X¾«-ª½hÊ ¯ÃÂ¹× ÊÍÃaL. ÆEo¢šËÂÌ NÕ¢* «Õ¢* «ÕÊ®¾Õ ¹©-„Ãœçj …¢œÄL. ÅŒÊÅî ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ ’¹œ¿-¤Ä-©-E-XÏ¢-ÍÃL. ¯Ã Ÿ¿%†Ïd©ð ªí«Ö¢-šË-Âú’à …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× «§ŒÕ-®¾ÕÅî X¾E-©äŸ¿Õ..!Ñ ÆE ÅçL-XÏ¢C ª½†Ït¹.

women icon@teamvasundhara
corona-virus-samantha-shares-her-cookery-training-and-gardening-tips

మన కంచం నిండాలంటే ఎంత కష్టపడాలో ఇప్పుడే అర్థమవుతోంది!

దశల వారీగా లాక్‌డౌన్ సడలింపులిస్తున్నప్పటికీ ప్రభుత్వం ఇంకా సినిమా షూటింగ్‌లకు అనుమతివ్వలేదు. దీంతో సినిమా స్టార్లందరూ ఇంకా స్వీయ నిర్బంధంలోనే గడుపుతున్నారు. ఇంట్లోనే ఉంటూ తాము చేస్తోన్న పనులను సోషల్ మీడియాలో షేర్‌ చేసుకుంటున్నారు. కొందరు సెలబ్రిటీలు కిచెన్‌లో దూరి తమ పాక శాస్ర్త ప్రావీణ్యానికి పదును పెడుతున్నారు. వెరైటీ వంటకాలను తయారుచేస్తూ ఆ విషయాలను సోషల్ మీడియాలో షేర్‌ చేసుకుంటున్నారు. ఈక్రమంలో దొరికిన ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటూ రుచికరంగా వంటలు చేయడంలో ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుంటోంది సమంత.

Know More

women icon@teamvasundhara
rakul-turns-vegan-says-she-is-feeling-lighter

ఈ డైట్‌తో నా శరీరం మరింత తేలికైంది!

వీగన్‌ డైట్‌... ప్రస్తుతం సెలబ్రిటీల నుంచి సామాన్యుల వరకు ఎంతోమంది ఆచరిస్తున్న డైట్‌. మాంసంతో పాటు గుడ్లు, పాలు, జంతువుల నుంచి ఉత్పత్తయ్యే పదార్థాలకు పూర్తి దూరంగా ఉంటూ... కేవలం మొక్కల నుంచి లభించే పదార్థాలను తీసుకోవడమే ఈ వీగన్‌ ఫుడ్‌ ముఖ్యోద్దేశం. పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ముడిపడి ఉండడంతో వెండితెరను ఏలుతున్న పలువురు ముద్దుగుమ్మలు కూడా వీగన్లుగా మారిపోతున్నారు. ఇదే క్రమంలో ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో తాను పూర్తిగా వీగన్‌గా మారిపోతున్నట్లు ప్రకటించింది రకుల్‌ ప్రీత్‌ సింగ్‌. తాజాగా ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని దీనిపై మరింత ప్రాచుర్యం కల్పించేందుకు ముందుకొచ్చిందీ ముద్దుగుమ్మ. ఇందులో భాగంగా పెటా(పీపుల్‌ ఫర్‌ ఎథికల్‌ ట్రీట్‌మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్‌) ఇండియాతో చేతులు కలిపింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
birthday-girl-surabhi-interesting-instagram-posts-in-telugu

నాకు కాబోయే భర్త ఎలా ఉండాలంటే...!

‘కాటుకెట్టిన కళ్లను చూస్తే, కైటు లాగా ఎగిరెను మనసే’...‘ఎక్స్‌ప్రెస్‌ రాజా’ సినిమాలో శర్వానంద్‌ అన్నట్లు చూడగానే కళ్లు తిప్పుకోలేని అందం సురభి సొంతం. ‘ఇవన్‌ వెరమాతిరి’ అనే తమిళ సినిమాతో సిల్వర్‌ స్ర్కీన్‌పై ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈ దిల్లీ భామ ‘బీరువా’, ‘జెంటిల్‌ మన్‌’, ‘ఒక్కక్షణం’, ‘అటాక్‌’, ‘ఓటర్’ చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులను అలరించింది. తమిళ సినిమాల్లోనూ సందడి చేసి అక్కడి ప్రేక్షకులను కూడా ఆకట్టుకుంది. సినిమాల్లో ఎక్కువగా అమాయకపు పాత్రల్లో కనిపించే ఈ సొగసరి సోషల్ మీడియాలోనూ చురుగ్గా ఉంటుంది. ఎప్పటికప్పుడు తన లేటెస్ట్‌ ఫొటోలు, సినిమాలకు సంబంధించిన విషయాలను అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకుంటుంది. నేడు (జూన్‌ 5) సురభి పుట్టిన రోజు. ఈ సందర్భంగా ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన కొన్ని ఫొటోలు..వాటికి తను రాసుకొచ్చిన ఆసక్తికరమైన క్యాప్షన్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి..!

