సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

Video Gallery

 

OÕ æX¶«-骚ü ‰ª½¯þ JÍý X¶¾Ûœþ \¢šË?

ironrichfood.jpg

«ÕÊ-Ÿä-¬Á¢©ð “X¾A ƒŸ¿lª½Õ «Õ£ÏÇ-@Á©ðx ŠÂ¹ª½Õ ª½Â¹h-£ÔÇ-ÊÅŒ ®¾«Õ®¾uÅî ¦ÇŸµ¿-X¾-œ¿Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½{. ƒŸä N†¾-§ŒÖEo ÅäLa¢C œ¿ÍýÂ¹× Íç¢CÊ ¦£¾Ý-@Á-èÇA ®¾¢®¾n 'œ¿Íý æ®dšü „çÕi¯þq (œÎ‡-®ý‡¢)Ñ. Æ¢Ÿ¿Õê ¨ 'Ÿµ¿¯þ-Åä-ª½®ýÑÊÕ ¦¢’Ã-ª½¢Åî ÂùעœÄ ‰ª½¯þ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä ‚£¾É-ªÃEo B®¾Õ-¹ע{Ö •ª½Õ-X¾Û-Âî-«ÕE '“¤ÄèãÂúd ®ÔYŸµ¿¯þÑ æXª½ÕÅî ‹ Âê½u-“¹-«Ö-EÂË ¡Âê½¢ ͌՚Ëd¢ŸÄ ®¾¢®¾n. “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ²ò†¾©ü OÕœË-§ŒÖ©ð “˜ã¢œþ Æ«Û-ÅîÊo ¨ ƒF-†Ï-§äÕ-šË-„þ©ð ¦µÇ’¹„çÕi ÅŒ«Õ ®¾p¢Ÿ¿-ÊÊÕ ÅçL-§ŒÕ-èä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ X¾©Õ-«Ûª½Õ 宩-“G-šÌ©Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð ÅŒ«ÕÂ¹× ƒ†¾d-„çÕiÊ ‰ª½¯þ ‡Â¹×ˆ-«’à …¢œä X¾ŸÄ-ªÃn-©ä¢šð Â¹ØœÄ ÅçL-§ŒÕ-èä-®¾Õh-¯Ãoª½Õ. 'OÕ æX¶«-骚ü ‰ª½¯þ JÍý X¶¾Ûœþ \¢šË?Ñ ÆE «ÕÊLo Æœ¿Õ-’¹Õ-ÅŒÕ-¯Ãoª½Õ. «ÕJ, ¨ Âê½u-“¹-«Õ¢©ð OÕª½Ö ¦µÇ’¹¢ ¹¢œË.. OÕÂ¹× Ê*aÊ ‰ª½¯þ JÍý X¶¾Ûœþ \¢šð '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à ƢŸ¿-JÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË.. ¨ 'Ÿµ¿¯þ-Åä-ª½-®ýÑÊÕ OÕª½Õ ‡¢Åî ‚ªî-’¹u¢’à 宩-“¦äšü Í䮾ÕÂî«œ¿¢Åî ¤Ä{Õ ª½Â¹h-£ÔÇ-Ê-ÅŒåXj «ÕJ¢ÅŒ «Õ¢C©ð Æ«-’Ã-£¾ÇÊ Â¹Lp¢-ÍŒ¢œË..

¨ 'Ÿµ¿¯þÅ䪽®ýÑÂË ¦¢’Ã-ª½¢Åî ¤Ä{Õ ‰ª½¯þ Â¹ØœÄ ÂíÊ¢œË!

Post Your Comment

 
 
 
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Comments

answer

డేట్స్, పాలకూర నాకు ఇష్టమైన ఐరన్ ఫుడ్స్

Chamundeswari, Tirupati
answer

నేను ఐరన్ కోసం పాలకూర, డ్రై ఫ్రూట్స్ , ఓట్స్ , డేట్స్.. మొదలైనవి తరచుగా తింటుంటాను.

Anudeep, Hyderabad
answer

Chicken, all fruits and vegetables containing Iron

Krishna Mohan, Hyderabad
answer

My Favorite Iron rich food is Pomegranate.

Pragnya, khammam
answer

హాయ్ ఫ్రెండ్స్.. మన ఆరోగ్యం మన చేతుల్లోనే ఉంది. అది మనకు బంగారం కంటే విలువైనది. అందుకే ఐరన్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారాన్ని మన మెనూలో చేర్చుకుందాం. విద్య లాగా నాక్కూడా డేట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం. వీటితో పాటు ఆపిల్స్, డ్రైఫ్రూట్స్ కూడా ఇష్టంగా తింటా..

Gouthami, Hyderabad
answer

ఐ లికె లివర్ విచ్ ఐస్ రిచ్ ఇన్ విటమిన్ b12

lalitha, hyderabad
answer

Hi, very good discussion. I appreciate Vasundhara team to create awareness on such topics. Personally, I like dates and oats and I ensure to include them in my regular diet.

Sravanthi, Hyderabad

All Topics