scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'ఎవరితో మాట్లాడినా అనుమానమే.. ఆయన్ని మార్చేదెలా?'

'అతని ఉన్నత భావాలు.. ఆమెను ఆకట్టుకున్నాయి. విశాల దృక్పథం.. అతని వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకున్నాయి. ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత ప్రేమ స్థానంలో అనుమానం చేరింది. ఇప్పుడు తన భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలీక సతమతమవుతోంది.అతని ఉన్నత భావాలు.. ఆమెను ఆకట్టుకున్నాయి. విశాల దృక్పథం.. అతని వైపు అడుగులు వేసేలా చేసింది. ఇద్దరి మనసులూ కలుసుకున్నాయి. ప్రేమ చిగురించింది. పెద్దల్ని ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకున్నారు. తర్వాత ప్రేమ స్థానంలో అనుమానం చేరింది. ఇప్పుడు తన భర్తను ఎలా మార్చుకోవాలో తెలీక సతమతమవుతోంది.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

¨ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK©Õ N¯ÃoªÃ?

Bollywood moms share their breastfeeding stories

Æ«Õt-Ōʢ.. ¨ ®¾%†Ïd©ð ÆEo¢-šË-¹¢˜ä Æ«â-©u-„çÕi-ÊC ‚ X¶ÔL¢’û. ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä ÆC ê«©¢ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ Ÿ¿ÂËˆÊ ’íX¾p «ª½¢. ÅŒ«Õ °N-ÅŒ¢©ð ‚Ê¢-ŸÄEo E¢XÏÊ \ ¹~ºÇ-¯çjo¯Ã «ÕJa-¤ò-«-Íäa„çÖ ’ÃF.. X¾ÛšËdÊ Gœ¿fÊÕ ÅŒÊ ÍäÅŒÕ-©ðxÂË B®¾Õ-¹×Êo ‚ ¹~º¢, ‚Ê¢Ÿ¿ ¦µÇ³Äp©Õ E¢œËÊ Ê§ŒÕ-¯Ã-©Åî ÅŒÊ “X¾A-G¢-¦ÇEo ֮͌¾Õ-¹×Êo ‚ ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ «Ö“ÅŒ¢ “X¾A ÅŒLxÂÌ «Õª½-X¾Û-ªÃE «ÕŸµ¿Õ-ª½-èÇc-X¾-¹¢’à NÕT-L-¤ò-ŌբC. ƒÂ¹ ÅŒÊ ¦ÕèÇbªá ÅŒÊ Š@ðx X¾œ¿Õ-ÂíE ¤Ä©Õ ÅÃ’¹Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¹Lê’ ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ‚Ê¢Ÿ¿¢ ÆC ÆÊÕ-¦µ¼-N¢Íä ÅŒ©Õx-©ê ²ñ¢ÅŒ¢.

ƒ©Ç¢šË “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ®Ôyšü „çÕ«Õ-K®ý ÅŒ«ÕÂ¹Ø ¦ð©ã-œ¿Õ-¯Ão-§ŒÕ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ. Æ«Õt-ÅŒ-Ê¢-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËd Æ¢Ÿ¿Õ-©ðE «ÖŸµ¿Õ-ªÃuEo ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt©Õ.. ÅŒ«Õ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK®ý, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ¤ò®¾Õd© ª½ÖX¾¢©ð X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö «áJ-®Ï-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Åä¯Ã.. ÅŒLx-¤Ä© “¤Ä«á-‘ÇuEo Åç©Õ-X¾ÛÅŒÖ O©ãj-ÊEo ‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ Gœ¿fÂ¹× ¤Ä©Õ X¾šÇd-©E, X¾GxÂú “X¾Ÿä-¬Ç©ðx å®jÅŒ¢ Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË \«Ö“ÅŒ¢ „çÊ-ÂÃ-œ¿-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E Íç¦ÕÅŒÖ ¯äšË ÅŒ©Õx©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. '“X¾X¾¢ÍŒ ÅŒLx-¤Ä© „êî-ÅŒq«¢ (‚’¹®¾Õd 1Ð7)Ñ •ª½Õ-X¾Û-¹ע-šðÊo ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“GšÌ «Ö„þÕq X¾©Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx X¾¢ÍŒÕ-¹×Êo “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ÆÊÕ-¦µ¼-„éÕ, ¯äšË ÅŒ©Õx-©Â¹× Æ¢C®¾ÕhÊo ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹ «Ö{-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

¯Ã “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK ƒC.. «ÕJ OÕC?
celebbreastfeedingstory650-1.jpg
¦§ŒÕšË “X¾Ÿä-¬Ç©ðx Gœ¿f-©Â¹× ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃª½Õ. Â꽺¢.. ƒÅŒ-ª½Õ© ÍŒÖX¾Û©Õ ÅŒ«ÕÊÕ Æ²ù-¹-ªÃu-EÂË ’¹ÕJ-Íä-²Äh-§äÕ-„çÖ-ÊÊo ¦µÇ«¯ä. ƪáÅä.. ƒ©Ç¢šË X¾J-®ÏnA «ÖªÃ-©E Íç¦Õ-Åî¢C ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt ¯ä£¾É Ÿµ¿ÖXϧŒÖ. ’¹Åä-œÄC Ê«¢-¦-ªý©ð „çÕ“£ýÇ Æ¯ä «áŸ¿Õl© ¤Ä¤Ä-ªáÂË •Êt-E-*aÊ ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt.. X¾GxÂú “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ÅŒ©Õx©Õ ÅŒ«Õ XÏ©x©Â¹× ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË ÊJq¢’û ª½Ö„þÕq …¢œ¿œ¿¢ ÅŒX¾p-E-®¾J Æ¢šð¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢-©ð¯ä ÅŒÊ ¦ÕèÇb-ªáE ’¹Õ¢œç-©Â¹× £¾ÇÅŒÕh-¹×Êo ‹ ¤¶ñšðE ƒ¯þ-²Äd©ð ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¯ä£¾Ç.. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û©ð ŸÄ’¹ÕÊo «ÖŸµ¿Õª½u¢, Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ¦§ŒÕšË “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ÅŒ©Õx©Õ XÏ©x-©Â¹× ¤ÄL-Íäa©Ç «u«®¾n ¹Lp¢-ÍÃ-LqÊ ²ù¹-ªÃu-©ÊÕ N«-J®¾Öh ‹ ƪ½n-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ò®ýdE ŸÄEÂË •ÅŒ-Íä-®Ï¢C.

