scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Movie Masala

 
category logo

'Æ©Ç „ç៿-©ãj¢CÑ.. ƒ©Ç '‹ ¦äHÑ ®¾éÂq-å®j¢C!

Interesting facts of Director Nandini Reddy

'«ÕÊ ÍŒÕ{Öd …Êo-„Ã-@ÁxÂ¹× ÊÍäa©Ç …¢œ¿œ¿¢ Âß¿Õ.. «ÕÊ «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× ÊÍäa©Ç …¢œ¿-œ¿¢-©ð¯ä Æ®¾-©ãjÊ ‚Ê¢Ÿ¿«á¢{Õ¢C..Ñ ¨ «Ö{ÊÕ ÍçX¾pœ¿¢ ÍÃ©Ç ®¾Õ©¦µ¼„äÕ ÂÃF.. E• °N-ÅŒ¢©ð ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ Æ¢Ÿ¿JÂÌ ²ÄŸµ¿u«Õ§äÕu N†¾§ŒÕ¢ Âß¿Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ®¾«Ö•¢©ð ÍŒÕ{Öd …¢œä „Ã@Áx ÊÕ¢* ‡¯îo ª½Âé N«Õ-ª½z©Õ, Æ«-«Ö-¯Ã©Õ, æ£Ç@Á-Ê©Õ, E{Öd-ª½Õp©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½«ÛŌբšÇªá. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «Ö“ÅŒ„äÕ „ÚËE ŸÄ{Õ-¹ע{Ö ÅŒ«ÕÂ¹× Ê*aÊ ŸÄJ©ð ÂíÊ-²Ä-’¹ÕÅŒÖ N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ‚ Âî«Â¹× Íç¢CÊ „ÃJ©ð ŠÂ¹êª “X¾«áÈ Ÿ¿ª½z-¹×-ªÃ©Õ Ê¢CF 骜Ëf.

B®Ï-ÊN ¯Ã©Õ’¹Õ ®ÏE«Ö©ä ƪá¯Ã.. X¾J-“¬Á-«Õ©ð ÅŒÊ-¹¢{Ö “X¾Åäu¹ ’¹ÕJh¢-X¾ÛÊÕ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עD Ÿ¿ª½z-¹-«ÕºË. ®ÏE«Ö œçjéª-¹¥¯þ X¾Â¹ˆÊ åXœËÅä.. «á¹׈-®¾Ö-šË’à «ÖšÇx-œ¿œ¿¢, ‡Ÿ¿ÕšË „ÃJ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©Åî ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©ä¹עœÄ ÅŒÊ «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× Ê*a-Ê-{Õx’à …¢œ¿œ¿¢ Ê¢CE å®p³Ä-LšÌ. Æ¢Ÿ¿Õê ʢC-EÂË ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð 'åX¶jªý “¦Ç¢œþÑ Æ¯ä æXª½Õ Â¹ØœÄ …¢C. ÂÃF ÅŒÊ «ÕÊ®¾Õ ‡¢ÅŒ ®¾ÕEo-ÅŒ„çÕi¢Ÿî ÅŒÊÕ Å窽-éÂ-Âˈ¢-*Ê ®ÏE-«Ö©Õ ÍŒÖæ®h¯ä ƪ½n-«Õ-«ÛŌբC. ÍÃ©Ç ’ÃuXý ÅŒªÃyÅŒ Ê¢CE Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-*Ê *“ÅŒ¢ '‹ ¦äHÑ. ®¾«Õ¢ÅŒ Mœþ-ªî-©ü©ð ʚˢ-*Ê ¨ *“ÅŒ¢ V©ãj 5Ê Nœ¿Õ-Ÿ¿©ãj £ÏÇšü šÇÂúÊÕ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹עC. ®ÏE«Ö ֮͌ÏÊ “æX¹~-¹×-©¢Åà ®¾«Õ¢ÅŒ Ê{-ÊÊÕ, Ê¢CE œçjéª-¹¥-¯þÊÕ “X¾¬Á¢-®Ï-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ʢCE éÂK-ªýÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N†¾-§ŒÖ©Õ OÕ Â¢..!

nandiniinterview650-10.jpg
“ÂËéšü “’õ¢œþ Ê*a.. Âéä-èü©ð ÍäJ¢C..!
Ê¢CE ¦Ç©u¢ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð¯ä ’¹œË-*¢C. ÅŒÊÂ¹× *Êo-Ōʢ ÊÕ¢* ‚{©åXj ‚®¾ÂËh ‡Â¹×ˆ«. «áÈu¢’à “ÂËéšü ‚œ¿œ¿«Õ¢˜ä Ê¢C-EÂË ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ÅŒÊ OCµ©ð Æ«Öt-ªá-©¢Åà „äêª ‚{©Õ ‚œ¿ÕŌբ˜ä Ê¢CE «Ö“ÅŒ¢ ƦÇs-ªá-©Åî ¹L®Ï “ÂËéšü ‚œäC. ƒC ÂùעœÄ ÅŒÊÂ¹× ®ÏE-«Ö-©¢˜ä Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. ƒ¢šðx ÅçL-§ŒÕ-¹עœÄ ‡X¾Ûpœ¿Ö ®ÏE-«Ö-©Â¹× „ç@ìxC. ¨ 骢œ¿Õ N†¾§ŒÖ©Õ ÂùעœÄ ÅŒÊÕ ¦Ç’à ƒ†¾d-X¾œä N†¾§ŒÕ¢ «Õªí-¹-{Õ¢C.. ÆŸä.. ¹Ÿ±¿© X¾Û®¾h-ÂÃ©Õ ÍŒŸ¿-«œ¿¢. «áÈu¢’à 'Æ«Õªý *“ÅŒ ¹Ÿ±¿Ñ X¾Û®¾h-ÂÃ-©ÊÕ NX¾-K-ÅŒ¢’à ͌C-„äC Ê¢CE. ÅŒÊ “X¾A X¾ÛšËd-Ê-ªî-VÂ¹× ‚ X¾Û®¾h-ÂÃ-©ÊÕ ÂÃÊÕ-¹’à ƒ«y-«ÕE ÅŒÊ ÅŒLxE ÆœË-ê’-Ÿ¿{! ÅŒÊ Ÿ¿’¹_ª½ ƒX¾p-šËÂÌ ‚ X¾Û®¾h-Âé ¹©ã-¹¥¯þ Â¹ØœÄ …¢Ÿ¿{!!

