scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'ఈ ఇద్దరిలో ఎవరిని చేసుకోవాలి?'

'ఆ అమ్మాయి తన తల్లిదండ్రులకు ఒక్కగానొక్క కూతురు. అల్లారుముద్దుగా పెంచుకున్నారు. అడగకముందే అన్నీ సమకూర్చేవారు. ఉన్నత విద్యను అందించి.. తన కాళ్లపై తాను నిలబడేలా చేశారు. ఇలా తన కూతురు పాతికేళ్ల జీవితాన్ని మరొకరు వేలెత్తి చూపించకుండా తీర్చిదిద్దారా పేరెంట్స్‌. ఈ క్రమంలోనే పెళ్లీడుకొచ్చిన తమ కూతురికి తగిన వరుడ్ని కూడా చూశారు. అందుకు ఆమె కూడా ఓకే చెప్పేసింది. అంతా సవ్యంగా జరుగుతుందిలే అనుకునే సరికే ఆ అమ్మాయి జీవితంలోకి మరో వ్యక్తి ప్రవేశించాడు. ఇప్పటిదాకా తన తల్లిదండ్రుల నుంచి తాను పొందిన ప్రేమ తను రాజీపడడం వల్లే తనకు దక్కిందని తెలియజేశాడు. ఇప్పుడా అమ్మాయి ముందున్నవి రెండే దారులు. ఒకటి.. తన స్వార్థం తాను చూసుకోవడం! రెండు.. ఎప్పటిలాగే తన తల్లిదండ్రుల కోసం తన ఇష్టాలను వదులుకోవడం! మరి, తనకు ఏ దారి ఎంచుకోవాలో అర్థం కాక మనల్నే్ సలహా అడుగుతోంది. ఈ క్రమంలోనే ఆమె హృదయరాగాన్ని ఇలా మన ముందుంచింది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

„ç¢Â¹-˜ä-¬üE ÅŒX¾p «Õéª-«-JF åXRx Í䮾ÕÂîÊE ÍçæXpŸÄEo..!

Actress Rashi Special Interview with Ali

¦Ç©-Ê-šË’à „碜Ë-Åç-ª½Â¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ„çÕi.. £ÔǪî-ªá-¯þ’à ‡CT, ÆÊ-A-ÂÃ-©¢-©ð¯ä Ÿ¿ÂË~º ®ÏF X¾J-“¬Á«ÕÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* ²Ädªý £ÔǪî-ªá-Êx©ð ŠÂ¹-J’à ’¹ÕJh¢X¾Û ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹×Êo ÊšË ªÃP. '¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÑ, '’î¹×-©¢©ð ®ÔÅŒÑ, 'Ÿä«Û@ÁÙxÑ, '“æX§ŒÕ®Ï ªÃ„äÑ, '«Ö ‚Nœ¿ OÕŸ¿ Š{Õd.. OÕ ‚Nœ¿ ÍÃ©Ç «Õ¢*CÑ, '¡ªÃ-«Õ-ÍŒ¢-“Ÿ¿Õ©ÕÑ.. „ç៿-©ãjÊ *“ÅéÅî Åç©Õ’¹Õ “æX¹~-¹שÊÕ Æ©-J¢-*¢D Åê½. ªÃP Åç©Õ-’¹ÕÅî ¤Ä{Õ.. ÅŒNÕ@Á¢, ¹Êoœ¿, «Õ©-§ŒÖ@Á¢, £ÏÇ¢D ¦µÇ†¾©ðx Ưä¹ *“Åéðx ʚˢ-ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢. '¹@Çuº „çj¦µð-’¹„äÕÑ *“ÅŒ¢Åî ÅŒÊ å®Â¹¢œþ ƒEo¢-’ûqE “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ¨ Åê½.. ʚ˒à «ÕSx G°’à «Öª½œ¿¢ N¬ì†¾¢. ¨šÌ-O©ð “X¾²Ä-ª½-«Õ§äÕu '‚MÅî ®¾ª½-ŸÄ’ÃÑ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË ƒšÌ-«©ä ÆA-C±’à NÍäa-®ÏÊ ªÃP.. ÅŒÊ °N-ÅÃ-EÂË ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N†¾-§ŒÖ-©ÊÕ “æX¹~-¹×-©Åî X¾¢ÍŒÕ-Âí¢C. «ÕJ ‚ N¬ì-³Ä-©ä¢šð ÍŒÖæ®-ŸÄl«Ö..!

raashithosaradagagh650-1.jpg
‚M: NÕ«ÕtLo 'ªÃPÑ, 'N•-§ŒÕ-©ÂË~tÑ, '«Õ¢“ÅŒÑ.. OšË©ðx \ æXª½ÕÅî XÏ©-„ÃL?
ªÃP: 'N>bÑ ÆE XÏ©-«¢œË..!
¦Ç©-Ê-šË’à OÕ „ç៿šË *“ÅŒ¢ 'ªÃ«Û ’ÃJ ƒ©ÕxÑ Â¹ŸÄ..?
Âß¿Õ.. 'Tª½-¤¶ÄhªýÑ (£ÏÇ¢D)..! ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ÆNÕ-Åæü ¦ÍŒa¯þ, ¹«Õ©ü £¾É®¾¯þ, ª½•-F-ÂâÅý £ÔǪî-©Õ’à ʚˢ-Íê½Õ. ¨ ®ÏE-«Ö©ð ¯äÊÕ Â¹«Õ©ü £¾É®¾¯þ *Êo-X¾pšË ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ-ÍÃÊÕ. ÆX¾p-šËÂË ¯äÊÕ ®ÏE-«Ö©ðx ÊšË-®¾Õh-¯Ão-ÊÊo ®¾¢’¹A Â¹ØœÄ ¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ŠÂ¹ ®Ô¯þ©ð ¯Ã ÅŒLx-Ÿ¿¢-“œ¿Õ©Õ ÍŒE-¤ò-Åê½Õ. „äêª ‚Jd®ýd ‡ÅŒÕh-¹ע˜ä ¯äÊÕ \œ¿ÕX¾Û ‚X¾-©ä-Ÿ¿{. D¢Åî «Ö Æ„äÕt ®¾y§ŒÕ¢’à ‚ ¤Ä“ÅŒ©ð ʚˢ-ÍÃLq «*a¢C.
OÕ ²ñ¢ÅŒÖª½Õ \C?
¯äÊÖ, ÆÊo§ŒÕu X¾ÛšËd åXJT¢Ÿ¿¢Åà Íç¯çjo-©ð¯ä..! ¯ÃÊoC Â¹ØœÄ Æ¹ˆœä. Æ«ÕtC «Ö“ÅŒ¢ Hµ«Õ-«ª½¢. «Ö ÅÃÅŒ-’ê½Õ X¾ŸÄt-©§ŒÕ, N•§ŒÕ „ãÏÇE ®¾ÖdœË§çÖ©Â¹× WE-§ŒÕªý ‚Jd®ýd ®¾X¾x-§ŒÕ-ªý’à X¾E Íäæ®-„ê½Õ. ¯ÃÊo *Êo-X¾Ûpœ¿Õ Íçj©üf ‚Jd-®ýd’à X¾E Íä®Ï¯Ã.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ œÄuÊq-ªý’à ®Ïnª½-X¾œÄfª½Õ. ¯äÊÕ X¾ÛšËdÊ ÅŒªÃyÅŒ ÊÊÕo Íçj©üf ‚Jd®ýdE Í䧌Ö-©E ‚§ŒÕÊ ÆÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¯Ã éÂKªý Æ©Ç „ç៿-©ãj¢C.

raashithosaradagagh650-2.jpg
OÕª½Õ ‡¢ÅŒ«-ª½Â¹× ÍŒŸ¿Õ-«Û-¹×-¯Ãoª½Õ?
¯äÊÕ X¾Ÿî ÅŒª½-’¹A «ª½Â¹× ®¾Öˆ©üÂ¹× „ç@Çx. £ÔǪî-ªá¯þ ƪáÊ ÅŒªÃyÅŒ H\ ƒ¢Tx†ý L{-êª-ÍŒªý Íä¬Ç.
£ÔǪî-ªá-¯þ’à OÕ ÅíL ®ÏE«Ö \C?
£ÏÇ¢D©ð NÕŸ±¿Õ¯þ ÍŒ“¹-«JhÅî ÅíL-²ÄJ ¹L®Ï ʚˢÍÃ. ‚ ®ÏE-«Ö©ð ʚˢ-*Ê «á’¹Õ_ª½Õ £ÔǪîªáÊx©ð ¯äÊÖ ŠÂ¹-ŸÄEo. ‚§ŒÕ-ÊÅî *Êo-X¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ Â¹L®Ï ʚˢÍÃ. «Ö ¹×{Õ¢-¦Ç-EÂË ÍÃ©Ç Ÿ¿’¹_ª½ «uÂËh. ÍÃ©Ç Â¹Ø©ü’à …¢œä-„ê½Õ.
¦µÇÊÕ-«ÕA, ²ÄN“A OÕ ƒ¢šËÂË «*a ‚œ¿Õ-¹×-¯ä-„Ã-ª½{.. E•-„äÕ¯Ã..?
„Ã@Áx¢Åà «Ö ¯ÃÊ«Õt æ®o£ÏÇ-ŌթÕ. ¦µÇÊÕ-«Õ-ÅŒ«Õt.. ÊÊÖo, «Ö ÆÊo-§ŒÕuÊÕ „Ã@Áx ƒ¢šËÂË B®¾Õ-éÂ-@ìx-„ê½Õ. „ãÏÇE ®¾ÖdœË-§çÖ®ý Ÿ¿’¹_ª½ ŠÂ¹ ¤Ä¯þ ³ÄXý …¢œä-Ÿ¿{. Æ¢Ÿ¿Õ©ð «Ö ¯ÃÊ«Õt ¹ت½Õa-¯ä-„Ã-ª½{. ÆX¾Ûpœ¿Õ ‡Fd-‚ªý, ‡®Ôy-‚ªý.. ÅŒC-ÅŒª½ Ê{Õ-©¢Åà ƹˆ-œ¿Â¹× «*a ¹تíaE ¹¦Õª½Õx ÍçX¾Ûp-Âî-«-œ¿¢Åî „Ã@Áx¢Åà «Ö ¯ÃÊo-«ÕtÂ¹× X¾J-ÍŒ-§ŒÕ-«Õ-§ŒÖuª½Õ.