'¯Ã ¤ÄX¾ „çÕ“£ýÇÂË ¯äÊÕ ’¹ÅŒ 8 ¯ç©-©Õ’à ¤ÄL-®¾Öh¯ä …¯Ão. «Ö °N-ÅÃ-©ðxÂË «Ö ¤ÄX¾ ª½ÖX¾¢©ð «*aÊ ‡¢èÇ-§ýÕ-„çÕ¢-šüE OÕ Æ¢Ÿ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒ¢ÅŒ-¹¢˜ä «Õ¢* ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ «Õªí-¹šË ©äŸ¿-¯äC ¯Ã ¦µÇ«Ê. ÆEo¢-šË©Ç «ÖÅŒ%ÅŒy¢ Æ¢˜ä ƢŌ ®¾Õ©-¦µ¼-„çÕiÊ N†¾§ŒÕ¢ Âß¿Õ. ‡¯îo E“Ÿ¿-©äE ªÃ“ÅŒÕ©Õ ’¹œ¿-¤ÄLq «®¾Õh¢C.. XÏ©x-©Â¹× «ÕÊ¢ ‚£¾Éª½X¾Û «Êª½Õ (X¶¾Ûœþ ²òªýq) Ưä X¶ÔL¢’û «Íäa-®¾Õh¢-{Õ¢C. EèÇ-EÂË ƒ©Ç¢šË ¹†¾d-„çÕiÊ ÆÊÕ-¦µ¼Ö-ÅŒÕLo Æ¢C¢Íä ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ¤ÄuêÂèü Æ«Õt-Ōʢ «ÕÊÂ¹× Æ¢C-²òh¢C. Šê ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Æ{Õ Gœ¿fÊÕ ÍŒÖ®¾Õ-¹ע{Ö, ƒ{Õ ÆEo X¾ÊÕLo ®¾«Õ-Êy§ŒÕ¢ Í䮾Õ-¹ׯä N†¾-§ŒÕ¢©ð Æ«Õt “¦ãªá¯þ ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à X¾E-Íä-®¾Õh¢C. ¤Ä¤Ä-ªáÂË ¤Ä©Õ X¾{dœ¿¢, ‚åXj ¦Jp¢’û Í䧌՜¿¢.. «¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx ÅŒLx ¹¢˜ä ‡Âúq-X¾ªýd ¨ “X¾X¾¢-ÍŒ¢©ð ‡«ª½Ö ©äª½Õ.

ƪáÅä ¦§ŒÕšË “X¾Ÿä¬Ç©ðx ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ ÅŒ«Õ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× ¤Ä©Õ X¾{d-œÄ-EÂË «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ªÃª½Õ. ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ «u«-®¾n©ð …¢œä ©ð¤Ä©ä Âê½-º-«ÕE ¯ÃÂ¹Ø ‹²ÄJ ÆÊÕ-¦µ¼-«-X¾Ü-ª½y-¹¢’à ƪ½n-„çÕi¢C. ‹²ÄJ ¯äÊÕ N«Ö-Ê¢©ð “X¾§ŒÖ-ºË-®¾Õh¯Ão. ÆX¾Ûpœ¿Õ ¯Ã ¤ÄX¾Â¹× ¤Ä©Õ X¾šÇdLq …¢C. ŸÄ¢Åî „ç¢{¯ä ÅŒÊE „Æý-ª½Ö„þÕ©ðÂË B®¾Õ-éÂ@Çx.. ¯Ã X¾E X¾Üª½h§äÕu «ª½Â¹× Æ{Õ’Ã ‡«-JF ªÃ«-Ÿ¿lE Íç¤Äp. ƒ©Ç ‡Â¹×ˆ« æ®X¾Û šÇªá-©ã-šüE …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-¹×-Êo¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ¦§ŒÕ-šË-Âí-ÍÃa¹ „ÃJÂË ²ÄK Íç¤Äp-Ê-ÊÕ-ÂË! ƪáÅä «ÕÊ¢ ƒ©Ç ®¾éªjÊ X¾E Í䮾Õh¯Ão «u«®¾n DEo ÅŒX¾Ûp’à ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÍŒÖ®¾Õh¢Ÿî ¯ÃÂ¹× Æ®¾©Õ ƪ½n¢ Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ¤ÄLÍäa ÅŒ©Õx-©Â¹×, *¯Ão-ª½Õ-©Â¹×, “¦ã®ýd X¾¢XýqE …X¾-§çÖ-T¢Íä ÅŒ©Õx-©Â¹× «Õ骯îo ²ù¹-ªÃu©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ-©ðÂË ªÃ„ÃL. ÆŸ¿¢Åà ‡©Ç ²ÄŸµ¿u-«Õ-«Û-Ōբ-Ÿ¿¢˜ä.. «ÕÊ¢-Ÿ¿ª½¢ «á¢Ÿ¿Õ-Âí*a «ÕÊ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK-®ýE X¾¢ÍŒÕ-¹×-Êo-X¾Ûpœä! ÆX¾Ûpœä «ÕÊ ®¾«Õ-®¾u©Õ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Æª½n-«Õ-«Û-Åêá. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê #freedomtofeed Ñ £¾Éu†ý-šÇu’û „äC-¹’à OÕª½Ö OÕ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdKE ¯ÃÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË..Ñ Æ¢{Ö «Õ£ÏÇ-@ÁLo “¤òÅŒq-£ÏÇ¢-Íä©Ç ¤ò®ýd åXšËd¢C ¯ä£¾Ç. ¨ ÅŒLx-¤Ä© „êî-ÅŒq«¢ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à Ō©Õx-©¢-Ÿ¿-JF ÅŒ«Õ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK-®ýE, X¾GxÂú “X¾Ÿä-¬Ç©ðx ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x ÅÃ«á ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ®¾«Õ-®¾uLo X¾¢ÍŒÕ-Âî-«ÕE ÂÕ-Åî¢C. ÆX¾Ûpœä ¨ ®¾«Õ-®¾uÂ¹× X¾J-³Äˆª½¢ Ÿíª½Õ-¹×-Ōբ-Ÿ¿E Æ¢šð¢D ¦ÖušË-X¶¾Û©ü «Ö„þÕ.

Æ©Ç¢šË ÅŒ¢“œ¿Õ-©Â¹× £¾ÉušÇqX¶ý!
celebbreastfeedingstory650-2.jpg
ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á©Õ Gœ¿fÊÕ Â¹¢šËÂË éªX¾p©Ç ֮͌¾Õ-Âî-«-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ, ƒÅŒª½ X¾ÊÕLo ¦Çu©¯þq Í䮾Õ-¹ע{Ö ÆÊÕ-¹~º¢ G°-G-°’à ’¹œ¿Õ-X¾Û-Ōբ-šÇª½Õ. ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð „ÃJÂË ‡¢Åî Âí¢ÅŒ ŠAhœË ‡Ÿ¿Õ-ª½-«œ¿¢ ®¾£¾Ç•¢. ƪáÅä „Ãª½Õ DEo ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍŒ-œ¿¢©ð ÍÃ©Ç «ª½Â¹× „ÃJ ¦µ¼ª½h© «ÕŸ¿ÕlÅŒÕ ‡¢ÅŒ-’Ã¯î …¢{Õ¢-Ÿ¿¢-šð¢C ¦ÇM-«Ûœþ §ŒÕOÕt «ÕOÕt ®¾Oժà 骜Ëf. ƒšÌ-«©ä ¯çjªÃ Æ¯ä ‹ «áŸ¿Õl© ¤Ä¤Ä-ªáÂË •Êt-E-*aÊ ¨ Æ¢ŸÄ© Åê½.. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û OÂú ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á©Õ ÅŒ«Õ ŠAh-œËE ÆCµ-’¹-NÕ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾¤òªýd Íäæ® ¦µ¼ª½h-©Â¹× Æ¢ÂË-ÅŒ-NÕ®¾Öh ‹ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ¤ò®ýdE ªÃ®Ï ƒ¯þ-²Äd©ð ¤ò®ýd Íä®Ï¢C.

