scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

OÕ Æ¹ˆ-Íç-©ãx-@ÁxÂ¹× Â¹ØœÄ ƒ©Çê’ Íä²ÄhªÃ?

Stop spreading fake news urges tv actress amala rose kurian.

Âé¢ «Öª½Õ-Åî¢C.. ©ãjX¶ý-å®kd©ü „ä’¹¢ X¾Û¢V-¹ע-šð¢C. ÅŒ«ÕÂ¹× Æ¢CÊ ®¾«Ö-ÍÃ-ªÃEo O©ãj-ʢŌ ÅŒyª½’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-„Ã-©-ÊÕ-Âî-«œ¿¢ ¨ «ÕŸµ¿u Â颩ð ‡Â¹×ˆ-«-«Û-Åî¢C. ƪáÅä ¨ £¾ÇœÄ-N-œË©ð X¾œË-¤òªá ÍéÇ-«Õ¢C EèÇ-E-èÇ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ Æ«-®¾-ª½¢’à ¦µÇN¢-ÍŒœ¿¢ ©äŸ¿Õ. DEÂË ƒšÌ-«©ä «*aÊ ÂÃu†Ï-§ŒÕªý …Ÿ¿¢-ÅÃEo …ŸÄ-£¾Ç-ª½-º’à ÍçX¾Ûp-Âî-«ÍŒÕa. ÆÅŒu¢ÅŒ ¯ç«Õt-C’à X¾E-Íäæ® ÂÃu†Ï-§ŒÕªý ÆE ‡«ªî OœË-§çÖE ²Ä«Ö->¹ «ÖŸµ¿u-«Õ¢©ð ¤ò®ýd Íäæ®h.. Æ®¾©Õ E•-„äÕ¢šð Åç©Õ-®¾Õ-Âî-¹עœÄ¯ä Æ¢Åà ŸÄEo 憪ý Íäæ®-¬Çª½Õ. *«-ª½Â¹× ‚„çÕ X¾Â¹~-„ÃÅŒ¢ ¦ÇJÊ X¾œË, ¦Çu¢Â¹×Â¹× «²òh¢-Ÿ¿E ÅçL-¬Ç¹ ¯Ã©Õ¹ ¹ª½Õ-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ƒ¢ÅŒ-¹¢˜ä åXŸ¿l N†¾-§ŒÕ„äÕ êª½-@Á©ð •J-T¢C. O՜˧ŒÖ ÆÅŒÕu-ÅÃq£¾Ç¢ «©x ÅÃÊÕ Í䧌ÕE X¾EÂË ‹ ÊšË ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-Åî¢C. Æ©Ç ÅŒÊ ¦ÇŸµ¿-Ê¢Åà æX¶®ý-¦ÕÂú „äC-¹’à X¾¢ÍŒÕ-¹עC. Æ®¾©Õ ÅŒ¯ç¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ƒ¦s¢C X¾œË¢C? N«-ªÃ-©ðxÂË „ç@ìh..

ꪽ@Á šÌO, ®ÏF ª½¢’éðx Æ¢Ÿ¿-JÂÌ X¾J-*-ÅŒ-„çÕiÊ æXª½Õ 'Æ«Õ©Ç ªîèü ¹×J-§ŒÕ¯þÑ. šÌO ʚ˒à ƒ¢œ¿-®ÔZ-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-šËdÊ ‚„çÕ ÂíEo ®ÏE-«Ö-©ðxÊÖ ÊšË¢-*¢C. ƒšÌ-«©ä «Õªî ÊšË «uGµ-Íê½¢ ꮾթð Æéª-®¾d-ªá¢C. ‚„çÕ æXª½Õ Â¹ØœÄ Æ«Õ©ä Â뜿¢, ÅŒÊÖ šÌO ®ÔJ-§ŒÕ©ü ‚Jdæ®d Â뜿¢ ’¹«Õ-¯Ãª½|¢. Æ¢Åä ‚¯þ©ãj¯þ O՜˧ŒÖ ÆÅŒÕu-ÅÃq-£¾Ç¢Åî EèÇ-E-èÇ©Õ Â¹ÊÕ-Âîˆ-¹עœÄ Æéª-å®kdÊ «uÂËh æXª½Õ Æ«Õ©Ç ªîèü ¹×J-§ŒÕ¯þ Æ¢{Ö “X¾Íê½¢ Íäæ®-®Ï¢C. ŠÂ¹ˆ-Íî{ «*aÊ ¨ „ê½hÊÕ ‡¢Åî-«Õ¢C E•-«Õ-ÊÕ-ÂíE 憪ý Íäæ®-¬Çª½Õ. D¢Åî Æ«Õ©Ç ªîèü ¹×J-§ŒÕ¯þ Æéª-å®kd¢-Ÿ¿Êo „ê½h ƢŌšÇ ¤ÄÂË¢C. ƒC \ ÅŒX¾Üp Í䧌ÕE ‚„çÕÂ¹× ƒ¦s¢-Ÿ¿Õ-©ÊÕ ®¾%†Ïd¢-*¢C. DEo ¦µ¼J¢-ÍŒ-©äE ‚„çÕ æX¶®ý-¦ÕÂú „äC-¹’à X¶¾Ö{Õ’Ã¯ä ®¾p¢C¢-*¢C. ÅŒÊ ¦ÇŸµ¿-Ê¢Åà ¤ò®ýd ª½ÖX¾¢©ð «u¹h¢ Íä®Ï¢C.