raashithosaradagagh650-14.jpg
åX@Áx¢{Ö Í䮾Õ-¹ע˜ä £ÔÇªî „ç¢Â¹-˜ä-¬üE ©äŸÄ ªÃ°„þ ’âDµE Í䮾Õ-¹ע-šÇ-ÊE Íç¤Äp-ª½{..!
ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯ÃÂ¹× ‚êª@ÁÙx. „ç¢Â¹-˜ä¬ü ®ÏE«Ö© £¾Ç„à ʜ¿Õ-²òh¢C. ÆX¾pšðx “XÏ«Üu ³ò©Õ „äæ®-„ê½Õ. ¯Ã§Œá-œË-’ÃJ ¦ÇuÊ-ªý©ð ÅÃÅŒ X¾E Íäæ®-„ê½Õ. D¢Åî „Ã@Áx ®ÏE-«Ö-©Â¹× «ÖÂ¹× ¤Ä®ý©Õ ŸíJ-êÂN. „ç¢Â¹-˜ä¬ü ®ÏE-«Ö©Õ ÍŒÖ®Ï ‚§ŒÕ-Ê¢˜ä ƒ†¾d¢ \ª½p-œË¢C. '‡«-JE åXRx Í䮾Õ-¹ע-šÇ«Û..?Ñ ÆE ‡«éªj¯Ã ÆœË-TÅä '„ç¢Â¹-˜ä-¬üE ÅŒX¾p «Õéª-«-JF åXRx Í䮾ÕÂîÊÕ..!Ñ ÆE ÍçæXp-ŸÄEo. ‚§ŒÕ-ÊÅî ʚˢÍä Æ«-ÂìÁ¢ ªÃ©äŸ¿Õ. ê«©¢ ‹ ¤Ä{©ð ʚˢ-ÍÃ-Ê¢Åä..! Âí¯Ão@ÁÙx ‚§ŒÕÊ ®Ô•¯þ ÊœË-*¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ªÃ°„þ ’âDµE ͌֬ǹ ‚§ŒÕ-ÊÊÕ åXRx Í䮾Õ-¹ע-šÇ-ÊE Ưä-ŸÄEo..!


£ÔǪî-ªá-¯þ’à ‡Eo ®ÏE-«Ö©ðx ʚˢ-Íê½Õ?
ŸÄŸÄX¾Û 75Â¹× åXj’à ®ÏE-«Ö©Õ Íä®Ï …¢šÇ. 14 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä £ÔǪî-ªá-¯þ’à ʚˢÍä Æ«-ÂìÁ¢ ©Gµ¢-*¢C. Åç©Õ-’¹Õ©ð ¯Ã „ç៿šË *“ÅŒ¢ '¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÑ. ƪáÅä, ƢŌ-¹×-«á¢Ÿä '¦CMÑ Æ¯ä ®ÏE«Ö Íä¬Ç. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¯äÊÕ å®Â¹¢œþ £ÔǪî-ªá¯þ. åXŸ¿l’à “¤Ä«á-Èu-«áÊo ¤Ä“ÅŒ Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¯Ã æXª½Õ N•§ŒÕ Æ¯ä „ä¬Çª½Õ. '¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÑ B®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ 'ƒ¢œ¿®ÔZ©ð ÍéÇ-«Õ¢C N•-§ŒÕ©Õ …¯Ãoª½Õ ¹ŸÄ.. æXª½Õ «ÖJæ®h ¦Ç’¹Õ¢-{Õ¢CÑ ÆE HµNÕ-¯äE ¡E„îý ƯÃoª½Õ. 'OÕêª \Ÿçj¯Ã æXª½Õ åX{d¢œË ®¾ªý. ÆŸ¿%†¾d¢ ¹L®Ï ªÃ„ÃLÑ ÆE ¯ÃÊo ÍçX¾p-œ¿¢Åî ‚§ŒÕ¯ä ¯Ã æXª½Õ 'ªÃPÑ ÆE åXšÇdª½Õ. ÅŒNÕ-@Á¢©ð «Ö“ÅŒ¢ '«Õ¢“ÅŒÑ ÆE åXšÇdª½Õ.
OÕ©ð \ šÇ©ã¢šü ÍŒÖ®Ï NÕ«ÕtLo £ÔǪî-ªá¯þ ÍäŸÄl-«ÕE OÕ ¯ÃÊo ÆÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ?
'ªÃ«Û-’ÃJ ƒ©ÕxÑ Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¯ÃÂ¹× ÆFo ¦Ç’ïä Åç©Õ®¾Õ. ¯äÊÕ Íä®ÏÊ ¤Ä“ÅŒÊÕ ƒ¢Âî Æ«Ötªá Í䧌ÖLq …¢C. ƪáÅä, ‚„çÕ ‡Ÿ¿ÕšË X¾ÊÕo «ÜœË-¤ò-«-œ¿¢Åî œçj©Ç’ûq ®¾J’à ÍçX¾p-©ä-¹-¤ò-Ōբ-Ÿ¿E ‚ Æ«-ÂìÁ¢ ¯ÃÂ¹× ƒÍÃaª½Õ. ¯äÊÕ œçj©Ç’ûq ¦Ç’à ÍçX¾p-œ¿¢Åî ¯Ã ¤Ä“ÅŒÊÕ ÂíÊ-²Ä-T¢-Íê½Õ. ‚ ®ÏE-«ÖÂ¹× œ¿Gs¢’û Â¹ØœÄ ¯ä¯ä ÍçX¾Ûp-¹ׯÃo..! ¯Ã©ð …Êo ‚ šÇ©ã¢-šüE ’¹ÕJh¢* «Ö ¯ÃÊo ÊÊÕo £ÔǪî-ªá-¯þÊÕ ÍäŸÄl-«ÕE ÆÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ.

raashithosaradagagh650-3.jpg
14 \@ÁxÂ¹× £ÔǪî-ªá-¯þ’à ƪá-¤ò-§ŒÖª½Õ. ‚ ²Ädªý-œ¿„þÕ ‡©Ç ÆE-XÏ¢-*¢C?
‚ «§ŒÕ®¾Õ©ð Æ„äO ÅçL-§ŒÕ«Û. ‡X¾Ûpœ¿Ö ®¾ª½-ŸÄ’à …¢œ¿-{„äÕ Åç©Õ®¾Õ. ¯ÃÅî ¤Ä{Õ †¾àšË¢-’û-©Â¹× Æ«Öt, ¯ÃÊo Â¹ØœÄ «Íäa-„ê½Õ. ¦§ŒÕ{ ¯Ãé¢Ō “êÂèü …¢{Õ¢Ÿî Â¹ØœÄ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. ®ÏE«Ö ͌֜¿-šÇEÂË C±§äÕ-{-ªýÂ¹× «®¾Õh-¯Ão-ÊE ÅçL®Ï X¾Ü©Õ ÍŒ©äx-„Ã@ÁÙx. ¯ÃÂ¹× ÍÃ©Ç ‚Ê¢-Ÿ¿¢’à ÆE-XÏ¢-ÍäC. ÆX¾pšðx ¯ÃÂ¹× «Õ£ÏÇ@Ç ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ ‡Â¹×ˆ«..!
¦Ç©-¹%†¾g ®ÏE-«Ö©ð ¦Ç©-Ê-šË’à Íä®ÏÊ OÕª½Õ.. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‚§ŒÕ-ÊÅî £ÔǪî-ªá-¯þ’à ʚˢ-Íê½Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ ‚§ŒÕÊ \«Õ-¯ä-„ê½Õ?
'¦Ç©-’î-¤Ä-©Õœ¿ÕÑ ®ÏE«Ö©ð Íçj©üf ‚Jd-®ýd’à Íä¬Ç. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¹@Çu-ºý-ªÃ„þÕ Â¹ØœÄ …¢šÇª½Õ. ¦Ç©-¹%†¾g ÆÅŒEo ‡©Ç ֮͌¾Õ-¹×-¯ä-„êî.. ÊÊÖo Æ¢Åä ‚¤Äu-§ŒÕ¢’à ֮͌¾Õ-¹×-¯ä-„ê½Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ '“ˆ¾g-¦Ç¦ÕÑ©ð £ÔǪî-ªá¯þ’à Í䮾ÕhÊoX¾Ûpœ¿Õ ÍÃ©Ç ÍŒÂ¹ˆ’à X¾©-¹-J¢-Íä-„ê½Õ. ÆX¾pšðx ‡©Ç …¢œä-„êî.. ¨ ®ÏE«Ö ÆX¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ Æ¢Åä X¶¾¯þ’à …¢œä-„ê½Õ.

