scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'తన స్నేహమే నా జీవితాన్ని నిలబెట్టింది..!'

''నీకంటూ ఏ తోడూ లేనప్పుడు కూడా నీ తోడుగా నడిచొచ్చే ధైర్యమే స్నేహం'! నిజమే.. ఏ స్వార్థం లేకుండా కేవలం మన మంచిని మాత్రమే కోరుకునే వారే నిజమైన స్నేహితులు. అందుకే సందర్భానికి తగినట్లుగా అమ్మలా, నాన్నలా, తోబుట్టువులా మన వెన్నంటే ఉంటూ మనల్ని సన్మార్గంలో నడిచేలా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు మన ఫ్రెండ్స్. అంతేకాదు.. జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకోవడానికి వారు అందించే ప్రోత్సాహం అంతా ఇంతా కాదు. ఇందుకు నా జీవితమే ఉదాహరణ అంటోంది ఓ అమ్మాయి. 'స్నేహితుల దినోత్సవం' సందర్భంగా తన ప్రాణ స్నేహితురాలి గురించి చెప్పేందుకు ఇలా మన ముందుకు వచ్చింది..'

Know More

Movie Masala

 
category logo

‚§ŒÕEo 'ÆÊo§ŒÖuÑ ÆÊœ¿¢ åXŸ¿l ƒ†¾àu ƪá¢C !

Meet the yester year's Silver Screen sister Latha Sri

Åí¢¦µãj©ðx £ÔǪî X¾Â¹ˆÊ £ÔǪî-ªá¯þ «ÖJ¯Ã.. ÆÅŒœË ÍçLx ¤Ä“ÅŒ©ð «Õ{ÕÂ¹× ‚„äÕ Â¹E-XÏ¢-ÍäC ! éÂjÂé ®¾ÅŒu-¯Ã-ªÃ-§ŒÕº «¢šË ’¹¢Hµª½ §ŒÕ«áœËE Â¹ØœÄ ‰®¾Õ©Ç ¹J-T¢Íä «’¹-©Ç-œËE åXšÇd-©¢˜ä ‚„äÕ ’¹Õªíh-ÍäaC.. ! 'EÊÕo ®ÏE-«Ö©ð åX{Õd-Âî-«œ¿¢ ¯Ã Ȫ½tÑ ÆÊo-„Ãêª «ÕSx XÏL* ‚X¶¾ª½Õx ƒÍäa ÊšË ! ‚„çÕ æXêª.. ©Åá ! '¤òM®ý ¦µÇª½uÑ, '‚ ŠÂ¹ˆšÌ Æœ¿Â¹×ˆÑ, '•¢¦-©-ÂËœË X¾¢¦Ñ, '¯ç¢¦-ªý-«¯þÑ, 'ÆAhL ®¾Ah-¦Ç¦ÕÑ «¢šË *“Åéðx ’¹Õª½Õh¢-œË-¤ò§äÕ ¤Ä“ÅŒ©ðx „çÕXÏp¢-*Ê ©Åá ƒšÌ-«© '‚MÅî ®¾ª½-ŸÄ’ÃÑ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð Æ©-¯ÃšË ®¾ª½ŸÄ ®¾¢’¹-ÅŒÕ-©ÊÕ ƒ©Ç X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ.

lathasrighg650-3.jpg
OÕ Æ®¾©Õ æXª½Õ ©ÅÃ-¡-¯ä¯Ã ?
©Åá : Æ®¾©Õ æXª½Õ X¾Ÿ¿t ©ÅŒ. ƒ¢œ¿-®ÔZÂË «*a-Ê-X¾pœ¿Õ ¡©ÅŒ ÆE åX{Õd-¹ׯÃo. ŠÂ¹ ®ÏŸÄl´¢A ®¾ÖÍŒÊ „äÕª½Â¹× æXª½Õ „ç៿šðx …Êo ¡E *«ªîx åXšÇd. ÆX¾pšË ÊÕ¢* «ª½Õ®¾ Æ«-ÂÃ-¬Ç©Õ «ÍÃa-§ŒÕE Ê«átÅÃ.
OÕ ²ñ¢ÅŒ «Üª½Õ \C ?
©Åá : N•-§ŒÕ-„Ãœ¿. X¾Ÿî ÅŒª½-’¹-A-©ð¯ä ®ÏE«Ö ƒ¢œ¿-®ÔZÂË «*a¯Ã, ‚ ÅŒªÃyÅŒ ƹˆœä ƒ¢{ªý Â¹ØœÄ ÍŒC„Ã.
„ç៿šË Æ«-ÂìÁ¢ ‡©Ç «*a¢C ?
©Åá : ÊÖÅŒÊ ÊšÌ-Ê-{Õ©Õ ÂÄÃ-©E ÅŒ«Öt-骜Ëf ¦µ¼ª½-ŸÄy• “X¾Â¹-{Ê ƒÍÃaª½Õ. åXj’à ¯ÃÂ¹× *Êo-X¾pšË ÊÕ¢* œÄu¯þq Æ¢˜ä NX¾-K-ÅŒ-„çÕiÊ XÏ*a. ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© XÏ©xLo «Ö ƒ¢šËÂË ª½XÏp¢* ŠÂ¹˜ä œÄu¯þq©Õ Íäæ®-ŸÄEo. D¢Åî Ê{-ÊåXj ‚®¾ÂËh åXJ-T¢C. ‚ “X¾Â¹-{Ê ÍŒÖ®Ï, ‡«-JÂÌ ÅçL-§ŒÕ-¹עœÄ ¯Ã ¤¶ñšð X¾¢¤Ä. ‚œË-†¾-¯þÂ¹× ª½«ÕtE ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ Â¹ØœÄ «*a¢C. ¨ N†¾-§ŒÖEo Æ«ÕtÂ¹× Íç¤Äp. \Ÿçj¯Ã ¹@Á©ð …¢œ¿{¢ Æ«ÕtÂ¹× Â¹ØœÄ ƒ†¾d¢. ŸÄ¢Åî ‚„çÕ ŠX¾Ûp-¹×-¯Ãoª½Õ. «Ö ÅÃÅŒ-’ê½Õ ®¾Öª½-X¾-¯äE “X¾¦µÇ-¹-ª½-ªÃ-«Û-’ê½Õ “œÄ«Ö ‚Jd®ýd. ÆÂˈ-¯äE ¯Ãê’-¬Áy-ª½-ªÃ-«Û-’ÃJ “{ÖXý©ð ¯Ã{-ÂÃ©Õ „äæ®-„Ã@ÁÙx. ¯ÃÂ¹× Â¹@Á ƯäC Æ©Ç «*a¢C.

