scroll top

సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నేను ఏ తప్పూ చేయలేదు.. అయినా నాకెందుకీ శిక్ష!'

'ఎయిడ్స్.. నిరోధక మార్గాలు తప్ప పూర్తిస్థాయి చికిత్స లేని వ్యాధి. సాధారణంగా ఈ వ్యాధి సోకిందని తెలిస్తే చాలు.. వారు తప్పు చేశారు కాబట్టే ఆ వ్యాధి వచ్చిందని చుట్టుపక్కల ఉన్న వారు బలంగా నమ్ముతారు. ఈ క్రమంలో బాధితులను వారి మాటలతో మానసికంగానూ హింసిస్తారు. ఓ మహిళ తాను ఎలాంటి తప్పు చేయకపోయినా ఈ మహమ్మారి బారిన పడి ఒకానొక దశలో జీవితాన్ని ముగించేసుకోవాలనుకుంది.. కానీ ఆమెకు వచ్చిన ఓ ఆలోచన ఆ నిర్ణయాన్ని మార్చేసింది. అంతేకాదు.. ఈ సమాజంలో ఆమె ఎదుర్కొన్న మాటల ఈటెలు, బాధాకరమైన సంఘటనలు.. తనని మానసికంగా మరింత బలంగా తీర్చిదిద్దాయి.. దాంతో ఆమె ఎయిడ్స్‌పై పోరాడడమే కాదు.. చుట్టుపక్కల వారికీ అవగాహన కల్పిస్తూ తోటి వ్యాధిగ్రస్తులకు అండగానూ నిలుస్తోంది. అసలేం జరిగిందో ఆమె మాటల్లోనే విందాం రండి.. నమస్కారం.'

Know More

Movie Masala

 
category logo

«Õ«ÕtLo Âß¿Õ.. NÕ«ÕtLo Ê«át-Âî¢œË !

Anasuya Reacts to Individual responsibility on twitter

„äœË „äœË åXÊ¢ OÕŸ¿ FšË ͌չˆ©Ç ‚N-éªj-¤ò-Åî¢C ¦µ¼ÖNÕ-©ðE Fª½Õ ! “X¾®¾ÕhÅŒ¢ Íç¯çjo©ð ŠÂ¹ Â˩𠃜Îx XÏ¢œË Âí¢˜ä ŠÂ¹ ¦éšü F@ÁÙx …*-ÅŒ¢’à ƒ®¾Õh-¯Ão-ª½¢˜ä FšË Âíª½ÅŒ ‡©Ç …¢Ÿî ƪ½n¢ Í䮾Õ-Âî-«ÍŒÕa. ƒÂ¹ Ÿä¬Á-„Ãu-X¾h¢’à ƫÖt-ªá© «Ö¯Ã-E-éÂjÅä ª½Â¹~ºä ©ä¹עœÄ ¤òªá¢C. ƒX¾Ûpœ¿Õ ¨ 骢œ¿Õ ®¾«Õ-®¾u©Õ «ÕÊ Ÿä¬ÇEo X¾šËd-XÔ-œË-®¾ÕhÊo „Ú˩ð «á¢Ÿ¿Õ-¯Ãoªá. ƪáÅä OšËÂË Â꽺¢ ‡«ª½Õ ? X¾J-³Äˆª½¢ ÍŒÖXÏ¢-ÍÃ-Lq¢C ‡«ª½Õ ? “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy©Ç ? ÍŒšÇd©Ç ? OšËÅî ¤Ä{Õ ®¾’¹{Õ ¤ùª½Õ-©Õ’à «ÕÊÂ¹Ø ¦ÇŸµ¿uÅŒ …¢Ÿ¿¢-šð¢C '•¦-ª½l®ýhÑ §ŒÖ¢Â¹ªý ÆÊ-®¾Ö§ŒÕ. ‡¢Ÿ¿ÕÂî ‚„çÕ «Ö{-©ðx¯ä ͌֟Äl¢ ª½¢œË !

anasuyarashmiwt650-1.jpg
ÆC ¹éªÂúd Âß¿Õ !
2040 ¯ÃšËÂË ¦µÇª½-ÅŒ-Ÿä-¬Á-«Õ¢-ÅŒšÇ FšË ¹ª½«Û «®¾Õh¢-Ÿ¿E FA ‚§çÖ’û Íä®ÏÊ ŠÂ¹ ®¾êªyE ¤ò®ýd Íä®Ï¢C ÊšË ¬ðGµÅà Ÿµ¿ÖR-¤Ä@Á. DE¯ä ÆÊ-®¾Ö§ŒÕ Â¹ØœÄ ÅŒÊ šËy{d-ªý©ð 憪ý Íä¬Çª½Õ. ƒÂ¹ˆœä ¯çšË-•Êx ÂÄçÕ¢{Õx ¹×X¾p-©Õ-Åç-X¾p-©Õ’à «*a-X¾-œÄfªá. ÍÃ©Ç ÂÄçÕ¢{Õx ƒÅŒ-ª½Õ-©E, “X¾¦µ¼Õ-ÅÃy-©F E¢C®¾Öh …¢œ¿-œ¿¢Åî ÆÊ-®¾Ö§ŒÕ ƒ©Ç ®¾p¢C¢-Íê½Õ...

anasuyarashmiwt650-2.jpg

'' “X¾A N†¾-§ŒÖ-EÂÌ ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× «ÕÊ¢ ƒÅŒ-ª½Õ-©ÊÕ E¢C¢-ÍŒœ¿¢ ? FšËE ÂäÄ-œÄ-©¢˜ä “X¾¦µ¼Õ-ÅÃyEo, Æ«Öt-ªá© ¦µ¼“Ÿ¿ÅŒ ©äŸ¿¢˜ä ¤òM-®¾Õ-©ÊÕ, ©äŸÄ “X¾¦µ¼Õ-ÅÃyEo, ÆEo¢-šËÂÌ „Ã@ÁxF, O@ÁxF ‡¢Ÿ¿ÕÂ¹× AšÇdL. «ÕÊ «Ê-ª½Õ-©ÊÕ, ¹×{Õ¢-¦Ç-©ÊÕ ÂäÄ-œ¿Õ-Âî-„ÃLqÊ ¦ÇŸµ¿uÅŒ, NCµ “X¾A ŠÂ¹ˆ-JÂÌ …¢C. «ÕÊ ÍŒÕ{Õd-X¾-¹ˆ© \Ÿçj¯Ã ÅŒX¾Ûp, Íçœ¿Õ •ª½Õ-’¹Õ-Ōբ˜ä ‚X¾-¹עœÄ, ‡Â¹ˆœî æ®d†¾-¯þ©ð ¹تíaÊo ¤òM-®ýE, ‚X¶Ô-®ý©ð ¹تíaÊo ÆCµ-ÂÃ-JE ÆÊœ¿¢ ‡¢ÅŒ «ª½Â¹Ø ¹éªÂúd ÍçX¾p¢œË. „Ã@ÁÙx Í䧌Õ-’¹-L-T-ʢŌ Íä²Äh-ª½¯ä Ê«Õt-¹¢Åî …¢{Ö Í眿f X¾ÊÕ-©ÊÕ Æ¹ˆœä Æœ¿Õf-ÂË. 'ŠÂ¹ X¾E Íäæ® «á¢Ÿ¿Õ ÆC Í䧌՜¿¢ ŠÂ¹ «ÕE-†Ï’à ‡¢ÅŒ «ª½Â¹Ø ¹éªÂúdÑ ÆE “X¾A ŠÂ¹ˆª½Ö ‚©ð-*¢-Íä©Ç ͌֜¿¢œËÑÑ ÆE šËy{d-ªý©ð æXªíˆ¢C ÆÊ-®¾Ö§ŒÕ.

anasuyarashmiwt650-3.jpg
OÕ X¾E OÕª½Õ Í䧌բœË !
ÆÊ-®¾Ö§ŒÕ ƢŌ©Ç ®¾p¢C¢* ¤ò®ýd åXœËÅä ŠÂ¹ ¯çšË-•¯þ ÆÊ-®¾Ö-§ŒÕÅî ¤Ä{Õ ª½†ÏtE Â¹ØœÄ Â¹LXÏ ¤ñ’¹-œ¿h-©Åî «á¢Íç-ÅÃhœ¿Õ. '®¾«Ö-•¢©ð «Õ¢* «Öª½Õp Åç²Äh-ª½E ÆÊ-®¾Ö§ŒÕ, ª½†Ôt ’õÅŒ-„þÕ-©åXj ¦©-„çÕiÊ Ê«Õt¹¢ …¢C. Ÿ¿§ŒÖ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÕ¢Åî ®¾«Ö-èÇ-EÂË, æXŸ¿-©Â¹× ²Ä§ŒÕ¢ Í䧌Ö-©Êo OÕ©Ç¢šË „ê½Õ E•¢’à “ê’šüÑ ÆE šÌyšü åXšÇdœ¿Õ. DEÂË ®¾p¢C¢-*Ê ª½†Ït '«ÖåXj Âß¿Õ, OÕåXj OÕÂ¹× Ê«Õt¹¢ …¢œÄL. OÕ X¾E OÕª½Õ Í䧌բœË. NÕT-L-Ê-«Fo „ÚË-¹„ä ®¾ª½Õl-¹ע-šÇªá. ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ© N†¾-§ŒÕ¢©ð “X¾A ŠÂ¹ˆ-JÂÌ ®¾«Õ “¤ÄŸµÄÊu¢ …¢CÑ ÆE ®¾«Ö-ŸµÄÊ¢ ƒ*a¢C.

women icon@teamvasundhara
priyanka-chopra-honoured-with-unicef-humanitarian-award

నా జీవితంలో నాకు దక్కిన అరుదైన గౌరవమిది!

తన అందం, అభినయంతో బాలీవుడ్‌తో పాటు హాలీవుడ్‌లో దూసుకుపోతున్న హీరోయిన్‌ ప్రియాంక చోప్రా. అందంతో పాటు అందమైన మనసున్న ఈ ముద్దుగుమ్మ సామాజిక సేవలోనూ ముందుంటుంది. యునిసెఫ్‌ గుడ్‌విల్ అంబాసిడర్‌గా ఉంటూ బాలికల విద్య, ఆరోగ్యం, రక్షణపై వివిధ స్వచ్ఛంద సంస్థలతో కలిసి సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోందీ గ్లోబల్‌ బ్యూటీ. యునిసెఫ్‌ నిర్వహించే ప్రతి కార్యక్రమంలో చురుకుగా పాల్గొంటున్న ఆమె.. తన సేవలకు గుర్తింపుగా ఇప్పటికే పలు జాతీయ, అంతర్జాతీయ పురస్కారాలను కూడా దక్కించుకుంది. ఈ క్రమంలో తాజాగా యూనిసెఫ్‌ ప్రతిష్ఠాత్మకంగా ప్రదానం చేసే ‘డానీ కేయి’ మానవతా పురస్కారం అందుకుందీ అందాల తార.

Know More

women icon@teamvasundhara
anoushka-shankar-heartfelt-message-after-hyd-gang-rape-gives-voice-to-indians-women

అబ్బాయిలకూ కొంచెం సంస్కారం నేర్పండి!

గతంతో పోలిస్తే మహిళలకు స్వేచ్ఛ పెరిగింది. వివక్ష అనే తెరను బద్దలు కొట్టి విమానాలు, రాకెట్లలో అంతరిక్షానికి దూసుకుపోతున్నారు. ‘అన్నింటా ఆమె’ అంటూ ఉన్నత అవకాశాలను అందుకుంటున్నారు’ .. ఇలా ఎన్నో మాటలు వింటున్నాం. అయితే అదంతా నాణేనికి ఒకవైపే. అతివల కీర్తి ఆకాశమంత ఎత్తుకు ఎదిగినా..వారిపై వివక్ష, వేధింపులు , హింస మాత్రం ఆగడం లేదు. దీనికి తాజా నిదర్శనమే హైదరాబాద్‌లో జరిగిన ‘దిశ’ హత్యోదంతం. భవిష్యత్‌పై బంగారు ఆశలు పెట్టుకున్న ఓ వెటర్నరీ డాక్టర్‌ను మనిషి ముసుగులో ఉన్న నాలుగు మృగాలు అత్యంత పాశవికంగా హతమార్చాయి. ‘మనుషుల్లో మానవత్వం మాయమైపోతోంది’ అన్న మాటను మరోసారి నిజం చేసిన ఈ ఘటన దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. వివిధ రంగాలకు చెందిన సెలబ్రిటీలతో పాటు సామాన్యులు కూడా ఈ దురాగతాన్ని ముక్తకంఠంతో ఖండించారు. నిందితులకు మరణ దండన విధించాల్సిందేనని మరికొందరు పట్టుబడుతున్నారు. ఈక్రమంలో ప్రముఖ సింగర్‌, మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ అనౌష్కా శంకర్‌ ఈ దారుణ ఘటనపై తాజాగాస్పందించారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
ariana-grande-doppelganger-has-been-discovered-on-internet

అచ్చం..అలానే ఉన్నారే!

