సమస్త సృష్టికి ఆధారం.. అనంత శక్తికి సంకేతం..
వసుధను నడిపే వసుంధరకు వందనం! శిరసాభివందనం!!

Video Gallery

Movie Masala

 

Æ¢¦ X¾©Õ¹×.. •’¹ŸÄ¢¦ X¾©Õ¹×..!

«Õ£¾ÉÊ’¹ª½¢ ¦ð¯Ã-©Åî ¹@Á-¹-@Á-©Ç-œË¢C. ‚³Ä-œµ¿-«Ö-®¾¢©ð «âœî ‚C„ê½¢ Âë-œ¿¢Åî ®ÏÂË¢-“ŸÄ-¦ÇŸþ …•b-ªáE «Õ£¾Ç¢ÂÃR ‚©-§ŒÕ¢©ð ¦ð¯Ã© «Õ£¾Çô-ÅŒq«¢ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¨ ¯äX¾-Ÿ±¿u¢©ð ¦ð¯Ã©Õ ®¾«Õ-Jp¢Íä ¦µ¼Â¹×h-©Åî ‚©§ŒÕ¢ „ä¹×-«-èÇ«á ÊÕ¢Íä ÂË{-ÂË-{-©Ç-œË¢C. ¦ð¯Ã© ®¾¢Ÿ¿-ª½s´¢’à ’î©ïˆ¢œ¿ Âî{©ð •’¹-ŸÄ¢-GÂà ƫÕt-„Ã-JÂË “X¾Åäu¹ X¾Ü•©Õ Eª½y-£ÏÇ¢-Íê½Õ. ¦©ˆ¢-æX{ ‡©x«Õt ®¾EoCµÂË ¦µ¼Â¹×h©Õ „ç©Õx-„ç-ÅÃhª½Õ. P„ê½Õ “¤Ä¢ÅÃ-©Åî ¤Ä{Õ Ê’¹-ª½¢-©ðE X¾©Õ ‚©§ŒÖ©ðx ¦ð¯Ã© „䜿Õ-¹©Õ, X¶¾ÕšÇ© «Üêª-T¢-X¾Û©Õ „çj¦µ¼-«¢’à •J-’êá. ‚ *“ÅŒ-«Ö-L¹ OÕÂ¢..