Know More

women icon@teamvasundhara
rana-shares-priyamani-first-look-in-virataparvam

ప్రియమైన ప్రియమణికి హ్యాపీ బర్త్‌డే!

‘గుండెల్లో ఏదో సడి...ఉండుండీ ఓ అలజడి’ అంటూ ‘గోలీమార్‌’ సినిమాలో గోపీచంద్‌ను తన వెంట ఎలా తిప్పుకుందో కుర్రకారును కూడా తన అందంతో అలాగే తన వైపుకి తిప్పుకుంది ప్రియమణి. బెంగళూరు భామ అయినప్పటికీ అచ్చం తెలుగమ్మాయిలా కనిపించే ఆమె ‘ఎవరే...అతగాడు’ చిత్రంతో వెండితెరపై ఎంట్రీ ఇచ్చింది. తమిళంలో ‘పరుతి వీరన్‌’ సినిమాతో జాతీయ అవార్డు సొంతం చేసుకున్న ఈ బ్యూటీ తెలుగులో ‘పెళ్లైన కొత్తలో’, ‘యమదొంగ’, ‘నవ వసంతం’ ‘రగడ’ తదితర సినిమాలతో మంచి గుర్తింపు సాధించింది. ప్రస్తుతం సినిమాలతో పాటు బుల్లితెరపై కూడా మెరుస్తోన్న ఈ అందాల తార పుట్టిన రోజు నేడు (జూన్‌ 4). మరి ఆమె పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని ఆమెకు సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి.!

Know More

women icon@teamvasundhara
nidhi-agarwal-shares-her-beauty-secrets

‘ఇస్మార్ట్‌’ బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌ ఇవే!

‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను ఒక్కసారిగా తనవైపుకి తిప్పుకుంది నిధి అగర్వాల్‌. అంతకు మందు అక్కినేని అందగాళ్లు నాగచైతన్య, అఖిల్‌లతో వరుసగా ‘సవ్యసాచి’, ‘మిస్టర్‌ మజ్ను’ చిత్రాల్లో నటించిన ఆమె తన అందచందాలతో అందరినీ కట్టిపడేసింది. ఇక ‘ఇస్మార్ట్‌ శంకర్‌’ సినిమాతో సూపర్‌డూపర్‌ హిట్‌ కొట్టిన ఈ భామ ప్రస్తుతం తెలుగుతో పాటు తమిళ, కన్నడ సినిమాల్లో నటిస్తోంది. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమైన ఆమె సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభిమానులకు నిత్యం టచ్‌లో ఉంటోంది. తన వృత్తిగత, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలన్నింటినీ షేర్‌ చేసుకుంటోంది. ఫిట్‌నెస్‌కు ఎంతో ప్రాధాన్యమిచ్చే ఈ ముద్దుగుమ్మ తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొంది. ఈక్రమంలో తన బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌తో పాటు తన కెరీర్‌కు సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-manchu-laxmi-shared-her-wedding-photos
women icon@teamvasundhara
corona-virus-janhvi-kapoor-on-being-lady-of-the-house-post-sridevi-demise

వాళ్లిద్దరినీ ‘అమ్మ’లాగా చూసుకుంటోంది !

అతిలోక సుందరి శ్రీదేవి నట వారసురాలిగా వెండితెరకు పరిచయమైంది అందాల తార జాన్వీ కపూర్‌. తన మొదటి చిత్రం ‘ధడక్‌’ తోనే విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకుని అందంతో పాటు నటన కూడా తన రక్తంలోనే ఉందని నిరూపించింది. శ్రీదేవి అకాల మరణం తర్వాత బాలీవుడ్‌లో ఆమె స్థాయిని అందిపుచ్చుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోన్న జాన్వీ ఇంట్లో కూడా తన తల్లి మిగిల్చి వెళ్లిన బాధ్యతలను భుజాలకెత్తుకుంది. ఈక్రమంలో లాక్‌డౌన్ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమైన ఆమె.. తండ్రి బోనీ కపూర్‌, సోదరి ఖుషీ కపూర్‌ల యోగక్షేమాలను దగ్గరుండి మరీ చూసుకుంటోంది. ఆపత్కాలంలో ‘అమ్మ’ లేని లోటు కనిపించకుండా వారికి కావాల్సిన అవసరాలన్నింటినీ సమకూరుస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
nandita-das-short-film-on-domestic-violence-implores-us-to-listen

గుసగుసగా చెప్పు... అరచి చెప్పు... కానీ చెప్పకుండా దాయద్దు !