'మనుషుల్ని పోలిన మనుషులు ఈ ప్రపంచంలో ఏడుగురుంటారు' .. ఎవరికైనా మన పోలికలుంటే పెద్దలు సాధారణంగా ఇదే మాట చెబుతారు. అయితే కళ్లు, ముక్కు, లేదంటే ముఖంలో సగ భాగం.. ఇలా కొంత వరకు మన పోలికలున్న వ్యక్తులు మనకు కనిపిస్తుంటారు. కానీ అచ్చుగుద్దినట్లుగా ఒకే ముఖ కవళికలు ఉన్న వ్యక్తులు మాత్రం అరుదుగానే ఉంటారు. బాలీవుడ్‌కు సంబంధించి ఇప్పటివరకు ఐశ్వర్యారాయ్ బచ్చన్, దీపికా పదుకొణె, ప్రియాంకా చోప్రా, అనుష్కా శర్మ, కత్రినా కైఫ్ వంటి తారల డోపెల్ గ్యాంగర్స్‌ని (మనిషిని పోలిన మనుషులు) గాలమేసి పట్టిన నెటిజన్లు తాజాగా ప్రముఖ పాప్ గాయని, అమెరికన్ నటి అరియానా గ్రాండేను పోలి ఉండే యువతిని కనిపెట్టేశారు. ఇద్దరూ అచ్చుగుద్దినట్లుగా ఉండడంతో ఈ బ్యూటీస్ ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్‌లో ఉన్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
reunion-of-80s-movie-celebrities

స్నేహమేరా జీవితం.. స్నేహమేరా శాశ్వతం!

ఒకే చోట చదువుకున్న వాళ్లు కానీ, ఒకే దగ్గర చాలాకాలం పాటు కలిసి పనిచేసిన వాళ్లు కానీ.. కొంత కాలం తర్వాత అందరూ కలుసుకొని ఆనందంగా గడపడం మనకు తెలిసిందే. ఈ క్రమంలోనే 1980ల నాటి తారలంతా ఏటా ఒకచోట చేరి సందడి చేస్తున్నారు.. ఆ మధురానుభూతులను ఫొటోల్లో బంధించి వాటిని తమ ఫ్యాన్స్‌తో పంచుకుంటూ తమ స్నేహబంధాన్ని చాటుకుంటున్నారు. ‘క్లాస్‌ ఆఫ్‌ ఎయిటీస్‌’ పేరుతో గత తొమ్మిదేళ్లుగా వారంతా వివిధ ప్రాంతాల్లో రీయూనియన్‌ సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈసారి పదో వార్షికోత్సవం సందర్భంగా కాస్త స్పెషల్‌గా ఏర్పాట్లు చేశారు. టాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్‌ చిరంజీవి స్వగృహం ఈసారి ఇందుకు వేదికైంది. ఈ వేడుక కోసం తమ ఇంట్లోనే ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయించారు మెగాస్టార్‌. ఈ వేడుకలో దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమకు చెందిన తమిళ, మళయాళ, కన్నడ నటీనటులెందరో పాల్గొని సందడి చేశారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
healing-train-foundation-invited-upasana-kamineni-as-a-special-guest-for-women-menstrual-trafficking-campaign

అమ్మాయిల కోసం ‘మెగా’ కోడలు చెబుతున్న జాగ్రత్తలు విన్నారా?

సేవా, సామాజిక కార్యక్రమాలంటే ముందుంటుంది మెగా కోడలు ఉపాసన. సోషల్‌ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉండే ఉప్సీ.. ప్రజలకు ఉపయోగపడే ఆరోగ్యం, ఆహారం, ఫిట్‌నెస్‌.. మొదలైన విషయాల గురించిన పోస్టులతో అందరికీ అవగాహన కల్పించడంలో కూడా తనవంతు కృషి చేస్తోంది. ఈ క్రమంలో.. ఇటీవల ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న ఉపాసన.. నెలసరి సమయంలో పరిశుభ్రత, మానవ అక్రమ రవాణా, గుడ్‌ టచ్‌ - బ్యాడ్‌ టచ్‌.. మొదలైన అంశాల గురించి అమ్మాయిలకు అవగాహన కల్పించారు. సుమారు 4000 వేల మందికి పైగా అమ్మాయిలు పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమంలో ఉపాసన తన స్పీచ్‌తో పిల్లలకు ఆ విషయాలను అర్థమయ్యేలా వివరించారు. అంతేకాదు.. ఆ విషయాలకు సంబంధించిన వీడియోలను కూడా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా అందరితో పంచుకుంటూ, స్ఫూర్తిదాయక పోస్టులను కూడా వాటికి జతచేసింది మిస్సెస్‌ రామ్‌ చరణ్‌. మరి, అవేంటో చూద్దామా?

Know More

women icon@teamvasundhara
neha-dhupia-and-angad-bedi-visits-ancenstral-haveli-and-golden-temple

మా అమ్మాయిని దీవించండి!

నేహా ధూపియా.. బాలీవుడ్‌లో ప్రత్యేకంగా పరిచయం అవసరం లేని పేరు.. తల్లయిన తర్వాత కూడా ఇటు బుజ్జాయి ఆలనా పాలనా చూస్తూనే.. సినిమాలు, సెలబ్రిటీ టాక్‌షోలకు సమయాన్ని కేటాయిస్తూ నేటి తరం మహిళలందరికీ స్ఫూర్తినిస్తోందీ సెలబ్రిటీ మామ్‌. గతేడాది మేలో తన మిత్రుడు అంగద్‌బేడీని వివాహం చేసుకున్న ఆమె నవంబర్‌లో ‘మెహ్ర్‌’ అనే ముద్దుల పాపాయికి జన్మనిచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఇక #Freedomtofeed పేరుతో బ్రెస్ట్‌ఫీడింగ్‌పై ఆమె నిర్వహించిన క్యాంపెయిన్‌ అందరినీ ఆలోచింపచేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఎప్పటికప్పుడు సోషల్‌ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటూ తన వృత్తిగత, వ్యక్తిగత విషయాలను పంచుకుంటోందీ ముద్దుగుమ్మ. ఈ క్రమంలో తమ గారాల పట్టి మొదటి పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని ప్రస్తుతం అమృత్‌సర్‌లో పర్యటిస్తున్నారు నేహా దంపతులు. అక్కడి స్వర్ణదేవాలయంతో పాటు సమీపంలోని పర్యటక ప్రదేశాలను సందర్శిస్తూ సేదతీరుతున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
rahul-sipligunz-punarvi-interview

మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్నది అదే..!

అప్పటి వరకూ వారిద్దరూ కేవలం కొంతమందికి మాత్రమే తెలుసు. ఒకరు వెండితెరపై సందడి చేస్తే, మరొకరు తెర వెనుక తనదైన శైలిలో పాటలు పాడుతూ యువతను హుషారెక్కించారు. ‘బిగ్‌బాస్‌’ ముందు వరకూ ఒకరి గురించి మరొకరికి పరిచయమే లేదు. అలాంటి వాళ్లు కలిసి ఒకే ఇంట్లో కొన్ని రోజులు ఉన్నారు. కేవలం ఉండటమే కాదు.. ఇటు బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు అటు నెటిజన్లకు కావాల్సినంత వినోదాన్ని పంచారు. వాళ్లే గాయకుడు రాహుల్‌ సిప్లిగంజ్‌.. నటి పునర్నవి భూపాలం. తమ కెమిస్ట్రీతో ‘బిగ్‌బాస్‌3’లో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచారు. అంతేకాదు, అగ్ర కథానాయకులు చిరంజీవి, నాగార్జునలతో శభాష్‌ అనిపించారు. ఆలీ వ్యాఖ్యాతగా ఈటీవీలో ప్రసారమయ్యే ‘ఆలీతో సరదాగా’ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి తమ సినీ కెరీర్‌, ఎదుర్కొన్న ఒడుదొడుకులు, ఆనందపడ్డ క్షణాలు ఇలా ఎన్నో అనుభూతులను పంచుకున్నారు.

Know More

women icon@teamvasundhara
anr-awards-2018-and-2019

మేడమ్… ఇంత అందంగా ఎలా ఉంటారు !

ఇప్పటివరకూ చాలామంది నాగార్జునని అడిగిన ప్రశ్న 'మీ అందానికి రహస్యం ఏంటి ?' అని. అయితే ఇప్పుడు ఆ మన్మథుడే ఒక నటిని ఆ ప్రశ్న అడిగాడు. ఆమె ఎవరో కాదు బాలీవుడ్ ఎవర్గ్రీన్ బ్యూటీ రేఖ. అందానికి నిర్వచనంలా అభినయానికి నిదర్శనంలా భారత సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయారు శ్రీదేవి, రేఖ. ఇప్పటి వరకు ఎన్నో గౌరవ పురస్కారాలు అందుకున్న వారికి ఇటీవలే అక్కినేని నాగేశ్వరరావు జాతీయ పురస్కారం లభించింది. ఈ సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన మెగాస్టార్ చిరంజీవి, మన్మథుడు నాగార్జున, రేఖ తమ మధుర స్మృతులను, పలు ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. మరి అవేంటో ఓసారి చూద్దాం రండి.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-pour-birthday-wishes-for-tennis-star-sania-mirza
women icon@teamvasundhara
smriti-irani-wins-the-internet-once-again-with-her-wittiness

మీరు కలలు కనడం ఆపేస్తే... నేను నిద్రపోతా !

ఎన్ని సమస్యలు వచ్చినా నవ్వుతూ ఉండాలని చెప్పడం చాలా తేలిక. చేసి చూపించడం కష్టం. అది కొందరికి మాత్రమే సాధ్యపడుతుంది. వారిలో ప్రముఖంగా చెప్పుకోవాల్సింది మహిళా శిశు సంక్షేమ శాఖా మంత్రి స్మృతి ఇరానీ గురించి. ఇంట్లో నలుగురు బంధువులు వచ్చి కాస్త బాధ్యత పెరిగితేనే ఏదో ఓ సందర్భంలో చికాకు పడతాం. మరి ఇటు భావి పౌరుల బాధ్యతతో పాటు, అటు మహిళా సాధికారతకు బాట వేసే బాధ్యత ఎంత తలనొప్పిగా ఉంటుందో చెప్పండి ! కానీ ఏ సమయంలోనూ చిరాకుకు చోటివ్వరు స్మృతి. అందుకు కొంతమంది బాలికలతో కలిసి ఆమె ఆడిపాడిన ఈ వీడియోనే సాక్షి. ఎంత నలతగా ఉన్నా పెదవులపై చిరునవ్వు పూయించే ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌లే నిదర్శనం. కావాలంటే మీరే చూడండి !

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-sania-mirza

హాయ్ మిర్చీ.. హ్యాపీ బర్త్ డే !

భారత క్రీడా చరిత్రలో నం.1 టెన్నిస్ క్రీడాకారిణిగా వెలుగొందిన ధృవతార సానియా మీర్జా. తన కెరీర్‌లో ఆరు గ్రాండ్ స్లామ్ టైటిల్స్.. ఆసియా కామన్వెల్త్‌, ఆఫ్రో-ఏషియన్ లాంటి పోటీల్లో 14 పతకాలు (అందులో 6 స్వర్ణాలు).. మొదలైనవి గెలుచుకోవడంతో పాటు డబుల్స్ ర్యాంకింగ్స్‌లో ప్రపంచంలోనే నం. 1 స్థానంలో నిలిచిన తొలి భారత క్రీడాకారిణి సానియా. తను సాధించిన ఈ ఘనత తనకంత సులభంగా రాలేదు. దీని వెనుక ఎంతో కృషి, దీక్ష, పట్టుదల ఉన్నాయి. ఒక దశలో సానియాను చూసి మన దేశంలో చాలామంది తల్లిదండ్రులు తమ కూతుళ్లను టెన్నిస్ వైపు ప్రోత్సహించే వారంటే.. తను సాధించిన విజయాలు ఎంతమందికి స్ఫూర్తినిచ్చాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. నవంబర్ 15న సానియా పుట్టినరోజు. ఈ సందర్భంగా తన గురించి కొన్ని ఆసక్తికర విషయాలు మీకోసం..!

Know More

women icon@teamvasundhara
smriti-mandhana-reveals-her-crush
women icon@teamvasundhara
actress-rashi-special-interview-with-ali

women icon@teamvasundhara
meet-maria-cristina-the-woman-winning-bikini-body-championship

¨ 'GÂËF ¦ÇœÎ ͵âXÏ-§ŒÕ¯þÑ «§ŒÕ-客Åî Åç©Õ²Ä? !