ÅŒÊ Gœ¿fÊÕ “æX«Õ’à ‡ÅŒÕh-¹×Êo ‹ ¤¶ñšðÊÕ ƒ¯þ-²Äd©ð ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¨ ÊÖu «Ö„þÕ.. 'ÂíÅŒh’à Ō¢wœçjÊ „ê½Õ, ¯Ã “XϧŒÕ-„çÕiÊ ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ.. Æ¢Ÿ¿ª½Ö NÊ¢œË! ¨ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û OÂú ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’Ã.. ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ-@ÁLo “¤òÅŒq-£ÏÇ®¾Öh, „ÃJÂË Æœ¿Õ-’¹-œ¿Õ-’¹Õ¯Ã Æ¢œ¿’à E©Õ-²òhÊo “X¾A ŠÂ¹ˆ-JÂÌ ¨ ¤ò®¾ÕdÊÕ Æ¢ÂË-ÅŒ-NÕ-®¾Õh¯Ão. ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á ‚¢Ÿî-@ÁÊ Íç¢C¯Ã, ¦ÇŸµ¿-X¾-œË¯Ã, ŠAh-œËÂË ’¹Õéªj¯Ã.. ÆC ÅŒLx-¤Ä-©-åXj¯ä “X¾A-¹ة “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖX¾Û-ŌբC. ƪáÅä ƒ«Fo ÅŒLx-¤Ä© …ÅŒp-AhåXj ¯äª½Õ’à “X¾¦µÇ«¢ ÍŒÖX¾-¹-¤ò-ªá¯Ã ¤Ä¤Ä-ªáE ֮͌¾Õ-Â¹×¯ä “Â¹«Õ¢©ð ÅŒLx “X¾A-®¾p¢-C¢Íä NŸµÄ¯ÃEo ¦šËd ‚„çÕ «ÖÊ-®Ï¹ ®ÏnA \¢šË ÆE ƪ½n-«Õ-«Û-ŌբC. ÅŒŸÄyªÃ ¤Ä¤Äªá Ō¹׈« ¤Ä©Õ ÅÃ’¹œ¿¢, ¤Ä© …ÅŒpAh “¹«Õ¢’à ŌT_-¤ò-«œ¿¢.. «¢šËN •ª½Õ-’¹Õ-Åêá. ÂæšËd ÅŒLx «ÖÊ-®Ï¹, ¬ÇK-ª½Â¹ ®ÏnAE ƪ½n¢ Í䮾Õ-ÂíE Êœ¿Õ-ÍŒÕ-Âî-«-œ¿„äÕ OÕª½Õ Íäæ® ’íX¾p X¾E Æ«Û-ŌբC. Æ©Çê’ ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð OÕª½Õ ¹×J-XÏ¢Íä “æX«ÕÂ¹× «ÕêªD ²ÄšË ªÃŸ¿Õ.

celebbreastfeedingstory650-9.jpg

Æ©Çê’ ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ@Á©Â¹Ø ¯äÊÕ ŠÂ¹ N†¾§ŒÕ¢ ÍçX¾p-Ÿ¿-©-ÍŒÕ-¹ׯÃo.. ÊÖu «Ö„þÕq©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ ¤Ä© …ÅŒpAh ®¾J’Ã_ ©ä¹-¤ò-«œ¿¢ «©x ‚¢Ÿî-@ÁÊ Í碟¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ‡¢œî-wéÂj¯þ ®¾«Õ®¾u ©äŸ¿¢˜ä ƒÅŒª½ ƯÃ-ªî-’Ãu©Õ Â꽺¢ Âë͌Õa. ¨ 骢œ¿Ö ÂùעœÄ Æ¢˜ä Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©ðx ‡©Ç¢šË ®¾«Õ®¾u ©ä¹-¤ò-ªá¯Ã ¤Ä©Õ Ō¹׈-«’à …ÅŒp-ÅŒh-«Û-Ōբ-šÇªá. ¤Ä© …ÅŒp-AhE „çÕª½Õ-’¹Õ-X¾-ª½-ÍŒÕ-Âî-«-œÄ-EÂË ‡Eo “X¾§ŒÕ-ÅÃo©Õ Íä®Ï¯Ã, ‡Eo «Õ¢Ÿ¿Õ©Õ „Ü˯à X¶¾L-ÅŒ-„äÕOÕ …¢œ¿Ÿ¿Õ. ƒ©Ç¢šË „ê½Õ ®Ï’¹Õ_-X¾-œÄ-LqÊ Æ«-®¾ª½„äÕOÕ ©äŸ¿Õ. Æ©Çê’ ÅŒLx-¤Ä© N†¾-§ŒÕ¢©ð ‡©Ç¢šË ŠAh-œËÂÌ ’¹ÕJ-ÂÃ-«Ÿ¿Õl. ƒ©Ç¢šË Æ«Õt-©¢-Ÿ¿-JÂÌ ²ÄšË «Õ£ÏÇ-@Á-©Õ’à «ÕÊ«â «ÕŸ¿l-AŸÄl¢.. „ÃJ X¾{x “æX«ÕÊÕ, ’õª½-„ÃEo ÍÃ{ÕŸÄ¢..Ñ Æ¢{Ö ªÃ®¾Õ-Âí*a¢C ®¾OÕª½. ê«©¢ ƒX¾Ûpœä Âß¿Õ.. „çáÊo-šËÂË „çáÊo ÅŒÊ ¦ÕèÇb-ªáE ‡ÅŒÕh-ÂíE CTÊ «Õªî ¤¶ñšðÊÕ ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt.. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ŠAh-œËÂË ’¹Õª½-«œ¿¢ ®¾£¾Ç-•-«ÕE, ƪáÅä X¾ÊÕLo ¦Çu©¯þq Í䮾Õ-¹ע{Ö «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²ÄTÅä ¨ ŠAh-œËE ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍŒ-ÍŒaE.. ÍçX¾Ûp-Âí-*aÊ ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä.

'ƒ¢Âà ¤ÄL-®¾Õh-¯Ão„Ã?Ñ Æ¯ä-„ê½Õ!
celebbreastfeedingstory650-3.jpg

Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x Gœ¿fê Âß¿Õ.. ÅŒLxÂÌ ‡¯îo ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ Íä¹Ø-ª½Õ-ÅÃ-§ŒÕE Æ¢šð¢C ¦ÇM-«Ûœþ §ŒÕOÕt «ÕOÕt L²Ä å£Çœç¯þ. ƪáÅä ¨ “¹«Õ¢©ð ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒÊE ƒ¢Âà ‡Eo ªîV©Õ ¤ÄL-²Äh„þ ÆE ÆœË-ê’-„Ã-ª½E, ÅÃÊÕ «Ö“ÅŒ¢ O{Eo¢šËF X¾Â¹ˆÊ åXšËd ÅŒÊ ¦Ç¦ÕÂ¹× X¶ÔœË¢’û ƒ«yœ¿¢ åXj¯ä Ÿ¿%†Ïd åXšÇd-ÊE Æ¢šð¢D £¾Éšü «Ö„þÕ.