‘స్టే హోమ్‌...స్టే సేఫ్‌’ అనే నినాదంతో కరోనా నుంచి ప్రజలను కాపాడడానికి ప్రభుత్వం లాక్‌డౌన్ విధించింది. కరోనా కట్టడి సంగతేమో కానీ...ఈ లాక్‌డౌన్‌ కాలంలో కొందరిళ్లలో కొత్త సమస్యలు మొదలయ్యాయి. లాక్‌డౌన్ కారణంగా పిల్లలు, పెద్దలు అంతా ఇంటిపట్టునే ఉండడం వల్ల పనిభారంతో మహిళలందరూ సతమతమవుతున్నారు. ఇక కొందరు ఉద్యోగినులు అయితే ఇంటి నుంచే పనిచేస్తూ క్షణం తీరిక లేకుండా గడుపుతున్నారు. ఇదే సమయంలో కొందరు మహిళలు గృహహింసతో నలిగిపోతున్నారు. శారీరకంగా, మానసికంగా వేదనకు గురవుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో కొందరు సెలబ్రిటీలు గృహహింస బారిన పడిన మహిళలకు ధైర్యం నూరిపోస్తున్నారు. ఈ విషయంలో మౌనం వీడండి అంటూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పిలుపునిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో బాలీవుడ్‌ విలక్షణ నటి, డైరెక్టర్‌ నందితా దాస్‌ గృహహింసపై ఓ సందేశాత్మక లఘుచిత్రంతో మన ముందుకు వచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
samantha-bags-10m-followers-on-instagram

కోటిమంది ప్రేమాభిమానాలకు ప్రతీక ఇది !

సమంత... తెలుగు సినీ ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేని పేరు. పెళ్లయ్యాక కథాబలమున్న చిత్రాల్లో నటిస్తూ, విభిన్న తరహా పాత్రల్లో ఒదిగిపోతూ సినీ అభిమానుల మదిలో చెరగని ముద్ర వేసుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. టాలీవుడ్‌లో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా ఎంతో క్రేజ్‌ సొంతం చేసుకున్న ఈ అమ్మడు సోషల్‌ మీడియాలోనూ ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. సినిమా కబుర్లతో పాటు వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన విషయాలను సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా షేర్‌ చేస్తుంటుంది. ఇలా నిత్యం అభిమానులకు అందుబాటులో ఉంటున్న సామ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ఫాలోవర్ల సంఖ్య తాజాగా పది మిలియన్ల(కోటి)కు చేరుకోవడం విశేషం.

Know More

women icon@teamvasundhara
samantha-shares-funny-post-on-nagachaitanya

women icon@teamvasundhara
actress-sanghavi-welcomes-her-baby-girl

నా లిటిల్‌ ఏంజెల్‌ ఇదిగో!

‘హాయ్‌ రే హాయ్‌...జాంపండు రోయ్‌’ అంటూ ‘సింధూరం’ సినిమాలో రవితేజతో పాటు కుర్రకారును కూడా తన వెంట తిప్పుకుంది సంఘవి. ఈ సినిమాతో పాటు తెలుగులో ‘సీతారామరాజు’, ‘సమరసింహారెడ్డి’, ‘ఆహా’, ‘సూర్యవంశం’ ‘లాహిరి లాహిరి లాహిరిలో’ ‘చిరంజీవులు’, ‘సందడే సందడి’ తదితర చిత్రాల్లో సందడి చేసిందీ ముద్దుగుమ్మ. తమిళం, కన్నడ, మలయాళ ఇండస్ట్రీల్లోని అగ్రహీరోలందరితోనూ స్ర్కీన్‌ షేర్‌ చేసుకున్న ఈ సొగసరి తన అందం, అభినయంతో హీరోయిన్‌గా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. ఈక్రమంలో నాలుగేళ్ల క్రితం వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టిన సంఘవి 42ఏళ్ల వయసులో ఇటీవల అమ్మగా ప్రమోషన్‌ పొందింది. ఓ పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా తన కూతురిని పరిచయం చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
sushmita-sen-shares-how-practicing-nunchaku-helped-her-heal-from-addisons-disease

women icon@teamvasundhara
shilpa-shetty-opens-up-on-why-she-chose-surrogacy

అందుకే ‘సరోగసీ’ ద్వారా రెండోసారి అమ్మయ్యాను!

