సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More

Video Gallery

 

£ÏÇ¢®¾ÊÕ ‡©Ç ÆJ-¹-œ¿ŸÄ¢??

«Õ£ÏÇ-@Á©Õ ‰šÌ©ð ªÃºË-®¾Õh¯Ão, ƢŌ-J-¹~¢©ð Æœ¿Õ-’¹Õ-åX-œ¿Õ-ŌկÃo ƒX¾p-šËÂÌ „ê½Õ \Ÿî ŠÂ¹ ª½ÖX¾¢©ð £ÏÇ¢®¾Â¹× ’¹Õª½-«Û-ÅŒÖ¯ä …¯Ãoª½Õ. ŠÂ¹ ®¾êªy “X¾Â꽢Р“X¾A «á’¹Õ_-J©ð ŠÂ¹ «Õ£ÏÇ@Á ¬ÇK-ª½-¹¢’à ©äŸÄ «ÖÊ-®Ï-¹¢’à £ÏÇ¢®¾Â¹× ©ðÊ«ÛÅî¢C. ’¹ª½s´®¾n XÏ¢œ¿¢ ÊÕ¢* «§ŒÕ-å®j-¤ò-ªáÊ «%Ÿ¿Õl´© «ª½Â¹× ‡«-JÂÌ NÕÊ-£¾É-ªá¢X¾Û ©äŸ¿Õ. “¦µ¼Öº-£¾Ç-ÅŒu©Õ, ’¹%£¾Ç-£ÏÇ¢®¾, ©ãj¢T¹ „äCµ¢-X¾Û©Õ, ÆÅÃu-Íê½¢, «ª½-¹{o¢.. ƒ©Ç ŠÂ¹-˜ä-NÕšË.. ®¾«Õ®¾h¢ £ÏÇ¢²Ä X¾ÛªÃ-º„äÕ. «ÕJ, «Õ£ÏÇ-@Á-©åXj NNŸµ¿ KÅŒÕ-©©ð •ª½Õ-’¹Õ-ÅîÊo ¨ £ÏÇ¢®¾ÊÕ ÆJ-¹-šÇd-©¢˜ä «ÕÊ¢ \¢ Í䧌ÖL? ‡©Ç¢šË èÇ“’¹-ÅŒh©Õ B®¾Õ-Âî-„ÃL? ÍŒšÇd-©ÊÕ ‡©Ç …X¾-§çÖ-T¢-ÍŒÕ-Âî-„ÃL?
ª½¢œË.. '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à OÕ ÆGµ“¤Ä-§ŒÖ©Õ X¾¢ÍŒÕ-ÂË.

Post Your Comment

 
 
 
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Comments

All Topics

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'పెళ్లి వద్దు.. కానీ తల్లిని కావాలనుంది !'

'ఆమె జీవితం ఒక తెగిన గాలిపటం. బాధ్యత వహించాల్సిన తండ్రి స్వార్థపరుడయ్యాడు. ప్రేమను పంచాల్సిన తల్లి పక్షపాతం చూపింది. ఎడారిలో నావలా.. పంజరంలోని చిలుకలా అయిపోయింది ఆమె భవితవ్యం. కానీ తేరుకుంది ! సొంత కాళ్లపై నిలబడింది ! అయితే జీవితం ఎక్కడ మొదలై ఎటువెళ్తుందో తెలుసుకునే లోపే సగం జీవితం గడిచిపోయింది. ఎదిగే సమయంలోనే వివాహ బంధం మీద నమ్మకం పోయింది. ఎదిగిన తర్వాత సమాజం అంతా ఒక బూటకం అనిపించింది. చివరికి ఒక పసిపాప నవ్వు ఆమెలో ఒక కొత్త ఆశని రేకెత్తించింది. ఆ ఆశతోటే.. మిగిలిన జీవితం ఒక తల్లిగా గడపాలనుకుంటోంది. ఆమె హృదయరాగం ఒకసారి వినండి.. !'

Know More