\«Õ¢-Ÿ¿¢˜ä..

“XϧŒÕ-„çÕiÊ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ..
'Æ«Õ©Ç ªîèü ¹×J-§ŒÕ¯þ ‚ÅŒt-£¾ÇÅŒu Í䮾Õ-¹עC..Ñ ƒŸä OÕª½¢-Ÿ¿ª½Ö N¯Ã-©-ÊÕ-¹ע-{ÕÊo „êÃh? OÕª½Õ ¯ÃåXj •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕÊo ¨ Æ®¾ÅŒu “X¾Íê½¢ ‚X¾-¹-¤òÅä ƒŸä „ê½h E•-«Õ-«Û-ŌբC. ¯äÊÕ ŠÂ¹ «ÕŸµ¿u ÅŒª½-’¹A ¹×{Õ¢¦¢ ÊÕ¢* «*a-Ê-ŸÄEo. «Ö ¹×{Õ¢-¦¢©ð ‡«ª½Ö ¨ ª½¢’¹¢©ð ©äª½Õ. ƪáÅä Ê{-ÊåXj ¯Ã¹×Êo ‚®¾êÂh “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ¯äÊÕ ¨ ²Änªá©ð …¢œä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× Â꽺¢. Æ©Ç¢šË ¯äÊÕ ’¹ÅŒ „ê½¢ ªîV© ÊÕ¢* ¤¶ò¯þ B§ŒÖ-©¢˜ä ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿Õ-ŌկÃo. ÅçL-§ŒÕE „ÃJ-ÊÕ¢Íä Âß¿Õ.. ¯Ã æ®o£ÏÇŌթÕ, ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu© ÊÕ¢* «*aÊ ¤¶òÊxÊÖ B§ŒÕ-œÄ-EÂË ƒ¦s¢-C-X¾-œ¿Õ-ŌկÃo. Â꽺¢ Æ«Õ©Ç ªîèü ¹×J-§ŒÕ¯þ «uGµ-Íê½¢ ꮾթð Æéª-å®kd¢-Ÿ¿Êo „Ãêªh. Åí©-X¾Û• “¤Ä¢ÅŒ¢©ð Æ«Õ© Æ¯ä «Õªî šÌO ÊšË «uGµ-Íê½¢ ꮾթð Æéª-å®kd¢C. ‚„çÕ æXª½Õ, ¯Ã æXª½Õ Šê婂 …¢œ¿-œ¿¢Åî O՜˧ŒÖ ¹F®¾¢ ŠÂ¹-²ÄJ Æœ¿-’¹-¯çj¯Ã Æœ¿-’¹-¹עœÄ ¯ä¯ä ‚ «uÂËhE ÆÊo-{Õx’à ªÃæ®-®Ï¢C. D¢Åî ÍéÇ-«Õ¢C.. Æéª-å®kd¢C ¯ä¯ä-ÊE ¦µÇN¢* ¯ÃÂ¹× Æ®¾-¦µ¼u-¹-ª½-„çÕiÊ „çÕæ®-èü©Õ X¾¢X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¤¶ò¯þ «ÖšÇx-œÄ-©¢-˜ä¯ä Âß¿Õ.. „ÚÇqXý, æX¶®ý-¦ÕÂú „çÕ客-•ªý ‹åX¯þ Í䧌Ö-©¯Ão ¦µ¼§ŒÕ¢-’Ã¯ä …¢C. ÍéÇ-«Õ¢C ¯Ã êª{Õ ’¹ÕJ¢* Æœ¿Õ-’¹ÕÅŒÖ „çÕæ®-èü©Õ åXœ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ¯äÊÕ ŠÂ¹ˆ N†¾§ŒÕ¢ Æœ¿’¹Ÿ¿©Õa-¹ׯÃo.. ÅŒX¾Ûp Íä®ÏÊ «uÂËhÂË Â¹ØœÄ ¯Ãu§ŒÕ-²ÄnÊ¢ ÊÕ¢*, ®¾«Ö•¢ ÊÕ¢* ¯Ãu§ŒÕ¢ ¤ñ¢Ÿä Æ«-ÂìÁ¢ …¢{Õ¢C. Æ©Ç¢-šËC Í䧌ÕE ÅŒX¾ÛpÂË ¯ä¯ç¢Ÿ¿ÕÂË©Ç Êª½Â¹¢ ÆÊÕ-¦µ¼-N¢-ÍÃL?