పెళ్లయిన అమ్మాయిలందరూ అమ్మ పిలుపు కోసం ఆరాటపడుతుంటారు. అయితే వివిధ రకాల అనారోగ్యాలు, ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో లోపాలు, ప్రెగ్నెన్సీని వాయిదా వేయడం వంటి కారణాలతో కొంతమంది మహిళలు అమ్మతనానికి దూరమవుతున్నారు. ఇలా పిల్లలు లేని జంటలకు వరంగా మారుతోంది ‘సరోగసీ’. ఈమేరకు కొద్ది రోజుల క్రితం బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ శిల్పాశెట్టి కూడా సరోగసీ ద్వారానే రెండోసారి అమ్మగా ప్రమోషన్‌ పొందింది. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ప్రస్తుతం ఇంటికే పరిమితమైన ఆమె తన మాతృత్వానికి సంబంధించి పలు విషయాలను అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకుంది. సరోగసీ ద్వారా ఎందుకు రెండోసారి బిడ్డకు జన్మనివ్వాల్సి వచ్చిందో ఈ సందర్భంగా పంచుకుందీ బాలీవుడ్‌ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
corona-virus-dia-mirza-becomes-unep-goodwill-ambassador-for-the-second-time

ఆ మంచి మార్పు ఇలాగే కొనసాగాలి!

దియా మీర్జా... కేవలం సినిమాలే కాకుండా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ ముందుండే ఈ బాలీవుడ్ బ్యూటీ గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. హైదరాబాద్‌లో పుట్టి పెరిగిన ఆమె మోడల్‌గా మెరిసి.. 2000లో ‘మిస్‌ ఏషియా పసిఫిక్‌’ కిరీటం దక్కించుకుంది. ఆ తర్వాత బాలీవుడ్‌లో ఎంట్రీ ఇచ్చి స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. కేవలం నటనకే పరిమితం కాకుండా సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ ముందుంటుందీ హైదరాబాదీ ముద్దుగుమ్మ. ఇందులో భాగంగా పర్యావరణ సమస్యలు, ఒక్కసారి వాడి పారేసే ప్లాస్టిక్‌ వల్ల కలిగే అనర్థాలపై అవగాహన కల్పిస్తోంది. ఈక్రమంలో తన సామాజిక సేవలకు గుర్తింపుగా మరోసారి యునైటెడ్‌ ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రామ్‌(UNEP) గుడ్‌విల్‌ అంబాసిడర్‌గా తాజాగా ఎంపికైంది దియా. ఈక్రమంలో మరో రెండేళ్ల పాటు (2022 ముగిసే వరకు) ఆమెను ఈ హోదాలో కొనసాగించనున్నట్లు ఐక్యరాజ్యసమితి ఓ ప్రకటన విడుదల చేసింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
raashi-khanna-twitter-chat-with-her-fans

నా పాజిటివిటీ రహస్యం అదే!

‘ఏం సందేహం లేదు.. ఆ అందాల నవ్వే ఈ సందళ్లు తెచ్చింది.. ఏం సందేహం లేదు.. ఆ కందేటి సిగ్గే ఈ తొందర్లు ఇచ్చింది.. ఏం సందేహం లేదు.. ఆ గంధాల గొంతే ఆనందాలు పెంచింది..!’ ఈ పాట వింటే మన కళ్ల ముందు కదలాడే అందం.. రాశీ ఖన్నా..! ‘మద్రాస్‌ కేఫ్‌’ సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమైన ఈ భామ.. ‘ఊహలు గుసగుసలాడే’, ‘సుప్రీమ్‌’, ‘జై లవకుశ’, ‘తొలిప్రేమ’, ‘వెంకీ మామ’, ‘ప్రతిరోజూ పండగే’.. తదితర సినిమాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు చేరువైంది. రాశి ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళ సినీ పరిశ్రమల్లో వరుస అవకాశాలతో బిజీగా ఉంది. అయితే కరోనా లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా గత కొన్ని రోజులుగా ఇంటికే పరిమితమైన ఈ భామ.. సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభిమానులకు టచ్‌లో ఉంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాశి ఇటీవల ట్విట్టర్‌ వేదికగా తన ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటించింది. అభిమానులు అడిగిన పలు ఆసక్తికర ప్రశ్నలకు చురుగ్గా సమాధానాలిచ్చింది మన ‘బెల్లం శ్రీదేవి’.

Know More

women icon@teamvasundhara
amala-paul-questioned-mans-role-in-women-life

ఆ ‘ఐ లవ్యూ’లో ఉన్నదంతా నిజమైన ప్రేమ కాదు!