²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ƪ½„çj \@ÁÙx Ÿ¿’¹_ª½ X¾œ¿Õ-Ōբ˜ä ƒÂ¹ °NÅŒ¢ ƪá¤òªáʘäd ÆE ¦µÇN-®¾Õh¢-šÇª½Õ ÍéÇ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. ÂÃF Æ„çÕ-J-ÂÃÂ¹× Íç¢CÊ «ÕJ§ŒÖ “ÂË®Ïd¯Ã 69 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð ÅŒÊ ÂíÅŒh °N-ÅÃEo “¤Äª½¢Gµ¢Íê½Õ. X¾ª½q-Ê©ü w˜ãjʪý ®¾£¾É-§ŒÕ¢Åî ‚ «§ŒÕ-®¾Õ©ð X¶Ïšü-¯ç-®ýÂ¹× „çÕª½Õ-’¹Õ©Õ CŸ¿ÕlÂî«œ¿¢ “¤Äª½¢Gµ¢*Ê ‚„çÕ .. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ X¶Ïšü-¯ç®ý, Æ¢ŸÄ© ¤òšÌ©ðx ¤ÄA-êÂ@Áx Æ«Öt-ªá-©Åî ¤òšÌ X¾œ¿ÕŌկÃoª½Õ. 2017©ð ÅíL-²Ä-J’à X¶Ïšü-¯ç®ý „çÖœ¿-L¢’û©ð ¤Ä©ï_Êo «ÕJ§ŒÖ.. ¨ 骢œä@Áx Â颩𠂪½Õ „äÕ•ªý ˜ãjšË@ÁÙx ²ÄCµ¢-ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢. Æ¢Åä-Âß¿Õ ‡¯îo ¦ÇœÎ-G-Lf¢’û ¤òšÌ-©ðxÊÖ ÍµÃ¢XÏ-§ŒÕ-¯þ’à ELÍê½Õ . ÅÃèǒà ƢŸ¿-JF ‚¬Áa-ªÃu-EÂË ’¹ÕJ-Í䮾Öh 73 \@Áx «§ŒÕ-®¾Õ©ð GÂËF ¦ÇœÎ ͵âXÏ-§ŒÕ-¯þ’à ƫ-ÅŒJ¢Íê½Õ. °N-ÅŒ¢©ð ÆÊÕ-¹×-ÊoC ²ÄCµ¢-ÍÃ-©¢˜ä «§ŒÕ®¾Õ \ «Ö“ÅŒ¢ Æœ¿f¢ÂË Âß¿Õ ÆE Eª½Ö-XÏ-®¾ÕhÊo ¨ 73 \@Áx X¶Ïšü-¯ç®ý “X¶ÔÂú ’¹ÕJ¢* ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N¬ì-³Ä©Õ OÕÂ¢...

Know More

women icon@teamvasundhara
sonali-on-national-cancer-awareness-day-early-detection-saves-life

¨ªîèä „çRx ˜ã®ýd Íäªá¢-ÍŒÕ-ÂË!

ÂÃuÊqªý.. ÍÃX¾ ÂË¢Ÿ¿ Fª½Õ©Ç „ÃuXÏ-®¾ÕhÊo ¨ „ÃuCµÂË «Õ¢Ÿ¿Õ ©äŸ¿E ‡¢Åî-«Õ¢C ¦µ¼§ŒÕ-X¾-œ¿Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ƪáÅä ¨ ¦µ¼§ŒÖEo X¾šÇX¾¢ÍŒ©Õ Í䮾Öh X¾©Õ-«Ûª½Õ 宩-“G-šÌ©Õ ÂÃuÊqªý «Õ£¾Ç-«ÖtJE Ÿµçjª½u¢’à ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ-¯Ãoª½Õ. ‚ÅŒt-å®kn-ª½u¢Åî N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ¢* ‚Ÿ¿-ª½z¢’à EL-Íê½Õ. Æ¢Ÿ¿Õ©ð ŠÂ¹ª½Õ ¦ÇM-«Ûœþ ¦ÖušÌ ²ò¯ÃM G¢“Ÿä. å£jÇ“ê’œþ „çÕšÇ-²Äd-šËÂú ÂÃuÊq-ªýÅî ¦ÇŸµ¿X¾œ¿Õ-ÅîÊo ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt ÂÌ„çÖ-Ÿ±çª½XÔ *ÂËÅŒq Â¢ ÊÖu§ŒÖªýˆ „ç@ïx-*aÊ ®¾¢’¹A ÅçL-®Ï¢Ÿä. *ÂËÅŒq ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ðÊÕ, ƒ¢œË-§ŒÖÂ¹× AJ-’í-*aÊ ÅŒªÃyÅŒ ÅŒÊÂ¹× O©ãj-Ê-X¾Ûp-œ¿©Çx ÂÃuÊqªý ¦ÇCµ-Ōթðx Ÿµçjª½u¢ E¢æX “X¾§ŒÕÅŒo¢ Íä²òh¢C ²ò¯ÃM. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ¦µÇ’¹¢’à ÂÃuÊqªýåXj «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢Íä NŸµ¿¢’à NNŸµ¿ Âê½u-“¹-«Ö©ðx ¤Ä©ï_-Êœ¿¢, ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ÅŒª½ÍŒÖ ¤ò®ýd©Õ åX{dœ¿¢ ©Ç¢šËN Íä²òh¢C. ¨ “¹«Õ¢©ð 'èÇB§ŒÕ ÂÃuÊqªý Æ«-’Ã-£¾ÇÊ C¯î-ÅŒq«¢Ñ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ‹ ¤ò®ýd åXšËd¢D Æ¢ŸÄ© Åê½.

Know More

women icon@teamvasundhara
sreemukhi-rahul-fans-celebrations-after-getting-out-of-the-big-boss-house
women icon@teamvasundhara
diwali-celebrations-at-jio-world-centre
women icon@teamvasundhara
vogue-woman-of-the-year-awards-2019
women icon@teamvasundhara
suma-prepare-sambar-in-her-style
women icon@teamvasundhara
rekha-bday-special-unknown-facts-about-rekha-ji-in-telugu

¨ „ç©Õ’¹Õ 'êªÈÑ ‡X¾p-šËÂÌ Æ¢ŸÄ© ªÃºä!

'…“«Ö„þ èǯþÑ’Ã ÍŒJ-“ÅÃ-ÅŒt¹ ¤Ä“ÅŒ©ð £ÏÇ¢D ®ÏF X¾J“¬Á«ÕÊÕ …“ª½Ö-ÅŒ-©Ö-T¢-*¢C... «á¹-Ÿ¿lªý Âà ®Ï¹¢-Ÿ¿ªý *“ÅŒ¢©ð ÆNÕ-ÅæüÂ¹× D{Õ’Ã ®¾J®¾«Ö-Ê-„çÕiÊ Ê{-ÊÊÕ “X¾Ÿ¿-Jz¢* N«Õ-ª½z-¹ש “X¾¬Á¢-®¾-©¢-Ÿ¿Õ-¹עC... ¬Çu„þÕ ¦ãÊ-’¹©ü «¢šË …Ÿ¿l¢-œ¿Õ-©ãjÊ ®ÏF C’¹_-èÇ-©Íä 'Ÿ¿ª½z-¹ש ¯Ã§ŒÕÂËÑ ÆE ÂËÅÃ-¦Õ-Ê¢-Ÿ¿Õ¹עC.. ƪáÅä ‚„çÕ ‚ ²ÄnªáÂË Æ¢ÅŒ ÅäL’Ã_ Í䪽Õ-Âî-©äŸ¿Õ. 'ÆUx œ¿ÂúÑ’Ã «á“Ÿ¿ „äªá¢-͌չ×Êo Íî˜ä.. Æ¢ŸÄ© £¾Ç¢®¾’à FªÃ-•-¯Ã©Õ Æ¢Ÿ¿Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ŠÂ¹ ª½Â¹¢’à ‚„çÕ ¤òªÃ-{„äÕ Íä®Ï¢C.. X¾¯ço¢-œä-@Áxê é„çժà «á¢Ÿ¿Õ-Âí*a N«Õ-ª½z©Õ, „ç{-ÂÃ-ªÃ© «ÕŸµ¿u ÊÕ¢* <¹-{xÊÕ <©Õa-¹×Êo „ç©Õ’¹Õ-'êªÈÑ-©Ç ‡C-TÊ ‚„çÕ ‡«ªî OÕÂ¹× ¨ ¤ÄšËÂË Æª½n-«Õ§äÕu …¢{Õ¢C. «§ŒÕ®¾Õ OÕJ¯Ã «¯ço ÅŒª½-’¹E ²ù¢Ÿ¿ª½u¢Åî, ÅŒÊ-ŸçjÊ Ê{-ÊÅî ÆGµ-«Ö-ÊÕ© ’¹Õ¢œç©ðx Ÿä«-ÅŒ’à Âí©Õ-«Û-D-JÊ ‚ „äÕšË ÊšÌ«Õºä êªÈ.¨ ¦ÇM-«Ûœþ §çÖTE X¾ÛšËd-Ê-ªîV ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¨ “X¾Åäu¹ ¹Ÿ±¿Ê¢ OÕ Â¢..

Know More

women icon@teamvasundhara
know-how-these-celebrities-celebrate-dasara

Æ¢Ÿ¿Õê 'Ÿ¿®¾ªÃÑ «ÖÂ¹× å®p†¾©ü!

*¯Ão, åXŸÄl Ưä ÅäœÄ ©ä¹עœÄ “X¾A ŠÂ¹ˆJ °N-ÅŒ¢©ð ¦ð©ã-œ¿Eo ®¾ª½-ŸÄLo „çÖ®¾Õ-ÂíÍäa X¾¢œ¿ê’ 'Ÿ¿®¾ªÃÑ. ‚ Æ«Õt© ’¹Êo Æ«Õt.. Ÿ¿Õª½_«ÕtÊÕ “X¾®¾Êo¢ Í䮾Õ¹ׯä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ƒŸä ®¾éªjÊ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¦µÇN-®¾Õh¢-šÇª½Õ ÆA-«©Õ. Ÿ¿ÕªÃ_ ¬Áª½-Êo-«-ªÃ“Ōթ æXª½ÕÅî „çj¦µ¼-«¢’à •ª½Õ-X¾Û-Âí¯ä ¨ ÅíNÕtC ªîV©Õ Æ«Õt-„Ã-JE NNŸµ¿ Æ©¢-ÂÃ-ªÃ©ðx Âí©Õ®¾Öh, ªîVÂî ¯çj„䟿u¢ ®¾«Õ-Jp®¾Öh.. «Õ£ÏÇ-@Á-©¢Åà ŌÊt-§ŒÕ-ÅŒy¢Åî ÅŒJ¢-*-¤ò-Åê½Õ. ÍŒŸ¿Õ-«Û©Õ, …Ÿîu’éÕ, „Ãu¤ÄªÃ©¢{Ö X¾{d-ºÇ©ðx ®Ïnª½-X¾œ¿f „ê½Õ Ÿ¿®¾ªÃ X¾¢œ¿’¹ÊÕ ÅŒ«Õ „Ã@ÁxÅî •ª½Õ-X¾Û-Âí-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ²ñ¢ÅŒ «Ü@ÁxÂ¹× ÅŒª½L „ç@ÁÙh¢-šÇª½Õ. ƒÂ¹ ¨ ¬Áª½-Êo-«-ªÃ-“Ōթðx ‚ÈJ X¶¾Õ{d-„çÕiÊ 'N•-§ŒÕ-Ÿ¿-¬ÁNÕÑ ¯Ãœ¿Õ Æ®¾©Õ ®Ï®¾-©ãjÊ X¾¢œ¿’¹ £¾ÇœÄ-NœË ¯ç©-Âí¢-{Õ¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ‚ ®¾ª½-ŸÄ© X¾¢œ¿’¹ Æ¢˜ä ÅŒ«ÕÂ¹Ø ‡¢Åî ƒ†¾d-«Õ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ X¾©Õ-«Ûª½Õ 宩-“G-šÌ©Õ. Ÿ¿®¾ªÃ ÅŒ«ÕÂ¹× ¦ð©ã-œ¿Eo èÇcX¾-Âé ®¾«Ö-£¾Éª½¢ Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ ÂÃ©ä° Æ«Öt-ªá©Õ. «ÕJ, ƒ©Ç ‡¯îo ®¾ª½-ŸÄLo, «ÕŸµ¿Õ-ªÃ-ÊÕ-¦µ¼Ö-ÅŒÕLo Æ¢C¢Íä Ÿ¿®¾ªÃ X¾¢œ¿’¹ ’¹ÕJ¢* Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“G-šÌ©Õ, Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÂÃ©ä° Æ«Öt-ªá©Õ ÅŒ«Õ ƢŌ-ª½¢’ÃEo '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑÅî “X¾Åäu-¹¢’à X¾¢ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
neena-gupta-reveals-her-fitness-secret

60©ðx Â¹ØœÄ ƒ©Ç …¯Ão-Ê¢˜ä ÆŸä Â꽺¢ !