celebbreastfeedingstory650-4.jpg

'èÇÂú X¾ÛšÇd¹ ÂíEo ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ÊÊÕo ƒ¢Âà ¤ÄL-®¾Õh-¯Ão„Ã..? ÆE ÆœË-ê’-„ê½Õ. ÆX¾p-šËÂË „Ãœ¿Õ X¾ÛšËd ê«©¢ ¯Ã©Õ’¹Õ ¯ç©-©ãj¢C Æ¢Åä..! ƒ¢Âí¢-Ÿ¿-ꪄçÖ.. F Gœ¿fÂ¹× ƒ¢Âà ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË ÊÕ«Ûy ‚«ÛN Âß¿Õ ¹ŸÄ Ưä-„ê½Õ. ƒ©Ç¢šË «Ö{©Õ ¯ÃÂ¹× Âî¾h Ʋù-¹-ª½u¢-’ïä ÆE-XÏ¢-*¯Ã.. „ÚËE ¯äÊÕ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-©äŸ¿Õ. ¯ä¯ä Âß¿Õ.. Âê½-ºÇ-©ä-„çj¯Ã ÍéÇ-«Õ¢C ÅŒ©Õx©Õ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û N†¾-§ŒÕ¢©ð ƒ©Ç¢šË ®¾«Õ-®¾uLo ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. Æ©Çê’ Gœ¿fÂ¹× •Êt-E-ÍÃa¹ ÂíEo ªîV-©Â¹× AJT «%Ah °N-ÅÃEo “¤Äª½¢-Gµ-®¾Õh¢-šÇª½Õ ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Õt©Õ. ÆC ÅŒX¾Ûp Âß¿Õ.. ÂÃF Gœ¿fÂ¹× EKgÅŒ ®¾«Õ-§ŒÖ©ðx ¤ÄL-«yœ¿¢ Â¹ØœÄ «áÈu„äÕ Â¹ŸÄ! ¯äÊÖ ÆŸä Íä¬Ç. «%Ah ¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ-«’à ¯Ã ¤Ä¤Ä-ªáÂË ¤ÄL-«yœ¿„äÕ «áÈu¢’à ¦µÇN¢ÍÃ. “X¾A ÅŒMx ƒ©Ç ‡Â¹×ˆ« Âé¢ ¤Ä{Õ ¤ÄL-„Ãy-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ‡¢Åçj¯Ã …¢C.. Æ©Ç¢šË „ÃJÂË ¯Ã «ÕŸ¿lÅŒÕ ‡X¾Ûpœ¿Ö …¢{Õ¢C. ¯äÊÕ ¯Ã ¦Ç¦ÕÂ¹× \œÄC ¤Ä{Õ ¤ÄLÍÃa. “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û «©x ÅŒMx-G-œ¿f© ¦¢Ÿµ¿¢ ¦©-X¾-œ¿-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ Æ{Õ Gœ¿f-ÂÌÐ-ƒ{Õ ÅŒLxÂÌ ‡¯îo ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ Íä¹Ø-ª½Õ-Åêá.. “X¾®¾«¢ ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ AJT X¶Ï˜ãd®ýd ¦ÇœÎE ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-Âî«œ¿¢©ð “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ¤Ä“ÅŒ Â̩¹¢ ÆE Íç¦ÕÅÃ..Ñ Æ¢šð¢C L²Ä. «ÕÊ ÍŒÕ{Öd …Êo „ÃJ©ð ‡«-êª-«Õ¯Ão X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-¹עœÄ Gœ¿fÂ¹× ÅŒLx-¤Ä©Õ Æ¢C¢-ÍŒ-œ¿„äÕ ©Â¹~u¢’à “X¾A ÅŒMx «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’Ã-©E ¯äšË ÅŒ©Õx©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾Û-Åî¢D ¦ÇM-«Ûœþ «Ö„þÕ.

‚ª½Õ ¯ç©© ŸÄÂà ¤ÄLÍÃa!
celebbreastfeedingstory650-5.jpg

«á’¹Õ_ª½Õ XÏ©x© ÅŒLx’à ƫÕt-ÅŒ-Ê¢-©ðE «ÖŸµ¿Õ-ªÃuEo ƺÕ-«-ºÕ-«Û¯Ã ‚²Äy-C¢ÍÃÊE Íç¦Õ-Åî¢C ¦ÇM-«Ûœþ Æ¢ŸÄ© Åê½ å®M¯Ã èãjšÌx. ÅÃÊÕ ‚ª½Õ ¯ç©© ŸÄÂÃ ÅŒÊ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× ¤ÄL-ÍÃa-ÊE.. ¨ “X¾“Â˧ŒÕ Æ{Õ ÅŒ©Õx©, ƒ{Õ Gœ¿f© ‚ªî-’Ãu-EÂË ‡¢Åî “¬ì§ŒÕ-®¾ˆ-ª½-«ÕE Íç¦Õ-Åî¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. 'ÅŒMx-G-œ¿f-L-Ÿ¿l-JÂÌ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û “X¾“Â˧ŒÕ ‡¯îo ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯ÃLo Íä¹Ø-ª½Õ-®¾Õh¢C. ¨ N†¾§ŒÕ¢ X¾©Õ ÆŸµ¿u-§ŒÕ-¯Ã©Õ Â¹ØœÄ „ç©x-œË¢-Íêá. ‹ ÆŸµ¿u-§ŒÕÊ¢ “X¾Âê½¢ ÅŒLx Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x ‚„çÕ ®¾éªjy-¹©ü ÂÃuÊqªý (’¹ªÃs´-¬Á§ŒÕ ÂÃuÊqªý) ¦ÇJÊ X¾œä Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ« ÆE ÅäL¢C. ¯äÊÕ ¯Ã XÏ©x-©Â¹× ‚ª½Õ ¯ç©© ŸÄÂà ¤ÄLÍÃa. ¨ “¹«Õ¢©ð «ÕÊ¢ ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x XÏ©x©ðx …ÅŒp-ÅŒh§äÕu §ŒÖ¢šÌ ¦ÇœÎ®ý, ªî’¹-E-ªî-Ÿµ¿Â¹ ¬ÁÂËh „ÃJE °N-ÅâŌ¢ ª½ÂË~-²Ähªá..Ñ Æ¢{Ö “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û «©x ¹Lê’ “X¾§çÖ-•-¯Ã© ’¹ÕJ¢* Íç¦ÕÅŒÖ “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö O©ãj-ÊEo ‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ ÅŒ«Õ *¯Ão-ª½Õ-©Â¹× ¤ÄL-„Ãy-©¢{Ö ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ-@ÁLo “¤òÅŒq-£ÏÇ-²òh¢D ¦ÖušË-X¶¾Û©ü «Ö„þÕ.

celebbreastfeedingstory650-6.jpg

ÆC Gœ¿f ÅŒLxÂË Æ¢C¢Íä ÂÃÊÕ¹!
celebbreastfeedingstory650-7.jpg

“¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ƯäC ¨ ®¾%†Ïd©ð ‡¢Åî Æ«â-©u-„çÕi-Ê-Ÿ¿E, ÆC Gœ¿f ÅŒLxÂË Æ¢C¢Íä ÆX¾Û-ª½ÖX¾ ÂÃÊÕ¹ Æ¢šð¢C 宩-“GšÌ «Ö„þÕ Oժà ªÃèü-X¾ÛÅý. ¦ÇM-«Ûœþ £¾Éu¢œþ-®¾„þÕ £ÔÇªî ³Ä£ÏÇŸþ ¹X¾Üªý ƪÃl´¢-T-’ïä ÂùעœÄ.. ÅŒÊ-ŸçjÊ X¶Ï>Âú, ¤¶Äu†¾¯þ 宯þqÅî ‡¢Ÿ¿ªî ®ÏF ÆGµ-«Ö-ÊÕ© «ÕÊ®¾Õ ŸîÍŒÕ-¹×Êo ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt.. ÅŒLx-¤Ä© “¤Ä«á-Èu¢åXj ‹ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢©ð ¦µÇ’¹¢’Ã ÅŒÊ «ÕÊ-®¾Õ-©ðE «Ö{Lo ƒ©Ç X¾¢ÍŒÕ-¹עC.