nandiniinterview650-9.jpg
’¹ºËÅŒ¢ Æ¢˜ä Ÿ¿œ¿!
Ê¢C-EÂË ’¹ºËÅŒ¢ Æ¢˜ä ¦µ¼§ŒÕ¢. Æ¢Ÿ¿Õê ƒ¢{-ªý©ð ¦ãjXÔ®Ô B®¾Õ-¹עC. ÂÃF.. „ç՜ˮϯþ ªÃæ®h °N-ÅŒ¢©ð ®¾’¹¢ ªîV©Õ ÍŒŸ¿-«-œÄ-Eê ®¾J¤òŌբ-Ÿä-„çÖÊ¯ä ¦µ¼§ŒÕ¢Åî ÅŒÊ œË“U ÍŒŸ¿Õ-«ÛÊÕ ‚ªýdq „çjX¾ÛÂ¹× «ÕRx¢*¢C. ƒ¢Ÿ¿Õ-Â¢ å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-Ÿþ-©ð¯ä ‹ N„çÕ¯þq Âéä-èü©ð ÍäJ¢C. Æ¢Ÿ¿Õ©ð åXŸ¿l “ÂËéšü “’õ¢œþ, «Õ¢* ÂÃu¢šÌ¯þ …¢œ¿œ¿¢ «©äx ‚ Âéä-èü©ð ÍäJ-Ê{Õx Ê¢CE ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ÍçXÏp¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä “X¾«áÈ ‰XÔ-‡®ý ‚X¶Ô-®¾ªý Â˪½ºý ¦äD ŠÂ¹-²ÄJ ÅŒ«Õ Âéä-èüÂË «ÍÃaª½{! ‚„çÕ “X¾®¾¢’¹¢ Ōʩ𠇢Åî ®¾Öp´Jh E¢XÏ¢-Ÿ¿E ‹²ÄJ ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C Ê¢CE. œË“U ÅŒªÃyÅŒ CMx©ðE •«-£¾Ç-ªý-©Ç©ü ¯ç“£¾Þ §ŒâE-«-Jq-šÌ©ð XÔ° X¾ÜJh Íä®Ï¢D Ÿ¿ª½z-¹×-ªÃ©Õ. ‡¢.‡ *«J X¾K¹~ ªÃ®¾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ.. ƒŸä ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð *«J X¾K¹~ ÂÄÃ-©E ÅŒÊÕ ÂÕ-¹עŸ¿{. XÔ° ÅŒªÃyÅŒ AJT å£jÇŸ¿-ªÃ-¦Ç-ŸþÂ¹× «Íäa-®Ï¢C. Âí¢ÅŒÂéÇEÂË å£ÇÍý-‡-®ýH®Ô ¦Çu¢Âú©ð *Êo …Ÿîu’¹¢©ð ÍäJ¢C. ÂÃF.. ªî•¢ÅÃ Æ©Ç Šê Ÿ¿’¹_ª½ ¹¢X¾Üu-{ªý «á¢Ÿ¿Õ ¹تîa-«œ¿¢ Ê¢CE «©x Âé䟿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê …Ÿîu-’¹¢©ð ÍäJÊ ÅíL-ªîèä ÅŒÊ …Ÿîu-’Ã-EÂË ªÃ°-¯Ã«Ö Íäæ®-®Ï¢C.

nandiniinterview650-6.jpg
‚§ŒÕ¯ä ’¹Õª½Õ«Û..!
ÅŒÊÂ¹× °N-ÅŒ¢©ð ÂÄÃ-Lq¢C ƒC Âß¿E Ê¢CEÂË …Ÿîu-’¹¢©ð ÍäJÊ ÅíL-ªîèä ƪ½n-„çÕi-¤ò-ªá¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‹ ®¾Eo-£ÏÇ-ÅŒÕœË ®¾©-£¾ÉÅî Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ’¹Õºg¢ ’¹¢’¹-ªÃV Ÿ¿’¹_ª½ Æ®Ï-å®d¢šü œçjéª-¹dªý’à ÍäJ¢C. ÆX¾Ûpœ¿Õ ’¹¢’¹-ªÃV 'LšË©ü ²ò©bªýqÑ Å窽-éÂ-Âˈ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ÅŒÊÂ¹× Â¹ØœÄ ÆC ÅíL *“ÅŒ„äÕ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð Ê¢CE ÆœËê’ *Êo *Êo “X¾¬Áo-©Â¹× Â¹ØœÄ ’¹¢’¹-ªÃV ÍÃ©Ç ‹XÏ-¹’à ®¾«Ö-ŸµÄ-¯Ã©Õ ÍçæXp„ê½{. ¨ “¹«Õ¢©ð ’¹¢’¹-ªÃV ¹×{Õ¢-¦¢Åî Ê¢CEÂË ²ÄEo-£ÏÇÅŒu¢ åXJ-T¢C. ÅŒÊÕ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ X¾J-“¬Á-«Õ©ð …¢œ¿-œÄ-EÂË ’¹¢’¹-ªÃV ¹×{Õ¢-¦„äÕ Âê½-º-«ÕE ‚„çÕ X¾©Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx „ç©x-œË¢-*Ê ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. 'LšË©ü ²ò©bªýqÑ ®ÏE«Ö *“B-¹-ª½º ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ÍŒ¢“Ÿ¿-¬ì-Ȫý §äÕ©äšË, ª½®¾Ö©ü ‡©ðxªý©Åî Â¹ØœÄ Ê¢CEÂË X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ \ª½p-œË¢C. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ŠÂ¹ Æ«Ötªá Æ®Ï-å®d¢šü œçjéª-¹d-ªý’à X¾E Í䧌՜¿¢ X¾J-“¬Á-«Õ©ð ÍÃ©Ç Æª½Õ-ŸçjÊ N†¾§ŒÕ¢. Æ¢Ÿ¿Õê 'LšË©ü ²ò©bªýqÑ å®šü©ð Ê¢CEE Æ¢Ÿ¿ª½Ö N¢ÅŒ’à ͌Ö殄ê½{. 'OÕª½Õ å£Çªáªý å®kdL²Äd..? œÄu¯þq «Ö®¾dªÃ..?Ñ ÆE ÅŒÊÊÕ ÆœË-ê’-„ê½E ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C Ê¢CE.

nandiniinterview650-4.jpg
'LšË©ü ²ò©bªýqÑ *“ÅŒ¢ ÅŒªÃyÅŒ Ê¢CE “X¾«áÈ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ¹%†¾g«¢Q Ÿ¿’¹_ª½ Æ®Ï-å®d¢šü œçjéª-¹dªý’à ÍäJ¢C. ÅŒÊÂ¹× ¨ Æ«-ÂìÁ¢ ª½«Õu-¹%†¾g ®Ï¤¶Äª½Õq «©äx «*a¢-Ÿ¿E ‚„çÕ ‹ ƒ¢{ª½Öyu©ð ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C. Æ©Ç Â¹%†¾g-«¢-QÅî ÅŒÊ “X¾§ŒÖº¢ 'ÍŒ¢“Ÿ¿-©äÈÑÅî „ç៿©ãj.. 'ƢŌÓ-X¾Ûª½¢Ñ, '®¾«á“Ÿ¿¢Ñ, '«áªÃJÑ, '¬ÁÂËhÑ (£ÏÇ¢D 'ƢŌÓ-X¾Ûª½¢Ñ), 'Èœ¿_¢Ñ *“Åé «ª½Â¹× ®¾éÂq-®ý-X¶¾Û©ü’à ÂíʲÄT¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ¹%†¾g-«¢-QÅî ÅŒÊ ÆÊÕ-¦¢Ÿµ¿¢ «ÕJa-¤ò-©ä-E-Ÿ¿E.. X¾J“¬Á«Õ©ð ÅŒÊ ’¹Õª½Õ«Û ¹%†¾g-«¢-Q¯ä ÆE Íç¦Õ-Ōբ-{Õ¢C Ê¢CE.

nandiniinterview650-11.jpg
¦ÇM-«Ûœþ Æ«-ÂìÁ¢ «æ®h «Ÿ¿l¢C..!