F¯Ã ’¹Õ¤Äh ! «ÕÊ Åç©Õ’¹Õ „ÃJÂË ¨ æXª½Õ åXŸ¿l’à X¾J-ÍŒ§ŒÕ¢ ©ä¹-¤ò-«ÍŒÕa. ÂÃF …ÅŒh-ªÃ-CÊ ¨ ÊšË ’¹ÕJ¢* ÅçL-§ŒÕE „ê½Õ¢-œ¿ª½Õ. ‚²Äˆªý Ƅê½Õf ¤ñ¢CÊ Æ¢ÅŒ-ªÃb-B§ŒÕ *“ÅŒ¢ '’âDµÑ©ð ’âDµ «ÕÊ-«-ªÃ-L’à ʚˢ-ÍÃ-ªÃ„çÕ. X¾©Õ ®¾£¾É-§ŒÕ¹ ¤Ä“ÅŒ-©Åî èÇB§ŒÕ, X¶Ï©üt-æX¶ªý X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃ©Õ Æ¢Ÿ¿Õ¹×-¯Ãoª½Õ. ƒšÌ-«© …ÅŒh«Õ N¯î-ŸÄ-ÅŒt¹ *“ÅŒ¢’à èÇB§ŒÕ X¾Ûª½-²Äˆ-ªÃEo ¤ñ¢CÊ '¦ŸµÄªá £¾ÇôÑ *“ÅŒ¢©ð 60 \@Áx ’¹ª½s´-«-A’à ʚˢ* ƦÕs-ª½-X¾-J-Íê½Õ. ƒÂ¹ ‚„çÕ «uÂËh-’¹ÅŒ °N-ÅŒ-„çÕiÅä ®ÏF éÂKªý ¹¢˜ä åXŸ¿l ®¾¢ÍŒ-©-Ê-«Õ¯ä Íç¤ÄpL. ©ãèã¢-œ¿K „ç®Ïd¢-œÎ®ý “ÂËéÂ-{ªý N„þ JÍŒ-ªýfqÅî ®¾£¾Ç-°-«Ê¢ Íä®Ï, ÆÅŒ-œËÅî åXRx ¹ן¿-ª½-Ÿ¿E ÅçL®Ô ‹ ¹ØÅŒÕ-JÂË •Êt-E-ÍÃaª½Õ F¯Ã. ƒ©Ç °N-ÅÃEo ÅŒÊÂ¹× Ê*a-Ê{Õd ’¹œ¿Õ-X¾ÛÅŒÖ Æª½„çj \@ïx-*a¯Ã ƒ¢Âà ¤ÄA-êÂ@Áx Æ«Öt-ªá-©Ç¯ä ¹E-XÏ¢-ÍŒœ¿¢ ‚„çÕ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©ÊÕ ‚¬Áa-ª½u-X¾-ª½Õ-²òh¢C. Æ¢Ÿ¿Õê ‚„çÕ ‚ªî’¹u ª½£¾Ç®¾u¢ \NÕ-{E ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ ‡X¾Ûpœ¿Ö Æœ¿Õ-’¹Õ-Ōբ-šÇª½Õ. ŠÂ¹ „çjŸ¿ÕuœË ¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ-«’à \C A¯ÃL, \C AÊ-¹Ø-œ¿Ÿî ÍçX¾p¢-œ¿¢{Ö ƒ¯þ-²Äd-“’Ã-„þÕ©ð “X¾Po-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ƒšÌ-«©ä „ÃJ “X¾¬Áo-©ÂË ®¾«Ö-ŸµÄ-Ê-NÕ®¾Öh ÅŒÊ ‚ªî’¹u ª½£¾Ç-²ÄuEo ¦§ŒÕ-{-åX-šËd¢C F¯Ã.

Know More

women icon@teamvasundhara
a-plus-size-model-akhshaya-navaneethan-bald-bridal-photoshoot-viral-in-telugu

©Ç«Û’à …¯Ão-ÊE šÌÍŒªý ÊÊÕo œÄu¯þq Í䧌Õ-E-«y-©äŸ¿Õ!

®¾Öˆ©ðx Æ¢Ÿ¿ª½Õ XÏ©x-©Çx-’ïä ÅŒÊÖ ÍÃ©Ç §ŒÖÂËd„þ! ÍŒŸ¿Õ-«ÛÅî ¤Ä{Õ ƒÅŒª½ „ÃuX¾-ÂÃ-©ðxÊÖ ÅŒÊE ÅÃÊÕ Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-©E ÆÊÕ¹ׯäC. ¨ “¹«Õ¢-©ð¯ä ‹²ÄJ œÄu¯þq “¤ò“’ÄþÕ©ð ¤Ä©ï_¢-ŸÄ«Õ¢˜ä šÌÍŒªý Æ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ®¾æ®-Nժà ƢC.. ŸÄEÂË Åîœ¿Õ Æ¢Ÿ¿ª½Ö ÅŒÊÊÕ „çÂËL ÍŒÖX¾Û©Õ ÍŒÖæ®-„ê½Õ.. ê’L Íäæ®-„ê½Õ. ƪá¯Ã AJT ŠÂ¹ˆ-«Ö{ Â¹ØœÄ ÆÊ-¹עœÄ ‡Ÿ¿Õ-šË-„ÃJ «Ö{©Õ, ÍŒÖX¾Û© «©x ¹L-TÊ ¦ÇŸµ¿ÊÕ ÅŒÊ ’¹Õ¢œç-©ðx¯ä ŸÄÍŒÕ-¹ע{Ö åXJ-T¢C. «ÕJ, DE-¹¢-ÅŒ-šËÂÌ Âê½-º-„äÕ¢šð Åç©Õ²Ä? ÅŒÊ ÆCµÂ¹ ¦ª½Õ„ä! ƒ©Ç Æ¢Ÿ¿J <µÅÈ-ªÃ© Êœ¿Õ«Õ åXJT åXŸ¿l-ªáÊ ‚„çÕ Âî¾h ‚©-®¾u¢-’Ã-¯çj¯Ã 'ÊÊÕo ¯äÊÕ “æXNբ͌Õ¹ע˜ä ‡«J «Ö{©Ö ÊÊÕo ¦ÇŸµ¿-åX-{d-©ä«ÛÑ Æ¯ä N†¾-§ŒÖEo “’¹£ÏÇ¢-*¢C. Æ©Ç „çÖœ¿-L¢-’ûåXj Ÿ¿%†Ïd ²ÄJ¢* “X¾®¾ÕhÅŒ¢ X¾x®ýÐ-å®jèü „çÖœ¿-©ü’à ŌÊE ÅÃÊÕ Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö, ¦ÇœÎ ¤Ä>-šË-N-šÌE ÍÃ{Õ-ÅîÊo ‚„äÕ.. Íç¯çjoÂË Íç¢CÊ Æ¹~§ŒÕ Ê«-F-ÅŒ¯þ. Åïí¹ „çÖœ¿©ü, ¦Çx’¹ªý, „çÖšË-„ä-†¾-Ê©ü ®Ôp¹ªý «Ö“ÅŒ„äÕ Âß¿Õ.. „çÊo-©Ç¢šË «ÕÊ-®¾ÕÊo Æ«Ötªá ¹؜Ä! ƒ¢Ÿ¿ÕÂ¹× ÅÃÊÕ ƒšÌ-«©ä ÅŒÊ Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ V{ÕdÊÕ ÂÃuÊqªý ¦ÇCµ-Ōթ Â¢ NªÃ-@Á¢’à ƢC¢-ÍŒœ¿„äÕ “X¾ÅŒu¹~ EŸ¿-ª½zÊ¢. Æ¢Åä-Âß¿Õ.. ¨ “¹«Õ¢©ð ¦Ç©üf’à (’¹Õ¢œ¿ÕÅî) ‹ ¤¶ñšð-†¾àšü Bªá¢-ÍŒÕ-ÂíE „ê½h©ðx EL-*¢D «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt. ¨ '¦Ç©üf ÂÌy¯þÑ ¤¶ñšð©Õ “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð „çjª½-©ü’à «ÖªÃªá.

Know More

women icon@teamvasundhara
latha-mangeshkar-wishes-her-sister-asha-bhosle-on-her-birthday

women icon@teamvasundhara
unveiling-of-sridevis-wax-figure-at-madam-tussauds-singapore

„äÕœ¿„þÕ {Õ²Äq-œþq©ð '«®¾¢-ÅŒ-Âî-ÂË©Ñ!

‚„çÕ °NÅŒ¢ ®ÏE-«Öê ƢÂËÅŒ¢. ¯Ã©Õ-ê’@Áx «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä Å窽¢-ê’“{¢ Íä®ÏÊ ‚„çÕ ¦Ç©uX¾Û BXÏ-’¹Õ-ª½Õh-©Fo.. ®ÏE-«ÖÅî «áœË-X¾-œË-Ê„ä. ‚„çÕ ¬Çy®¾ ®ÏE«Ö.. ‚„çÕ ‚©ð-ÍŒÊ ®ÏE«Ö.. ‚„çÕ °N-ÅŒ„äÕ ‹ ®ÏE«Ö! ®¾°-«-„çÕiÊ ÅŒÊ Ê{-ÊÅî ÂîšÇx-C-«Õ¢C ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©ÊÕ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עC. ‚„çÕÊÕ «ÕJ-XÏ¢Íä ÊšË ¦µÇª½ÅŒ *“ÅŒ-X¾-J-“¬Á-«Õ©ð «Õªí-¹ª½Õ ©äª½¢˜ä ÆA-¬Á-§çÖÂËh Âß¿Õ. ‚„äÕ Æ©-¯ÃšË „äÕšË ÊšÌ-«ÕºË.. ¡ŸäN! 'X¾Ÿ¿-£¾É-êª@Áx «§ŒÕ-®¾ÕÑÅî ®ÏF ÍŒJ-“ÅŒ©ð ÅŒÊ æXª½ÕÊÕ ®¾Õ®Ïnª½¢ Í䮾Õ-¹ׯÃo, '«®¾¢-ÅŒ-Âî-ÂË-©Ñ’à “æX¹~-¹ש ’¹Õ¢œç©ðx ÆGµ-«ÖÊ •©Õx©Õ ¹×J-æ®©Ç Íä®Ï¯Ã, ÆA-©ð¹ ®¾Õ¢Ÿ¿-J’à ¹דª½-Âê½Õ ’¹Õ¢œç©ðx ÂîšË-ªÃ-’Ã©Õ X¾L-ÂË¢-*¯Ã .. ÆC ‚„çÕê ÍçLx¢C. šÇM-«Ûœþ {Õ ¦ÇM-«Ûœþ.. ÅŒÊÂ¹× ²ÄšË «Õéª-«yª½Ö ©äª½Õ.. ªÃª½Õ ¹؜Ä! ÅŒÊ „ê½-®¾-ÅÃyEo Â¹ØœÄ Ê{-Êê ƢÂËÅŒ¢ Í䧌Ö-©-ÊÕ-¹עC. ÂÃF ‚„çÕ Â¹© ª½ÖX¾¢ ®¾¢ÅŒ-J¢-ÍŒÕ-Â¹×¯ä ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË.. Æ¢Ÿ¿-JF OœË CN-êÂ-T¢C. ‚„çÕ £¾Çª¸Ã-Êt-ª½º¢ “æX¹~¹ ©ðÂÃ-EÂË Bª½E ©ð˜ä! ‚ ©ð{ÕÊÕ X¾Üœäa¢-Ÿ¿Õ-êÂ-¯ä„çÖ.. ‚„çÕ „çÕiÊX¾Û N“’¹-£¾ÉEo ®Ï¢’¹-X¾Ü-ªý-©ðE „äÕœ¿„þÕ {Õ²Äq-œþq©ð ¨ ªîV ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-janmashtami-wishes-in-telugu

women icon@teamvasundhara
mia-khalifa-says-she-faced-many-problems-after-quit-porn-industry
women icon@teamvasundhara
nandamuri-ntr-allu-arjun-families-on-independenceday

women icon@teamvasundhara
siblings-who-shared-screen-or-work

women icon@teamvasundhara
singer-geetha-madhuri’s-maternity-photoshoot

„çÕ{-JošÌ ¤¶ñšð†¾àšü©ð „çÕJ-®ÏÊ UÅŒ!