lathasrighg650-2.jpg

ƒÂ¹ N•-§ŒÕ-„Ãœ¿ ÊÕ¢* ‚œË-†¾-¯þÂ¹× „çRx, Ê©Õ-’¹Õª½Õ £ÔǪî-ªá-Êx©ð ŠÂ¹-ŸÄ-E’à 宩Âúd ƧŒÖu. ®ÏE«Ö Â¹ØœÄ Íä殬Ç. ‚ ÅŒªÃyÅŒ XÔH ®ÏŸÄl´-ª½n©ð ƒ¢{ªý Íä¬Ç. ®ÏE-«Ö©ð ʚˢ-ÍŒœ¿¢Åî Æ¢Ÿ¿-J©ð ¯äÊ¢˜ä “êÂèü …¢œäC. “XÏEq-X¾©ü Â¹ØœÄ XÏL* X¾Â¹ˆÊ ¹تîa-¦ã-{Õd-¹×-¯ä-„ê½Õ. D¢Åî ®ÏE«Ö X¶Ô©üfÂ¹× ƒ¢ÅŒ “êÂèü …¢ŸÄ ? ÆE-XÏ¢-*¢C. ŸÄ¢Åî ƒ{Õ-„çjX¾Û «Íäa¬Ç. ¯Ã 骢œî ®ÏE«Ö ÂÓ{-’¹œ¿f “X¾²Ä-Ÿþ-’ÃJ '¤òM®ý ¦µÇª½uÑ. „ç៿{ ꪩ¢T ʪ½-®Ï¢-£¾É-ªÃ«Û ’ê½Õ ŠX¾Ûp-Âî-©ä-Ÿ¿{. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¤Ä“ÅŒ ÍÃ©Ç ¤¶Ä®ýd’à …¢{Õ¢C. ƪáÅä, ÂÓ{-’¹-œ¿f-’ê½Õ, ‹¢Âêý ’ê½Õ ‚§ŒÕ-ÊÊÕ ŠXÏp¢-Íê½Õ. ®ÏE-«Ö-©ðE ÂíEo ®¾Eo-„ä-¬Ç©Õ ֮͌Ï, 'ÍÃ©Ç ¦Ç’à Íä¬Ç„þÑ ÆE ꪩ¢T ʪ½-®Ï¢-£¾É-ªÃ-«Û-’ê½Õ „çÕÍŒÕa-¹×-¯Ãoª½Õ.
„çáÅŒh¢ ‡Eo ®ÏE-«Ö©Õ Íä¬Çª½Õ ?
©Åá : Åç©Õ’¹ÕÅî ¤Ä{Õ Â¹Êo-œ¿-©ðÊÖ £ÔǪî-ªá-¯þ’à Íä¬Ç. ŸÄŸÄX¾Û 60Â¹× åXj’à ®ÏE-«Ö©ðx ʚˢÍÃ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ åX@Áx-ªá-¤ò-ªá¢C.
\ ®¾¢«-ÅŒq-ª½¢©ð OÕÂ¹× N„ã¾Ç¢ ƪá¢C ?
©Åá : 1999©ð ¯ÃÂ¹× åX@ëkx¢C. «ÖC “æX«Õ N„ã¾Ç¢. ‚§ŒÕÊ èǦü Íä²Ähª½Õ. Æ¢Åä-ÂÃ-¹עœÄ X¶Ïšü-¯ç®ý X¶Ô©üf©ð Â¹ØœÄ …¯Ãoª½Õ.

lathasrighg650-4.jpg
OÕÂ¹× ‡©Ç X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ \ª½p-œË¢C ?
©Åá : ¯äÊÕ >„þÕÂ¹× „ç@ÁÙh¢-œä-ŸÄEo. ‚ X¾Â¹ˆ¯ä ‚§ŒÕÊ \ªî-GÂúq Íç¦Õ-Ōբ-œä-„ê½Õ. ŠÂ¹-ªîV ¯äÊÕ Â¹ØœÄ \ªî-G-Âúq©ð ÍäªÃ. ÆX¾Ûpœ¿Õ X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ ƧŒÖuª½Õ. „ç៿{ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ¯äÊÕ ÊšË-ÊÊo N†¾§ŒÕ¢ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. ƹˆ-œËÂË «Íäa-„ÃJ ŸÄyªÃ ÅçL-®Ï¢C. ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× £ÏÇ¢D, ƒ¢Ux†ý «Ö“ÅŒ„äÕ «ÍäaC. „ç៿{ ƒŸ¿lª½¢ “åX¶¢œþq’Ã¯ä …¯Ão¢. ÂÃx®ý©ð ¯äÊ¢˜ä Âî¾h êÂJ¢’û ‡Â¹×ˆ« …¢œäC. D¢Åî Æ¢Ÿ¿ª½Ö «Ö «ÕŸµ¿u \Ÿî …¢Ÿ¿E ÆÊÕ-¹×-¯ä-„ê½Õ. ŠÂ¹-ªîV '§ŒÕ®ý ‰ ©ãjÂú £¾Çªý.. ‰ ©„þ £¾ÇªýÑ ÆE ÍçæXp-¬Çª½Õ. ¯äÊÕ ³Ä¹§ŒÖu.
ÅíNÕtŸî ÅŒª½-’¹-A©ð ‡«ªî NÕ«ÕtLo ¤¶Ä©ð ƧäÕu-„Ã-ª½{ !
©Åá : OÕé婂 Åç©Õ®¾Õ ? ¯äÊÕ ®ÔÅÃ-ªÃ¢-X¾Ûª½¢ “X¾’¹A EêÂ-ÅŒ¯þ ®¾Öˆ©ðx ÍŒC„Ã. ¯Ã “åX¶¢œþ, ¯äÊÖ ®¾Öˆ©üÂ¹× „ç@ÁÙh¢˜ä ŠÂ¹-ÅŒÊÕ ÊÊÕo ¤¶Ä©ð ƧäÕu-„Ãœ¿Õ. «Ö Æ«Õt-’ê½Õ ƹˆœ¿ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Åç©Õ®¾Õ. Æ¢Ÿ¿Õ꠯à „çÊÕ¹ ‡«ª½Ö «Íäa-„ê½Õ Âß¿Õ. „ç៿-šË-²ÄJ ‹ ¹דªÃœ¿Õ ¤¶Ä©ð Æ«Û-ÅŒÕ-¯Ão-œ¿¢˜ä 'OœËÂË ÍÃ©Ç ’¹šüq …¯ÃoªáÑ ÆÊÕ-¹ׯÃo. ŠÂ¹ ¯Ã©Õ-é’jŸ¿Õ ªîV©Õ ͌֬Ç. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÆÅŒE Ÿ¿’¹_-ª½Â¹× „çRx '¯Ã „ç¢{ X¾œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ão„þ \¢šË ?Ñ ÆE ÆœË-TÅä, '„äÕœ¿„þÕ.. ! ¯äÊÕ AJ-T¢C OÕÂ¢ Âß¿Õ.. OÕ “åX¶¢œþ Â¢Ñ ƯÃoœ¿Õ. (Ê«Ûy©Õ)..

lathasrighg650-6.jpg
'¯ç¢¦-ªý-«-¯þÑ©ð ¹%†¾g ²òŸ¿-J’à Íä¬Çª½Õ ¹ŸÄ ! Æ¢Ÿ¿Õ©ð P„Ã-°-ªÃèÇ «*a 'ÅÃèü-«Õ-£¾Ç-©üÂ¹× ŸÄéª{ÕÑ ÆE Æœ¿Õ-’¹Õ-Åê½Õ. E• °N-ÅŒ¢©ð Æ©Ç ‡«-éªj¯Ã ÆœË-’êà ?
©Åá : ÍéÇ-«Õ¢C ÆœË-’ê½Õ. '¤òM®ý ¦µÇª½uÑ Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãjÊ ÅŒªÃyÅŒ Â¹ØœÄ ¦§ŒÕ-{Â¹× „ç@ìh '’¹Õª½Ö.. ’¹Õª½Ö..Ñ Æ¯ä-„ê½Õ. “X¾A ®ÏE-«Ö©ð ¯ÃÂî „äÕÊ-J•¢ …¢œäC. '§ŒÕ«Õ-M©Ñ Nœ¿Õ-Ÿ¿-©ãj-Ê-X¾Ûpœ¿Õ Â¹ØœÄ '£ÏÇ«Õ “ÂÌ«á©ÕÑ Æ¯ä-„ê½Õ.