'¬ÁÂËhÑ (£ÏÇ¢D 'ƢŌÓ-X¾Ûª½¢Ñ) *“B-¹-ª½º ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð¯ä.. 'åXRxÑ *“ÅŒ¢ £ÏÇ¢D©ð K„äÕÂú Æ«Û-Åî¢C. ÂÃF.. ‚ ®ÏE«Ö †¾àšË¢’û ®¾’¹¢©ð ‚T-¤ò-ªá¢C. ŸÄEE X¾ÜJh Í䧌Õ-œÄ-EÂË Ê¢CE ƪáÅä ‡©Ç …¢{Õ¢-Ÿ¿E ‚ ®ÏE«Ö EªÃtÅŒ ¦ðF ¹X¾Üªý ¹%†¾g-«¢-QE ÆœË-’ê½Õ. ¨ N†¾-§ŒÖEo ¹%†¾g-«¢Q Ê¢C-EÂË ÍçXÏp.. ‚©ð-*¢-ÍŒÕ-ÂíE Eª½g§ŒÕ¢ ÍçX¾p-«Õ-¯Ãoª½Õ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ª½«Õu-¹%†¾g Æ¢Ÿ¿Õ-¦Ç-{Õ©ð ©äE Âê½-º¢’à ʢCE ÅŒÊ ®¾Eo-£ÏÇ-ÅŒÕ-ªÃ-©ãjÊ ÊšË ²ù¢Ÿ¿ª½uÊÕ ®¾©£¾É ÆœË-T¢C. ÆX¾Ûpœ¿Õ ²ù¢Ÿ¿ª½u.. ÊÕ«Ûy Bæ® „ç៿šË ®ÏE«Ö ¹Ÿ±¿ ÊÕ«Ûy ª½Ö¤ñ¢-C¢-*¢C ƪáÅä ¦Ç«Û¢-{Õ¢-Ÿ¿E ÍçXÏp¢C. Ê¢CEÂË Â¹ØœÄ ÅŒÊ ®¾©£¾É ®¾¦¦Õ’ïä ÆE-XÏ¢* ‚ ®ÏE«Ö Í䧌Õ-©ä-ÊE ÍçæXp-®Ï¢C. Ê¢CE Eª½g-§ŒÖEo ¹%†¾g«¢Q Â¹ØœÄ ®¾«Õ-Jn¢-Íê½Õ.

nandiniinterview650-3.jpg
'Æ©Ç „ç៿-©ãj¢C..!Ñ ‡©Ç „ç៿-©ãj¢C..?

¹%†¾g-«¢Q ®¾©-£¾ÉÅî Ê¢CE ²ñ¢ÅŒ¢’à ¹Ÿ±¿©Õ ªÃ§ŒÕœ¿¢ “¤Äª½¢-Gµ¢-*¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ‡¢Åî-«Õ¢C £ÔǪî-©Â¹×, EªÃt-ÅŒ-©Â¹× ÅŒÊ Â¹Ÿ±¿©Õ NE-XÏ¢-*¢C. ÂÃF.. \ ®ÏE«Ö Â¹ØœÄ X¾šÇd-©ã-¹ˆ-©äŸ¿Õ. ‚ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð¯ä “X¾«áÈ ®¾¢UÅŒ Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ ¹@Çuºý «ÖLÂú “¤òÅÃq£¾Ç¢Åî '¡ ª½¢>Åý «âO®ýÑ EªÃtÅŒ©ÊÕ Â¹L-®Ï¢C Ê¢CE. ÅŒÊÕ ÍçXÏpÊ Â¹Ÿ±¿ Ê*a 'Æ©Ç „ç៿-©ãj¢C..!Ñ *“ÅÃEo EJt¢ÍŒœÄEÂË ‚ EªÃt-ÅŒ©Õ «á¢Ÿ¿Õ-Âí-ÍÃaª½Õ. ¨ ®ÏE«Ö „ç៿šË 农¿Öu©ü X¾Üª½h-§ŒÖu¹.. Ê¢CE X¾E-ÅŒ-Ê¢Åî ‚ EªÃt-ÅŒ©Õ ®¾¢ÅŒ%XÏh Í碟¿-©äŸ¿Õ. ÂÃF.. Ê¢C-EÂË «Ö“ÅŒ¢ Æ¢Åà ŌÊÕ ÆÊÕ-¹×-Êo-{Õx-’ïä *“B-¹-ª½º •ª½Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-Êo{Õx ÆE-XÏ¢Í䟿{. DEÂË Â꽺¢ Ê¢CE œçjéª-¹¥¯þ ÆX¾Ûp-œ¿ÕÊo ªíšÌ¯þ ¤¶Äª½Õt©ÇÂ¹× GµÊo¢’à …¢œ¿œ¿„äÕ..! EªÃt-ÅŒ©Õ ŠÂÃ-¯í¹ ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ®ÏE-«ÖÊÕ «ÕŸµ¿u-©ð¯ä ‚æX-ŸÄl-«ÕE Â¹ØœÄ ÆÊÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. EªÃt-ÅŒ©Õ, ƒÅŒª½ ®¾¦µ¼Õu©Â¹× ®ÏE«Ö Æ«Û-šü-X¾Ûšü ÊÍŒa-¹-¤ò-ªá¯Ã.. ®ÏE-«Ö©ð Mœþªî©üq ¤ò†Ï-²òhÊo ¯ÃE, EÅÃu „äÕʯþ©Õ «Ö“ÅŒ¢ ¨ ®ÏE«Ö ¹*a-ÅŒ¢’à N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ-®¾Õh¢-Ÿ¿E Ê¢C-EÂË Ÿµçjª½u¢ ÍçæXp„ê½{.

nandiniinterview650-12.jpg

¯Ã©Õ’¹Õ ¯ç©© “¦äÂú ÅŒªÃyÅŒ..!

¨ “¹«Õ¢©ð ÂíEo Âê½-ºÇ© «©x †¾àšË¢-’ûÂ¹× ¯Ã©Õ’¹Õ ¯ç©©Õ “¦äÂú X¾œË¢C. ¨ ®¾«Õ-§ŒÕ¢-©ð¯ä Ê¢CE ‹ ‚¢’¹x *“ÅŒ¢ ֮͌Ï.. ‚ ®ÏE«Ö “®Ôˆ¯þæXx ©Çê’ ÅŒÊ ®ÏE«Ö “®Ôˆ¯þæXx©ð Â¹ØœÄ «Öª½Õp©Õ Íäæ®h EªÃt-ÅŒ-©Â¹× ÊÍŒÕa-Ōբ-Ÿ¿E ÆÊÕ-¹עC. Æ©Ç ®ÏE-«Ö©ðÂË ÂíÅŒh’à ‚P†ý NŸÄuJn ¤Ä“ÅŒÊÕ B®¾ÕÂí*a¢C. 2011©ð 'Æ©Ç „ç៿-©ãj¢CÑ ®ÏE«Ö Nœ¿ÕŸ¿©ãj «Õ¢* N•§ŒÕ¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC. ÆX¾p-šË-«-ª½Â¹× ªíšÌ¯þ “æX«Õ-¹-Ÿ±¿©Õ ͌֜¿-œÄ-EÂË Æ©-„Ã-{ÕX¾œËÊ “æX¹~Â¹×©Â¹× Ê¢CE ˜äÂË¢’û ÍÃ©Ç ÂíÅŒh’à ÆE-XÏ¢-*¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð ®ÏE«Ö ÆŸ¿Õs´-ÅŒ¢’à …¢Ÿ¿E ÅŒÊÂ¹× „çá{d-„çá-Ÿ¿{’à ƩÕx ƪ½Õb¯þ, Æ©Õx ƪ½-N¢Ÿþ ¤¶ò¯þ Íä®Ï ¹¢“’Úüq Íç¤Äpª½E Ê¢CE ‹ ƒ¢{-ª½Öyu©ð ÍçX¾Ûp-Âí-*a¢C. Æ©Ç Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ Í䧌֩¯ä Ê¢CE ‚êª@Áx EK-¹~º 'Æ©Ç „ç៿-©ãj¢C..!Ñ N•-§ŒÕ¢Åî X¶¾L¢-*¢C.