raashithosaradagagh650-4.jpg
£ÔǪîªáÊÕx X¾ÛšËd-Ê-ªîV „䜿Õ¹©Õ Í䮾Õ¹ע-šÇª½Õ. OÕ骢-Ÿ¿ÕÂ¹× Í䮾Õ-ÂÕ..?
¯Ã °N-ÅŒ¢©ð 18« X¾ÛšËd-Ê-ªîV ÍÃ©Ç N³Ä-Ÿ¿-¹-ª½-„çÕi¢C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä.. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ¯äÊÕ ŠÂ¹ ÅŒNÕ@Á ®ÏE«Ö †¾àšË¢’û ENÕÅŒh¢ «ÜšÌ©ð …¯Ão. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à “X¾A X¾ÛšËd-Ê-ªî-VÂ¹× ªÃ“A 12 ’¹¢{-©Â¹× «Ö ¯ÃÊo E“Ÿ¿-©äXÏ N†ý Íä²Ähª½Õ. ÂÃF, ¨²ÄJ Í䧌Õ-©äŸ¿Õ. ¯ÃÂ¹× ‚¢Ÿî-@Á-Ê’Ã ÆE-XÏ¢-*¢C. ÆÊo§ŒÕu ÆœË-TÅä ¯ÃÊo ¤¶ò¯þ Í䧌Õ-©ä-Ÿ¿Êo N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äp. '²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ „çRx-¤òÅâ ¹ŸÄ..! ¯äª½Õ’à «ÖšÇx-œíÍŒÕa©äÑ Æ¯Ãoœ¿Õ. †¾àšË¢’û ƪá-¤ò-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢šËÂË ¦§ŒÕ-©äl-ª½Õ-Ōբ˜ä.. ©Çu¢œþ-©ãj¯þ ÊÕ¢* ¤¶ò¯þ «*a¢C. ¯ÃÊo Íä¬Ç-ꪄçÖ ÆÊÕ-ÂíE ¯ä¯ä ¤¶ò¯þ LX¶ýd Íä¬Ç. wœçj«ªý «ÖšÇxœ¿ÕÅŒÖ.. 'ÆÊo-§ŒÕuÂ¹× ¤¶ò¯þ ƒ«y¢œËÑ Æ¯Ãoœ¿Õ. ÆÊo§ŒÕu ¤¶ò¯þ «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ ³ÄÂú-©ðÂË „çRx-¤ò-§ŒÖœ¿Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ '¯ÃÊo ÍŒE-¤ò-§ŒÖª½ÕÑ ÆE Íç¤Äpª½Õ. «ÖÊ-®Ï-¹¢’à ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à ³Ä¹§ŒÖu. ÆX¾pšË ÊÕ¢* ¯äÊÕ X¾ÛšËd-Ê-ªîV „䜿Õ-¹©Õ Í䮾Õ-ÂîÊÕ. ¹×{Õ¢¦ ®¾¦µ¼Õu©Õ ¦©-«¢ÅŒ¢ Íä®Ï, ÆFo \ªÃp{Õx Íäæ®h \Ÿî «Õ«Õ ÆE-XϲÄh. ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð ‚§ŒÕÊ ©äE ©ð{Õ X¾Üœ¿a-©ä-EC. ¯ÃÊoÅî “X¾A N†¾§ŒÕ¢ X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯ä-ŸÄEo. Æ©Ç¢šË «uÂËh ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð ©äª½E ÅçL-®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ ‡¢Åî ¹†¾d¢’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ‚§ŒÕÊ ÅŒªÃyÅŒ ‚ ²Än¯ÃEo ÆÊo§ŒÕu B®¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ.
OÕ ÅŒLx ÊÕ¢* OÕÂ¹× ‡©Ç¢šË ®¾£¾Ç-Âê½¢ …¢œäC?
¯ÃÊo ÍŒE-¤ò-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒÊÕ Â¹ØœÄ Â¹×¢T-¤òÅä „äÕ«á \„çÕi-¤ò-ÅÃ-„çÖ-ÊE Æ«Õt Ÿµçjª½u¢’à …¢œäC.
OÕ ÅîšË £ÔǪî-ªáÊÕx Æ¢Ÿ¿ª½Ö ÊšË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. OÕ骢-Ÿ¿ÕÂ¹× ÊšË¢-ÍŒ-˜äxŸ¿Õ?
åX@Áx-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð ‡«-J-ÅîÊÖ {Íý©ð ©äÊÕ. Æ¢Åä-ÂÃ-¹עœÄ, *Êo-X¾pšË ÊÕ¢* ʚˮ¾Öh …¢œ¿{¢ «©x Âí¢ÅŒ NªÃ«Õ¢ B®¾ÕÂíE X¾ª½q-Ê©ü ©ãjX¶ýE ‡¢èǧýÕ Í䧌֩E Eª½g-ªá¢-ÍŒÕ-¹ׯÃo..! ‡Â¹×ˆ« ®¾«Õ§ŒÕ¢ «Ö ¤ÄX¾ JC±«Õ Â¢ êšÇ-ªá¢-ÍÃ-©-ÊÕ-¹ׯÃo. D¢Åî ‚X¶¾ª½Õx «*a¯Ã, ®ÏE-«Ö©Õ Í䧌Õ-©äŸ¿Õ. åX@Áx-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ 骢œ¿Õ, «âœ¿Õ ®ÏE-«Ö©Õ Íä¬Ç-Ê¢Åä.

raashithosaradagagh650-12.jpg
¤ÄX¾ X¾ÛšËd-Ê-ªîVÂ¹× X¾«-¯þ-¹-@Çu-ºýÊÕ ‚£¾Éy-E-ŸÄl-«Õ-ÊÕ-¹ׯÃoª½{..!
¤ÄX¾ X¾ÛšËd-Ê-ªîV „䜿Õ-Â¹Â¹× ‚§ŒÕ-ÊÊÕ XÏ©Õ-ŸÄl-«ÕE „ç@Çx. '’î¹×-©¢©ð ®ÔÅŒÑ ÅŒªÃyÅŒ ‚§ŒÕ-ÊÊÕ ‡Â¹×ˆ-«’à ¹©-«-©äŸ¿Õ. ÅçL-®ÏÊ «ÕEæ† Â¹ŸÄ ÆE ¯äª½Õ’à ¹©-«-œÄ-EÂË „ç@Çx..! ƪáÅä ÆX¾p-šËê ÍéÇ-«Õ¢C ‚§ŒÕ-ÊÊÕ Â¹L®Ï «®¾Õh¢-œ¿-{¢Åî ƤÄ-ªá¢-šü-„çÕ¢šü B®¾Õ-Âî-„Ã-©ä-„çÖ-Ê-ÊÕ-¹ׯÃo. ÍéÇ-æ®X¾Û „çªášü Íä®ÏÊ ÅŒªÃyÅŒ ‚§ŒÕÊ „ÃuEšÌ „Ãu¯þ ÊÕ¢* ¦§ŒÕ-{Â¹× «ÍÃaª½Õ. 'ÊÕ«Ûy „çRx ªÃP «ÍÃa-ª½E ÍçX¾Ûp. ƤÄ-ªá¢-šü-„çÕ¢šü B®¾Õ-Âî-„Ã-©E ÍçGÅä.. „çRx «ÕSx «ŸÄl¢..!Ñ ÆE ¯Ã wœçj«-ªýÂË ÍçXÏp X¾¢XÏ¢ÍÃ. ¯äÊÕ «ÍÃa-ÊE ÅçL®Ï ‚§ŒÕÊ ÊÊÕo ª½«Õt-¯Ãoª½Õ. ÍÃ©Ç ‚¤Äu-§ŒÕ¢’à ²Äy’¹ÅŒ¢ X¾L-Âê½Õ. ÍéÇæ®X¾Û «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ׯÃo¢. 'OÕÂ¹× O©ãjÅä ÅŒX¾p-¹עœÄ «Ö ¤ÄX¾ X¾ÛšËd-Ê-ªî-VÂ¹× ª½¢œËÑ ÆE XÏLÍÃ. ‚§ŒÕÊ †¾àšË¢’û Â¢ „äêª Ÿä¬Á¢ „ç@Áx-œ¿¢Åî ªÃ©ä-¹-¤ò-§ŒÖª½Õ.
£ÔǪî-ªá-¯þ’à ʚË-®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ 'EÊÕo åXRx Í䮾Õ-¹עšÇ.. ©ä¹-¤òÅä ÍŒ*a-¤òÅÃÑ ÆE ÆÊo «uÂËh ‡«ª½Õ?
'¹©-„ÃJ Íç©ãx©Õ ¹Ê-¹-«Õ-£¾É-©ÂË~tÑ †¾àšË¢’û ²Ä«Õ-ª½x-Âî{©ð •ª½Õ-’¹Õ-Åî¢C. ŠÂ¹ åXŸ¿l ƒ¢šðx …¢œä©Ç «ÖÂ¹× \ªÃp{Õx Íä¬Çª½Õ. Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ÆEo ª½Ö„þÕ©Õ ƒÍÃaª½Õ ÂÃF, ŠÂ¹ ’¹CE «Ö“ÅŒ¢ ‡«-JÂÌ ƒ«y-©äŸ¿Õ. Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ‚ ’¹C ÂÄÃ-©E ÆœË-TÅä, ‚ ƒ¢šË §ŒÕ•-«ÖE ƦÇsªá «Ö“ÅŒ¢ ŸÄEo 'ƒ«yÊÕÑ ÆE Íç¤Äpœ¿Õ. Æ®¾©Õ ‚ ’¹C-©ðÂË ‡«-JF „ç@Áx-E-«y-©äŸ¿Õ. ÂÃæ®X¾Û ¦A-NÕ©Çœ¿’à ƪ½-’¹¢{ «Ö“ÅŒ¢ ƒ²Äh-ÊE Íç¤Äp-œ¿{. ÆÅŒÊÕ ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ’ïä 定ü œË¤Ä-ªýd-„çÕ¢šü „Ã@ÁÙx ‚ ’¹C-©ðÂË „çRx ³Ä¹-§ŒÖuª½Õ. ‚ ’¹C©ð „çáÅŒh¢ ¯Ã ¤¶ñšð©ä …¯Ão-§ŒÕ{. ƪáÅä, ÆEo ªîV©Õ †¾àšË¢’û •J-T¯Ã ŠÂ¹ˆ-²ÄJ Â¹ØœÄ ‚ ƦÇsªá «*a ÊÊÕo ¹©-«-©äŸ¿Õ.