åXRx ÅŒªÃyÅŒ ʚˢ-ÍŒ-«-Ÿ¿lE OÕ ¦µ¼ª½h Íç¤ÄpªÃ ? 
©Åá : ‚§ŒÕÊ Íä§çá-Ÿ¿lE ÍçX¾p-©äŸ¿Õ. ¯äÊÕ Íä²ÄhÊF ÍçX¾p-©äŸ¿Õ. *Êo-«-§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä ®ÏE-«Ö-©ðxÂË «Íäa¬Ç ¹ŸÄ ! Æ¢Ÿ¿Õê J©ÇÂúq Æ«Û-ŸÄ-«ÕE ÆÊÕ-¹ׯÃo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ƒŸ¿lª½Õ XÏ©x©Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ ŠÂ¹ª½Õ ƒ¢>-F-J¢’û.. «Õªí-¹ª½Õ ƒ¢{ªý ÍŒŸ¿Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. «Ö *Êo-¦Çs-ªáÂË ®ÏE-«Ö-©¢˜ä ÍÃ©Ç ƒ†¾d¢. (Ê«Ûy©Õ)lathasrighg650-1.jpgƒ¢œ¿-®ÔZ©ð ‡¢ÅŒ-«Õ¢C Æ“’¹-£ÔÇ-ªî-©Â¹× Íç©ãx-L’à Íä¬Çª½Õ ?
©Åá : ÍéÇ-«Õ¢C ²Ädªý-©Â¹× Íç©ãx-L’à Íä¬Ç. ¦Ç©-¹%-†¾g-’Ã-JÂË «Ö“ÅŒ¢ «Õª½-Ÿ¿©Õ, “åX¶¢œþ’à ʚˢÍÃ.
åXRx ÅŒªÃyÅŒ \„çÕi¯Ã ®ÏE-«Ö©Õ Íä¬ÇªÃ ?
©Åá : ¨OO ®¾ÅŒu-¯Ã-ªÃ-§ŒÕ-º-’ÃJ Ÿ¿ª½z-¹-ÅŒy¢©ð Æ©xJ Êꪆý ʚˢ-*Ê 'ÆAhL ®¾Ah-¦Ç¦ÕÑ Íä¬Ç. ŠÂ¹ ªîV êÂH-‚ªý ¤ÄªýˆÂ¹× „ÃÂË¢’û „ç@ìh, ¨O-O-’ê½Õ ¹L®Ï 'Êꪆý ®ÏE-«Ö©ð Íä²Äh„ÃÑ ÆE ÆœË-’ê½Õ. ƒ¢šËÂË «*a ¯Ã ¦µ¼ª½hÂ¹× N†¾§ŒÕ¢ Íç¤Äp. ‚§ŒÕÊ Â¹ØœÄ \OÕ «ÖšÇx-œ¿-©äŸ¿Õ. Æ©Ç ‚ ®ÏE«Ö Íä¬Ç. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Â¹ØœÄ ÍÃ©Ç ®ÏE-«Ö©ðx ʚˢÍä Æ«-ÂìÁ¢ «*a¢C ÂÃF, XÏ©x©Õ *Êo-„Ã@ÁÙx Âë-œ¿¢Åî ŠX¾Ûp-Âî-©äŸ¿Õ. ƒX¾Ûpœ¿Õ «ÕSx ÍäŸÄl-«ÕÊo ‚©ð-ÍŒÊ «Ö“ÅŒ¢ …¢C.

lathasrighg650-5.jpg
\§ŒÕ¯Ãoªý NÕ«ÕtLo Æ¢•-M-ŸäN ÆE XÏL-Íä-„Ã-ª½{ !
©Åá : '§ŒÕ«Õ-M-©Ñ©ð ¯äÊÕ ŠÂ¹ ¤Ä{ Íä¬Ç. Æ¢Ÿ¿Õ©ð åXjÊ ÍŒ¢“Ÿ¿Õœ¿Õ …¢˜ä, ¯äÊÕ „çÕ{Õx C’¹ÕÅŒÖ «Íäa ®¾Eo-„ä¬Á¢ …¢C. Æ©Ç¢šË ®Ô¯þ '®¾Õ«-ª½g-®¾Õ¢-Ÿ¿-JÑ©ð Â¹ØœÄ …¢C. ŸÄEo ÍŒÖ®Ï ÊÊÕo Æ¢•-M-ŸäN ÆE XÏL-Íä-„ê½Õ. ÆC ¯ÃÂ¹× åXŸ¿l ÂâXÏx-„çÕ¢šü.
OÕÂ¹× Ÿç§ŒÖu©Õ ¹E-XÏ-²Äh-§ŒÕ{ !
©Åá : ŠÂ¹ ¹Êoœ¿ ®ÏE«Ö †¾àšË¢-’ûÂ¹× „ç@Çx¢. ‚®¾p-“A©ð ®Ô¯þ •ª½Õ-’¹Õ-Åî¢C. ÆX¾Ûpœ¿Õ ªÃ“A 12.30 ’¹¢{-©ãj¢C. ÆX¾p-šË꠯à ÂÃLÂË Ÿç¦s ÅŒ’¹-©-œ¿¢Åî Âî¾h ÊœËæ®h J©Ç-Âúq-œþ’à …¢{Õ¢-Ÿ¿-E-XÏ¢* ‚®¾p“A åXjÂË „ç@Çx. Ÿ¿Öª½¢’à Åç©x-<ª½ ¹{Õd-ÂíE •œ¿ Nª½-¦ð-®¾Õ-¹×E ŠÂÄçÕ Â¹ØªíaE …¢C. ®¾êª ‡«ªî ¹ت½Õa-¯Ãoª½Õ ¹ŸÄ ÆÊÕ-¹ׯÃo. «Õªî-²ÄJ AJT ÍŒÖæ®h ¹E-XÏ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ. Æ¢Åä ƹˆœ¿ „ç៿©Õ åXšËdÊ X¾ª½Õ’¹Õ ÂË¢Ÿ¿ †¾àšË¢’û ²Äpšü «ª½Â¹Ø «Íäa-ŸÄÂà ‚X¾-©äŸ¿Õ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅçL-®Ï¢C ÆC «Öª½ÕaK ª½Ö„þÕ ÆE. (Ê«Ûy©Õ)
éÂjÂé ®¾ÅŒu-¯Ã-ªÃ-§ŒÕº NÕ«ÕtLo '«Ö £ÔǪî-ªá¯þÑ Æ¢šÇ-ª½{. ¨ «ÕŸµ¿u ‡X¾Ûp-œçj¯Ã ¹L-¬ÇªÃ ?
©Åá : \œÄC ÂË¢Ÿ¿{ ¹L¬Ç. ‡X¾Ûpœ¿Õ ¹L-®Ï¯Ã '«Ö £ÔǪî-ªá¯þÑ Æ¢šÇª½Õ. ¯äÊÕ '¯ç¢¦-ªý-«¯þÑ Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¹%³Äg-éª-œËf-’ê½Õ, '«ÕÊ ÅŒªÃyA *“ÅŒ¢©ð ŠÂ¹ ¤Ä“ÅŒ …¢C. Âí¢Íç¢ ©Ç«Û Æ«ÛyÑ Æ¯Ãoª½Õ. D¢Åî ¦Ç’Ã AE ©Ç«Û’à Ō§ŒÖ-ª½§ŒÖu. '‚MÅî ®ÏE«Ö Í䮾Õh¯Ão. Æ¢Ÿ¿Õ©ð OÕC «Õ¢* ¤Ä“ÅŒÑ ÆE ‚ ÅŒªÃyÅŒ Íç¤Äpª½Õ. „ç៿{ OÕ (‚M) X¾Â¹ˆÊ ²Ä¢’û ÆÊÕ-¹ׯÃo. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ÅçL-®Ï¢C. éÂjÂé ®¾ÅŒu-¯Ã-ªÃ-§ŒÕ-º-’ÃJ X¾Â¹ˆÊ ÆE.