nandiniinterview650-1.jpg

NªÃ«Õ¢ Æ¢C¢-*Ê N•§ŒÕ¢!
'Æ©Ç „ç៿-©ãj¢CÑ N•§ŒÕ¢ ÅŒªÃyÅŒ Ê¢CE Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-*Ê *“ÅŒ¢ '•¦-ª½l®ýhÑ. ®ÏŸÄl´ªýn, ®¾«Õ¢ÅŒ, EÅÃu „äÕʯþ «áÈu ¤Ä“ÅŒ©ðx ʚˢ-Íê½Õ. ¦ÇM-«Û-œþ©ð N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢-*Ê '¦Çu¢œþ ¦ÇèÇ ¦ÇªÃÅýÑ Â¹Ÿ±¿ ‚ŸµÄª½¢’à Å窽-éÂ-ÂËˆÊ ¨ *“ÅŒ¢.. “æX¹~-¹×-©ÊÕ Æ¢ÅŒ’à „çÕXÏp¢-ÍŒ-©ä-¹-¤ò-ªá¢C. DE ÅŒªÃyÅŒ «âœä@ÁÙx “¦äÂú B®¾Õ-ÂíE '¹@Çuº „çj¦µð-’¹„äÕÑ *“ÅÃEo ª½Ö¤ñ¢-C¢*¢C Ê¢CE. ¯Ã’¹-¬÷ª½u, «Ö@Á-N¹ ¯Ã§ŒÕªý “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ©ðx ʚˢ-*Ê ¨ *“ÅŒ¢ 2016©ð Nœ¿Õ-Ÿ¿©ãj ¤Ä>-šË„þ šÇÂúÊÕ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ¹עC. ¨ ®ÏE«Ö ÅŒªÃyÅŒ Ê¢CE '«ÕÊ «á’¹Õ_J ©„þ²òdKÑ, '’Ãu¢’û-®¾dªýqÑ Æ¯ä 骢œ¿Õ „ç¦ü-®Ï-K-®ý-©Â¹× Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-*¢C.

nandiniinterview650-7.jpg
'‹ ¦äHÑÅî ¹„þÕ-¦ÇuÂú..!
“¬ÁNÕ¢Íä ŌŌy¢, Ÿ¿ª½z-¹Ōy “X¾A¦µ¼ …¯Ão.. 'Æ©Ç „ç៿-©ãj¢CÑ ÅŒªÃyÅŒ Ê¢CE ®¾éªjÊ N•§ŒÕ¢ Æ¢Ÿ¿ÕÂî©äŸ¿Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ÅŒÊ “¬Á«ÕÂ¹× ®¾éªjÊ ’¹ÕJh¢X¾Û '‹ ¦äHÑ ª½ÖX¾¢©ð Ÿ¿Âˈ-Ê-{x-ªá¢C. '‹ ¦äHÑ *“ÅŒ¢ V©ãj 5Ê Nœ¿Õ-Ÿ¿©ãj ¦ÇxÂú-¦-®¾dªý šÇÂúÅî Ÿ¿Ö®¾Õ-éÂ-@ÁÙh¢-œ¿œ¿¢ N¬ì†¾¢. ©äœÎ ‹J-§çÕ¢-˜ãœþ *“ÅÃ-©Â¹× ‚Ÿ¿-ª½º ƢŌ¢ÅŒ«Ö-“ÅŒ¢-’Ã¯ä …¢šðÊo ¨ ÅŒª½Õ-º¢©ð.. ÅŒLx “æX«Õ ’íX¾p-ÅŒ-¯ÃEo ®¾J-ÂíÅŒh’à Å窽åXj ‚N-†¾ˆ-J®¾Öh Ê¢CE ª½Ö¤ñ¢-C¢-*Ê '‹ ¦äHÑ *“ÅŒ¢ ¨ \œÄC £ÏÇšü L®ýd©ð Í䪽œ¿¢ N¬ì†¾¢. D¢Åî 'Ê¢CE ¨èü ¦ÇuÂúÑ Æ¢{Ö ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð Æ¢Ÿ¿ª½Ö ÅŒÊÂ¹× ¬ÁÙ¦µÇ-Ââ-¹~©Õ ÅçL-§ŒÕ-èä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

X¾Ûª½Õ-³Ä-CµÂ¹uÅŒ …Êo ®ÏF X¾J-“¬Á-«Õ©ð Ÿ¿ª½z-¹×-©Õ’Ã, EªÃt-ÅŒ-©Õ’Ã, ÊšÌ-«Õ-ºÕ-©Õ’à Ō«ÕÊÕ Åëá Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-©E …Ny-@ÁÚx-ª½Õ-ÅîÊo Æ«Öt-ªá©Õ ‡¢Ÿ¿ªî! Æ©Ç¢šË „ÃJÂË Ê¢CE ‹ ®¾Öp´Jh ÆE ÍçX¾p-œ¿¢©ð ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ. ‚„çÕÊÕ “æXª½-º’à B®¾Õ-ÂíE ƒ©Ç¢šË «Õ骢-Ÿ¿ªî «Õ£ÏÇ-@Á©Õ ®ÏF X¾J-“¬Á-«Õ©ð åXjÍäªá ²ÄCµ¢-ÍÃ-©E ‚PŸÄl¢..!

women icon@teamvasundhara
women-should-not-give-up-on-any-of-their-passions-says-geeta-basra

ఆ పవర్ మనకు పుట్టుకతోనే వచ్చింది!

అప్పటిదాకా జీవితంలో ఏదో సాధించాలని ఆరాట పడే మహిళల్లో చాలామంది పెళ్లి తర్వాత తమ కలలను పక్కన పెట్టేస్తుంటారు. భర్త, పిల్లలు, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు... తదితర బాధ్యతలలో పడి తమ ఆకాంక్షలు, ఆశయాలను త్యాగం చేసేస్తుంటారు. అయితే మల్టీ టాస్కింగ్‌ పవర్‌ అనేది మహిళల్లో సహజంగా ఉంటుందని... ఎవరూ పెళ్లి, పిల్లల కోసం తమ కలలను త్యాగం చేయాల్సిన అవసరం లేదంటోంది బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ గీతా బస్రా. మాతృత్వం అనేది కేవలం వ్యక్తిగత విషయమని, ఓ మహిళ జీవితాన్ని అది పూర్తిగా నిర్వచించలేదని ఆమె చెబుతోంది. ఆరేళ్ల క్రితం టీమిండియా మాజీ క్రికెటర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌తో పెళ్లిపీటలెక్కిన గీతకు హినయా హీర్‌ అనే నాలుగేళ్ల కూతురుంది. ఈ క్రమంలో మరోసారి తల్లి కాబోతున్న ఆమె తన వృత్తిగత, వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
pregnant-shreya-ghoshal-shares-pics-from-surprise-baby-shower

శ్రేయా ఘోషల్ సీమంతం వేడుకలు చూశారా?

ఆకట్టుకునే రూపం, అంతకుమించిన అద్భుతమైన స్వరంతో సంగీత ప్రియుల మనసుల్లో చెరగని ముద్ర వేసింది శ్రేయా ఘోషల్‌. ‘జల జల జలపాతం’ అంటూ ప్రస్తుతం మనందరి మదిని మీటుతోన్న ఈ బ్యూటిఫుల్‌ సింగర్‌ త్వరలోనే తల్లిగా తన జీవితంలో కొత్త ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించనుంది. ఈ మేరకు కొద్ది రోజుల క్రితమే ఈ శుభవార్తను సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుని మురిసిపోయిందీ అందాల గాయని. పుట్టబోయే బిడ్డ కోసం వేయికళ్లతో ఎదురుచూస్తోన్న ఆమె బేబీ షవర్‌ (సీమంతం) ఫంక్షన్‌ వేడుకగా జరిగింది. శ్రేయ సన్నిహితులు, స్నేహితుల ఆధ్వర్యంలో వర్చువల్‌గా ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
kanika-kapoor-recalls-the-hate-she-received-after-covid-diagnosis

అప్పుడు కరోనా కంటే వాళ్ల కామెంట్లే నన్ను ఎక్కువగా బాధపెట్టాయి!