raashithosaradagagh650-5.jpg
OÕª½Õ ÂÕ-¹ע˜ä ‡¢Åî-«Õ¢C ÂîšÌ-¬Áy-ª½Õ©Õ NÕ«ÕtLo åXRx Í䮾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ®ÏŸ¿l´¢’à …¯Ãoª½Õ. ÂÃF, Ʋò-®Ï-§äÕšü œçjéª-¹d-ªýÊÕ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× åXRx Í䮾Õ-Âî-„ÃLq «*a¢C?
¯äÊÕ \ ®ÏE«Ö †¾àšË¢’ûÂ¹× „çRx¯Ã, ŠÂ¹-Rx-Ÿ¿l-JE ‚{ X¾šËd¢-ÍŒœ¿¢ ¯ÃÂ¹× Æ©-„Ã{Õ. ŠÂ¹ ®ÏE-«ÖÂ¹× «Ö ‚§ŒÕÊ Æ®Ï-å®d¢šü œçjéª-¹dªý’à X¾E Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ÆX¾pšðx ‚§ŒÕÊ ÍÃ©Ç Â¹†¾d-X¾-œä-„ê½Õ. ®¾ª½-ŸÄ’à ‚{-X¾-šËd-ŸÄl-«ÕE '„äÕœ¿„þÕ OÕ ’¹ÕJ¢* ŠÂ¹ «Ö{ Íç¤Äpª½Õ. ¯ä¯ä ³ÄéÂj-¤ò§ŒÖ..!Ñ ¨ «Ö{ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ÍçX¾p-«ÕE ¯Ã Æ®Ï-å®d¢-šüÂ¹× Íç¤Äp. ‚„çÕ „çRx ÍçGÅä, ¯äÊÕ Â¹Ê-X¾-œËÊ “X¾A-²ÄK '„äÕœ¿„þÕ ¯Ã ’¹ÕJ¢* \¢ Íç¤Äpª½Õ..?Ñ ÆE Æœ¿Õ-’¹ÕÅŒÖ …¢œä-„ê½Õ. …Ÿ¿§ŒÕ¢ ÊÕ¢* ²Ä§ŒÕ¢“ÅŒ¢ «ª½Â¹Ø ƒ©Çê’ ²ÄT¢C. 'OÕ ¤¶ò¯þ Ê¢¦ªý ƒ«y¢œË. ¤¶ò¯þ Íä®Ï Íç¦ÕÅÃÑÆE Ê¢¦ªý B®¾Õ-¹ׯÃo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¤¶ò¯þ Íäæ®h '“X¾A ®ÏE«Ö §ŒÖE-šü-©ðÊÖ ŠÂ¹-J-Ÿ¿lª½Õ ÅçL-„çjÊ Æ®Ï-å®d¢šü œçjéª-¹dª½Õx …¢šÇª½Õ. NÕ«ÕtLo ÍŒÖæ®h Â¹ØœÄ Æ©Çê’ ÆE-XÏ¢-*¢C. OÕÂ¹× «Õ¢* ¦µ¼N-†¾uÅŒÕh …¢Ÿ¿E ¯Ã Æ®Ï-å®d¢-šüÂ¹× Íç¤ÄpÑ ÆE N«-J¢ÍÃ. D¢Åî ÆX¾pšË ÊÕ¢* „äÕNÕ-Ÿ¿lª½¢ “åX¶¢œþq ƧŒÖu¢. «uÂËh-’¹ÅŒ N†¾-§ŒÖ-©ÊÕ Â¹ØœÄ X¾¢ÍŒÕ-Âî-«œ¿¢ „ç៿-©Õ-åXšÇd¢. Æ©Ç ÂíEo ªîV©Õ ’¹œË-Íêá. ŠÂ¹-ªîV ¯äÊÕ ¤¶ò¯þ Íä®Ï 'OÕª½Õ ÊÊÕo åXRx Í䮾Õ-¹ע-šÇªÃ..?Ñ ÆE ÆœËê’¬Ç. ‚§ŒÕÊ Â¹ØœÄ '®¾êªÑ ƯÃoª½Õ. Æ©Ç «Ö ƒŸ¿lJ N„ã¾Ç¢ •J-T¢C.

raashithosaradagagh650-7.jpg
‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‚ Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-Âî-„ÃLq «*a¢C?
‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ƒ¢œ¿®ÔZ ÊÕ¢* „çRx-¤ò-„Ã-©-E-XÏ¢-*¢C. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä O‡¯þ ‚CÅŒu Ÿ¿ª½z-¹-ÅŒy¢©ð *ª½¢-°N £ÔǪî’à ‹ ®ÏE«Ö ‹ê Íä¬Çª½Õ. ¯äÊÕ “¤Äèã-ÂúdåXj ®¾¢ÅŒÂ¹¢ åXšËd ÆœÄy¯þq Â¹ØœÄ B®¾Õ-¹ׯÃo. ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‚T-¤ò-ªá¢Ÿî ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ ÂÃF ‚ ®ÏE«Ö „ç៿©Õ åX{d-©äŸ¿Õ. ŠÂ¹-„ä@Á ‚ ®ÏE«Ö Íä®Ï …¢˜ä ¯Ã éÂKªý ƒ¢Âí-¯Ão@ÁÙx ²Äê’-Ÿä„çÖ. ƪáÅä éÂK-ªý©ð «Õ¢* ²ÄnÊ¢©ð …¢œ¿-’Ã¯ä ®ÏE«Ö© ÊÕ¢* ÅŒX¾Ûp-Âî-„Ã-©-ÊÕ-¹ׯÃo. Æ¢Ÿ¿Õê åXRx Í䮾Õ-Âî-„Ã-©E Eª½g§ŒÕ¢ B®¾Õ-¹ׯÃo. «Ö åXRx •JT 15 \@ÁÙx ŸÄšË¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ „äÕ«á ÍÃ©Ç ®¾¢Åî-†¾¢’à …¯Ão¢. ‚§ŒÕÊ „ç¦ü-®Ï-K-®ý©Õ Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ÅŒyª½-©ð¯ä ‹ åXŸ¿l £ÔǪîÅî ®ÏE«Ö Íäæ® Æ«-ÂìÁ¢ …¢C.
ƒšÌ-«©ä OÕª½Õ ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð «ÖšÇx-œ¿ÕÅŒÖ '¦ð©üf ¤Ä“ÅŒ©Õ Í䧌ÖLÑ Æ¯Ãoª½Õ. OÕ …Ÿäl-¬Á-„äÕ¢šË?
'ÆÅÃh-J¢-šËÂË ŸÄêªCÑ©ð ÊC§ŒÖ Íä®ÏÊ ©Ç¢šË ¤Ä“ÅŒ©Õ Í䧌ÖL. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ 骢œ¿Õ ®ÏE-«Ö©ðx NGµÊo ¤Ä“ÅŒ©Õ ¤ò†Ï-®¾Õh¯Ão.
£ÔǪî-ªá-¯þ’à «Õ¢* ²ÄnÊ¢©ð …¢œ¿’Ã, ‰{„þÕ ²Ä¢’û ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× Í䧌ÖLq «*a¢C?
£ÔǪî-ªá¯þ ‰{„þÕ ²Ä¢’û Í䧌՜¿¢ ƒX¾Ûpœ¿Õ Âëկþ. ÂÃF, ÆX¾Ûpœ¿Õ Íäæ®-„ê½Õ Âß¿Õ. „ç¢Â¹-˜ä¬ü OÕŸ¿ ƒ†¾d¢Åî '‹ «Õ¯ÃM.. ‹ «Õ¯ÃM..Ñ Íä¬Ç. ª½N-Åä• ®ÏE«Ö '„ç¢ÂÌÑ©ð «Ö“ÅŒ¢ «ÕF, “êÂèü Â„äÕ Íä¬Ç. ƒX¾Ûpœ¿Õ ‚Jn-¹¢’à ¦Ç’Ã¯ä …¯Ão¢.


„çÕ’Ã-²Ädªý ®¾B-«ÕºË XÏL* '’î¹×-©¢©ð ®ÔŌѩð £ÔǪî-ªá¯þ ¤Ä“ÅŒ ƒÍÃa-ª½{..!
ÆX¾Ûpœ¿Õ ‚„çÕ Íç¯çjo©ð …¯Ãoª½Õ. '¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÑ ÍŒÖ®Ï ÊÊÕo £ÔǪî-ªá-¯þ’à B®¾Õ-Âî-«Õ-¯Ãoª½Õ. åXj’à *ª½¢-°-N-’Ã-JÅî *Êo-X¾pœ¿Õ ʚˢÍÃ. „ÃJ ¹×{Õ¢-¦¢Åî X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ …¢C. ÊÊÕo XÏLæ®h *ª½¢-°N ’ê½Õ XÏL-ÍÃ-ꪄçÖ ÆÊÕ-ÂíE „ç@Çx. „箾dªýo Ÿ¿Õ®¾Õh©ðx ¤¶ñšð-†¾àšü Íä®Ï ‹ê Íä¬Çª½Õ.
OÕ «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× Ê*aÊ ®ÏE-«Ö-©ä¢šË?
ÍÃ©Ç …¯Ãoªá. '“æX§ŒÕ®Ï ªÃ„äÑ, 'åXRx-X¾¢-CJÑ, '¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©ÕÑ, '’î¹×-©¢©ð ®ÔÅŒÑ.. ƒ«¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢.