lathasrighg650-7.jpg
‚§ŒÕ-ÊÅî Í䧌՜¿¢ ‡©Ç ÆE-XÏ¢-*¢C ?
©Åá : ÍÃ©Ç £¾ÉuXÔ’Ã X¶Ô©§ŒÖu. ‡¢Ÿ¿Õ-¹¢˜ä ƒÅŒª½ £ÔǪî-©Åî ‡X¾Ûp-œçj¯Ã Íä§çáÍŒÕa. ÂÃF, ‚§ŒÕ-ÊÅî ʚˢÍä Æ«-ÂìÁ¢ «ÕSx ªÃŸ¿Õ ¹ŸÄ !
'Ê«Õæ®h ÆÊoÑ©ð «ÕÊ¢ (‚MÐ-©-Åá) ¹L®Ï Íä¬Ç¢ ¹ŸÄ ! 
©Åá : Æ«ÛÊÕ ! Æ¢Ÿ¿Õ©ð '’¹ª½¢ ’¹ª½¢ ¤òJÑ Æ¯ä ¤Ä{ Â¹ØœÄ …¢C. («ÕŸµ¿u©ð ‚M Æ¢Ÿ¿Õ-¹×E, ®¾ÕŸÄl© Ƭð-Âú-Åä• ªÃ®ÏÊ ÅíL ¤Ä{ ÆC).
OÕ Ÿ¿’¹_-ª½Â¹× «*a, OÕª½Õ Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò-ªáÊ ¤Ä“ÅŒ©Õ \„çj¯Ã …¯Ão§ŒÖ ?
©Åá : ÍÃ©Ç «Õ¢* ÂÃuéª-¹dª½Õx …¯Ãoªá. «áÈu¢’à 'åXŸ¿-ªÃ-§Œáœ¿ÕÑ©ð ¬ÁÙ¦µ¼¡ Íä®ÏÊ ¤Ä“ÅŒ ¯äÊÕ Í䧌Ö-Lq¢C. „çÖ£¾Ç¯þ¦Ç¦Õ-’ê½Õ XÏL* «ÕK ÆœË-’ê½Õ. 'ÊÕ«Ûy Íäæ®h «ÕE-Ÿ¿l-JÂÌ «Õ¢* œ¿Öu§ŒÕšü Â¹ØœÄ …¢{Õ¢CÑ ÆE Íç¤Äpª½Õ. ÂÃF, ÆX¾p-šËê ŠX¾Ûp-ÂíÊo ®ÏE-«Ö©Õ …¢œ¿-{¢Åî œäšüq Æœçb®ýd Í䧌Õ-©ä-¹-¤ò§ŒÖ. '„äÕ•ªý ÍŒ¢“Ÿ¿-ÂâÅýÑ Â¹ØœÄ Æ©Çê’ NÕ®ý ƧŒÖu.

lathasrighg650-8.jpg
'¤òM®ý ¦µÇª½uÑ 100 ªîV© X¶¾¢Â¹~-¯þ©ð ‡«-J¯î ÂíšÇd-ª½{ !
©Åá : ÆX¾pšðx ‚Jd-®ýd©Õ ‡Â¹×ˆ-«’à ¦§ŒÕ-{Â¹× «Íäa-„ê½Õ Âß¿Õ ¹ŸÄ ! ‚ X¶¾¢Â¹~-¯þÂ¹× „ç@ìh, ÍéÇ-«Õ¢C •Ê¢ «ÍÃaª½Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ Æ¢Ÿ¿ª½¢ „äC-¹-åXjÂË «®¾Õh¯Ão¢. ŠÂ¹œ¿Õ „çʹ ÊÕ¢* «*a ¯Ã Êœ¿Õ¢ T©äx-¬Çœ¿Õ. ¯ÃÂ¹× ¦Ç’à ÂîX¾¢ «*a¢C. 骢œî-²ÄJ «ÕSx «á{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË «®¾Õh¢˜ä Íäªá X¾{Õd-¹×E AæXp®Ï, Íç¢X¾ X¾’¹-©-’íšÇd. D¢Åî ÆÅŒÊÕ „Ã@Áx ’Ãu¢’ûÊÕ B®¾Õ-Âí-ÍÃaœ¿Õ. „ç¢{¯ä ƹˆœä …Êo Êêª-¬ü-’ê½Õ E•¢’à £ÔǪî©Ç «ÖJ-¤ò-§ŒÖª½Õ. „Ã@ÁxÊÕ ÂíšËd, ¤òM-®¾Õ-©Â¹× ÆX¾p-T¢-Íê½Õ.
‹²ÄJ ¡£¾ÇJ NÕ«ÕtLo ÂíšÇd-ª½{ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× ?
©Åá : ¬ð¦µ¼-¯þ-¦Ç-¦Õ-’ÃJ 'Ÿíª½-¦Ç¦ÕÑ †¾àšË¢’û ƪ½Â¹× „Ã{-ªý-¤¶Ä©üq «Ÿ¿l •J-T¢C. ƹˆœ¿ ¯äÊÕ ²ÄoÊ¢ Íäæ® ®¾Eo-„ä¬Á¢ ŠÂ¹šË …¢C. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ¡£¾Ç-J-’ê½Õ N©¯þ. ÊÊÕo X¾{Õd-Âî-«-œÄ-EÂË «²Ähª½Õ. åXj ÊÕ¢* ¯äÊÕ Â¹E-XÏ¢Íä ®ÔÊÕx B¬Çª½Õ. ƒÂ¹ ÂË¢Ÿ¿Â¹× «*aÊ ÅŒªÃyÅŒ, é„çÕ-ªÃ-„çÕ¯þ ³Äšü åX{Õd-¹×E '„çÊÂˈ „ç@ÁÙx... „çÊÂˈ „ç@ÁÙxÑ Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ. ¯äÊÕ \OÕ X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-¹עœÄ F@Áx©ð „çÊÂˈ Êœ¿Õ-ÍŒÕ-¹ע{Ö „ç@ÁÙh¯Ão. ƹˆœ¿ ÍÃ©Ç ©ðŌՒà …¢C. ÂéÕ-èÇJ Æ¢Ÿ¿Õ©ð X¾œÄf. „ç¢{¯ä ¡£¾ÇJ’ê½Õ åXjÊÕ¢* Ÿ¿ÖÂË ¯Ã V{Õd X¾{Õd-¹×E, åXjÂË ©ÇÂíˆ-ÍÃaª½Õ. ¦§ŒÕ-{Â¹× ªÃ’Ã¯ä ©ÇT Íç¢X¾-OÕŸ¿ ŠÂ¹ˆšË ÂíšÇdª½Õ. 定ü©ð Æ¢Ÿ¿ª½Ö ³ÄÂú. 'Æ®¾©Õ ֮͌¾Õ-Âî„Ã. Âí¢Íç¢ …¢˜ä Âí{Õd-ÂíE „çRx-¤ò-§äÕ-ŸÄ-ENÑ ÆE AšÇdª½Õ. ÆX¾Ûpœ¿Õ ƪ½n-„çÕi¢C ¯äÊÕ Íä®ÏÊ X¾E. ÂíšËdÊ ÅŒªÃyÅŒ ÂíEo ªîV©Õ ‚§ŒÕ-ÊåXj ÆL-’ÃÊÕ. ‚ ÅŒªÃyÅŒ E•„äÕ Â¹ŸÄ ! ‚§ŒÕÊ ÂäÄ-œ¿-¹-¤òÅä, ÍŒE-¤òªá …¢œä-ŸÄEo ÆE-XÏ¢-*¢C.