¹F®¾¢ Æ®¾©Õ N«-ªÃ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË Â¹ØœÄ ‚®¾ÂËh ÍŒÖX¾-¹עœÄ.. ®¾éªjÊ N«-ªÃ©Õ Â¹ØœÄ ÅçL-§ŒÕ-¹עœÄ ¨ «u«-£¾É-ª½¢©ð ¯Ã æXª½ÕÊÕ …X¾-§çÖ-T¢-*Ê „ÃJE ¯äÊÕ ŠÂ¹ N†¾§ŒÕ¢ Æœ¿-’¹-Ÿ¿-©Õa-¹ׯÃo. OÕ Æ¹ˆÂî, ©äŸÄ Íç©ãx-LÂî ƒŸä X¾J-®ÏnA ‡Ÿ¿Õ-éªjÅä OÕª½Õ ƒ©Çê’ ªÃ²ÄhªÃ? ©ä¹ EèÇ-E-èÇ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-ÂíE ‚ ÅŒªÃyÅŒ ªÃ§ŒÕ-œÄ-EÂË “X¾§ŒÕ-Ao-²ÄhªÃ? Æ©Çê’ ¯Ã N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ Í䧌բœË. ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ …X¾-§çÖ-T¢-Íä-„Ã-ª½¢-Ÿ¿-JF ÂÕ-ŌկÃo. ¨ Æ®¾ÅŒu „ê½hÊÕ “X¾Íê½¢ Í䮾Öh.. ÊÊÕo N«Õ-Jz¢-Íä-«á¢Ÿ¿Õ E•¢ Åç©Õ-®¾Õ-ÂË. Æ®¾ÅŒu „ê½h© ‚ŸµÄ-ª½¢’à ÊÊÕo ƒ©Ç PÂË~¢-ÍŒ-¹¢œË. OÕ ÆÂîˆ, Íç©ãx©ð ¨ ®ÏnA©ð …¢˜ä „ÃJÂË ƒ©Ç¢šË Æ®¾-¦µ¼u-¹-ª½-„çÕiÊ „çÕæ®-èü©Õ X¾¢X¾Û-ÅêÃ? X¾¢X¾-ª½Õ’Ã.. ¯Ã N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ Æ©Çê’ Í䧌բœË.. ¯äÊÕ “X¾¬Ç¢-ÅŒ¢’à °N¢-ÍÃ-©-ÊÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoÊÕ. XÔxèü ŸÄEÂË ®¾£¾Ç-¹-J¢-ÍŒ¢œË. Æ¢{Ö «Õ©-§ŒÖ-@Á¢©ð ªÃ®ÏÊ éª¢œ¿Õ ¤ò®¾Õd© ŸÄyªÃ ‚„çÕ ¦§ŒÕšË “X¾X¾¢-ÍÃ-EÂË N•cXÏh Íä®Ï¢C.