అమలాపాల్‌.. తెలుగునాట చేసింది కొన్ని సినిమాలే అయినా తెలుగమ్మాయిలా ఇక్కడి అభిమానులకు దగ్గరైందీ క్యూట్‌ గర్ల్‌. ‘నీలతామర’ అనే మలయాళ చిత్రంతో వెండితెరకు పరిచయమైన ఈ కేరళ కుట్టి.. ‘లవ్‌ ఫెయిల్యూర్‌’తో తెలుగునాట అడుగుపెట్టింది. ఆపై ‘నాయక్‌’, ‘ఇద్దరమ్మాయిలతో’.. చిత్రాలతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో చెరగని ముద్ర వేసింది. ఇటీవల ‘ఆమె’ చిత్రంతో విమర్శకుల ప్రశంసలందుకున్న ఈ బ్యూటీ.. ఈ క్వారంటైన్‌ సమయాన్ని ఇంట్లో గడుపుతూ.. బుక్స్‌ చదవడంలో నిమగ్నమైంది. కేవలం చదవడమే కాదు.. అందులోని విషయాల గురించి సమాజాన్ని ప్రశ్నిస్తోంది.. నాటి నుంచి ఆడవాళ్లే ఎందుకు అన్ని బాధల్నీ అనుభవించాలి? ఈ విషయాలన్నీ మగాళ్లకు ఎందుకు పట్టవు? అంటూ తన సూటి ప్రశ్నలతో ఆడవారి బాధల్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతూ సోషల్‌ మీడియాలో ఓ ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌ పెట్టింది అమల.

Know More

women icon@teamvasundhara
actresses-condolences-to-irrfan-khan-rishi-kapoor

మీరు లేని లోటు పూడ్చలేనిది.. మీతో అనుబంధం మరపురానిది!

2020 మనుషులకు ఎన్నో చేదు జ్ఞాపకాలను అందిస్తోంది. ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకు జరిగిన ఎన్నో సంఘటనలు ఇందుకు ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. కరోనా విజృంభణతో దేశ ప్రజలు రకరకాల ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల జరిగిన రెండు సంఘటనలు బాలీవుడ్‌ సినీ పరిశ్రమను తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురి చేశాయి. భారతదేశం గర్వించదగ్గ నటులుగా కీర్తి గడించిన ఇర్ఫాన్‌ ఖాన్‌ (53), రిషీ కపూర్‌(67)లు ఇద్దరూ ఒకరోజు వ్యవధిలోనే మృతి చెందడంతో అటు ప్రేక్షకులతో పాటు.. ఇటు సినీ ప్రముఖులు సైతం శోకసంద్రంలో మునిగిపోయారు. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఈ నటుల అంతిమసంస్కార కార్యక్రమాలకు హాజరుకాలేకపోతున్నందుకు పలువురు నటీనటులు తమ బాధను వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో వీళ్లు సోషల్‌ మీడియా వేదికల ద్వారా ఇర్ఫాన్‌, రిషీ కపూర్‌లకు కడసారి వీడ్కోలు పలుకుతూ.. వారితో తమకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తు చేసుకొన్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
here-are-the-quarantine-activities-of-our-tv-anchors

ఇంట్లోనే ఉంటూ మనసు మాట వింటున్నారు..!

కరోనా కారణంగా విధించిన లాక్‌డౌన్‌ను ఎంతో కఠినంగా పాటిస్తున్నారంతా. అయితే అనుకోకుండా వచ్చిన ఈ హాలిడేస్‌ని సద్వినియోగం చేసుకునేందుకు అందరూ రకరకాల మార్గాలను ఎంచుకొంటున్నారు. వీరిలో తమ వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న వారు కొందరైతే.. ఇంట్లో ఉంటూనే తమ వృత్తిగత బాధ్యతలను నిర్వర్తిస్తోన్న వారు మరికొందరు. ఈ నేపథ్యంలో టీవీ షోస్‌ షూటింగ్‌లతో నిత్యం బిజీగా ఉండే మన తెలుగు టీవీ యాంకర్లకు కూడా లాక్‌డౌన్‌తో కాస్త బ్రేక్‌ దొరికినట్లయ్యింది. దాంతో అటు తమ మనసుకు నచ్చిన పనులు చేస్తూనే.. ఇటు తమ ఫ్యాన్స్‌తో నిత్యం టచ్‌లో ఉంటున్నారు. మరి, ఈ క్వారంటైన్‌ సమయాన్ని వాళ్లు ఎలా గడుపుతున్నారో మీరే చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
happy-birthday-samantha-here-are-some-interesting-insta-posts-of-this-beauty

నేను ఎంచుకున్న.. నన్ను ఎంచుకున్న జీవితానికి థ్యాంక్స్‌!