సాఫీగా సాగిపోతున్న మన జీవితాల్లోకి కోరుకోని అతిథిలా వచ్చింది కరోనా. కనికరం లేకుండా కొన్ని లక్షల మందిని బలి తీసుకుంది. అదే సమయంలో భయం పేరుతో మనుషుల్లోని మానవత్వాన్ని కూడా మంటగలిపిందీ మహమ్మారి. ఇప్పుడు కరోనాకు భయపడడం కాస్త తగ్గింది కానీ సరిగ్గా ఏడాది క్రితం దేశమంతా లాక్‌డౌన్‌లో ఉన్న సమయాన అక్కడక్కడా జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు మానవత్వానికి మాయని మచ్చలుగా మిగిలిపోయాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో కరోనా సోకిన వారి పట్ల వివక్ష చూపడం, వారి కుటుంబ సభ్యులను అవమానాలకు గురిచేయడం లాంటి సంఘటనల గురించి మనకు తెలిసిందే.

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-rajput-interacting-with-instagram-fans-and-held-thisorthat-session

అదంటే ఎక్కువ ఇష్టం.. ఆ విషయం షాహిద్‌కి కూడా తెలుసు!

మీరా రాజ్‌పుత్‌.. బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ సతీమణి అయిన ఈ ముద్దుగుమ్మకు సోషల్‌ మీడియాలో స్టార్‌ హీరోయిన్లను మించిన ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. ఇన్‌స్టాలో ఆమెను 2.5 మిలియన్ల మంది అనుసరిస్తున్నారంటే ఆమెకున్న క్రేజ్‌ ఏపాటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. భర్త, పిల్లలు, కుటుంబ బాధ్యతలతో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ సోషల్‌ మీడియాలో తన ఫ్యాన్స్‌కు నిత్యం టచ్‌లోనే ఉంటుందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్‌. తన గ్లామరస్‌, ఫ్యాషనబుల్‌ ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్‌ చేసుకోవడంతో పాటు...వీలు చిక్కినప్పుడల్లా ఫ్యాన్స్‌తో ముచ్చటిస్తూనే ఉంటుంది. అలా తాజాగా తన అభిమానులతో ‘దిస్‌ ఆర్‌ దట్‌’ సెషన్‌ను నిర్వహించింది మీరా. ఈ సందర్భంగా తన వ్యక్తిగత విశేషాలు, అభిరుచులు, షాహిద్‌తో తనకున్న అనుబంధం గురించి బోలెడన్ని విషయాలు పంచుకుంది. మరి, అవేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
dia-mirza-clarification-over-her-pregnancy-getting-married

అందుకే అప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ గురించి చెప్పలేకపోయాను!

‘బోల్డ్‌ అండ్‌ బ్యూటిఫుల్‌’ అన్న మాటలకు సరిగ్గా సరిపోతుంది బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ దియా మీర్జా. సామాజిక అంశాలు, మహిళల సమస్యలపై తనదైన శైలిలో స్పందించే తెగువే ఆమెకు ఆ ప్రత్యేక గుర్తింపు తీసుకొచ్చిందని చెప్పొచ్చు. ఈ క్రమంలో ఇటీవల తాను తల్లిని కాబోతున్నానంటూ సోషల్‌ మీడియా ద్వారా ప్రకటించిందీ అందాల తార. అయితే ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో రెండో వివాహం చేసుకున్న దియా తన ప్రెగ్నెన్సీ విషయం చెప్పగానే పెళ్లికి ముందే ఆమె గర్భం దాల్చిందా? అన్న సందేహాలు చాలామందిలో తలెత్తాయి. కొందరు నెటిజన్లు ఆమెపై ట్రోల్స్‌, విమర్శలు కూడా గుప్పించారు. ఈ క్రమంలో తన ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించి సోషల్ మీడియాలో జరుగుతున్న చర్చకు, నెటిజన్లు లేవనెత్తిన పలు సందేహాలకు తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చిందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-and-tv-host-hariteja-blessed-with-a-baby-girl-in-telugu

women icon@teamvasundhara
from-yoga-to-ghar-ka-khaana-shilpa-shetty-reveals-20-things-she-loves

ఈ 20 నాకెంతో ఇష్టం!

శిల్పా శెట్టి...ఈ పేరు తలచుకోగానే సన్నజాజి తీగ లాంటి నాజూకైన శరీరాకృతి, అందమైన రూపం మన కళ్ల ముందు కదలాడుతుంది. వయసు పెరుగుతోన్నా వన్నె తరగని ఈ అందాల రాణి పూర్తి స్థాయి సినిమాలో నటించి సుమారు పద్నాలుగేళ్లు గడిచాయి. అయినా తన క్రేజ్‌ ఏ మాత్రం తగ్గలేదంటే అందుకు ప్రధాన కారణం సోషల్‌ మీడియానే అని చెప్పుకోవచ్చు. తన గ్లామరస్‌, ఫ్యాషనబుల్‌ ఫొటోలు, వీడియోలతో పాటు.. తాను పాటించే ఆహార, ఫిట్‌నెస్‌ నియమాల వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో షేర్‌ చేసుకోవడం ఈ సొగసరికి అలవాటు. అందుకు తగ్గట్టే సామాజిక మాధ్యమాల్లో శిల్పను అనుసరించే వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరిగిపోతుంది. ఈ నేపథ్యంలో తాజాగా ఆమె ఇన్‌స్టా ఫాలోవర్ల సంఖ్య 20 మిలియన్లకు చేరుకుంది. ఈ సందర్భంగా తన అభిమానులకు ధన్యవాదాలు చెప్పుకొచ్చిందీ ముద్దుగుమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
miss-india-finalist-diksha-singh-to-contest-up-panchayat-poll

ఈ అందాల రాణి అందుకే పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తుందట!

ప్రస్తుతం దేశమంతా ఎన్నికల ఫీవర్‌ నడుస్తోంది. వివిధ రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ స్థానాలు, లోక్‌సభ స్థానాలతో పాటు ఆయా రాష్ట్రాల్లోని మున్సిపాలిటీ, పంచాయతీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతుండడంతో ఎక్కడ చూసినా ఎన్నికల కోలాహలమే కనిపిస్తోంది. ఈక్రమంలో సినిమా ఇండస్ట్రీకి చెందిన ఎందరో సినీ తారలు ఎంపీగానో, ఎమ్మెల్యేగానో పోటీ చేస్తూ రాజకీయాల్లో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. కానీ ఉత్తరప్రదేశ్‌కు చెందిన ఓ మోడల్‌ మాత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తూ పంచాయతీ ఎన్నికల బరిలో దిగింది. 2015మిస్ ఇండియా ఫైనలిస్ట్‌ అయిన ఆమె.. పలు వాణిజ్య ప్రకటనలు, మ్యూజిక్ వీడియోల్లోనూ నటించి మెప్పించింది. మరి అలాంటి అందాల రాణి పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఎందుకు పోటీ చేస్తుందో తెలుసుకుందాం రండి...

