సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Movie Masala

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నిబంధనలు పాటిస్తూనే అలా సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకున్నాం !'

'పెళ్లంటే.. వధూవరులు, ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అతిథులు, అక్షతలు.. ఇలా జీవితంలో ఒకేసారి చేసుకునే ఈ వేడుకను ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవాలనుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరూ. అయితే ఈ కరోనా కాలంలో పెళ్లి చేసుకునే వారికి అంత అదృష్టం కరువైందని చెప్పుకోవాలి. లాక్‌డౌన్‌, సామాజిక దూరం పేరుతో చాలా పెళ్లిళ్లు తూతూ మంత్రంగానే జరిగిపోతున్నాయి. వధువు ఒక చోట, వరుడు మరో చోట ఉంటే ఫోన్‌కే తాళికట్టి పెళ్లైందనిపించే రోజులొచ్చాయి. అంతేనా.. వధూవరులిద్దరూ ఒకే చోట ఉండి, కుటుంబ సభ్యులు వేరే ప్రాంతాల్లో ఉంటే వీడియో కాలింగ్‌ యాప్స్‌ ద్వారా అందరినీ ఒక్కచోట చేర్చి మరీ అక్షతలు వేయించుకుంటున్నాయి కొత్త జంటలు. ఇదిగో.. తమ పెళ్లీ ఇలాగే జరిగిందంటోంది ఓ నవ వధువు. ఉద్యోగ రీత్యా వేరే ప్రాంతంలో ఉన్న తమకు ముందుగానే పెళ్లి ముహూర్తం నిశ్చయమైనప్పటికీ.. కరోనా కారణంగా స్వస్థలాలకు వెళ్లలేక ఉన్నచోటే పెళ్లి చేసుకున్నామంటూ తమ పెళ్లి ముచ్చట్లను మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చేసింది.'

Know More

Video Gallery

 

'¦ïŸ¿ÕlÑ’Ã …¢˜ä ƒ¦s¢-Ÿä¯Ã?

discussionaboutfat.jpg

ÆÊÕ†¾ˆ “X¾ŸµÄÊ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢-*Ê 'å®jèü °ªîÑ ®ÏE«Ö ͌֬ǪÃ? '‚ªî-’¹u¢’à …¢˜ä ÍéÕ.. Âî¾h ©Ç«Û’à …¯Ão X¾šËd¢-ÍŒÕ-Âî-„Ã-LqÊ Æ«-®¾ª½¢ ©äŸ¿Õ..Ñ Æ¢{Ö ‚ ®ÏE-«Ö©ð «ÕÊ ®ÔyšÌ «Õ¢* ®¾¢Ÿä-¬Á„äÕ ƒ*a¢C ¹Ÿ¿Ö..! ®ÏE«Ö©ð ®¾¢Ÿä¬Á¢ ¦Ç¯ä …¢C ÂÃF.. ƒX¾p-šËÂÌ ®¾«Ö-•¢©ð ©Ç«Û’à …¢œ¿œ¿¢ OÕŸ¿ …¢œä Ƥò-£¾Ç©Õ ‡¯îo.. Æ¢Ÿ¿Õê ƩǢ-šË„ÃJ OÕŸ¿ OCµ©ð ƦÇs-ªá©Õ ÂÄçÕ¢{Õx Í䧌՜¿¢, åXRx-ÍŒÖ-X¾Û©ðx Æ«Ötªá Âî¾h ©Ç«Û’à …¢˜ä '¯îÑ ÆÊœ¿¢ ©Ç¢šËN ƒX¾p-šËÂÌ Æ¹ˆ-œ¿-¹ˆœÄ ֮͌¾Öh¯ä …¯Ão¢. ¨ X¾J-®Ïn-ÅŒÕ-©-EošË “X¾¦µÇ«¢ «©ðx \„çÖ.. ©Ç«Û’à …¢œ¿-œÄEo ©ðX¾¢’à ¦µÇN¢* '°ªî °ªî å®jèü °ªîÑ Æ¢{Ö “X¾®¾ÕhÅŒ¢ ÍéÇ-«Õ¢C Æ«Öt-ªá©Õ '°ªî å®jèüÑ «Õ¢“Åïäo •XÏ-®¾Õh-¯Ãoª½Õ.