raashithosaradagagh650-15.jpg
'ª½¢’¹-®¾n-©¢Ñ©ð ª½¢’¹-«ÕtÅŒh ¤Ä“ÅŒÂ¹× NÕ«ÕtLo ÆœË-TÅä ¯î Íç¤Äp-ª½{..!
Æ«ÛÊÕ..! ÆC ÍÃ©Ç «Õ¢* ¤Ä“ÅŒ. ÂÃF, ‚ ¤Ä“ÅŒ “X¾Âê½¢ „çÖÂÃ-@ÁxåXjÂË <ª½ ¹{Õd-ÂíE …¢œÄL. ‚ ©ÕÂú ¯ÃÂ¹× ®¾J-¤ò-Ÿä„çÖ ÆE-XÏ¢-*¢C. ‚ ®ÏE«Ö ’¹ÕJ¢*, ¯Ã ¤Ä“ÅŒ ’¹ÕJ¢* N«-ª½¢’à Íç¤Äpª½Õ. ÂÃF, ¯ä¯ä ŠX¾Ûp-Âî-©äŸ¿Õ.
‡«-J-éÂj¯Ã œ¿Gs¢’û Íç¤ÄpªÃ?
'©ÂÌ~t ¹@Çuº¢Ñ ®ÏE-«Ö©ð ÂÕ-©üÂ¹× œ¿Gs¢’û Íç¤ÄpÊÕ. 'êÂÂ¹Ñ ®ÏE-«Ö©ð £ÔǪî-ªá-¯þÂ¹× Íç¤Äp. 'NÕJaÑ©ð ÊC§ŒÖ ¤Ä“ÅŒÂ¹× Â¹ØœÄ ¯ä¯ä „êá®ý ƒÍÃa. 'ÆÅÃh-J¢-šËÂË ŸÄêªCÑ©ð Â¹ØœÄ ÊC-§ŒÖÂ¹× ¯ä¯ä Íç¤Äp. ƪáÅä X¶¾²ÄdX¶ý X¾Üª½h-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ Íç¯çjo „ç@ÇxLq ªÃ«-œ¿¢Åî ®¾JÅŒ ÍçXÏp-Ê{Õx¯Ãoª½Õ.

raashithosaradagagh650-13.jpg
²ù¢Ÿ¿ª½u, ªîèÇ, ª½«Õu-¹%†¾g, ª½¢¦µ¼.. OJ©ð ‡«-JÅî ‡Â¹×ˆ-«’à Âîxèü’à …¢œä-„ê½Õ?
²ù¢Ÿ¿ª½u, ¯äÊÕ ‡Â¹×ˆ-«’à ¹L-æ®-„Ã@Áx¢. ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯ÃÂ¹× åXRx X¶Ï¹q-ªá¢C. ®¾œ¿-¯þ’à «Ö ÆÊo§ŒÕu ¤¶ò¯þ Íä®Ï '²ù¢Ÿ¿ª½u ÍŒE-¤ò-§ŒÖª½ÕÑ ÆE Íç¤Äpª½Õ. ®¾ª½-ŸÄ’à Íç¦Õ-ÅŒÕ-¯Ão-œä„çÖ ÆÊÕ-¹ׯÃo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ E•¢ ÅçL®Ï ÍÃ©Ç ¦ÇŸµ¿-X¾œÄf. ‚„çÕ ®¾¢ÅÃX¾ ®¾¦µ¼Â¹× „ç@Çl-«Õ¢˜ä 'EÊÕo åXRx-¹Ø-ÅŒÕJo Í䧌ÖL. „ç@ïxŸ¿ÕlÑ ÆE Æ«Õt ÍçXÏp¯Ã NÊ-©äŸ¿Õ. „çRx E„ÃR ÆJp¢* «ÍÃa..!
OÕ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ‡X¾Ûp-œçj¯Ã „ÃJo¢’û ƒ²ÄhªÃ?
‡X¾Ûp-œçj¯Ã ƒ¢šËÂË ªÃ«œ¿¢ ‚©-®¾u-„çÕiÅä 'ƒ¢šËÂË ªÃ¹×.. ÅŒ©ÕX¾Û ÅÃ@Á¢ „䮾Õh¯Ão. ÂÃL¢’û ¦ã©ü ¹¯ç-¹¥¯þ Â¹ØœÄ B殬Ç. ‡Â¹ˆœ¿ …¢šÇ„î F ƒ†¾d¢Ñ ÆE Âî¾h X¶¾Ö{Õ’Ã «ÖšÇx-œä-ŸÄEo. Æ¢Åä.. ÅŒyª½’à ƒ¢šËÂË «Íäa-æ®-„ê½Õ.
OÕª½Õ X¾EÍä®ÏÊ Ÿ¿ª½z-¹שðx ‡«-J-¯çj¯Ã «ÕJa-¤ò-«Õ¢˜ä ‡«-JE «ÕJa-¤ò-Åê½Õ?
Åä• (Ê«ÛyÅŒÖ)..! ƒÂ¹ ¯äÊÕ ‡X¾p-šËÂÌ «ÕJa-¤ò-©äE Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ÂîœË ªÃ«Õ-¹%†¾g Ƣ¹שü.

women icon@teamvasundhara
kanika-emotional-post-about-her-kids-and-family

ఈసారైనా నెగెటివ్‌ రావాలని కోరుకుంటున్నా..!

కరోనా వైరస్‌ ఎవ్వరినీ వదిలి పెట్టట్లేదు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ దీని బారిన పడుతున్నారు. ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ సింగర్‌ కనికా కపూర్‌కు ఇటీవల కరోనా పాజిటివ్‌గా తేలిన విషయం తెలిసిందే. మార్చి 9న లండన్‌ నుంచి ముంబై వచ్చిన కనిక.. అక్కడి నుంచి కాన్పూర్‌, లక్నో వెళ్లింది. అక్కడ ఓ విందులో ప్రముఖులతో పాల్గొంది. ఆ తర్వాత కరోనా లక్షణాలతో బాధపడడంతో ఆసుపత్రిలో చేరింది. వైద్యుల పరీక్షలో ఆమెకు కరోనా పాజిటివ్‌ అని తేలిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని సంజయ్‌ గాంధీ పోస్ట్‌ గ్రాడ్యుయేట్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఆఫ్‌ మెడికల్‌ సైన్సెస్‌లో చికిత్స పొందుతున్న కనిక తాజాగా ఇన్‌స్టా వేదికగా చేసిన పోస్ట్‌ అందరినీ ఒకింత భావోద్వేగానికి గురిచేస్తోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
emma-watson-shares-tips-to-spend-qurantine-time

వీళ్ల కోసం నేను స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటున్నా..!

కరోనా విజృంభణ తీవ్రంగా ఉండడంతో సామాన్యుల నుంచి దేశ ప్రధానుల వరకు స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటున్నారు. ముఖ్యంగా సినీ పరిశ్రమకు చెందిన సెలబ్రిటీలకు ఇది ఓ అరుదైన అవకాశమనే చెప్పాలి. దీంతో ఈ లాక్డౌన్ సమయాన్ని వాళ్లు వృధా చేయకుండా సద్వినియోగం చేసుకొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కొంతమంది సెలబ్రిటీలు ఇంటి పనులు చేయడంలో నిమగ్నమైతుంటే.. కొంతమంది మాత్రం ఈ సమయంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి, కాలక్షేపం కోసం చేయగలిగే పనుల గురించి సోషల్ మీడియా ద్వారా పంచుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో హాలీవుడ్ భామ ఎమ్మా వాట్సన్ కూడా ఈ లాక్డౌన్ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకునే కొన్ని మార్గాల గురించి చెబుతోంది. అవేంటో మీరే చూడండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
manila-pradhan-bags-supermodel-of-the-year-title

ఈ విజయం కల కాదు.. అంతకుమించి !

అందాల పోటీలు అనగానే అనాదిగా వస్తున్న కొన్ని మూస ప్రమాణాలు అతివల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా తెల్లగా ఉంటేనే అందమని, పొడవైన వెంట్రుకలు, చక్కని శరీర సౌష్టవముంటేనే అసలైన సౌందర్యమన్న భావనలు వారిని వెంటాడుతుంటాయి. అయితే అందమంటే రంగు, రూపులో ఉండదని..ఆలోచనలు, ఆత్మవిశ్వాసంలో ఉంటుందని ఇప్పటికే చాలామంది అందాల రాణులు నిరూపించారు. ఈ కోవకే చెందుతుంది సిక్కింకు చెందిన మనీలా ప్రధాన్‌. ‘అందమంటే ఇదే.. సౌందర్యమంటే ఇలాగే ఉండాలి’ అన్న మూస ధోరణులను బద్దలు కొడుతూ ఎంటీవీ ‘సూపర్‌ మోడల్‌ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌’గా నిలిచిందీ 21ఏళ్ల సుందరి. చూడడానికి అచ్చం చైనీస్‌ యువతిలాగా కనిపించే ఈ అందాల రాణి గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
bollywood-celebrities-insta-posts-on-raising-the-awareness-about-corona-virus

కరోనా కాటు వేయకుండా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోండి!