celebbreastfeedingstory650-8.jpg

'¤Ä¤Ä-ªáÂË ¤ÄL-«yœ¿¢ «©x Æ{Õ ÅŒLxÂË, ƒ{Õ Gœ¿fÂ¹× ‡¯îo ‚ªî’¹u “X¾§çÖ-•-¯Ã©Õ Íä¹Ø-ª½-Åêá.. Æ©Çê’ „ÃJ-Ÿ¿lJ «ÕŸµ¿u ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ ¦©-X¾-œ¿Õ-ŌբC. Æ¢Ÿ¿Õê ¯äÊÕ ¯Ã XÏ©x©Õ NÕ³Ä, èãj¯þ©Â¹× ÍÃ©Ç ªîV© ¤Ä{Õ ¤ÄLÍÃa. ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ƯäC XÏ©x©Õ ÅŒ©Õx-©-ÂËÍäa ÆX¾Û-ª½ÖX¾ ÂÃÊÕ¹. Æ¢Ÿ¿Õê Ō©Õx-©¢-Ÿ¿ª½Ö ¨ ÂÃÊÕ-¹ÊÕ Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-„ÃL. ¨ “¹«Õ¢©ð ‡Ÿ¿Õ-ª½§äÕu ŠAh-@ÁxÊÕ ÆCµ-’¹-NÕ¢-ÍÃ-©¢˜ä Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÍŒÂ¹ˆšË ¤ò†¾-ÂÃ-£¾Éª½¢, £¾ÉuXÔ’Ã …¢œ¿œ¿¢ ÍÃ©Ç «áÈu¢. Æ©Çê’ ¤Ä¤Äªá X¾œ¿Õ-¹×-Êo-X¾Ûpœ¿Õ, ƒÅŒª½ ‘ÇS ®¾«Õ-§ŒÖ©ðx Âé-êÂ~X¾¢ Í䧌Õ-¹עœÄ OÕª½Ö E“Ÿ¿-¤ò¢œË.. ÅŒŸÄyªÃ E“Ÿ¿-©äNÕ, ŠAh-@ÁxÊÕ ƒ˜äd ÆCµ-’¹-NÕ¢-͌͌Õa..Ñ Æ¢{Ö ÅŒÊ «Ö{-©Åî ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾Û-Åî¢D ¹Øušü «Ö„þÕ.

ƒšÌ-«©ä Æ«Õt-ÅŒ-¯ÃEo ÍŒN ÍŒÖ®Ï Æ¢Ÿ¿Õ-©ðE «ÖŸµ¿Õ-ªÃuEo N«-J¢-ÍŒ-œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ÅŒLx-¤Ä© “¤Ä«áÈu¢, ¨ “¹«Õ¢©ð „ÃJÂË ‡Ÿ¿Õ-éªjÊ ÂíEo ÆÊÕ-¦µ¼-„ÃLo X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö ÂíÅŒh’à Ō©ãkxÊ „ÃJ©ð ®¾Öp´Jh E¢XÏÊ Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“GšÌ «Ö„þÕq ÍçXÏpÊ N†¾-§ŒÖ©Õ Åç©Õ-®¾Õ-¹×-¯Ão-ª½Õ’Ã! «ÕJ, OšËE Ÿ¿%†Ïd©ð …¢ÍŒÕ-ÂíE OÕª½Ö OÕ *¯Ão-JÂË «ÕJ¢ÅŒ ‡Â¹×ˆ« Âé¢ ¤Ä{Õ ¤ÄL-«y¢œË.. ÅŒŸÄyªÃ Æ{Õ Gœ¿f ‚ªî-’ÃuEo, ƒ{Õ OÕ ‚ªî-’ÃuFo ÂäÄ-œ¿Õ-ÂË.. ®¾êª¯Ã?!

women icon@teamvasundhara
mira-rajput-held-an-ask-me-anything-session-on-instagram-and-answered-multiple-questions-about-her-life-marriage-and-more

షాహిద్‌ కాదు.. అతడే నా ఆల్‌టైమ్‌ క్రష్!

మన జీవితంలో మనకు ఇష్టమైన వాళ్లు ఎంతమంది ఉన్నా.. తొలిచూపులోనే మన మనసు దోచుకున్న వాళ్లు (క్రష్‌) మాత్రం ఒక్కరే ఉంటారు. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తన భర్త షాహిద్‌ మాత్రం కాదంటోంది మీరా రాజ్‌పుత్‌. బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ భార్యగానే కాదు.. తనదైన ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌తో సోషల్‌ మీడియాలో క్రేజ్‌ సంపాదించుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. భర్త, పిల్లలు, కుటుంబ బాధ్యతలతో తానెంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ సోషల్‌ మీడియాలో తన ఫ్యాన్స్‌కు అనుక్షణం టచ్‌లోనే ఉంటుందీ అందాల అమ్మ. అంతేనా.. వీలు చిక్కినప్పుడల్లా వారితో ముచ్చటిస్తుంటుంది కూడా! అలా తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ‘ఆస్క్‌ మీ ఎనీథింగ్‌’ సెషన్‌ నిర్వహించింది మీరా. ఈ క్రమంలో తన భర్త, పిల్లలు, బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌, ఫిట్‌నెస్‌.. వంటి బోలెడన్ని విషయాలతో పాటు తన క్రష్‌ ఎవరో కూడా చెప్పుకొచ్చింది. మరి, ఆ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-big-boss-14-winner-rubina-dilaik-in-telugu

మన ‘ఛోటీ బహూ’ బిగ్‌బాస్‌ విన్నరైంది!

బిగ్‌బాస్‌.. ఈ టీవీ కార్యక్రమానికి ఉన్న పాపులారిటీ, ప్రత్యేకతే వేరు! వివిధ భాషల్లో ప్రసారమవుతోన్న ఈ షోకు విపరీతమైన జనాదరణ ఉంది. ఏటా ఓ సీజన్‌తో మన ముందుకొస్తోన్న ఈ టీవీ షో.. ఏ భాషలో ప్రసారమైనప్పటికీ అందరి కళ్లూ విజేత ఎవరవుతారన్న ఆతృతతోనే ఎదురుచూస్తుంటాయి. అలా ఈసారి హిందీ బిగ్‌బాస్‌-14 విజేతగా నిలిచింది టీవీ నటి రుబీనా దిలాయిక్‌. ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా 143 రోజుల పాటు బిగ్‌బాస్ హౌస్లో గడిపిన ఆమె.. తన పెర్ఫార్మెన్స్‌తో ఇతర కంటెస్టెంట్స్కి గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. అందుకే ఈ సీజన్‌ విజేతగా నిలిచి ట్రోఫీతో పాటు రూ. 36 లక్షల నగదు బహుమతిని సొంతం చేసుకుంది. మరి, షో ఆద్యంతం తన క్యూట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో, పోటీతత్వంతో అలరించిన రుబీనా గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
alitho-saradaga-special-chat-show-with-srilakshmi-and-hema

అందుకే... నాకు కష్టమొస్తే గోడకు చెప్పుకుంటున్నా!