ఎలాంటి సినీ నేపథ్యం లేని కుటుంబం నుంచి వచ్చి.. పరిశ్రమలో స్టార్‌ హీరోయిన్‌గా తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును సంపాదించుకున్న నటి సమంత. గ్లామర్‌, లేడీ ఓరియంటెడ్‌, హోమ్లీ, థ్రిల్లర్‌, ప్రయోగాత్మక, సందేశాత్మక, సెంటిమెంట్‌.. ఇలా ఏ జోనర్‌కు చెందిన పాత్రైనా సరే అందులో పరకాయ ప్రవేశం చేయడం సామ్‌కు వెన్నతో పెట్టిన విద్య. ట్యాలెంట్‌, శ్రమించేతత్వం, సరైన కెరీర్‌ ప్లానింగ్‌ ఉంటే హీరోయిన్లు వివాహం తర్వాత కూడా తమ ఫామ్‌ను కొనసాగించొచ్చని చెప్పడానికి సమంతే ఓ ఉదాహరణ. అయితే కెరీర్‌ పరంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తన అభిమానులకు టచ్‌లో ఉండడం సామ్‌ ప్రత్యేకత. ఏప్రిల్‌ 28 సమంత పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా తను ఇన్‌స్టాలో షేర్‌ చేసిన కొన్ని ఆసక్తికర పోస్టులు మీకోసం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
lockdown-dairies-of-bollywood-beauty-sunny-leone

లాక్‌డౌన్‌లో పిల్లలతో ఇలా గడుపుతున్నా..!

లాక్‌డౌన్‌ వల్ల కరోనా నియంత్రణ సంగతేమో గానీ.. కుటుంబమంతా ఒకే చోట ఉండడం వల్ల మహిళలకు పని భారం మాత్రం విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. ముఖ్యంగా పిల్లలను నియంత్రించలేక తల్లిదండ్రులు సతమతమవుతున్నారు. ఒక్కరుంటేనే పెద్దలకు చుక్కలు చూపిస్తారు.. అదే ఇక ఒకే ఇంట్లో ముగ్గురు పిల్లలుంటే.. టాప్‌ లేచిపోయేలా అల్లరి చేయడం ఖాయం. ఇలాంటి పరిస్థితులు సామాన్యులకే కాదు.. సెలబ్రిటీలకూ కామనే. అందుకే ఇలాంటి పరిస్థితుల్ని ఎలా డీల్‌ చేయాలో మనందరికీ చిట్కాలు అందించింది బాలీవుడ్‌ యమ్మీ మమ్మీ సన్నీలియోని. ఈ లాక్‌డౌన్‌ సమయంలో తాను తన ముగ్గురు పిల్లలతో పాటు.. ఇంటిని ఎలా బ్యాలన్స్‌ చేసుకుంటోందో ఓ వీడియో ఇంటర్య్వూ ద్వారా చెప్పుకొచ్చిందీ క్యూట్‌ మామ్‌. మరి, ఆ విశేషాలేంటో సన్నీ మాటల్లోనే..

Know More

women icon@teamvasundhara
celebs-pledge-to-heal-the-nature-on-world-earth-day

ప్రేమించే పెద్దమ్మను ఇష్టంగా గుండెకు హత్తుకుందాం..!

‘ప్రేమించే పెద్దమ్మే ఈ విశ్వం.. ఇష్టంగా గుండెకు హత్తుకుందాం.. కన్నెర్రయితే నీరై ఓ కొంచెం.. తల్లడిల్లిందో ఈ తల్లి ఏ ఒక్కరు మిగలం..’ అన్నాడో సినీ కవి. ప్రకృతిని, భూమిని కాపాడుకుంటేనే ఎలాంటి అవాంతరాలు లేకుండా మన మనుగడ సాగుతుంది.. మన నిర్లక్ష్యంతో వాటిని నాశనం చేయాలని చూస్తే ఆ ప్రకోపానికి మనం బలవక తప్పదు.. అని ఈ పాటలోని అంతరార్థం. అయితే ప్రస్తుతం మనం ఎదుర్కొంటోన్న పరిస్థితులు మనకు ఇదే విషయాన్ని కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లూ మన విచక్షణా రహిత చర్యల కారణంగా భూమాతకు, ప్రకృతికి ఎంతో కష్టం, నష్టం కలిగించాం.. ఆ ఫలితాన్ని ఇప్పుడు మనమంతా ఎదుర్కొంటున్నాం.

Know More

women icon@teamvasundhara
tollywood-beauties-participate-in-pass-the-brush-challenge-videos-went-viral

‘నో మేకప్‌’ నుంచి ‘విత్‌ మేకప్‌’.. ఎలాగో చూశారా..?