lathasrighg650-9.jpg
ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð ŠÂ¹-JE 'ÆÊo§ŒÖuÑ Æ¢˜ä åXŸ¿l ƒ†¾àu ƪá¢-Ÿ¿{ !
©Åá : (Ê«Ûy©Õ) æXª½Õ ÍçX¾p-ÊÕ-©ã¢œË. «Ö „Ã@ÁxE, åXŸ¿l«Õt Â휿Õ-¹×-©ÊÕ ÅŒX¾p ‡«-JF ÆÊo§ŒÖu ÆE XÏ©-«ÊÕ. ŠÂ¹-²ÄJ ¯äÊÕ Æ«Û-šü-œîªý †¾àšË¢-’ûÂ¹× „çRx-Ê-X¾Ûpœ¿Õ ¯Ã ‚ªî’¹u¢ ®¾J-’Ã-©ä¹ ƒ¦s¢C X¾œÄf. ŸÄ¢Åî ÅŒÊÕ ÊÊÕo ‚®¾p-“AÂË B®¾Õ-éÂRx ÍÃ©Ç èÇ“’¹-ÅŒh’à ֮͌¾Õ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¯ÃÂ¹× “¦Ÿ¿ªý X¶ÔL¢’û ¹LT, ŠÂ¹-ªîV 'ÆÊo§ŒÖuÑ ÆE XÏLÍÃ. ÆC ÅŒX¾pE ¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. 'ÊÕ«Ûy ÊÊÕo ÆÊo§ŒÖu ÆE ‡©Ç XÏ©Õ-²Äh«Û. ‡Ÿ¿Õ-šË-„Ã-@ÁxÂ¹× X¶ÔL¢’ûq …¢œ¿„ÃÑ ÆE åXŸ¿l ÂÃx®ý XÔÂÃœ¿Õ. ¯äÊÕ ÍÃ©Ç å®Eq-šË„þ. ¯Ãê„çÖ \œ¿ÕX¾Û «Íäa-®Ï¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ Æ«Õt ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× ÂÃx®ý XÔÂË¢C.
OÕÂ¹× Æ¢Åà ƄäÕt ¹ŸÄ ! ‚„çÕ «©x \¢ ¤ñ¢ŸÄª½Õ ? \¢ ¤ò’í-{Õd-¹×-¯Ãoª½Õ ?
©Åá : *Êo «§ŒÕ-®¾Õ©ð ƒ¢œ¿-®ÔZÂË ªÃ«-œ¿¢Åî ÆEo N†¾-§ŒÖ©Ö ‚„äÕ ÍŒÖ®¾Õ-¹×-¯äC. D¢Åî ¯ÃÂ¹× ¦§ŒÕ{ “X¾X¾¢ÍŒ¢ ’¹ÕJ¢* ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. ‡«-J-ÅîÊÖ ÅŒÊÕ «ÖšÇx-œ¿-E-ÍäaC Âß¿Õ. ŸÄE-«©x ‡«ª½Õ «Õ¢*-„Ã@ÁÙx. ‡«ª½Õ Í眿f-„Ã-@ÁxE ÅçL-æ®C Âß¿Õ. Æ¢Ÿ¿Õê ‡«-J-ÅîÊÖ ¯ÃÂ¹× ’휿-«©Õ Â¹ØœÄ «ÍäaN ÂëÛ. ’¹Åä-œÄC ‚„çÕ ÍŒE-¤ò-§ŒÖª½Õ. ¯ÃÂ¹× ŠÂ¹ˆ-²Ä-J’à “X¾X¾¢ÍŒ¢ ÅŒ©x-ÂË¢-Ÿ¿Õ-©ãj-Ê{Õx ÆE-XÏ¢-*¢C. ƪáÅä, «Ö Æ«Õt OÕŸ¿ X¾ÜJh’à ‚ŸµÄ-ª½-X¾-œ¿{¢ Â¹ØœÄ ÅŒX¾p-E-XÏ¢-*¢C. ÆEo N†¾-§ŒÖ©Õ ÊÊÕo ¯äª½Õa-Âî-«Õ¯Ão, 'ÊÕ«Ûy …¯Ão„þ ¹ŸÄÑ Æ¯ä-ŸÄEo. ‚„çÕ ÍŒE-¤ò-ªáÊ ÅŒªÃyÅŒ ÍéÇ-«Õ¢-CE ÊNÕt, „Ã@ÁÙx \«Õ-œË-TÅä ÆC ƒÍäa-ŸÄEo. Æ©Ç \œÄ-C©ð ÍÃ©Ç Ê†¾d-¤ò§ŒÖ. Æ«Õt ²Än¯ÃEo ‡«ª½Ö ¦µ¼Kh Í䧌Õ-©äª½Õ.

lathasrighg650-10.jpg
ÅŒLx-¤Ä-“ÅŒ©Õ Í䧌՜¿¢ ƒ†¾d-„äկà ?
©Åá : ÅŒX¾p-¹עœÄ Íä²Äh ! «ÕK åXŸ¿l £ÔǪî-©Â¹× Æ¢˜ä Í䧌Õ-©äÊÕ. („ç¢{¯ä ‚M Æ¢Ÿ¿Õ-¹×E, åXŸ¿l £ÔǪî-©¢˜ä ‡«ª½Õ ? ¯Ãê’-¬Áy-ª½-ªÃ-«Û-’ê½Õ, ªÃ«Ö-ªÃ-«Û-’êà ?) ‚œË-§ŒÕ¯þq ֲ͌Äh-ª½¢˜ä ÅŒX¾p-¹עœÄ Íä²Äh.
ƒ¢œ¿-®ÔZÂË ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× «ÍÃa-ÊE ‡X¾Ûp-œçj¯Ã ÆE-XÏ¢-*¢ŸÄ ?
©Åá : NÕ’¹Åà ®ÏE-«Ö© N†¾-§ŒÕ¢©ð ‡X¾Ûpœ¿Ö ÆE-XÏ¢-ÍŒ-©äŸ¿Õ ÂÃF, ŠÂ¹ «Õ©-§ŒÖ@Á *“ÅÃ-EÂË «Ö“ÅŒ¢ Æ©Ç ÆE-XÏ¢-*¢C. ‚ ®ÏE«Ö Í䧌Õ-©äŸ¿Õ. Í䧌Õ-ÊE ÍçXÏp «Íäa¬Ç. Æ¢Ÿ¿Õ©ð «Õ«átšËd £ÔǪî. „çRxÊ éª¢œ¿Õ «âœ¿Õ ªîV©Õ ¦Ç’¹Õ¢C. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ¯äÊÕ \C Íä®Ï¯Ã, œçjéª-¹dªý ‹ê Ưä-„Ãœ¿Õ Âß¿Õ. ‚§ŒÕÊ «ÕÊ-®¾Õ©ð \«á¢Ÿî ¯ÃÂ¹× ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ. ‰ŸÄª½Õ ªîV©Õ †¾àšË¢’û ƪáÊ ÅŒªÃyÅŒ «Íäa¬Ç. ‚ ÅŒªÃyÅŒ ‚ ¤Ä“ÅŒÊÕ C«u-„ÃºË Íä¬Çª½Õ. ƪáÅä, XÔ®Ô-éª-œËf-’ê½Õ ÅŒÊ ®ÏE-«Ö©ðx Æ«-ÂìÁ¢ ƒ®¾Öh¯ä, 'EÊÕo ®ÏE-«Ö©ð åX{Õd-Âî-«œ¿¢ ¯Ã Ȫ½tÑ ÆE A{Õd-¹ע{Ö …¢œä-„ê½Õ (Ê«Ûy©Õ). «ÕSx XÏL* ƒ¢Âî ®ÏE«Ö ‚X¶¾ªý ƒÍäa-„ê½Õ. ÍÃ©Ç «Õ¢* Ÿ¿ª½z-¹ל¿Õ. ‚§ŒÕ-ÊÅî £ÏÇ¢D©ð '’õÅŒ«Õ ¦ÕŸ¿l´Ñ Íä¬Ç.

«ÕJ-ÂíEo “X¾¬Áo-©Â¹× ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢

Ÿç§ŒÕu¢ : ¦µ¼§ŒÕ¢
Æ«Õt : “¤Äº¢
“æX«Õ : «ÕE-†ÏÂË ÂÄÃL
°NÅŒ¢ : ÍÃ©Ç ¯äJp¢C
ꪩ¢T ʪ½-®Ï¢-£¾É-ªÃ«Û : ¯Ã °N-ÅŒ¢©ð {Jo¢’û ¤Äªá¢-šüÂ¹× Â꽺¢
‡®Ôy ¹%³Äg-骜Ëf : ¯äÊÕ åXj„çÕ{Õx ‡Â¹ˆ-œÄ-EÂË Æ«-ÂìÁ¢ ƒ*aÊ «uÂËh
¨OO : Ÿä«Ûœ¿Õ
ÍçLx ¤Ä“ÅŒ : ‚ÅŒt ®¾¢ÅŒ%XÏh
®¾ÖX¾-ªý-²Ädªý ¹%†¾g : «Ö ÆÊo
éÂjÂé ®¾ÅŒu-¯Ã-ªÃ-§ŒÕº : Æ¢Ÿ¿-JÂÌ §ŒÕ«áœ¿Õ. ¯äÊÕ «Ö“ÅŒ¢ ‚§ŒÕ-ÊÂ¹× “æXNÕ-¹×-ªÃ-LE !
ÅÃèü-«Õ-£¾Ç©ü : ƒX¾p-šË-«-ª½Â¹Ø ŸÄJ ÅçL-§ŒÕŸ¿Õ.

women icon@teamvasundhara
actress-and-former-miss-india-world-natasha-suri-tests-positive-for-covid-19

women icon@teamvasundhara
bhojpuri-actress-anupama-pathak-commits-suicide-in-mumbai

నమ్మిన వారే మనల్ని నట్టేట ముంచేస్తారు!