Æ¢Åà ®¾¢ÍŒ-©-Ê„äÕ..
“X¾®¾ÕhÅŒ¢ «ÖÊ-«ÅŒy¢ ¹ª½Õ-«-«Û-ÅŒÕÊo ªîV©Õ «Íäa-¬Çªá. ¨ Â颩ð Æ¢Åà ®¾¢ÍŒ-©-Ê¢’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ‡Ÿ¿Õ-šË-„ÃJ Ÿ¿%†ÏdE ‚¹-J¥¢-ÍŒ-œÄ-EÂË ²ÄŸµÄ-ª½º „ê½hÊÕ Â¹ØœÄ ®¾¢ÍŒ-©-Ê¢’à «Öª½aœ¿¢.. EèÇ-E-èÇ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-¹עœÄ ŸÄEo 憪ý Í䧌՜¿¢ ÂëÕ-¯çj-¤ò-ªá¢C. DEÂË «ÕÊÕ-†¾ß©ðx ®¾ÕEo-ŌŌy¢ ÅŒT_-¤ò-«œ¿¢ Â¹ØœÄ Â꽺¢ Âë͌Õa. ‡Ÿ¿Õ-šË-„Ã-JåXj N«Õ-ª½z©Õ Í䧌՜¿¢ ÆÊoC «ÕÊÂ¹× ®¾ª½y-²Ä-ŸµÄ-ª½-º¢’à «ÖJ-¤ò-ªá¢C. ÂÃF ŸÄEÂË «á¢Ÿ¿Õ Æ«-ÅŒ-L-„ê½Õ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‚ X¾E Íä¬Çª½Õ? „ê½Õ E•¢’à Íä¬ÇªÃ? ©äŸÄ? „ÃJ X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©ä¢šË? ÆÊo N†¾§ŒÕ¢ ‚©ð-*¢ÍŒ¢. Åç©Õ-®¾Õ-Â¹×¯ä “X¾§ŒÕÅŒo¢ Â¹ØœÄ Í䧌բ. DE-«©äx ƒ©Ç¢šË ®¾¢X¶¾Õ-{-Ê©Õ ÅŒª½ÍŒÖ •ª½Õ’¹ÕŌկÃoªá. ‡«ªî ŠÂ¹ «uÂËh EèÇ-E-èÇ©Õ Â¹ÊÕ-Âîˆ-«œ¿¢ ©äŸÄ ¦ÇCµÅŒ «uêÂh ÅŒÊ ¦ÇŸµ¿ÊÕ „ç©x-œË¢-ÍŒœ¿¢ «¢šËN •Jê’ «ª½Â¹Ø OšË æ†J¢’û Â¹ØœÄ ‚’¹-˜äxŸ¿Õ. ƒ©Ç ÂùעœÄ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ŠÂ¹ „ê½h ֮͌Ï-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ŸÄEÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢* EèÇ-E-èÇ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢, ÆC ®¾éªj-ÊC, ‡«-JÂÌ ƒ¦s¢C ¹L-T¢-ÍŒ-EC ÆE-XÏæ®h «Ö“ÅŒ„äÕ æ†ªý Í䧌՜¿¢ «©x ‡©Ç¢šË ƒ¦s¢D …¢œ¿Ÿ¿Õ. Æ©Çê’ ‚¯þ-©ãj-¯þ©ð „ê½h-©ÊÕ ªÃæ® ÂíEo ²ò†¾-©ü-OÕ-œË§ŒÖ ÊÖu®ý å®j{Õx Â¹ØœÄ “X¾A N†¾-§ŒÖEo ®¾¢ÍŒ-©Ê¢ Í䧌Õ-¹עœÄ “X¾•-©Â¹× …X¾-§çÖ-’¹-X¾œä „ê½h-©ÊÕ Æ¢Cæ®h ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢C.

women icon@teamvasundhara
women-should-not-give-up-on-any-of-their-passions-says-geeta-basra

ఆ పవర్ మనకు పుట్టుకతోనే వచ్చింది!