కరోనా కారణంగా ప్రజలంతా సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ ఇళ్లకే పరిమితమవుతున్నారు. అయితే ఈ వైరస్‌ మనుషులను భౌతికంగా దూరం చేయగలిగింది కానీ, మానసికంగా ఒకరికొకరు చేరువగానే ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలో దాదాపు గత నెల రోజులుగా స్నేహితులకు, బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు దూరంగా ఉంటున్నప్పటికీ.. టెక్నాలజీ సహాయంతో పరోక్షంగా వాళ్లతో సమయాన్ని గడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో వాళ్లతో వీడియో కాల్స్‌ మాట్లాడడం, వీడియో గేమ్స్‌ ఆడడం.. ఇలా లాక్‌డౌన్‌లో ఉంటూనే రకరకాల పనులు చేస్తూ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. అంతేకాదు, సోషల్‌ మీడియాలో పలు ఛాలెంజ్‌లలో సైతం పలువురు పాల్గొంటుండడం విశేషం. ఈ నేపథ్యంలో సినీ, టీవీ రంగాలకు చెందిన కొంతమంది తారలు ఇటీవల #Passthebrushchallenge ('పాస్ ది బ్రష్' ఛాలెంజ్‌) లో పాల్గొన్నారు. మరి ఆ విశేషాలేంటో మీరే చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
have-leftover-rice-at-home?-sameera-reddy-shows-how-to-make-rotla-with-it

అన్నం మిగిలిపోయిందా? అయితే ఇలా రొట్టె చేసేయండి!

అది లంచ్‌లోనైనా, రాత్రి డిన్నర్‌లోనైనా మనం, మనింట్లో కుటుంబ సభ్యులందరూ తినగా అప్పుడప్పుడూ కొన్ని ఆహార పదార్థాలు మిగిలిపోతుంటాయి. వాటిని ఫ్రిజ్‌లో పెట్టుకొని మరుసటి రోజు తినేవారు కొందరైతే.. వృథాగా బయటపడేసే వారు మరికొందరు. అయితే ఇలా మిగిలిపోయిన పదార్థాలతో ఎంతో రుచికరమైన వంటకాలు చేసుకోవచ్చని చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ లవ్లీ మామ్‌ సమీరా రెడ్డి. ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌లో భాగంగా తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఎంజాయ్‌ చేస్తోన్న ఈ బబ్లీ బ్యూటీ.. తన పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యాన్ని కూడా మనందరికీ పరిచయం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే మిగిలిపోయిన అన్నంతో రుచికరమైన రొట్టె ఎలా తయారుచేయచ్చో తన అత్తయ్యతో కలిసి రెసిపీ తయారుచేసి చూపించింది సమీర.

Know More

women icon@teamvasundhara
how-lara-dutta-celebrated-her-42nd-virtual-birthday

ఇంతటి అందమైన భర్తనిచ్చినందుకు థ్యాంక్యూ!

లారాదత్తా... బాలీవుడ్‌ సినిమాలు చూసే వారికి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేని పేరు. మొదట ‘మిస్‌ యూనివర్స్‌’గా తనను తాను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసుకున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ... ఆ తర్వాత బాలీవుడ్‌ వెండితెరపై కథానాయికగా తళుక్కుమని మెరిసింది. హీరోయిన్‌గా ఎంత గుర్తింపు తెచ్చుకుందో, ప్రత్యేక గీతాలతోనూ, విభిన్న పాత్రలతోనూ అంతే పేరు సొంతం చేసుకుంది లారా. తన అందం, అభినయంతో బాలీవుడ్‌తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా తనకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఈ మాజీ మిస్‌ యూనివర్స్‌.. తాజాగా 42 వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టింది. ఈక్రమంలో లాక్‌డౌన్‌ నిబంధనలు పాటిస్తూనే తన భర్త మహేష్‌ భూపతి, కూతురు సైరాతో కలిసి తన పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకొంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
lockdown-dairies-of-milky-beauty-tamannaah-bhatia

లాక్‌డౌన్‌లో మన మిల్కీ బ్యూటీ ఏం చేస్తోందో చూశారా?