మొన్న సుశాంత్‌.... నిన్న సమీర్... నేడు అనుపమా పాథక్‌... సినీ పరిశ్రమలో వరుస ఆత్మహత్యల పరంపర కొనసాగుతోంది. డిప్రెషన్‌, ఆర్థికంగా.. ఇలా కారణాలేవైనా కానీ ఈ వరుస బలవన్మరణాలు ముంబైవాసులతో పాటు అందరినీ షాక్‌కు గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా భోజ్‌పురి నటి అనుపమా పాథక్‌ (40) ముంబైలో బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. బిహార్‌కు చెందిన ఆమె భోజ్‌పురి సినిమాలు, టీవీ సీరియల్స్‌ ద్వారా మంచి గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. అయితే నమ్మిన వారే తనను మోసం చేశారంటూ అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తూ తన ఇంట్లోనే తనువు చాలించుకుంది. ఈ మేరకు సంఘటనా స్థలంలో ప్రాథమిక సాక్ష్యాధారాలు సేకరించిన పోలీసులు ఆమెది ఆత్మహత్యేనని ప్రాథమిక నిర్ధారణకు వచ్చారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
bride-to-be-miheeka-bajaj-chooses-yellow-lehenga-sea-shell-jewellary-for-haldi-ceremony

భళ్లాల దేవుడి ఇష్ట సఖి.. మెరిసేను ‘పుత్తడి’ బొమ్మలా..!

‘తెలుగింటి పాల సంద్రము కనిపెంచిన కూన.. శ్రీహరి ఇంటి దీపమల్లె కనిపించిన జాణ’ అంటూ నవవధువు అందచందాల్ని పొగిడారో సినీ కవి. ఆ పోలికలకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా కుందనపు బొమ్మలా ముస్తాబైంది మన భళ్లాలదేవుడికి కాబోయే భార్య మిహీకా బజాజ్‌. ఆగస్టు 8న రానా-మిహీకల వివాహ ముహూర్తం ఖరారైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే మూడు రోజుల ముందుగానే వధూవరుల ఇళ్లలో ప్రి-వెడ్డింగ్‌ వేడుకలు మొదలయ్యాయి. తాజాగా మిహీక ఇంట్లో నిర్వహించిన హల్దీ ఫంక్షన్‌లో కొత్త పెళ్లి కూతురు పుత్తడి బొమ్మలా మెరిసిపోయింది. సంప్రదాయబద్ధమైన దుస్తులు-జ్యుయలరీతో తళుక్కుమన్న ఈ ముద్దుగుమ్మ పసుపు వేడుక ఫొటోలు ప్రస్తుతం సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారాయి. ‘పెళ్లి కళ వచ్చేసిందే బాలా

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrity-siblings-in-entertainment-industry

వెండితెరనూ పంచుకున్నారు... ఈ సెలబ్రిటీ తోబుట్టువులు!

తోబుట్టువులంటే కేవలం ప్రేమ, అనురాగం, ఆప్యాయతల్ని పంచుకోవడం మాత్రమే కాదు.. అవసరమైతే బాధ్యతల్లో భాగస్వాములై, ఒకరికొకరు సాయపడుతూ ఒకే కెరీర్‌లో కూడా కొనసాగొచ్చని చెబుతున్నారీ సెలబ్రెటీలు. ఇందులో కొందరు నటులుగా ప్రసిద్ధులైతే, మరికొందరు దర్శకులుగా, నిర్మాతలుగా.. ఇలా ఒకరికి మించి మరొకరు సినీరంగంలో తమ ప్రతిభను చాటుతున్నారు. అక్కను మార్గదర్శకురాలిగా తీసుకుని ముందుకు సాగుతున్న తమ్ముళ్లు కొందరైతే.. అన్నను ఆదర్శంగా తీసుకుని ఆయన బాటలో నడిచిన చెల్లెళ్లు మరికొందరు. ఏదేమైనా వీరందరూ అనుబంధంతో పాటు 'వెండితెర'నూ సమానంగా పంచుకున్నారనడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. 'రాఖీ పండగ' సందర్భంగా వెండితెరను వేదికగా చేసుకుని పలువిభాగాల్లో వెలిగిపోతున్న కొందరు సెలబ్రిటీ తోబుట్టువుల గురించి తెలుసుకుందామా...

Know More

women icon@teamvasundhara
naomi-osaka-hits-back-at-netizens-trolling-on-her-flaunting-swim-suit

నాకిప్పుడు 22 ఏళ్లు... నా దుస్తులపై మీ కామెంట్లు ఏంటి?

‘భావ ప్రకటన స్వేచ్ఛ’ ఉందంటూ సోషల్‌ మీడియాలో కొంతమంది నెటిజన్లు సెలబ్రిటీల మనోభావాలు దెబ్బతినేలా కామెంట్లు పెడుతుంటారు. వివిధ సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా వారిని ట్యాగ్‌చేస్తూ విమర్శిస్తుంటారు. ఈ క్రమంలో కొందరు సెలబ్రిటీలు తమపై వచ్చే కామెంట్లను చూసీ చూడనట్లు వదిలేస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం తమపై నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసిన వారికి గట్టిగా బుద్ధి చెబుతున్నారు. తాజాగా జపాన్‌ టెన్నిస్‌ స్టార్‌, మాజీ వరల్డ్‌ నంబర్‌ వన్‌ ప్లేయర్‌ నవోమీ ఒసాకా తన దుస్తులపై నెగెటివ్‌ కామెంట్లు చేసిన నెటిజన్లకు తగిన రీతిలో సమాధానమిచ్చింది.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-posts-black-and-white-photos-in-instagram

women icon@teamvasundhara
janhvi-kapoor-opens-about-nepotism-and-sexism-in-industry

ఎలాంటి డ్రస్సులు వేసుకోవాలో మీరెలా నిర్ణయిస్తారు?

అతిలోక సుందరి ‘శ్రీదేవి’ నట వారసురాలిగా సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెట్టింది జాన్వీ కపూర్‌. తన మొదటి చిత్రం ‘ధడక్‌’తోనే అందరి ప్రశంసలు అందుకొని ..అందంతో పాటు నటన కూడా తన డీఎన్‌ఏలోనే ఉందని నిరూపించుకుంది. నటనలో తల్లికి తగ్గ తనయ అనిపించుకునేందుకు తీవ్రంగా శ్రమిస్తోన్న ఆమె త్వరలో ‘గుంజన్‌ సక్సేనా: ది కార్గిల్ గర్ల్‌’ గా మన ముందుకు రాబోతోంది. ఈ సందర్భంగా రియల్‌ కార్గిల్‌ గర్ల్‌ గుంజన్‌ సక్సేనాతో కలిసి ఓ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్న జాన్వీ... తన వ్యక్తిగత జీవితం, వృత్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
sameera-reddy-talks-body-positivity-in-an-instagram-video

ఎవరేమనుకుంటే మనకేంటి..? మనకు నచ్చినట్లుగా మనముందాం!

అమ్మతనం.. ఇది ఎన్నెన్నో జన్మల పుణ్యఫలం.. మహిళలుగా మనకు మాత్రమే దక్కిన గొప్ప వరం. అలాంటి అమ్మతనంలోని మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించే క్రమంలో కొంతమంది మహిళలు ఒత్తిడి, ఆందోళనలకు గురవుతున్నారు.. నలుగురితో పోల్చుకుంటున్నారు.. తమను తామే తక్కువ చేసి చూసుకుంటున్నారు.. కారణం.. అమ్మయ్యాక శరీరంలో కలిగిన మార్పులే! అయితే అలాంటి ఆందోళనలు, పోలికలు అనవసరమంటోంది బాలీవుడ్‌ అందాల అమ్మ సమీరా రెడ్డి. తనకూ ఇలాంటి సంఘటనలు బోలెడన్ని ఎదురయ్యాయని, ఎవరేమన్నా పట్టించుకోకుండా ఎవరి శరీరాన్ని వారు ప్రేమించుకోవాలని అమ్మలందరిలో పాజిటివిటీని నింపుతోంది. ఇటీవలే తల్లైన ఓ మహిళ తనకు పంపిన సందేశానికి బదులిస్తూ ఇన్‌స్టా వేదికగా ఓ వీడియో పోస్ట్‌ చేసింది సమీర. ఇలా బాడీషేమింగ్‌ అంశాన్ని మరోసారి తెరమీదకు తెచ్చి అతివల్లో స్ఫూర్తి నింపుతోందీ బ్యూటిఫుల్‌ మామ్.