X¾Û{d-¦ð§äÕ ÅŒ«Õ ¦Õ>b ¤Ä¤Äªá ª½Ö¤ÄEo «Ü£ÏÇ¢-ÍŒÕ-¹ע{Ö, ®¾ÕÅÃ-ª½¢’à Ō«Õ ¦äH ¦¢XýE ÅŒœ¿Õ-«áÅŒÖ, EÊÕo ¯Ã ÍäÅŒÕ-©ðxÂË B®¾Õ-Âî-«-œÄ-EÂË ƒÂ¹ ŠÂ¹ˆ ¹~º¢ Â¹ØœÄ ‚’¹-©äÊÕ ¯Ã¯Ão Æ¯ä ‚ÅŒ%-ÅŒÅî ¹؜ËÊ ‡Ÿ¿Õ-ª½Õ-ÍŒÖ-X¾Û©Õ.. ƒ©Ç¢šË Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ¦µÇ„éÕ, «ÕŸµ¿Õ-ªÃ-ÊÕ-¦µ¼Ö-ÅŒÕ©Õ Â¹©-’¹-L-®ÏÊ ÆÅŒu-Ÿ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ X¶¾Õ{d¢ „çÕ{-JošÌ ¤¶ñšð-†¾àšü. šÇM-«Ûœþ ¦ÖušË-X¶¾Û©ü ®Ï¢’¹ªý UÅà «ÖŸµ¿ÕJ Ð Ê{Õœ¿Õ Ê¢Ÿ¿Õ Ÿ¿¢X¾-ÅŒÕ©Õ Â¹ØœÄ ÆÍŒa¢ ÅŒ«Õ «ÕC©ð ¹LTÊ ƒ©Ç¢šË ÆÊÕ-¦µ¼-„éÊÕ ª½¢’¹-J¢* ƒšÌ-«©ä „çÕ{-JošÌ ¤¶ñšð-†¾àšü Bªá¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð Æ¢Ÿ¿-„çÕiÊ ’õ¯þqФ¶òxª½©ü “Âõ¯þq Ÿµ¿J¢* UÅŒ „çÕª½-«’Ã.. ®Ï¢XÔx ®¾ÖX¾ªýs ®¾Öšüq „䮾Õ-ÂíE Ê¢Ÿ¿Õ „Äþ ÆE-XÏ¢-ÍÃœ¿Õ. Oª½Õ CTÊ „çÕ{-JošÌ †¾àšü ¤¶ñšðLo ÅŒ«Õ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ÆÂõ¢-{x©ð X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö «áJ-®Ï-¤ò-ªá¢D Æ¢ŸÄ© •¢{. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ‚ ¤¶ñšð©Õ ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖªÃªá. «ÕJ, ¨ ©Ox ¹X¾Û©ü „çÕ{-JošÌ ¤¶ñšð-†¾à-šüåXj «ÕÊ«â ‹ ©ÕꈟÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
deleted-scenes-from-mahanati

Å窽åXj ¹E-XÏ¢-ÍŒE '«Õ£¾É-Ê-šËÑE ͌֬ǪÃ??

Æ©-¯ÃšË „äÕšË ÊšÌ-«ÕºË.. ²ÄN“A °NÅŒ¢ ‚ŸµÄ-ª½¢’à Å窽-éÂ-ÂËˆÊ *“ÅŒ¢ '«Õ£¾É-ÊšËÑ. ®ÏE-«Ö-X¾-ª½¢’à ‚„çÕ °NÅŒ¢ Æ¢Ÿ¿-JÂÌ Å窽-*Ê X¾Û®¾h-¹„äÕ Æªá¯Ã «uÂËh-’¹ÅŒ °NÅŒ¢ ’¹ÕJ¢* «Ö“ÅŒ¢ ÅçL-®Ï-Ê-„ê½Õ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ-«¢˜ä ÆA-¬Á-§çÖÂËh Âß¿Õ.. Æ©Çê’ ®ÏE-«Ö©ðx ʚˢ-ÍŒœ¿¢ ŸÄyªÃ ©ã¹ˆ-©ä-ʢŌ œ¿¦Õs ®¾¢¤Ä-C¢-*Ê ²ÄN“A ÅŒÊ °NÅŒ¢©ð ‚Ȫ½Õ Ÿ¿¬ÁÂ¹× Í䪽Õ-Â¹×¯ä ®¾«Õ-§ŒÖ-EÂË ÍäA©ð *Lx-’¹«y Â¹ØœÄ ©äE ²Än¯Ã-EÂË Í䪽Õ-¹עC. „碜Ë-Åç-ª½ÊÕ \LÊ ‚ ²Ä“«Ö>c °N-ÅÃEo Å窽åXj £¾Ç%Ÿ¿u¢’à ‚N-†¾ˆ-J¢-Íê½Õ ¯Ã’û ÆPy¯þ. ƒ¢Ÿ¿Õ©ð ²ÄN-“A’à ÂÌJh-®¾Õ-ꪆý, èãNÕF ’¹ºä-¬Á-¯þ’à Ÿ¿Õ©ˆªý ®¾©Çt¯þ ʚˢ-Íê½Õ. ÂÌJh Ê{-ÊÂ¹× ’¹ÕJh¢-X¾Û’à ‚„çÕÂ¹× ÅÃèÇ’Ã '…ÅŒh«Õ ÊšËÑ X¾Ûª½-²Äˆª½¢ Â¹ØœÄ Ÿ¿Âˈ¢C. Æ©Çê’ Âî¾Ödu„þÕq, “¤Ä¢B§ŒÕ *“ÅŒ¢ N¦µÇ-’Ã-©ðxÊÖ «Õªî 骢œ¿Õ èÇB§ŒÕ Æ„Ã-ª½Õf-©ÊÕ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹עD *“ÅŒ¢. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ‡œË-šË¢-’û©ð ¦µÇ’¹¢’à œËMšü Íä®ÏÊ ÂíEo ®ÔÊxÊÕ *“ÅŒ-¦%¢Ÿ¿¢ §Œâ{Öu-¦ü©ð Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä®Ï¢C. NNŸµ¿ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´-©©ð ‚ «Õ£¾É-ÊšË °N-ÅÃEo “X¾A-G¢-G¢Íä ¨ ®¾Eo-„ä-¬Ç-©Â¹× å®jÅŒ¢ ÆGµ-«Ö-ÊÕ©Õ X¶ÏŸÄ ƪá-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. §Œâ{Öu-¦ü©ð ƒX¾p-šËÂÌ ¨ ®¾Eo-„ä-¬Ç-©ÊÕ ‡¢Åî-«Õ¢C A©-ÂË-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. «ÕJ, „ÚËåXj «ÕÊ«â ‹ ©Õêˆ-²ñŸÄl¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
bollywood-moms-share-their-breastfeeding-stories

¨ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK©Õ N¯ÃoªÃ?

Æ«Õt-Ōʢ.. ¨ ®¾%†Ïd©ð ÆEo¢-šË-¹¢˜ä Æ«â-©u-„çÕi-ÊC ‚ X¶ÔL¢’û. ŠÂ¹ˆ-«Ö-{©ð Íç¤Äp-©¢˜ä ÆC ê«©¢ «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× «Ö“ÅŒ„äÕ Ÿ¿ÂËˆÊ ’íX¾p «ª½¢. ÅŒ«Õ °N-ÅŒ¢©ð ‚Ê¢-ŸÄEo E¢XÏÊ \ ¹~ºÇ-¯çjo¯Ã «ÕJa-¤ò-«-Íäa„çÖ ’ÃF.. X¾ÛšËdÊ Gœ¿fÊÕ ÅŒÊ ÍäÅŒÕ-©ðxÂË B®¾Õ-¹×Êo ‚ ¹~º¢, ‚Ê¢Ÿ¿ ¦µÇ³Äp©Õ E¢œËÊ Ê§ŒÕ-¯Ã-©Åî ÅŒÊ “X¾A-G¢-¦ÇEo ֮͌¾Õ-¹×Êo ‚ ®¾¢Ÿ¿ª½s´¢ «Ö“ÅŒ¢ “X¾A ÅŒLxÂÌ «Õª½-X¾Û-ªÃE «ÕŸµ¿Õ-ª½-èÇc-X¾-¹¢’à NÕT-L-¤ò-ŌբC. ƒÂ¹ ÅŒÊ ¦ÕèÇbªá ÅŒÊ Š@ðx X¾œ¿Õ-ÂíE ¤Ä©Õ ÅÃ’¹Õ-ÅŒÕ-Êo-X¾Ûpœ¿Õ ¹Lê’ ÆŸ¿Õs´-ÅŒ-„çÕiÊ ‚Ê¢Ÿ¿¢ ÆC ÆÊÕ-¦µ¼-N¢Íä ÅŒ©Õx-©ê ²ñ¢ÅŒ¢. ƒ©Ç¢šË “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ®Ôyšü „çÕ«Õ-K®ý ÅŒ«ÕÂ¹Ø ¦ð©ã-œ¿Õ-¯Ão-§ŒÕ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ. Æ«Õt-ÅŒ-Ê¢-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËd Æ¢Ÿ¿Õ-©ðE «ÖŸµ¿Õ-ªÃuEo ‡X¾p-šË-¹-X¾Ûpœ¿Õ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ „äC-¹’à X¾¢ÍŒÕ-Â¹×¯ä ¨ Æ¢ŸÄ© Æ«Õt©Õ.. ÅŒ«Õ “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ²òdK®ý, ÆÊÕ-¦µ¼-„Ã-©ÊÕ å®jÅŒ¢ ²ò†¾©ü O՜˧ŒÖ ¤ò®¾Õd© ª½ÖX¾¢©ð X¾¢ÍŒÕ-¹ע{Ö «áJ-®Ï-¤ò-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. Æ¢Åä¯Ã.. ÅŒLx-¤Ä© “¤Ä«á-‘ÇuEo Åç©Õ-X¾ÛÅŒÖ O©ãj-ÊEo ‡Â¹×ˆ« ªîV©Õ Gœ¿fÂ¹× ¤Ä©Õ X¾šÇd-©E, X¾GxÂú “X¾Ÿä-¬Ç©ðx å®jÅŒ¢ Gœ¿fÂ¹× ¤ÄL-«y-œÄ-EÂË \«Ö“ÅŒ¢ „çÊ-ÂÃ-œ¿-¹Ø-œ¿-Ÿ¿E Íç¦ÕÅŒÖ ¯äšË ÅŒ©Õx©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. '“X¾X¾¢ÍŒ ÅŒLx-¤Ä© „êî-ÅŒq«¢ (‚’¹®¾Õd 1Ð7)Ñ •ª½Õ-X¾Û-¹ע-šðÊo ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“GšÌ «Ö„þÕq X¾©Õ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx X¾¢ÍŒÕ-¹×Êo “¦ã®ýd-X¶Ô-œË¢’û ÆÊÕ-¦µ¼-„éÕ, ¯äšË ÅŒ©Õx-©Â¹× Æ¢C®¾ÕhÊo ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹ «Ö{-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
indian-origin-doctor-bhasha-mukherjee-crowned-miss-england
women icon@teamvasundhara
sameera-symbol-of-positivity!

®¾OÕª½.. Æ¢˜ä¯ä ‹ ¤Ä>-šË-NšÌ !

“X¾A N†¾-§ŒÕ¢-©ðÊÖ ¤Ä>-šË-„þ’à ‚©ð-*¢Íä „Ãª½Õ ÍÃ©Ç ÅŒÂ¹×ˆ« «Õ¢Ÿä …¢šÇª½Õ. Æ©Ç¢šË „ÃJ©ð ¦ÇM-«Ûœþ ¦ÖušÌ ®¾Oժà 骜Ëf ŠÂ¹ª½Õ. ê«©¢ ÊšË-’ïä Âß¿Õ.. ÆÊÕ-¹~º¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ͌ժ½Õ’Ã_ …¢{Ö ÅŒÊ ¤¶Äu¯þqÂ¹× ‡X¾Ûpœ¿Ö Ÿ¿’¹_-ª½-’Ã¯ä …¢{Õ¢D ¦ÖušÌ. ¦ÇœÎ ¤Ä>-šË-NšÌ, “¦ã®ýd X¶ÔœË¢’û.. «¢šË ‡¯îo N†¾§ŒÖ©Â¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢-*Ê ÍŒÂ¹ˆšË ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹ ¤ò®¾Õd-©Åî «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾Û-Ōբ{Õ¢D §ŒÕOÕt «ÕOÕt. Æ¢Åä¯Ã.. E¢œ¿Õ ’¹Js´-ºË’à …Êo ®¾«Õ-§ŒÕ¢©ð ÅŒÊ ¦äH ¦¢XýE “X¾Ÿ¿-Jz¢-ÍŒ-œÄ-EÂË, ²Ä£¾Ç-®¾-«¢-ÅŒ-„çÕiÊ ¤¶ñšð-†¾àšüq©ð ¤Ä©ï_-Ê-œÄ-EÂË \«Ö“ÅŒ¢ „çÊ-ÂÃ-œ¿-©äD ¦ÇM-«Ûœþ «Ö„þÕ. ƒšÌ-«©ä «áŸ¿Õl© ¤Ä¤Ä-ªáÂË •Êt-E-*aÊ ®¾OÕª½.. ÅÃèÇ’Ã ÅŒÊ ¤ÄX¾Â¹× '¯çjªÃÑ ÆE æXª½Õ-åX-{Õd-¹×-Êo{Õx ƒ¯þ²Äd ¤ò®ýd ŸÄyªÃ ÅçL-XÏ¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÅŒÊ *¯Ão-JÅî ‡¢ÅŒ G°’à …Êo-X¾p-šËÂÌ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð ®¾¢Ÿä-¬Ç-ÅŒt¹ ¤ò®¾Õd©Õ åXœ¿ÕÅŒÖ, ¤¶ñšð-©ÊÕ ¤ò®ýd Í䮾Öh «Õ£ÏÇ-@Á©¢Ÿ¿JÂÌ “æXª½-º’à E©Õ-²òh¢C. ÅÃÊÕ ’¹ÅŒ¢©ð CTÊ ‹ ¤¶ñšðÊÕ ƒšÌ-«©ä ƒ¯þ-²Äd©ð ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt.. ŸÄEÂË ‹ ͌¹ˆšË ¦ÇœÎ ¤Ä>-šË-NšÌ ®¾¢Ÿä-¬ÇEo ªÃ®¾Õ-Âí-*a¢C. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÆC “˜ã¢œË¢’û©ð …¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ®¾OÕª½ ¤ò®ýd Íä®ÏÊ ƒ©Ç¢šË ÂíEo ¦ð©üf ¤¶ñšð©Õ, ŸÄEÂË •ÅŒ-Íä-®ÏÊ ®¾Öp´Jh-ŸÄ-§ŒÕ¹ ®¾¢Ÿä-¬Ç© ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
bollywood-beauties-in-top-30-health-influencers-for-2019

O@ÁxE ¤¶Ä©ð ƪáÅä «ÕÊ«â 'X¶ÏšüÑ Æªá-¤òÅâ!