కరోనా.. కరోనా.. ప్రస్తుతం ఎవరి నోట విన్నా ఇదే మాట! రోజురోజుకీ కరోనా వైరస్‌ విజృంభిస్తోన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు భయంతో వణికిపోతున్నారు. మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు కనీసం తుమ్మినా, దగ్గినా అది కరోనా వల్లనేమో అనే ఆలోచనే ముందుగా మన మనసులోకొస్తోంది. కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య మన దేశంలో కూడా రోజురోజుకీ పెరుగుతుండడంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ఈ వైరస్‌ పట్ల అవగాహన తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వాలు వివిధ ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పాటు ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు సైతం కరోనా వైరస్‌ పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు సామాజిక మాధ్యమాలను వేదికలుగా చేసుకుంటున్నారు. వివిధ పోస్టులు, వీడియోలను షేర్‌ చేస్తూ ‘కరోనాకు భయపడద్దు.. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించండం’టూ స్ఫూర్తి నింపుతున్నారు. ఈ లిస్టులో తాజాగా గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ప్రియంక చోప్రా, అందాల భామలు బిపాసా బసు, కృతి కర్బంద కూడా చేరిపోయారు. కరోనాపై అవగాహన కల్పించే నేపథ్యంలో తమదైన రీతిలో వీడియోలు రూపొందించి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయడంతో ప్రస్తుతం ఆ వీడియోలు కాస్తా వైరల్‌గా మారాయి.కరోనా.. కరోనా.. ప్రస్తుతం ఎవరి నోట విన్నా ఇదే మాట! రోజురోజుకీ కరోనా వైరస్‌ విజృంభిస్తోన్న నేపథ్యంలో ప్రజలు భయంతో వణికిపోతున్నారు. మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్లు కనీసం తుమ్మినా, దగ్గినా అది కరోనా వల్లనేమో అనే ఆలోచనే ముందుగా మన మనసులోకొస్తోంది. కరోనా పాజిటివ్‌ కేసుల సంఖ్య మన దేశంలో కూడా రోజురోజుకీ పెరుగుతుండడంతో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలంటూ ఈ వైరస్‌ పట్ల అవగాహన తెచ్చేందుకు ప్రభుత్వాలు వివిధ ప్రచార కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో పలు స్వచ్ఛంద సంస్థలతో పాటు ప్రముఖ సెలబ్రిటీలు సైతం కరోనా వైరస్‌ పట్ల ప్రజల్లో అవగాహన పెంచేందుకు సామాజిక మాధ్యమాలను వేదికలుగా చేసుకుంటున్నారు. వివిధ పోస్టులు, వీడియోలను షేర్‌ చేస్తూ ‘కరోనాకు భయపడద్దు.. వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించండం’టూ స్ఫూర్తి నింపుతున్నారు. ఈ లిస్టులో తాజాగా గ్లోబల్‌ స్టార్‌ ప్రియంక చోప్రా, అందాల భామలు బిపాసా బసు, కృతి కర్బంద కూడా చేరిపోయారు. కరోనాపై అవగాహన కల్పించే నేపథ్యంలో తమదైన రీతిలో వీడియోలు రూపొందించి సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయడంతో ప్రస్తుతం ఆ వీడియోలు కాస్తా వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
senior-actress-tulasi-in-ali-tho-saradaga

ఆ పాత్ర చేయడం కంటే గంజి తాగడమే బెటర్‌ అనిపించింది!

తులసి... నడక నేర్చుకునే వయసులోనే నటన నేర్చుకున్న ఆమె ‘శంకరా భరణం’ సినిమాతోనే తన నట ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. ఛైల్డ్‌ ఆర్టిస్టుగా మొదటి ఇన్నింగ్స్‌లోనే ఎందరో అగ్రనటుల మెప్పు పొందిన ఆమె...రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మెయిన్‌ హీరోయిన్‌గా అదే అగ్రనటులతో ఆడిపాడి అలరించారు. ప్రస్తుతం మూడో ఇన్నింగ్స్‌లోనూ ‘అమ్మ’ పాత్రలకు ప్రాణం పోస్తూ తెలుగు ప్రేక్షకుల ఆదరాభిమానులు అందుకుంటున్నారు. ఇలా నాలుగు దశాబ్దాల కెరీర్‌లో 300కు పైగా సినిమాల్లో అభినయించి అలరించిన ఈ సీనియర్‌ నటీమణి తాజాగా ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. నాటి నుంచి నేటివరకు మనకు తెలియని ఎన్నో విషయాలను ఈ వేదికగా పంచుకున్నారు.!

Know More

women icon@teamvasundhara
neena-advises-youngsters-not-to-get-involved-with-married-man

పెళ్లైన మగాళ్ల వలలో అస్సలు పడకండి!

ప్రస్తుత సమాజంలో అమ్మాయిలు ప్రేమ పేరుతో పెళ్లికి ముందే మనసుకు నచ్చిన వ్యక్తితో డేటింగ్‌ చేయడం, రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉండడం సాధారణ విషయంగా మారిపోయింది. వీటిలో కొన్ని ప్రేమకథలు పెళ్లిపీటల వరకు వెళ్తే.. మరికొన్ని మాత్రం రకరకాల కారణాల వల్ల మధ్యలోనే ఆగిపోతాయి. అయితే వీళ్లలో పెళ్లైన మగవాళ్లను ప్రేమించి, వాళ్లతో రిలేషన్‌షిప్‌కు రడీ అయ్యే అమ్మాయిలు కూడా ఉండడం గమనార్హం. కొంతమంది మగవాళ్లు చెప్పే మాయ మాటలకు ఆకర్షితులై చివరికి వాళ్ల చేతిలో మోసపోయిన అమ్మాయిల గురించి తరచూ మనం వార్తల్లో చూస్తూనే ఉంటాం. వీరిలో సామాన్యులతో పాటు సెలబ్రిటీలు కూడా ఉండడం గమనార్హం. ఈ నేపథ్యంలో ‘పెళ్లైన మగాళ్ల వలలో మాత్రం అస్సలు పడకండి’ అని చెబుతోంది ప్రముఖ బాలీవుడ్‌ నటి నీనా గుప్తా. తన జీవితంలో జరిగిన కొన్ని చేదు అనుభవాలను ఇటీవల ఇన్‌స్టా వేదికగా పంచుకుందీ నాటి తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
melania-trump-ivanka-trump-tour-of-india

ఈ ట్రంప్‌ లేడీస్‌ పర్యటన ఆద్యంతం ఆసక్తికరం !

ఎక్కడికెళ్లినా ఆకట్టుకునే ఆహార్యం.. మోముపై చెరగని చిరునవ్వు.. అగ్రరాజ్య అధ్యక్షుడి కుటుంబ సభ్యులైనా ఇసుమంతైనా దర్పం ప్రదర్శించని వైనం.. వెరసి తమ రెండు రోజుల భారత పర్యటనలో పడమటి నెలవంకలు మెలానియా ట్రంప్‌, ఇవాంకా ట్రంప్‌లు ఎంతో ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా గడిపారు. దిల్లీలోని చారిత్రక ప్రదేశాలను సందర్శిస్తూ, ఫొటోలకు పోజిస్తూ, సందర్శకులతో సరదాగా సెల్ఫీలు దిగుతూ.. అందరి మనసులూ గెలుచుకున్నారీ వైట్‌ బ్యూటీస్‌. పాశ్చాత్య డ్రస్సులకు భారతీయ ఫ్యాషన్లను మేళవిస్తూ మన దేశ ఆడపడుచుల మనసులు గెలుచుకున్నారీ లవ్లీ లేడీస్‌. మరి, ఆద్యంతం ఆసక్తికరంగా, బిజీబిజీగా గడిపిన ఈ ట్రంప్‌ లేడీస్‌ రెండు రోజుల భారత పర్యటనలోని కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలకు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలీ ఫొటోలు..! మరి, మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి!

Know More

women icon@teamvasundhara
adline-castelino-wins-miss-diva-universe-2020

ఈ మెరుపు తీగలు అలా అందాల దివ్వెలయ్యారు!

అందమొక్కటే కాదు...అతివల ఆత్మవిశ్వాసానికి, తెలివితేటలకు తార్కాణాలుగా నిలుస్తాయి అందాల పోటీలు. అందుకే ఇలాంటి పోటీల్లో పాల్గొనాలని, విజేతగా నిలిచి తమ ప్రతిభను ప్రపంచానికి చాటుకోవాలని యువతులందరూ కోరుకుంటారు. ఇక మిస్‌ యూనివర్స్‌, మిస్‌ వరల్డ్‌ లాంటి అంతర్జాతీయ స్థాయి అందాల పోటీల్లో రాణించాలంటే ముందుగా మిస్‌ దివా, మిస్‌ ఇండియా లాంటి పోటీల్లో తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవాల్సిందే. ఇలా దేశవాళీ ఫ్యాషన్‌ పోటీల్లో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ‘మిస్‌ దివా యూనివర్స్‌ -2020’ పోటీల్లో విజేతగా నిలిచింది మంగళూరుకు చెందిన అడ్లిన్‌ కేస్టలినో. ఈ విజయంతో ఈ ఏడాది ఉగాండాలో జరగనున్న ‘విశ్వ సుందరి’ పోటీలకు మన దేశం తరఫున ప్రాతనిథ్యం వహించనుందీ ముద్దుగుమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
the-bollywood-dazzles-at-nykaa-femina-beauty-awards-2020

అవార్డ్స్‌తో మురిశారు.. ఫ్యాషన్స్‌తో మెరిశారు..!

ఫ్యాషన్‌ షోలు, అవార్డ్స్‌ సెలబ్రేషన్స్‌.. అంటూ వరస కార్యక్రమాలతో బాలీవుడ్‌ తారా లోకం బిజీబిజీగా గడిపేస్తున్నారు. ఇటీవలే లాక్మే ర్యాంప్‌పై హొయలొలికించిన అందాల భామలు.. ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్‌లో తమదైన స్టైల్స్‌తో రెడ్‌ కార్పెట్‌ని హీటెక్కించారు. తాజాగా ‘నైకా ఫెమినా బ్యూటీ అవార్డ్స్‌-2020’ ప్రదానోత్సవంలో తమ డిఫరెంట్‌ అటైర్స్‌తో ఫ్యాషన్‌ ప్రియుల మతులు పోగొట్టారు. నైకా ఆధ్వర్యంలో ఫెమినా నిర్వహించిన ఈ అవార్డ్స్‌ ప్రదానోత్సవం సందర్భంగా బాలీవుడ్‌ ముద్దుగుమ్మలంతా ఒకచోట చేరి తమ అందచందాలతో అభిమానులకు కనువిందు చేశారు. అటు అవార్డులతో మురిసిపోతూ.. ఇటు తమ ఫ్యాషనబుల్‌ లుక్స్‌తో అదరగొట్టిన బాలీవుడ్‌ అందాల తారలపై మనమూ ఓ లుక్కేద్దాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-at-dabboo-ratnanis-calendar-2020-launch

మన అందాల తారల తళుకులు చూశారా?