Know More

women icon@teamvasundhara
manisha-koirala-says-situation-during-corona-pandemic-seems-easy

women icon@teamvasundhara
rupali-ganguly-shares-her-experience-about-shootings-during-the-pandemic

అమ్మా.. మళ్లీ నిన్ను ముద్దు పెట్టుకోవాలంటే ఆరునెలలు ఆగాలా?

స్వీయ పరిశుభ్రత, సామాజిక దూరం అంటూ మనుషుల జీవన విధానాన్ని పూర్తిగా మార్చేసింది కరోనా. ఈ మహమ్మారి తీసుకొచ్చిన భయంతో కనీసం కుటుంబ సభ్యులతో కూడా ప్రశాంతంగా మాట్లాడలేని పరిస్థితి. ఇప్పటికే లక్షలాది మందిని బలి తీసుకున్న ఈ వైరస్‌ కారణంగా అత్యంత సన్నిహితులైనా, స్నేహితులైనా దూరంగా ఉంచుతున్నాం. ఇలా శారీరకంగా, మానసికంగా ప్రతి ఒక్కరినీ ఇబ్బంది పెడుతోన్న ఈ మహమ్మారి తనను మరింత సతమతం చేస్తోందని వాపోతోంది బెంగాలీ నటి రూపాలీ గంగూలీ. లాక్‌డౌన్‌ సడలింపుల్లో భాగంగా సీరియళ్లు, సినిమా షూటింగులకు ప్రభుత్వాలు అనుమతినివ్వడంతో మళ్లీ షూటింగ్‌లకు హాజరవుతోందామె. అయితే కరోనా భయంతో తన కుటుంబ సభ్యులకు వీలైనంత దూరంగా ఉంటున్న ఆమె... తాజాగా తన ఆవేదన గురించి అందరితో పంచుకుంది.

Know More

women icon@teamvasundhara
rashi-kanna-and-manchu-lakshmi-completed-green-india-challenge

women icon@teamvasundhara
rashmi-sudheer-in-ali-tho-saradaga-show

ఈ విశ్వంలో నేను చూసిన గొప్ప అందం తనే...!

రష్మీ-సుధీర్‌...బుల్లితెరపై ‘జబర్దస్త్‌’ జోడీగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న వీరిద్దరి గురించి ప్రత్యేక పరిచయం అవసరం లేదు. సందడికి కేరాఫ్‌ అడ్రస్‌గా కనిపించే ఈ జంట... తమ ఆన్‌స్ర్కీన్‌ కెమిస్ట్రీతో ఎలాంటి కార్యక్రమాన్నైనా రక్తి కట్టిస్తారు. డ్యాన్స్‌లు, జోకులతో అలరిస్తూ స్టేజిపై ఆహ్లాదకర వాతావరణం సృష్టిస్తారు. ఆన్‌స్ర్కీన్‌పై అద్భుత కెమిస్ట్రీతో అందరినీ అలరిస్తున్న ఈ ఇద్దరి గురించి, వాళ్లిద్దరి మధ్య ఉన్న బంధం గురించి వాళ్లంతట వాళ్లు చెప్పిన సందర్భాలు చాలా తక్కువ. లాక్‌డౌన్‌ కారణంగా ఇన్నాళ్లూ ఇళ్లకే పరిమితమైన సుధీర్‌, రష్మీ ఇటీవల మళ్లీ సెట్స్‌లో అడుగుపెట్టారు. ఈక్రమంలో ఈటీవీలో ప్రసారమయ్యే ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఈ హిట్‌పెయిర్‌ లాక్‌డౌన్‌ ముచ్చట్లు, వారి వృత్తిగత, వ్యక్తిగత విషయాల గురించి పంచుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
actresses-who-affected-by-corona-virus-and-share-their-experiences

పాజిటివ్‌ వచ్చినా ‘పాజిటివ్‌’గానే ఉన్నాం!

పేద-ధనిక, ఆడ-మగ, చిన్నా-పెద్దా.. ఈ తేడాలేవీ కరోనా మహమ్మారికి తెలియవు.. కనికరం లేకుండా విరుచుకుపడడం తప్ప! అందుకే ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా సరే.. సామాన్యులే కాదు.. పలువురు సెలబ్రిటీలు కూడా ఈ మహమ్మారి బారిన పడుతున్నారు. ఆ విషయాన్ని నిరభ్యంతరంగా సోషల్‌ మీడియాలో పంచుకుంటూ తమ ఫ్యాన్స్‌కు కరోనా జాగ్రత్తలు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు.. తమ సందేశాల ద్వారా అభిమానుల్లో భయం పోగొట్టి ధైర్యాన్ని నింపుతున్నారు. తాజాగా బాలీవుడ్‌ అందాల తార ఐశ్వర్యా రాయ్‌ బచ్చన్‌కు కరోనా పాజిటివ్‌గా నిర్ధారణ అయింది. కూతురు ఆరాధ్యకు కూడా పాజిటివ్‌ రావడంతో ప్రస్తుతం వీరిద్దరూ ఇంట్లోనే స్వీయ నిర్బంధంలో చికిత్స తీసుకుంటున్నారు. గతంలోనూ పలువురు ముద్దుగుమ్మలు ఈ వైరస్‌ బారిన పడి కోలుకున్న సంగతి తెలిసింది. అయితే తాము ఈ మహమ్మారి బారిన పడినప్పటికీ ఎంతో ధైర్యంగా ఉన్నామని, ఆత్మస్థైర్యమే కరోనాకు ఔషధమని సోషల్‌ మీడియాలో పోస్టులు, వీడియోలు పెడుతూ తమ ఫ్యాన్స్‌లో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేశారు. మరికొందరు తాము కొవిడ్‌ను జయించిన అనుభవాలను అందరితో పంచుకుంటూ తమ ఫ్యాన్స్‌లో ధైర్యం నూరిపోశారు. ఈ నేపథ్యంలో కొవిడ్‌ బారిన పడిన కొందరు ముద్దుగుమ్మల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం..

Know More

women icon@teamvasundhara
how-these-celebrities-beat-lockdown-blues?

మళ్లీ మంచిరోజులొస్తాయి.. అప్పటిదాకా ఇలా బిజీగా ఉందాం..!

సాధారణంగా వృత్తిఉద్యోగాలు చేసే వారికి వారానికి కనీసం ఒకట్రెండు రోజులైనా సెలవులుంటాయి. అదే సినిమా, క్రీడా రంగాలకు చెందిన వారికి ఆ సమయం కూడా దొరకదు. సినిమా వాళ్లు నెలల తరబడి షూటింగ్స్‌కి, క్రీడాకారులు ప్రాక్టీస్‌కు సమయం వెచ్చించాల్సిందే! అలాంటి వారికి అరుదుగా, అనుకోకుండా లాక్‌డౌన్ పేరుతో బోలెడంత ఖాళీ సమయం దొరికే సరికి తమకు నచ్చిన పనులపై దృష్టి పెట్టారు. లాక్ డౌన్ సడలించిన తర్వాత కూడా ఇంకా టోర్నమెంట్లు, షూటింగులు మొదలు కాకపోవడంతో బోర్‌ కొట్టకుండా ఉండేందుకు తమ అభిరుచులపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. భారత యువ షూటర్‌ మనూ భాకర్‌ కూడా ఈ ఖాళీ సమయంలో శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉండేందుకు తనకు నచ్చిన పనులు చేస్తున్నానంటూ ఇటీవలే ఓ ఇంటర్వ్యూలో భాగంగా చెప్పుకొచ్చింది. మరి, ఈ ఖాళీ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి మన సినీ తారలు, క్రీడాకారిణులు ఏం చేస్తున్నారో వారి మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
tv-actress-jaya-bhattacharya-food-packets-and-essentials-to-needy-amid-lockdown

కరోనా అంతమైనా నా సేవను మాత్రం ఆపను!