‚ªî’¹u¢, X¶Ïšü-¯ç®ý.. ¨ 骢œË¢-šËÂÌ ÍÃ©Ç Ÿ¿’¹_ª½ ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ …¢C. ͌¹ˆšË ‚ªî-’¹u-¹-ª½-„çÕiÊ ©ãjX¶ý-å®kd©ü «ÕÊLo X¶Ïšü’à …¢ÍŒ-œÄ-EÂË ÅpœËÅä.. «ÕÊ¢ X¶Ïšü’à …¢œ¿-œÄ-EÂË ¤ÄšË¢Íä ‚£¾Éª½ E§ŒÕ-«Ö©Õ, Íäæ® „Ãu§ŒÖ-«Ö©Õ.. «¢šËN «ÕÊLo ‚ªî-’¹u¢’à …¢ÍŒ-œÄ-EÂË Ÿî£¾ÇŸ¿¢ Íä²Ähªá. Æ¢Ÿ¿Õ꠲īÖ-ÊÕu©ä Âß¿Õ.. Âí¢Ÿ¿ª½Õ 宩-“G-šÌ©Ö ‚ªî’¹u¢, X¶Ïšü-¯ç®ý.. «¢šË N†¾-§ŒÖ©ðx X¾Â¹-œ¿s¢D ªíšÌ-¯þÊÕ ¤ÄšË®¾Öh Æ¢Ÿ¿-JÂÌ ‚Ÿ¿-ª½z¢’à E©Õ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. Æ©Ç¢šË „ÃJ©ð šÇXýÐ30E ‡¢XϹ Íä®Ï ¨ \œÄ-CÂË ’ÃÊÕ 'å£Ç©üh ƒÊÕxp´-§çÕ-ÊqªýqÑ æXJ{ ‹ èÇG-ÅÃÊÕ Nœ¿Õ-Ÿ¿© Íä®Ï¢C ÂÃuL-¤¶ò-Jo-§ŒÖÂ¹× Íç¢CÊ X¶Ïšü-¯ç®ý ˜ãÂÃo-©° „ç¢ÍŒªý '°„î-¹Øu-‰‰Ñ. ¨ L®¾Õd©ð “X¾ŸµÄE Êꪢ“Ÿ¿ „çÖD „ç៿šË ²Än¯ÃEo ‚“¹-NÕ¢-ÍŒ’Ã, ¦ÇM-«Ûœþ ²Ädªý ƹ~§ýÕ Â¹×«Öªý 骢œî ²ÄnÊ¢©ð EL-Íê½Õ. ÂÃ’Ã ¦ÇM-«Ûœþ ¦ÖušÌ®ý DXÏÂà X¾Ÿ¿Õ-Âíºã, ¹K¯Ã ¹X¾Üªý, “XϧŒÖ¢Â¹ ÍÄ.. šÇXý 10©ð Íî{Õ Ÿ¿Âˈ¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. „çáÅŒh¢’à ¨ èÇG-Åéð X¾C «Õ¢C «Õ£ÏÇ@Ç å®©-“G-šÌ©Õ ²ÄnÊ¢ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒœ¿¢ N¬ì†¾¢. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ èÇG-Åéð Íî{Õ Ÿ¿Âˈ¢-ÍŒÕ-¹×Êo Âí¢Ÿ¿ª½Õ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ Ð „ê½Õ ¤ÄšË¢Íä å£Ç©üh, X¶Ïšü-¯ç®ý ®Ô“éšüq ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
interesting-facts-of-director-nandini-reddy

'Æ©Ç „ç៿-©ãj¢CÑ.. ƒ©Ç '‹ ¦äHÑ ®¾éÂq-å®j¢C!

'«ÕÊ ÍŒÕ{Öd …Êo-„Ã-@ÁxÂ¹× ÊÍäa©Ç …¢œ¿œ¿¢ Âß¿Õ.. «ÕÊ «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× ÊÍäa©Ç …¢œ¿-œ¿¢-©ð¯ä Æ®¾-©ãjÊ ‚Ê¢Ÿ¿«á¢{Õ¢C..Ñ ¨ «Ö{ÊÕ ÍçX¾pœ¿¢ ÍÃ©Ç ®¾Õ©¦µ¼„äÕ ÂÃF.. E• °N-ÅŒ¢©ð ¤ÄšË¢-ÍŒœ¿¢ Æ¢Ÿ¿JÂÌ ²ÄŸµ¿u«Õ§äÕu N†¾§ŒÕ¢ Âß¿Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ®¾«Ö•¢©ð ÍŒÕ{Öd …¢œä „Ã@Áx ÊÕ¢* ‡¯îo ª½Âé N«Õ-ª½z©Õ, Æ«-«Ö-¯Ã©Õ, æ£Ç@Á-Ê©Õ, E{Öd-ª½Õp©Õ ‡Ÿ¿Õ-ª½«ÛŌբšÇªá. Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «Ö“ÅŒ„äÕ „ÚËE ŸÄ{Õ-¹ע{Ö ÅŒ«ÕÂ¹× Ê*aÊ ŸÄJ©ð ÂíÊ-²Ä-’¹ÕÅŒÖ N•§ŒÕ¢ ²ÄCµ-®¾Õh¢-šÇª½Õ. ‚ Âî«Â¹× Íç¢CÊ „ÃJ©ð ŠÂ¹êª “X¾«áÈ Ÿ¿ª½z-¹×-ªÃ©Õ Ê¢CF 骜Ëf. B®Ï-ÊN ¯Ã©Õ’¹Õ ®ÏE«Ö©ä ƪá¯Ã.. X¾J-“¬Á-«Õ©ð ÅŒÊ-¹¢{Ö “X¾Åäu¹ ’¹ÕJh¢-X¾ÛÊÕ ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עD Ÿ¿ª½z-¹-«ÕºË. ®ÏE«Ö œçjéª-¹¥¯þ X¾Â¹ˆÊ åXœËÅä.. «á¹׈-®¾Ö-šË’à «ÖšÇx-œ¿œ¿¢, ‡Ÿ¿ÕšË „ÃJ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ-©Åî ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©ä¹עœÄ ÅŒÊ «ÕÊ-®¾ÕÂ¹× Ê*a-Ê-{Õx’à …¢œ¿œ¿¢ Ê¢CE å®p³Ä-LšÌ. Æ¢Ÿ¿Õê ʢC-EÂË ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð 'åX¶jªý “¦Ç¢œþÑ Æ¯ä æXª½Õ Â¹ØœÄ …¢C. ÂÃF ÅŒÊ «ÕÊ®¾Õ ‡¢ÅŒ ®¾ÕEo-ÅŒ„çÕi¢Ÿî ÅÃÊÕ Å窽-éÂ-Âˈ¢-*Ê ®ÏE-«Ö©Õ ÍŒÖæ®h¯ä ƪ½n-«Õ-«ÛŌբC. ÍÃ©Ç ’ÃuXý ÅŒªÃyÅŒ Ê¢CE Ÿ¿ª½z-¹Ōy¢ «£ÏÇ¢-*Ê *“ÅŒ¢ '‹ ¦äHÑ. ®¾«Õ¢ÅŒ Mœþ-ªî-©ü©ð ʚˢ-*Ê ¨ *“ÅŒ¢ V©ãj 5Ê Nœ¿Õ-Ÿ¿©ãj £ÏÇšü šÇÂúÊÕ ²ñ¢ÅŒ¢ Í䮾Õ-¹עC. ®ÏE«Ö ֮͌ÏÊ “æX¹~-¹×-©¢Åà ®¾«Õ¢ÅŒ Ê{-ÊÊÕ, Ê¢CE œçjéª-¹¥-¯þÊÕ “X¾¬Á¢-®Ï-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ʢCE éÂK-ªýÂ¹× ®¾¢¦¢-Cµ¢* ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N†¾-§ŒÖ©Õ OÕ Â¢..!

Know More

women icon@teamvasundhara
female-anchors-who-standout-in-the-icc-cricket-world-cup-2019

Æ¢Ÿ¿¢-Åî¯ä Âß¿Õ.. «Ö{-©-ÅîÊÖ «Ö§ŒÕ -Íä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ..!

͌֜¿-’Ã¯ä ‚Â¹-{Õd-Â¹×¯ä ª½ÖX¾¢, ’¹©-’¹©Ç «ÖšÇxœä „ÃÂÃa-Ōժ½u¢ „ÃJ ²ñ¢ÅŒ¢.. Æ¢Ÿ¿Õê „ê½Õ “ÂÌV-©ðÂË ªÃ’Ã¯ä “æX¹~-¹ש ¹@ÁxFo „ÃJ¯ä ÍŒÕ{Õd-«á-œ¿-Åêá.. „Ãꪢ Íç¦Õ-Åêî N¢ŸÄ-«ÕE Íç«Û-©Fo „ÃJåXj¯ä ŸµÄu®¾ åXœ¿-Åêá. ƒÂ¹ „ê½Õ ÍçæXp «Ö{©Õ N¢{Ö æ®dœË-§ŒÕ¢-©ðE ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©¢Åà „çÕi«Õ-ª½-*¤ò«œ¿¢ ‘ǧŒÕ¢. ƒ¢ÅŒÂÌ “ÂÌV©ð «Ö{-©ä¢šË, «ÖšÇx-œ¿Õ-Âî-«-œ¿-„äÕ¢šË, „çÕi«Õ-ª½-*-¤ò-«œ¿„äÕ¢šË? «ÖêÂOÕ Æª½n¢ Âë-˜äxŸ¿Õ.. Æ¢šÇªÃ? OÕÂ¹× Æ®¾©Õ N†¾§ŒÕ¢ ÍçX¾p-¯ä-©äŸ¿Õ ¹Ÿ¿Ö!! ƒX¾Ûpœ¿Õ «ÕÊ¢ «ÖšÇx-œ¿Õ-¹ע-{Õ-ÊoC “X¾®¾ÕhÅŒ¢ •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo “X¾X¾¢-ÍŒ-¹Xý ’¹ÕJ¢*!! Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ ÅŒ«Õ „ÃÂÃa-ÅŒÕ-ª½u¢Åî ‡¢Ÿ¿ªî ¤¶Äu¯þqÂË æX¶«-骚ü ²òpªýdq §ŒÖ¢Â¹-ªýq’à «ÖJÊ Âí¢Ÿ¿ª½Õ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt© ’¹ÕJ¢*..!! ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à ²òpªýdq §ŒÖ¢Â¹ªý ÆÊ-’Ã¯ä «ÕÊ¢-Ÿ¿-JÂÌ «á¢Ÿ¿Õ’à ’¹Õªíh-ÍäaC «Õ§ŒÕ¢B ©Ç¢’¹ªý. ͌¹ˆ-¯çjÊ ‚£¾Éª½u¢, ŸÄEo ÅŒ©-Ÿ¿¯äo „ùp-šË«Õ ƺÕ-«-ºÕ-«Û¯Ã E¢X¾ÛÂíÊo ¨ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt “X¾X¾¢ÍŒ “ÂËéšü, X¶¾Ûšü-¦Ç©ü “æXNÕ-¹×-©Â¹× ®¾ÕX¾-J-*-ÅŒÕ-ªÃ©ä. ¨„äÕ Âß¿Õ.. ƒ©Ç¢šË Âí¢Ÿ¿ª½Õ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ ¨ «ª½-©üf-¹-Xý©ð ²òpªýdq §ŒÖ¢Â¹-ªýq’à ÂíÊ-²Ä-’¹ÕÅŒÖ ÆGµ-«Ö-ÊÕ-©Â¹× OÊÕ© N¢Ÿ¿Õ Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. “ÂËéšü ®¾«Õª½¢ ª½®¾-«-ÅŒh-ª½¢’à ²Ä’¹Õ-ÅîÊo ¯äX¾Ÿ±¿u¢©ð Æ©Ç¢šË Âí¢Ÿ¿ª½Õ ²òpªýdq §ŒÖ¢Â¹ªýq ’¹ÕJ¢* Åç©Õ-®¾Õ-Âî-«œ¿¢ ®¾¢Ÿ¿-ªîs´-*ÅŒ¢.

