సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 

£ÏÇ¢®¾ÊÕ ‡©Ç ÆJ-¹-œ¿ŸÄ¢??

«Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‰šÌ©ð ªÃºË-®¾Õh¯Ão, ƢŌ-J-¹~¢©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-œ¿Õ-ŌկÃo ƒX¾p-šËÂÌ „ê½Õ \Ÿî ŠÂ¹ ª½ÖX¾¢©ð £ÏÇ¢®¾Â¹× ’¹Õª½-«Û-ÅŒÖ¯ä …¯Ãoª½Õ. ŠÂ¹ ®¾êªy “X¾Â꽢Р“X¾A «á’¹Õ_-J©ð ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ@Á ¬ÇK-ª½-¹¢’à ©äŸÄ «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®¾Â¹× ©ðÊ«ÛÅî¢C. ’¹ª½s´®¾n XÏ¢œ¿¢ ÊÕ¢* «§ŒÕ-å®j-¤ò-ªáÊ «%Ÿ¿Õl´© «ª½Â¹× ‡«-JÂÌ NÕÊ-£¾É-ªá¢X¾Û ©äŸ¿Õ. “¦µ¼Öº-£¾Ç-ÅŒu©Õ, ’¹%£¾Ç-£ÏÇ¢®¾, ©ãj¢T¹ „äCµ¢-X¾Û©Õ, ÆÅÃu-Íê½¢, «ª½-¹{o¢.. ƒ©Ç ŠÂ¹-˜ä-NÕšË.. ®¾«Õ®¾h¢ £ÏÇ¢²Ä X¾ÛªÃ-º„äÕ. «ÕJ, «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj NNŸµ¿ KÅŒÕ-©©ð •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo ¨ £ÏÇ¢®¾ÊÕ ÆJ-¹-šÇd-©¢˜ä «ÕÊ¢ \¢ Í䧌ÖL? ‡©Ç¢šË èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-„ÃL? ÍŒšÇd-©ÊÕ ‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL?
ª½¢œË.. '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à OÕ ÆGµ“¤Ä-§ŒÖ©Õ X¾¢ÍŒÕ-ÂË.

Post Your Comment

 
 
 
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Comments

All Topics