అప్పటిదాకా హాయిగా ఒక పద్ధతి ప్రకారం సాగుతోన్న ప్రతి ఒక్కరి జీవితాల్లో కరోనా సృష్టించిన అల్లకల్లోలం అంతా ఇంతా కాదు. ఈ క్రమంలో ఉద్యోగం కోల్పోయి కొందరు బాధపడుతుంటే.. తినడానికి తిండి కూడా కరవై ఆకలితో అలమటిస్తోన్న వారు ఎందరో! ఇక ఇలాంటి కష్ట కాలంలో మూగ జీవాల వెతలు ఎవరికీ పట్టవు. కానీ ఈ గడ్డు కాలంలో కూడా కొంతమంది స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి మూగజీవాలను అక్కున చేర్చుకుంటున్నారు.. అన్నార్తుల ఆకలి తీర్చుతున్నారు. అలాంటి వారిలో తానూ ఉన్నానంటున్నారు బాలీవుడ్‌ నటీమణి జయా భట్టాచార్య. బుల్లితెరపై పలు సీరియళ్లలో, వెండితెరపై కీలక పాత్రల్లో నటించి మెప్పించిన జయ.. ఈ లాక్‌డౌన్‌లో నలుగురికి సహాయపడుతూ తన మంచి మనసును చాటుకుంటున్నారు. అంతేకాదు.. తన సేవలకు సంబంధించిన ఫొటోలను, వీడియోలను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తూ అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. మరి, లాక్‌డౌన్‌ ముగిసిన తర్వాత కూడా తన సేవల్ని ఇలాగే కొనసాగిస్తానంటోన్న ఈ నటీమణి గురించి, ఆమె చేస్తోన్న సేవల గురించి తెలుసుకుందాం రండి..

Know More

women icon@teamvasundhara
payal-ghosh-and-parno-mittra-opens-about-fighting-depression

సమస్య పంచుకోండి.. భారం దించుకోండి!

ఒత్తిడి, ఆందోళన... ఇవి మనిషిని మానసికంగా, శారీరకంగా ఎంతగా కుంగదీస్తాయో ప్రత్యేకించి చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఆకాశమంత ఎదిగిన మనిషిని కూడా అధఃపాతాళానికి తొక్కేస్తుంటాయీ మానసిక రుగ్మతలు. వీటిని భరించలేక ఒకనొక సమయంలో చాలామందికి చనిపోవాలనే ఆలోచన కూడా వస్తుంటుంది. తాజాగా బాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో సుశాంత్‌సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ కూడా ఈ సమస్యతోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ నేపథ్యంలో తాము కూడా డిప్రెషన్‌ బాధితులమేనంటూ పలువురు సినీతారలు ముందుకొస్తున్నారు. తమకెదురైన గడ్డు పరిస్థితుల గురించి ధైర్యంగా చెప్పడమే కాకుండా.. వాటినెలా అధిగమించారో వివరిస్తూ అందరిలో స్ఫూర్తి నింపే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. తాజాగా ‘ప్రయాణం’ ఫేం పాయల్‌ ఘోష్‌, బెంగాలీ నటి పార్నో మిత్రా కూడా తమ డిప్రెషన్‌ అనుభవాలను అందరితో పంచుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
kushboo-and-shamita-shetty-opens-about-fighting-depression

డిప్రెషన్‌ మమ్మల్ని కూడా కుంగదీసింది... కానీ కసితో పోరాడాం!

మానసిక ఆందోళన... ప్రపంచంలో ఎక్కువమంది ఎదుర్కొంటున్న ఆరోగ్య సమస్యల్లో ఇది కూడా ఒకటి. హార్మోన్ల స్థాయుల్లో మార్పులు, పలు ఆరోగ్య, వ్యక్తిగత, ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు, పని ఒత్తిడి.. వంటి ఎన్నో కారణాలు ఈ సమస్య తలెత్తడానికి దోహదం చేస్తున్నాయి. మనిషిని శారీరకంగా, మానసికంగా ఎంతో కుంగదీసే ఈ ఆరోగ్య సమస్యను మొదట్లోనే అడ్డుకోవాలి. లేకపోతే ఒకానొక సమయంలో వీటిని భరించలేక చాలామందికి చనిపోవాలనే ఆలోచన కూడా వస్తుంటుంది. అందుకు తాజా నిదర్శనమే సుశాంత్‌ సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌ బలవన్మరణం. బాలీవుడ్‌తో పాటు సినిమా పరిశ్రమను కుదిపేసిన అతడి మరణం అందరికీ షాక్‌ ఇచ్చింది. ఈనేపథ్యంలో మానసిక ఒత్తిడి కారణంగా గతంలో తమ మదిలోనూ ఇలాంటి ఆలోచనలు మెదిలాయంటున్నారు ప్రముఖ తారలు ఖుష్బూ, షమితా శెట్టి. ఈ సందర్భంగా వీరిద్దరూ సోషల్‌ మీడియా వేదికగా డిప్రెషన్‌కు సంబంధించిన తమ అనుభవాలను షేర్‌ చేసుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
actors-who-died-mysteriously-at-young-age

ఎంత కష్టం వచ్చిందో.. అర్థాంతరంగా తనువు చాలించేశారు..!

అందం, డబ్బు, స్టార్‌ స్టేటస్‌...ఇవన్నీ మనిషి బతకడానికి సరిపోవంటూ సుశాంత్‌సింగ్‌ రాజ్‌పుత్‌(34) అకాల మరణం మరోసారి రుజువు చేసింది. వెండితెరపై ‘ధోనీ’గా మెప్పించిన ఈ యంగ్‌ హీరో ఇంట్లోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. తద్వారా తన కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, అభిమానులు..అందరినీ శోకసంద్రంలో ముంచి స్వర్గానికి వెళ్లిపోయాడు. ఆకట్టుకునే అందం, డబ్బు, అభిమానులు, గొప్ప పేరు...ఇలా అన్నీ ఉన్న సుశాంత్‌ ఆత్మహత్య చేసుకోవడంతో సెలబ్రిటీల జీవితం పూలపాన్పేమీ కాదని మరోసారి నిరూపితమైంది. అయితే గతంలో సుశాంత్‌ మాదిరిగానే కొందరు తారలు అర్థాంతరంగా తనువు చాలించారు. అయినవాళ్లకు శోకాన్ని మిగిల్చారు. అలా చిన్న వయసులోనే మరణించిన కొంతమంది సెలబ్రిటీల గురించి తెలుసుకుందాం రండి.!

Know More

women icon@teamvasundhara
manjula-opens-about-her-depression-and-shares-about-her-shattered-dreams

ఆ రెండూ నా జీవితాన్ని కొత్త మలుపు తిప్పాయి!

‘షో’.. సినిమాతో ఇటు నటిగా, అటు నిర్మాతగా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైంది మంజుల. తన నట ప్రతిభతో జాతీయ అవార్డుతో పాటు పలువురి ప్రశంసలు కూడా అందుకుంది. ఈక్రమంలో సూపర్‌ స్టార్‌ కృష్ణ కూతురిగానే కాకుండా సినిమా ఇండస్ట్రీలో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. నటిగా, నిర్మాతగా, డైరెక్టర్‌గా సత్తా చాటిన ఆమె తాజాగా తన పేరు మీద ఓ వెబ్‌సైట్‌ను, యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌ను ప్రారంభించింది. ఈమేరకు తన యూట్యూబ్‌ ఛానల్‌లో మొదటి వీడియో పోస్ట్‌ చేసిన ఆమె.. తన వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితానికి సంబంధించిన పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్‌ చేసుకుంది.

Know More