వారు తమ నటనతో వెండితెరపై నవ్వుల పువ్వులు పండించారు. తమకే సాధ్యమైన మేనరిజమ్స్‌తో, డైలాగులతో ప్రేక్షకుల మదిని దోచారు. కామెడీ నుంచి క్యారక్టర్‌ ఆర్టిస్టు దాకా ఎలాంటి పాత్రలకైనా ప్రాణం పోయగల వారిద్దరే సీనియర్‌ నటీమణులు శ్రీలక్ష్మి, హేమ. సున్నితమైన హాస్యంతో సిల్వర్‌ స్ర్కీన్‌పై తమకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వారు ఈటీవీలో ప్రసారమయ్యే ‘ఆలీతో సరదాగా’ తాజా ఎపిసోడ్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తమ సినీ కెరీర్‌, ఎదుర్కొన్న ఒడిదొడుకులు, అనందపడ్డ క్షణాలు... ఇలా ఎన్నో అనుభూతులను పంచుకున్నారు. మరి, ఆ సరదా సంగతులేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
top-chef-winner-melissa-king-is-proud-of-changing-her-life-style

లేట్‌నైట్ పార్టీలు, మద్యపానంతో నా శరీరాన్ని, మనసును ఎంతో బాధపెట్టా!

మనం తీసుకునే ఆహారం అటు శారీరకంగానే కాదు.. ఇటు మానసికం గానూ ప్రభావం చూపుతుంది. అయితే ప్రస్తుతమున్న యాంత్రిక జీవనంలో చాలామంది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్లను పాటించడం లేదు. పని ఒత్తిడిలో పడిపోయి కొందరు ఏ అర్ధరాత్రో తింటున్నారు. మరికొందరు సులభంగా దొరుకుతుందనే కారణంతో జంక్‌ఫుడ్‌కు అలవాటుపడుతున్నారు. ఇక లేట్‌ నైట్‌ ప్రోగ్రామ్స్‌, వీకెండ్‌ పార్టీలంటూ ఇంకొందరు ఏది పడితే అది తింటున్నారు. దీంతో తమకు తెలియకుండానే విపరీతంగా బరువు పెరిగిపోతుంటారు. ఈ క్రమంలో ఇలాంటి అనారోగ్యకరమైన ఆహారపు అలవాట్ల కారణంగానే ఒకానొక సమయంలో విపరీతంగా బరువు పెరిగానంటోంది ప్రముఖ అమెరికన్‌ చెఫ్‌ మెలిస్సా కింగ్‌. అనారోగ్యకరమైన లైఫ్‌స్టైల్‌తో లావెక్కిన తన శరీరాన్ని చూసి ఎంతో బాధపడ్డానని చెబుతోంది. ఇక ఇలా బాధపడుతూ కూర్చుంటే ఎలాంటి ఫలితం ఉండదన్న విషయం ఆలస్యంగా గ్రహించినా... అప్పట్నుంచి తన శరీరాన్ని తనకు నచ్చినట్లుగా మార్చుకున్నానంటోంది. ఈ క్రమంలో తన ఫ్యాట్‌ టు ఫిట్‌ జర్నీ గురించి సోషల్ మీడియా వేదికగా అందరితో షేర్‌ చేసుకుందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
meghan-markle-wax-statue-gets-a-baby-bump-after-pregnancy-announcement

women icon@teamvasundhara
urvashi-dholakia-shares-her-views-about-body-shaming-and-loving-her-body
women icon@teamvasundhara
meghana-raj-introduces-her-son-to-world-in-telugu

ఇదిగో.. నా జూనియర్‌ చిరు!

భర్తతో పదేళ్ల ప్రేమ బంధం... రెండేళ్ల దాంపత్య బంధానికి ప్రతిరూపంగా కొన్ని నెలల క్రితం పండంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది నటి మేఘనా రాజ్‌. దీంతో తనను విడిచి వెళ్లిన చిరంజీవే మళ్లీ తన దగ్గరకు వచ్చాడని తెగ సంబరపడిపోయింది. తన భర్త వదిలి వెళ్లిన మధుర జ్ఞాపకాలను కుమారుడిలో చూసుకుంటూ మురిసిపోయింది. ఈ క్రమంలో బిడ్డే సర్వస్వంగా బతుకుతోన్న మేఘన తాజాగా తన రాకుమారుడిని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఈ క్రమంలో తన భర్త జ్ఞాపకార్థం కుమారుడికి ‘జూనియర్‌ చిరు’ (సింబా) అని నామకరణం చేసినట్లు ఇన్‌స్టా వేదికగా తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా తన జీవితంలోని ముఖ్యమైన సంఘటనలతో మేఘన షేర్‌ చేసుకున్న ఓ వీడియో నెటిజన్లను బాగా ఆకట్టుకుంటోంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
manya-singh-daughter-of-a-rickshaw-driver-crowned-miss-india-2020-runner-up

చిన్నప్పుడు పాచిపనులు కూడా చేశా.. అందాల రాణి కన్నీటి గాథ!

‘అందాల పోటీల్లో పాల్గొనే అమ్మాయిలందరూ హై క్లాస్ ఫ్యామిలీస్‌ నుంచే వస్తారు. పుట్టుకతోనే స్థితిమంతులైన అలాంటి వారికి సకల సౌకర్యాలకెలాంటి లోటూ ఉండదు’... మోడలింగ్‌ను కెరీర్గా ఎంచుకునే అమ్మాయిల గురించి చాలామంది అనుకునే మాటలివి. అయితే అందరూ అలా ఉండరని, ఈ మెరుపుల వెనుక మాటలకందని కన్నీళ్లు, దిగమింగలేని కష్టాలు కూడా ఉన్నాయంటోంది తాజా మిస్ ఇండియా రన్నరప్‌ మాన్యాసింగ్‌. తెల్లవారితే ఇంట్లో పొయ్యి వెలుగుతుందో లేదో తెలియని ఓ పేద కుటుంబంలో పుట్టిన తానే ఇందుకు నిదర్శనమంటోంది. మరి కటిక పేదరికం నుంచి ప్రతిష్ఠాత్మక అందాల పోటీల దాకా ఆమె సాగించిన విజయ ప్రస్థానం గురించి మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
lisa-haydon-ropes-in-son-zack-for-pregnancy-announcement-baby-no-3-coming-this-june

ముచ్చటగా మూడోసారి అమ్మను కాబోతున్నా!

అనిర్వచనీయమైన ఆనందాన్నిచ్చే అమ్మతనం ఆడవారికి మాత్రమే దక్కిన గొప్ప వరం. ఎన్నెన్నో సందేహాలు, మది నిండా సంతోషంతో కొత్తగా తల్లయ్యే అమ్మలందరూ తొలిసారి అమ్మతనాన్ని ఆస్వాదిస్తే.. ఇప్పటికే అమ్మగా ప్రమోషన్ పొందిన మహిళలు అటు అనుభవం, ఇటు మాతృత్వపు మాధుర్యం కలగలిసిన ఈ సరికొత్త అనుభూతిని తనివితీరా ఆస్వాదిస్తుంటారు. ప్రస్తుతం ఇలాంటి అంతులేని ఆనందంలోనే మునిగితేలుతోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార లిసా హెడెన్‌. నాలుగేళ్ల క్రితం జాక్‌ అనే పండంటి మగబిడ్డను ప్రసవించిన ఈ ముద్దుగుమ్మ గతేడాది ఫిబ్రవరిలో లియో అనే మరో బాబుకు జన్మనిచ్చింది. ఈ క్రమంలో ముచ్చటగా మూడోసారి తల్లి కాబోతోంది ఈ అందాల అమ్మ. ఈ సందర్భంగా ఓ బ్యూటిఫుల్‌ వీడియోతో తానే స్వయంగా ఈ శుభవార్తను అందరితో షేర్‌ చేసుకుందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌. దీంతో అటు సెలబ్రిటీలు, ఇటు అభిమానుల నుంచి ఆమెకు శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
fashion-designer-manali-jagtap-shares-about-her-cancer-treatment-and-experiences

గుండె రాయి చేసుకున్నా.. క్యాన్సర్‌ను జయించా!