అప్పటిదాకా జీవితంలో ఏదో సాధించాలని ఆరాట పడే మహిళల్లో చాలామంది పెళ్లి తర్వాత తమ కలలను పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. భర్త, పిల్లలు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు... తదితర బాధ్యతలలో పడి తమ ఆకాంక్షలు, ఆశయాలను త్యాగం చేసేస్తుంటారు. అయితే మల్టీ టాస్కింగ్‌ పవర్‌ అనేది మహిళల్లో సహజంగా ఉంటుందని... ఎవరూ పెళ్లి, పిల్లల కోసం తమ కలలను త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం లేదంటోంది బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ గీతా బస్రా. మాతృత్వం అనేది కేవలం వ్యక్తిగత విషయమని, ఓ మహిళ జీవితాన్ని అది పూర్తిగా నిర్వచించలేదని ఆమె చెబుతోంది. ఆరేళ్ల క్రితం టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌తో పెళ్లిపీటలెక్కిన గీతకు హినయా హీర్‌ అనే నాలుగేళ్ల కూతురుంది. ఈ క్రమంలో మరోసారి తల్లి కాబోతున్న ఆమె తన వృత్తిగత, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
pregnant-shreya-ghoshal-shares-pics-from-surprise-baby-shower

శ్రేయా ఘోషల్ సీమంతం వేడుకలు చూశారా?

ఆకట్టుకునే రూపం, అంతకుమించిన అద్భుతమైన స్వరంతో సంగీత ప్రియుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది శ్రేయా ఘోషల్‌. ‘జల జల జలపాతం’ అంటూ ప్రస్తుతం మనందరి మదిని మీటుతోన్న ఈ బ్యూటిఫుల్‌ సింగర్‌ త్వరలోనే తల్లిగా తన జీవితంలో కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఈ మేరకు కొద్ది రోజుల క్రితమే ఈ శుభవార్తను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుని మురిసిపోయిందీ అందాల గాయని. పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తోన్న ఆమె బేబీ షవర్‌ (సీమంతం) ఫంక్షన్‌ వేడుకగా జరిగింది. శ్రేయ సన్నిహితులు, స్నేహితుల ఆధ్వర్యంలో వర్చువల్‌గా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
tv-actress-sayantani-ghosh-shares-a-powerful-post-about-body-shaming
women icon@teamvasundhara
kanika-kapoor-recalls-the-hate-she-received-after-covid-diagnosis

అప్పుడు కరోనా కంటే వాళ్ల కామెంట్లే నన్ను ఎక్కువగా బాధపెట్టాయి!

సాఫీగా సాగిపోతున్న మన జీవితాల్లోకి కోరుకోని అతిథిలా వచ్చింది కరోనా. కనికరం లేకుండా కొన్ని లక్షల మందిని బలి తీసుకుంది. అదే సమయంలో భయం పేరుతో మనుషుల్లోని మానవత్వాన్ని కూడా మంటగలిపిందీ మహమ్మారి. ఇప్పుడు కరోనాకు భయపడడం కాస్త తగ్గింది కానీ సరిగ్గా ఏడాది క్రితం దేశమంతా లాక్‌డౌన్‌లో ఉన్న సమయాన అక్కడక్కడా జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు మానవత్వానికి మాయని మచ్చలుగా మిగిలిపోయాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో కరోనా సోకిన వారి పట్ల వివక్ష చూపడం, వారి కుటుంబ సభ్యులను అవమానాలకు గురిచేయడం లాంటి సంఘటనల గురించి మనకు తెలిసిందే.

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-rajput-interacting-with-instagram-fans-and-held-thisorthat-session

అదంటే ఎక్కువ ఇష్టం.. ఆ విషయం షాహిద్‌కి కూడా తెలుసు!

మీరా రాజ్‌పుత్‌.. బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ సతీమణి అయిన ఈ ముద్దుగుమ్మకు సోషల్‌ మీడియాలో స్టార్‌ హీరోయిన్లను మించిన ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. ఇన్‌స్టాలో ఆమెను 2.5 మిలియన్ల మంది అనుసరిస్తున్నారంటే ఆమెకున్న క్రేజ్‌ ఏపాటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. భర్త, పిల్లలు, కుటుంబ బాధ్యతలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ సోషల్‌ మీడియాలో తన ఫ్యాన్స్‌కు నిత్యం టచ్‌లోనే ఉంటుందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌. తన గ్లామరస్‌, ఫ్యాషనబుల్‌ ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్‌ చేసుకోవడంతో పాటు...వీలు చిక్కినప్పుడల్లా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటిస్తూనే ఉంటుంది. అలా తాజాగా తన అభిమానులతో ‘దిస్‌ ఆర్‌ దట్‌’ సెషన్‌ను నిర్వహించింది మీరా. ఈ సందర్భంగా తన వ్యక్తిగత విశేషాలు, అభిరుచులు, షాహిద్‌తో తనకున్న అనుబంధం గురించి బోలెడన్ని విషయాలు పంచుకుంది. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
dia-mirza-clarification-over-her-pregnancy-getting-married