Know More

women icon@teamvasundhara
these-star-kids-are-making-a-splash-on-social-media-in-telugu
women icon@teamvasundhara
meet-geeta-a-52-years-teacher-turned-lingerie-model-who-is-redefining-beauty-standards

ఈ వయసులో లో దుస్తుల మోడలింగ్‌ ఎందుకంటే!

చూడగానే ఆకట్టుకునే అందం... సొగసైన శరీరాకృతి... పొడవాటి కేశ సౌందర్యం... ఇలా నవ యవ్వనంతో మెరిసిపోయే యువ అందాలనే తమ ఉత్పత్తుల ప్రచారకర్తలుగా, అంబాసిడర్లుగా నియమించుకుంటాయి దుస్తుల తయారీ సంస్థలు. యువతులు, మధ్య వయసు మహిళలు, వృద్ధులు... ఏ వయసు వారి దుస్తులకైనా యువతులనే ప్రచారకర్తలుగా తీసుకుంటాయి. వయసు ప్రతిపాదికన మోడల్స్‌ను తీసుకునే సంస్థలు ఎక్కడా కనిపించవు. ఈ క్రమంలో ‘నా వయసు వారి లో దుస్తులకు నా వయసు వారినే మోడల్స్‌గా ఎందుకు నియమించకూడదు’ అనే ఓ సరికొత్త ఆలోచనను రేకెత్తించింది ముంబయికి చెందిన 52 ఏళ్ల గీత. లో దుస్తుల మోడలింగ్‌లో దూసుకెళుతోన్న ఆమె లింగరీ మోడలింగ్‌పై ఆన్‌లైన్‌ వేదికగా ఒక ఉద్యమమే చేస్తున్నారు. ఇంతకీ ఎవరామె ఎందుకీ ఉద్యమం చేస్తున్నారో తెలుసుకుందాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
shweta-tiwari-on-how-failed-marriages-impacted-her-children

నేను చేసిన తప్పులు నా కూతురు అస్సలు చేయదు!

స్వశక్తితో సొంత కాళ్లపై నిలబడినా... వ్యక్తిగతంగా ఎంత ఎత్తుకు ఎదిగినా విడాకులు తీసుకున్న స్త్రీలంటే ఈ సమాజంలో కాస్త చిన్నచూపు ఉంటుంది. వాళ్లేదో తప్పు చేశారన్నట్లుగా చాలామంది వారిని చులకన భావంతో చూస్తుంటారు. తల్లిదండ్రుల వ్యక్తిగత జీవితాన్ని వారి పిల్లలకు ముడిపెడుతూ సూటిపోటి మాటలతో అవమానాలకు గురిచేస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో వ్యక్తిగత జీవితంలో తాను చేసిన కొన్ని పొరపాట్ల కారణంగా నేటికీ తాను, తన పిల్లలు ఎన్నో ఇబ్బందులు, అవమానాలు ఎదుర్కొంటున్నామంటోంది ప్రముఖ బుల్లితెర నటి శ్వేతా తివారీ. తన అందం, అభినయంతో బాలీవుడ్‌ బుల్లితెరను ఏలుతోన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ రెండుసార్లు వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టినా చేదు అనుభవాలే ఎదురయ్యాయి. ప్రస్తుతం సింగిల్ మదర్‌గానే కొనసాగుతోన్న ఆమె.. ఓవైపు తన కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తూనే.. మరోవైపు తన ఇద్దరు పిల్లలను కంటికి రెప్పలా చూసుకుంటోంది. ఈక్రమంలో తన విడాకుల వ్యవహారం, పిల్లలపై దాని ప్రభావం గురించి పలు ఆసక్తికర విషయాలను అందరితో షేర్‌ చేసుకుందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
rubina-dilaik-opens-up-about-her-mental-health-issues-in-telugu

అప్పుడు డిప్రెషన్‌తో ఆత్మహత్య చేసుకుందామనుకున్నాను!

డిప్రెషన్... ప్రపంచంలో ఎక్కువమంది ఎదుర్కొంటున్న మానసిక సమస్యల్లో ఇది కూడా ఒకటి. ఆకాశమంత ఎదిగిన మనిషిని కూడా అధఃపాతాళానికి తొక్కేస్తుందీ సమస్య. హార్మోన్ల స్థాయుల్లో మార్పులు, వ్యక్తిగత, ఆర్థికపరమైన సమస్యలు, పని ఒత్తిడి... వంటి ఎన్నో కారణాలు డిప్రెషన్‌ తలెత్తడానికి దోహదం చేస్తాయి. మనిషిని శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో కుంగదీసే ఈ సమస్యను మొదట్లోనే అడ్డుకోవాలి. లేకపోతే దీనిని భరించలేక చాలామందికి చనిపోవాలనే ఆలోచన కూడా వస్తుంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో మానసిక ఆందోళనతో గతంలో తన మదిలోనూ ఆత్మహత్య ఆలోచనలు మెదిలాయంటోంది ‘ఛోటీ బహూ’ రుబీనా దిలాయిక్‌. ఆకట్టుకునే అందం, అలరించే అభినయంతో బాలీవుడ్ బుల్లితెర ప్రేక్షకుల అభిమానం చూరగొంటున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ ఇటీవల ముగిసిన బిగ్‌బాస్‌-14 సీజన్‌లోనూ విజేతగా అవతరించింది. తద్వారా మరోసారి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది. అప్పటి నుంచి తన వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలను షేర్‌ చేసుకుంటున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ... తాజాగా డిప్రెషన్‌తో తనకెలాంటి గడ్డు పరిస్థితులెదురయ్యాయో అందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
ankita-lokhande-shares-casting-couch-experience-in-telugu

సినిమా ఛాన్స్ కావాలంటే నిర్మాతతో కాంప్రమైజ్‌ కావాలన్నాడు!

రంగుల ప్రపంచం లాంటి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఒక మహిళ రాణించాలంటే ఎన్నో ముళ్ల దారులు దాటాల్సి ఉంటుంది. అవకాశమొస్తే కాటేయాలని చూసే ఎన్నో మృగాలు ఆ దారిలో కాచుకుని ఉంటాయి. వాటి నుంచి తప్పించుకుని తెరపై కనిపించి, అభిమానులు మెచ్చిన నటిగా గుర్తింపు పొందాలంటే అంత సులభమేమీ కాదు. ఈక్రమంలో చాలామందిలాగే తానూ ఎన్నో ముళ్లదారులను దాటాకే సినిమా పరిశ్రమలో నిలదొక్కుకున్నానంటోంది బాలీవుడ్‌ నటి అంకితా లోఖండే. దివంగత నటుడు సుశాంత్‌సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ ప్రేయసిగా ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచిన ఆమె కెరీర్‌ ప్రారంభంలో తానూ క్యాస్టింగ్‌ కౌచ్‌ బారిన పడ్డానంటోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలో తనకెదురైన కొన్ని చేదు అనుభవాలను అందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
sameera-reddy-says-she-had-it-hard-as-a-teenager-as-she-would-stammer-and-was-on-the-heavier-side

అప్పట్లో ఆ కామెంట్లను తట్టుకోలేకపోయాను!