Know More

women icon@teamvasundhara
other-state-female-singers-who-contributes-tollywood

women icon@teamvasundhara
suman-rao-from-rajasthan-crowned-miss-india-2019

«â®¾-Ÿµî-ª½-ºÕLo ¦Ÿ¿l-©Õ-Âí-šËd¢C.. 'NÕ®ý ƒ¢œË-§ŒÖÑ’Ã Æ«-ÅŒ-J¢-*¢C!

L¢’¹ Æ®¾-«Ö-ÊÅŒ, ®ÔY©åXj ‚¢Â¹~-©ÕÊo “¤Ä¢ÅŒ¢©ð X¾ÛšËd-åX-J-T¢-ŸÄ„çÕ. Æ©Ç¢šË “¤Ä¢ÅÃEÂË Íç¢CÊ ‚„çÕ «á¢Ÿ¿ÕÊoN 骢œä 骢œ¿Õ ŸÄª½Õ©Õ. ŠÂ¹šË ‚ “¤Ä¢ÅŒ¢-©ðE «Õ£ÏÇ@Á©Çx ÅÃÊÖ ‚ «â®¾-Ÿµî-ª½-ºÕ-©Â¹× ÅŒ©-«¢-ÍŒœ¿¢.. 骢œîC „ÚËE ÍäCµ¢* «á¢Ÿ¿ÕÂ¹× ²Ä’¹œ¿¢.. ƪáÅä 骢œî ŸÄJE ‡¢ÍŒÕ-¹ע-ŸÄ„çÕ. X¶¾LÅŒ¢ ¨ \œÄC 'NÕ®ý ƒ¢œË§ŒÖ Ð 2019Ñ’Ã ÂËK{¢ Æ¢Ÿ¿Õ-¹עC. ‚„äÕ ªÃ•-²Än-¯þ-©ðE ªÃèü-²Ä-«Õ¢Ÿþ X¾{d-ºÇ-EÂË Íç¢CÊ 20 \@Áx ®¾Õ«Õ¯þ ªÃ„þ. ¨ ¤òšÌ©ðx 30 «Õ¢CÅî ¤òšÌ X¾œËÊ ‚„çÕ.. Æ¢Ÿ¿¢Åî ¤Ä{Õ, ÅŒÊ-ŸçjÊ «uÂËh-ÅŒy¢Åî ÂËK-šÇEo ŠœË-®Ï-X¾-šËd¢C. ¨ ¤òšÌ©ðx Åç©¢-’Ã-ºÂ¹× Íç¢CÊ ®¾¢•¯Ã Nèü ÅíL ª½Êo-ª½-Xý’à E©-«œ¿¢ N¬ì†¾¢. ¨ N•-§ŒÕ¢Åî ®¾Õ«Õ¯þ.. ¨ \œÄC œË客-¦-ªý©ð Ÿ±Ä§ýÕ©Ç¢œþ „äC-¹’à •ª½-’¹-¦ð§äÕ 'NÕ®ý «ª½©üfÑ ¤òšÌ©ðx ƒ¢œË§ŒÖ ÅŒª½-X¶¾ÛÊ ¤Ä©ï_-¯ä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´-«Õ-«Û-Åî¢C. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¨ ªÃ•-²ÄnF Æ¢Ÿ¿¢ ’¹ÕJ¢* ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N¬ì-³Ä©Õ OÕÂ¢..

Know More

women icon@teamvasundhara
actress-sangitha-interview-with-ali

women icon@teamvasundhara
vidya-balan-body-shaming-video-viral

¯Ã ¬ÁKª½¢.. ¯Ã ƒ†¾d¢.. ¯ä¯ç©Ç …¢˜ä Fé¢-Ÿ¿Õ¹×?!

¦ÇœÎ æ†NÕ¢’û.. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²Ä«ÖÊÕu© Ÿ¿’¹_-ª½Õo¢* 宩-“G-šÌ© ŸÄÂà “X¾A «Õ£ÏÇ@Ç ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ®¾«Õ®¾u ƒC. ¦ª½Õ«Û, ª½¢’¹Õ, ª½ÖX¾¢, Æ¢Ÿ¿¢.. ÅŒC-ÅŒª½ N†¾-§ŒÖ©ðx æ£Ç@Á-ÊÂ¹× ’¹Õª½-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ ¯äšË «Õ£ÏÇ-@Á©Õ. „碜Ë-Åç-ª½-¯ä©ä Âí¢Ÿ¿ª½Õ Åê½-©Â¹× Â¹ØœÄ ¨ AX¾p©Õ ÅŒX¾p-˜äxŸ¿Õ. ‹ª½-¹¢’à Íç¤Äp-©¢˜ä ¦ÇœÎ æ†NÕ¢’û N†¾-§ŒÕ¢©ð „Ãêª Æ¢Ÿ¿-J-¹¢˜ä ‡Â¹×ˆ-«’à ®¾ÖšË-¤òšË «Ö{Lo ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. OJ©ð ¦ÇM-«Ûœþ «áŸ¿Õl-’¹Õ«Õt NŸÄu-¦Ç-©¯þ Â¹ØœÄ ŠÂ¹ª½Õ. ƒX¾p-šËê ŌÊåXj «*aÊ ¦ÇœÎ æ†NÕ¢’û ÂÄçÕ¢-{xÊÕ X¾©Õ-«Öª½Õx ¦§ŒÕ-{åXœ¿ÕÅŒÖ „ÃJ ¯îšËÂË ÅÃ@Á¢ „ä®ÏÊ ¨ Æ¢ŸÄ© Åê½.. «Õªî-²ÄJ ÅŒÊ-ŸçjÊ KA©ð ¦ÇœÎ æ†NÕ¢-’ûÂ¹× ¤Ä©pœä „ÃJÂË ¦ÕCl´ ÍçXÏp¢C. ƒ©Ç¢šË Æ«-«Ö-¯Ã©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¯ä „ÃJÂË Æ¢œ¿’à E©-¦-œä¢-Ÿ¿Õ¹×, ²Ä§ŒÕ-X¾-œä¢-Ÿ¿Õ¹×, ƒÅŒ-ª½Õ©ðx ®¾Öp´Jh E¢æX¢-Ÿ¿ÕÂ¹× NŸ¿u.. “X¾«áÈ êªœË§çÖ æ®d†¾¯þ 'G’û ‡X¶ý-‡¢ÑÅî ¹L®Ï ‹ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË ¡Âê½¢ ÍŒÕ{d-¦ð-Åî¢C. ‚ N¬ì-³Ä-©ä¢šð Åç©Õ-®¾Õ-¹עŸÄ¢ ª½¢œË..

Know More

women icon@teamvasundhara
sai-pallavi-twitter-chat-with-fans

F£¾É.. F ÍŒÕ{Öd Æ©Ç¢šË „Ã@Áx¯ä …¢ÍŒÕÂî..!

'«Õ©ªý..!Ñ æXª½ÕÅî «Õ©-§ŒÖ@Á §Œá«ÅŒ £¾Ç%Ÿ¿-§ŒÖ-©ÊÕ Âí©x-’í-šËd¯Ã.. '¦µÇÊÕ-«ÕA.. ŠÂ¹ˆ˜ä XÔ®ý.. å£jÇ“Gœþ XÏ©x..!Ñ Æ¢{Ö Åç©Õ’¹Õ “æX¹~-¹ש ’¹Õ¢œç©ðx EL-*-¤ò-ªá¯Ã.. 'ªõœÎ ¦äH..!Ñ Æ¯ä ÅŒNÕ@Á ²Ä¢’ûÅî ²ùÅý §Œâ{Öu¦ü JÂÃ-ª½Õf©Õ Aª½’¹ªÃ®Ï¯Ã... ÆC ¯äÍŒÕ-ª½©ü ¦ÖušÌ ²Äªá X¾©xNê ÍçLx¢C. ƒ¢œ¿-®ÔZ©ð ‡©Ç¢šË ¦ÇuÂú-“’õ¢œþ ©ä¹עœÄ ÅŒÊ éÂK-ªýÊÕ “¤Äª½¢-Gµ¢-*Ê ¨ Åê½.. ÅŒÊ ®¾£¾Ç-•-„çÕiÊ Ê{-ÊÅî Ÿ¿ÂË~º X¾J-“¬Á-«Õ©ð ²Ädªý ʚ˒à ’¹ÕJh¢X¾Û ®¾¢¤Ä-C¢-ÍŒÕ-¹עC. “X¾«áÈ Ê{Õœ¿Õ ®¾Öª½u, ²Äªá X¾©xN, ª½Â¹×©ü “XÔÅý ®Ï¢’û ¹©-ªá-¹©ð ª½ÖX¾Û-C-Ÿ¿Õl-¹×Êo *“ÅŒ¢ '‡¯þ°êÂÑ (Ê¢Ÿ¿ ’î¤Ä© ¹%†¾g). ¨ *“ÅŒ¢ „äÕ 31Ê Åç©Õ’¹Õ, ÅŒNÕ@Á ¦µÇ†¾©ðx Nœ¿Õ-Ÿ¿-©-§äÕu¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ®ÏŸ¿l´¢’à …¢C. ¨“¹-«Õ¢©ð '‡¯þ°êÂÑ ®ÏE«Ö “X¾Íê½ Âê½u-“¹-«Ö©ðx ¦µÇ’¹¢’à šËy{dªý „äC-¹’à ¯çšË•ÊxÅî ÂÃæ®X¾Û «áÍŒa-šË¢-*¢C ²Äªá X¾©xN. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ¯çšË-•ÊÕx ÆœË-TÊ X¾©Õ ‚®¾-ÂËh-¹ª½ “X¾¬Áo-©Â¹× ÅŒÊÕ ®¾«Ö-ŸµÄ-¯Ã-L-*a¢C.

Know More

women icon@teamvasundhara
celebrities-shares-about-their-first-period-experiences
women icon@teamvasundhara
singers-kalpana-ramya-behara-interview-with-ali

¤Äœ¿-šÇEéÂ@ìh „äÕ¹Xý „䮾Õ-ÂíE ª½«Õt-¯Ãoª½Õ..!

ŠÂ¹-ꪄçÖ ÅŒÊ ’ÓŌ¢Åî ’¹ÅŒ 19 \@ÁÙx’à Æ{Õ ÂÃx®ýÅî ¤Ä{Õ.. ƒ{Õ «Ö®ý “æX¹~-¹×-©ÊÕ Æ©-J-²òhÊo ®ÔE-§ŒÕªý ®Ï¢’¹ªý... «Õªí-¹-ꪄçÖ *Êo «§ŒÕ-®¾Õ-©ð¯ä «Õ¢* ’çŒÕ-E’à ’¹ÕJh¢X¾Û ®¾¢¤Ä-C¢*.. ÅŒÊ «ÕŸµ¿Õ-ª½-„çÕiÊ ’ÃÊ¢Åî ®ÔE§ŒÕª½Õx, «âu>Âú œçjéª-¹d-ª½xÅî ¬Á¦µÇ†ý ÆE-XÏ¢-ÍŒÕ-¹ע-šðÊo ¨ÅŒª½¢ ®Ï¢’¹ªý... „Ã@ìx ¹©pÊ, ª½«Öu ¦ã£¾ÇªÃ. ¨ ƒŸ¿lJF Šê „äC-¹åXj B®¾Õ-Âí-*a¢C «ÕÊ ¨šÌO. '“æX«Õ¢˜ä ®¾Õ©Õ«Û Âß¿ÕªÃ.. ÆC F«Û é’©-«-©ä-«ÛªÃ..!Ñ (ÈÕ†Ï), '«á®¾Õ’¹Õ „ä§ç៿Õl «ÕÊ®¾Õ OÕŸ¿.. «©©Õ „ä§ç៿Õl «§ŒÕ®¾Õ OÕŸ¿Ñ (Èœ¿_¢), '\ >©Çx.. \ >©Çx.. ‹ XÏ©Çx FC \ >©Çx..!Ñ (¬Á¢Â¹-ªý-ŸÄŸÄ ‡¢H-H-‡®ý)... ÅŒC-ÅŒª½ ¤Ä{-©Åî ¹©pÊ Åç©Õ’¹Õ “æX¹~-¹×-©Â¹× ®¾ÕX¾-J-*-ÅŒ„äÕ..! 'Dµ«ªÃ..!Ñ (¦Ç£¾Ý-¦L), '„çÕ©x’à Åç©Çx-J¢Ÿî ƒ©Ç..!Ñ (¬ÁÅŒ-«ÖÊ¢ ¦µ¼«A), '‚T¤ò ¦Ç©u«ÖÑ, 'é’©Õ-X¾Û-©äE ®¾«Õª½¢Ñ («Õ£¾É-ÊšË).. „ç៿-©ãjÊ ¤Ä{-©Åî ¨ÅŒª½¢ „äÕšË ’çŒÕ-F-«ÕºÕ© èÇG-Åéð «á¢Ÿ¿Õ «ª½Õ-®¾©ð …Êo ®Ï¢’¹ªý ª½«Õu. ¨“¹-«Õ¢©ð ¨šÌ-O©ð “X¾²Ä-ª½-«Õ§äÕu '‚MÅî ®¾ª½-ŸÄ’ÃÑ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË ƒšÌ-«©ä ¨ ƒŸ¿lª½Õ ®Ï¢’¹ª½Õx ÆA-Ÿ±¿Õ-©Õ’à NÍäa-¬Çª½Õ. ¨ ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ‚M ÆœË-TÊ X¾©Õ ‚®¾-ÂËh-¹ª½ “X¾¬Áo-©Â¹× ®¾«Ö-ŸµÄ-¯Ã-LÍÃaK šÇXý ®Ï¢’¹ªýq. Ƅ䢚𠧌՟±Ä-ÅŒ-Ÿµ¿¢’à OÕÂ¢..!