క్యాన్సర్‌.. మందు లేని ఈ మహమ్మారి ఎన్నో ఏళ్లుగా మానవజాతిని పట్టి పీడిస్తోంది. ఆడ, మగ, చిన్నా, పెద్దా అన్న తేడాల్లేకుండా అందరినీ భయపెడుతోంది. అయితే దీనిపై ముందు నుంచీ అవగాహన పెంచుకోవడం, తొలిదశలోనే గుర్తించడం, క్యాన్సర్‌ అంటూ భయపడిపోకుండా సరైన చికిత్సలు తీసుకుని ధైర్యంగా ముందుకు సాగితే దీని నుంచి బయటపడవచ్చు. ఎందరో సెలబ్రిటీలు తమ అనుభవాల ద్వారా ఈ మాటలను అక్షర సత్యం చేశారు. అలాంటివారిలో ప్రముఖ ఫ్యాషన్‌ డిజైనర్‌ మనాలీ జగ్తాప్‌ ఒకరు. రెండేళ్ల క్రితం ప్రమాదకర గర్భాశయ క్యాన్సర్ బారిన పడిన ఆమె మానసిక స్థైర్యంతో ఆ మహమ్మారిని అధిగమించింది. చికిత్స సమయంలో ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తన క్యాన్సర్‌ చికిత్సకు సంబంధించిన అనుభవాలు షేర్‌ చేసుకున్న ఆమె ఆ తర్వాత కూడా తనకు వీలైనప్పుడల్లా క్యాన్సర్‌ బాధితుల్లో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈక్రమంలో ‘ప్రపంచ క్యాన్సర్‌ దినోత్సవం’ సందర్భంగా క్యాన్సర్‌ చికిత్సకు సంబంధించిన అనుభవాలను అందరితో పంచుకుంది మనాలీ.

Know More

women icon@teamvasundhara
winner-of-‘world-most-beautiful-face’-speaks-about-the-hate-she-has-received

‘బ్యూటీ క్వీన్‌’ కాదు.. ‘అగ్లీ క్వీన్‌’ అన్నారు!

‘భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ’ పేరుతో సోషల్‌ మీడియాలో కొంత మంది నెటిజన్లు ఇతరుల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా కామెంట్లు పెడుతుంటారు. ప్రత్యేకించి సెలబ్రిటీల విషయంలో సోషల్‌ మీడియా వల్ల ఎన్ని ప్రయోజనాలున్నాయో అన్నే నష్టాలున్నాయనిపిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో కొందరు ఆకతాయిలు వివిధ రంగాలకు చెందిన సెలబ్రిటీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని తమకు ఇష్టమొచ్చినట్లు విమర్శలు, కామెంట్లు చేస్తుండడం మనం తరచుగా వింటూనే ఉన్నాం. మరికొందరు నెటిజన్లు తమకిష్టం వచ్చిన సెలబ్రిటీలను ట్యాగ్‌ చేస్తూ ఇష్టమొచ్చిన పోస్ట్‌లు పెడుతూ వారి మనోభావాలను దెబ్బతీస్తుంటారు. ఈక్రమంలో ‘ప్రపంచంలో అత్యంత అందమైన ముఖం’ గల యువతిగా గెలిచిన ఓ అందాల తార కూడా ఇలాంటి విమర్శలు ఎదుర్కొందట. ఇంతకీ ఎవరామె?ఎందుకు ట్రోలింగ్‌ బారిన పడిందో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-who-flaunted-their-stretch-marks-with-absolute-pride
women icon@teamvasundhara
ram-charan-wife-upasana-konidela-took-the-initiate-gets-herself-vaccinated-at-apollo

మేం కరోనా టీకా తీసుకున్నాం! మీరూ తీసుకోండి!

కాలయముడిలా ప్రపంచాన్ని పట్టి పీడిస్తోంది కరోనా. సామాన్యులు, సంపన్నులు, సెలబ్రిటీలనే తేడా లేకుండా అందరూ ఈ మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. ఇప్పటికే ఎన్నో వేల ప్రాణాలను బలిగొన్న ఈ ప్రమాదకర వైరస్‌కు విరుగుడు ఎప్పుడెప్పుడు వస్తుందా? అని ప్రపంచమంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. అయితే కొవిడ్‌ రక్కసిని కట్టడి చేసే ప్రయత్నాల్లో భాగంగా ఇప్పటికే కొన్ని దేశాల్లో వ్యాక్సినేషన్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. మన దేశంలోనూ టీకా పంపిణీ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే లక్షలాది మంది వ్యాక్సిన్‌ తీసుకున్నారు. అయితే వ్యాక్సిన్‌పై అపోహలు, అనుమానాలు ఉన్నాయంటూ చాలామంది టీకా తీసుకోవడానికి వెనకడుగు వేస్తున్నారు. ఈక్రమంలో వ్యాక్సిన్‌పై భయాన్ని పటాపంచలు చేస్తూ మెగా కోడలు, రామ్‌చరణ్‌ సతీమణి కొణిదెల ఉపాసన తాజాగా టీకా తీసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
ellen-degeneres-shares-her-covid-19-experience-in-telugu

ఆ నొప్పితో నా పక్కటెముకలు విరిగిపోయాయేమో అనిపించింది!

కంటికి కనిపించని కరోనా వైరస్‌ ఇప్పట్లో అంతమయ్యేలా లేదు. ఓవైపు వివిధ దేశాల్లో కొవిడ్‌ వ్యాక్సినేషన్‌ ప్రక్రియ ప్రారంభమైనప్పటికీ... మరోవైపు కొత్త రూపు దాల్చుకుని విరుచుకుపడుతోందీ మహమ్మారి. లక్షణాలు తెలియనివ్వకుండా, కొత్త కొత్త లక్షణాలతో ‘స్ట్రెయిన్‌’, ‘వేరియంట్‌’, ‘మ్యుటేషన్‌’ అంటూ అందరిలో గుబులు రేపుతోంది. దీంతో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా, ఎంత అప్రమత్తంగా ఉంటున్నా సామాన్యులతో పాటు సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ వైరస్‌ బారిన పడుతున్నారు. అదే సమయంలో సరైన మందు లేని ఈ మహమ్మారిని మనోధైర్యంతో జయిస్తున్నారు. సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకుని వైరస్‌పై విజయం సాధిస్తున్నారు. ఈక్రమంలో ప్రముఖ అమెరికన్‌ నటి ఎలెన్‌ డీజెనెరెస్‌ కొద్దిరోజుల క్రితం కొవిడ్‌ బారిన పడ్డారు. ఇంట్లోనే చికిత్స తీసుకుని ఇటీవలే పూర్తిగా కోలుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా కరోనాకు సంబంధించిన తన అనుభవాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకునేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
madhumitha-and-siva-balaji-in-alitho-saradaga-chat-show-in-telugu

మా పెళ్లికి జాతకాలు కలవలేదు... కానీ!