పార్టీలంటేనే తమదైన స్టైల్‌, ఫ్యాషన్లతో మెరిసిపోయే మన కథానాయికలు అవార్డు ఫంక్షన్‌లు, ఫ్యాషన్‌ వీక్‌లు అంటే ఇంకెంత ఫ్యాషనబుల్‌గా ముస్తాబవుతారో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఇటీవల లాక్మే ఫ్యాషన్‌ వీక్‌, ఫిల్మ్‌ఫేర్‌ లాంటి వేదికల ద్వారా కొంగొత్త ఫ్యాషన్లను పరిచయం చేసిన మన అందాల తారలు తాజాగా మరోసారి తమదైన స్టైలిష్‌ దుస్తులతో సందడి చేశారు. ముంబై వేదికగా జరిగిన డాబూ రత్నాని క్యాలెండర్‌-2020 ఆవిష్కరణకు పలువురు బాలీవుడ్‌ తారలు హాజరయ్యారు. ఈ క్రమంలో తమ ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్లు రూపొందించిన విభిన్న దుస్తుల్లో తళుక్కుమంటూ కెమెరాలకు పోజులిచ్చారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
konidela-upasana-conducts-a-yoga-campaign-for-telangana-police

యోగా... ఆరోగ్యానికి మంచిదేగా!

నలుగురికీ ఉపయోగపడే ఏ మంచి విషయమైనా అందరితో షేర్‌ చేసుకునేందుకు ముందుంటుంది మెగా కోడలు ఉపాసన. ప్రస్తుతం అపోలో ఆస్పత్రిలోని హెల్త్‌కేర్‌ విభాగం బాధ్యతలు సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తున్న ఆమెకు ఆరోగ్యం, ఫిట్‌నెస్‌కు సంబంధించిన విషయాలపై పూర్తి అవగాహన ఉంది. అందుకే ఈ అంశాలకు సంబంధించిన పోస్ట్‌లను సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేస్తూ అందరిలో అవగాహన కల్పిస్తోంది ఉప్పీ. ఇక ‘బీ పాజిటివ్‌’ పత్రికకు ఎడిటర్‌గా వ్యవహరిస్తున్న ఉపాసన, సెలబ్రిటీలను ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ వారి లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆహారపు అలవాట్లను అందరికీ పరిచయం చేస్తోంది. ఇక యూట్యూబ్‌ ద్వారా కూడా ఆరోగ్య చిట్కాలు, ఫిట్‌నెస్‌, యోగా వంటి అంశాలపై అందరికీ అవగాహన కల్పిస్తోందీ సూపర్‌వుమన్‌. వీటితో పాటు పలు సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోన్న ఆమె తాజాగా తెలంగాణ పోలీసులకు యోగా పాఠాలు నేర్పించారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
filmfare-awards-2020

అలియా, అనన్య...అప్నా టైం ఆగయా!

భారతీయ సినిమా పరిశ్రమలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావించే ఫిలింఫేర్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం అట్టహాసంగా జరిగింది. బాలీవుడ్‌కు చెందిన దిగ్గజ నటీనటులు, దర్శక నిర్మాతల సమక్షంలో విజేతలు అవార్డులు అందుకున్నారు. 65వ ఫిలింఫేర్‌ ప్రదానోత్సవ వేడుకలను అస్సోంలోని గువహటిలో శనివారం రాత్రి అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. ఇక కార్యక్రమంలో భాగంగా రణ్‌వీర్‌ సింగ్‌, కార్తిక్‌ ఆర్యన్‌, మాధురీ దీక్షిత్‌ తమ డ్యాన్సులతో అతిథులను అలరించగా, మరికొందరు ముద్దుగుమ్మలు రెడ్‌ కార్పెట్‌పై తళుక్కుమన్నారు. మరి ఈ ఏడాదికిగాను ఫిలింఫేర్‌ అవార్డులు అందుకున్న సినిమాలు, తారలు, ఇతర సాంకేతిక నిపుణులెవరో చూద్దాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
renu-desai-emotional-posts-on-instagram

ఒంటరిగా పోరాడుతున్నా.. అదీ నా వ్యక్తిత్వం !

ఎన్నో ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ.. తన ఇద్దరు చిన్నారుల ఆలనా పాలన చూస్తూ.. ఎంతో ధైర్యంగా ముందుకు వెళుతుంది నటి, నిర్మాత రేణూ దేశాయ్‌. ఓవైపు కుటుంబ బాధ్యతలు సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తూనే.. మరోవైపు తన సినీ కెరీర్‌పై దృష్టి సారిస్తోందీ ధీర వనిత. అయితే మనం ఎంత నిబద్ధతతో ఉన్నా.. మనపై తప్పుడు ప్రచారాలు, నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసేవారు కూడా ఉంటారు. తాజాగా ఇలాంటి పరిస్థితినే ఎదుర్కొంది రేణు. అయితే తనపై వస్తోన్న ఇలాంటి వార్తలకు ఎంతో బాధపడ్డ ఆమె.. ఆ అంశంపై సోషల్‌మీడియా వేదికగా స్పష్టత ఇచ్చే ప్రయత్నం చేసింది. తన ఆస్తిత్వాన్నే ప్రశ్నించే విధంగా ఉన్న ఆ వార్తలపై ఫేస్‌బుక్‌లో సుదీర్ఘమైన పోస్ట్‌ పెట్టిందీ సింగిల్‌ మామ్‌. ఎంతో భావోద్వేగంతో రేణు చేసిన పోస్ట్‌ అందరినీ ఆలోచింపజేస్తోంది..

Know More

women icon@teamvasundhara
anchor-suma-shares-about-her-anchoring-era

అప్పుడు ‘యాంకరింగ్‌’ అనేదే లేదు!

‘మైక్‌కి మాటలు వస్తే ‘సుమ’ లాగా మాట్లాడుతుందేమో... అందుకే గంటల కొద్దీ మాటల గారడీ చేసే ఆమె ఎక్కడుంటే అక్కడ సందడే సందడి. తన వాగ్ధాటికి సమయస్ఫూర్తి, హాస్యం, చలాకీ తనాన్ని జోడిస్తూ ఆమె విసిరే పంచ్‌లు ఎవ్వరినైనా నవ్వుల్లో ముంచెత్తుతాయి. బుల్లితెరపై ఏ ప్రోగ్రాం చూసినా సుమ సందడే కనిపిస్తుంది...వెండితెరకు సంబంధించి ఏ ఆడియో రిలీజ్‌, ప్రి రిలీజ్‌ ఫంక్షన్‌ జరిగినా ఈ స్టార్‌ యాంకర్‌ హడావిడే వినిపిస్తుంది. మరి అలుపెరగకుండా మాట్లాడే ఈ బుల్లితెర మహారాణి మాటల ప్రస్థానం ఎప్పుడు మొదలైంది? అసలు ఈ రంగంలోకి ఆమె ఎలా వచ్చింది? యాంకరింగ్‌కు సంబంధించి ఆమె అనుభవాలేంటి? తదితర విషయాలు తెలుసుకోవాలంటే స్వయంగా తనే పంచుకున్న ముచ్చట్లు వినాల్సిందే..!

Know More

women icon@teamvasundhara
kalki-koechlin-welcomes-baby-girl-sappho

ఇదిగో మా బేబీ వచ్చేసింది!

అమ్మ కావడమనేది ఓ మధురానుభూతి. మహిళలకు సంబంధించి ఓ బిడ్డకు జన్మనివ్వడమనేది ఒక మెట్టు పైకెక్కడం లాంటిదే. మహిళల జీవితానికి ఓ పరిపూర్ణత తెచ్చే ఈ అమ్మతనం వారికెంత ఆనందాన్నిస్తుందో ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. ఈ నేపథ్యంలో నవమాసాలు మోసి ఓ బిడ్డను ప్రసవించాక మహిళల మనసులో ఎన్నో భావోద్వేగాలు మెదులుతాయి. ప్రస్తుతం అలాంటి భావోద్వేగానికే గురవుతోంది బాలీవుడ్‌ యాక్ర్టెస్‌ కల్కి కొచ్లిన్‌. ఇటీవల ఓ పండంటి ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన ఈ ముద్దుగుమ్మ తాజాగా తన కూతురిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఇక ప్రసవానికి సంబంధించి తన అనుభూతులను పంచుకుంటూ ఇన్‌స్టా వేదికగా ఓ ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌ షేర్‌ చేసిందీ సూపర్‌ మామ్‌.

Know More

women icon@teamvasundhara
2020-oscar-awards-full-list-in-telugu
women icon@teamvasundhara
kajal-unveils-her-wax-statue-at-singapore-madame-tussauds-museum

అందాల ముద్దుగుమ్మలు బొమ్మలైతే ఇలా ఉంటుంది!