మిల్కీ బ్యూటీ.. ఈ పేరు వినగానే మన కళ్ల ముందు కదలాడే పాలరాతి శిల్పం తమన్నా కాక ఇంకెవరు..! తన అందం, అభినయంతో టాలీవుడ్‌లోనే కాదు.. బాలీవుడ్‌లోనూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంది తమ్మూ. పాత్రల ఎంపికలో పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉండే ఈ ముద్దుగుమ్మ.. ఫిట్‌నెస్‌ విషయంలోనూ ఏ మాత్రం వెనక్కి తగ్గదు. అందుకే ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇంటికే పరిమితమైనా ఫిట్‌నెస్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి పెడుతోందీ మిల్కీ బేబ్‌. అంతేకాదు.. తన ఆరోగ్యకరమైన లైఫ్‌స్టైల్‌, చేసే వ్యాయామాలు, పాత జ్ఞాపకాలు.. ఇలా బోలెడన్ని విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా తన ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటోంది. ఈ నేపథ్యంలో తమన్నా పంచుకున్న క్వారంటైన్‌ డైరీస్‌లోని కొన్ని అంశాలపై మనమూ ఓ లుక్కేద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-childhood-pics-during-lockdown-is-so-cute-to-see

నేటి తారల నాటి ఫొటోలు..!

షూటింగ్స్‌, ఫారిన్‌ టూర్స్‌.. అంటూ అనునిత్యం ఎంతో సరదాగా గడిపే మన సెలబ్రిటీలు లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇంట్లోనే బందీలైపోయారు. తమ జీవితాన్ని సరికొత్తగా గడుపుతున్నారు. ఈ క్రమంలో కొవిడ్‌-19 పై ప్రచారం కల్పించడంలో కొందరు నిమగ్నమైతే.. మరికొందరు తమ పాకశాస్త్ర ప్రావీణ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నారు. ఇంకొందరు తమ పాత జ్ఞాపకాలను నెమరువేసుకుంటూ ఎంజాయ్‌ చేస్తున్నారు. ఇలా ఒక్కొక్కరూ ఒక్కోలా తమ క్వారంటైన్‌ సమయాన్ని గడుపుతున్నారు. ఇక మరికొందరి విషయానికొస్తే.. తమ చిన్ననాటి ఫొటోలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకుంటున్నారు. వీటిని చూసిన అభిమానులు తమ అభిమాన నటులు చిన్నతనంలో ఎంత క్యూట్‌ ఉన్నారో అంటూ మురిసిపోతున్నారు. మరి, ఆ ఫొటోలపై, వాటికి వారు జోడించిన క్యాప్షన్స్‌పై మనమూ ఓ లుక్కేద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
jacqueline-fernandez-open-up-about-her-mental-condition

నేనూ అలాంటి దారుణమైన రోజుల్ని చూశాను!

జాక్వెలిన్‌ ఫెర్నాండెజ్‌.. శ్రీలంకలో పుట్టిపెరిగిన ఈ బాలీవుడ్‌ అందాల తార భారతీయ చలన చిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన నటనతో మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. తన పాత్రల కోసం ఎప్పటికప్పుడు సరికొత్త విద్యలను నేర్చుకుంటూ సినిమా పరిశ్రమలో ఓ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. అయితే ఈ స్థాయికి రావడమనేది అంత సులభం కాదని చెబుతోంది జాక్‌. ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా మాట్లాడుతూ.. తన కెరీర్‌లోని ఎత్తుపల్లాలు, తను ఎదుర్కొన్న మానసిక సంఘర్షణల గురించి.. వాటికి తాను ఎదురీదిన విధానం గురించి ఎన్నో విషయాలను పంచుకుందీ శ్రీలంకన్‌ సుందరి.

Know More

women icon@teamvasundhara
shilpa-shetty-powerful-message-on-lockdown-lifestyle

జీవనశైలిని మార్చుకునే అద్భుత అవకాశం.. ఈ లాక్‌డౌన్‌!

మల్టీ ట్యాలెంటెడ్‌.. బాలీవుడ్‌ ఫిట్టెస్ట్‌ బ్యూటీ శిల్పాశెట్టి ఈ పదానికి సరిగ్గా సరిపోతుంది. అద్భుతమైన నటిగానే కాకుండా.. ఫిట్‌నెస్‌, ఆరోగ్యం.. వంటి అంశాల్లోనూ అవగాహన కల్పించే ఈ అందాల అమ్మ.. సోషల్‌ మీడియాలోనూ ఎంతో యాక్టివ్‌గా ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తన ఫిట్‌నెస్‌, హెల్దీ కుకింగ్‌కి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలను సైతం తన అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకుంటుంటుంది. ప్రస్తుతం లాక్‌డౌన్‌ సమయంలోనూ పలు వీడియోలతో అందరిలో స్ఫూర్తి నింపిన ఈ బాలీవుడ్‌ మామ్‌.. తాజాగా తన మానసిక స్థితిని ప్రతిబింబించేలా ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన సందేశాన్ని అందించింది. మరి అందరిలో ప్రేరణ నింపుతోన్న ఆ పోస్ట్‌ సారాంశమేంటో మనమూ చూసేద్దామా..?

Know More