ఆమె ‘పుట్టింటికి రా చెల్లి’ సినిమాతో ప్రతి తెలుగింటి ఆడపడుచుగా మారిపోయింది. అతనేమో ‘ఆర్య’, ‘చందమామ’, ‘సంక్రాంతి’ చిత్రాలతో అమ్మాయిల మనసులు కొల్లగొట్టాడు. వ్యక్తిగతంగా తమ సహజ నటనతో మెప్పించే వీరిద్దరు సిల్వర్‌స్ర్కీన్‌పై ఎప్పుడూ జంటగా కనిపించలేదు. కానీ రియల్‌ లైఫ్‌లో మాత్రం సక్సెస్‌ ఫుల్‌ జోడీగా పేరు తెచ్చుకున్నారు. వారే నటులు శివబాలాజీ, మధుమిత. పుష్కర కాలం కిందట పెళ్లిపీటలెక్కిన ఈ అందాల జంట ఇప్పటికీ ఎంతో అన్యోన్యంగా మెలుగుతూ యువతకు రిలేషన్‌షిప్‌ పాఠాలు నేర్పుతోంది. ఎప్పుడు చూసినా నవ్వుతూ సరదాగా కనిపించే ఈ లవ్లీ కపుల్ ఈటీవీలో ప్రసారమవుతోన్న ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తమ వ్యక్తిగత, వృత్తిగత జీవితానికి సంబంధించి ఎన్నో ఆసక్తికరమైన విషయాలను సరదాగా షేర్‌ చేసుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-who-adopt-hydroponic-gardening-in-telugu

మట్టి లేకుండానే పండిస్తున్నాం.. మీకూ ఈ సంతోషం కావాలా?

కరోనా వచ్చిన దగ్గర్నుంచి అందరిలో ఆరోగ్య స్పృహ పెరిగింది. ఈ క్రమంలో ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి తీసుకునే ఆహారం దగ్గర్నుంచి చేసే పనుల దాకా ప్రతి విషయంలోనూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. ఇందులో భాగంగానే గార్డెనింగ్‌కి ఆదరణ పెరిగింది. సామాన్యుల దగ్గర్నుంచి సెలబ్రిటీల దాకా సహజ పద్ధతుల్లో కాయగూరలు పండించుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అందులోనూ ఎలాంటి మట్టి ఉపయోగించకుండా కేవలం నీటితోనే మొక్కల్ని పెంచే హైడ్రోపోనిక్‌ గార్డెనింగ్‌కి ఓటేస్తున్నారు. తాను కూడా ఇలాంటి పద్ధతిలోనే తన ఇంట్లో మొక్కల్ని పెంచుకుంటున్నానని చెబుతోంది బాలీవుడ్‌ ఫిట్‌నెస్‌ ఫ్రీక్‌ శిల్పాశెట్టి. ఈ క్రమంలోనే ఇటీవల తన హైడ్రోపోనిక్‌ గార్డెన్‌కి సంబంధించిన ఓ వీడియోను ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్‌ చేసింది శిల్ప. ఇక మొన్నటికి మొన్న అలనాటి అందాల తార సుహాసిని కూడా తన హైడ్రోపోనిక్‌ గార్డెన్‌ని తన ఫ్యాన్స్‌కి పరిచయం చేసింది. వీళ్లే కాదు.. ఇంకొందరు ముద్దుగుమ్మలు కూడా ఈ సరికొత్త గార్డెనింగ్‌ ట్రెండ్‌ని తమ లైఫ్‌స్టైల్‌లో భాగం చేసుకొని అందరిలో ఆరోగ్య స్పృహ పెంచుతున్నారు. మరి, వాళ్లెవరో చూసేద్దామా..?!

Know More

women icon@teamvasundhara
sania-mirza-shares-about-her-covid-experience-in-telugu

అదో భయంకరమైన అనుభవం.. కరోనాను జోక్‌గా తీసుకోవద్దు!

కరోనా కారణంగా ఒంటరితనం అంటే ఎలా ఉంటుందో చాలామందికి తెలిసొచ్చింది. వైరస్‌ సోకి స్వీయ నిర్బంధంలో ఉంటూ కొందరు; ఆస్పత్రులు, క్వారంటైన్‌ సెంటర్లలో చికిత్స పొందుతూ మరికొందరు... ఇలా ఎక్కడి వారక్కడే ఏకాకిగా మిగిలిపోతున్నారు. ఫలితంగా ఒంటరితనంతో తీవ్ర మానసిక క్షోభకు గురవుతున్నారు. అలాంటి గడ్డు పరిస్థితుల్ని తానూ ఎదుర్కొన్నానంటోంది హైదరాబాదీ టెన్నిస్‌ స్టార్‌ సానియా మీర్జా. పదేళ్ల క్రితం పాక్‌ క్రికెటర్ షోయబ్‌ మాలిక్‌తో కలిసి పెళ్లిపీటలెక్కిన ఈ టెన్నిస్‌ క్వీన్‌ రెండేళ్ల క్రితం ఇజాన్‌కు జన్మనిచ్చింది. అమ్మయ్యాక అటు కుటుంబ బాధ్యతల్ని నెరవేరుస్తూనే... ఇటు తన కెరీర్‌నూ కొనసాగిస్తోందీ సూపర్‌ మామ్‌. ఈక్రమంలో తన కుమారుడి ఆలనాపాలనలో అమ్మతనాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తోన్న సానియా కొద్ది రోజుల క్రితం కరోనా బారిన పడిందట. ఈ కారణంగా కొద్ది రోజుల పాటు తన కుటుంబానికి దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చిందంటూ తన అనుభవాలను ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ ద్వారా అందరితో షేర్‌ చేసుకుందీ టెన్నిస్‌ బ్యూటీ. ప్రస్తుతం ఆమె పోస్ట్ సోషల్‌ మీడియాలో ట్రెండింగ్‌లో ఉంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
kajol-says-her-father-was-against-the-idea-of-her-getting-married-to-ajay-devgan-at-young-age

అప్పుడు మా పెళ్లికి నాన్న ఒప్పుకోలేదు!

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న బాలీవుడ్‌ జంటల్లో కాజోల్‌-అజయ్‌ దేవ్‌గణ్‌ జోడీ కూడా ఒకటి. వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టి సుమారు రెండు దశాబ్దాలకు పైగా గడిచినా..ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉంటూ నేటి తరం జంటలకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుంటారీ లవ్లీ కపుల్‌. ఇక గతేడాది ‘తానాజీ... ది అన్‌ సంగ్‌ వారియర్‌’ సినిమాలో కలిసి నటించిన వీరిద్దరూ... ఆన్‌ స్ర్కీన్... ఆఫ్‌ స్ర్కీన్‌ ఎక్కడైనా తమది ‘పర్ఫెక్ట్‌ జోడీ’ అని మరోసారి నిరూపించుకున్నారు. ఇలా ఓవైపు తల్లిగా తన ఇద్దరు పిల్లల ఆలనాపాలన చూసుకుంటూనే ... మరోవైపు నటిగా వైవిధ్యమైన పాత్రలతో అలరిస్తోంది కాజోల్. ఈ క్రమంలో ఆమె నటించిన తాజా చిత్రం ‘త్రిభంగ’ జనవరి 15 న నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ ద్వారా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. ఈ సందర్భంగా తన వృత్తిగత, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More