కాస్త బొద్దుగా ఉన్న అమ్మాయిల్ని చూడగానే కొంతమంది వెంటనే ‘అబ్బ ఎంత లావుగా ఉంది’ అంటూ నవ్వుకోవడం, హేళన చేయడం చేస్తుంటారు. ఇక సోషల్‌ మీడియా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు... బొద్దుగా ఉన్న వాళ్లు సరదాకి ఏదైనా ఫొటో షేర్ చేస్తే చాలు... కామెంట్ల రూపంలో అసభ్యకర మాటలు, దూషణలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటి మాటలతో ఎదుటివారి ఆత్మాభిమానం దెబ్బతింటుందని తెలిసినా ఇలాగే ప్రవర్తిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో అధిక బరువు కారణంగా తానూ ఎన్నో అవమానాలు ఎదుర్కొన్నానంటోంది బాలీవుడ్‌ అందాల తార సమీరా రెడ్డి. అయితే సమాజంలో అన్ని విషయాలను సహనంతో ఎదుర్కొన్నానని, తన పిల్లలకు కూడా అదే నేర్పిస్తానంటూ ఇన్‌స్టాలో ఓ ఎమోషనల్‌ పోస్ట్‌ను షేర్‌ చేసిందీ సూపర్‌ మామ్.

Know More

women icon@teamvasundhara
geeta-basra-harbhajan-expecting-second-child-in-july

మరోసారి అమ్మను కాబోతున్నా!

అమ్మానాన్నలుగా ప్రమోషన్ పొందుతున్నామని తెలియగానే కలిగే ఆనందం అనిర్వచనీయం. ఇక మొదటిసారి పేరెంట్స్‌గా మారిన జంటలు... మరోసారి తల్లిదండ్రులయ్యేసరికి మరింత ఆనందోత్సాహాలకు, భావోద్వేగానికి గురవుతుంటారు. తమ సంతోషాన్ని అందరితో షేర్‌ చేసుకుని మురిసిపోతుంటారు. ప్రస్తుతం అలాంటి ఆనందంలోనే మునిగి తేలుతున్నారు బాలీవుడ్‌ బ్యూటీ గీతా బస్రా-టీమిండియా మాజీ స్పిన్నర్‌ హర్భజన్‌ సింగ్‌. ఆరేళ్ల క్రితం ప్రేమ వివాహం చేసుకున్న ఈ దంపతులకు ఇప్పటికే హినయా హీర్‌ అనే నాలుగేళ్ల కూతురుంది. ఈ సందర్భంగా త్వరలోనే తాము మరోసారి తల్లిదండ్రులం కాబోతున్నట్లు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా షేర్‌ చేసుకున్నారీ లవ్లీ కపుల్.

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-varalakshmi-and-vijayalalitha-in-alitho-saradaga-chat-show

ఆకలి బాధ ఎలా ఉంటుందో తెలుసు..!

వారిద్దరూ విభిన్న పరిస్థితుల మధ్య వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. ఒకరు చెల్లెలిగా మెప్పిస్తే.. మరొకరు ప్రత్యేక పాత్రలు, స్పెషల్‌ సాంగ్స్‌తో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. తమ సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయే పాత్రలెన్నో పోషించారు. అద్భుత అభినయంతో అశేష అభిమానాన్ని సొంతం చేసుకున్న వారే సీనియర్‌ నటీమణులు వరలక్ష్మి, జయలలిత. ప్రస్తుతం బుల్లితెర ప్రేక్షకులను సైతం అలరిస్తోన్న వీరు ఈటీవీలో ప్రసారమయ్యే ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా తమ సినీ కెరీర్‌, ఎదుర్కొన్న ఒడిదొడుకులు, ఆనంద క్షణాలు.. ఇలా ఎన్నో అనుభూతులను అందరితో పంచుకున్నారు. మరి, ఆ సరదా సంగతులేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
sunitha-takes-instagram-to-counter-trolls-on-women’s-day

మీరు నిందిస్తారు.. అండగా నిలవరు.. అయినా క్షమిస్తా!

రాజ్యాంగం అందించిన ‘భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ’ను అడ్డుపెడ్డుకుంటూ కొంతమంది అవసరం లేకపోయినా ఇతరుల జీవితాల్లోకి తొంగిచూస్తుంటారు. తాము ఎలా ఉన్నా సరే... వారిని మాత్రం నోటికొచ్చినట్లు ఆడిపోసుకుంటుంటారు. ఇక సోషల్‌ మీడియా గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కొంతమంది నెటిజన్లు ఎదుటివారి మనోభావాలు దెబ్బతినేలా కామెంట్లు పెడుతుంటారు. ప్రత్యేకించి వివిధ రంగాలకు చెందిన సెలబ్రిటీలను టార్గెట్‌ చేసుకుని, వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా వారిని ట్యాగ్ చేస్తూ విమర్శిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ సింగర్‌ సునీత కూడా సోషల్‌ మీడియాలో ఎన్నోసార్లు నెగెటివ్‌ కామెంట్స్‌, ట్రోల్స్‌ను ఎదుర్కొంది. అయితే ఎప్పుడూ పెద్దగా వాటిపై స్పందించని ఈ స్టార్‌ సింగర్‌ తాజాగా నోరు విప్పింది. సోషల్‌ మీడియా ట్రోల్స్‌ కారణంగా తానెలా ఆవేదన చెందానో అందరితో షేర్‌ చేసుకుంది. అదే సందర్భంలో అకారణంగా తనను ఆడిపోసుకున్న వారికి సున్నితంగా సమాధానమిచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
singer-shreya-ghoshal-announces-first-pregnancy-with-this-adorable-post

నేను అమ్మను కాబోతున్నా!

మహిళలకు అమ్మతనానికి మించి మరే విషయం అమితానందాన్ని ఇవ్వదు. అందుకే వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టిన మహిళలందరూ ఎప్పుడెప్పుడు అమ్మగా ప్రమోషన్‌ పొందుదామా? అని వేయి కళ్లతో ఎదురు చూస్తుంటారు. ఇక కడుపులో నలుసు పడిందని తెలిసిన మరుక్షణం వారి ఆనందానికి ఆకాశమే హద్దు. ప్రస్తుతం అలాంటి ఆనందాన్నే ఆస్వాదిస్తోంది అందాల సింగర్ శ్రేయాఘోషల్. తన శ్రావ్యమైన స్వరంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతోమంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్న ఈ స్టార్‌ సింగర్‌ త్వరలో అమ్మగా ప్రమోషన్‌ పొందనుంది. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ఈ శుభవార్తను అందరితో షేర్‌ చేసుకున్న ఆమెకు ప్రముఖులు, అభిమానులు, నెటిజన్ల నుంచి అభినందనలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.

Know More

women icon@teamvasundhara
jayasudha-latest-grey-hair-look-goes-viral-on-social-media

మా ‘సహజ నటి’ ఎందుకిలా మారిపోయారు?

జయసుధ... నాలుగున్నర దశాబ్దాలుగా సినీ కళామతల్లికి సేవలు అందిస్తున్న ఈమె గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. అలనాడు కథానాయికగా కుర్రకారు మనసులు దోచుకున్న ఆమె... నేడు మోడ్రన్‌ మదర్‌గా వైవిధ్యమైన పాత్రల్లో మెప్పిస్తున్నారు. ఇలా తన అందం, అభినయంతో తెలుగు ప్రేక్షకుల మదిలో ‘సహజనటి’గా సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న జయసుధ చివరిగా రెండేళ్ల క్రితం ‘రూలర్‌’ సినిమాలో నటించారు. ఆ సినిమా తర్వాత ఎక్కడా కనిపించని ఆమె చాలా రోజుల తర్వాత మన ముందుకొచ్చారు. ఇందులో భాగంగా ‘జానకి కలగనలేదు’ అనే సీరియల్‌ బృందానికి అభినందనలు తెలుపుతూ సోషల్‌ మీడియాలో ఓ వీడియోను రిలీజ్‌ చేశారీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
richa-gangopadhyay-announces-pregnancy-on-social-media

మా బార్బీ డాల్ కోసం ఎంతో ఆతృతగా ఎదురు చూస్తున్నాం!