«Õ£ÏÇ-@Á©Õ «Õ’¹-„Ã-JÅî ®¾«Ö-Ê¢’à ͌¢“Ÿ¿-«Õ¢-œ¿-©Ç-EÂË „ç@ìx ²ÄnªáÂË Í䪽Õ-¹×Êo ¨ ªîV©ðx Â¹ØœÄ ƒ¢Âà ©Ç«Û, ®¾Êo¢ ©Ç¢šË ¬ÁK-ª½-ÅŒ-ÅÃy©Õ Æ«Öt-ªá© °N-Åéðx «áÈu-„çÕiÊ ¤Ä“ÅŒ ¤ò†Ï¢ÍÃLq¢-Ÿä¯Ã?

Æ®¾©Õ Æ«Öt-ªá© N†¾-§ŒÕ¢©ð «Ö“ÅŒ„äÕ å®jVÂË ƒ¢ÅŒšË “¤ÄŸµÄÊu¢ ‡¢Ÿ¿Õ¹×?

©Ç«Û, ®¾¯Ão-©Åî ®¾¢¦¢Ÿµ¿¢ ©ä¹עœÄ ÅŒ«Õ ¬ÁÂËh-²Ä-«Õ-ªÃnu© åXjÊ Ê«Õt-¹¢Åî, ®¾¢X¾Üª½g ‚ÅŒt-N-¬Çy-®¾¢Åî Æ«Öt-ªá©Õ «á¢Ÿ¿-œ¿Õ-ê’-§ŒÖ-©¢˜ä \¢ Í䧌ÖL?

ª½¢œË.. '«®¾Õ¢-Ÿµ¿-ª½.-¯çšüÑ „äC-¹’à OÕ ÆGµ-“¤Ä-§ŒÖ©Õ Ê©Õ-’¹Õ-JÅî X¾¢ÍŒÕ-ÂË..

Post Your Comment

 
 
 
 
(Press ctrl+g to switch(English/Telugu))

All Comments

answer

Yes, overweight is always a problem, from dress to you giving birth, from there to till your death of a lady is overweight at home, unnessary expenditure for small issues also, I faced and facing these problems, I am working to reduce my weight to live longer only to take care my 4 years boy child who born for me at the age of 42, and to live for my loving husband, eventhough I am failing to reduce many times due to various reasons like, middle class wife, mother .... Silly issues, I am confident one day sure I will become smart, so don't be overweight at all, I am a pure vegetarian born, so I can achieve, I am confident, tnk u Vasundhara

Cvsitadevi, Guntur

All Topics

share your story హృదయ రాగం
ఓ సోదరి

'నిబంధనలు పాటిస్తూనే అలా సింపుల్‌గా పెళ్లి చేసుకున్నాం !'

'పెళ్లంటే.. వధూవరులు, ఇరు కుటుంబ సభ్యులు, అతిథులు, అక్షతలు.. ఇలా జీవితంలో ఒకేసారి చేసుకునే ఈ వేడుకను ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా జరుపుకోవాలనుకుంటారు ప్రతి ఒక్కరూ. అయితే ఈ కరోనా కాలంలో పెళ్లి చేసుకునే వారికి అంత అదృష్టం కరువైందని చెప్పుకోవాలి. లాక్‌డౌన్‌, సామాజిక దూరం పేరుతో చాలా పెళ్లిళ్లు తూతూ మంత్రంగానే జరిగిపోతున్నాయి. వధువు ఒక చోట, వరుడు మరో చోట ఉంటే ఫోన్‌కే తాళికట్టి పెళ్లైందనిపించే రోజులొచ్చాయి. అంతేనా.. వధూవరులిద్దరూ ఒకే చోట ఉండి, కుటుంబ సభ్యులు వేరే ప్రాంతాల్లో ఉంటే వీడియో కాలింగ్‌ యాప్స్‌ ద్వారా అందరినీ ఒక్కచోట చేర్చి మరీ అక్షతలు వేయించుకుంటున్నాయి కొత్త జంటలు. ఇదిగో.. తమ పెళ్లీ ఇలాగే జరిగిందంటోంది ఓ నవ వధువు. ఉద్యోగ రీత్యా వేరే ప్రాంతంలో ఉన్న తమకు ముందుగానే పెళ్లి ముహూర్తం నిశ్చయమైనప్పటికీ.. కరోనా కారణంగా స్వస్థలాలకు వెళ్లలేక ఉన్నచోటే పెళ్లి చేసుకున్నామంటూ తమ పెళ్లి ముచ్చట్లను మనతో పంచుకోవడానికి ఇలా మన ముందుకొచ్చేసింది.'

Know More