సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

ʧŒÖ ʧŒÖ ¦ðÊX¾Û ¹עœ¿©Õ!

¦ð¯Ã© X¾¢œ¿-’¹Åî ¦µÇ’¹uÊ-’¹ª½¢ ®¾¢Ÿ¿-œË’à «ÖJ¢C. «Õ£ÏÇ-@Á©Õ, §Œá«-ÅŒÕ©Õ ®¾¢“X¾-ŸÄ-§ŒÕ-¦-Ÿ¿l´¢’à «á²Äh¦ãj Æ«Õt-„Ã-JÂË ¦ð¯Ã©Õ ®¾«Õ-Jp¢* „çá¹׈©Õ ÍçLx¢-ÍŒÕ-¹×-¯Ãoª½Õ. ¨ “¹«Õ¢©ð Âí¢Ÿ¿ª½Õ ÅŒ«Õ ¦ðÊX¾Û ¹עœ¿©ÊÕ ‚¹-ª½¥-ºÌ-§ŒÕ¢’à BJa-C-ŸÄlª½Õ. ŠÂ¹êª„çÖ ¦ð¯ÃEo ÆŸÄl-©Åî Æ©¢-¹-Jæ®h.. «Õªí¹ª½Õ ¹עŸ¿-¯þqÅî Æ©¢-¹-J¢-Íê½Õ.. ƒ¢Âí¢-Ÿ¿-ꪄçÖ ¦ðÊX¾Û ¹עœ¿-©åXj Æ«Õt-„ÃJ ¦ï«Õt©ÊÕ œËèãj¯þ’à „ä¬Çª½Õ. ƒ©Ç Bªí¹ˆ NŸµ¿¢’à œËèãj¯þ Íä®ÏÊ ¦ðÊX¾Û ¹עœ¿©Õ ÍŒÖX¾-ª½Õ-©ÊÕ N¬ì-†¾¢’à ‚¹-{Õd-¹×-¯Ãoªá. ‚ *“ÅŒ-«Ö-L¹ OÕÂ¢..