అమ్మతనం మాటలకందని అనుభూతినిస్తుంది. కడుపులో నలుసు పడిన క్షణం మొదలు ప్రసవం అయ్యేంత వరకు ప్రతి క్షణం పుట్టబోయే బిడ్డ గురించే ఆలోచిస్తుంటుంది అమ్మ మనసు. ఎప్పుడెప్పుడు తన చిన్నారిని చేతుల్లోకి తీసుకుందామా అని ఎదురుచూస్తూ మాతృత్వంలోని మధురిమలను ఆస్వాదిస్తుంటుంది. ప్రస్తుతం అలాంటి మధురానుభూతుల్లోనే తేలియాడుతోంది రిచా గంగోపాధ్యాయ్‌. ‘మిర్చి’ సినిమాలోని ‘మానస’ పాత్రతో కుర్రకారు మనసులు కొల్లగొట్టిన ఈ అందాల తార త్వరలోనే అమ్మగా ప్రమోషన్‌ పొందనుంది. ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియా ద్వారా తను తల్లి కాబోతున్న శుభవార్తను అందరితో షేర్‌ చేసుకుని మురిసిపోయిందీ ముద్దుగుమ్మ.

Know More

women icon@teamvasundhara
sreemukhi-chitchat-with-fans-in-instagram-in-telugu

నా బాయ్ ఫ్రెండ్ పేరు ఏంటంటే...!

శ్రీముఖి... తెలుగు ప్రేక్షకులకు ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేని పేరు. బుల్లితెరపై తనదైన స్టైల్‌, మ్యానరిజమ్స్‌తో ఇట్టే ఆకట్టుకునే ఈ అందాల తార ..‘నేను శైలజ’, ‘జులాయి’ తదితర హిట్ సినిమాలతో వెండితెర ప్రేక్షకులను కూడా మెప్పించింది. ఇక బిగ్‌బాస్‌-3 రియాల్టీ షోలో రన్నరప్‌గా నిలిచి అమితమైన క్రేజ్‌ను సొంతం చేసుకున్న శ్రీ ప్రస్తుతం పలు టీవీ షోలు, కార్యక్రమాలతో బిజీబిజీగా ఉంటోంది. సోషల్‌ మీడియాలోనూ చురుగ్గా ఉండే ఈ భామ... తన వృత్తిగత, వ్యక్తిగత విషయాలను ఎప్పటికప్పుడు అందులో పోస్ట్‌ చేస్తుంటుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా ‘Post A Picture of’! Or ‘Ask Me Anything’ పేరుతో తన అభిమానులతో ముచ్చటించింది. ఈ సందర్భంగా తన కుటుంబ సభ్యులు, పలువురు ప్రముఖులతో దిగిన ఫొటోలతో పాటు ఫ్యాన్స్ అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు సరదాగా సమాధానాలిచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
mira-rajput-held-an-ask-me-anything-session-on-instagram-and-answered-multiple-questions-about-her-life-marriage-and-more

షాహిద్‌ కాదు.. అతడే నా ఆల్‌టైమ్‌ క్రష్!

మన జీవితంలో మనకు ఇష్టమైన వాళ్లు ఎంతమంది ఉన్నా.. తొలిచూపులోనే మన మనసు దోచుకున్న వాళ్లు (క్రష్‌) మాత్రం ఒక్కరే ఉంటారు. ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం తన భర్త షాహిద్‌ మాత్రం కాదంటోంది మీరా రాజ్‌పుత్‌. బాలీవుడ్‌ హ్యాండ్‌సమ్‌ హీరో షాహిద్‌ కపూర్‌ భార్యగానే కాదు.. తనదైన ఫ్యాషన్‌ సెన్స్‌తో సోషల్‌ మీడియాలో క్రేజ్‌ సంపాదించుకుందీ ముద్దుగుమ్మ. భర్త, పిల్లలు, కుటుంబ బాధ్యతలతో తానెంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ సోషల్‌ మీడియాలో తన ఫ్యాన్స్‌కు అనుక్షణం టచ్‌లోనే ఉంటుందీ అందాల అమ్మ. అంతేనా.. వీలు చిక్కినప్పుడల్లా వారితో ముచ్చటిస్తుంటుంది కూడా! అలా తాజాగా ఇన్‌స్టాలో ‘ఆస్క్‌ మీ ఎనీథింగ్‌’ సెషన్‌ నిర్వహించింది మీరా. ఈ క్రమంలో తన భర్త, పిల్లలు, బ్యూటీ సీక్రెట్స్‌, ఫిట్‌నెస్‌.. వంటి బోలెడన్ని విషయాలతో పాటు తన క్రష్‌ ఎవరో కూడా చెప్పుకొచ్చింది. మరి, ఆ విశేషాలేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-big-boss-14-winner-rubina-dilaik-in-telugu

మన ‘ఛోటీ బహూ’ బిగ్‌బాస్‌ విన్నరైంది!

బిగ్‌బాస్‌.. ఈ టీవీ కార్యక్రమానికి ఉన్న పాపులారిటీ, ప్రత్యేకతే వేరు! వివిధ భాషల్లో ప్రసారమవుతోన్న ఈ షోకు విపరీతమైన జనాదరణ ఉంది. ఏటా ఓ సీజన్‌తో మన ముందుకొస్తోన్న ఈ టీవీ షో.. ఏ భాషలో ప్రసారమైనప్పటికీ అందరి కళ్లూ విజేత ఎవరవుతారన్న ఆతృతతోనే ఎదురుచూస్తుంటాయి. అలా ఈసారి హిందీ బిగ్‌బాస్‌-14 విజేతగా నిలిచింది టీవీ నటి రుబీనా దిలాయిక్‌. ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా 143 రోజుల పాటు బిగ్‌బాస్ హౌస్లో గడిపిన ఆమె.. తన పెర్ఫార్మెన్స్‌తో ఇతర కంటెస్టెంట్స్కి గట్టి పోటీ ఇచ్చింది. అందుకే ఈ సీజన్‌ విజేతగా నిలిచి ట్రోఫీతో పాటు రూ. 36 లక్షల నగదు బహుమతిని సొంతం చేసుకుంది. మరి, షో ఆద్యంతం తన క్యూట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో, పోటీతత్వంతో అలరించిన రుబీనా గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విశేషాలు తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
alitho-saradaga-special-chat-show-with-srilakshmi-and-hema

అందుకే... నాకు కష్టమొస్తే గోడకు చెప్పుకుంటున్నా!

వారు తమ నటనతో వెండితెరపై నవ్వుల పువ్వులు పండించారు. తమకే సాధ్యమైన మేనరిజమ్స్‌తో, డైలాగులతో ప్రేక్షకుల మదిని దోచారు. కామెడీ నుంచి క్యారక్టర్‌ ఆర్టిస్టు దాకా ఎలాంటి పాత్రలకైనా ప్రాణం పోయగల వారిద్దరే సీనియర్‌ నటీమణులు శ్రీలక్ష్మి, హేమ. సున్నితమైన హాస్యంతో సిల్వర్‌ స్ర్కీన్‌పై తమకంటూ ఓ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వారు ఈటీవీలో ప్రసారమయ్యే ‘ఆలీతో సరదాగా’ తాజా ఎపిసోడ్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా తమ సినీ కెరీర్‌, ఎదుర్కొన్న ఒడిదొడుకులు, అనందపడ్డ క్షణాలు... ఇలా ఎన్నో అనుభూతులను పంచుకున్నారు. మరి, ఆ సరదా సంగతులేంటో మనమూ తెలుసుకుందాం రండి...

Know More