‘పట్టు చీరల్లో చందమామ.. ఏడు వన్నెల్లో వెన్నెలమ్మ.. కన్నె రూపాల కోనసీమ.. కోటి తారల్లో ముద్దుగుమ్మ..!’ ఈ సాహిత్యం వింటే మన కళ్ల ముందు కదలాడే రూపం.. కాజల్‌ది కాక ఇంకెవరిది..! 2007లో ‘లక్ష్మీ కళ్యాణం’ సినిమాతో తెలుగు పరిశ్రమకు పరిచయమైన ఈ ముద్దుగుమ్మ.. తన అందం, అభినయంతో అభిమానుల హృదయాల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకుంది. పరిశ్రమకు వచ్చి 13 ఏళ్లు దాటినా ప్రేక్షకుల్లో కాజల్‌కి ఉన్న క్రేజ్‌ ఏమాత్రం చెక్కు చెదర్లేదు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖుల మైనపు విగ్రహాలను రూపొందించే మేడమ్‌ టుస్సాడ్స్‌ సంస్థ కాజల్‌ విగ్రహాన్ని రూపొందించే క్రమంలో కొద్ది రోజుల క్రితమే కాజల్‌ శరీర కొలతలను తీసుకున్న సంగతి విదితమే. అయితే తాజాగా ఈ విగ్రహాన్ని సింగపూర్‌లోని మేడమ్‌ టుస్సాడ్స్‌ మ్యూజియంలో ఆవిష్కరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాజల్‌ స్వయంగా తన మైనపు విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా దిగిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో హల్‌చల్‌ చేస్తున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
upasana-konidela-shares-her-sweet-memory

నేను పుట్టగానే నన్ను మొదట చూసింది ఈవిడే!

అమ్మ కడుపులోంచి ఈ ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టినప్పుడు మొదటిసారిగా మనల్ని ఎవరు చూసి ఉంటారు? సాధారణంగా అమ్మకు పురుడు పోసిన వారో, డెలివరీ చేసిన డాక్టరో మనల్ని చూసి ఉంటారు. వారి తర్వాతే మనల్ని మన తల్లిదండ్రులు తమ చేతుల్లోకి తీసుకుంటారు. ఇలా మనల్ని ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన వ్యక్తులెవరో మీకు తెలుసా? అంటే...చాలామంది నోటి నుంచి ‘నో’ అన్న సమాధానమే వినిపిస్తుంది. అంతేకాదు అప్పుడు మేము పసివాళ్లం కదా..అవన్నీ మాకెలా తెలుస్తాయి అంటుంటారు మరికొందరు. ఈ నేపథ్యంలో మరి మనల్ని మొదటిసారి చూసిన వ్యక్తులను మళ్లీ కలిస్తే అది అద్భుతమే అని చెప్పుకోవాలి. సాధారణంగా చాలా కొద్దిమంది జీవితాల్లో మాత్రమే ఇలాంటివి జరుగుతుంటాయి. ఈ క్రమంలో మెగా కోడలు కొణిదెల ఉపాసన తనను మొదటిసారిగా ఈ ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన వారిని కలిసింది. అంతేకాదు ట్విట్టర్‌ వేదికగా ఆ సంతోష క్షణాలను తన అభిమానులతో పంచుకుంటూ మురిసిపోయింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kareena-cousin-arman-jain-tie-knot-with-anissa-malhotra

కపూర్‌ సిస్టర్స్‌ డ్యాన్స్‌ అదుర్స్‌!

మాఘ మాసం మొదలు కావడంతో ప్రస్తుతం దేశమంతా పెళ్లిళ్ల సీజన్‌ నడుస్తోంది. ఎక్కడ చూసినా బాజా భజంత్రీలే, పెళ్లిళ్ల ఫంక్షన్ల హడావిడే కనిపిస్తోంది. ఇక సెలబ్రిటీల ఇళ్లల్లో జరిగే ‘పెళ్లి సందడి’ మామూలుగా ఉండడం లేదు. సుందరంగా తీర్చిదిద్దిన వివాహ వేదికలు, సంగీత్‌లు, బారాత్‌లు, హల్దీ-మెహెందీ.. లాంటి ఫంక్షన్లతో ఫుల్‌ హంగామాతో ప్రముఖుల పెళ్లిళ్లు జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే కరీనా సోదరుడు, బాలీవుడ్‌ నటుడు అర్మాన్‌ జైన్‌, అనీసా మల్హోత్రాల వివాహం ముంబై వేదికగా అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది. ఆద్యంతం కన్నుల పండువలా సాగిన ఈ శుభకార్యానికి కరీనా, కరిష్మాతో పాటు ఇరు కుటుంబసభ్యులు, బంధుమిత్రులు, సన్నిహితులు హాజరయ్యారు. ప్రస్తుతం ఈ వివాహ వేడుకకు సంబంధించిన ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
recreation-of-ravi-varma-paintings-with-actress-photo-shoot

రవివర్మకే అందిన ఒకే ఒక అందానివో...!

‘రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో’... ‘రావణుడే రాముడైతే’ అనే సినిమా కోసం వేటూరి సుందరరామ్మూర్తి రాసిన పాట ఇది. ‘రవివర్మ కుంచె నుంచి జాలువారిన సుందరాంగిణుల కంటే తన ప్రేయసి లావణ్యమే అద్భుతంగా ఉందని’ అర్థం వచ్చేలా వేటూరి ఈ పాటను రాశారు. అవును అమ్మాయి అందాన్ని వర్ణించాలంటే మొదటగా గుర్తొచ్చేది రవివర్మ చిత్రాలే అని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. అంత అద్భుతంగా ఉంటాయి ఆయన గీసిన చిత్రాలు. అయితే ఇప్పుడు సుమారు వందేళ్ల తర్వాత రవివర్మ చిత్రాలు మళ్లీ ప్రాణం పోసుకున్నాయి. రవివర్మ చిత్రాలు ప్రాణం పోసుకోవడమేంటని ఆలోచిస్తున్నారా?అలనాటి రవివర్మ చిత్రాల్లో మాదిరిగానే ఈనాటి సినీతారలు ముస్తాబై ఫొటోలకు పోజిచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ఇంతకీ ఈ ఆలోచన ఎవరికి, ఎందుకు వచ్చింది? రండి.. తెలుసుకుందాం...

Know More

women icon@teamvasundhara
internet-has-found-meghan-markle-doppelganger

ఓ మై గాడ్‌.. అచ్చం మేగన్‌లా ఉందే!

మేగన్‌ మార్కల్‌.. హాలీవుడ్‌ నటిగా కొందరికే సుపరిచితురాలైన ఆమె.. బ్రిటన్‌ యువరాజు ప్రిన్స్‌ హ్యారీతో పెళ్లిపీటలెక్కాక ప్రపంచవ్యాప్తంగా పాపులారిటీని సంపాదించుకుంది. అయితే ఇటీవల స్వతంత్రంగా జీవించేందుకు రాచరికపు హోదాను వదులుకోవడంతో పాటు రాణివాసపు కోటను విడిచి మరోసారి వార్తల్లో నిలిచిందీ హాలీవుడ్‌ అందం. అలా ఆత్మాభిమానానికి ప్రతీకగా నిలిచిన మేగన్‌.. నిండైన ఆత్మవిశ్వాసానికి కూడా కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌లా కనిపిస్తుంది. ఇక అపురూప లావణ్యానికి నిలువెత్తు నిదర్శనంగా ఉండే ఈ అందాల తారను ఫాలో అయ్యే అభిమానులూ ఎక్కువే. అయితే ఈమధ్య సెలబ్రిటీల డోపెల్‌ గ్యాంగర్స్‌(మనిషిని పోలిన మనుషులు)ను గాలమేసి పడుతున్న నెటిజన్లు తాజాగా ఈ రాయల్‌ బ్యూటీ డూప్‌ను కూడా కనుగొన్నారు. ఇద్దరూ అచ్చుగుద్దినట్లు ఉండడంతో ఈ బ్యూటీస్‌ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-instagram-post-of-shruti-hasan

ఇన్‌స్టాపురములో.. స్పందన !

తల్లి సారికలోని అందాన్ని, తండ్రి కమల్‌ హాసన్‌లోని ప్రతిభను పునికిపుచ్చుకుంది నటి శృతి హాసన్‌. తండ్రి వారసత్వంతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చినప్పటికీ బహుముఖ ప్రతిభా పాటవాలతో తనకంటూ ఓ ప్రత్యే గుర్తింపును సంపాదించుందీ అందాల తార. కమల్‌ హాసన్‌ నటించిన ‘హేరామ్‌’ చిత్రంలో అతిథి పాత్రతో సినిమా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన శృతి, 2009లో వచ్చిన బాలీవుడ్‌ చిత్రం ‘లక్‌’ ద్వారా హీరోయిన్‌గా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది. ఇక 2011లో సిద్ధార్థ్‌ హీరోగా ప్రకాశ్‌ కోవెలమూడి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ‘అనగనగా ఓ ధీరుడు’ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలకరించింది. అనంతరం తమిళం, తెలుగుతో పాటు హిందీలోనూ పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నటించిన శృతి దేశవ్యాప్తంగా విశేష అభిమానులను సంపాదించుకుంది. కేవలం నటనకే పరిమితం కాకుండా సింగర్‌గా మంచి పేరు సంపాదించుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. ఆరేళ్ల వయసులోనే ఏకంగా సినిమాలో పాట పాడి అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసిందీ లవ్లీ గర్ల్‌. ప్రస్తుతం విజయ్‌సేతుపతి హీరోగా తెరకెక్కుతోన్న ‘లాభం’ అనే తమిళ చిత్రంలో నటిస్తోందీ బ్యూటీ. ఇక సినిమాలు, మ్యూజిక్‌ షోలతో బిజీగా ఉండే శృతి సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తన అభిమానులతో ఎప్పుడూ టచ్‌లోనే ఉంటుంది. తన సినిమాలు, మ్యూజిక్‌ షోలతో పాటు వ్యక్తిగత విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా పంచుకుంటుందీ ముద్దుగుమ్మ. జనవరి 28 శృతి హాసన్‌ పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా శృతి ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్‌ చేసిన కొన్ని ఆసక్తికరమైన పోస్టులు, వాటికి తానిచ్చిన క్యాప్షన్లపై ఓ లుక్కేద్దామా..!

Know More