సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Video Gallery

 

ƒ¢šðx ¦µÇª½uÐ-¦µ¼ª½h ƒŸ¿lª½Ö ®¾«Ö-ÊÕ-©ä¯Ã?

®¾«Ö-ÊÅŒy¢ ƯäC «á¢Ÿ¿Õ ƒ¢šË ÊÕ¢Íä “¤Äª½¢¦µ¼¢ ÂÄÃL. Æ¢Ÿ¿Õ-©ðÊÖ Ÿ¿¢X¾-Ōթ «ÕŸµ¿u ƒC ‡¢Åî Æ«-®¾ª½¢. «á¢Ÿ¿Õ «u¹×h-©Õ’à ®¾«Ö-ÊÅŒy¢ ²ÄCµ¢-ÍŒ-’¹-L-TÅä «u«-®¾n-©ðÊÖ ®¾«Ö-ÊÅŒy¢ ŸÄÊ¢-ÅŒ{ ÆŸä «®¾Õh¢C.
ƪáÅä.. “X¾®¾ÕhÅŒ ®¾«Ö-•¢©ð ƒC ‡¢ÅŒ «ª½Â¹× ‚ÍŒ-ª½-º©ð ¹E-XÏ-²òh¢C? ¦µÇªÃu-¦µ¼-ª½h-L-Ÿ¿lª½Ö …Ÿîu’¹¢ Íäæ® X¾J-®Ïn-Ōթðx ƒ¢šË X¾ÊÕ©Õ, XÏ©x© åX¢X¾Â¹¢.. „ç៿-©ãjÊ ¦ÇŸµ¿u-ÅŒ-©ÊÕ ®¾«Ö-Ê¢’à X¾¢ÍŒÕ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? ‚Jn¹ Æ¢¬Ç©ðx ƒŸ¿lª½Ö ¹Læ® Eª½g-§ŒÖ©Õ B®¾Õ-¹ע-{Õ-¯ÃoªÃ? ÆEo Æ¢¬Ç-©ðxÊÖ ¦µÇª½uÐ-¦µ¼ª½h ƒŸ¿lª½Ö ®¾«Ö-ÊÕ-©ä¯Ã? Æ®¾©Õ ƒ¢šË Ÿ¿’¹_ª½ ÊÕ¢Íä ®¾«Ö-ÊÅŒy¢ ²ÄCµ¢-ÍÃ-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL??

ª½¢œË.. «®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšü „äC-¹’à OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ Ê©Õ-’¹Õ-JÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË.. ƒ¢šË ÊÕ¢Íä ®¾«Ö-ÊÅŒy¢ ²ÄCµ¢Íä C¬Á’à ÍçjÅŒÊu¢ åX¢¤ñ¢-C¢-ÍŒ¢œË..
Also Read :
Æ®¾-©ãjÊ ®¾«Ö-ÊÅŒy¢ ƒ¢éÂ-X¾Ûpœ¿Õ?

Post Your Comment

 
 
 
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Comments

answer

సమానత్వం లేదని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు. సమానత్వం ఉంది. ప్రజలలో నైతికత, చట్టం పట్ల బయం లేకపోవడం వలన పువ్వుల లాంటి మనలను నాలుగు గోడలమధ్య ఉంచుతున్నారు. పబ్బుల్లో స్త్రీపురుషుల విస్రుంకలత్వమ్, మూడనమ్మకలును పెంచిపోశించే పత్రికలూ,టీవీలలో వస్తున్నా సెరిఅయల్స్, నేరము చేసినవాడికి సకాలములో సరి ఐన శిక్ష పడకపోవడం వల్ల ప్రజలలో వచ్చిన నిర్లక్ష్య దొరని, స్త్రీలను వ్యాపారవస్తువుగా చూపించే ప్రకటనలు, ఇవి అన్ని స్త్రీల స్వేచకు కుటుంబంలో కుటుంబ కట్టుబాట్ల పేరుతోను సమాజంలో సంగిక కట్టుబాట్ల పేరుతోను మతంలో ఆచారాల పేరిట కట్టుబాట్లు ఉన్నాయ్. స్వేఛ్చ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే 1) నేరగాళ్లకు ఒక్క వారంలోనే అత్యంత కటిన శిక్షలు పడాలి 2) పోలీస్ వ్యవస్థ రాజ్యాంగాన్ని, చట్టని పరిరక్షిమ్చేవాల్లుగా ఉండలిగని అధికార పార్టీ వాళ్ళుకు తబెదరులుగా ఉండకూడదు. కనక

kanaka, kakinada

All Topics

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More