Know More

women icon@teamvasundhara
sanjay-kapoor-praises-on-his-daughters-hard-work

NÕ{d-«Õ-ŸµÄu£¾Ço¢.. 41 œË“U©Õ.. ÂÌXý ƒšü ÆXý †¾¯Ã§ŒÖ!

Ê*aÊ ª½¢’¹¢-©ðÂË Æœ¿Õ-’¹Õ-åXšËdÊ ÅŒ«Õ ¹ØÅŒÕ@ÁÙx ‡©Ç¢šË “X¾A-¹ة X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©-¯çj¯Ã ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢{Ö X¾EåXj ÅŒ«Õ-¹×Êo Æ¢ÂË-ÅŒ-¦µÇ-„ÃEo ÍÃ{Õ-Ōբ˜ä ‚ ÅŒ¢“œËÂË Æ¢ÅŒ-¹¢˜ä ‚Ê¢Ÿ¿¢ ƒ¢ê«á¢{Õ¢C ÍçX¾p¢œË..! “X¾®¾ÕhÅŒ¢ Æ©Ç¢šË X¾Û“A-Âî-ÅÃq-£¾Ç¢©ð «áET Åä©Õ-ÅŒÕ-¯Ãoœ¿Õ ¦ÇM-«Ûœþ £¾Éu¢œþ-®¾„þÕ £ÔÇªî ®¾¢•§ýÕ Â¹X¾Üªý. ¨ ¦ÇM-«Ûœþ £ÔÇªî «áŸ¿Õl© ŌʧŒÕ †¾¯Ã§ŒÖ ¹X¾Üªý ÅÃèÇ’Ã ¦ÇM-«Û-œþ-©ðÂË Æª½¢-ê’“{¢ Íä®Ï¢C. ÆC Â¹ØœÄ ‹ “X¾A-³Äe-ÅŒt¹ *“ÅÃ-EÂË Æ®Ï-å®d¢šü œçjéª-¹d-ªý’Ã..! ¨ “¹«Õ¢©ð NÕ{d-«Õ-ŸµÄu£¾Ço¢, ‡“ª½šË ‡¢œ¿-©ðÊÖ ‚„çÕ ÅŒÊ X¾EE ÂíÊ-²Ä-T®¾Öh ÅŒÊÕ «ªýˆ-£¾É-LÂú ÆE Eª½Ö-XÏ¢-ÍŒÕ-¹עC. ƒ©Ç ÅŒÊ «%Ah©ð ¦µÇ’¹¢’à ¹†¾d-X¾-œ¿Õ-ÅîÊo ÅŒÊ «áŸ¿Õl© ¹ØÅŒÕJo ÍŒÖ®Ï «áJ-®Ï-¤òÅŒÖ ƒ¯þ-²Äd©ð ‹ ¤ò®ýd åXšÇdª½Õ ®¾¢•§ýÕ. ÆC ÂòÄh „çjª½-©ü’à «ÖJ¢C. ƒ¢ÅŒÂÌ ‚ ¤ò®ýd \¢šË? “X¾«áÈ ¦ÇM-«Ûœþ Ÿ¿ª½z-¹×-ªÃ©Õ X¶¾ªÃ ‘ǯþ ¨ ¤ò®ýdåXj Íä®ÏÊ ÂÄçÕ¢šü \¢šË? «¢šË N†¾-§ŒÖ-©Åî ¤Ä{Õ †¾¯Ã§ŒÖ ’¹ÕJ¢* ÂíEo ‚®¾-ÂËh-¹ª½ N¬ì-³Ä©Õ OÕÂ¢..

Know More

women icon@teamvasundhara
sridevi-is-evergreen-star-and-beauty-belongs-to-my-sister-says-sawkar-janaki
women icon@teamvasundhara
after-taimur-nickyanka-hina-khan-and-erica-fernandes-own-dolls-are-viral-now
women icon@teamvasundhara
celebs-sharing-their-fertility-issues

Æ«Õt-Ōʢ Â¢ ‡¢ÅŒ-’ïî X¾J-ÅŒ-XÏ¢Íâ..!

Æ«Õt-Ōʢ.. “X¾A «Õ£ÏÇ@Ç °N-ÅŒ¢©ð ÂÕ-Â¹×¯ä Ÿ¿¬Á ƒC. ƪáÅä NNŸµ¿ ª½Âé ƯÃ-ªî-’Ãu©Õ, “X¾ÅŒÕu-ÅŒpAh «u«-®¾n©ð ©ð¤Ä©Õ, éÂKªý Â¢ “åXé’o-FqE „êáŸÄ „䧌՜¿¢.. ƒ©Ç Âê½-ºÇ-©ä-„çj¯Ã Âí¢ÅŒ-«Õ¢C «Õ£ÏÇ-@Á©Õ Æ«ÕtÅŒ¯ÃEÂË Ÿ¿Öª½-«Õ-«Û-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. ÂÃF ‰O-‡X¶ý, ÆŸçl ’¹ª½s´¢, XÏ©xLo Ÿ¿ÅŒhÅŒ B®¾Õ-Âî-«œ¿¢.. «¢šË NŸµÄ-¯Ã©Õ «*a-Ê-X¾p-{Õo¢* “X¾A «Õ£ÏÇ@Ç Æ«Õt-ÅŒ-Ê¢-©ðE ‚Ê¢-ŸÄEo ‚²Äy-C¢-ÍŒ-’¹-©Õ-’¹Õ-Åî¢-Ÿ¿E ÍçX¾p-œ¿¢©ð ®¾¢Ÿä£¾Ç¢ ©äŸ¿Õ. ÅÃÊÖ ƒ©Ç¢šË X¾J-®ÏnA ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ-¯Ão-Ê¢-{Õ-¯Ãoª½Õ ¦µÇª½-B§ŒÕ ¹צ䪽՜¿Õ «á‘ä¬ü Æ¢¦ÇF ®¾B-«ÕºË, “X¾«áÈ „Ãu¤Ä-ª½-„äÅŒh FÅà Ƣ¦ÇF. ²ÄŸµÄ-ª½-º¢’à 宩-“G-šÌ©Õ ƒ©Ç¢šË N†¾-§ŒÖ©Õ ¦§ŒÕšËÂË ÅçL-§ŒÕ-E-«yª½Õ. ÂÃF FÅà ÅÃÊÕ Æ«Õt Âë-œÄ-EÂË ‡Ÿ¿ÕªíˆÊo ®¾«Õ®¾u© ’¹ÕJ¢* N«-J¢* «Õ£ÏÇ-@Á-©¢-Ÿ¿-JÂÌ ‚Ÿ¿-ª½z¢’à EL-Íê½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð FÅà Ƣ¦ÇF Æ«Õt-ÅŒ-¯ÃEo ¤ñ¢Ÿ¿-œÄ-EÂË ÅÃÊÕ ‡©Ç¢šË X¾J-®Ïn-ÅŒÕLo ‡Ÿ¿Õ-ªîˆ-„ÃLq «*a¢Ÿî Åç©Õ-®¾Õ-¹ע-{Ö¯ä, ¨ Âî«Â¹× Íç¢CÊ «ÕJ-Âí¢-Ÿ¿ª½Õ Åê½-©ÕÐ-„ÃJ åX¶Jd-©ãj-èä-†¾¯þ ®¾«Õ-®¾u© ’¹ÕJ¢* NNŸµ¿ ®¾¢Ÿ¿-ªÃs´©ðx „ê½Õ X¾¢ÍŒÕ-¹×Êo N†¾-§ŒÖ©åXj «ÕÊ«â ‹ ©ÕꈟÄl¢ ª½¢œË.

Know More

women icon@teamvasundhara
trolls-on-celebrities-their-replies

women icon@teamvasundhara
deepika-answered-for-73-questions-from-vogue

women icon@teamvasundhara
bollywood-celebrities-on-various-women-issues

«Õ£ÏÇ-@Á-©¢˜ä œîªý-«Öušüq Âß¿Õ..!

¬ÁÂËh-²Ä-«Õ-ªÃnu©Õ, ®Ïˆ¯þ šð¯þ, ¦ÇœÎ æ†NÕ¢’û, ¤¶Äušü æ†NÕ¢’û.. «¢šË ‡¯îo N†¾-§ŒÖ©ðx ¨ “X¾X¾¢-ÍŒ¢-©ðE «Õ£ÏÇ-@Á©Õ N«-¹~ÊÕ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{Õ-¯Ãoª½Õ. «Õ£ÏÇ-@ÁLo ²ÄCµ-ÂÃ-ª½ÅŒ C¬Á’à ʜË-XÏ¢-Íä¢-Ÿ¿ÕÂ¹× ‡Eo Âê½u-“¹-«Ö©Õ •ª½Õ-’¹Õ-ŌկÃo, L¢’¹ ®¾«Ö-ÊÅŒ Â¢ ‡¢ÅŒ’à “X¾§ŒÕ-Ao-®¾Õh-Êo-X¾p-šËÂÌ ¯äšËÂÌ ®ÔY©ÊÕ *Êo ÍŒÖX¾Û ÍŒÖæ® «u¹×h©Õ ®¾«Ö-•¢©ð ÍéÇ-«Õ¢Ÿä …¯Ãoª½Õ. ƪáÅä «Õ£ÏÇ-@Á©Õ X¾Ûª½Õ-†¾ß© ¹¢˜ä ¦©-£ÔÇ-ÊÕ©Õ Âß¿E, ÆEo¢-šðxÊÖ „ê½Õ «Õ’¹-„Ã-JÅî ®¾«Ö-Ê-„äÕ-ÊE Æ¢{Õ-¯Ãoª½Õ Âí¢Ÿ¿ª½Õ ¦ÇM-«Ûœþ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt©Õ. ®¾«Ö-•¢©ð «Õ£ÏÇ@Á©Õ ‡Ÿ¿Õ-ªíˆ¢-{ÕÊo ‡¯îo ®¾«Õ-®¾uLo X¾©Õ …Ÿ¿u-«Ö©Õ, Âê½u-“¹-«Ö© ŸÄyªÃ Å窽-OÕ-Ÿ¿Â¹× Åç*a „ÚËÂË ÍçÂú åX˜äd C¬Á’à ¤òªÃ{¢ ²ÄT-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ®¾Öp´Jh E¢X¾-œÄ-EÂË ÅŒ«Õ ’¹@ÇEo å®jÅŒ¢ NE-XÏ-®¾Õh-¯ÃoK Æ¢ŸÄ© Å꽩Õ. «ÕJ, ‚ «áŸ¿Õl-’¹Õ-«Õt-©ã-«ª½Õ? «Õ£ÏÇ@Ç ²ÄCµ-ÂÃ-ª½ÅŒ C¬Á’à „ê½Õ Í䮾ÕhÊo ¹%†Ï \¢šË? Åç©Õ-®¾Õ-Âî-„Ã-©¢˜ä ƒC ÍŒŸ¿-„Ã-Lq¢Ÿä!

Know More

women icon@teamvasundhara
first-female-artist-of-indian-cinema
women icon@teamvasundhara
interesting-facts-about-madhubala