సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 

‚C-„ê½¢ ‚œ¿-„Ã-@ÁxÂ¹× å®©«Û.. ÂÄéÇ?

Âé¢ «Öª½Õ-ÅŒÕÊo ÂíDl ‚œ¿X¾E, «Õ’¹ X¾E Æ¢{Ö „äª½Õ „䪽Ւà ©ä¹עœÄ ¤òÅî¢C. ‚œ¿-„Ã@ÁÙx ƒ{Õ ƒ¢šË-X¾-ÊÕ©Õ ÍŒÂ¹ˆ-¦ã-œ¿ÕÅŒÖ, Æ{Õ …Ÿîu-’Ã©Ö Í䮾Õh-¯Ãoª½Õ. ‚X¶Ô®¾Õ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ©Ö ®¾«Õ-ª½n¢’à Eª½y-£ÏÇ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. ŠÂ¹-X¾Ûpœ¿Õ «Õ’¹-„Ã-Jê X¾J-NÕ-ÅŒ-„çÕiÊ «%Ah-…-Ÿîu-’Ã©Õ ƒX¾Ûpœ¿Õ ‚œ¿-„Ã@ÁÚx Í䮾Õh-Êo-X¾Ûpœ¿Õ „ÃJÂË ƒ¢šËX¾ÊÕ©ðx ®¾£¾É§ŒÕ¢ Í䧌՜¿¢ ¦µ¼ª½h© Ÿµ¿ª½t¢. ‡«ªî Âí¢ÅŒ-«Õ¢C ƒ¢šË-X¾-ÊÕ©ðx ¦µÇª½uÂË ²Ä§ŒÕ¢ Í䮾Õh¯Ão ƒX¾p-šËÂÌ ÍÃ©Ç Â¹×{Õ¢-¦Ç©ðx 'ƒ¢šË-X¾-ÊÕ-©¢˜ä ƒ©Çx-L„ä..Ñ ÆÊo X¾Ÿ¿l´Åä Êœ¿Õ-²òh¢C.. Æ¢Ÿ¿Õê „êÃ-EÂË Â¹F®¾¢ ŠÂ¹ˆ-ªî-èãj¯Ã «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ƒ¢šË X¾ÊÕ© ÊÕ¢* 宩«Û ÂÄÃ-©Êo ÆGµ-“¤Ä§ŒÕ¢ «u¹h-«Õ-«Û-Åî¢C. ¨ Æ¢¬Á¢-åXjÊ Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹L-T¢Íä NŸµ¿¢’à OÕœË-§ŒÖ©ð ÂíEo “X¾Â¹-{-Ê©Õ Â¹ØœÄ ª½Ö¤ñ¢-Ÿ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoªá.

¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð «Õ£ÏÇ-@Á-©Â¹× ê«©¢ ‚C-„ê½¢ ŠÂ¹ˆ-ªîV ƒ¢šË-X¾-ÊÕ© ÊÕ¢* 宩«Û ©Gµæ®h ®¾J-¤ò-ŌբŸÄ? ©ä¹ ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h-LŸ¿lª½Ö “X¾A-ªîW ƒ¢šË X¾ÊÕ-©-Eo¢-šËF ®¾«Õ¢’à X¾¢ÍŒÕ-Âî-„Ã-©¢-šÇªÃ? «Õ£ÏÇ-@Á©Ö ¦§ŒÕ-{-éÂRx …Ÿîu-’Ã©Õ Í䮾ÕhÊo ÅŒª½Õ-º¢©ð Æ®¾©Õ ƒ¢šË-X¾-ÊÕ© ¦ÇŸµ¿uÅŒ ‡«ª½Õ B®¾Õ-Âî-„ÃL? '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à OÕ ÆGµ-“¤Ä§ŒÖ©Õ X¾¢ÍŒÕ-ÂË..

Post Your Comment

 
 
 
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Comments

answer

ఆడవాళ్లు మగవాళ్ళు అన్ని పనులు కలిసి సమానంగా చేసుకోవాలి అప్పుడే ఎవరి మీద ప్రెషర్ ఉండదు. హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది.

soumya, hyderabad

All Topics