అందుకే అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ గురించి చెప్పలేకపోయాను!

‘బోల్డ్‌ అండ్‌ బ్యూటిఫుల్‌’ అన్న మాటలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ దియా మీర్జా. సామాజిక అంశాలు, మహిళల సమస్యలపై తనదైన శైలిలో స్పందించే తెగువే ఆమెకు ఆ ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తాను తల్లిని కాబోతున్నానంటూ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ప్రకటించిందీ అందాల తార. అయితే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రెండో వివాహం చేసుకున్న దియా తన ప్రెగ్నెన్సీ విషయం చెప్పగానే పెళ్లికి ముందే ఆమె గర్భం దాల్చిందా? అన్న సందేహాలు చాలామందిలో తలెత్తాయి. కొందరు నెటిజన్లు ఆమెపై ట్రోల్స్‌, విమర్శలు కూడా గుప్పించారు. ఈ క్రమంలో తన ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చకు, నెటిజన్లు లేవనెత్తిన పలు సందేహాలకు తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చిందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-and-tv-host-hariteja-blessed-with-a-baby-girl-in-telugu

women icon@teamvasundhara
from-yoga-to-ghar-ka-khaana-shilpa-shetty-reveals-20-things-she-loves

ఈ 20 నాకెంతో ఇష్టం!

శిల్పా శెట్టి...ఈ పేరు తలచుకోగానే సన్నజాజి తీగ లాంటి నాజూకైన శరీరాకృతి, అందమైన రూపం మన కళ్ల ముందు కదలాడుతుంది. వయసు పెరుగుతోన్నా వన్నె తరగని ఈ అందాల రాణి పూర్తి స్థాయి సినిమాలో నటించి సుమారు పద్నాలుగేళ్లు గడిచాయి. అయినా తన క్రేజ్‌ ఏ మాత్రం తగ్గలేదంటే అందుకు ప్రధాన కారణం సోషల్‌ మీడియానే అని చెప్పుకోవచ్చు. తన గ్లామరస్‌, ఫ్యాషనబుల్‌ ఫొటోలు, వీడియోలతో పాటు.. తాను పాటించే ఆహార, ఫిట్‌నెస్‌ నియమాల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసుకోవడం ఈ సొగసరికి అలవాటు. అందుకు తగ్గట్టే సామాజిక మాధ్యమాల్లో శిల్పను అనుసరించే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరిగిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆమె ఇన్‌స్టా ఫాలోవర్ల సంఖ్య 20 మిలియన్లకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా తన అభిమానులకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకొచ్చిందీ ముద్దుగుమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
miss-india-finalist-diksha-singh-to-contest-up-panchayat-poll

ఈ అందాల రాణి అందుకే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందట!

ప్రస్తుతం దేశమంతా ఎన్నికల ఫీవర్‌ నడుస్తోంది. వివిధ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలు, లోక్‌సభ స్థానాలతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల్లోని మున్సిపాలిటీ, పంచాయతీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతుండడంతో ఎక్కడ చూసినా ఎన్నికల కోలాహలమే కనిపిస్తోంది. ఈక్రమంలో సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన ఎందరో సినీ తారలు ఎంపీగానో, ఎమ్మెల్యేగానో పోటీ చేస్తూ రాజకీయాల్లో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ మోడల్‌ మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ పంచాయతీ ఎన్నికల బరిలో దిగింది. 2015మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్‌ అయిన ఆమె.. పలు వాణిజ్య ప్రకటనలు, మ్యూజిక్ వీడియోల్లోనూ నటించి మెప్పించింది. మరి అలాంటి అందాల రాణి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More